Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 20 
Szent Kereszt felmagasztalása - Főünnep 09.14
  2020-09-13 23:32:16, vasárnap
 
  ...... ........... .............


- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY a Számok könyvéből
Akik a Felfüggesztettre néznek, meggyógyulnak.
Az Egyiptomból való kivonulás idején a választott nép elhagyta a Hór hegyét, és Edom földjét megkerülve a Vörös-tenger felé haladt.
A nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni kezdett Isten és Mózes ellen:
,,Miért hoztál ki minket Egyiptomból, azért, hogy meghaljunk itt a pusztában? Nincsen kenyér, nincsen ivóvíz, és unjuk már e semmit érő manna-étket is!"
Az Úr ekkor mérges kígyókat küldött a népre, s ezek megmarták őket, úgyhogy Izrael fiai közül sokan meghaltak.
Erre Mózes elé járultak, és így kérlelték őt: ,,Vétkeztünk, lázadoztunk Isten ellen és teellened. Imádkozzál, hogy a kígyókat vegye el tőlünk az Úr!"
Mózes tehát közbenjárt a népért, és az Úr így válaszolt: ,,Csináltass egy rézkígyót, és tűzd ki jelül egy fára. Akit marás ért és rátekint, az életben marad."
Csináltatott is Mózes egy rézkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt.
Ez az Isten igéje. Szám 21,4b-9

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Megalázta magát, ezért az Isten felmagasztalta őt.
Testvéreim!
Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
Ez az Isten igéje. Fil 2,6-11

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Az Emberfiát felmagasztalják a kereszten.
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van.
Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.
Ezek az evangélium igéi. Jn 3,13-17

- magyar kurír oldalon
Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két történelmi eseményre, Krisztus keresztjének megtalálására, valamint visszaszerzésére emlékezik az Egyház.
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása.
Az ereklyét, amelyet később elraboltak a perzsák, Hérakleiosz császár 630 körül szerezte vissza és vitte őrzési helyére - a legenda szerint mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán.
Az egyház minden évben megüli a Kereszt felemelésének és felmagasztalásának ünnepét. Felemeli a Keresztet, hogy rátekintsünk, és tudatossá legyen, mit vállalt értünk Jézus, és milyen úton kell haladnia minden kereszténynek.
A kereszt ószövetségi előképe a Mózes által póznára tűzött rézkígyó: aki hittel és bűnbánattal tekintett a kígyóra, megmenekült a marásától. E rézkígyót Jézus is említi Nikodémusnak mint kereszthalála előképét.
A kereszt hitünk központi jelképe és tartalma. Általa nyertük el megváltásunkat, a kereszt útján mutatta meg Isten irántunk való végtelen szeretetét. Titkát Krisztus feltámadása tárja fel. Jézus Krisztus megfeszítése előtt a kereszt a legnagyobb tehetetlenség és szégyen jele volt; ám feltámadásával a remény, a győzelem és a szeretet jelévé vált. A kereszt az ókori és kora középkori keresztény hitvilágban és művészetben győzelmi jel, az üdvösség fája, amelyen Krisztus királlyá dicsőül.

- Vers a szent keresztről
...... ........... ........... ..............


"Királyi zászló jár elöl,
Keresztfa titka tündököl.
Melyen az élet halni szállt,
S megtörte holta a halált.

Kegyetlen lándzsa verte át
Gonosz vasával oldalát.
S mely szennyet, vétket eltörölt,
Belőle víz és vér ömölt.

Az ősi jóslat itt betelt,
Mit a hű Dávid énekelt.
,,Az Úr, halljátok, nemzetek:
Kereszten trónol köztetek."

Rajtad tündöklik, drága fa,
Királyi vérnek bíbora.
Ó választott jeles faág,
Ki szent testét karoltad át!

Világ bűnének zálogát,
Ó boldog ág, te hordozád.
Az ellenség gonosz fejét
Megváltónk rajra zúzta szét.

