Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
Krisztus Urunk Bethesda tavánál
  2020-09-11 20:37:15, péntek
 
  Krisztus Urunk Bethesda tavánál

János 5,1-16 parafrázisa

Egyszer, amint a zsidókra köszönte az ünnepi szombat,
felment Jézus a szent város népe közé.
Van pedig ott Jeruzsálem Juhkapujának a szélén
egy gyönyörű szép tó, öt tornáca híres.
Ezt Bethesdának nevezik. Betegek sokasága
vette körül, várván, hogy megmozdul a víz.
Mert ha időnként angyal szálla a tóra, olyankor
felzavará a vizet. S jött ím a sok nyomorult,
és aki elsőnek lépett be ilyenkor a tóba,
gyógyultan jöve ki, bármi beteg vala is.

Nos, vala ott olyan is, aki harmincnyolcadik éve
sínylődött betegen. Tudta e múltat az Úr,
s megkérdezte: ,,Akarsz-é meggyógyulni?" De ő így
felele néki: ,,Uram, nincs nekem emberem itt,
aki bevinne a vízbe, mikor zavaros. Mire aztán
én oda érek, más lép be előttem előbb.

Monda az Úr neki: ,,Kelj fel azonnal, vedd nyoszolyádat,
s járj!" A beteg nyomban meggyógyulva tevé,
amit az Úr mondott, nyoszolyáját véve magára,
vitte örömmel. A bajt szombat okozta csupán.
Mondák is a zsidók nekimenve: ,,Ne hordjad az ágyat,
szombat van, tilos ez!" Ámde az így felele:
,,Gyógyítóm mondá nekem ezt: vedd fel nyoszolyádat,
s járj!" Amazok kérdék: ,,Mondd, ki beszélt neked így?"
De aki meggyógyult, nem tudta nekik bemutatni
gyógyítóját, mert az félrevonult vala már,
nagy sokaság lévén, nem akarva magát mutogatni.

Egyszer a templomban látta az Úr betegét,
s szólt neki: ,,Íme egészséges lettél, de ne vétkezz
többé, hogy dolgod rosszabbul ne legyen!"
Méne azonban ez ember, s hírül adá a zsidóknak:
,,Jézus a gyógyítóm, ő cselekedte e jót!"
És emiatt kezdték üldözni őt a zsidók, sőt:
meg akarák ölni szombati tetteiért.

Balog Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Gondviselés
  2020-09-11 20:36:11, péntek
 
  Gondviselés

,,Ő pedig felelvén monda: meg van írva: nemcsak
kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely
Istennek szájából származik" (Máté 4,3).

,,Isten szent Fia, változtass köveket kenyerekké!"
Nem teszi ezt meg az Úr, mert Szava égi Kenyér.
S földi kenyérbe' se' lesz szükséged, ahogy megígérte,
gondviselése soha nem követ ad - kenyeret!

Balog Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A szeretet himnusza
  2020-09-11 20:13:44, péntek
 
  A szeretet himnusza
1Korinthus 13 parafrázisa

Angyalok nyelvén szóljak bár,
csak zengő érc szavam,
szeretet nélkül oly csupán,
mint pengő cimbalom.

Legyek jövőt megismerő,
tudomány titkait,
hitem hegymozgató erő,
mindez nem boldogít.

Mindenem másnak adhatnám
az igaz érdemért,
s bár testem égessék máglyán,
hiába, mit sem ér!

Szeretet nélkül kárba vész,
mindaz, amit teszek,
diktálhat bármi jót az ész,
ha nincsen szeretet.

A szeretet hosszútűrő,
jóságos, mint az ég,
nem féltékeny, nem kérkedő,
nem gőgös büszkeség.

A gonoszságnak nem örül,
nem nevet más baján,
az igazzal együtt örül,
ott áll az oldalán.

Mindent elhisz, mindent remél,
eltűr és elvisel...
A szeretet tettekben él,
így sosem mülik el.

A prófétálás megszűnik,
nyelvek elnémulnak,
a tudomány is eltűnik,
mint röppenő szavak.

Tudásunk töredék-tudás,
mindent föl nem fedez,
jövendőmondásunk se' más,
de egykor teljes lesz.

Hisz gyermekkorban gyermekként
beszéltem s tudtam még,
elmém is úgy vélt, úgy ítélt,
de már ma felnőttként.

Tükörbe lát ma még a szem,
s hogy elménk véges, fáj,
de színről-színre teljesen,
ha széthull a homály.

Ha majd az Úrhoz érek én,
ott másként ismerek.
Most megmarad a hit, remény
s az égi szeretet.

De legnagyobb a szeretet
e három jó közül,
ó ebben bővölködjetek,
s ez elég egyedül!

Balog Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Bogáncs helyén kalász
  2020-09-11 19:29:59, péntek
 
  Bogáncs helyén kalász

Szívemben ősi bűnök garmadáján
bogáncs-bokrok burjánzottak csupán.
De rózsákkal hazudta be a Sátán.
Ilyen virág nőtt szívem vad húsán.

És semmi más. Ezt áldoztam hát egyre
bálványaimnak s lelkem köntösét.
Elhagytak mégis. Önbűnöm büntette
a rossz talajt, szívem gazos rögét.

Hány szent magot gyilkolt a testi érdek
- Napfényt, Erőt -, sok léha szóvirág!
Meddőn futottak el a drága évek,
elfonnyadván az új meg új csírák.

