Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 2 
Dóczi Lajos munkássága
  2020-03-06 21:00:48, péntek
 
 
DÓCZI LAJOS ( 1845 - 1918 )


Báró németkeresztúri Dóczi Lajos (Sopron, 1845. november 29. - Budapest, 1918. augusztus 28.) magyar közéleti személyiség, a Külügyminisztérium osztályfőnöke, udvari és miniszteri tanácsos, költő, újságíró, drámaíró, műfordító.

Van úgy, hogy egy nagyon okos, jó ízlésű és személyében igen rokonszenves embert tévedésből széles körök egy ideig nagy írónak tartanak. Még némi világhír is kijuthat neki. Az ilyen köztévedések általában jellemzőbbek a korra, mint magára az íróra, de az is kétségtelen, hogy akit egy kor különböző rétegű közönsége egy pillanatra a szívébe zár, annak van valami sajátos tehetsége, és pályafutása a későbbi idők számára is irodalomtörténeti dokumentum. Hiszen a magyar irodalom egésze semmivel sem volna másabb Dóczi Lajos nélkül, de ha nem ismerjük példátlan irodalmi és közéleti karrierjét, nehezebben értjük meg a kiegyezés utáni évtizedek közízlését.

Dóczi Lajos apját Dux Mórnak hívták. Soproni zsidó bőrkereskedő volt, aki jobban szeretett olvasni, mint bőröket adni-venni. Üzlete tönkre is ment, mások alkalmazottjaként igen szerényen élt, gyönyörűségei maradtak a regények és a költemények, s az volt a legfőbb vágya, hogy gyermekei művelt emberekké növekedjenek.

A soproni zsidóság az ország legrégebbi polgári rétegéhez tartozott, az ottani gótikus zsinagóga régebbi a prágainál is. A város ősidők óta javarészt német ajkú volt, és amikor a XVIII. század végétől a lassú polgárosodás egyben a polgárság magyarosodásának is kezdete lett, a polgárosodástól végre emberi egyenjogúságot váró zsidóságban természetesen még előbb bontakozott, majd fejlődött ki a magyarságtudat, mint az amúgy is polgári kiváltságokkal rendelkező német ajkú sváb, ponzichter vagy szász polgárságban. Amikor Dux Mór gyermekei születtek, otthon már természetes volt a kettős anyanyelvűség. A fiú úgy nőtt fel, hogy tökéletesen tudott magyarul és németül, s már kamaszként egyforma biztonsággal verselt mind a két nyelven. Apja kívánságára jogásznak ment; abból minden lehet, ügyvédként jól meg is élhet, és gyarapíthatja műveltségét. A fiú be is iratkozott a bécsi egyetemre, ahol az odajáró magyar fiúk körében lelkesen ápolta 1848 emlékét.

De többet foglalkozott költészettel, mint a törvénykönyvekkel. Vörösmarty, Arany, Goethe és Schiller volt az ő világa. Kívülről tudta a Faust nagy részét, majd amikor megjelent Madách Tragédiája, azonnal felismerte benne a világirodalmi értéket. Ez az ifjúkori élményvilág készítette elő későbbi legjelentékenyebb - saját műveinél többet érő - irodalmi teljesítményére: a kor legjobb színvonalán magyarra fordította a Faust első részét, sok Goethe-verset, Schiller Wallensteinjét és összes költeményeit (!), s párhuzamosan németre fordította ugyanilyen jól és korszerűen - és csodálatos formai-tartalmi hűséggel - Az ember tragédiáját, kötetnyi Arany- és Vörösmarty-verset. És egész életének egyik fő tevékenységi vonala volt a magyar irodalom népszerűsítése külföldön. Ami keveset e téren a múlt században eltértünk, azt nem kismértékben Dóczinak köszönhetjük.

