Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 13 
Te Deum - Téged, Isten Dicsérünk
  2020-06-12 21:21:37, péntek
 
  Az előbbi ének (Gloria) mellett az őskeresztény lelkiség másik nagy alkotása a "Téged, Isten, dicsérünk" (Te Deum) himnusz. Benne az ég és föld egyesül a Legszentebb dicséretében. Isten fölségének magasztalására és hálaadásul imádkozzuk különféle ünnepeken, ünnepi szertartásokon, zsolozsmában. Igen ajánlatos a közösségekben is. Sok katolikus hívő gyakran elimádkozza Isten dicséretére magán imádságként.
A Te Deum az Egyház legrégibb, egyben legszebb magasztaló hálaadó éneke. A IV. században keletkezett, sőt egyes részei, elemei még korábbra, a vértanúk korába vezethetők vissza. A szöveg a zsoltárok költészetéhez hasonlóan magasrendű, emelkedett próza, rím és szabályos ritmus nélkül, mégis szárnyaló, ünnepélyesen egyszerű nyelven, mint a Biblia és a liturgia többi szövegei is.
A Te Deumot őseink gyakrabban énekelték, mint manapság szokásos. Ezzel is arra nevelték magukat, hogy a liturgia szellemében Isten imádását tartsák a legszebb, az emberhez legméltóbb foglalatosságnak, abba egész önátadással bekapcsolódjanak. Mi is énekeljük minél gyakrabban: misék végén a nagy ünnepeken (pl. Húsvét, Szentháromság, Krisztus Király, más főünnepek), ájtatosságokon, vallásos összejövetelek, lelkigyakorlatok alkalmával.
*

Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak.

Szent vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy!

Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsőséged mindent bétölt.
Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged.
S azt, ki hozzánk tőled jött le * Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál * szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket: * Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő: * mindeneket ítélendő.

(Itt meghajlunk vagy letérdelünk.)

Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!

(Fölegyenesedünk vagy fölállunk.)

Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz; * híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.

Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!
Videó Link
*
- A himnusz első részében az ég és föld egyesül egy óriási karban, hogy egy szívvel énekelje a Legszentebbet. E rész középpontjában hangzik föl az Izaiás próféta látomásából ismert, Istenhez legméltóbb dicséret: SANCTUS -- Szent, szent, szent! Az énekben ez a vers mintegy Isten személyes jelenlétét idézi. Előtte a teremtés nagy műve zengi a dicséretet (az egész kozmosz, majd az angyalok, s az Isten trónjához legközelebb álló kerubok és szeráfok), a Sanctus után pedig a megváltás műve idéződik fel (először a megtestesült Istenhez legközelebb álló apostolok, azután azok, akiket Isten különleges szolgálatra kiválasztott - az ősegyház ezeket hívta prófétáknak -, majd a vértanúk, s az egész földön elterjedt Anyaszentegyház). Az első részt a Szentháromság magasztalása zárja le.
- A második szakasz Krisztusról szól. Őt jövendölte a 23. zsoltár: a "Dicsőség Királyát", aki majd megjelenik, s az angyali fejedelmektől megnyitott mennyei kapun át belép oda, emberi természete szerint is. A Te Deum erre gondolva már a beteljesülést hirdeti: a Dicsőség Királya kijött az Atyától, hogy az emberiséget megmentse; a halál és feltámadás győzelme után neki újból megnyílnak e kapuk, hogy oda már minket is bevigyen magával.
-A harmadik szakasz kéri, hogy a megváltásban részesült, megkeresztelt hívőket is vigye be Krisztus az örök dicsőségbe, végül a negyedik rész zsoltárokból vett idézetekkel Isten segítségét kéri földi életünkre.

*
- Te Deum (Hálaadásra)
Dal szövege:
Téged, Isten dicsérünk, Téged únak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép a angyalok, kerubok és szeráfkarok,
Egek és minden hatalmak, szüntelenül magasztalnak.
vagy, erősséges szent Isten vagy!
Nagyságoddal telve ég, föld, dicsőséged mindent bétölt.
Téged dicsér Egek Ura Apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártír seregek magasztalnak Tégedet.
Vall Tégedet világszerte Szentegyházad ezerszerte,
Ó Atyánk, Téged, s mérhetetlen nagy fölséged,
S azt ki hozzánk Tőled jött , Atya igaz Egyszülöttje,
És áldjuk Veled, vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egxszülöttje, király vagy Te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad, Mennyországod megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged;
Onnan leszel eljövendő, mindeneket itélendő.

