Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
A kezdet nem időbeli meghatározás
  2020-06-02 21:44:13, kedd
 
  A kezdet nem időbeli meghatározás

Nincs értelme rákérdezni, miért teremtette Isten a világot, s ugyancsak nincs értelme annak a kérdésnek, mi Isten terve a világgal, és annak, miért szükségszerű a teremtés. Éppen ezeket a kérdéseket teszi helyre, és leplezi le istentelen tartalmukat a következő mondat: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Nem azt mondjuk, hogy kezdetben Isten ezt vagy azt a gondolatot dédelgette a világ céljáról, hanem azt, hogy kezdetben teremtett Isten, a teremtó Istent megelőző kérdés értelmetlen, mivel a kezdet mögé visszamenni nem tudunk. Ebből az következik, hogy a kezdet nem időbeli meghatározás. Ha időbeli lenne a kezdet, akkor mindig lenne még valami előtte. A kezdet teljességgel egyszeri, ez az, ami minősíti. Egyszeri, de nem a mennyiség értelmében, hanem a minőség értelmében. A kezdet egyszerisége azt jelenti, hogy megismételhetetlen, hogy teljesen szabad. ... Kezdetben, azaz szabadságból, a Semmiből teremtette Isten az eget és a földet. Ez az a vigasz, melylyel Isten megszólít minket, akik itt középen, félve tekintünk a hamis Semmibe, a kezdet nélküli kezdetre és vég nélküli végre. Ez az evangélium, ez Krisztus, maga a Feltámadott, akiről beszélünk. Az, hogy Isten a kezdet, hogy velünk lesz a vég eljövetelekor, hogy szabad a világ felett, s hogy mindezt tudtunkra adja, ez az irgalmasság, a kegyelem, megbocsátás és vigasz.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Két kérdés a kezdetre
  2020-06-02 21:31:47, kedd
 
  Két kérdés a kezdetre

Két kérdés fogalmazódik meg bennünk: Ez a kezdet Isten kezdete, vagy Isten kezdete a világgal? Mindazonáltal már e kérdés megfogalmazása is megmutatja, hogy nem tudjuk, mit jelent a kezdet. Ha csak az szólhat a kezdetről, aki középen reszket a kezdet és a vég miatt, aki saját láncait próbálja elszakítani, aki csak bűnében veszi tudomásul teremtettségét, az nem teheti fel a kérdést, hogy a kezdet Isten kezdete, vagy Isten rendelte el a világ kezdetét. Isten számunkra a kezdet, ö teremtette számunkra kezdetben a világot, s ő teremtett minket is. Istenről másképp, mint a világ teremtőjéről, nem is lehet tudásunk. Mikor Luthertől azt kérdezték, mit tett Isten a világ teremtése előtt, ő így válaszolt: Virgácsot vágott azoknak, akik ilyen haszontalan kérdésekkel vannak elfoglalva. így nemcsak a kérdező kérdését utasította el, hanem azt is kifejezésre juttatta, hogy ott, ahol Istent nem ismerik fel mint a világ jóságos teremtőjét, ott haragos bíróként ismerik, mindig a kezdet és a vég közti középből indulnak ki. Nincs értelme annak a kérdésnek, mely a kezdetben teremtő Isten mögé szeretne visszanyúlni, azt keresve, mi lehetett Isten előtt.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Nyoma sem marad
  2020-06-02 21:17:40, kedd
 
  Nyoma sem marad


De zsíros lettél te kalap,
ahol sokszor megfogtalak.
Ha jöttek ismerős felek,
mindig meg-megemeltelek.
Tovább már ilyen szennyesen
nem hordhatlak sehova sem...

Most nem kellesz: nyár van, meleg,
hát kalaposhoz vittelek.
Kivette mind a foltokat,
új is lettél, vadonat!

Haj, de szavam, tekintetem,
sok rossz példám, lehelletem,
gondolatom is szennyezett
férfit, nőt, aggot, gyermeket!
Mennyi foltot hagyhattam én
az emberek lelkén, szívén!
Hol vannak már?... Hogyan vigyem
tisztítóba?... Tűzön, vízen
túl vannak. Mint a falevél,
mit szerteszét zilált a szél.
Összeszedni sosem tudom,
s mind megmarad rovásomon.

