Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
Isten az Ő bekességét adja
  2020-06-15 21:47:26, hétfő
 
  ,,Az én békességemet adom nektek" (Jn 14,27).

Két festőt egyszer megkértek arra, hogy fessenek egy-egy képet a nyugalom fogalmának illusztrálására. Az első kiválasztott ehhez egy csöndes, magányos tavat, ami a távoli hegyek mögött húzódott meg. A második gyors, széles csíkokat alkalmazva a vásznon, lefestett egy dübörgő vízesést. A vízesés mögött nőtt egy törékeny nyírfa a habok fölé hajolva. Ágain, csaknem nedvesen a vízeső permetezésétől, egy vörösbegy ült a fészkén.
Az első festmény csupán egy kép volt a várakozás és tétlenség illusztrálására. A második azonban ábrázolta a nyugalmat.
Külsőleg, Krisztus megélte az egyik legzaklatottabb életet, amit valaha éltek. Viharok, háborúság, zaklatás és viharok megint - hullám hullám után keletkezett miatta, amíg kimerült testét beletették a sírba. Mégis, benső élete olyan nyugodt volt, mint az üvegtenger, és hatalmas nyugalom övezte állandóan.
Bárki odamehetett hozzá bármikor, és nyugalmat talált. Amikor a vérebek üldözték Jeruzsálem utcáin, Ő odafordult tanítványaihoz, fölajánlva nekik végleges örökségét: ,,Az én békességemet..."
A nyugalom nem valami szent érzület, ami a templomban érkezik hozzánk. Az a nyugalom állapota, ami a szív mélyéből fakad, és szilárdan megalapozódik Istenben. (Henry Drummond)

Békém adom mély gyászok idején,
A békét, mint amilyen az enyém.

Békém adom, ha tán hiába kérsz,
Mégis megtartom, mit Igém ígért.

Békém adom, ha magadra maradsz,
Éjjel szebben zengnek a madarak.

Békém adom, ha minden elveszett,
A dicsőséghez a kereszt vezet.

Békém adom, ha ellenség támad,
Én Atyámban bíztam, ha gyaláztak.

Békém adom, ha haláltusád lesz,
Arcomat is a vér öntözte meg.

Békém adom, mikor elárulnak,
Ez a béke szeretetből fakad.

Békém adom, ha halál vár téged,
A kereszt útján hozzám elérhetsz.

L. S. P.

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Csodálat
  2020-06-15 21:31:48, hétfő
 
  Az az Isten, aki azzal kezdte, hogy egy olyan nagy csodán keresztül, mint egyetlen, szeretett Fia elküldése és halála megmentett téged, ezt folytatni fogja, és beteljesíti a megváltást, még ha az eget és a Földet kellene megmozgatnia is, hogy utat csináljon neked, és eljuss a jelenlétébe. ,,Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?" Ezért várj csodákat!... Maradj meg a csodavárásban, míg megérkezel a mennybe, és a mennyben maradj meg a csodálkozásban örökre! A mennyben az imádatunk fő tartalma a csodálat lesz.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Csoda
  2020-06-15 21:24:44, hétfő
 
  Egy hívő keresztyén számára semmi sem olyan valószínű, mint a váratlan dolog, és semmi sem létezik, amit Isten olyan könnyen megtesz értünk, mint azt, ami meghaladja a kéréseinket és az értelmünket. Isten a csodák országában van otthon. Ha valami szokásos dolgot kívánsz, akkor az talán nem fog jönni, de ha csodának tűnik előtted, akkor a szíved olyan állapotban van, hogy tisztelni tudod érte Istent, és - ha megfelel Isten akaratának - meg fogod kapni.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Békesség
  2020-06-15 21:19:00, hétfő
 
  Az Úr a békesség teljességét adja az Övéinek, Isten békességét, amely minden értelmet meghalad. Arra ösztönzi őket, hogy teljes nyugalomban örvendezzenek a hitnek, és képessé teszi őket, hogy a nyomorúságoknak is örüljenek, mert a nyomorúság áldást munkál az emberek számára.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Nyugalom
  2020-06-15 21:15:37, hétfő
 
  Ha Isten nyugalmat ad, akkor ki támaszthat nyugtalanságot?

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Csodálkozás azon amit az Úr tett értünk
  2020-06-15 21:12:15, hétfő
 
  Bizonyára szabad azt kérnem, hogy csodálkozzatok egy kicsit azon is, mi mindent tett az Úr értetek. Nem tett valami olyat, amit sosem vártatok volna? Ha önmagamról beszélek, sosem reméltem, hogy Isten népe ezreinek fogok prédikálni. Amikor először vittek oda Jézushoz, nem volt ilyen reménységem. Még mindig csodálkozom azon, hogy mivé lettem és mi vagyok a kegyelem által.
Ti is aligha tudjátok, hogy jutottatok idáig. Aligha tudjátok megmondani, milyen módon vezetett az Úr, hogy az evangélium szerelmesei váljanak belőletek. Tekintsetek a szívetek érzéseire, de a külső helyzetetekre is! Van-e olyan kívánságotok, olyan vágyatok, olyan drága örömötök, és van-e részetek olyan felüdülésben, amely meglep titeket, ha belegondoltok, hogy régebben milyen indítékaitok voltak? És ha mások azt mondják, hogy nagy dolgokat cselekedett veletek az Úr, megszólalnak-e bennetek az öröm hangjai: ,,Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk"? Gyertek, csodáljátok meg Isten irántatok való nagy kegyelmét, hogy Ő a józan ész minden várakozása ellenére munkálkodik, és odáig juttatott benneteket, hogy hűséges gyermekei legyetek. Ez az irgalom, a kegyelem csodája.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
4. Zsoltár
  2020-06-15 21:03:56, hétfő
 
  4. Zsoltár

Teljes szabadulásért könyörgök Istenem,
nyújtsd a kezed értem.
Ha haragszom is, ne hagyj vétkeznem,
több árad tőled, mint amennyit kértem.