(Letérdelünk, v. meghajlunk)

Téged azért Uram kérünk, mi Megváltónk, maradj vélünk,
Szentjeidhez véágy fel égbe, az örökös dicsőségbe.
Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a Te örökséged.
Te kormányozd, Te vigasztald, mindörökké felmagasztald.

(Felegyenesedünk, v. felállunk)

Mindennap dícsérünk Téged, szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket, és bocsásd meg vétkeinket.
Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas,
Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk.
Te vagy, Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!

*
- TE DEUM TO THE GRAND VESPERS FOR EASTER - XAVER VARNUS (ORGAN) AND THE BUDAPEST OPERA CHOIR 6/7
Videó Link

- Te Deum [Alternatim] Martin Baker / Westminster Cathedral Choir plus Tournemire - Victimae Paschali Videó Link

- Téged, Isten dicsérünk - Kis Szent Teréz Plebánia Arad-Séga Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
sok ember szívét megváltoztatta a rózsafüzér imádság
  2020-06-12 20:46:18, péntek
 
  Comastri bíboros: A járvány idején sok ember szívét megváltoztatta a rózsafüzér imádság
,,Az ima a legszebb dolog, amit tehetünk ebben az életben, mert összeköt minket az Úrral
...... .........


A pápa vatikánvárosi helynöke március 11. és május 30. között minden délben élő televíziós közvetítés keretében imádkozta a rózsafüzért a Szent Péter-bazilikában. ,,Ha úgy hozná az élet, azonnal újrakezdeném" - mondta Angelo Comastri bíboros, aki megrendülten nyilatkozott arról, milyen visszhangja volt kezdeményezésének.
Legalább másfél millió ember követte az élőben közvetített imádságot. Ezernyi levél érkezett Angelo Comastri bíboroshoz, és még mindig írnak a hálás hívek, akik nap mint nap együtt imádkozták vele a szentolvasót a járvány legsúlyosabb időszakában.
,,Ilyen döbbenetes számú hallgatóságot soha nem tudtam volna elképzelni" - mondta el a bíboros. Nyilatkozatából kiderül: egész Olaszországból írtak a hívek; a levelekből kitűnik, milyen óriási igény van az imára, milyen rendkívüli hatással van az emberek életére. És ez nem csak a templomba járókra igaz: az Egyháztól távol állók közül is voltak, akik rendszeresen összegyűltek, hogy részt vegyenek az imádságokban. Egy ateista könnyekben tört ki, térdre borult, és életében először elkezdett imádkozni; egy fiatalember, aki azt kérte, hogy folytassák a rózsafüzér imákat, többször meghatódott imádság közben; egy idős otthonban élő hallgatag asszony újra megtalálta a szavakat az ima hatására.
Ez az erős bevonódás még inkább megerősített abban a meggyőződésben, hogy a gondokat csak úgy tudjuk megoldani, ha megnyílunk a Mindenható előtt. Isten nélkül az élet abszurditás - fogalmazott a Szent Péter-bazilika főpapja. Hozzátette: a kezdeményezés megérintette sok ember életét, jóllehet kizárólag az imán alapult.
,,Az ima a legszebb dolog, amit tehetünk ebben az életben, mert összeköt minket az Úrral."
Sok médiatársaság közvetítette a Vatican Media kamerái által felvett képsorokat. Eredetileg néhány napig tartott volna a rózsafüzér imádság március 11-ét követően, ám hétről hétre folytatódott - a nagyhét kivételével -, egészen május végéig, összesen 66 alkalommal. Sokan kérték, hogy folytatódjon a kezdeményezés. ,,Ez kicsit nehezebb most, hogy a Szent Péter-bazilikában újra visszaállt a liturgia megszokott rendje, de ha meglesznek hozzá a feltételek, én kész lennék folytatni, amíg csak élek" - fogalmazott Angelo Comastri.
A bíboros május 8-án, a szentolvasó imádkozásakor édesanyjáról beszélt. ,,Édesanyám egészen addig elkísért, amíg kineveztek loretói érseknek. Soha nem feküdt le addig, amíg haza nem értem. Becsukta az ajtót, és azt mondta nekem: »Jó éjszakát, fiam, az Úr áldjon meg!« Ilyenek az édesanyák. És amikor hiányzik az anya, akkor a gyereke élete keserű, kemény és szomorú lesz."
Comastri bíboros szerint mindannyian alázatot tanultunk ebben a helyzetben. Rájöttünk, hogy nem vagyunk a világ urai. ,,Elegendő volt egy vírus, hogy térdre kényszerítse a nyugat fejlett gazdaságát." Gyakorlati szinten is sok következménnyel járt ez az időszak. ,,Sokan fölfedezték, milyen jó dolog jót tenni" - utalt a főpap a sok fiatalra, akik lelkesen segítettek az időseknek otthonaikban és a kórházakban.
,,Teljesen őszintén elmondhatom, hogy megerősítést kaptam: az emberek a paptól csak segítséget várnak, hogy találkozzanak Jézussal. Ha mást adunk nekik, az átmenetileg elégnek tűnik, de nem oldja meg a problémákat.