Nem vigasztal, csak egy remény:
Uram, hogy Rád bízhatom én.
Te látod s összeszedheted
mind, kit bűnöm beszennyezett.
Szent véred lemossa, s hiszem,
nem marad sehol nyoma sem.

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Kétfelé húzva
  2020-06-02 20:35:18, kedd
 
  Kétfelé húzva

Uram, feléd lelkendez lelkem is,
hiszek Benned az értelmemmel is,
de testemen - bár bilincse lazul -
s véremen is még a világ az úr!

Sok földi öröm csábítóan ragyog,
jó még szememmel nézni a napot,
vérembe tüzet a vágy töltöget,
s melengetek kedvenc kis bűnöket.

Szakadatlan húz, majd kettérepeszt,
jobbra vagy balra, a lélek s a test.
Inkább a lélek pártján állok én,
de erős a test!... s nyomorult, szegény
kiszolgáltatott áldozat vagyok...

Előttem már csak csak egy remény ragyog:
beleszólsz majd a harcba s a halál
kettéválaszt, - s amiért úgyse kár:
porból lett részem hamvasztóba jut,
s lelkemnek Hozzád szabad lesz az Út.

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Dicsőség Istennek
  2020-06-02 19:40:52, kedd
 
  Dicsőség Istennek

Ha akkor éltem volna,
mikor a Csillag égett,
s az éj csendjébe zendült
a boldog angyalének,

tán mit se tudok róla,
hogy a Megváltó jött el,
kockázok, vagy verekszem,
kocsmázok cifra nőkkel,

vagy áldozok pogányul,
senyvedek háremőrként,
s nem tudok semmit arról,
mi akkor éjjel történt,

s ha hallom is, legyintek
kétkedőn vagy keservvel,
s mint Heródes bérence,
megyek, kezemben fegyver,

ölni a csecsemőket,
anyák szívén tiporva,
s égbekiáltó átok
fakad véres nyomomba.

*

Jobb, hogy én e gyanakvó
szám- s gépkorszakban élek,
s évszázadok homálya
fedi már azt az éjet,

mert most az angyalének
a szívemig hatolhat,
s az Úr dicséretére
boldogan fogok tollat,

mert én is tudhatom, hogy
van bűnök bocsánatja,
s szent vére lelkem szennyét
tisztára lemoshatja.

Engem már bizonyságok
szent fellege borít el.
és megáldott a Lélek
ujjongó, bátor hittel,

s szívem lehet a jászol,
és bennem zeng az ének:
- Dicsőség a Magasság,
a Szeretet Istenének!

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Őszinte vallomás
  2020-06-02 08:22:19, kedd
 
  Őszinte vallomás

Tudom, a szájjal hősködő
és képmutató had kivet,
de Te megérted, hogyha így
vallok én, gyáva kis híved:

ha látnám, hogy egy vad sereg
ver s káromkodva kurjogat,
tán félnék kendőt adni, hogy
megtöröld véres arcodat.

Ha látnám, hogy a hegyre fel
hajtanak megfeszíteni,
leskelődő szemek előtt
könnyet se mernék ejteni,

s ha miattad bilincs, nyomor
várna, hogy nem kenyér, de még
víz se kerülne - meglehet,
szóval ellened döntenék,

s mert van kín, mit nem bír a test
- a szívem bárhogy is szeret -,
rábírnának tán arra is,
hogy megátkozzam nevedet,

s mondhatnák: gyáva, áruló!
Mondhatnák: ennyit ér a hit?
Hars kakasszó kérdezné gúnnyal:
ilyenek tanítványaid?

Te akkor is tudnád: szeretlek.
Szám mondhatná: nem ismerem,
szívemben mégis ott élnél Te
nagy I-vel írva: Istenem!