De akkor, ó, a nagy kegyelmű Isten
egy ékes angyalt küldött el nekem,
hogy bűneimből végre fölsegítsen,
s gyümölcsöző lehessen életem.

De én őt tettem bálványommá nyomban,
s imádni kezdtem, mint a múltba' mást
- ím, régi bűnök új virágcsokorban -,
és kéjjel ittam rá víg áldomást.

Az angyal könnyezett. De szent parancsra
szívembe vágta bús lángpallosát.
Leégett róla mind a bűn harasztja.
Lám ő ha büntet is, de mégis áld.

Mert összezúzta szívemet egészen,
fájdalmam már Istenhez szólt imát,
ki meghallgatta igaz könyörgésem,
és nékem adta egyszülött Fiát.

Örök Vigasztalóval is megáldott.
Ezért ad hálát egész életem,
s azóta szívem nem hiú virágot,
de - íme - élő hit-kalászt terem.

Balog Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A sanyargatás fokozódik
  2020-09-11 07:43:20, péntek
 
  A sanyargatás fokozódik

,,Gyűlöletessé tettetek bennünket a fáraó és szolgái előtt, és fegyvert adtatok a kezükbe, hogy megöljenek bennünket." (2Móz 5,21)

Amikor Isten végre meglátogatta népét, a hűséges Mózes elmondta az isteni üzenetet a fáraónak. ,,Így szól az Úr: bocsásd el népemet!" Ez volt a szuverén Isten szava, Isten népe elnyomójának címezve, vakmerőn.
De a fáraó is kiadta saját parancsát. Szolgái ezt mondták Izráelnek: ,,Így szól a fáraó: Nem adok nektek szalmát... De munkátokból semmit sem engedek el" (5,10-11). Ugyanannyi munkát kellett elvégezniük, és saját maguknak kellett összegyűjteniük azt, amire szükségük volt.
Miután Isten követe kimondta a maga ,,Így szól az Úr" mondatát, ugyanilyen ünnepélyességgel jelentetik be az ellenintézkedés: ,,Így szól a fáraó" (1.10.v.).
Isten szava felszabadít. Mégis, alig hogy felhangzik merészen ez az isteni szó, megsokasodnak a problémák. És mivel az igehirdetés eredményeként baj támad, az emberek mindig hajlandók azt mondani igehirdetőiknek: ,,Ne vedd olyan komolyan! Csak nehézség származik belőle. Ne kavard fel az álló vizet!"
Midőn Isten népe, akikre Isten rábízta szabadító üzenetét, mint egész, merészen elkezdi szólni az igét, az ellenség támadásba lendül, és a terhek súlyosabbak lesznek. Ha mi mindnyájan bátorságot tanúsítunk is az ige hirdetésében, és minden időben és minden helyen az ige szerint élünk is, azért még nem szabad azt várnunk, hogy azonnal új tagok tódulnak az egyházba. Mindenekelőtt arra kell elkészülnünk, hogy szembenézzünk a következményekkel, nem félve az emberektől vagy attól, amit ők velünk tehetnek.
Épp ez az üzenet a tűz, amelynek lángra lobbantására Krisztus a földre jött. ,,Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem, mondom nektek, hanem inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva öten lesznek egy családban, akik meghasonlottak, három kettővel, és kettő hárommal" hasonlik meg (Lk 12,51-52).
Isten igéjének a hirdetése csak fokozza a sanyargatást. De amikor ,,ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok" (Lk 21,28).

Napi gondolat
Mivel kapcsolatban kell ma az egyháznak ezt mondania: Így szól az Úr? És ugyan kinek hirdesse ezt az egyház?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Türelmes várakozás
  2020-09-11 07:08:40, péntek
 
  ,,És mivel [Ábrahám] hosszútűrő volt, megkapta az ígéretet" (Zsid 6,15).

Ábrahám hosszú ideig próbákon ment át, ám gazdag jutalmat kapott. Az Úr megpróbálta őt
azzal, hogy késleltette ígéretének beteljesedését. A Sátán kikezdte őt kísértésekkel, és az emberek megpróbálták őt féltékenységgel, a bizalmatlansággal és vele való szembeszállással. Sára megpróbálta őt aggodalmaskodó természetével. Ábrahám mégis türelmesen kitartott, nem kérdőjelezve meg Isten igazságát és hatalmát, és nem vonva kétségbe Isten hűségét és szeretetét. Ehelyett meghajolt az isteni szuverenitás és végtelen bölcsesség előtt. Néma maradt sok késedelmen át, készen várva az Úr által rendelt időt. Mivel türelmesen kitartott, azután megnyerte az ígéret beteljesedését.
Szeretett Testvérem, Isten ígéretei soha nem maradnak beteljesítetlenül. És akik türelmesen várnak, soha ki nem ábrándulnak, mert a reménykedő hit megvalósuláshoz vezet. Ábrahám élete elítéli a kapkodó lelkületet; figyelmezteti azokat, akik panaszkodnak; parancsol azoknak, akik türelmesek, és bátorít a csöndes alázatra Isten akarata és útja előtt.
Gondoljunk arra, hogy Ábrahám próbába került, de türelmesen várakozott, végül elfogadta az ígéretet, amely beteljesedett. Ha követed az ő példáját, akkor ugyanabban az áldásban osztozol.

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
2020.08 2020. Szeptember 2020.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 255 db bejegyzés
e év: 3122 db bejegyzés
Összes: 29021 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1580
  • e Hét: 18836
  • e Hónap: 79627
  • e Év: 847155
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.