Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
Áradás a pincében
  2020-09-26 23:10:36, szombat
 
  Áradás a pincében

Érzékelhetetlenül halk már a fülsiketítően hangos,
Langyossá hűlt a lelki lángos,
Várj most, nincs bennem ellenálló erő,
Merő képtelenség elállni a faltörő kos elől,
Mi a sérülékeny oldal felől közelget,
Pár napja felépített hazai hidakat ismét feléget.

Szakadás, nem szalag, csak dob,
Így lesz a tisztán hallásból süketség,
A túl sokat ismerni nem akaró igyekvésből restség,
Elesettség, rothasztón romboló mentális túlérettség,
Mikor állandósult az űzés, s űzötté vált az érzés,
A meg nem szűnő mindenkori kérdés pedig: "Miért?",
A lényeg elől mindig kitért,
Egyenes úttól messze eltért,
Önmegsemmisítő üzemmódot fokozatosan elért,
Jelért hiába könyörgött már,
Bolondságért tetőfokról elhangzó zárszó jár.

Vajon már késő, tán mindig is az volt?
Elevenen születő holt, ki holtként hamarosan meghol,
Vagy csak a félelem disszonáns disztorziója dübörög?
Ide nézz! Kőemelő kézpárom kisdedként könyörög,
Fennvaló Atyához nyöszörög hangtalan létmúltam,
Tudva, hogy hamisan háromszor is szívemhez nyúltam,
Múltamban magamat s másokat farizeusként áltattam,
Lelkiismeretemet tovább altattam halálos ébredésre.

Álljon itt végidőkig vérlázító vallomásom:
Gyermeki tisztaságom elvitte túlgyorsult vágyvonatom,
Megállni nem hajlandó túlfűtöttségében elrabolta;
Elrejtette, s ha keresném is,
Száguldó szörnyeteget hogy szelídíthetnék meg?
Céltalan hajszájában cél felé hogyan terelhetném?
Megállóba becsalni, tőrbe csalva leállítani,
Rá felugrani, rajta a keresésbe belefogni -
Magamfajta alultáplált elhízott képtelen lenne.

Kijózanodó túlélő - nyakában kulcscsomók függnek,
Nálam több, mégis mind otthon, a fiókban csücsülnek,
Bűnösségemért kíméletlenül magamat büntetem,
S mikor hazaérve a kulcsokat végre kivenném,
Eszméletemet vesztem,
Mert az "érezd jól magad" bogyókból túl sokat vettem,
A jövő heti adagot is mind bevettem,
Így szállok az égig,
S a felhőkön túl az istenmentes mennyig,
Még egy szárnycsapás, zuhanás,
A csernozjomot képemmel telibe képelem.

Észheztérés, abuzív addikcíóm aránytalan analógiája -
ahogy tíz éve minden nap-, most is hátratöri csuklóm,
Alig kattan a bilincs,
Folytatom: aszkétaként asszociálódom anatómiánktól,
Azon nyomban avítt alagsoromban alkotom a sorstalan sorokat.

Alagsorból mélyebbre megyek: a mag felé hajt az önkínzó önélvezet,
Érdekértekezlet, melyben az elkerítésről szól a tervezet,
Vastagabb falak felhúzása a szülinapi programpont,
Az egyetlen, mi minden belső folyamatot gondnokként gondosan fenntart,
Minden kettős vagy multiplikáló emberi anyagáramlást megbont,
Baráti kapcsolatot felbont, fogalmat, fogalomtalan gondolatforgatagot pusztulaként megront,
Politikai panorámája pusztán a pusztulás.
Mezítelenül fehérlő tulipánban jön a virulás,
Valahol ott, a vörösnél is vörösebb vérben válik valósággá a tisztulás,
Túlzok? Elégszer haltam bele vérsűrítő cinizmusba,
Otthonra találni már nem tűnik lehetetlennek
A tengernyi ész által hiteltelennek titulált térítő hitforrásban.

