Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 14 
Evangélium
  2020-06-11 21:30:48, csütörtök
 
  Egyetlen rosszabb dolog van annál, mint hogy csendben nézzük végig, amint a világ elveszettjei egyenes úton rohannak a pokolba: annak a bűne, ha egy másik evangéliumot prédikálunk, mint amit a szentek átvettek. Ezért őrizkedjünk a kortárs evangéliumi keresztyénség "örömhírétől", mert ez felvizezett, a kultúra által megmetszett, megcsonkított evangélium, amely megengedi az embernek, hogy istenfélőnek látsszon, miközben tagadja annak erejét, megvallja Istent, miközben a cselekedeteivel tagadja Őt, Jézust "Uram, Uram"-nak nevezi, de közben nem teszi az Atya akaratát. Jaj nekünk, ha nem prédikáljuk az evangéliumot, de még inkább jaj nekünk, ha azt helytelenül hirdetjük!

Paul Washer
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Evangélium
  2020-06-11 21:20:01, csütörtök
 
  Amilyen mértékben hűségesek vagyunk az evangéliumhoz, olyan fénnyel fogunk a sötétségben világítani, és olyan mértékben leszünk áldás forrása a következő nemzedékek számára. És amilyen mértékben hűtlenek vagyunk az evangéliumhoz, annyira leszünk ellenségei Krisztus keresztjének, botránkozás kövei Isten királyságában, és bűnösök abban, hogy sokan hajótörést szenvednek a hitben. Mint az evangélium szolgálói, olyan megbízatást kaptunk, amely épp olyan rettenetes, mint amennyire csodálatos. Kicsoda alkalmas mindezekre? Ki felel meg egy ilyen feladatnak?

Paul Washer
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Evangélium
  2020-06-11 21:15:21, csütörtök
 
  Nekünk, akik elfogadtuk az evangéliumot, kötelességünk, hogy az üzenetet istenfélelemmel, teljes egészében és apostoli tisztasággal adjuk tovább. Ezzel nemcsak Istennek tartozunk, hanem saját nemzedékünknek és a soron következő generációknak is.

Paul Washer
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Evangélium
  2020-06-11 21:11:58, csütörtök
 
  Minden keresztyén nemzedéknek be kell látnia, hogy egy örökkévaló evangéliumot kapott kézhez. Mint sáfároknak, a mi kötelességünk, hogy az evangéliumot módosítás nélkül megőrizzük - ne tegyünk hozzá és ne vegyünk el belőle. Az örömhír bármilyen megváltoztatásával átkot hozunk magunkra, ráadásul egy sérült evangéliumot adunk át a következő nemzedékeknek.

Paul Washer
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Evangélium
  2020-06-11 21:08:19, csütörtök
 
  Az evangélium örök és változhatatlan, független kortól és kultúrától. Nem szabad módosítani, vagy különböző kultúrák, eltérő korszakok ízléséhez igazítani, hanem a legnagyobb tiszteletben kell tartanunk, mint abszolút és változhatatlan igazságot. Ezért nekünk, akik befogadtuk az evangéliumot és sáfárai lettünk, meg kellene tanulnunk, hogy nagyon óvatosan, mi több félelemmel bánjunk vele.

Paul Washer
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Tisztára mosó fehérség
  2020-06-11 20:52:34, csütörtök
 
  Tisztára mosó fehérség

Szobám magányából,
Orrmeleget fagyasztó pirkadatba
Kilépek.

Didergő kézpárom,
Őszinte csodálattal szemléli birodalmát
Az érintetlen névnek.

Cipőm nyomai,
Fagyos igyekezettel fagynak eggyé
A hótakarón.

Révedő tekintetem
Életjelző rezdülések alakjait
Hallgatja.

Szüntelen állok,
Lábam már földbe gyökerezett
Szülőföldem táptalaján.

Szájkitátva nyelem a deret,
Míg odúban rejtőző ígéretét hű anyának
Megszívlelem.

Évek gyorsaságával
Haladok lépésről-lépésre, hogy el ne mulasszam
A legkisebb csendülést.

Keresgélő ábrázatom
Impozáns impulzusoktól vezérelve
Megpihentetem.

Tisztaságot sugárzó
Kristálycsillámai szennyvakító fényerőnek
Körülvesznek.

Gyengéden megérint,
Szűzies szépséget megőrzött szegélyével
Menyasszonyi ruha.

Láthatatlan színezete
Légteret átfestő prizmatáblának
Lélekemelő.

