Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 22 
Szent Imre templom látogatásom 202.10.03
  2020-10-03 23:42:25, szombat
 
  Saját fotózás
 
 
0 komment , kategória:  Budapest képekben, hírek  
Évközi 27. vasárnap 10.04
  2020-10-03 23:23:15, szombat
 
  OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
A Seregek Urának szőlője Izrael háza.
Hadd zengjem el barátomnak az ő szőlője iránt érzett szerelmes énekét. A barátomnak volt egy szőlőskertje, termékeny domboldalon. Felásta földjét, a köveket kiszedte belőle és nemes szőlőfajtákkal ültette be. A középre tornyot épített, sajtót is vágott benne. Aztán várta, hogy szőlőt teremjen, de csak vadszőlőt hozott. Most hát, Jeruzsálem lakói és ti, Juda férfiai: Tegyetek igazságot köztem és szőlőm között!
Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, mit nem tettem meg vele? Azt vártam, hogy szőlőt teremjen, hát miért hozott csak vadszőlőt? Most ezért tudtotokra adom, mit fogok tenni szőlőmmel: Lebontom sövényét, hadd legeljék le, lerombolom falát, hadd tapossák össze. Parlaggá teszem: Nem metszik és nem kapálják meg, hadd verje föl a bozót és a gaz. És megparancsolom a felhőknek: ne hullassanak rá esőt. Igen, a Seregek Urának szőlője Izrael háza, és Juda népe az ő dédelgetett ültetvénye. Azt várta, hogy igaz tetteket vigyenek végbe, és lám, gaztetteket követnek el. Azt várta, hogy igazság terem náluk, de csak jajkiáltás hallik és siralom.
Ez az Isten igéje.Iz 5,1-7

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Amit tanultatok, váltsátok tettekre, és veletek lesz a béke Istene!
Testvéreim!
Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.
Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos, arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Istene!
Ez az Isten igéje. Fil 4,6-9

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Más munkásoknak adja bérbe szőlőskertjét.
Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig (a sziklába) taposógödröt vágott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván: ,,A fiamat csak megbecsülik!" Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: ,,Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!" Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték.
Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?
Ezt válaszolták: ,,Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést."
Jézus így folytatta: ,,Nem olvastátok soha az Írásokban: A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez! Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét."
Ezek az evangélium igéi. Mt 21,33-43
...... .......Imádság
Jézus Krisztus! Hiszem, hogy te vagy az Isten Fia. Téríts le a bűn, a gonoszság és az önzés útjáról, hogy példádat követve elindulhassak az önfeláldozó szeretet útján. Benned van üdvösségem, és veled juthatok el az örök életre. Hozzád megyek, aki a kereszten életedet áldoztad minden emberért. Feltekintek szenvedő arcodra és a te áldozatodhoz szeretném kapcsolni életáldozatomat, hogy megértsem az istenfiúság titkát, és élő hittel tudjam megvallani, hogy te vagy az Isten Fia. Tégy engem tanúságtevővé, hogy hirdessem a világban: te vagy az Isten Fia, te vagy a Megváltó, egyedül te vagy az Üdvözítő!

