Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 23 
Te vagy a hegycsúcs
  2020-06-21 22:18:08, vasárnap
 
  Te vagy a hegycsúcs

Ott csendnek, békességnek
kell lenni ahol Te vagy.
Különben a Lélek eleped.
Az egymás bántása okozta zajokban
hiába kiáltjuk a Te neved.
Taníts alázatra, Uram!
Mint Ninivében:
porba hullani.
És ott a mélységes
bűnbánat nagy útján
valamit nekünk
meg kell érteni!
- Hogy bűnös ez a föld:
bűnös itt az ember.
Mint özönvíz, annyi vétkeink!
És nincsen hegy,
nincs szabadító bárka,
mi közel, vagy távol
hívón felénk int.
- Csak Te vagy a mentség,
csak Te vagy a hegycsúcs
amely áll rendületlenül!
És megtartod azt,
megszabadítod azt,
aki a viharban
Hozzád menekül.

Páskulyné Kovács Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Reszket a szívem
  2020-06-21 22:11:20, vasárnap
 
  Reszket a szívem

Csak Veled lehet
járni az életet
mert rémülettel
van tele a világ.
Atombombák
halmaza egyre nő,
kérdezem: jaj,
hol terem virág?
Ha...
Ha egyszer a józan ész
már nem lesz úr:
egy mozdulat,
egy gombnyomás
és hangtalanul
a semmibe hull
ez a szép világ.
- Te alkottad, Uram.
S kezed gyönyörű műve
egyszer előtted lesz
szürkén, kihűlve?
Mert az ember
kigondol minden rosszat...
- Isten! Nagy Isten!
Ne jöjjön még el az iszonyat!

Páskulyné Kovács Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Én vagyok az Úr..."
  2020-06-21 21:59:54, vasárnap
 
  "Mikor vízen mégy át, én veled vagyok,
és ha folyókon, azok el nem borítanak,
ha tűzben jársz, nem égsz meg és a láng
meg nem perzsel téged.
Mert én vagyok az Úr a te Istened"

Ézsaiás 43,2-3/a

"Én vagyok az Úr..."

Jó lenne a tüzet messze elkerülni,
A perzselő lángot csak távolról nézni,
De éget a tűz, a sebe fáj nagyon,
Elhordozhatatlan sokszor a fájdalom.

Félelmetes vizeken bizony át kell menni,
Ha utadat Isten oda jelölte ki,
Sokszor a hullámok az ajkadig érnek,
Hidd el ígéretét, nem borít el téged.

Titkok az Úréi és felelet nincsen,
A súlyos keresztet miért adta Isten
Lehet, hogy egyszer mégis csak megérted,
Nem volt értelmetlen a te szenvedésed.

"Én vagyok az Úr a te Istened"
Ha fáj is szorításom, kezembe vettelek,
Kikaplak a tűzből, mint az aranyat,
Ha elfogadod Tőlem sorsodat!

Szabó Katalin
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Emlékezés a Holocaust 50. évfordulóján
  2020-06-21 21:51:41, vasárnap
 
  Emlékezés a Holocaust 50. évfordulóján

Az emlékezés szaggat sebeket én tudom,
De azt is én a sebeket feltépni nem akarom!
Bizony sok idő telt el - ötven év -
A szív gyógyulásához mégsem volt elég.

Vad és rettenetes erő a gyűlölet,
Nem kímélt öreget, felnőttet, gyermeket.
Nem volt a szívben egy csöppnyi szánalom,
És magas heggyé nőtt a kín, a fájdalom.

Ha a szív nem szólt, hol volt az értelem?
Hogy lett az ember ilyen embertelen?
Hát Káin óta semmi sem változott,
Mi volt Ábel bűne - az hogy áldozott?

Káin kérdése gőgös, szemtelen,
Ábel halála ugyan mit nekem?
Őrizője vagyok az én atyámfiának?
Ez volt a kérdése a testvérgyilkosnak.

