Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
A Szent áldoztatás kellékei
  2020-06-08 12:30:53, hétfő
 
  ...... ..........

 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Mai nap sztár képe
  2020-06-08 12:28:32, hétfő
 
  ...... ..............

 
 
0 komment , kategória:  Mai nap, hét képe  
Ferenc pápa az Úr imádságáról – Mi Atyánk
  2020-06-08 12:26:57, hétfő
 
  ,,Isten nagy, a dicsőség Istene, de veled jár az úton, és amikor szükséged van rá, még fagylaltot is ad neked."
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
Hogyan kampányolt Szent Ferenc az Eucharisztia illő ......
  2020-06-08 12:20:45, hétfő
 
  Hogyan kampányolt Szent Ferenc az Eucharisztia illő tiszteletéért?
Nagy felismerés és örömteli tapasztalat volt számára, hogy az Eucharisztiában láthatja a láthatatlan Istent.
Assisi Szent Ferenc számára nagyon fontos volt az Oltáriszentség, hiszen felismerte, hogy a kenyér és a bor színe alatt a láthatatlan Isten láthatóvá válik. Ferenc a saját korában igyekezett feléleszteni az Eucharisztia-tiszteletet, és ő maga is sok időt töltött szentségimádással. Berhidai Piusz ferences tartományfőnöknek a Katolikus Rádióban elhangzott gondolatait közöljük.
...... .........