Az, ami megváltoztatja az életet, a találkozás Jézussal" - zárta a Vatikáni Rádiónak adott interjút Angelo Comastri bíboros, a pápa vatikánvárosi helynöke, a Szent Péter-bazilika főpapja.


Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír 2020. június
 
 
0 komment , kategória:  Szentségimádás  
Pio atya jó tanácsai, mondásai
  2020-06-12 20:33:39, péntek
 
  Vidáman, őszinte és nyitott szívvel járj, amennyire csak tudsz, és amikor nem vagy képes megmaradni a szent vidámságban, akkor se veszítsd el soha a bátorságodat és a bizalmadat Istenben.
Szent Pio atya

- Legyen Mária a csillag, amely megvilágítja lépteidet, és megmutatja a biztonságos utat, hogy menj a mennyei Atyához."Pio atya
...... ........... ........... ........- Tegyük meg mi is, mindig Isten akaratát, és mondjunk igent az Úrnak. Pio atya

- "A bosszú gondolata soha nem lépett be a fejemben." Pio atya

- "Annyira bízom Jézusban, hogy bár láttam, hogy a pokol kinyílik előttem, a mélység szélén találtam magam, nem gyanítanám, nem bánnám, bíznék benne." Pio atya

- ′Ne feledd, hogy ima nélkül nem nyersz csatát. A választás a tiéd!" Pio atya

- Egyetértek a munkáddal, hogy lelkeket szerezz Jézusnak. Mindenképpen szentáldozás a Szentatya szándékaiért. St. Pio atya

- Az angyal a legőszintébb és leghitelesebb barát, még akkor is, ha a rossz viselkedésünkkel szomorúvá tettük őt." Pio atya
...... ........... .....- Pio atya imája a Szent Szűzhöz
,,Könyörülj rajtam! Egyetlen részvéttel teli pillantásod új életet támaszt bennem, megtisztít, és felemel Istenhez; felemel ennek a világnak a szennyéből, hogy Hozzá mehessek, aki teremtett, aki újjáteremtett a szent keresztségben, visszaadva az ártatlanság fehér stóláját, amelyet beszennyezett az eredendő bűn. Drága Édesanyánk, add, hogy szeressem Őt!"


Forrás: Facebook - Szent Pio atya emlékoldal
 
 
0 komment , kategória:  Pio atya és szent Charber  
Körmenet helyett helikopteres áldás
  2020-06-12 20:32:01, péntek
 