Gondoljátok meg gyilkos Káinok,
Ti az Ábelekre raktatok csillagot,
De Káin bélyegét nektek kell hordani,
E bélyeggel kell élni, menekülni, futni!

Szabó Katalin
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Feltámadás
  2020-06-21 21:38:22, vasárnap
 
  Boldogsággal tölti el lelkem, hogy részesei lehetünk annak a kiváltságnak, amely Ádám számára valószínűleg fölösleges és ismeretlen volt: ez pedig a feltámadás előjoga, kiváltsága. Meg fogunk halni, ha addig az Úr el nem jön. Nem szeretném, testvéreim, ha a halált félelemmel, rettegéssel fogadnátok. Tudom, hogy a halálhoz fájdalom kapcsolódik, de a halállal megszűnik a fájdalom. A fájdalom az élethez tartozik, a halál véget vet a fájdalomnak. A hívő számára a halál azonban egyfajta levetkőzés, a régi ruházat levetése, amelyhez nem kellene annyira ragaszkodnunk, mert rosszul áll nekünk, és ez a földi ruházat gyakran akadályozza a Szentlélek működését, hisz tudjuk, hogy a test erőtelen.
Sokan nagy örömmel várják az Úr visszajövetelét, mert azt remélik, hogy így megszabadulhatnak a haláltól. Bevallom, nem rokonszenvezem velük. Ha a kettő közül választhatnék, én a halált választanám. Történjék, ahogy az Úr akarja, de ezen a ponton közösséget vállalhatunk Krisztussal a halálban, amit nem tehetnek meg azok, akik nem halnak meg. Nekem fölöttébb kedves gondolat, követni a Bárányt oda, ahova Ő megy, még akkor is, ha a sírba száll alá.
Miért kellene gyászolnunk azt, hogy odamegyünk? Hisz vissza fogunk onnan jönni, fel fogunk a halálból támadni. Nem börtönbe megyünk, hanem egy fürdőbe, ahol a test - Eszterhez hasonlóan - megtisztul, hogy a Királyt láthassa. Ez a mi örömünk, amely felől biztosak lehetünk, hogy megtörténik, mert amint az Úr feltámadt, úgy minden híve is fel fog támadni. A test feltámadásáról nem sokat tudunk, ezért nem is próbálkozunk annak leírásával. Azonban biztosan csodálatos lehet örökké abban a testben maradni, amely a sírban volt, és amely felett kimondatott az ítélet: ,,Porból lettél, porrá leszel!" Ám ez a test újra fel fog támadni, mégpedig annak az erőnek a hatalmával, amely az Úr Jézust is feltámasztotta a halottak közül. Olyan testben fogunk élni, amely nem lát enyészetet, és nem lesz a gyengeségnek, fájdalomnak vagy hanyatlásnak alávetve, hanem Urunk megdicsőült személyéhez lesz hasonló.
Feltámadás gyermekei ne féljetek tehát a haláltól! A ti arcotok már a Nap felé fordult. Ha nem tudjátok átugrani a sírt, átmehettek rajta. Milyen öröm lesz feltámadni, amikor hajnal hasadtával az Ő képmására átváltozva ébredtek fel! A feltámadás is Dávid zsákmánya, Krisztus ajándéka. A halottak közül való feltámadás a keresztyénség különleges dicsősége. A lélek halhatatlanságát már azelőtt is ismerték és tanították, mivel ez olyan igazság, melyet az értelem felismer, de a test feltámadása ráadásként jön ehhez, mint lelkünk végső, mindent megkoronázó vigasza, és ,,ez Dávid zsákmánya".