Elmélkedés
Te vagy az élő Isten Fia
A mai evangéliumban Jézus egy példabeszédet mond a szőlőmunkásokról, amely az üdvtörténetet mutatja be. Könnyen beazonosítható, hogy a példázat elemei mit jelentenek.
A gazda, a szőlőskert tulajdonosa Istent jelképezi, aki ,,szőlőt telepít", azaz kiválasztja Izrael népét. A szüret idején a tulajdonos elküldi szolgáit, akik Isten küldötteit, a prófétákat jelentik, s akiket megölnek a gonosz munkások. Az ószövetségi időkben több prófétának is ez volt a sorsa. Végül, az idők teljességében Isten saját Fiát, Jézus Krisztust küldi el a világba, akit szintén elutasítanak. Az, hogy a szőlőskerten kívül ölik meg, utalás arra, hogy Jézust is kiviszik Jeruzsálemből és a városon kívül, a Golgota hegyén feszítik keresztre. Isten azonban az elvetett és megvetett Jézusra, mint szegletkőre új népet épít, az Egyház közösségét, amely Istennek engedelmeskedve megtermi gyümölcsét.
A történet teológiai jelentősége abban áll, hogy Jézus önmagáról mondja el ezt a hasonlatot, tehát az ,,Isten Fia" kifejezést saját magára érti. Az elbeszélés azt bizonyítja, hogy nem csupán a feltámadás után alkalmazták a tanítványok az Isten Fia kifejezést Jézusra, hanem Jézus is annak nevezte magát. A szentírástudósok szerint a szőlőmunkásokról szóló beszéd eredetileg is Jézustól származhat, mert ha a feltámadás ismeretében az evangélista alakította volna ki így, akkor minden bizonnyal utalást tett volna a feltámadásra. A másik fontos érv, hogy valóban Jézus mondta el a történetet és abban Isten Fiának nevezte magát, hogy már a jeruzsálemi bevonulás után történik mindez, s ez Jézus utolsó összeütközése a vallási vezetőkkel, akik hamarosan elhatározzák, hogy megölik. Nem sokkal korábban Jézus háromszor jövendölte meg közelgő szenvedését és halálát, tehát jól tudta, milyen sors vár rá. Ebben a kiélezett helyzetben már egészen nyíltan beszél és világosan kimondja, hogy ő az Isten Fia.
A szőlőmunkásokról szóló beszéd az egyik legfontosabb bizonyítéka annak, hogy Jézus az Isten Fiának tartotta magát és erről életében is beszélt. A gonosz munkások vesztét éppen az okozta, hogy bár felismerték a küldöttben a tulajdonos fiát, mégsem fogadták el. A zsidó vallási vezetők is akkor követték el a hibát, amikor nem fogadták el, hogy Jézus az Isten Fia. A főtanács előtt a kihallgatás alkalmával a főpap azt kérdezte Jézustól, hogy ,,Te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia?", s miután ezt Jézus nyíltan megvallotta, mondták ki, hogy halált érdemel. Mindebből láthatjuk, hogy Jézus kortársai számára döntő jelentőségű volt, hogy felismerik-e és elfogadják-e, hogy ő az Isten Fia, s ugyanez a mi számunkra is sorsdöntő. Sorsdöntő, mert Jézus minden nap hozzánk intézi kérdését: ,,És ti kinek tartotok engem?" (Mt 16,15; Mk 8,29; Lk 9,20), s erre a kérdésre válaszolnunk kell. A Jézusról szóló hitvallásunk egyik legfontosabb eleme, hogy ő az Isten Fia. A Hiszekegyben a Jézusról szóló rész ezekkel a szavakkal kezdődik: ,,Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában." Péter apostol egyértelmű választ adott: ,,Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia" (Mt 16,16). Az istenfiúság hittitkát nem lehet elfogadni a kereszt nélkül, amelyen Jézus utolsó leheletével Atyjának ajánlotta lelkét, s amelynek tövében elhangzott a százados hitvallása: ,,Ez valóban Isten Fia volt" (Mt 27,54).
A kereszten értünk életét feláldozó Jézushoz kell közelednünk, az ő szenvedő arcára kell feltekintenünk, az ő áldozatához kell kapcsolódnunk ahhoz, hogy megértsük az istenfiúság titkát, és élő hittel ki tudjuk mondani, hogy Jézus az Isten Fia. Szent Pál így ír a galatákhoz: ,,Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Az Isten Fiában való hitben élek, aki szeretett engem" (Gal 2,20).
Hirdessük a világban minden embernek, hogy Jézus az Isten Fia és egyedül benne van üdvösségünk!
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Cr. Ronaldo fejeli a holdat
  2020-10-03 23:08:46, szombat
 
  ...

 
 
0 komment , kategória:  Viccek  
Kirándulásom a Gellért hegyen 2020.10.03
  2020-10-03 23:05:31, szombat
 
  Saját fotózás


 
 
0 komment , kategória:  Budapest képekben, hírek  
Michael Legrand: Papa Can You Her Me?
  2020-10-03 22:52:31, szombat
 
  Kedves Ismerőseim, Barátaim!
Az Idősek és a zene világnapja alkalmából fogadják szeretettel Michael Legrand: Papa Can You Her Me? című számát.
Vigyázzanak egymásra! Jó egészséget kívánok mindenkinek! Mága Zoltán

Facebook oldali videó Link
 
 
0 komment , kategória:  kedvenc videóm  
Mint amikor kettévált a Vörös-tenger
  2020-10-03 22:47:14, szombat
 
  Megmenekült a tűztől a kaliforniai bencés apátság
...... .............


