Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 14 
Az én Krisztusom
  2020-06-05 21:01:54, péntek
 
  Az én Krisztusom

Kedves nékem az a Kisded,
ki szelíd szűz méhéből lett,
kit széna-ágyba fektettek.
(Gyönyörűség minden gyermek!
Kis csecsemők gügyögése
a világ legszebb zenéje.)

Kedves nékem az a Jézus,
aki felnőtt, mint a cédrus,
s férfi-kora legszebb fokán
szűz tisztaság ég homlokán,
s embert gyötrő démon-erők
vonaglanak lába előtt.

Kedves az a Jézus, kiben
nincs gőg s míg a kútnál pihen,
egy parázna asszonyt tanít,
nagy hírt bíz rá, prófétait:
,,-Samária, jőjj, íme láss:
megérkezett a Messiás!"

Ki részt vesz a nép dolgában,
örömében, bánatában.
Néki még a lakodalom,
az is jótétre alkalom,
s - mikor elfogy -, bort is ád még,
hadd vigadozzon a násznép.

Azt a Krisztust is szeretem,
ki nem felhőn, s nem egeken:
a földön jár, pusztán, mezőn,
megkönyörül sok éhezőn.
Bűnös, beteg kedves neki,
s a farizeust megveti.

Ki hol komoly, hol önfeledt,
megbecsüli az életet,
s nem vonulna, ha most élne,
botránkozva tőlünk félre:
a jó tréfán jót derülne,
s TÉVÉ elé is leülne.

Nem is gyalogolna ma már,
nem hordozná vemhes szamár,
most talán Trabanton járna
Názáretből Júdeába.
(Bár ott várná a szögesdrót,
mint ,,lázítót, mint kuruzslót").

Az a Jézus vonz engemet,
kiből áradt a szeretet,
imádkozik, sír nemegyszer,
orvos, pap, s ha kell, ácsmester,
szolgál, nemcsak az Igével,
ha úgy fordul, szekercével.

S hogy ne sújtsa végítélet
a romlott emberiséget,
a sok bűnt magára vette,
bíró elé állt helyette,
s hogy a világ el ne vesszen,
meghalt érte a kereszten.

Istenként nem istenkedett,
mindenkinek szolgája lett.
Bár nem látjuk, mindazáltal
jelen van a Lélek által,
s békességét annak adja,
aki hittel befogadja.

Istenként nem istenkedett,
mindenkinek szolgája lett.
Bár nem látjuk, mindazáltal
jelen van a Lélek által.
De szép is lenne a világ,
ha Hozzá hasonlítanánk!

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Kiváltott!
  2020-06-05 20:47:20, péntek
 
  Kiváltott!

Nem áltathatom érdemekkel
magam, s Téged sem Istenem.
Tövisbokor-bojtorján létem
fügét vagy szőlőt nem terem.

Nem telik tőlem, ami kedves
lehetne Néked, mert nekem
csak bűnöm van, s amit Te kívánsz
ha akarnám, sem tehetem.

S ha az volnál, kinek az ördög
akar hitetni, jaj nekem!
Törvényed kőtáblái már rég
szétzúzták volna a fejem.

Százszor elbuktat a világ és
tehetetlen természetem.
Magam jogos vádjaid ellen
semmivel meg nem védhetem.

Rovásomat csak szaporítja
minden nap, év, meg évtized
s börtön várhat, mint az adóst rég,
akiért senki nem fizet.

Kétségbe kéne esnem s mégis
úgy lelkendezett az öröm!
Hálás szívvel eléd borulva,
kegyelmedet megköszönöm,

mert szabad vagyok! Az adósok
pokol-börtönéből, tudom,
aranynál drágább, szent vérével
már rég kiváltott Jézusom.

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Tanulunk-e tőle?
  2020-06-05 20:38:52, péntek
 
  Tanulunk-e tőle?

Várta az asszony (tudva, vétke sok):
kövezzék meg a vén szakállasok.
Rajtakapták, mint házasságtörőt,
s most bűnhődnie kell a nép előtt.
Lehet mentsége?... A Törvény felel:
nincs irgalom! Vétkezett! Vesszen el!

Megkérdik Jézust, tudva "igazuk",
ő mint ítél?... (hogy ráfogják: hazug!)
- Az vesse hát rá az első követ
közületek, ki még nem vétkezett...
S női neveket porba írva vár...

De felidézik a női nevek,
hogy vétkeztek a salabakterek,
s elpárolognak, leforrázva, sorban.

- Nincs kárhoztatód? - kérdi az Úr. - Nincsen!
(S most ámuljatok angyalok a mennyben!)
Én sem kárhoztatlak, így szól az Úr
a nő megtört, alázatos szívéhez.
Menj el békével és többé ne vétkezz!

Mert az irgalom Törvénynél nagyobb!
De vajon tanulunk-e Tőle
mi, irgalmatlanok?

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Lelkipásztor imádsága
  2020-06-05 20:23:56, péntek
 
  Lelkipásztor imádsága

Uram, a vérem, szám, szívem
tisztátalan, beteg.
Ily állapotban én Igét
hogyan hirdethetek?