Kisgyermeke alvásakor,
Szülője nesztelen lépked
Lábujjhegyen.

Így sétálok én is,
Vigyázva, el ne torzítsam a természet
Álomképét.

Visszafojtott lélegzetem
Távoli domboldalon áhítattal követ kíváncsi
Őzgidát.

Patácskái ártatlan
Erőtlenségben meg-megcsúsznak
A meredeken.

Láthatárig kalandozó tekintetével
Egyszeriben megérti rendjét
A mindenségnek.

Mégse retteg,
A beláthatatlan új világ ismeretlenjében felfedezi
A harmóniát.

Megrázom kezét csupasz ágnak,
Megcsókolom álomföldről visszatérő
Hóvirágnak.

Hegycsúcsról lepillantok,
A Festő vonásait szemembe vésem
Míg élek.

Hazafelé tartva
Végtagjaimban sűrűbben folydogál
Az éltető anyag.

Belépni készülök
Megszokott otthonom melegébe
Sietve.

De még egy csoda
Megvillantja megigéző szempárjait
Előttem.

Soha nem látott
Bizalmasan kék tenger léte
Feltekint.

S ahogy ebben,
A teremtés legbecsesebb műremekében megjelenik a mindenség képe,
Lelki szegénnyé mos szívem kősziklájának hálacseppje.
 
 
0 komment , kategória:  Kovács Ábel versei  
Jót cselekedni vészhelyzetben is
  2020-06-11 19:33:32, csütörtök
 
  Jót cselekedni vészhelyzetben is

Jézus azt tanította követőinek, hogy ,,úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat" (Mt 5,16). Azonban gyakran nem vesszük észre, hogy a föld sójává és a világ világosságává lenni ilyen körülmények között, több sót és nagyobb világosságot kíván, hiszen szenvedések között kell a jócselekedeteket véghez vinnünk.

A veszély sötétségében világítani

Jézus mondta: ,,Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben" (Mt 5,11-12). Azután így folytatta: ,,Ti vagytok a föld sója... ti vagytok a világ világossága" (Mt 5,13-16). Nem pusztán a jócselekedetek adják meg a keresztyénségnek az ízét és a világosságát, hanem azok a jócselekedetek, melyeket a veszély ellenére gyakorolunk. Nagyon sok nem keresztyén ember tesz jócselekedeteket, de ritkán adnak ezért hálát Istennek.
Bár a Máté 5-ben a veszély az üldöztetés volt, nem betegség, de az elv ma is érvényes. A szeretet jócselekedetei veszélyes környezetben - akár betegség, akár üldöztetés idején - világosabban rámutatnak arra a tényre, hogy ezek a jócselekedetek reménység által az Istenben lehetségesek.
Jézus azt mondja:
,,Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor" (Lk 14,13-14).
A reménység Istenben a halálon túl is (hogy pl. jutalomban részesülünk a feltámadáskor) megtart és erőt ad a jócselekedetekhez, amelyek ebben a földi életben nem számíthatnak jutalomra. Ugyanez vonatkozik azokra a jócselekedetekre, amelyek veszélybe sodorhatnak minket, különösen, ha halálos kimenetelűek.

Hogyan alkalmazta Péter Jézus tanítását

Az Újszövetség szerzői közül Péter apostol fektet legnagyobb hangsúlyt arra, amit Jézus mondott a jócselekedetekről:
,,Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jócselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján." (1Pt 2,12)
Péternek ugyanaz az állásfoglalása a jócselekedetekről veszélyhelyzetben, mint az előbb kifejtettek. Azt mondja: ,,Akik tehát Isten akaratából szenvednek, azok is ajánlják lelküket a hű Teremtőnek, és cselekedjék a jót" (1Pt 4,19). Más szavakkal: ne engedd, hogy a szenvedés lehetősége vagy valósága megakadályozzon abban, hogy a jót cselekedd!

