Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
Isten konkrét ítéletei
  2020-06-08 19:39:21, hétfő
 
  Isten konkrét ítéletei

Az a tény, hogy minden nyomorúság a bűneset következménye - az Istent kizáró bűn behatolása ebbe a világba - nem jelenti azt, hogy minden egyéni szenvedés konkrét ítélet az egyedi ember bűneiért. Például Jób szenvedésének az okozója nem az ő bűnei voltak. Jób könyvének első mondatai világossá teszik ezt: ,,Jób ... feddhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat" (Jób 1,1).
Ahogyan láttuk korábban, Isten népe megtapasztalja az Ő ítéletének fizikai következményeit. Péter apostol így ír erről:
,,Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem engedelmeskedtek Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös?" (1Pt 4,17-18)
,,Isten háza népének" ez az Istentől jövő ítélete tisztító, és nem büntető jellegű - tehát valójában nem büntetés. Ugyanis nem minden szenvedés tudható be Isten különleges büntetésének bizonyos konkrét bűnökért. De Isten néha felhasználja a betegséget, hogy egyedi büntetést hajtson végre azokon, akik elutasítják Őt, és átadják magukat a bűnnek.

Példa konkrét bűnökért való konkrét büntetésre

Két példát hozok fel, ahol meghatározott bűnöket meghatározott büntetés követett. A Cselekedetek 12. részében Heródes király felmagasztalja magát, és megengedi, hogy istennek nevezzék. ,,Az Úr angyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el" (Csel 12,23). Isten ezt mindazokkal megteheti, akik magukat felmagasztalják.
Ez azt jelenti, hogy csodálkoznunk kellene, hogy vezetőink jó része miért nem esik össze holtan azért, mert emberek és Isten előtt is arrogánsan viselkedik.
A másik példa a konkrét bűnre a homoszexualitás. A Róma 1,27-ben Pál apostol azt mondja: ,,Ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük: férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó büntetését önmagukban." A ,,méltó büntetés" a bűneik fájdalmas hatása ,,önmagukban".
Ez a ,,méltó büntetés" csak egy példája Isten ítéletének, amit látunk a Róma 1,18-ban, ahol így szól: ,,Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen." Ezért bár nem mindegyik szenvedés konkrét büntetés
konkrét bűnökért, de van amelyik igen.

Minden lélek vizsgálja meg magát

Így tehát a koronavírus sohasem világosan és egyértelműen büntetés. A legszeretetteljesebb, Lélekkel teljes keresztyén is, akinek a bűnei meg vannak bocsátva Krisztus által, meghalhat a koronavírus okozta betegségben vagy szövődményeiben. Mégis illő dolog önvizsgálatot tartani, hogy észrevegyük, hogy a szenvedésünk esetleg Isten ítélete-e azért, ahogyan élünk.
Ha Krisztushoz jövünk, tudhatjuk, hogy szenvedésünk nem az Isten büntető ítélete. Jézus azt mondta, ,,Bizony, bizony mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre" (Jn 5,24). Nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak (Róm 8,1). Ez fegyelmezés, nem pedig ítélet. ,,Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad" (Zsid 12,6).

John Piper

 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Koronavírus
  2020-06-08 19:21:10, hétfő
 
  Néhány ember azért fog a koronavírussal megfertőződni, mert ez Isten konkrét ítélete rajtuk
bűnös gondolkodásmódjukért és cselekedeteikért.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
A lelkiismeret, a szégyenérzet Isten előtt
  2020-06-08 18:57:17, hétfő
 
  A lelkiismeret, a szégyenérzet Isten előtt

Ádám nem mer teremtője elé állni (1 Mózes 3, 8-13). ...
A bukás nem elég neki, nem tud elég gyorsan menekülni. Ezt a menekülést, ahogy Adám rejtőzködik Isten elől, nevezzük lelkiismeretnek. A bukás előtt nem volt lelkiismeret. Csak miután létrejött a szakadás a teremtővel, következik be a belső szakadás. Ez a lelkiismeret működése, a lelkiismeret űzi, hogy elrejtőzzön Isten elől, hogy így akarata ellenére igazat adjon Istennek. Isten ebben a rejtőzködésben is megadja az embernek a biztonság érzetét. ... A lelkiismeret eltávolítja az embert Istentől, biztos rejteket keres magának. Itt, távol Istentől aztán maga az ember kíván saját bírája lenni, de éppen ezáltal kerüli ki Isten ítéletét. Az ember a saját magában lévő jóból és rosszból kíván élni, abból a belső viszályból, mely benne kialakult. A lelkiismeret testesíti meg a szégyenérzetet Isten előtt, melyben saját gonoszsága is benne rejlik. Az ember igazolja saját maga előtt magát, másrészről benne van az utalás arra, amit akarata ellenére tennie kellene. A lelkiismeret nem Isten hangja a bűnös emberben, hanem éppen e hang elhárítása, a lelkiismeret azonban éppen a hárítás miatt az ember akarata és tudása ellenére éppen erre a hangra mutat rá.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A célt az ok helyett
  2020-06-08 18:47:02, hétfő
 
  A célt az ok helyett

Ne azt keresd, miért ér szenvedés,
és mért van annyi könnyes állomás;
ne gyötörjön a sötét látomás:
mindenki rossz, benned nincs tévedés!

