Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2020.08.02 Szentmise - Kenyér szaporítás
  2020-08-02 19:09:17, vasárnap
 
  Mottó:
Jézus irgalmasságból teszi meg azt, amit a nép vár tőle, meggyógyítja a betegeket.
Az Úr megáldja és megtöri a kenyereket, a tanítványok pedig kezdik szétosztani a népnek, s a kenyér nem fogy el addig, amíg mindenkinek nem jut belőle.
Jézus azt is érzékeli, hogy a jelenlévő nép többre éhezik, mint kenyérre.
Különben nem követték volna őt a pusztaságba és nem hallgatták volna hosszú időn át. Ezért kenyereknél és halaknál is többet ad nekik. Megosztja velük, hogy az Atyára bízza a helyzet megoldását és érezteti a jelenlévőkkel, hogy együtt érez a hiányt szenvedőkkel és felelősséget érez irántuk.
Ez is Jézus ajándéka, nem csupán a megszaporított kenyerek és halak. Gondolatok C. Horváth István Sándor írásából
Csodálatos kenyérszaporítás.
Jöjjetek és egyetek.Iz 55,1-3
Semmiféle teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől. Róm 8,35.37-39
Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az öt kenyeret és a két halat,
szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek.
Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül tizenkét kosár lett tele a kenyérmaradékokkal.
Pedig mintegy ötezer férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Mt 14,13-21

Videó Link

Korábbi légi felvétel
...... ............. ..........

 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Mindszenty József Zalaegerszegi munkássága
  2020-08-02 17:35:37, vasárnap
 
  ...... ......


Plébániatemplomunk Szűz Mária Szeplőtelen Szíve....


tiszteletére és Mindszenty József bíboros emlékére épült. ...... ..........


Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek tisztelete mindmáig elevenen él Zalaegerszegen. Nem véletlenül, hiszen 1919-1944 között városunkban, a Mária Magdolna Plébániának volt plébánosa. Számos személyes emlék köti a városlakókat egykori plébánosukhoz. Azok is, akik személyesen nem ismerték őt, mindmáig élvezik az ő munkája gyümölcsét, hiszen Zalaegerszeg vallásosságának kialakításában és megőrzésében Mindszenty plébános munkája meghatározó volt.
A Magyar Katolikus Lexikon így foglalja össze Mindszenty József zalaegerszegi munkásságát:
Mindszenty József bíboros hercegprímás1919. október. 1: Zalaegerszeg 5 filiát is ellátó adminisztrátora, 1921: plébánosa, ahol korszerű egyházközséget, elmélyült hitéletet teremtett. Fölépíttette a zalaegerszegi ferences templomot és kolostort, a Notre Dame nővérek anyaházát és tanítónőképzőjét, elemi és polgári iskoláját; modernizálta a plébánia-épületet, szegények számára 34 főt befogadó szeretetotthont alapított, tanévenként szegénysorsú falusi fiúkról gondoskodott gimnáziumi tanulmányuk idején. Kialakította a házapostolok hálózatát, hitbuzgalmi egyesületeket szervezett, fölújította a katolikus művelődési ház működését, részt vett a Göcseji Múzeum létrehozásában, nyomdát létesített. Az 1920-as évek elején rövid időre tisztséget vállalt a Keresztény Párt vármegyei elnökségében. 1924: pornói címzetes apát. 1927: az egyházmegyei zsinat határozatából a szombathelyi egyházmegye zalai elmaradott részének püspöki biztosaként 19 új templomot, 7 plébániaépületet, 9 misézőhelyet, 12 iskolát építtetett, s szervezte meg körülöttük a katolikus közösségek életét. Fontosnak tartotta az országos és helyi sajtót, igyekezett a katolikus szellemiséget érvényesíteni a zalaegerszegi és vármegyei újságokban. 1937: pápai prelátus. - Aktív résztvevője az aktuális hazai társadalmi kérdésekkel foglalkozó regionális és országos papi összejöveteleknek azzal a céllal, hogy erőteljesebben érvényesüljenek a hazai közéletben a keresztény erkölcsi elvek és a szociális enciklikák tanítása. Tudatosította a kommunizmus és a nemzetiszocializmus veszélyét a magyar katolikus egyházra, szintén az erről szóló, akkor kiadott pápai körlevelek alapján. - 1939: gr. Teleki Pál miniszterelnök (1939. II-1941. IV.) fölkérésére a náci Volksbund- és nyilas hatásokat ellensúlyozni kívánó, a magyar keresztény-nemzeti értékeket védő Nemzetpolitikai Szolgálat dunántúli vezetője. XII. Pius pápa (ur. 1939-58) 1944. március 4-én veszprémi püspökké nevezte ki. Március 25-én Esztergomban püspökké szentelték.
Plébániatemplomunk és annak hívei különleges módon is ápolják egykori lelkipásztoruk emlékét. Templomunkban egy a bíborost ábrázoló grafika is helyet kapott, amely előtt a hozzánk látogatók leróhatják tiszteletüket a magyar egyháztörténelem e nagy alakja előtt.

