Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 30 
húsvét 5. hét hétfő 05.11
  2020-05-10 21:39:56, vasárnap
 
  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Pál és Barnabás buzdítja a pogányokat, hogy térjenek az igaz Istenhez.
Pál és Barnabás Ikónium városában eredményesen hirdették az Úr igéjét. Emiatt a pogányok és a zsidók - vezetőikkel együtt - arra készültek, hogy bántalmazzák, sőt megkövezzék őket. Ők azonban megtudták ezt, és elmenekültek Likaónia-tartomány városaiba: Lisztrába és Derbébe, és ezek környékére. Ott hirdették az evangéliumot.
Lisztrában élt akkor egy férfi, aki nem tudott a lábára állni. Béna volt ugyanis a születésétől fogva, és még soha egy lépést sem tett. Ő is hallgatta Pál beszédét, aki reátekintve látta rajta: elegendő hite van arra, hogy meggyógyuljon. Hangosan rákiáltott tehát: ,,Állj egyenesen a lábadra!" Az talpra ugrott, és járni kezdett.
Amikor a tömeg látta, hogy Pál mit művelt, likaóniai nyelven felkiáltott: ,,Istenek szálltak le hozzánk emberi formát öltve!"
Barnabást Jupiternek gondolták, Pált pedig - minthogy ő vitte a szót - Merkúrnak. Sőt a város előtt álló Jupiter-templom papja áldozati állatokat és koszorúkat hozatott a kapuk elé, és a néppel együtt áldozatot akart bemutatni.
Amint Barnabás és Pál apostol ezt meghallották, ruhájukat megszaggatva a tömeg közé rohantak. ,,Emberek, mit csináltok?" - kiáltották. ,,Mi is hozzátok hasonló halandó emberek vagyunk, és éppen azt hirdetjük nektek, hogy ezektől a bálványoktól térjetek meg az élő Istenhez, aki az eget, a földet meg a tengert alkotta és mindazt, ami bennük van. Ő az előző korszakban megengedte, hogy a pogányok mind a maguk útját kövessék. Bár létezése akkor sem maradt bizonyíték nélkül, hiszen jót tett veletek: az égből esőt és termékeny időt küldött számotokra, és bőven adott nektek eledelt, a szívetekbe pedig örömet."
Így beszéltek, de így is alig tudták lecsillapítani a tömeget, nehogy áldozatot mutasson be nekik.
Ez az Isten igéje. ApCsel 14,5-18

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
A vigasztaló Szentlélek, akit az Atya küld, mindenre megtanítja az apostolokat.
Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz:
,,Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki."
Júdás - nem a karióti - itt közbeszólt: ,,Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?" Jézus így folytatta: ,,Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.
Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek."
Ezek az evangélium igéi. Jn 14,21-26
...... ...........Imádság
Feltámadt Urunk, Jézus Krisztus! A te feltámasztásod a halálból a mennyei Atya cselekedete. Ő ajándékozott neked új életet. Még a halál, önként és engedelmességből vállalt kereszthalálod sem szakíthatott el téged Atyádtól. A kereszten átélted a tőle való elszakítottságot, feltámadásod pillanatában pedig átélted, hogy újra együtt vagy az Atyával. Hisszük, hogy az Atyának hatalma van ahhoz, hogy minket is feltámasszon majd a halálból, mert azt szeretné, hogy örökké vele éljünk. Tégy minket a feltámadás tanújává és hirdetőjévé!