Kovács Ábel
 
 
0 komment , kategória:  Kovács Ábel versei  
Isteni gyógyítás
  2020-09-26 22:23:50, szombat
 
  ,,Megkaptam a váltságdíjat" (Jób 33,24).

Az isteni gyógyítás lényegében isteni élet. Krisztusnak a test fölötti uralma - vagyis Krisztus élete a kerete az emberi életnek. Testrészeinknek az egysége az Ő testével együtt mutatja be az Ő életét, amint túlárad a mi testünkben. Ez annyira valóságos, mint az Ő feltámadt és megdicsőült teste. És annyira ésszerű, mint az a tény, hogy feltámadt a halálból. Ő élő személy tényleges testtel, és ma ott ül Isten jobbján, mint minket megértő Fiú.
Ugyanez a Krisztus minden tulajdonságával és hatalmas erejével hozzánk tartozik. Mi az Ő testének és csontjainak a tagjai vagyunk, és ha ezt hisszük és elfogadjuk, ténylegesen Isten Fiának az életéből merítjük életünket.
Drága Istenem, segíts megismernem és megélnem ezt az igeverset: ,,A test... az Úrnak, és az Úr a testnek [rendeltetett]" (1Kor 6,13). (A. B. Simpson)
,,Veled van az Úr, a te Istened, Ő erős és megment" (Zof 3,17). Ez volt az az igevers, ami eredetileg behozta elmémbe és elnyűtt testembe az isteni gyógyítás igazságát több mint húsz évvel ezelőtt. Ez most már egy ajtó számomra, szélesebbre nyitva, mint valaha, amelyen át az élő Krisztus belép pillanatról pillanatra az én megváltott testembe. Belép hozzám, hogy betöltsön, megerősítsen és elevenné tegyen az Ő személyiségének jelenlétével és hatalmával, átalakítva egész lényemet, hogy meglássam az ,,új eget és új Földet" (Jel 21,1).
Egy másik igevers így szól: ,,az Urat, a te Istenedet..." (Lk 10,27). Ha az Úr az én Istenem, akkor mindaz, ami a mindenható Istenben van, az enyém. Minden bennem van olyan mértékben, amilyen mértékben kész és képes vagyok elsajátítani Őt és mindazt, ami Őhozzá tartozik. ,,Te nagy Isten..., akinek neve Seregek Ura" (Jer 32,18), valóban a mindenségen hatalmas Isten az én benső Istenem. Mint ahogy a Nap a mi csillagrendszerünk középpontja, Ő a középpont énbennem, mint élő Atya, Fiú és Szentlélek. Ő a nagy villanyerőmű hatalmas generátora az én hármas lényem közepében, munkálkodva az én fizikai lényemben, beleértve agyamat és idegrendszerem más részeit is.
Huszonegy éven át ez az igazság nemcsak élő valósággá lett nekem, hanem egyre mélyebbé és gazdagabbá vált. Most, hetvenéves koromban, minden tekintetben sokkal fiatalabb és erősebb személy vagyok, mint harmincévesen. Ma úgy élek, hogy használom Isten erejét, elvégezve teljesen kétszer annyit szellemileg és fizikailag, mint valaha tettem a múltban, és csupán feleannyi erőfeszítéssel. Fizikai, lelki és szellemi életem olyan, mint egy artézi kút - mindig tele van és túlárad. Beszélni, tanítani és utazni nappal és éjjel hirtelen és erőltetett változásokkal, más-más időben vagy éghajlatban, nem kerül több erőfeszítésembe, mint amennyibe a motor kerekeinek, hogy forogjanak, amikor a gőznyomás teljes, vagy mint ahogy a csőnek engedni a vizet, hogy átfusson rajta.

Megváltott testem, lelkem, szellemem
Adom neked, Uram, hogy meggyógyítsd,
Felajánlott áldozat így legyen;
És teljes erőm meg képességem
Egyedül dicsőségedre fordítsd - Halleluja!