A Bobcat névre keresztelt tűzvész szeptember 17. és 19. között egyszerűen körbekerülte a kaliforniai Szent András-apátságot.
A Valyermóban található Saint Andrew's Abbey (Szent András Apátság) apátja, Damien Toilolo vegyes érzésekről beszélt: ,,Isten kegyelme valamiért megmentette az apátságot. De nem tudok választ adni arra, miért égett porig sok más ember otthona...
A száraz időjárás és erős szél hatására szeptember 6-án fellobbanó erdőtűz mintegy 95 ezer hektáros területet tarolt le a Los Angelestől északkeletre fekvő Antilop-völgyben (Antelope Valley).
Látván, hogy milyen erővel terjed a tűz, Damien apát és húsz szerzetestársa felkészült az evakuálásra, végül szeptember 17-én hagyták el az épületet.
,,Úgy hagytuk ott az apátságot, hogy biztosra vettük, porig ég az egész" - mondta az apát az Our Sunday Visitor lapnak. ,,Biztos voltam benne, és mikor pénteken lefeküdtem, azt kérdeztem: »Drága Urunk, holnap elkezdünk terveket készíteni. Mi legyen az új irány? Mit akarsz, merre menjünk?
De valamiért a tűz megkerülte az apátságot, és épségben maradtak annak főbb épületei.
Azt gondoltam: ez olyan, mint a Vörös-tenger kettéválasztása. A tűz egyszerűen körbement" magyarázta Damien apát.
Bár még korai lenne visszaköltözésről beszélni, hisz helyre kell hozni az elektromos hálózatot, és a helyi tűzoltók is ellenőrizni fogják az épületeket, Damien apát úgy látja, ez a megpróbáltatás nagy tanítás volt, fordulópont, amikor új megvilágításba kerülnek a dolgok, máshogy értékeljük, mi a legfontosabb az életben.
A szerzetesek többsége átmenetileg a Manhattan Beach-i régi rendházba költözött, mintegy 185 kilométerre az apátságtól, öten pedig magánházakban találtak szállást a környéken.
Idén példa nélkül álló pusztítást végeztek az erdőtüzek az Egyesült Államok nyugati partvidékén; az elmúlt hónapban csak Kaliforniában 26 emberéletet követelt a tűz, és több mint 6100 épületet semmisített meg.

Forrás: Aleteia.org
Fotó: St. Andrew Abbey/Facebook; Wikimedia Commons
Magyar Kurír 2020.10.03
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Rózsafüzér imádság a Szent István Rádióban a járvány ......
  2020-10-03 22:32:34, szombat
 
  Rózsafüzér imádság a Szent István Rádióban a járvány megszűnéséért.
...... ...........


Ternyák Csaba érsek kérésére október 1-jétől a Szent István Rádió rózsafüzér imádságában ismét a járványhelyzet megszűnéséért fohászkodnak, a Szűzanya, a betegek gyógyítója hathatós közbenjárását kérve.
A koronavírus okozta járvány nem szűnt meg, továbbra is velünk van. Próbára teszi az emberek egészségét, türelmét, a családok összetartozását, a szeretet kötelékeit. Megtapasztaljuk az egészségügyi, gazdasági, pénzügyi bizonytalanságot. Ebben a helyzetben az Úrhoz, a mi Istenünkhöz fordulunk, és kérjük, hogy szabadítsa meg a világot ettől a veszedelemtől, adja meg az embereknek az egészséget és a biztos megélhetést. Az élőknek adjon szívbéli megtérést, az elhunytaknak pedig a mennyország örömét. Jézus bátorít minket: ,,Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok" (Jn 15,7).

Rózsafüzér 2020. október hónapban a Szent István Rádióban (minden este 18 órakor)
Az első tizedben Ferenc pápa októberi imaszándékára imádkoznak, azért, hogy a keresztség révén a világi hívek, különösen a nők minél szélesebb körben felelősséget vállaljanak az Egyházban.