Elmélkedés
A szeretet lényegét fogalmazza meg, amikor azt mondja, hogy az ő parancsainak ismeretében és teljesítésében mutatkozik meg a szeretet. Azt kéri tőlünk, hogy teljesítsük parancsait, amelyek a mennyei Atya útmutatásai számunkra. Isten irántunk való szeretete nem csak egy érzés, hanem olyan valóság, amelyet Jézus személyén keresztül tapasztalunk meg. Jézus azzal bizonyította szeretetét a mennyei Atya iránt és irántunk, hogy vállalta a szenvedést és a halált. Mindent odaadott az Atyának a kereszten, még az életét is, hogy minket megváltson. Az igazi szeretet a mi számunkra is azt jelenti, hogy mindent oda kell adnunk fenntartások és feltételek nélkül.
Isten szeretetének megtapasztalása arra ösztönöz minket, hogy szeressük őt és felebarátainkat. Ha csupán szavainkkal hangoztatjuk szeretetünket és az nem nyilvánul meg tettekben, akkor még nagyon alacsony szintjén vagyunk a szeretetnek.
Jézus tanítása nem elmélet csupán, hanem arra ösztönöz bennünket, hogy gyakorlattá váltsuk a hallottakat. Szeretet nélkül Jézus evangéliuma csak kiüresedett, tartalom nélküli szó. Szeretet hiányában a mi életünk is csak a napok kényszerű múlása. Szeretet nélkül önmagunkba zárkózó, önző emberek lennénk. A szeretet gyakorlása viszont új távlatokat nyit számunkra: közelebb kerülünk Istenhez és közelebb kerülünk embertársainkhoz.
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Ferenc pápa: A Szentlélek kovász, erőt ad
  2020-05-10 21:26:19, vasárnap
 
  Ferenc pápa: A Szentlélek kovász, erőt ad az Egyház növekedéséhez
A Szent Márta-ház kápolnájában május 9-én, szombaton reggel bemutatott szentmiséjén Ferenc pápa megemlékezett Marillac Szent Lujzáról, aki Páli Szent Vince munkatársa volt, akivel együtt alapították az irgalmas nővérek rendjét (Szeretet Leányai Társulat).
...... .......


Az ünnep alkalmából a kápolnában elhelyeztek egy Marillac Szent Lujzát ábrázoló festményt. A pápa imádkozott az irgalmas rendi apácákért, akik a Szent Márta-házban laknak és akik a vatikáni gyermekgyógyászati rendelőt is vezetik. Ez a kórház már szinte száz éve működik. ,,Az Úr áldja meg őket!" - fohászkodott a pápa.
Homíliájában az olvasmányt kommentálta, amely Az apostolok cselekedeteinek egy részlete (ApCsel 13,44-52) volt. Az antiochiai zsidók féltékenységtől eltelve és káromkodva ellentmondanak Szent Pál Jézusról szóló szavainak, amelyek nagy örömöt okoznak a pogányoknak. ,,A zsidók azonban felbujtották az előkelő vallásos asszonyokat meg a város tekintélyesebb férfiait, és üldözést szítva Pál és Barnabás ellen, elűzték őket a vidékről."
A pápa felidézte a zsoltárt, amelyben az Úrnak zengenek új éneket, mert csodákat vitt véghez: az Úr mennyi csodát tett, de milyen nehézség árán; a keresztény közösségnek is milyen nehéz tovább vinni ezeket a csodákat. Az apostolok cselekedeteiben is hallottuk most, hogy egész Antiochia egybegyűlt, hogy hallgassa az Úr Szavát, mert Pál és az apostolok erővel prédikáltak és a Lélek segítette őket. A zsidók azonban amikor meglátták a tömeget, féltékenység töltötte el őket.
Egyik oldalon látjuk az Urat és a Szentlelket, amely segíti az Egyház növekedését. A másik oldalon pedig ott áll a gonosz szellem, amely megpróbálja elpusztítani az Egyházat. Ez mindig így van. Haladunk előre, aztán megjelenik az ellenség, aki igyekszik lerombolni mindent. A végén a mérleg mindig pozitív, de mennyi fáradságba, fájdalomba és vértanúságba kerül! Az apostolok cselekedeteiben végig ezt tapasztaljuk! Egyrészt látjuk, hogy Isten szava segít növekedni, a másik oldalon pedig az üldöztetést.
Milyen eszközzel akarja tönkretenni az ördög az evangélium hirdetését? - tette fel a kérdést Ferenc pápa. - Az irigységgel, ahogy a Bölcsesség könyvében olvassuk: ,,A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják" (Bölcs 2,24). Haragra gerjedtek a zsidók az evangélium hirdetése láttán. Ez az ördög haragja, ami Jézus szenvedéstörténetében is megjelent és a keresztre feszítését követelte.
Az Egyház Isten vigasza és a világban való üldöztetés közepette halad előre. Amikor az Egyház nem szenved nehézséget, ha az ördög nyugalomban van, akkor nincsenek rendben a dolgok. A Szentlélek harmóniát teremt az Egyházban, a gonosz szellem pedig pusztít. Egészen a mai napig így van ez - nyomatékosította a Szentatya. - Mindig küzdelem folyik. A világi hatalom harcol Isten hatalma ellen és emögött mindig a pénz áll. Az ideiglenes hatalomhoz fordulnak az Egyház megfékezése és elpusztítása céljából. A katonák is így tettek a feltámadás reggelén: elmentek a papokhoz és eladták az igazságot. Így az igazságot elhallgattatták. Krisztus győzelme napjától kezdve jelen van az árulás, hogy elnémítsák a feltámadás győzelmét az ideiglenes hatalom segítségével: a főpapok és a pénz által.
Vigyázzunk az evangélium hirdetésekor, nehogy abba a kísértésbe essünk, hogy az ideiglenes hatalomba és a pénzbe vessük a bizalmunkat. A keresztények bizalma Jézus Krisztusban és a Szentlélekben van, akit elküldött nekünk. A Szentlélek a kovász és az erő, amely segíti az Egyház növekedését. Az Egyház halad előre békében, nyugalomban és örömben Isten vigasza és a világ üldöztetései közepette - ismételte homíliája végén Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír 2020.05.09
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
Koronavírusban szenvedő segítségére sietett, ......
  2020-05-10 21:17:02, vasárnap
 