A bécsi jogász közben izgatottan figyelte a politika változásait. Diákkora óta meg volt győződve, hogy a magyar nemzet zavartalan fejlődése és egyenes vonalú polgárosodása érdekében az egyetlen helyes út Deák Ferencé. Újságíró akart lenni, hogy ezt a hitét minél nagyobb hatással kifejthesse, és a tekintélyes Neue Freie Presse című bécsi napilap szívesen fogadta munkatársául a választékos stílusú és igen művelt jogászt. A liberális szellemű lapban lehetősége volt népszerűsíteni Deák Ferenc eszméit és Deák személyét is. Ezzel párhuzamosan érdekes tudósításokat küldött a pesti magyar lapoknak, amelyekhez hasonlóképpen feltűnt a bécsi jogász választékos magyar stílusa, cikkeinek mozgalmas érdekessége. Deák eszméit népszerűsítette magyarul is. Ezek a német és magyar újságcikkek hamarosan feltűntek, és a kiegyezés vezérkara - Deák, Andrássy Gyula és Horváth Boldizsár - érdeklődve fordult célkitűzéseik hatásos és színvonalas fiatal kifejezője felé. Deák magához kérette, és az első találkozástól kezdve meg is szerette a nagyon jó modorú, lelkes és okos fiatalembert. Bemutatta Andrássynak és Horváth Boldizsárnak. Andrássy felajánlotta, hogy jöjjön mellé titkárnak. Így indult el káprázatos karrierje. Amikor 1867-ben megvalósult a kiegyezés, és Andrássy lett a miniszterelnök, a huszonkét éves jogász, bár be sem fejezte egyetemi tanulmányait, azonnal fontos állást kapott: ő volt a miniszterelnök hivatalos titkára. Ez időben került a Kávéforrás fiatal írói közé, ahol az alig három évvel idősebb Rákosi Jenő volt a vezér. Az irodalmi program a Nyugaton éppen divatos újromantika volt. Rákosi első darabjával, az Aesopusszal már sikert aratott. Dóczi az újromantika elegáns, választékos nyelvű stílusában egyelőre verseket és novellákat írt. A lapok szívesen hozták. Sokat fordított, ez is tetszett mindenkinek. Azután versenyre kelt a jóbarát-példaképpel, és megírta A csók című vígjátékot. Hihetetlenül semmitmondó, habkönnyű játék az örök témáról, a szerelemről. De hatásos jelenetei voltak, nyelvezete elegáns, sorai olajozottan gördülnek a jambikus síneken, és szép monológok és tirádák vannak benne csókról, szerelemről, örömről, bánatról. Itt volt a siker. Nagy siker. Évek óta a legnagyobb siker a Nemzeti Színházban. Dóczi ugyanilyen gördülékeny, választékos nyelven fordította németre. És megjött a bécsi siker. Nagy siker. A semmitmondó színpadi bravúr végigfutott előbb a különböző német színpadokon, majd egyéb nyelvekre is lefordították. Fél Európa játszotta. Itt volt a világsiker.

Andrássy pedig magasabbra emelkedett: a monarchia külügyminisztere lett, az európai diplomácia egyik főszereplője. Magával vitte Dóczit, aki előbb miniszteri osztályfőnök lett, majd az Osztrák-Magyar Monarchia sajtófőnöke. Tekintélyét, befolyását a magyar irodalom népszerűsítésére és nem egy magyar író útjának könnyítésére fordította. És közben írta A csóknál is jelentéktelenebb színjátékait. És a közönség szerette ezeket az elegánsan szórakoztató, nagyon irodalmi hangú, gondfelejtető színházi órákat.

Ha komoly témái voltak, azokat esszékben írta meg. Jó értekező stílusa is volt. A naturalizmusról írt tanulmánya sok mindenben ma is érvényes; talán legértékesebb műve: esszéirodalmunk klasszikus darabja. Hasonlóképpen kitűnő Andrássy Gyuláról írt jellemrajza, amelyben feledhetetlen pártfogójának állított emléket. Forrásanyag a történészek számára, hiszen talán Dóczi ismerte legközelebbről ezt az érdekes történelmi alakot.