A második tizedben a koronavírus-járványban elhunytakért, az elhunytak hozzátartozóiért, a betegek gyógyulásáért imádkoznak, és a Szűzanya oltalmát kérik az egészségügyben dolgozók számára. Továbbá imádkoznak a tudósokért és kutatókért, hogy minél hamarabb megtalálják a vírus ellenszerét.

A harmadik tizedben azért imádkoznak, hogy az iskolákban az oktatás zavartalanul folyhasson, a munkahelyek megmaradjanak, hogy minden ember megélhetése biztosítva legyen, a családok pedig békében élhessenek.

A negyedik tizedben a Szent István Rádió hallgatóinak szándékaiért imádkoznak, azért, hogy kéréseik meghallgatásra találjanak, a Szűzanya közbenjárása által.

Az ötödik tizedben a krízisbe jutott emberekért: a munkanélküliekért, a megélhetési gondokkal küszködőkért, a válságba került házasságokért és családokért imádkoznak, hogy megfelelő támogatást kapjanak és hitükben is megújuljanak.

Hétfőn és szombaton az örvendetes, kedden és pénteken a fájdalmas, szerdán és vasárnap a dicsőséges, csütörtökön pedig a világosság rózsafüzérének titkait imádkozzák.
Szövegváltozatok, szándékok a rózsafüzér tizedeihez ITT. Link

Forrás: Egri Főegyházmegye
Fotó: Pixabay
Magyar Kurír 2020.10.03
 
 
0 komment , kategória:  Szentségimádás  
Készülget a könyv karácsonyi ajándéknak!
  2020-10-03 22:25:11, szombat
 
  Sokszor elmondom a gyerekeimnek, hogy én meg tudom védeni őket a hidegtől, az éhségtől, talán még a rossz emberektől is, de egy dologtól nem tudom megvédeni őket: saját maguktól. Azt látom, hogy sokszor a gyerekek nagyon rossz döntéseket hoznak. Persze én is, de az ember saját magával mindig irgalmasabb. Másról azt mondom, hogy fukar, fogához veri a garast, magamról meg azt, hogy az ember meg kell gondolja, hogy mire költi el a pénzt. Mást mindig a tettei alapján ítélünk meg, magunkat a szándékunk alapján. Az igazság az, hogy a szándékunk általában jó, de ahogy kivitelezzük, az nem mindig sikerül jól. Nagyon kevés olyan ember van, aki cselekedete teljes tudatában magának vagy másnak rosszat akarna.
El kell tudni fogadni a másikat. Nekem egyetlen parancsot adott a Jóisten, a szeretet parancsát. Van az a szentírási rész, ami arról szól, hogy jön a gonosz ember és konkolyt hint a búza közé. A konkoly is egyfajta növény, felnő, de mérges, azt nem szabad megenni. Az Úrtól kérdezik az apostolok, hogy menjünk, gyomláljuk ki a konkolyt? Az Úr azt mondja, hogy azzal ne foglalkozzatok, rátok a búzát bíztam. Majd az utolsó ítéletkor elintézik a rosszat. Nagyon örvendek, hogy nem bízta rám Isten a konkolyt. Nekem nem az a dolgom, hogy gyomlálgassak, valakinek a hibáit piszkáljam. Nekem az a dolgom, hogy a társamból is, magamból is a lehető legjobbat hozzam ki. A sötétséggel nem kell sokat foglalkozni, inkább fényt kell gyújtani. A sötétség önmagától semmivé válik a ragyogó fényben. A sötétség az nem valami, hanem a fény hiánya. A másik emberben lévő mindenféle nyavalya, a szeretet, a jóság, az öröm hiánya. - Böjte Csaba t.
 
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
A Szentírás üzenete - 2020. október 3.
  2020-10-03 22:23:10, szombat
 
  Dr. Székely János megyéspüspök gondolatai

Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Ünnepélyes Mária-köszöntő 10.03 Csíksomlyó
  2020-10-03 18:35:03, szombat
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Csiksomlyo szentmisék  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 22 
2020.09 2020. Október 2020.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 11 db bejegyzés
e hónap: 391 db bejegyzés
e év: 5131 db bejegyzés
Összes: 45624 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3562
  • e Hét: 27041
  • e Hónap: 216469
  • e Év: 1774893
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.