Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Hozzáigazodni Krisztus végtelen értékéhez
  2020-06-10 18:57:25, szerda
 
  Hozzáigazodni Krisztus végtelen értékéhez

A koronavírus nem egyedi abból a szempontból, hogy megtérésre hív. Tulajdonképpen az összes természeti katasztrófa - akár áradások, éhínségek, sáskajárás, szökőárak vagy járványok - Isten fájdalmas és kegyelmes felhívásai arra, hogy tartsunk bűnbánatot.
Ezt abból is látjuk, amit Jézus válaszol egy szerencsétlenség kapcsán a Lk 13,1-5-ben:
,,Abban az időben néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem! Sőt azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámnál, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem! Sőt azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek." (Lk 13,1-5)
Pilátus embereket mészároltatott le egy templomban. Siloámban összeomlott egy torony, és a katasztrófában meghalt tizennyolc ottlévő. Az egyik eset az emberi gonoszság gyümölcse. A másik nyilvánvalóan baleset volt.

A katasztrófa jelentése - számodra

A tömeg meg akarta tudni Jézustól, hogy mi a történtek jelentése. Isten cselekedete volt, különleges ítélet különleges bűnökért? Jézus válasza megdöbbentő. A katasztrófa jelentését hangsúlyozza, és azt mindenkire vonatkoztatja, nem csak azokra, akik meghaltak. Mindkét esetben azt mondja: Azok, akiket Pilátus megöletett, és azok, akikre ráomlott a torony nem voltak bűnösebbek, mint ti.
Ti? Miért hozza fel a hallgatóság bűneit? Ők nem azt kérdezték, hogy mi a véleménye a saját bűneikről, hanem a többiekről érdeklődtek. Azt akarták tudni, mit jelentettek ezek a katasztrófák az áldozatoknak, nem nekik maguknak.
Ez teszi Jézus válaszát döbbenetessé. Lényegében azt mondja, hogy a bajok jelentése mindenkinek szól. Az üzenet a következő: ,,Térj meg, vagy elveszel." Ezt kétszer is elmondja: ,,Ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek" (Lk 13,3). ,,Sőt azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek" (Lk 13,5).

Kegyelemteljes felhívás, amíg tart az idő

Mit tett Jézus? Átirányította az emberek megdöbbenését, figyelmét valami másra. Döbbenetük tárgya, amely arra sarkallta ezeket az embereket, hogy választ keressenek Jézusnál, nem a megfelelő volt. Megdöbbentek azon, hogy embereket ilyen kegyetlenül megöltek, és mások halálra zúzódtak ilyen értelmetlen módon. De Jézus azt mondja: Azon kellene inkább megdöbbennetek, hogy nem ti voltatok, akiket megöltek, és akik halálra zúzódtak. Valójában, ha meg nem tértek, ti magatoknak is ilyen ítélettel kell majd szembenéznetek egy napon.
Ebből az következik, hogy Istennek kegyelmes üzenete van minden ilyen katasztrófában. Az üzenet az, hogy mi mindnyájan bűnösök vagyunk, a pusztulás felé haladunk, és a szerencsétlenségek Isten kegyelmes hívásai, hogy bűnbánatot tartsunk és üdvözüljünk, amíg van idő. Jézus a halottaktól az élőkhöz fordult, és lényegében ezt mondta: Ne a halottakról beszéljünk, beszéljünk inkább rólatok. Ez sokkal sürgetőbb. Ami velük történt, az rólatok szól. A nagy kérdés tulajdonképpen nem az ő bűneikre, hanem a tiétekre vonatkozik. Azt gondolom, ez Isten üzenete a koronavírus járvány alatt a világnak. Felhívja a világot a megtérésre, amíg van erre még idő.

Mit jelent a megtérés?

Határozzuk meg pontosan, mit jelent a megtérés! A szó az Újszövetségben a szív és az értelem megváltozását jelenti. Nem valami felszínes vélemény megváltozásról van szó, hanem egy mély átváltozásról. Megtérésünkkel megértjük és nagyra értékeljük Istent és Jézus Krisztust azért, akik Ők valójában. Jézus így írta le ezt a szívbéli változást:
,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből." (Mt 22,37)
,,Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó énhozzám." (Mt 10,37)
Más szavakkal: a szív és az értelem gyökeres megváltozására hív a megtérés, hogy kincsnek tartsuk Istent és Jézus Krisztust egész lényünkkel, értékesebbnek minden emberi kapcsolatnál.

Miért fenyegetne minket Jézus azzal, hogy elkárhozunk?