Krisztus azért halt meg, hogy a vészhelyzetben is jócselekedeteket hívjon elő

Péter összekapcsolja ezt a fajta új életet azzal, hogy Jézus meghalt a bűneinkért: ,,Krisztus bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk (1Pt 2,24). Krisztus miatt a keresztyének a bűnt a halálba adják, és átadják magukat az igazságosság jócselekedeteinek.
Pál ugyanúgy hivatkozik Krisztus halála és a keresztyének jócselekedetek iránti buzgalma közötti összefüggésre. ,,(Krisztus) aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jócselekedetekre törekszik" (Tit 2,14).
Pál azt is leszögezi, hogy ezeket a jócselekedeteket keresztyének és nem keresztyének irányába egyaránt gyakorolnunk kell. ,,Ezért tehát amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben" (Gal 6,10). ,,Vigyázzatok, hogy senki sem fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt" (1Tesz 5,15)

Krisztus megdicsőül a kockázatot vállaló szeretetben

Az Isten legvégső célja a népe számára, hogy dicsőítsük a nagyságát és magasztaljuk a Fiát, Jézus Krisztust az Ő méltóságában. ,,Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek" (1Kor 10,31). ,,Ezért szívemből várom és remélem (...) Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni énértem, akár életben maradok, akár meghalok" (Fil 1,20).
Legyen Isten megdicsőülve mindenben, legyen Jézus Krisztus felmagasztalva életben és halálban! Ez az Isten által adott legnagyobb célja az emberi életnek.
Ezért Isten egyik célja a koronavírussal, hogy a népe adja halálba az önsajnálatot és a félelmet, és adja magát jócselekedetekre a veszélyhelyzetekben is. A keresztyének a szükségre figyelnek, és nem a kényelemre. A szeretetre, és nem a biztonságra. Ilyen a mi Üdvözítőnk, és éppen ezért halt meg.

A korai keresztyénség példája

Rodney Stark A Keresztyénség diadala című könyvében rámutat arra, hogy a keresztyénség első századaiban az ,,igazán forradalmi elv az volt, hogy a keresztyén szeretetnek és jótékonyságnak át kell lépnie a családi határokat, még a hitben lévők közösségét is, és ki kell terjednie mindenkire, aki szükségben van."
Két nagy járvány söpört végig a Római Birodalomban Kr. u. 165-ben és 251-ben. A keresztyénségen kívül abban az időben nem volt olyan kulturális vagy vallási szervezet, amely a könyörületességet és az áldozathozatalt gyakorolta volna. ,,Nem hittek olyan istenekben, akik az emberi ügyekkel foglalkoznak." ,,A könyörületességet személyiséghibának tartották és szánalmasnak, mint valami kóros érzelmet, mivel a könyörületességben meg nem érdemelt segítséget vagy könnyítést kapnak az emberek, és ez ellentétes az igazsággal." Ezért amikor a Római Birodalom lakosságának egyharmada megfertőződött a járványban, az orvosok vidéki birtokaikra menekültek. Akiken megjelentek a tünetek, azokat kizárták az otthonukból. A papok elhagyták a templomokat. De Stark megjegyzi: ,,A keresztyének úgy gondolták, náluk van a válasz, és közülük a legtöbben ennek megfelelően cselekedtek."
A válaszok közt volt a bűnbocsánat Krisztus által és az örök élet reménysége a halálon túl. Ez értékes üzenet volt egy olyan korban, amikor az orvostudomány keveset tudott segíteni, és az emberek teljesen reménytelenek voltak.
Ami a jócselekedeteket illeti, keresztyének nagy számban ápoltak betegeket és haldoklókat. A második járvány vége felé Dionüsziusz, Alexandria püspöke levelet írt megdicsérve gyülekezetének tagjait:
,,A legtöbb testvérünk túláradó szeretetről és hűségről tett tanúbizonyságot, nem kímélték magukat, és csak egymásra gondoltak. Nem törődve a veszéllyel gondját viselték a betegeknek ellátva minden szükségüket, és szolgáltak nekik Krisztusban, és velük együtt csendes boldogságban távoztak el ebből a világból."

Elhallgattatni a császárok tudatlanságát

Idővel a betegek és szegények iránti gondoskodásnak, amire Krisztus indította őket, de a kor kultúrájával ellentétes volt, az lett az eredménye, hogy a körülöttük levő pogányok közül sokakat megnyertek a hitnek. Kétszáz évvel később, amikor Julianus római császár újra életre akarta kelteni az ősi római vallást, és azt látta, hogy a keresztyénség növekvő veszélyt jelent, kétségbeesésében ezt írta Galácia római főpapjának:
,,Az istentagadás (vagyis a keresztyén hit) különösen fellendült az idegeneknek nyújtott szeretetszolgálatok miatt, ehhez hozzájárult az is, hogy gondoskodtak a halottak eltemetéséről. Botrány az, hogy nincsen egyetlen zsidó sem, aki koldus lenne, és azok az istentelen galileaiak (keresztyének) gondoskodnak nem csak az ő szegényeikről, hanem a mieinkről is; amíg azok, akik hozzánk tartoznak, hiába várakoznak azért a segítségért, amelyet nekünk kellene megadnunk."