Ó kereszt, áldunk, szent remény,
A szenvedés ez ünnepén.
Kérünk, kegyelmet adj nekünk,
Add vétkünkért vezeklenünk"

*
- Pesti Ferencesek weboldala
Mit jelent számunkra a kereszt? Tudjuk-e: hogyan /miért kell vállalnunk keresztjeinket?
Nagy Konstantin császár Krisztus sírja fölé bazilikát építtetett, amelyet 335. szept. 13-án (?14-én?) szenteltek fel. Másnap felmutatták a népnek a Szent Kereszt ereklyét. Ez volt az első ,,felmagasztalása" a Szent Keresztnek, amely korábban a gyalázat és a megbélyegzés, a megkínzás és a halálos ítélet kegyetlen eszköze volt. Számunkra viszont Krisztus keresztje Isten szeretetének, a bűn és a halál fölötti győzelemnek a jele.
A kereszt arra is emlékeztet, hogy mi sem élhetjük le életünket kereszt, vagyis áldozatok nélkül. Mi is a kereszt vállalásával bizonyítjuk szeretetünket Isten és egymás iránt, és ez a feltétele annak, hogy Krisztushoz tartozzunk. De (NB!) csak akkor leszünk képesek saját keresztünket minden nap fölvenni, és különösen nehéz helyzeteinkben, küzdelmeinkben szeretettel hordozni, ha sokszor és hittel nézünk fel Krisztus keresztjére, és belőle merítünk erőt

- Budaörs weboldalon
A Szent Keresztet Szent Ilona találta meg a 4. században: a legendás történet szerint Nagy Konstantin császár édesanyja kiásatta a kereszteket a Kálvária földjéből.
335. szeptember 13-án ünnepélyesen felszentelték Jeruzsálemben a Szent Sír-bazilikát. Másnap mutatták fel először a népnek a megtalált keresztereklyét - felmagasztalták a világ előtt gyalázatot, de a keresztények számára a megváltást jelentő keresztet. Az ünnepet előbb Konstantinápolyban, majd a 7. századtól már a nyugati egyházban is megünnepelték.
,,Az emberi ész képtelen kimeríteni a szeretet kereszten megjelenő misztériumát; a kereszt ellenben meg tudja adni az észnek a végső választ, amit keres" - írta Szent II. János Pál pápa Fides et ratio kezdetű enciklikájában
....Magyar kurír oldalon
A Szent Keresztet Szent Ilona találta meg a 4. században: a legendás történet szerint Nagy Konstantin császár édesanyja kiásatta a kereszteket a Kálvária földjéből. Mindhárom kereszt és az INRI-tábla is előkerült, amelyet Pilátus az Úr keresztjére tűzetett. Nem lehetett azonban megállapítani, hogy a három kereszt közül melyik volt Krisztusé, ezért Makárius jeruzsálemi püspök mindhármat hozzáérintette egy halálos beteg asszonyhoz, aki az egyiktől meggyógyult. Így azonosították, melyik Krisztus keresztfája.
335. szeptember 13-án ünnepélyesen felszentelték Jeruzsálemben a Szent Sír-bazilikát. Másnap mutatták fel először a népnek a megtalált keresztereklyét - felmagasztalták a világ előtt gyalázatot, de a keresztények számára a megváltást jelentő keresztet. Az ünnepet előbb Konstantinápolyban, majd a 7. századtól már a nyugati egyházban is megünnepelték.
614-ben a perzsák elrabolták az ereklyét. 628-ban Hérakleiosz császár szerezte vissza, és ünnepélyesen, mezítláb, viseltes ruhában vitte vissza Konstantinápolyba az Aranykapun át.
A keresztfa eredetének egyik legendaváltozata szerint a tudás fájáról hozott és a haldokló Ádám nyelve alá tett három almamagból háromágú fa nőtt: egyik ága cédrus, a másik ciprus, a harmadik olajág volt. Ebből ácsolták a keresztfát, a halál fájából az élet fáját.
,,Az emberi ész képtelen kimeríteni a szeretet kereszten megjelenő misztériumát; a kereszt ellenben meg tudja adni az észnek a végső választ, amit keres" - írta Szent II. János Pál pápa Fides et ratio kezdetű enciklikájában.
Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