Bár jönne rád egyéni ébredés,
látnád te is a titkos fényeket,
az Úr előtt nincs semmi érdemed,
s mit tudsz a kegyelemről, oly kevés.

De megtanít gyakorolnod magad
a célt keresni már az ok helyett,
mosódni méltó próbáid alatt,

meglátni, hogy az Úr most így szeret,
így készítget számodra is helyet
és üdvöt, mely örökre megmarad.

Balog Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Újjáépítés
  2020-06-08 18:34:53, hétfő
 
  Újjáépítés

Földrengés vagy bombatalálat után hogyan indul
újra az építés? Ugye bontani kell a romot, de
meddig? Amíg a szilárd fundamentumra találnak.
Így lett Péterben romhalmazzá a reménység
Mestere csúf vereségét látva, de szégyen is ölte
gyáva szívét tagadása miatt, S most újra csodásan
itt van az Úr új testben, a lelke azonban a régi.

,,Megkeseredve cibáltad a hálót nélkülem - így szól -,
lásd Simon, elhagytál, de ma itt vagyok újra teérted."
Emlékek raja ébred a váratlan csoda láttán:
nincs idejemúlt elhívatás! De ha kérdezi Jézus,
megvan-e még az alapja: ,,Szeretsz-e te jobban ezeknél;
összeomolt hűséged alatt van-e még valamicske
abból a hű szeretetből, amit neked adtam a múltban;
halk igenedben igen halvány szeretet szava szól csak.
Bontom a rút romokat benned, keresem, mi maradt meg,
amire építenem lehet újra az elhívatásod.
Romtakarításként ismétlem a lényegi kérdést:
nem jobban, mint más, de szeretsz-e valóban, amint én?"

,,Emberként tudlak csak bukdácsolva szeretni.
Csak te tudod, Rabbóni, de én nem, hogy hányadán áll
összekuszált érzése szívemnek, nem tudom én már,
nem tudok erre felelni, de kérdezem újra magamtól:
hát te szeretsz-e, amint vagyok, így elesett nyomorultan?"
Hogyne szeretnélek - szólal meg bennem a válasz,
s felmagasul tudatom mélyén a kereszt feleletként,
róla felém oly boldogan árad a szent bizonyosság.
Megbízatása is ezt bizonyítja, szeret, íme így szól:
,,Őrizd hát juhaim, ha szeretsz, ezzel bizonyítva,
hogy ne kövesd Káin közönyét soha, mert felelős vagy
mindig a többiekért, önzetlenül adva a szíved."

Másként is megszólal a kérdés tőled, Uram: ,,Mondd,
támad-e visszhang benned, szeretetemre?" - ,,Szeretlek,
ámde segíts szeretetlenségemen égi Királyom!
Mert szeretek áldó közeledben időzni ugyan, de
az én szeretetemnek csak a tiéd az alapja.
S mi az enyém a tiédhez képest, mily suta árnyék!
Szabad-e ezt szeretetnek mondani könnyű szavakkal?
Megvallom, követésedben már csődbe jutottam,
szívem azonban csak a tiéd volt, s hadd legyen újra!
Tedd te alappá ezt a kicsiny szeretetmaradékot,
s építsd rá missziódat, mely soha meg ne inogjon!
Áldj meg erőddel! Így ha követlek, győzelem útja
lesz számomra hű követésed e földi világban,
és ama másikban szívedre ölelsz Te örökre!

Balog Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Hittel való kitartó imádság
  2020-06-08 07:36:05, hétfő
 
  ,,Kérj jelt Istenedtől, az Úrtól, kérj a mélységből vagy föntről, a magasból!" (Ézs 7,11)

Mondd el kérésedet,
Ne kételkedj!
Az Úr többet tehet,
Mint képzeled.

Bátran fordulj hozzá
Szükségedben,
Őszintén bízz benne,
Hogy segítsen!

Megváltód nevében
Mindent kérhetsz,
Hitben már előre
Boldog lehetsz.