Mint fuldokló a szalmaszálba,
az ingó tajtékzó vízen,
vagy a fatörzsbe a folyondár,
úgy fogózik beléd szívem,

s mert tudod: ez a szív belül
soha, soha meg nem tagad,
kegyelemből továbbra is
reám bízod juhaidat.

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Nincs rá szó...
  2020-06-02 08:07:25, kedd
 
  Nincs rá szó...

Az embernek nincs rá szava:
milyen a szekfű illata,

s a rózsáé?... Nyelvünk szegény.
Mondd el, milyen a szín, a fény

a vaknak... Meg nem értheti,
soha el nem képzelheti.

Csak aki érzett illatot,
s aki látott már színt, napot,

az érzékeli és hiszi már,
hogy van illat, szín, napsugár.


Hát Istent, ki nem látható
s érzékkel fel nem fogható,

s hogy mi a lélek, mi az ég?
Szó, szín, zene, kő nem elég.

Beszélhet száz tudós neked,
nem hiszed, míg nem ízleled,

míg Lelkét nem tölti beléd
és fel nem izzítja az Igét,

míg meg nem szólal benned Ő,
s be nem tölt mennyből jött erő.


De ha megszólít: - "Te szegény,
Fiamat érted adtam én" -

hogy van s szeret, tudod, hiszed,
s a Kígyó akárhogy sziszeg,

e hit átvisz tűzön-vízen,
s ettől nem foszt meg semmi sem.

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Krisztus nagysága
  2020-06-02 07:53:18, kedd
 
  Krisztus nagysága

,,Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első." (Kol 1,17-18)

Nem lehet eltúlozni a Názáreti Jézus fontosságát. Abban a folyamatban, ahogy megismerjük őt, rendszerint földi szolgálatával kezdjük. Azután meg kell tanulnunk összekapcsolni a földi és mennyei szolgálatát. Jézus, akit megfosztottak ruháitól, és akit kivégeztek egy kereszten, ugyanaz a valaki, aki e világ fejedelmének zsarnokságát összezúzta. Meg kell tanulnunk őt úgy ismerni, mint akire rá van bízva Isten teljes ,,fegyvertára". Hinnünk kell, és át kell élnünk, hogy ő képes minden szükségünket beteljesíteni, sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy mi ezt kérhetjük vagy óhajtjuk.
Amikor azonban ezt elmondtuk, még nem mondtunk el eleget. Most meg kell tanulnunk összekapcsolni Jézust és a világot. Ez a kapcsolat létezett már jóval azelőtt, hogy ő mint csecsemő belépett a világba. ,,Ő előbb volt mindennél". Ő létezett Istennél, jóval a földi szolgálata előtt. Midőn Isten hatalmas szava megteremtette a világmindenséget, Krisztus volt a szíve és az összhangja annak a rendnek. Krisztus nélkül a teremtettség rendjének harmóniája felbomlik, elveszti összetartó erejét, értelmetlenné válik. Mert ,,minden őbenne áll fenn". Az, aki a kozmosz szíve, az egyháznak a feje is. Ha egyszer meggondolod ezt, a következtetések szerteágazóak.
Krisztus, ez az isteni személy volt az, aki belépett a teremtettségbe, amikor az éppen széthullóban volt. A Teremtő oldaláról a teremtmény oldalára jött át. Engedte, hogy a bűn és a halál pusztító erői kitombolják magukat rajta. Ezt tette földi szolgálata idején. Halálával megfordította az áradat irányát, és úgy jelent meg, mint ,,az új kezdet". Új irányt szabott az egész világnak.
Amikor elhagyta a sírt, és belépett a dicsőségbe, ezzel egy új teremtés képviselője lett, az élet teljes újrarendezéséé, egy olyan életé, melyben Krisztusé az elsőség minden tekintetben.
Kérlek, ne mondd, hogy ez túlságosan nehéz. Inkább olyan rettenetesen mély értelmű, hogy megér egy órányi meditációt, egy életnyi odaadást, egy örökkévalóságnyi dicsőítést.