Végre 1900-ban elérkezett a legnagyobb kitüntetés: a magyar arisztokrácia a maga soraiba fogadta a kiegyezés leghívebb bajnokát. Dux Mór fiából báró Dóczi Lajos lett. Amikor azután hivatalából nyugdíjba ment, folytatta a főfeladatot: magyarokat fordítani németre, németeket fordítani magyarra. És pártfogolni mindenkit, aki pártfogását kérte. Idős korában sem ellenségeskedett az új, a fiatal, a valóban modern költőkkel és írókkal. Ezek már megmosolyogták, és a múlt idők emlékének tekintették. Ady reménytelenül ártatlan, hófehér írónak nevezte, s egy ízben gúnyosan írta, hogy magára mért penitenciául elolvasott még egy Dóczy-drámát. Mégsem lehetett személy szerint nem szeretni, mert ő is szeretett mindenkit. Kedvelt volt az udvarnál, az arisztokraták körében, a polgári közönség még mindig lelkesedett érte, és ha felújították A csókot mindig zsúfolt volt a színház. És még azok is szerették, akik már kinevették.

Csak amikor elkövetkezett a háború, akkor komorodott el, és amikor jöttek a forradalmak, akkor már semmit sem értett. 1919-ben halt meg.

Fordításainak nagy része ma is eleven érték.

A csókot pedig a hetvenes években felújították.

Ma már tudjuk, hogy nem volt se nagy, se jelentékeny író. De ízléstörténetünk nyomon követésénél nem lehet kihagyni, hogy jó két nemzedék kedvence volt. Karrierje pedig egy egész történelmi korszakra jellemző. A kiegyezés félszázadának sajátos típusfigurája, akinek emberi kedvessége maradandóbbnak bizonyult, mint azok az eszmék vagy eszmenélküliségek, amelyeket ezzel a kedvességgel megfogalmazott.Goethe költeményei - Fordította DÓCZI LAJOS

Link
Dóczi Lajos: A CSÓK
Nem értik meg, csak a suttogók,
Hogy mi az édes, az igazi csók.
Nincs abba jog, nincs akarat, se szándék,
Nem csere az, de kölcsönös ajándék,
Szüli a perc váratlan, hirtelen,
Midőn egy szikra gyújt két födelen.
Édes a csók, ha alszik kedvesed
S mit önként adna, lopva elveszed;
Édesb a csók, ha durcás ajakat
Megrabolsz csókért, melyet az nem ad.
Legédesb csók, ha minden szomjú fél
a csókot adva, csókot lopni vél,
Ha vágyát érzi csak, de nem jogát,
Csak menni vágy s nem érzi azt, hogy ád.


Ám ilyen csókot is százat terem,
Nem házasság, de édes szerelem;
De ami ennek is még mézet ád:
Ha a világ, az irigy, a mostoha,
Mint őrszem leskelődik rá s reád,
S jön perc, hogy érzed: Mostan vagy soha!
S a karba kar és ajkra ajk repül,
S minden erő és érzés az ajkba gyűl,
Mindenik első, végső mindenik,
Mindenik csókol és csókoltatik;
A vágy, mint búvár, amint vízbe ére,
Leszáll a pillanatnak fenekére -
Óh, egy arasznyi percben mennyi kincs!
Nem is csók az, hidd el, amely tiltva nincs!


 
 
0 komment , kategória:  Dóczi Lajos  
A világ leggazdagabb országai (2019)
  2020-03-06 19:00:06, péntek
 
 


A VILÁG LEGGAZDAGABB ORSZÁGAI (2019)


Melyik ország a leggazdagabb?