Bemocskolja ajkam Fiad
hótiszta szavait.
Vagy az Ige, mint égi szesz,
engem fertőtlenít?

Rám bíztad, bár méltó soha
nem voltam s nem vagyok.
Ó, bárcsak szentek hirdethetnék
s ártatlan angyalok!

S Te mégis engem kényszerítesz,
számra Igét bízol,
s úgy kell kiállnom: - emberek,
Isten az, aki szól!

Csodálatos a Te utad,
Uram, s az eszközöd.
Erőd erőtlenségen át is
győz "erősek" fölött.

Csak bűnösök ismerhetik
örök irgalmadat.
Én ismerem és hitvallásra
bátorságot ez ad,

ezért hirdethette Simon -
Péter égi szavad,
mert fiat támaszthatsz abból is,
ki Téged megtagad,

ez irgalomból nyert Saul
hitvalló életet,
s a samárjai parázna nő
így lett a követed.

Add hát szívembe Lelkedet,
hogy akik hallanak,
velem együtt mély hódolattal
Eléd boruljanak.

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Isten pillanata
  2020-06-05 19:36:40, péntek
 
  Isten pillanata

S Isten látta, hogy a világosság jó (1 Mózes 1, 4a).
Az, ahogy Isten a művére tekint és tetszését találja benne, mivel az jó, mutatja, hogy Isten szereti művét, és meg akarja őrizni. Teremteni és megtartani e két cselekvés Isten tettének két oldala. Nem lehet másképp, csak hogy Isten műve jó, s Isten a művet nem veti el, nem hagyja magára, és nem semmisíti meg. Isten szereti művét és megtartja azt. Ahogy Isten művére tekint, nyugovóra tér, a mű érzi, hogy tetszését leli benne alkotója. Isten pillantása megóvja a világot attól, hogy visszahulljon a semmibe, megóvja a teljes pusztulástól. Isten tekintete a világot jónak látja, teremtettnek látja ott is, ahol a világ elbukik. Isten pillantásának köszönhetjük, melylyel körülöleli művét, és nem hagyja magára azt, hogy élünk mi. Az, hogy Isten műve jó, semmiképpen nem jelenti azt, hogy ez a világ a lehetséges világok legjobbika lenne, hanem azt jelenti, hogy teljesen Istenből él, belőle fakad és hozzá tér, hogy Isten az ő ura. Itt a rossztól nem különböző jót kell érteni, melynek az a lényege, hogy Isten uralma alatt áll. Ez tehát maga a mű, ami jó. A teremtés Isten jó műve, olyan, amilyet önmagáért tesz.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Halhatatlan vagyok...
  2020-06-05 19:01:55, péntek
 
  Halhatatlan vagyok, amíg a munkám be nem fejeződik

Ez a fajta szilárd magabiztosság a halállal szemben már kétezer éve bátorítja Krisztus népét. Isten bölcs és jó mindenhatóságának tudata megtartó erő volt keresztyének ezrei számára szeretetből fakadó áldozatukban.
Henry Martyn, aki Indiában és Perzsiában volt misszionárius, egy hasonló betegségben halt meg, mint a koronavírus, amikor 32 éves volt (1812. október 16-án). 1812 januárjában a következőket írta naplójában:
,,Minden jel arra mutat, hogy a jelenlegi év sokkal veszélyesebb lesz, mint az összes eddigi évem volt; de ha megélem, hogy befejezem a perzsa Újszövetséget, az életem a munka végeztével már nem bír akkora jelentőséggel. De akár élet, akár halál lesz a sorsom, dicsőüljön meg bennem a Krisztus! Ha van még munkája számomra, nem halhatok meg."
Ezt gyakran fogalmazzák meg úgy is, hogy ,,Halhatatlan vagyok, amíg Krisztus a munkáját rajtam keresztül el nem végezte." Ez mélységesen igaz. Ez a hit pontosan annak valóságán alapszik, hogy élet és halál a mi mindenható Istenünk kezében van. Sőt Krisztus egész ügye a kezében van. Hét évvel korábban, huszonnégy éves korában Martyn ezt írta:
,,Ha Isten nem lenne a világmindenség mindenható Ura, milyen nyomorult lennék. De az Úr uralkodik, örvendezzen a föld. És Krisztus ügye diadalmakodik. Ó, lelkem, örvendj a kilátásaidon!"

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Egy veréb sem, sőt minden hajszál
  2020-06-05 18:52:24, péntek
 
  Egy veréb sem, sőt minden hajszál

Jézus olyan gyönyörűen írja le Isten szuverenitását a tanítványoknak, mint senki más:
,,Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok." (Mt 10,29-31)
Egyetlen veréb sem esik le, csak ha Isten úgy akarja. Egyetlen vírus sem terjed, csak ha Isten úgy akarja. Ez Isten titokzatos mindenhatósága. És mit mond Jézus ezek után? Három dolgot: Ti sok verébnél értékesebbek vagytok. A hajatok szálai is mind meg vannak számlálva. Végül pedig: Ne féljetek!
Miért ne? Azért, mert Istennek ez a titokzatos szuverenitása - akár élünk, akár meghalunk - a szentségét, igazságosságát, jóságát és bölcsességét szolgálja. Krisztusban mi nem feláldozható gyalogok vagyunk egy sakktáblán. Mi drága gyermekei vagyunk. ,,Ti sok verébnél értékesebbek vagytok."
Ez az a titok, amelyet már korábban említettem: tudjuk, hogy ugyanaz a Mindenható, aki meg tudná állítani a koronavírust, de mégsem teszi, pontosan ugyanaz a személy, aki megtartja lelkünket ebben a helyzetben. És nem csak megtart minket, hanem véghez viszi azt, hogy minden, akár keserű, akár édes, a javunkat munkálja - azoknak a javát, akik szeretik az Istent, és el vannak hívva Krisztusban (Róm 8,28-30).