  Szent Antal ünnepére készül Padova
Rendhagyó módon tartják meg idén Padovában Szent Antal ünnepét. Oliviero Svanera, a helyi pápai bazilika rektora a liturgikus emléknap, június 13-a alkalmából üzenetet küldött az olasz város lakóinak, amelyben teremtő lelkesedésre buzdít a járvány utáni újrakezdéshez.
Svanera atya üzenetében emlékeztet, hogy a járvány miatt, ami hurrikánként felforgatta életünket, évszázadok után az idei ünnepen Szent Antal szobra nem járja végig Padova utcáit a megszokott körmenetben. Ehelyett a magasból, az olasz hadsereg által rendelkezésre bocsátott helikopterről adnak áldást a városra, hogy ilyen módon legyen érezhető a szent jelenléte. Ezáltal Szent Antal közbenjárása elér majd Schiavoniáig, ahol a koronavírusos betegeket kezelő kórház székhelye található, valamint a járvány által leginkább érintett településekre is.
A bazilika rektora idéz Ferenc pápa leveléből, amelyet a minorita rend főelöljárójának küldött Szent Antal ferencessé válásának 800. évfordulója alkalmából. Ebben a pápa két szót emel ki: a lelkesedést és a teremtést. Szenvedély és teremtő lelkesedés nélkül nem lehetséges az újrakezdés a járvány után. Ezeket a lelki adományokat kéri a rektor Szent Antal és Assisi Szent Ferenc közbenjárásával.
Ma a fiataloknak szükségük van arra, hogy szenvedéllyel forduljanak az élet, az igazság és az igazságosság felé. Nem elegendő jólétet biztosítani a következő nemzedékeknek. Nekünk, felnőtteknek mélyen saját hivatásunkban kell gyökereznünk, hinnünk kell az igazságban és az igazságosságban. A fiataljaink csak így tudnak szembenézni a nihilizmusból fakadó szorongással és Szent Antal példája nyomán remélni a lehetetlent - fogalmaz üzenetében Svanera atya.
A bazilika rektora Ferenc pápa szavait idézi: ,,Szükségünk van teremtő erővel rendelkező fiatalokra." Ki kell lépnünk az önállóság és a technológia mindenhatóságának rémálmából, ami miatt csak önmagunkra összpontosítunk. A járvány rávilágított törékenységünkre és annak a veszélyére, hogy a jövő helyett magányt teremtünk. A rektor végül arra hív üzenetében: Szent Antallal együtt és Mária közbejárásával keressük, hogyan és hol fakaszthatunk életet.
Páduai Szent Antal az egyik legnépszerűbb szent az egész világon. Szinte nincs templom, ahol ne állna szobra, amely egy angyali szelídségű ifjú szerzetest ábrázol, barna ferences csuhában, karján a kis Jézussal, kezében liliommal. A hívő katolikusok gondjaikkal végső menedékként általában hozzá fordulnak.
Antal Lisszabonban született 1195-ben. Az eretnek- és szerzetesmozgalmak századának fia volt, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás, Assisi Szent Ferenc kortársa. Észak-Itália és Dél-Franciaország eretnekségekbe merülő lakosait térítette a szó fegyverével. Érdemei elismeréséül IX. Gergely pápa alig tíz hónappal halála után szentté avatta.
Páduai Szent Antal tiszteletének első hazai nyoma IV. Béla családjában bukkan föl. A király házi oltárán (1253-ban) az Árpád-ház szentjei mellett Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal is látható. Ezt az együttest az magyarázza, hogy Béla király testvérét, Erzsébetet, a ferences harmadrend tagját szinte egy időben avatta szentté az Egyház a rendalapítóval és Antallal.
Szent Antal kultuszát a 15. század folyamán kivirágzó ferences karizma karolta föl, amely a ferences Temesvári Pelbárt közvetítésével került Magyarországra, ennek lenyomata az Érdy-kódex legendájában. Később a barokk jámborsági irodalom ünnepelte Szent Antalt. Tisztelete a 17. század folyamán bontakozott ki igazán és vált hazánkban is szinte egyedülállóvá.

Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News
...... ......


Magyar Kurír 2020.06.12
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
The Gospel of John /János evangéliuma - angol nyelven
  2020-06-12 20:19:45, péntek
 
  An epic in the spirit of "The Passion of the Christ", this widely acclaimed motion picture is a meticulous recreation of the turbulent era of Jesus and the events that changed the course of history! Narrated by Golden Globe nominee Christopher Plummer (Best Supporting Actor, "American Tragedy, 2000), it's the bold and powerful story of Jesus as told by his disciple John. The best-loved but least understood of the gospels, John presents a uniquely human portrait of courage and passion encompassing Jesus' entire three-year ministry, the final years of his life. Intimate and reflective, "The Gospel of John" offers an unparalleled opportunity to experience the incomparable life and times of Jesus Christ.