Szent Ferenc életéből minden embert más és más érint meg, történelmi korszakonként is változik a szentről kialakított kép. Számomra nagy élmény volt, amikor Ferenc imádságait, leveleit olvasva rádöbbentem, hogy amikor az Eucharisztiáról beszél, akkor elsősorban a saját korában élő katolikusokhoz beszél.
Azokhoz a hívekhez szól, akik elfelejtették, hogy Isten alázatosan közelít hozzánk. Ferenc föl akarta éleszteni az Eucharisztia-tiszteletet és hitünknek azt a titkát, hogy a feltámadt Jézus Krisztus az eucharisztikus színekben jelen van. Ez ma is érvényes és különösen aktuális tanítás.
Szent Ferenc megtérésének idejéből származó forrásokból azt olvashatjuk ki, hogy ő maga nagyon szenvedett attól, hogy miközben keresi Istent, nem látja. Ezért nagy felismerés és örömteli tapasztalat volt számára, hogy az Eucharisztiában láthatja a láthatatlan Istent.
Ehhez kapcsolódik a teológiai megközelítése, amit örökül hagyott ránk, és amit az első intelméből kiolvashatunk. Rendalapítónk számtalan módon prédikálja és hirdeti, hogy minden szentmisében ugyanaz történik, ami Betlehemben történt: alázatosan közénk jön az Isten. Arra hívja fel a kisebb testvérek és minden hívő figyelmét, hogy ezt ünnepeljék.
Vegyék észre, hogy az Eucharisztia Isten ajándéka, aki az oltáron, a pap kezében mindennap úgy megalázza magát, mint ahogy annak idején: emberré lett és megtestesült Betlehemben.
Szent Ferenc életrajzának egyik fontos mozzanata a sokunk számára jól ismert grecciói jelenet, amikor úgy ünnepelte a karácsonyi megtestesülést, hogy megjelenítette az első betlehemi éjszakát. Ez valójában egy éjféli szentmise volt, ahol így együtt látta az Eucharisztiát és az első betlehemet, amikor az Isten Fia emberré lett. Ez a látásmód az egyik fontos pontja Szent Ferenc Eucharisztia-tiszteletének.
A másik pedig az ebből következő gyakorlat. Szent Ferenc szabályos kampányt folytatott annak érdekében, hogy az Eucharisztiához ne csak elméleti hozzáállásunk legyen, ne csak hittel gondolkodjunk róla, hanem gyakorlatban is vegyük körül tisztelettel. Ehhez hozzátartozik a templomok tisztán tartása, a liturgia megbecsülése és a liturgikus eszközök tisztelete is oly módon, hogy azok lehetőleg drágák legyenek. Az a Szent Ferenc, aki az evangéliumra hivatkozva a szegénységet valósította meg élete minden területén, az Oltáriszentséggel kapcsolatban kiemeli, hogy mindennek, amivel az Eucharisztia érintkezik, drágának és nemesnek kell lennie.
Fontos felismerés volt számára az is, hogy ha a Jóisten kegyelme a szentségeken keresztül ér el minket, akkor a szentségeket is nagyon meg kell becsülnünk. Ha pedig a szentségeket megbecsüljük, és felismerjük, hogy a Jóisten azokon keresztül alázatosan közelít hozzánk, akkor a szentségek kiszolgáltatóit is tisztelettel kell öveznünk. Ferenc erre kéri is a híveket. Így fogalmaz: ,,Kötelességünk tisztelni és becsülni a klerikusokat, még ha bűnösök is, nem annyira önmagukért, mint inkább hivatalukért és Krisztus legszentebb testének és vérének szolgálatáért, amelyet az oltáron megszentelnek, magukhoz vesznek és másoknak is kiszolgáltatnak." (Szent Ferenc második levele a hívőkhöz)
Amikor Ferenc a maga korában fölszólalt az Eucharisztia-tisztelet érdekében, gyakorlatilag a negyedik lateráni zsinat (1215) reformjaival megegyező törekvésekről beszélt, sokszor még a kifejezések is megegyeznek. Ha elolvassuk a zsinat kánonjait, kiderül, hogy a korabeli eretnekmozgalmakra is reagáltak benne. Ferenc írásaiból azonban érzékelhető, hogy ő nem ellenpropagandát akart folytatni. Nem abból indult ki, hogy kik azok, akik nem hisznek, hanem egyszerűen rádöbbent arra, hogy az Egyház életén belül milyen nagy kincs a miénk.
Az Oltáriszentségben egy örömteli ajándékban van részünk: vegyük észre benne Isten alázatát, aki jelen van és velünk van.
Szent Ferenc számára az Eucharisztia mindennapi életforrás volt. Amikor a Miatyánkot kifejti, a mindennapi kenyér kéréséhez a következőket teszi hozzá: ,,Mindennapi kenyerünket, a te szeretett Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust add meg nekünk ma: annak a szerelemnek az emlékezetére, megértésére és tiszteletére, mellyel irántunk viseltetett, és azokéra, amiket érettünk mondott, tett és szenvedett."
Ezek a szavak a szentmise misztériumait állítják elénk. Ferenc számára a mindennapi kenyér elsősorban az Eucharisztia volt. Szent Klára, Szent Bonaventura, Szent Paszkál és Szent Pio atya életében is ezt vehetjük észre.
Ezzel kapcsolatban két összefüggést szeretnék kiemelni a ferences hagyományból.
Az egyik, hogy az Eucharisztia tiszteletéhez mindig társul az egyéni istenkapcsolat szomjazása. Szent Ferenc már lelki útja elején rátalál egy imádságra, amit mi magunk is mindennap imádkozunk. Ez eredetileg egy Szent Kereszt-antifóna: ,,Imádunk téged, legszentebb Urunk, Jézus Krisztus, itt és a világon lévő minden templomodban, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot."
Ferenc gyakran töltött el hosszú időt csendben, egyedül vagy a testvérekkel együtt üres templomokban, ahol csak az Eucharisztia volt jelen, vagyis az eucharisztikus színek alatt az Úr Jézus. Számomra ez tanulságul szolgál a mi mindennapi áldozásunkhoz is, mert akkor lesz bennem is gyümölcsöző a szentáldozásban kapott kegyelem, ha ott van mellette a napról napra történő egyéni istenkeresés: Isten kizárólagos imádása.
A másik egy közösségi vonatkozás. Szent Ferenctől sokszor halljuk azt a szófordulatot - amit az evangéliumból vesz -, hogy a testvérek mossák meg egymás lábát, vagy azt, hogy aki elöljáró lesz a testvérek között, annak az a szolgálata, hogy a többiek lábát mossa meg.
Ferenc ezt a képet János evangéliumából veszi, mégpedig az utolsó vacsora elbeszéléséből, amelyben Isten Fia szeretetének végső jele: a tanítványok lábának megmosása.
Amikor Ferenc ezt a közösségi életre alkalmazza, azt erősíti, hogy a személyes, testvéri kapcsolataink eucharisztikus kapcsolatok. Az eucharisztikus találkozásokban pedig meg kell valósulnia az önátadásnak, az áldozatos szeretetnek és az alázatnak, ami Jézusnak ebben a gesztusában, a lábmosásban tapasztalható.

Forrás és fotók: Ferencesek.hu

Magyar Kurír 2020.06.05
 
 
0 komment , kategória:  Szentségimádás  
Jézus szent szíve
  2020-06-08 12:10:49, hétfő
 
  - Igenaptár oldalon Link

- Jeles napok oldalon Link

- Magyar kurír oldalon Link
Istenünk, te szent Fiadnak bűneink miatt megsebzett Szívében nagy irgalmassággal megnyitottad szereteted végtelen kincstárát; add, kérünk, hogy amikor hűséges szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles adóját is lerójuk iránta. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
...... .....