*
- C. Horváth István Sándor elmélkedése
Ma, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén lélekben elzarándoklounk Jeruzsálembe, a Golgota hegyére és feltekintünk Krisztus keresztjére. A keresztből fakad számunkra a megváltás. A kereszt a kegyelem forrása. A keresztből gyógyító és lelket formáló erő árad. A kereszt utat mutat számunkra a földi életből a menny felé. A kereszt titokzatos módon magában foglalja a jövőt, a reményt, a feltámadást. A kereszt Isten szeretetének jele és bizonyítéka. A kereszt nem elutasítandó, hanem felveendő és hordozandó eszköz, amely egyesít minket a szenvedő Krisztussal.
Mi volt az értelme Krisztus kereszthalálának? Ha Jézus csupán ember lett volna, halála hasonlított volna azoknak a bűnözőknek a halálához, akiket keresztre feszítéssel végeztek ki abban az időben. De hitünk szerint Jézus nem csak valóságos ember, hanem valóságos Isten is, ezért halála a megváltást jelenti nekünk. A kereszten Isten Fia halt meg, ő áldozta fel az életét. Isten üdvözítő tervét és annak megvalósulását így foglalja össze az evangélium: ,,Isten azért küldte el Fiát a világba, hogy általa üdvözüljön a világ." Krisztus keresztjében ismerhetjük fel az üdvösség egyedüli eszközét. A keresztet szemlélve megérthetjük, hogy számunkra is csak a szenvedésen és a halálon át vezet út az örökkévalóságba.

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Kereszthalálod mutatja, hogy mit jelent az élet teljes odaadása, az élet szeretetből való feláldozása. A szeretet mértéke csak a teljesség lehet. Ami ennél kevesebb, az önzés. Ha kevesebbet akarunk adni Istennek, akkor önzőek vagyunk és nem ismerjük a mindent odaadó szeretetet. Amikor a szeretetet gyakoroljuk az sosem önmagunk vagy emberségünk feladása, hanem éppen emberségünk legmélyebb megélése, kifejezése. Segíts, hogy értelmünkkel Isten megismerésére törekedjünk, szívünk minden érzését felé irányítsuk és lelkünk minden idegszálával rá figyeljünk. Add, hogy a szeretet valóban belülről, szívünk és lelkünk mélyéről fakadjon!

Hanganyag Link

*
- Dr. Szederkényi Károly atya videó flink]https://youtu.be/Sss0souH9Do" target="_blank" >rel="nofollow"Link
...... ........... .....- Útravaló
Miért a kereszten történik a megváltás? Annyiféle módját választhatta volna Isten, hogy az emberiséget kiszabadítsa ebből a fogságból, amit az áteredő bűn következményének ismerünk. Miért éppen a szenvedést választotta? A dogmatikusok csóválnák a fejüket a kérdésen, hiszen ezt már annyiszor megtárgyalták a két évezred teológiája mentén, minek újra előhozni? Nincs kielégítőbb válasz rá ma sem, itt sem, mint az, hogy szeretetből. El akart menni a végső bizonyítékig. Szeretetének nyilvánvalóan a legvégső bizonyítéka a szenvedés és a fájdalom. ,,Az olyan szenvedés, amelynek magja nem csillapíthatatlan fizikai vagy azzal rokon fájdalom, közönséges romantika" (Simone Weil).
Magyar Kurír

*
- Csíksomlyó Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Száz kérdés Jézus Krisztusról   
Az Ars Sacra Fesztivál ünnepélyes megnyitója
  2020-09-13 22:53:33, vasárnap
 
  Hagyomány, hogy az Ars Sacra Fesztivált minden évben a Magyar Nemzeti Múzeumban nyitjuk meg ünnepélyes keretek között.
Köszöntőt mond: Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, és Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége
Megnyitja: Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek.