Folytatnunk kell az imát, és várnunk kell az Urat (Ézs 8,17), amíg meg nem halljuk a nagy eső zúgását. Semmi okunk, hogy ne kérjünk nagy áldásokat. Kételkedés nélkül megkapjuk azokat, ha hittel kérünk, bátorsággal és türelmes kitartással várva Őrá, és közben cselekedve azt, aminek megtétele a hatalmunkban van. Nincs hatáskörünkben az, hogy szelet teremtsünk, vagy megváltoztassuk annak irányát, de felhúzhatjuk vitorlánkat, hogy befogjuk a szelet, amikor jön. Nem teremthetünk elektromosságot, de összekapcsolódhatunk azzal egy vezeték segítségével, ami eljuttatja hozzánk, és munkába foghatjuk. Nem irányíthatjuk Isten Lelkét, de odatehetjük magunkat az Úr elé engedelmességből azzal kapcsolatban, amire elhívott minket, hogy cselekedjük, és az Ő fenséges leheletének hatalma és befolyása alá kerüljünk.

Vajon nem történhetnek-e olyan csodák ma is, mint sok évvel ezelőtt? Hol van Illés Istene? Ő vár a mai Illésekre, hogy segítségül hívják az Ő nevét.

Az Ó- és Újszövetség legnagyobb szentjei, akik valaha éltek, olyan szinten állnak, ami általunk is elérhető. Ugyanaz a lelki erő, ami elérhető volt nekik és az az energia, ami képessé tette őket, hogy lelki hősökké váljanak, általunk is elérhető. Ha ugyanazt a hitet, reményt és szeretetet tanúsítjuk, olyan nagy csodákat élhetünk át, mint ők. Egy egyszerű imádság az ajkunkról eléggé hatalmas lesz ahhoz, hogy lehívja a mennyből Isten kegyelmes harmatját vagy Szentlelkének olvasztó tüzét, mint ahogy Illés szájának beszéde lehívta szó szerint az esőt és a tüzet. Csak arra van szükség, hogy ugyanolyan teljes hitbizonyossággal mondjuk ki a szavakat, mint amivel ők beszéltek. (Dr. Goulburn, Norwich dékánja)

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A tölcsér, és ami azon átfolyik
  2020-06-08 06:52:16, hétfő
 
  A tölcsér, és ami azon átfolyik

,,Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit." (Gal 5,6)

A Galata levél első olvasói azon vitatkoztak, hogy ugyan mit kell nekik tenniük, hogy megmutassák: ők csakugyan Isten népének része.
Az egyik csoport azt mondta, hogy ha valaki Isten népének a tagja akar lenni, akkor meg kell tartania Mózes törvényeit, és alá kell magát vetnie a körülmetélkedés szertartásának.
Az emberek még mindig vitatkoznak a galatákat gyötrő kérdésekről. Igaz, ma már nem sokan vannak, akik azt mondanák, hogy ,,az igaz" keresztyéneknek meg kell tartaniok minden törvényt, melyet Isten Mózes által adott. Sokan vannak azonban olyanok, akik azt mondják, hogy ,,az igaz" keresztyéneknek el kell fogadniok azokat az előírásokat, és hinniök kell azokban ,,a kijelentésekben", amelyek a mostani próféták, vezetők és tanítók közvetítésével jutnak el hozzánk.
Tulajdonképpen valóságos ma az a veszély, hogy minket vagy gyermekeinket tévútra viszik azok az ember csinálta hozzáadások, amelyeket Jézus Krisztus evangéliumához függesztenek. Ezért hát hangoztatnunk kell az evangélium egyszerű voltát, és hangsúlyoznunk kell a dolognak a lényegét. Ha egyszer Jézus Krisztusban vagyunk, a körülmetélkedés semmit nem jelent, és a körülmetéletlenség sem jelent semmit. Az egyedüli dolog, ami számít, a szeretet által munkálkodó hit.
Mindannyian cipelünk bizonyos terheket az egyik vagy másik tradícióból. És száma sincs ,,az egyházi berkekben" azoknak a ,,rámenős eladóknak", akik megpróbálnak többet ránk sózni, mint amit el tudunk hordozni. Nos, nem szabad hát elfelejtenünk, hogy az egyetlen dolog, ami számít Jézus Krisztusban, a hit, amely a szeretet által tevékeny.
A hit az a tölcsér, melyen át Istennek a Krisztusban megmutatott kegyelmét vesszük. A hit semmi más, csak üres és nyitott tenyér, alázatos és bűnbánó szív. Ha egyszer vettük a kegyelmet, az a szeretet cselekedeteiben folyik át rajtunk. És a szeretet az az erő, amely cselekszi Isten akaratát. A hit a tölcsér, míg a szeretet az a tartalom, melyet kapunk és továbbadunk.
Isten kegyelmének gyermeki elfogadása (a hit) és az az életstílus, amelyben Krisztus Lelke fejezi ki magát (a szeretetet) - ezek az Isten népéhez tartozás jelei.

Napi gondolat
Mondj el egy olyan imádságot, amely tükrözi a magyarázat gondolatait, különösen is a fenn olvasható utolsó mondatot.

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2020.05 2020. Június 2020.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 481 db bejegyzés
e év: 2227 db bejegyzés
Összes: 28126 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1794
  • e Hét: 13607
  • e Hónap: 24672
  • e Év: 542969
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.