Napi gondolat
Lehet, hogy ez a szentírásbeli részlet és ez a magyarázat új fényben állítja be előtted Jézust, és azt, amit ő tett. Elmélkedj rajta egy kicsit. Nem kell rászánnod egy teljes órát, de engedd, hogy annak nagy horderejű igazsága beléd ivódjék. Ezután dicsérd Istent.

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Éneklés
  2020-06-02 07:28:38, kedd
 
  ,,Senki sem tudta megtanulni azt az éneket, csak a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a Földről" (Jel 14,3).

Bizonyos énekeket csak a völgyben lehet megtanulni. Egyetlen zeneiskola sem oktatja ezeket, met nincs olyan elmélet, aminek segítségével tökéletesen el lehetne sajátítani. Dallamuk a szívben található. Ezeket az énekeket személyes tapasztalatok által idézik vissza, kijelentve terheiket a múlt árnyékai által és a tegnap szárnyaira emelkedve.
Ebben az igeversben János elmondja nekünk, hogy még a mennyben is lesz éneklés, amit csak azok végezhetnek, ,,akik áron vétettek meg a Földről". Ez kétségtelenül a diadal éneke - Krisztus győzelmének himnusza, aki megszabadított minket. Ám a diadal és szabadság érzete a régi kötelékünk emlékezetétől való megszabadulásból fakad.
Egyetlen angyal, még egy arkangyal sem képes énekelni olyan szépen, mint ahogy mi. Ahhoz, hogy ezt tegyük, szükséges átmennünk próbáinkon, amit ők nem tehetnek meg. Csak a kereszt gyermekei készülhetnek föl az ilyen éneke megtanulására.
Ezért, drága Lélek, ebben az életben zenei leckét kapsz az Atyától. Téged megtanítanak énekelni egy olyan énekkarban, amit még nem láthatsz, és lesznek a kórusműnek olyan részletei, amiket csak te énekelhetsz. Lesznek olyan hangjegyek, amelyek túl mélyek ahhoz, hogy az angyalok megtanulják és bizonyos hangjegyek jóval fölötte állnak annak a skálának, amit csak angyalok érhetnek el. De gondolj arra, hogy a legmélyebb hangjegyek hozzád tartoznak, és csak te ismered azokat.
Atyád oktat téged egy olyan részletre, amit az angyalok nem énekelhetnek, és az Ő konzervatóriuma a szomorúságok iskolája. Mások már mondták, hogy Ő azért küldi a szomorúságot, hogy megpróbáljon téged, mégsem ez a helyzet. Ő azért küld szomorúságot, hogy oktasson téged, és ezáltal ellásson a megfelelő képzéssel az Ő mennyei kórusára. A legsötétebb éjszakában Ő megalkotja énekedet. A völgyben Ő hangolja a hangodat. A viharfelhőkben Ő szélesíti hangterjedelmedet. A záporesőkben Ő édesíti dallamodat. A hidegben Ő adja meg hangjegyeid kifejezésmódját. És amint átmész a reménység ideiből a félelem korszakaiba, Ő tökéletesíti szövegeid üzenetét.
Ó, drága Lélek, ne tagadd meg a szomorúság iskoláját! Ezáltal egyedülálló részletet adományoznak neked a mennyei énekben. (George Matheson)

Talán körülvett az éjfél?
Az árny sötét és megnyúlt?
Kérd, hogy Jézusnál lehessél,
Ő segít, s új dalt tanulsz.
Ő adja az új éneket,
És ha a dallam gyengül,
Vele újból elkezdheted,
És éneked fellendül.

Majd sok égi énekessel,
Kik fiai a Fénynek,
Elmondod édes örömmel:
,,Éjszaka tanultam ezt."
Nagyon sok dicsérő himnusz
Tölti be a menny honát,
Amit először úgy tanulsz,
Hogy átsírod éjszakád.

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2020.05 2020. Június 2020.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 481 db bejegyzés
e év: 2314 db bejegyzés
Összes: 28213 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1710
  • e Hét: 14824
  • e Hónap: 48238
  • e Év: 566535
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.