Henry Wilson

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az aranyborjú
  2020-09-26 21:46:51, szombat
 
  Az aranyborjú

,,Ez a te istened, Izráel, aki kihozott Egyiptom földjéről." (2Móz 32,4)

Amikor az aranyborjú történetét olvassuk, van egy kérdés, melyet nem tudunk magunkba fojtani: Hogy tehették ezt? Ezek az emberek épp most hallották Isten hatalmas hangját: ,,Ne legyenek idegen isteneid énelőttem." ,,Ne legyenek istenszobraid." És ők ünnepélyes szavakkal válaszoltak: ,,Engedelmesen megtesszük, amit az Úr rendelt" (2Móz 24,7). Most pedig, mindazok ellenére, amit az élő Úrral éltek át, készítenek maguknak egy néma bálványt. Hát hogyan tehették ezt?
Jusson csak eszünkbe, hogy ez az izráeli nép, ahogy kijött Egyiptomból, nagyon messzire eltávolodott az élő Isten imádatától. Minden bizonnyal nagyon felületesen ismerték csak az Úr akaratát, míg a pogányságnak alaposan és hosszasan ki voltak téve. Vágyódásuk a látható istenek és a kézzelfogható vezetés után természetes volt nekik. Ez is az egyik oka annak, amiért Isten olyan sokáig ott a Sínai-hegynél tartotta őket. A szent sátor segítségével meg kellett tanulniuk Isten útjait, és meg kellett tanulniuk, hogy istentiszteleti közösséggé szerveződjenek.
Mózes már majdnem hat hete távol maradt. Áron pedig - legalább ebben a történetben - gyenge és gyáva volt. Néhány bibliai tudós azzal próbál meg segíteni, hogy azt mondják, Áronnak és a népnek valójában nem az volt a szándéka, hogy egy másik istent csináljanak maguknak, ők az igaz Istent akarták szolgálni ennek a szobornak a segítségével. Más szavakkal: nem az első, hanem a második parancsolatot szegték meg. Gyakorlatilag azonban nincs különbség. Ez határozottan a bálványimádás bűne volt.
Mindenesetre nincs okunk, hogy ítélkezzünk. A bálványimádás minden ember főbenjáró bűne. Sokan vannak, akik azt vallják, hogy keresztyének, és imádják az igaz Istent. Mégpedig vasárnap. Hétfőn meg szolgálnak egy bálványt. Akkor hát kérdezhetné az ember, még nagyobb felháborodással: hogy tehetnek ilyet?
Az izráeliták elvesztek volna, ha nincs közbenjárójuk, aki szót emel érdekükben. Mózes volt a közbenjárójuk. Amikor Istenhez fordult, szíve telve volt Izráel iránti szeretettel. Amikor Izráelhez szólt, szíve tele volt Isten haragjával. Mi, egy új szövetség tagjai, szintén a mi közbenjárónktól függünk. Jézus szeretete és haragja az, ami távol tart bennünket a bálványimádástól.

Napi gondolat
Hogy néz ki a ,,bálványimádás" a mi életünkben?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Esti dal
  2020-09-26 21:21:38, szombat
 
  Esti dal

Vége van a napnak,
Minden csendre tér...
Éji pihenőre
Hajtom fejem én.

Tám már nemsokára
Éltem alkonyul,
Szívem végsőt dobban,
Elpattan a húr.

Vége lesz az éjnek,
Új reggel ragyog!
Jézusomhoz térek,
Nála maradok.

Jó Megváltóm! Addig
Fogjad a kezem,
Míg e földi éjből
Fénybe érkezem!

Almási Mihályné
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Csak Jézusban
  2020-09-26 21:13:12, szombat
 
  Csak Jézusban

Csak Jézusban örvendve
boldog a szív!
Ó halld meg hát lélek, ha
Megváltód hív!
Hozd szíved, és életed
minden sebét,
hogy áldhasd majd boldogan
Jézus nevét!