- A Szombathelyi Egyházmegye kincsei 1. - Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom felirattal
Videó Link
*
- Mária Magdolna Plébánia Link

- Több százan gyűltek össze tegnap a Gébárti-tó déli oldalán, a gát melletti ligetes domb­ oldalban, ahol felszentelésre várt a Makovecz Imre vázlatai alapján épített Boldogasszony-kápolna. Link
...... ........... ................. ........... ........... ........... .................... ........... ........... ............- Rejtett kincsünk, Pusztacsatár Link
...... ........... ..........


...... ........... ..........


A pusztacsatári templom története. videó Link
Pusztacsatár
Boldogasszony zalai búcsújáró helye Link
Kép galéria Link
Pusztacsatár története Link
Famili magazin Link
 
 
0 komment , kategória:  Elhunyt híres emberek  
Szentmise Csíksomlyó 08.02
  2020-08-02 16:26:36, vasárnap
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Csiksomlyo szentmisék  
A Szentírás üzenete - 2020.08.02.
  2020-08-02 07:45:02, vasárnap
 
  Heiter Róbert Gottfried atya gondolatai.
Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Ünnepélyes Mária-köszöntő 08.01 Csíksomlyó
  2020-08-02 07:43:22, vasárnap
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Csiksomlyo szentmisék  
Vasárnapi szentmise közvetítés Déváról 08.02
  2020-08-02 07:41:46, vasárnap
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
A 330 éve született Mikes Kelemen
  2020-08-02 07:38:30, vasárnap
 
  ...... ..........


an egy emlékérem, amit mindenki ismer: süveges, bajuszos alak hajol az íróasztal fölé, pennával a kezében. Az asztalon gyertya világít. Az örök literátor jelképe ő, a magányos íróé, aki nem tudja, voltaképpen kinek ír, lesz-e valaha olvasója. Mégis, az irodalom olyan erős védőbástyája, aminek nekivetheti a hátát a legnagyobb reménytelenség idején is.
Beck Ö. Fülöp emlékérme a Nyugat emblémája lett. S ha megpillantjuk, talán előbb jut eszünkbe a folyóirat, mint az, akit az érem ábrázol. Ő az örök száműzött, II. Rákóczi Ferenc fejedelem hűséges kísérője, a rodostói bujdosó magyarok utolsó maradéka, mindannyiunk barátja: Mikes Kelemen. A levélíró, aki élményeit és érzéseit, tapasztalatait, a bujdosók mindennapjait oly kitartóan írta... négy évtizeden keresztül, levélről levélre.
,,...egy nyilat lőtt a levegőbe, mely csak századok múlva hozta haza a száműzött üzenetét" - olvassuk Szerb Antal Magyar irodalomtörténetében.
Ha derűre, ha csöndes, de fényes és megragadó, elbűvölő humorra vágyik a magyar olvasó, bátran és bizalommal fordul ehhez a kedves, bűbájos társalgóhoz immár évszázadok óta. Van-e magyar írónak annyi barátja, mint Mikes Kelemennek? ,,Mikes leveleinek értékét, szépségét az adja meg, hogy az ember, aki a sorok mögül ránk néz, egyike a legvonzóbb, legszeretetreméltóbb magyar embereknek. [...] Barátságos volt Mikes, a szó legmagasabb értelmében, és ezért van annyi barátja a síron túl is" - folytatja az irodalomtörténet-író.

Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Elhunyt híres emberek  
Az ürességről és a bőségről - Gondolatok 08.02
  2020-08-02 06:40:24, vasárnap
 
  Jézus elhajózott egy elhagyatott helyre“ - az evangéliumi szakasz első mondata kettős távlattal bír. Először a kiválasztott hely csöndes magánya jelenik meg előttünk, amely lehetőséget teremt az elvonulásra, az elmélkedésre, a megnyugvást jelentő imára. Ám a perikópa második felében megmutatkozik egy másik tónus is: az elhagyatottság mint üresség, mint hiány, mint lehetetlenség, kenyértelenség. Végig ugyanarról a helyről van szó, mégis mennyire másként mutatkozik meg ez a tér akkor, amikor a Mester lelkének perspektívájába állítjuk, és amikor az emberi mivolt keretébe helyezzük. Ugyanaz a valóság, de milyen különböző a fénytörés!
A kettőt Jézus személye kapcsolja egybe. Ő az, aki a világtól elvonultan, csöndben születik és támad fel, akinek nyilvános igehirdető útja a megkeresztelkedés, majd a megkísértés pusztájától a Koponya-hely magányáig vezet. Ő az a tanító, aki miatt a pusztaság is tömeggel telik meg, és akinek érintésére a sivatag élettelensége, éhsége kenyérben való bővelkedésbe vált át. Jézus a pusztában élő, nomád pátriárkák gyermeke, aki kihívja a városlakókat az emberkéz építette falaik, az önmaguknak eszkábált biztonságaik, bizonyosságaik szűkös sikátorai közül, hogy megajándékozza őket a sík vidék tágasságával, a végtelen horizontot befogó látás képességével. Ő Istennek az a végtelen csodája, akinek révén az, ami emberileg csak üresség, erőtlenség és nélkülözés lenne, végül bőséggé, elteléssé, megerősödéssé válik.
A kenyérszaporítás ezért nem pusztán annyit árul el nekünk, hogy Isten jóságos és gondoskodó. Ha figyelmesen olvassuk a szentírási sorokat, felfedezhetjük, hogy létünk gyökereit is megérintő zarándoklatra indítanak minket. Szó szerint kihívássá válnak, hogy kérdésekkel szembesítsenek bennünket. El kell hagyni a várost, és ki kell lépni a kősivatag honába. El kell engedni az ilyen-olyan biztosítóköteleket, és kockáztatni kell. Az éhség mélységes tapasztalata nélkül nem tudjuk megízlelni az új, a réginél sokkal többet adó manna ízét. A gyöngeség és a kiszolgáltatottság tudata nélkül nem lehet valódi, létünk mélyéből felfakadó bizalommal ráhagyatkozni Istenre.
Az Úr nem arra hív bennünket, hogy mindennapjaink városainak zegzugos forgatagában pár percre, felszínesen találkozgassunk vele. Ő minket is kiszólít, mint az ősatyákat, mint a Jézushoz eljutni kívánó tömeget. Az állandó fogyasztás közepette a hiány, a nincs megízlelésére ösztökél, hogy ezáltal el tudjon tölteni bennünket a bőség, a van gyönyörűsége, amelyet egyedül ő adhat meg nekünk.
/Török Csaba/
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Útravaló – 2020. augusztus 2
  2020-08-02 06:38:24, vasárnap
 