Jézus azért mondta, hogy mi is hasonlóképpen elveszünk, ha nem térünk meg, mert mi is felcseréltük a kincset, azaz Istent értéktelenebb dolgokra, melyeket jobban szeretünk (Róm 1,22-23). Mindannyian úgy bántunk Jézussal, mint aki kevésbé kívánatos számunkra, mint a pénz, a szórakozás, a barátok vagy a család. Nem azért érdemeljük meg mindnyájan a kárhozatot, mert megszegtük a szabályok egy listáját, hanem azért, mert a végtelen értéket semmibe vettük - azt a végtelenül értékes kincset, aki nekünk Isten Jézus Krisztusban.

Felébredni öngyilkossági hajlamainkból

A megtérés azt jelenti, hogy felismerjük az öngyilkossággal egyenértékű választásainkat: az ónt választjuk az arany helyett, a homokra épült alapot a szilárd szikla helyett, a csatornában játszást a tengerparti nyaralás helyett. Ahogyan C. S. Lewis írja:
,,Félszívű teremtmények vagyunk. Bolondulunk az italért, a szexért és az ambíciókért, pedig végtelen öröm van felkínálva nekünk. Olyanok vagyunk, mint egy tudatlan gyerek, aki a homokozóban akar formákat önteni egy szegénynegyedben, mert nem tudja elképzelni, hogy mit jelent egy üdülés lehetősége a tengerparton. Mi nagyon kevéssel is megelégszünk."
A végtelen öröm, amiről Lewis beszél, a Krisztus értékének, szépségének és hatalmának a megértését, elfogadását és másokkal való megosztását jelenti.

Ráébredni arra, hogy Krisztusban bízz

Amit Isten cselekszik a koronavírus járványon keresztül, az megmutatja nekünk - szemléletesen és fájdalmasan -, hogy nincs ezen a világon semmi, ami megadhatná azt a biztonságot, azt a megelégedést, ami megtalálható Jézus Krisztus végtelen nagyságában és méltóságában. Ez a globális járvány elveszi mozgási szabadságunkat, korlátozza üzleti tevékenységeinket és személyes kapcsolatainkat. Elveszi a biztonságunkat és a kényelmünket. És a végén még az életünket is elveheti.
Isten azért tesz ki minket ilyen veszteségeknek, hogy ráébresszen, egyedül csak Krisztusban bízzunk. Vagy másképpen szólva, azzal, hogy Isten nehézséget támaszt, alkalmat ad arra, hogy Krisztust a világnak felajánlhassa, hogy páratlan, mindent kielégítő nagysága még fényesebben tündököljön, amikor örömet ad még a szenvedéseinkben is.

A kétségbeesés ajándéka

Nézzük meg például azt, hogy Isten miért vitte el Pált addig a pontig, ahol kétségbeesett az élete miatt:
,,Mert azt akarjuk, testvéreink, hogy tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket: rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat." (2Kor 1,8-9)
Pál nem úgy tekinti a kétségbeesés megtapasztalását, mint sátáni eredetűt vagy véletlenszerűt. Ennek határozott célja volt. Maga Isten ruházta fel céllal és jelentéssel: ez az életet veszélyeztető esemény ,,azért volt, hogy megtanítson minket arra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat" (2Kor 1,9).
A jelenlegi koronavírus üzenete a következő: többé ne magadban bízz, hanem fordulj Istenhez! Mi még a halált sem tudjuk megállítani, de Isten fel tudja támasztani a halottakat. Hozzáteszem, hogy természetesen az Istenre hagyatkozás nem azt jelenti, hogy a keresztyének már nem csinálnak ezentúl semmit. A keresztyének soha nem voltak semmittevők. Ez azt jelenti, hogy az alapunk, a példánk és minden cselekedetünk célja Isten. Ahogyan Pál mondta: ,,sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme" (1Kor 15,10).
A koronavírus arra hív fel minket, hogy Istent tegyük a legfontosabb, mindent átható valósággá az életünkben. Az életünk jobban függ tőle, mint ahogyan a lélegzésen múlik az életünk. És Isten néha megszakítja lélegzetünket azért, hogy magához vegyen.