A kérdés hallatára a legtöbb ember Kínára vagy az Egyesült Államokra gondol, mert ezek a világ legnagyobb gazdaságai. És igen, Kína és az Egyesült Államok nagyon gazdag országok, de nem feltétlenül a leggazdagabbak a világon.

Egy ország vagyonának a kiszámítása az ország gazdaságán alapul, viszont az egy főre jutó GDP-t veszik figyelembe.

Mi a GDP?

A GDP a bruttó hazai termék, egyszerűen az áruk és szolgáltatások értéke, amelyet az ország évente gyárt.

Az egy főre eső GDP-t úgy számítják ki, hogy a bruttó hazai terméket elosztják az ország lakosságával. Meghatározza, hogy abban az országban egy személy átlagosan mekkora pénzösszegért felelős.

A GDP és az ország lakosainak az életszínvonala között egyértelmű kapcsolat áll fenn. A jövedelem temészetesen különböző, mivel ez csak egy átlagos szám az egy főre jutó GDP tekintetében.

Az Egyesült Államok a világ leggazdagabb országa?

Nem, az Egyesült Államok nem a világ leggazdagabb országa, hanem a világ legnagyobb gazdasága.

Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok minden egyes évben hihetetlen mennyiségű árucikket és szolgáltatást termel, az egy főre jutó GDP nagyon gyorsan csökken, amikor a GDP-t elosztják a lakossággal.

Fontos, hogy szem előtt tartsuk, hogy a leggazdagabb országokban nagy a munkaerő-bevándorlás, ami növeli a GDP-t. Ez viszont nem része az ország munkaerejének, ezért nem vehető figyelembe az egy főre jutó GDP kiszámításakor.

Itt vannak a világ 20 leggazdagabb országai

Az alábbiakban összeállítottuk a világ 20 leggazdagabb országainak a listáját, az egy főre eső GDP (PPP) szerint. A PPP a vásárlóerő-kiigazítást jelenti, figyelembe véve az ország árszintjét.

A lista a Nemzetközi Valutaalap 2019-ban előállított statisztikája alapján készült.


20. AUSZTRIA

Egy főre jutó GDP: $53,716

Ausztria egy ipari ország, magas pontjain az erdőgazdálkodás, a pásztorkodás jellemző, a völgyes részein pedig a könnyűipar, illetve a zöldmező-gazdálkodás rendelkezik fontos szereppel. Sokszínű, és önálló mezőgazdasága van, ezért az étkezési kultúra is nagyon fejlettnek mondható.

Érdekesség: Az ország számos ásványkincsben gazdag, viszont sok nyersanyagban importra szorul.


19. NÉMETORSZÁG

Egy főre jutó GDP: $53,854

Németország gazdaságilag az egyik legerősebb ország a Földön. Az egyetlen gond az, hogy a belső piacra jelentősen ránehezednek a magas szociális juttatások, ami azt jelenti, hogy a munkanélküliség Németországban hosszútávú problémát jelent.

Az ország vezető iparága a gépipar. Rengeteg elektronikai berendezést, ipari felszerelést, szerszámgépet gyárt, főleg az Európai piacra. Sok világhírű német céget ismerhetünk, ilyen például a BASF, Bosch, Volkswagen, Zeiss, Siemens.

Érdekesség: Az európai országok közül, a 2008-ban kiakalult gazdasági világválságból Németország lábalt ki a leghamarabb.


18. SVÉDORSZÁG

Egy főre jutó GDP: $54,071

Svédország a 20. Század első felében lett gazdaságilag az egyik legfeljettebb ország. Az ország szinte minden iparágánál csúcstechnológiát használ.

Svédországban termelik a világ egyik legjobb minőségű acélját, illetve a mezőgazdasága is fejlett, annak ellenére, hogy a területnek kedvezőtlen adottságai vannak.

Érdekesség: Az ország területének több, mint felét erdő borítja. Svédország az egyik legnagyobb papírgyártó.