Közreműködik: Lackfi János és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Laudate gyermekkara, vezényel: Sapszon Borbála.
A fesztivál Fővédnökei:
Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek és
Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége

- 2020. szeptember. 11 videó Link

- 2020.09.12 GEMMA Énekegyüttes koncertje videó Link

- 2020.09.13 videó Link
Klukon Edit és Ránki Dezső zongorakoncertje Liszt Ferenc és Dukay Barnabás műveiből

- 2020.09.15 videó Link - élek vagyok és élni szeretnék!
Tóth Péter Lóránt tanár, versvándor, Radnóti-díjas versmondó pódiumműsora, Radnóti Miklós utolsó útjáról Bortól Abdáig, Kőszegi Ábel Töredék című krónikája és a Bori notesz versei alapján.

- 2020.09.17 videó Link - Az Ensemble 430 koncertje

- 2020.09.18 Videó Link - Élő szó élő kenyér
Szabó T. Anna és Lackfi János most először lép fel együtt a Fesztiválon.
Az emberélet telistele van olyan pillanatokkal, amelyekben alakváltozások, átmenetek, áttűnések szemtanúi, résztvevői lehetünk. A gyermek lassanként saját szülőjévé alakul, a felnövő ember fejéből kiszól saját apja, anyja.
Az idő visszafordul önmagába, és állandóan meg is újul.
Ugyanígy történik a szóval, melybe Isten a kezdetek kezdetén teremtőerőt költöztetett. A szó alkot, alakít, épít és megsemmisít. Foszló betűkből valósággá lényegül, ugyanúgy, ahogy a szántóvető munkájának végeredménye, a kenyér, a Megváltó testévé alakul át. Ilyen titkok nyomába eredünk költői eszközökkel.


- 2020.09.19 videó Link
Bolla Milán és a Solti György Zeneiskola Zenekara A Solti György Zeneiskola Vonószenekara negyedszer lép fel az Ars Sacra Fesztiválon. Koncertjük műsorának gerincét barokk művek alkotják, de más korok zenéiből is adnak ízelítőt. Így pl. a 250 éve született Beethoven dallamai is felcsendülnek majd Bolla Milán vezényletével.

- Boráros Imre ::: Felvidéki magyarok litániája Videó Link
Boráros Imre Kossuth-díjas színművész verses-zenés irodalmi előadóestje.
Gágyor József felvidéki tanár-író Istenhez, valamint hitről, emberségről, lélekről szóló versei hangzanak el, Mécs László, Vass Albert, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Gyurcsó István és Tóth László felvidéki magyar költők versei mellett, zenei kísérettel.

- 2020.09.20 Budapest Szentangyalok templomba Zárókoncert Mozarttal és Bogányi Gergellyel
Videó
 
 
0 komment , kategória:  Budapest képekben, hírek  
Ars Sacra Alapítvány - Szeretetnyelv - Székely János atya be
  2020-09-13 22:45:04, vasárnap
 
  Ars Sacra Alapítvány - Szeretetnyelv - Székely János atya bevezetője
Székely János püspök atya megnyitó beszéde a Szeretetnyelv című Ars Sacra produkcióhoz, ami a férfi és a nő kapcsolatáról, szerelméről szól.

Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Dr. Székely János püspök  
A keresztény egység napja 09.14
  2020-09-13 22:31:03, vasárnap
 