Google fordítás:
Ez a "Krisztus szenvedélye" szellemében e széles körben elismert mozifilm Jézus viharos korszakának és a történelem folyamát megváltoztató események aprólékos rekreációja! A Golden Globe-jelölt, Christopher Plummer (a legjobb támogató színész, "American Tragedy, 2000") mesélte Jézus merész és hatalmas történetét, amelyet John tanítványa mesélt el. a bátorság és a szenvedély portréja, amely magában foglalja Jézus teljes hároméves szolgálatát, életének utolsó éveit. Intim és reflektív ,,János evangéliuma" páratlan lehetőséget kínál Jézus Krisztus páratlan életének és idejének megtapasztalására.

Videó Link lejátszási idő 3 óra

* János evangéliuma magyar nyelven
Videó Link

- János evangéliuma /Teljes/ magyarul beszélő, biblia felirattal Link
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Esti szentmise Csíksomlyó 06.12
  2020-06-12 20:09:09, péntek
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Csiksomlyo szentmisék  
Esti szentmise Déva 06.12
  2020-06-12 19:45:33, péntek
 
  Keresztény tanösvény! A hittanórák is lassan véget érnek! Utolsó témánk Isten drága ajándékainak tanulmányozásában, a betegek szentsége! A hetedik szentségre mindannyiunknak előbb - utóbb szükségünk lesz, ezért fontos, hogy megismerkedjünk vele.

Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
Esti Szentmise Tihanyból 06.12
  2020-06-12 19:42:08, péntek
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Tihanyi Bencés apátság  
Pio atya csodát tett
  2020-06-12 16:53:00, péntek
 
  Csodás képességének tartották azt is, hogy képes volt megsokszorozni a tárgyakat. Erre többször is sor került már. Egyik alkalommal az egyik misére elfelejtettek ostyát előkészíteni, így csak pár rendelkezésre álló darab volt, ami nem lett volna elég a résztvevőknek. Az átváltoztatás után, mikor Pio atya osztogatni kezdte az ostyákat, különös dologra lettek figyelmesek a misén lévő emberek. Nemhogy jutott mindenkinek a felszentelt ostyából, még maradt is a kosárban. Ugyanilyen csodáról számoltak be a második világháború idején is. Egy olaszországi kis faluban történt az eset. Tudniillik, ebben az időszakban csak jegyre lehetett élelmiszert vásárolni, így nagyon kevés étel jutott a családok asztalára. A monostor szerzeteseit is aggodalommal töltötte el a tény, hogy csupán pár vekni kenyerük van, ami nem lesz elég, hogy minden szegény ember hasát megtöltsék vele. Az étkezés előtt leültek, és imádkoztak, majd Pio atya a templomba vonult. Mikor visszatért, egy halom kenyeret tartott a kezében. Az emberek nem értették, honnan a sok pékáru, ám Pio atya csak ennyit válaszolt: ,,Egy zarándok az ajtónál nekem adta őket..." Ezen szinte meg sem lepődtek, hiszen az atya számtalanszor látott ismeretlen zarándokokat, akiket mások nem. Ezt a látomásaihoz kötötték, hiszen gyermekkorától fogva is számtalanszor megjelent előtte Jézus, Szűz Mária.


Forrás: Facebook - Szent Pio atya emlékoldal
 
 
0 komment , kategória:  Pio atya és szent Charber  
Tamás József a csíksomlyói Mária-köszöntőn:
  2020-06-12 16:49:40, péntek
 
  Tamás József a csíksomlyói Mária-köszöntőn: A Szűzanya harcos nő
A ferencesek június 6-án megtartották az elsőszombati Mária-köszöntőt a csíksomlyói kegytemplomban. Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök volt a szentmise szónoka és főcelebránsa

Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Csiksomlyo szentmisék  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 13 
2020.05 2020. Június 2020.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 7 db bejegyzés
e hónap: 486 db bejegyzés
e év: 3691 db bejegyzés
Összes: 44184 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1971
  • e Hét: 12429
  • e Hónap: 72792
  • e Év: 1129133
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.