17. TAJVAN

Egy főre jutó GDP: $55,244

Tajvan leginkább Kínához hasonlít, ha a robbanásszerű ipari és életszínvonali fejlődést vesszük figyelembe. Az országot hosszú évekig gazdasági csodaként említették, bár az is igaz, hogy a rohamos fejlődés mára már véget ért. Ez legfőképp Kínának köszönhető, hiszen korlátozza a szigetország mozgásterét, ezért csökkennek a lehetőségei, főleg gazdasági szempontból.

Érdekesség: Egy 2018-as felmérés szerint a dolgozók majdnem 90%-a szívesebben dolgozna külföldön.


16. IZLAND

Egy főre jutó GDP: $56,530

Izland egy szigetország az Atlanti-óceán északi részén, csupán 350.000 fő a népessége. Az egy főre jutó GDP részben ezért is ennyire magas.

Mivel tenger veszi körül, a halászat Izland gazdaságának a legfőbb ágazata. Rengetegen dolgoznak a gazdaság óceáni ágazatában, a munkaerő mintegy 20%-át ez teszi ki. Ide tartozik a halászat, a hal feldolgozása, a halászathoz szükséges gépek gyártása is.

Érdekesség: A magas GDP ellenére, Izland bankrendszere 2008-ban a csőd szélére került, ezért az állam hitelt vett fel.


15. SZAÚD-ARÁBIA

Egy főre jutó GDP: $56,817

Szaúd-Arábia Ázsiában helyezkedik el, az Arab-félsziget nagy részét ő teszi ki. Gazdasága a többi arab országhoz hasonlóan az olajra alapul. Az állam bevételének 75%-át csak az olajnak köszönheti. Mondani sem kell, hogy az országnak az ipar a legfeljettebb gazdasági ága.

Érdekesség: Az ország exportjának 90%-át csak az olaj teszi ki.


14. HOLLANDIA

Egy főre jutó GDP: $58,255

Hollandia rendelkezik Európa-szinten az egyik legmagasabb színvonalú gazdaságával. Ez főleg a mezőgazdaságra igaz, hiszen az óceáni éghajlat miatt nagy a takarmánymennyiség. Rengeteg virágot és zöldséget termesztenek. A mezőgazdaságon kívül az állattenyésztés is fejlett.

Érdekesség: Hollandiában található a világ legegyedibb, vizen úszó virágpiaca. Minden egyes virágtartó külön hajón helyezkedik el, és a bolt egész évben nyitva áll.


13. SAN MARINO

Egy főre jutó GDP: $61,552

San Marino, teljes nevén San Marino Köztársaság a világ egyik legkisebb országa. Európa déli részén helyezkedik el, Olaszország félszigetén, így egyetlen szomszédos országa Olaszország. Az ország GDP-jének több, mint a felét csak a turizmusnak köszönheti. Rengeteg természeti szépséggel és városi látnivalóval rendelkezik.

Érdekesség: San Marino nem tagja az Európai Úniónak, pénznemeként mégis az eurót használja. Közös megegyezés alapján, joga van euróérméket is gyártani.


12. AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

Egy főre jutó GDP: $64,767

Az Amerikai Egyesült Államok 51 tagállamot foglal magába és Észak-Amerika középső területén helyezkedik el.

Az Államok a világ gazdaságának több, mint 22%-át teszik ki. Nagyon fejlettek az iparágaik, főleg a feldolgozóipara: rengeteg járművet, elektronikai cikket, élelmiszert gyártanak. New York sem maradhat ki a listából, hiszen itt futnak össze szinte az egész világ pénzügyi életének a szálai.

Érdekesség: Az amerikai állampolgároknak átlagosan nagyobb az adóságuk, mint a vagyonuk.


11. SVÁJC

Egy főre jutó GDP: $65,707

Svájc egy virágzó, modern ország. Saját pénzneme a svájci frank, üzleti kapcsolatban áll a szomszédos Liechtenstein-nal is. Svájc tekinthető Európa legfejlettebb és legstabilabb gazdaságának. A GDP 2001 óta csak növekszik.