  Szeptember 14-ét 1996 óta a keresztény egység ünnepeként tartjuk számon, hangsúlya konfliktusoktól terhelt jelenünkben egyre inkább növekszik. 1996-ban Pannonhalmán, a főapátság ezeréves millenniumi esztendejében tartották meg először az ünnepnapot, az első eseményen a grúz, a román, a szerb, az orosz és a magyar ortodox egyház is képviseltette magát, továbbá jelen voltak a magyar katolikus, református és evangélikus egyház vezetői is.
A kereszténység időtálló - ez már bebizonyosodott az elmúlt kétezer évben, hiszen a Jézus Krisztusba vetett hit táplálja létezését. Azonban hiába tűnik természetesnek a keresztény egység mint kifejezés, a különböző felekezetek közötti béke megtartása és erősítése egyáltalán nem magától értetődő feladat, akkor sem, ha ennek az egységnek tulajdonképpen Isten lényéből kell fakadnia.
Korunkban, amikor a keresztényüldözés még mindig nagy erővel sújtja a Krisztusban hívőket - igaz, sokszor ezek a történések csak korlátozottan jutnak el a világ egyes részeibe -, továbbá a globalizálódó világban a bibliaitól egészen eltérő értékek kezdenek fontossá válni, egyre hangsúlyosabb feladat a keresztény összefogás, valamint hitünk erősítése.
Éppen ezért rá kell ébrednünk arra, hogy akármelyik felekezethez tartozzunk is, a célunk egy és ugyanaz, ahogyan Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök mondta: ha felfedezzük a csodálatos egységet, amely Krisztusban a miénk, akkor a világ is el fogja hinni, hogy Krisztus Isten fia.

Forrás: vasárnap weboldal
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Évközi 24. vasárnap szentmise 09.13 - Gazdagrét
  2020-09-13 21:57:47, vasárnap
 
  Mottó:
A megbocsátás nem a sértés nagyságától, hanem tőlünk függ.
Bocsásd meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. /Sir 27,30-28,7/
Akár élünk, akár halunk, mindig az Úréi vagyunk. /Róm 14,7-9/
Nem mondom, hogy hétszer bocsáss meg, hanem hetvenszer hétszer. /Mt 18,21-35/
A megbocsátás virága nem képes nőni a mocsárban, hanem egyedül a békességre törekvés szikláin virágzik. /C. Horváth István Sándor/
A bocsánatkérés intelligens embereké, de a megbocsátás az alázatos lelkeké,
Csak az tudja, aki megbocsájt, hogyan kell szeretni! Pio atya
Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Vasárnap délben Csaba testvér szentmisét mutat be 09.13
  2020-09-13 15:18:44, vasárnap
 
  Magnificat.ro, Böjte Csaba OFM

Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
Szép gondolatok Pio atyától
  2020-09-13 15:08:35, vasárnap
 
  - Édesen és gyengéden szálljon le rátok az Úr Lelke. Pio atya

- Jézus és Mária szeretete kísérjen bennünket ezen a szép napon. Pio atya

- Élj békében, és ne tévesszen meg a démon. Pio atya

- Nagy erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy szentekké váljunk! Pio atya

- Szenvedek, de biztos vagyok benne, hogy a szenvedés és az áthatolhatatlan sötétség közepette, melyben lelkem folyamatosan elmerül, a remény nem gyengül ". Pio atya

- A szeretet olyan, mint egy törékeny virág, őrizd magadban ezt a csodálatos szépséget. Tégy jót mindenkivel, és sose engedd, hogy bármi is veszélyeztesse ezt a legfőbb erényt a szívedben,,
Pio atyaForrás: Facebook - Szent Pio atya emlékoldal
 
 
0 komment , kategória:  Pio atya és szent Charber  
Szűz Mária Szent Neve - P. Illéssy Mátyás
  2020-09-13 14:40:51, vasárnap
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Esti szentmise Csíksomlyó videó 09.12
  2020-09-13 14:38:56, vasárnap
 
  Esti szentmise Csíksomlyó videó Link  
 
0 komment , kategória:  Csiksomlyo szentmisék  
Évközi 24. vasárnap szentmise Csíksomlyó 09.13
  2020-09-13 14:34:50, vasárnap
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Csiksomlyo szentmisék  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 20 
2020.08 2020. Szeptember 2020.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 16 db bejegyzés
e hónap: 432 db bejegyzés
e év: 4737 db bejegyzés
Összes: 45230 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2360
  • e Hét: 14487
  • e Hónap: 142201
  • e Év: 1557720
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.