A tövisek jelentése

Vagy nézzük meg Isten célját a Pál testébe adatott fájdalmas tövissel:
,,Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el az tőlem. De Ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem." (2Kor 12,7-9)
Pál nagy kijelentésekkel volt megáldva. Isten látta a büszkeség veszélyét. Sátán látta az igazságban és örömben rejlő veszélyeket. Isten úgy irányította a Sátán stratégiáját, hogy amiről azt gondolta, tönkreteszi Pál bizonyságtételét, valójában Pál alázatát és örömét szolgálta. Pál kapott egy tüskét a testébe - ,,a Sátán angyalát". De egyúttal az Isten küldöttét is! Nem tudjuk, mi volt ez a tövis. De azt tudjuk, hogy a tövisek fájdalmasak. És azt is tudjuk, hogy Pál háromszor imádkozott azért, hogy Krisztus vegye el ezt tőle. De nem tette meg. Megvolt a célja ennek a fájdalomnak. Nevezetesen: ,,Az én erőm erőtlenség által ér célhoz" (2Kor 12,9). Az Ő célja az, hogy Pál tántoríthatatlan hitén és örömén keresztül Krisztus úgy világítson, mint aki messzemenőkig értékesebb, mint Pál egészségi állapota. Mi Pál válasza erre? ,,Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem" (2Kor 12,9).
Legszívesebben? Hogyan lehetséges ez? Pál kész örömmel elfogadni a tövist a testében? Igen, mivel a legnagyobb cél az életében az volt, hogy Krisztust dicsőítse a testében akár élete által, akár halála által (Fil 1,20). Látni Krisztus szépségét, Őt legfőbb kincsnek tartani, megmutatni Krisztust a világnak, mint aki többet ér az egészségnél vagy akár az életnél is - ez volt Pál öröme. Martha Snell Nicholson (1898-1953) A tövis című verse így végződik:
,,Megtanultam, nem ad tövist anélkül, hogy több kegyelmet nem adna,
Elveszi a tövist, hogy szétszakítsa a fátylat, amely mögött ott az Ő arca."

Veszteségben nyereség

Pál elfogadta a veszteséget, mert a veszteségben neki Krisztus teljesebb nyereséggé vált:
,,Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem." (Fil 3,8)
Ezt jelenti a megtérés: megtapasztalni a szív és értelem megváltozását, amely Istent Krisztusban nagyobb kincsnek tartja, mint az életet. ,,Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít" (Zsolt 63,4). Ez volt Pál hite. Igaz volt életében és halálában is. Az életben, mert Krisztus minden öröm édessége, és jobb, mint bármi más. És a halálban, mert ,,teljes öröm van tenálad (Istennél), örökké tart a gyönyörűség jobbodon" (Zsolt 16,11).
A koronavírus járvány a veszteség megtapasztalását jelenti - a legkisebbtől, kényelmünk elvesztésétől a legnagyobbig, az élet elvesztéséig. És ha ismerjük Pál örömének titkát, a veszteséget nyereségnek fogjuk tekinteni. Ez az, amit Isten mond a világnak. Térj meg, igazítsd életedet a Krisztus mérhetetlen értékéhez!

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Koronavírus
  2020-06-10 18:19:44, szerda
 
  A koronavírus Isten mennydörgésszerű felhívása mindannyiunk számára, hogy térjünk meg és az életünket igazítsuk hozzá Krisztus végtelen értékéhez.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Engem is!
  2020-06-10 17:54:27, szerda
 
  Engem is!

"Nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna,
és nem oly süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna."
(Ézsaiás 59,1)

Nem a Te kezed rövid, Uram, Istenem,
az én rabságom hosszú s bánatom,
továbbá nem a Te füled süket, nem -
az én hangom halkult el már nagyon.

Hogy megszabadíts, tudom, van hatalmad,
s hogy meghallgass, van arra is szíved,
de azt hogy éppen rám használd hatalmad,
mi támogatná ezt a kis hitet?

Atyámmá lettél megváltó Fiadban,
s Lényed való képét Őbenne kaptam:
Ki tud szeretni minden nyomorultat,

és megszabadít. - Meg, de mindig mást...
Hogy hinni tudjam: engem is meghallgatsz,
ó, adj, Uram, új megtapasztalást!

Balog Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A nyomorúság ideje
  2020-06-10 17:43:29, szerda
 
  A nyomorúság ideje

"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és
megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem."
(Zsoltárok 50,15)

A nyomorúság ideje, ím itt van,
és segítségül hívlak, Istenem!
Felajánlom ma mindenem, amim van,
csak egészségem ad vissza nekem!

Nem üzlet ez, és nékem semmim sincsen,
bennem mégis fogadkozás terem,
mert oly nehéz azt elhinnem, hogy INGYEN
ígéred a szabadítást nekem.