Érdekesség: A svájci bankok már több évszázados hagyománnyal rendelkeznek. Rengeteg mindent titokban tartanak, köztük a bankszámlák egyenlegét is, amit még a rendőrség kérésére sem tesznek közzé. Svájc tulajdonképpen egy “menedékhely" a befektetők számára.


10. HONG KONG

Egy főre jutó GDP: $66,517

Hong Kong a negyedik legsűrűbben lakott régió a világon, és viszonylag magas jövedelmi egyenlőtlenséget szenved. Lakosai eredetileg földműveléssel és halászattal foglalkoztak, viszont a terület a világ egyik legjelentősebb pénzügyi központja és kereskedelmi kikötője lett.

Alacsonyak az adók, minimális a kormányzati piaci beavatkozás és Hong Kong egy megalapozott nemzetközi pénzügyi piac.

Érdekesség: Hong Kong a brit birodalom kolóniája lett 1842-ben, és az egész terület csak 1997-ben került vissza Kínához.


9. KUWAIT

Egy főre jutó GDP: $67,969

Kuvait egy kicsi és száraz ország, de a lakosai nagyon jól élnek. Az ország nagy mennyiségű olajat exportál, és ez lehetővé teszi számukra a víz és az élelmiszerek behozatalát.

A Kuvait olaj az ország exportbevitelének csaknem 90% -át teszi ki. Kuwaitban a lakosok nem fizetnek jövedelemadót.

Érdekesség: Úgy tartják, hogy a világ olajkészletének mintegy 10% -a Kuvaitban található.


8. EGYESÜLT ARAB AMIRSÉGEK

Egy főre jutó GDP: $70,474

Az Egyesült Arab Emírségek 7 emírséget tartalmaz, amelyek közül a leghíresebb Dubai és Abu Dhabi.

Az emirátusok legnagyobb jövedelme az olajból származik. Ezenkívül, az ország egészségügyi, védelmi és oktatási tevékenységét a sikeres olajtermelésből származó többlet pénzből fizetik, ezért az Egyesült Arab Emírségek lakosai nem fizetnek jövedelemadót.

Érdekesség: Az Egyesült Arab Emírségek nagyon szegény ország volt, amíg olajat nem találtak Abu Dhabiban, 1958-ban.


7. NORVÉGIA

Egy főre jutó GDP: $76,738

Sokan tudják, hogy Norvégia egy nagyon gazdag ország. Viszont nem tudják, hogy honnan jön ez a gazdagság.

Ebben az országban rengeteg erőforrás áll rendelkezésre, az olajtól és a földgáztól kezdve, az erdőkig és a vízenergiáig. A lakosok szerencsések, mivel élvezhetik az ország gazdagságát és a csodálatos természetet is.

Norvégia olaja sajnos nem fog örökké tartani, és amikor elfogy, az ország gazdaságát jelentősen befolyásolhatja.

Érdekesség: Norvégia a villamos energia 99% -át vízenergiából állítja elő. A világon egyetlen ország sem tud versenyezni ezekkel a számokkal.


6. ÍRORSZÁG

Egy főre jutó GDP: $82,439

Írország olyan ország, amelynek gazdasága az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt. A világ 10 leggazdagabb országa közül nem rossz ötödiknek lenni.

Az ország legnagyobb jövedelme a más országokban székhellyel rendelkező vállalatoktól származik, ami némileg kiegyensúlyozatlaná teszi az ország általános gazdaságát, így az egy főre jutó GDP szintén félrevezető.

Érdekesség: A törvény szerint az, akinek az egyik nagyszüleje ír volt, jogosult az ír állampolgárságra. Még akkor is ha nem tud semmit az országról, vagy nem járt ott soha. Az állampolgárság megszerzéséért azonban díjat is kell fizetnie.