  Az Assisi mellett lévő Porciunkula-kápolna ünnepe van, amihez a világegyházban a búcsúnyerés gyakorlata kapcsolódik. Ezen a napon ugyanis aki a megszentelő kegyelem állapotában van - azaz mentes a súlyos bűnöktől, és bocsánatos bűneihez sem ragaszkodik -, valamint elvégzi szentgyónását, szentáldozáshoz járul, illetve bármelyik plébánia- vagy ferences templomban imádkozik a Szentatya szándékára, teljes búcsút nyerhet saját maga vagy egy tisztuló lélek számára. De miért lehetséges ez? Mit jelent a búcsúnyerés gyakorlata az Egyházban?
Porciunkula düledező kápolnáját Assisi Szent Ferenc állította helyre. A szent ezen a helyen tapasztalta: ,,minden másnál jobban bővelkedik kegyelemben és angyali látogatásokban" (1Cel 106). Ezért 1216-ban kérte III. Honóriusz pápát, hogy akik ide belépnek, és a búcsújárás történetében először itt megjelenő feltételt teljesítik, vagyis elvégzik szentgyónásukat, elnyerhessék azokat a kegyelmeket, melyeket addig csak a távol eső nagy zarándokhelyeken biztosított az Egyház. Assisi szegényei találtak így támaszt, mert ezután már ők is - akiknek nem volt lehetőségük nagy zarándokutakra indulni - meríthettek a kegyelem ilyen forrásából. A Szentszék később ennek hatására terjesztette ki a búcsúkiváltságokat más zarándokhelyekre, ünnepekre, áhítatformákra, élethelyzetekre. Így lett Assisi szegényének hittapasztalata a helyi búcsúnyerés lehetőségének kiindulópontja, a Porciunkula ünnepe pedig egyben a világegyház ünnepe.
A búcsú a már megbocsátott bűnökért járó ideigtartó büntetések elengedése; a feltételek teljesítése által nyerjük el, az Egyház segítségével, mely Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát kezeli és részesít minket belőle. Ezt a bonyolult tételt a Porciunkula-kápolna oltárképe vizuálisan bontja ki számunkra: rajta Assisi Szent Ferenc, angyaloktól kísérve felajánlja a kísértés kiállásában szerzett érdemeit a Feltámadottnak, aminek hatására a korábban sárkunyhóként ábrázolt Egyház domus aureává, aranyházzá változik át. Az Üdvözítő ezután rábízza az Egyházra a kegyelmi javak kiosztását, miközben a Szűzanya az egyik kezével rámutat Fiára mint az Élet Urára, másik kezét pedig fiai felé irányítja, így gyakorolja anyai és tanítványi hivatását. Azaz a gyónásban
megbocsátott bűn következményeit vagy az azzal járó büntetést a kegyelmi közösség megerősítése, az ezért felajánlott áldozat gyümölcsei gyógyítják. Tehát van az Egyházban egy belső közösség, ami erősebb a gonoszság erőinél, és aminek hatása gyógyító a megbocsátott bűnök utáni sebek emlékének, nyomainak és terhének orvoslásában, ahogyan Szent Pál apostol is fantáziát lát ebben: ,,Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének, az Egyháznak javára" (Kol 1,24).
Az Egyház tapasztalata szerint a szenvedő lelkek vágynak rá, hogy segítségükre siessünk a kegyelem közvetítésének ezzel a gyakorlatával, és ha mi magunk is készek vagyunk élni a búcsúnyerés lehetőségével, elevenebben tapasztaljuk meg, hogy a bűn által okozott sebek gyógyulnak, vezekléseink örömre változnak. Milyen szép volna, ha templomaink hirdetőtábláin nemcsak arról olvashatnánk, mennyibe kerül a temetési harangozás, hol érhető el az életvezetési tanácsadás, hanem azt is meg lehetne találni, milyen érdemszerző cselekedetek segítségével biztosítja az Egyház a kegyelmi életnek ezt a lehetőségét, mely elvezet a Szentháromsággal való egységünk megerősítésének titkába! Fedezzük föl ennek a napnak a jelentőségét, a meghívást, hogy elmélyüljünk és hitbeli tartalommal töltsük meg a búcsú gyakorlatát. Látogassunk meg tehát ma egy ferences vagy plébániatemplomot, és éljünk a búcsúnyerés gyakorlatával. Haec est porta vitae aeternae (Ez az örök élet kapuja) - olvasható a Porciunkula-kápolna bejáratánál.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2020.07 2020. Augusztus 2020.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 124 db bejegyzés
e év: 4046 db bejegyzés
Összes: 44539 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1587
  • e Hét: 19922
  • e Hónap: 82153
  • e Év: 1329958
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.