Könnyíteni az Isten által küldött szenvedéseken

Nincs ellentmondás abban, hogy a koronavírust úgy látjuk, mint Isten cselekedetét és a keresztyéneket arra hívjuk, hogy vállalják a kockázatot, hogy enyhítsék a szenvedést, amit a vírus okoz. Amióta Isten alávetette a világot a bűnnek és a nyomorúságnak a bűnbeeséskor, úgy rendelkezett, hogy az övéi mentsék az elveszettet, még akkor is, ha Ő az, aki kijelölte az örök büntetést. Isten maga is azért jött ebbe a világba Jézus Krisztusban, hogy megmentse az embereket az általa rendelt igazságos ítélettől (Róm 5,9). Ez az, amit Krisztus keresztje jelent.
Ezért Isten népének jócselekedetei magukba foglalják az imádkozást a betegek gyógyulásáért, Istenhez való imákat, hogy nyújtsa ki a kezét és fordítsa vissza a járványt, és hogy ad jon gyógyulást. Imádkozunk a koronavírus miatt, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy könnyítsük a szenvedést éppúgy, ahogyan Abraham Lincoln is imádkozott a polgárháború befejezéséért, és tett is azért, hogy vége legyen. Még akkor is, ha úgy látta az akkori helyzetet, mint Isten ítéletét:
,,Szeretettel reménykedünk - forró szavakkal imádkozunk -, hogy a háborúnak ez az ostora gyorsan érjen véget mirajtunk. Mégis, ha Isten akarja, folytatódni fog egészen addig, amíg az összes vagyon, amely a rabszolgák kétszázötven éves viszonzatlan munkája során felhalmozódott, tovatűnik, és ameddig minden korbács által ejtett csepp vér kard által vissza nem lesz fizetve egy másik vércseppel. Ahogyan meg lett mondva háromezer évvel ezelőtt, az ma is igaz: ,,Az Úr ítéletei igazak és teljesen igazságosak."
Istennek megvan a maga elvégzendő munkája - amelynek nagyobbik része titok. Nekünk is megvan. Ha bízunk benne, és engedelmeskedünk a szavának, a mindenhatóságánál fogva és a mi szolgálatunk által eléri bölcs és jó céljait.

John Piper

 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Koronavírus
  2020-06-11 19:05:30, csütörtök
 
  A koronavírus Isten felhívása a népének, hogy legyőzzék az önsajnálatot és a félelmet, és
bátorságos örömmel tegyék a jócselekedeteket szeretetből, amelyek Istent dicsőítik.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Keskeny út
  2020-06-11 08:08:24, csütörtök
 
  Keskeny út

Bár tövise szúr, göröngye sebez,
rendeltetése az útnak nem ez.
Jézus lába járt először rajta,
áldott út a hívők keskeny útja.

Két oldalán vidám élet folyik.
Azt gondolnád, a boldogság nem ilyen
de a keskeny úton kívül igaz.
Nagy ára van: örökéleted az.

Jézus itt járt. Ez az Ő útja is.
Jézus szívét itt szúrta a tövis,
sebezte rög... meghalt a bűnömér'...
örök életem ára lett a bér.

Bár tövise szúr, göröngye sebez,
rendeltetése az útnak nem ez.
Jézus lába járt először rajta,
mennybe visz a hívők keskeny útja.

Almási Mihályné
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Drága kincs
  2020-06-11 07:49:50, csütörtök
 
  Drága kincs

Isten Igéje drága kincs,
Drágább nála e földön nincs,
Belőle Isten hangja szól,
Ha hallgatsz rá, megérted jól.

Isten Igéje éltet ad.
Óh áldott, drága pillanat,
Mikor hittel fölé hajolsz,
Ellenséget is átkarolsz.

Isten Igéje biztos út,
Egykor Hozzá, a mennybe jut,
Ki hittel olvasta, s élte,
Amit megértett belőle.

Olvasd te is, és tartsd meg azt,
Belőle nyersz erőt, vigaszt,
Tanácsadód, barátod lesz,
Jézushoz visz. Kutasd, szeresd!

Almási Mihályné
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 14 
2020.05 2020. Június 2020.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 481 db bejegyzés
e év: 2227 db bejegyzés
Összes: 28126 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1794
  • e Hét: 13607
  • e Hónap: 24672
  • e Év: 542969
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.