5. BRUNEI

Egy főre jutó GDP: $83,777

Aki nem szeret adót fizetni, annak Brunei nagyon szimpatikus ország lehet. Itt nem kell adót és ÁFA-t fizetni, és ennek ellenére az egészségügy és az oktatás is ingyenes. Ráadásul az országban a kamatlábak is nagyon alacsonyak.

Brunei nagyon aktív az olaj és a földgáz kitermelésében, és a más országokból érkező befektetések Bruneit a hatodik helyre teszik a világ leggazdagabb országai listáján.

Érdekesség: Brunei 1984-ben független ország lett. Korábban a brit kormány ellenőrzése alatt volt.


4. SZINGAPÚR

Egy főre jutó GDP: $103,717

Szingapúr egy nagyon kicsi ország, amely nagyrészt a fővárosból áll. Egyike a világ sűrűn lakott országainak, de a szingapúri emberek így is nagyon jól élnek.

Az ország hatalmas vagyona elsősorban a feldolgozóiparnak köszönhető, és az áruk importálása, javítása, majd az exportálása már művészetté vált Szingapúrban.

Érdekesség: Ha Szingapúrban autót szeretnénk vásárolni vagy vezetni, akkor erre engedélyt kell kérjünk. Egy ilyen engedély 25 millió forintba kerül.


3. LUXEMBURG

Egy főre jutó GDP: $108,813

Sokan úgy vélik, hogy Luxemburg nagyon kis ország Európában. Nem egy rossz ország, de valójában nagyobb, mint Monaco, Andorra és Liechtenstein.

Luxemburgban nagyon alacsony a munkanélküliség, és az ország gazdasága egyre jobb.

Ez több fő iparágnak köszönhető, például az acélnak, a guminak és a bankoknak.

Érdekesség: A luxemburgi lakosok beszélik az luxemburgi, a francia és a német nyelvet is.


2. MACAO

Egy főre jutó GDP: $122,201

Makaó egy kis ország, amely Dél-Kínában egy félszigeten található, mintegy 600 000 lakossal.

Makaó legnagyobb bevétele a játék- és a kaszinó-tevékenységből származik, hiszen számos külföldi cég van itt jelen.

Az ország gazdagsága a textíliparból és a lábbelikből is származik, amelyek az ország exportjának 85%-át teszik ki.

Érdekesség: Macao-t egy olyan nagyvárossá szeretnék építeni, mint Las Vegas.


1. KATAR

Egy főre jutó GDP: $134,623

Eljutottunk az első helyezetthez - a világ leggazdagabb országához. Katar, mint sok szomszédja, az olajnak köszönheti gazdagságát. A katari gazdaság gyorsan nőtt az utóbbi években, elsősorban az olajárak emelkedése miatt.

Az olaj mellett Katar földgázt is exportál, miközben megpróbálja fejleszteni a vállalatokat a technológia területén, hogy ne függjenek teljesen a fosszilis tüzelőanyagoktól.

Az ország lakosai nem fizetnek jövedelemadót.

Érdekesség: Az ország lakosságának mintegy 10%-a született Katarban.

Következtetés

Kína és az Amerikai Egyesült Államok ugyan nem kerültek fel erre a listára, viszont bizonyára vannak olyan országok, amelyekről tudtuk, hogy gazdagok, de olyanok is, amelyekről soha nem hallottunk.

A legtöbb ország az olajnak köszönheti a gazdagságát és a GDP nagy részét ez teszi ki. De mi lesz akkor, amikor az elfogy az olaj? Vajon milyen változáson fog átmenni ez a lista?


. . . . . . . .
 
 
0 komment , kategória:  Világjárók  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 2 
2020.02 2020. Március 2020.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 27 db bejegyzés
e év: 79 db bejegyzés
Összes: 3910 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1718
  • e Hét: 7868
  • e Hónap: 14568
  • e Év: 184311
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.