Jöjj, zengjük nagy hálával
dicséretét!
Az életünk és ajkunk
hirdesse szét,
hogy Jézusunk gyógyító,
áldó erő,
hogy elfogad, gondoz és
boldogít Ő.

Almási Mihályné
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Testvéredet te meg ne bántsd!
  2020-09-26 21:03:32, szombat
 
  Testvéredet te meg ne bántsd!

Testvéredet te meg ne bántsd!
Testvéred mindig szeresd!
Testvéred útját jól vigyázd,
S ha eltévedt, te vezesd!

Sohase hidd, hogy nem szeret,
Ha nem mosolyg mindig rád,
Ha nem oly szívesen felelt,
Mint ahogy te gondolnád.

Testvéred nem adós neked,
De tartozol neki te!
Szeretetét gyakran érzed,
S ő tiedet érzi-e?

Add át az Úrnak életed,
Majd ő csodát tesz veled,
S érzed: te szeretsz keveset,
Testvéred mindig szeret.

Almási Mihályné
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Odaszánás
  2020-09-26 20:54:29, szombat
 
  Odaszánás

Uram! A kezem bármit is tegyen,
S a lábam járjon bár magas hegyen,
Vagy járjon lenn, mélységes völgyeken,
Nem kérek mást, csak Te maradj velem!

Az utamat rád hagyom egészen,
És hagyom, Szent Lelked vezessen,
Célba érve, kegyelmed befedez,
Nem kell tudnom, hogy útam milyen lesz.

Almási Mihályné
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Jézus befogadása
  2020-09-26 20:38:38, szombat
 
  Jézus befogadása

Ajtónyitás előtte: jöjj, Uram,
feloldozó bocsánatoddal térj be
szívem legmélyebb, titkos rejtekébe!
Terád bízom már teljesen magam.

Akaratos akaratom tiéd.
Te formáld át, hogy mindig azt tehessem,
amit te tennél, jó Uram, helyemben,
s ne kérdezzem sohase, hogy miért!

Bízzam vakon minden ígéretedben,
hisz ellenségedből fiaddá lettem,
s kegyelmed nékem mindenre elég!

Élek többé nem én, de élsz te bennem,
és érted égő szívem ha elég,
élek tebenned majd a végtelenben.

Balog Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Hogyha te megmenekültél
  2020-09-26 20:29:47, szombat
 
  Hogyha te megmenekültél

"Ha valaki közületek eltévelyedik az igazságtól, és
megtéríti őt valaki, tudja meg, hogy aki bűnöst térít
meg az ő tévelygő útjáról, lelkét megmenti a haláltól,
és sok bűnt elfedez" (Jakab 5,19-20).

Hogyha te megmenekültél, másokat is köteles vagy
megmenekíteni, pláne, ha hittestvéred! Ezért ne,
jaj, ne kövesd Káin gyilkos közönyű szavait, hogy
nem vagy pásztora testvérednek! Az ég Ura téged
mindazokért felelőssé tett, kik a lelki családnak
tagjai lettek örömmel a hitre jutást követően.
Vedd a szívedre, s kezdd el a mentést hű imaharccal!
Isten tudja a lelki halálba bukót kiemelni,
ám, te se légy rest, menj is utána, amíg haza nem tér!
Így lesz csak a tiéd Istennek ígérete, íme:
"Aki bűnöst térít meg, az megmenti magát is,
sok bűnét el fogja fedezni az irgalom Atyja."

Balog Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Szent
  2020-09-26 20:17:25, szombat
 
  A szentre jellemző, hogy le tud mondani jogairól és engedelmeskedik az Úr Jézusnak.

Oswald Chambers
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
2020.08 2020. Szeptember 2020.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 295 db bejegyzés
e év: 3264 db bejegyzés
Összes: 29163 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5315
  • e Hét: 49535
  • e Hónap: 131052
  • e Év: 990527
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.