Ígéretedbe hát foggal-körömmel
kapaszkodom bús kínnal, víg örömmel,
s könyörgök százszor kiszáradó szájjal.

Add meg már, ne hiába kérjelek,
hogy könnybe lábadt buzgó boldogsággal
már mindenért csak dicsőítselek!

Balog Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A mélység áldásai
  2020-06-10 08:26:46, szerda
 
  A mélység áldásai

A gyötrő görcsök fekete örvénye,
melyből kisorvad átok és ima,
mérsékeltebb mederbe simult végre,
s kínomnak nem kell már jajgatnia.

Csak így utólag mérhetem a mélység
fájón fogadott ajándékait...
Rég elfelejtett bűnöket kavart fel,
s hozott felszínre általuk a hit.

A bűnbánatnak sok keserves könnye
nemcsak lelkemre hintett balzsamot,
testemnek is megenyhült szenvedése,
sőt, gyógyulásra is reményt adott.

Friss fényt s elég erőt lövellt a Lélek
lelkembe, nemcsak látni bűnömet,
jóvá is tenni tőlem telhetően,
mert bűnbocsánat rá csak így jöhet.

Most még a tűrés békéjével áldj meg,
hogy csendes, bízó ádventem legyen,
és, Áldott Orvos, arra kérlek, add meg
a gyógyulás karácsonyát nekem.

Balog Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A teremtő szeretete teremtménye iránt
  2020-06-10 08:04:59, szerda
 
  A teremtő szeretete teremtménye iránt

Ébredj, te, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog (Efezusiaknak írt levél 5, 14). Michelangelo is így gondolta. A puha földön nyugvó Adám oly szorosan és bensőségesen kapcsolódik össze a földdel, amelyen fekszik, álmodozó létében egy nagyon különös, nagyon csodálatos de mégis egy darab föld. Az áldott földdel való teljes összekapcsolódásban lesz az első ember teljes dicsősége látható. A földön való nyugvásban, ebben a mély, teremtő álomban tapasztalja meg az ember a testi érintéssel ujjával Isten életét. Ugyanaz a kéz ez, mely az embert formálta, mely őt a távolból gyengéden megérinti és életre kelti. Isten keze nem tartja szorosan fogva magában az embert, ellenkezőleg, szabadon engedi az embert, s teremtő ereje a teremtő kérő szeretete lesz teremtménye iránt. Isten keze ezen a képen a Sixtusi kápolnában több tudást tár fel a teremtéstörténetből, mint sok mélyreható spekuláció.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A föld porából
  2020-06-10 07:59:44, szerda
 
  A föld porából

Az ember, akit Isten saját képére teremtett, azaz szabadságban teremtett, az ember, akit a földből formált (1 Mózes 2, 7). Élesebben Darwin és Feuerbach sem fogalmazhatott volna, mint itt áll. Egy darab földből származik az ember. Kapcsolata a földdel lényegéhez tartozik. ... Az Isten földje, amiből az ember vétetett. Belőle van a teste. Teste lényegéhez tartozik. Teste nem börtöne, nem hüvelye, nem külseje, hanem a teste ő maga. Nem helyes így fogalmazni, hogy embernek van ,,teste", van ,,lelke", hanem ő test és lélek. Kezdetben az ember valóban test, ő egy. Ahogy Krisztus teste is egész, ahogy az egyház Krisztus teste. Az ember, aki megszabadul testétől, az Isten, a teremtő előtti egzisztenciájától szabadul meg. ... Az ember léte a földön való lét, nem fentról érkezve űzetett kegyetlen sorssal a földi világba, ahol szolgalétre ítéltetett, hanem a földből, melyben élettelenül szendergett, hívatott ki Isten, a mindenható szava által. Föld az ember, de Istentől emberlétre hívott föld.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Sokat kaptunk, sokat kell visszaadnunk
  2020-06-10 07:49:14, szerda
 
  Sokat kaptunk, sokat kell visszaadnunk

,,Neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, az kevésbé szeret." (Lk 7,47)