Kedveltjévé választott az Úr,
meghallgatta kiáltásomat.
Szorultságomban tág teret adott,
csokorba fűztem imádságomat.

Lefekszem hát és békében elalszom,
hiszen az Úr őrködik felettem.
Reám árasztja arcának világosságát,
csak Ő az, akit mindig kerestem.

Nagyobb örömöt kaptam szívembe,
mint amennyi földi jó az enyém.
Megnyílik az Úr fénye felettem,
s minden szava élő költemény.

Domahidi Klára
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Isten kegyelmi útjai
  2020-06-15 20:33:51, hétfő
 
  Kedveseim, tekintsetek vissza arra, ami az életetek volt. Nem tudom pontosan, hol kezdődik az élettörténetetek. Egyeseké Szodoma pocsolyáiban káromkodva és részegen, másoké a hitetlenség sötét hegyei között, vagy a farizeuskodás és a formális vallásosság mocsaraiban és ingoványaiban. Mindenesetre csoda, hogy egyesek eljutottak odáig, hogy Jézus lábaihoz hulljanak, és kegyelemért kiáltsanak. Ha feladtad minden önmagadban való bizakodásodat, és ugyanakkor a kedvenc bűneidtől, amelyeknek hódoltál, elfordultál, ez olyan csoda, amelyet senki sem hitt volna el. Nyilván te magad sem hitted volna, és mégis megtörtént, és ezt más, nem várt változások is követték. Azóta olyan módon élsz, amit korábban rendkívül ostobának tartottál volna. Ha ezt valaki megjósolta volna neked, kinevetted volna.
És eljutottál idáig. A természeted fortyogó kohója lehűlt és lenyugodott, és a felháborodott haragot engedelmes csend követi. Nem így van? Azt mondhatom neked, ha a hited soha nem munkált csodát, akkor csodálkozom, hogy hiszel. Ha nem végzett el benned az isteni kegyelem valamit, ami téged magadat is meglep, akkor nem csodálkoznék, ha egy napon felébrednél és megállapítanád, hogy becsaptad saját magadat.
Isten kegyelmi útjai, amelyen az embert járatja, messze meghaladják az emberi természetet, és ha ismered ezeket, akkor olyan dolgokat vittek véghez benned, amelyeket természetes temperamentumod és világi környezeted soha nem végezhetett volna el. Tüzet találtál ott, ahol havat kerestél, és hideg áramlatokat ott, ahol lángokat vártál. Jó búza növekedett ott, ahol a természet máskülönben csak tövist és bogáncsot termett volna. Ahol megnövekedett a bűn, ott a kegyelem túláradóvá vált, és így életed a kegyelem csodálatos műve.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Üdvösség
  2020-06-15 20:32:38, hétfő
 
  Az üdvösséget nem a csodálkozás, hanem a hit hozza meg.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Ne rejtsd el előtem parancsolataidat
  2020-06-15 15:14:12, hétfő
 
  Ne rejtsd el előlem parancsolataidat

Személyes életvezetésünkben vagy a történelem működésében Isten gyakran rejtve marad előttünk. Nem ez az, ami félelmet kelt. Az viszont, hogy Isten nyilvánvaló parancsát homály fedi, s így Isten szava alapján nem tudjuk felismerni, mit kell tennünk, ez próbára teszi az embert. ...
A kérő felkiáltás, ,,ne rejtsd el előlünk Istenünk parancsaidat" (Zsoltárok könyve 119, 19), csak annak a szívóból fakadhat, aki ismeri Isten parancsait. Ahhoz kétség nem férhet - Isten tudtunkra adta parancsait, nincs menekvés arra hivatkozva, hogy nem ismerjük Isten akaratát. Isten nem hagyja, hogy megoldatlan konfliktusokban éljünk, nem teszi életünket etikai tragédiává, hanem tudatja velünk akaratát, elvárja teljesítését, és megbünteti az engedetlent. A dolgok itt sokkal egyszerűbbek, mint azt mi szeretnénk. Nem mintha nem ismernénk Isten parancsait, hanem nem teljesítjük őket. S ennek az engedetlenségnek az a következménye, hogy lassan már nem igazán ismerjük fel, mit kér Isten. Ez az igazi baj. Nem az a bajok forrása, hogy Isten elrejtené elölünk parancsait. Kérjük Isten kegyelmét, mutassa meg nekünk parancsait. Isten szabadsága és bölcsessége dönt a felől, hogy megvonja-e tőlünk parancsa kegyelmét. Ha ez bekövetkezne, nem a rezignáció a megoldás, hanem a sürgető és állandó ima: ne rejtsd el előlem parancsaidat!

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
2020.05 2020. Június 2020.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 481 db bejegyzés
e év: 2314 db bejegyzés
Összes: 28213 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1843
  • e Hét: 14957
  • e Hónap: 48371
  • e Év: 566668
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.