  Koronavírusban szenvedő segítségére sietett, és maga is elkapta a fertőzést a maronita püspök
Gregory John Mansour püspök, a New York-i Szent Maron egyházmegye vezetője március végén átesett a koronavíruson, és tudja is, hogy kitől kapta el
Amikor Brooklyn egyik utcáján egy férfi rosszul lett és összeesett, Gregory John Mansour maronita püspök éppen ott tartózkodott, és a köhögő ember segítségére sietett. Körülötte hangosan kiabálták, hogy maradjon távol a beteg embertől. Gregory atyán egy héttel később megjelentek a tünetek, és a teszt is kimutatta a COVID-19-et.
,,Semmit sem bántam meg. Gondolkodás nélkül, ösztönből cselekedtem, és újra megtenném, ha valaki rosszul lenne" - nyilatkozta a brooklyni NET TV Current News című hírműsorában a főpásztor. Elmondta: a járványhelyzet segített neki abban, hogy még inkább közösséget vállaljon az emberekkel. ,,Olyan sokan vannak körülöttünk, akik keresztül mennek a szenvedésen, és olyanok is, akik belehalnak a betegségbe."
Gregory John Mansour időközben felgyógyult a fertőzésből, és elmondta, hogy a vírussal kapcsolatos tapasztalata néhány lelki leckét is adott neki.
,,Amikor az ember egyedül van, valóban jut ideje arra, hogy őszintén megvizsgálja az Istennel való kapcsolatát, a viselkedését, a gondolatait és az érzelmi életét, és jobban hozzáigazítsa Isten akaratához. Igazán hálás vagyok, hogy mindezt én is átélhettem" - nyilatkozta a püspök a hírműsornak, majd hozzátette: ,,Különösen hálás vagyok mindazokért, akik a frontvonalban dolgoznak: az orvosokért, az ápolókért, a kiskereskedelmi munkavállalókért és a gyógyszerészekért, akik az életüket kockáztatják másokért."Magyar Kurír 2020.05.08
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Ferenc pápa a hitből fakadó reményről
  2020-05-10 21:14:02, vasárnap
 
  Szabó Ferenc SJ: Krisztussal a próbatétel idején.

Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
A Himalája, ahogy még sosem láttad – Ultra HD felvétel
  2020-05-10 21:10:42, vasárnap
 
  A Himalája, ahogy még sosem láttad - Ultra HD felvétel 7000 méter magasból
A Himalája az eurázsiai hegységrendszer része, amely a Tibeti-fennsík és az indiai szubkontinens között húzódik. Nevezetessége, hogy itt található a Föld legmagasabb hegycsúcsa, a körülbelül 8850 méter magas Csomolungma (angol nevén Mount Everest). A következő felvételt a Teton Gravity Research nevű csapat készítette helikopterből, 7000 méter magasságban. Távolról közeledve a csúcs felé mutatja be a helység szépségeit, amit a világon először Ultra HD felbontásban csodálhatunk meg. Nincs más dolgod, mint tedd ki teljes képernyőre, dőlj hátra és élvezd a látványt. Ne felejtsd el megosztani, ha tetszett.