Amikor Jézus a farizeus Simon házánál étkezett, egy nő tért be, aki valamikor utcanő volt. Megkerülte az asztalt, amelynek nekidőltek a házigazda és vendégei - heverőkön feküdtek, meztelen lábuk hátrafelé kinyújtva -, és megállt Jézus lábainál. Ott aztán nem tudta már türtőztetni magát. Nagyon elérzékenyült. Sírt, és hagyta, hogy könnyei Jézus lábait mossák. Aztán hajával törölte meg Jézus lábait, és drága kenettel kente meg.
Simon a farizeus nem érzékenyült el Jézus láttán. Valójában még annyi udvariasságot sem tanúsított iránta, amennyi egy tiszteletreméltó vendégnek kijárt.
Ebben a teremben - mint sok más teremben is - kétféle módon viszonyulnak Jézushoz. Az egyik ember hidegen közömbös. A másik képtelen úrrá lenni a hála és a rajongás érzésein.
Az Úr ezt az eseményt egy történettel világította meg. Az az ember, akinek ötszáz dénár adósságot engedtek el, hálásabb lesz, mint az, akinek ötven dénárt, nemd-e? Még a farizeus Simon is elfogadta ennek az állításnak az igazságát. Akkor Krisztus így szólt: ,,Ennek az asszonynak sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett."
Legyünk biztosak benne, hogy jól olvassuk. Szeretete nem az oka annak, hogy bocsánatba részesült, hálája viszont bizonyítéka annak, hogy bűnei megbocsáttattak. Igaz ugyan, hogy Jézus végső szava hozzá ez: ,,Megbocsáttattak a te bűneid", és hogy ,,Hited megtartott téged", de nem mondja neki, hogy ,,Szereteted megtartott téged". Szeretetének kinyilvánítása a bűnbocsánat következménye volt. Máskülönben az asszony nem lehetne Jézus történetében illusztrációja annak, hogy akinek sok bűne bocsáttatik meg, az nagyon szeret.
Olykor fájdalmasan megütközünk azon, hogy milyen hidegen viszonyulnak némelyek Jézushoz. Ők bizonyára nem érzékenyülnek el Jézust illetően. És ajándékaik is olcsók.
Meg kell hát értenünk, hogy a Jézusnak nyújtott ajándékaink egyenes arányban állnak a tőle kapott bűnbocsánattal.

Napi gondolat
Hogy ábrázolnád a Jézussal való kapcsolatodat? Mennyire vagy nyitott, és Jézusról bizonyságot tevő?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Álmatlan éjszaka
  2020-06-10 07:15:35, szerda
 
  ,,Hol van Isten, az én Teremtőm, aki hálaénekre indít éjszaka?" (Jób 35,10)

Volt-e már valaha álmatlan éjszakád, amikor hánykolódtál, forogtál, és egyszerűen várakoztál a hajnal első pislákoló fényére? Amikor ez történik, miért nem kéred a Szentlelket, hogy irányítsa figyelmedet Istenre, Teremtődre? Hidd el, hogy Ő azokat a magányos, kimerítő éjszakákat betöltheti énekkel!
Vajon gyászolás az éjszakád? Istenre figyelve gyakran az történik, hogy Ő közeledik gyászoló szívedhez, odasegítve téged ahhoz a bizonyossághoz, hogy neki szüksége van arra, aki meghalt. Az Úr biztosít téged arról, hogy Ő hívta el a buzgó és szeretett, elköltözött személy lelkét, hogy együtt álljon a láthatatlan, mégis megszabadult, élő és ragyogó sokasággal. Amint ez a gondolat elfoglalja elmédet azzal az ismerettel együtt, hogy szeretett hozzátartozód részt vesz egy nagy mennyei küldetésben, akkor ének kezdődik a szívedben.
Vajon elkeseredés vagy kudarc az éjszakád, akár valóságosan, akár csak képzeletben? Talán úgy érzed, mintha senki nem értene meg téged, és barátaid is félrelöknek? Bátorodj: Teremtőd ,,közeledni fog hozzád" (Jak 4,8), és éneket ad neked, a reménység énekét, ami összhangban van az Ő gondviselésének erőteljes, visszhangzó muzsikájával! Légy kész arra, hogy énekeld azt az éneket, amit Teremtőd közöl veled!

Mit tegyünk? Tétlenül ülve mondjuk:
Eljött az éjjel; nincs többé nappal?
Igaz, a sötét immár ránk borult,
De az ég tele van csillagokkal!

A hajónak az ereje csak akkor válik nyilvánvalóvá, amikor szembenéz egy hurrikánnal, és az evangélium ereje csak akkor válik láthatóvá, ha egy keresztyén belekerül valamilyen tüzes próbába. Meg kell értenünk, hogy amikor Isten ,,hálaénekre indít éjszaka", akkor először el kell hoznia az éjszakát! (Nathaniel William Taylor)

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2020.05 2020. Június 2020.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 481 db bejegyzés
e év: 2227 db bejegyzés
Összes: 28126 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2091
  • e Hét: 13904
  • e Hónap: 24969
  • e Év: 543266
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.