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Krisztus zsákmánya
  2020-06-21 20:47:29, vasárnap
 
  Gyakran elgondolkodom azon - és olyan ez nekem, mintha csodálatos zenét hallanék ilyenkor -, hogy mi Isten kiválasztottai vagyunk. Kiválasztottnak lenni csodálatos, drága előjog, és ez is Dávid zsákmánya. Szövetségben állunk Istennel, ígéreteket adott nekünk, és esküvel kötelezte magát, hogy szavát megtartja. Ez is Dávid zsákmánya. Hol hallottatok volna valamikor is a megváltásról, a kiválasztásról, a szövetségről meg hasonlókról, ha nem lett volna Isten Krisztusa, aki vérén megváltott bennünket? Zengjetek hát dicséretet ti, akik elveszített örökségeteket visszakaptátok, és még buzgóbban ti, akiket megáldott minden lelki áldással a mennyekben, miután az Atya kiválasztott benneteket Jézus Krisztusban. Zengjetek dicséretet szent nevének, és mondjátok csodálatos kiváltságotokról: ,,Ez Dávid zsákmánya!"

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Jézus által elnyert megváltásunk
  2020-06-21 20:38:03, vasárnap
 
  A Jézus által elnyert megváltásunk ráadás, ajándék azon felül, amit Ádám elveszített, és az egész véren megváltott sereg az örökkévalóságon át Ővele lesz, mert ,,Ő Isten királyaivá és papjaivá tett bennünket." Mi olyan áldásokban részesülünk, melyek ismeretlenek azok előtt a lények előtt, akik nem buktak el.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Isten kegyelme és szeretete
  2020-06-21 20:33:44, vasárnap
 
  Isten szabadító kegyelmét és a halált is vállaló szeretetet soha nem ismertétek volna meg, ha Jézus nem jön el, hogy megváltson benneteket.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Krisztus zsákmánya
  2020-06-21 20:25:43, vasárnap
 
  Krisztus Jézusban az emberi természet olyan magasra emeltetett, melyet azelőtt soha nem érhetett volna el. Az ember ártatlanságban teremtetett, hogy egy nagyon magas pozíciót foglaljon el. ,,Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél" (Zsolt 8,6-7). Az ember ezt az uralkodói pozíciót tölthette volna be, ha nem bukott volna el; de soha nem érhette volna el azt, amit most már megnyert Jézusban, mert ,,Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg" (Zsid 2,9). Jézusban az emberi természet titokzatos kapcsolatát látjuk az istenséggel. Soha nem tudom, miként is kellene az isteni emberré válás csodájáról beszélnem. A legjobb esetben is mi szegény teremtmények vagyunk, de Krisztus Jézusban csodálatos méltóságra tettünk szert. Az angyalok felülmúlnak erőben és szépségben, de egyetlen angyal sem került soha olyan szoros kapcsolatba Istennel, mint amilyenben nekünk részünk lehet.
Az ember az Istenhez legközelebb álló lény. Minden lény fölött áll Isten, és az Isten-Ember Jézus Krisztus - akiben az istenség teljessége test szerint lakozik - mellette foglal helyet a trónján. Nagy megtiszteltetés, hogy ilyen bensőséges kapcsolatba kerülhettünk Istennel. Jézus Krisztus által Isten gyermekei vagyunk, amit az angyalok soha nem mondhattak el magukról. ,,Melyik angyalnak mondta valaha is: Fiam vagy te?" De nekünk mondta! Krisztus nem az angyalok ügyét karolta fel, hanem Ábrahám magvának ügyét, őt tette Isten gyermekévé. Gondold csak tovább: ,,Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek, és örököstársai Krisztusnak."
Isten örökösei!... Minden hívő örököse Istennek - Isten örököse! Valóra válhatott volna ez, ha nem lett volna bűnbeesés és megváltás?
Nos, Krisztusban egyek vagyunk Istennel... Egy valódi, élő kapcsolat által egyesültünk Jézussal, aki a Magasságos Fia, igaz Isten az igaz Istentől!

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Megkövezés
  2020-06-21 20:02:39, vasárnap
 
  Ma hány embert köveztél meg?  
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 23 
2020.05 2020. Június 2020.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 481 db bejegyzés
e év: 2227 db bejegyzés
Összes: 28126 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1794
  • e Hét: 13607
  • e Hónap: 24672
  • e Év: 542969
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.