 
 
0 komment , kategória:  Száz kérdés Jézus Krisztusról   
Útravaló – 2020. június 8.
  2020-06-08 11:45:39, hétfő
 
  ,,Boldogok... Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben." A nyolc boldogságban benne húzódik Isten életének mélysége. Isten másképp és másban látja az ember boldogságát. Nem a megszerzett mulandó javak, tárgyak, hanem az örök értékek, a lélek belső gyümölcsei adják meg az igazi boldogságot. Az életed az érdemszerzés ideje, az örök boldogságod előkészítése. Istentől kaptad a képességeidet, ő ad neked lehetőségeket és életteret, ahol megélheted karizmáidat és használhatod a világ javait, magad és mások javára. Ha Isten szemével nézel, megérted, miért boldog, aki sír, aki lélekben szegény, akit üldöznek Jézusért. Téged mi tesz boldoggá? Hol keresed a boldogságot?

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
10. évközi hét hétfő 06.08
  2020-06-08 11:43:02, hétfő
 
  OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből
Illés próféta fellép Ácháb király bűnei ellen.
A Gileád lakói közül való tesbi Illés próféta így szólt Áchábhoz, Izrael királyához: ,,Az Úrnak, Izrael Istenének életére mondom, akinek színe előtt szolgálok, hogy nem lesz ezekben az esztendőkben sem harmat, sem eső, csak majd az én szavamra."
Ekkor az Úr szózatot intézett Illéshez ezekkel a szavakkal: ,,Távozz innét, és eredj napkeletre! Rejtőzzél el a Kárit-pataknál, amely a Jordán felé tart. A patakból lesz italod, és a hollóknak meghagytam, hogy ott tápláljanak téged.
,,Illés elment tehát, és az Úr szava szerint cselekedett; amikor odaért, megtelepedett a Kárit-pataknál, amely a Jordán felé tart. A hollók hoztak is neki kenyeret és húst reggel, valamint kenyeret és húst este. Vizet pedig a patakból ivott.
Ez az Isten igéje. 1Kir 17,1-6

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Boldogok, akik lelkükben szegények.
Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben."
Ezek az evangélium igéi. Mt 5,1-12

Imádság
Hálát adunk néked, Atyánk, az életért és tudásért, melyet kinyilatkoztattál nekünk a Te szolgád, Jézus által! Dicsőség néked mindörökké! Ahogyan e kenyértöredékek szét voltak szóródva a hegyeken és eggyé váltak összegyűjtve, úgy gyűljön össze egyházad királyságodban a Föld határairól! Mindenható Uralkodónk, ki mindent nevedért teremtettél, ételt és italt adtál az embereknek, hogy élvezzék, nekünk pedig lélek szerinti ételt és italt adtál, és örök életet Szolgád által. Dicsőség néked mindörökké!

Elmélkedés
Jézus hegyi beszédének nyolc boldogság-mondását olvassuk a mai evangéliumban. Valamennyi mondás azt tükrözi, hogy a boldogságot nem bizonyos cselekedetek megtételével érjük el, hanem a boldogság életállapotokat, lelki helyzeteket jelent. Figyeljük csak meg: Jézus nem azt mondja, hogy tegyük meg ezt vagy azt és akkor boldogok leszünk. Ő azt állítja, hogy olyan élethelyzetekben tapasztaljuk meg a boldogságot, amikor közel vagyunk Istenhez, és tulajdonképpen ő adja a boldogságot, ő a boldogság forrása. A boldogság tehát nem az ember teljesítményétől függ, hanem Isten ajándéka azok számára, akik önmagukat kiüresítve állnak elé, és azt kérik, azt várják, hogy Isten töltse be lelküket.
Boldog az, aki úgy áll Isten elé, hogy szegény és semmije sincs, egyedül Isten kegyelmében reménykedik. Boldog az, aki úgy sír, hogy vigasztalást egyedül Istentől vár fájdalmára, szenvedésére. Boldog az, aki szelíd, türelmes mindenkihez, mert nagy lelki kincset nyer ezáltal. Boldog az, aki nem a maga igazát keresi, hanem Isten igazságára vágyakozik. Boldog az, aki az irgalmas Istentől tanulta meg a megbocsátást, mert ő is számíthat Isten irgalmára. Boldog az, akit nem vakít meg a bűn, hanem szívének tisztaságával meglátja Istent. Boldog az, aki békességre törekszik és békességben él embertársaival, mert Isten az ő gyermekének tekinti őt. S végül boldog az, aki Istenért elviseli az üldözéseket a világ részéről.
A boldogság jóval több, mint a pillanatnyi öröm. Istentől várom-e, hogy boldoggá tegyen?
C. Horváth István Sándor

hanganyag Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2020.05 2020. Június 2020.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 7 db bejegyzés
e hónap: 486 db bejegyzés
e év: 3691 db bejegyzés
Összes: 44184 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2149
  • e Hét: 12607
  • e Hónap: 72970
  • e Év: 1129311
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.