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Milyen szerepet játszik a Sátán a gonoszságban
  2020-06-05 18:45:52, péntek
 
  Milyen szerepet játszik a Sátán a gonoszságban

Még ha a Sátánnak, Isten ,,pórázán" tartva, általa megszabott korlátok között van is beleszólása a mi szenvedéseinkbe és a halálunkba, nem ő a legfelsőbb hatalom. Ő nem tud minket megsebezni Isten engedélye nélkül, és csak a korlátain belül cselekedhet (Jób 1,12; Lk 22,31; 2Kor 12,7).
Végeredményben helyes a mi részünkről azt mondani a Sátánnak, amit József mondott a testvéreinek, akik eladták őt rabszolgának: ,,Ti ugyan rosszat gondoltatok ellenem, de Isten jóra gondolta, hogy tegyen" (1Móz 50,20 - IMIT).
Figyeljük meg a megfogalmazást! Nem azt mondja: ,,Isten jóra használta föl" vagy ,,Isten jóra változtatta át". Azt mondja: ,,Isten terve jóra gondolta". József testvéreinek a célja gonosz volt. Istennek azonban jó volt a célja. Isten nem az események felétől kezdte megtisztítani ezt a teljességgel bűnös ügyet. Neki már az elejétől fogva volt egy terve, egy szándéka az eseményekkel. Már az elején jóra gondolta azt.
Ez a vigasztalás kulcsa, amikor az emberek gonoszsága és a Sátán gonoszsága egyesül szenvedést okozva. Krisztusban nekünk minden jogunk megvan ahhoz, hogy azt mondjuk a Sátánnak vagy a gonosz embereknek, ,,Ti ugyan rosszat gondoltatok ellenem, de Isten jóra gondolta". Nem mindenható sem a Sátán, sem a betegség, sem a gonosz emberek. Csak Isten az. Ő jó - bölcs és mindenható.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Isten trónfosztása nem jó hír
  2020-06-05 18:39:54, péntek
 
  Isten trónfosztása nem jó hír

Az Ő mindenhatósága, amely uralkodik a betegségekben, megtart a veszteségekben is. Az Ő mindenhatósága, amely elveszi az életet, legyőzi a halált, és hazaviszi a hívőket a mennybe Krisztushoz. Nem ,,édes" abban hinni, hogy a Sátánnak, a betegségnek, a pusztításnak, a sorsnak vagy a véletlennek lenne utolsó szava az életemben. Ez nem lenne jó hír.
Az a jó hír, hogy Isten uralkodik. Miért? Mert Isten szent, igazságos és jó. És Ő végtelenül bölcs. Istennél van a bölcsesség és a hatalom; neki tanácsa van és értelme (Jób 12,13). ,,Bölcsessége határtalan" (Zsolt 147,5). ,,Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége!" (Róm 11,33). Az Ő célja az, ,,hogy ismertté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt Isten sokféle bölcsessége" (Ef 3,10).
Semmin sem csodálkozik, semmi sem zavarja össze, és semmi nem akadályozza meg. Végtelen ereje a végtelen szentség, igazságosság, jóság és bölcsesség karjaiban nyugszik. És mindezek azoknak szolgálatában állnak, akik bíznak a Fiában, Jézus Krisztusban. Isten elküldte a Fiát, hogy meghaljon a bűnösökért; és ennek a ténynek van köze leginkább a koronavírushoz.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Számolhatok vele
  2020-06-05 08:26:31, péntek
 
  Számolhatok vele

Velem jár Jézusom,
Bármikor hívhatom,
Számíthat mindig rá gyermeke.
Öröm, vagy bánat ér,
Szívem hisz és remél:
Számíthat mindig rá gyermeke.

Jézus az orvosom,
Bármikor hívhatom,
Számíthat mindig rá gyermeke.
Betegség, bűn ha sújt,
Gyógyulást, enyhet nyújt:
Számíthat mindig rá gyermeke.

Hazavár Jézusom,
Bármikor várhatom,
Számíthat mindig rá gyermeke.
Helyem már készen vár,
Ha a szívem megáll:
Számíthat mindig rá gyermeke!

Almási Mihályné
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 14 
2020.05 2020. Június 2020.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 481 db bejegyzés
e év: 2227 db bejegyzés
Összes: 28126 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2091
  • e Hét: 13904
  • e Hónap: 24969
  • e Év: 543266
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.