Itt megnézhető Link
 
 
0 komment , kategória:  érdekes képek  
Szentmise, ahol az ég a földdel összeér
  2020-05-10 20:41:54, vasárnap
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
Májusi litánia a Rábaközi Szerecsen Mária kegyképe előtt
  2020-05-10 19:53:54, vasárnap
 
  Hétfői májusi litánia a csornai premontrei apátsági templomból, a Rábaközi Szerecsen Madonna kegyképe előtt.
Kántor: Magyar Zoltánné
Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Húsvét 5. vasárnapja 05.10
  2020-05-10 19:43:53, vasárnap
 
  Videó Link

Mottó:
Választott nép, királyi papság vagytok!1Pét 2,4-9
Kiválasztottak hét jó hírben álló, Szentlélekkel eltelt férfit. ApCsel 6,1-7
Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbe vinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek." Jn 14,1-12
Az Egyház az Isten otthona.
Jézus búcsú beszéde, amelyben halála előtt a legfontosabbakat bízta apostolaira az Úr
Az Atyától jött el a mi emberi világunkba, az Atyának engedelmeskedve élt és halála után az Atyához fog visszatérni C. Horváth István Sándor atya

...... ................... ................... ........... ............... ........... ......................... ............


 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Szentmise a Sziklatemplomból – P. Puskás R. Antal 05.
  2020-05-10 17:13:11, vasárnap
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Budapest képekben, hírek  
Pio atyától újabb üzenetek
  2020-05-10 17:08:48, vasárnap
 
  - Isten és a sátán között a harctér az emberi lélek. Itt folyik a harc az élet minden pillanatában...
...ezért szükséges, hogy a lélek szabad bejárást engedjen az Úrnak, és általa mindenfelől megerősítse, fölfegyverezze magát. Az ő fénye majd rávilágít így a tévedésekre. A léleknek Jézus Krisztusba kell öltöznie, az ő igazságába és igazságosságába, fel kell vennie a hit pajzsát, Isten igéjét, hogy le tudja győzni a hatalmas ellenségeket. Ahhoz, hogy Jézus Krisztusba öltözzünk, meg kell halnunk önmagunknak. Pio atya

- Csak egyetlen megkönnyebbülést szeretnék: pihenni a szívedben. Csak egy dologra vágyom: osszam meg a Szent Gyötrelmedet. Megszabadítani a lelkem a véreddel és enni a fájdalom kenyeret! "
Pio atya

- " Aki beszél, vet, aki hallgatja, arat." Pio atya

- Való igaz.......A találkozáshoz nekünk emelkednünk kell.... Pio atya
...... .........- Pio atya breviáriuma Égi tenger [05-11]
Mária mindig új erények virágaival és illatával borítsa be lelkedet, és simogassa meg anyai kezével fejed. Kösd magad mindegyre jobban az égi Édesanyához, mert Ő a tenger, amelyen át az örök ragyogású homokpartok eljutnak a hajnal birodalmába.

- "A szellemi életben minél többet futsz, annál kevésbé fáradsz bele"

- "Ha az ördög nem alszik, hogy elveszítsen minket, a Szűzanya még egy pillanatra sem hagy el minket." Pio atya

- "Soha ne hagyj helyet a szívében a szomorúságnak, mivel ez megakadályozza a Szentlélek szabad akcióját." Pio atyaForrás: Facebook - Szent Pio atya emlékoldal
 
 
0 komment , kategória:  Pio atya és szent Charber  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 30 
2020.05 2020. Május 2020.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 572 db bejegyzés
e év: 3003 db bejegyzés
Összes: 43497 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 200
  • e Hét: 200
  • e Hónap: 203712
  • e Év: 931273
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.