Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Magyar társadalom drámai helyzete (1980-2005-ös KSH-adatok)
  2012-04-24 09:16:21, kedd
 
   
  A magyar társadalom drámai helyzetét nem kell ecsetelni. Az általánosan megfogalmazott formulák lényegi igazságát senki nem vonja kétségbe, miszerint a társadalom egy szűk oligarchikus réteg terrorjának áldozata.
Sokféle és sokrétű áttekintés készült az 1990 utáni folyamatokról, amely elsősorban a párt-elit és a társadalom kapcsolatát boncolgatta.

Ezekben a dolgozatokban a fókusz túlnyomórészt a harmadik köztársaság törvényhozó és végrehajtó hatalmára irányult, és az ezt működtető párt-struktúrára.

A társadalmat választott képviselői félrevezették.

A valós gondok megoldása helyett látszatvilágot hoztak létre, amelynek alapja a mesterségesen szított politikai megosztottság.

Törekvésük társadalmi felügyelet nélküli hatalom létrehozása volt, amelynek fedőszerve egy áldemokratikus, két-párti, parlamentáris diktatúra.

A lakosság egészét ennek a rendszernek a tükrében médiaerőszakkal osztották jobb és baloldali szavazótáborra, holott az elemi érdekek a társadalmi összefogást sürgették.


Az elmúlt 20 év történéseit e két szekértábor harcának állította be a tömegkommunikáció, amely a tényleges hatalmat gyakorlók, -az áltőkés pénzoligarchia-szócsövévé vált.
Az eredmény: A parlamenti patkót uraló két váltópártnak abszolút többsége van a törvényhozásban.
Mindkettőnek érdeke fenntartani a jelenlegi állapotokat, hiszen így tudják csak biztosítani elvbarátaiknak és üzletfeleiknek a külföldi pénzpiacoknak Magyarország ,,stabilitását", azaz demokratikus ellenállás nélküli kifosztását.


A két-párti diktatúra gyakorlatilag annak a lakosság 20%-át kitevő társadalmi csoportnak a hatalomgyakorlása, amely az 1980-as évek elejétől fokozatosan átvette a gazdasági hatalmat, a spontán privatizáció által megszerezte az állam ingó és ingatlan vagyonát, kiépítette hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét, ám alkalmatlansága miatt ezt a vagyont nem tudta működtetni.

Felépített egy látszatgazdaságot, amelynek működtetését átruházta az európai pénzügyi körökre, így megszabadult a társadalmi és gazdasági felelősségtől. Ezzel a lépéssel végérvényesen feladta eredeti feladatát, a magyar társadalom szolgálatát.
20 évi tevékenységével példátlan módon csorbította Magyarország függetlenségét, nevén nevezve hazaáruló politizálást folytat.

Ez a réteg mindig azt a pártot juttatja hatalomra, amely garantálni tudja privát érdekeinek védelmét, büntetlenségét, azt a pártot, amely az adott időszak külpolitikai környezetében szalonképesebb. Ez az áltőkés réteg minden erejével arra törekszik, hogy a társadalom beletörődjön a kialakult morális, gazdasági helyzetébe, ezért minden lehetséges tájékoztató, irányító és ellenőrző rendszert elfoglal.

Megállapíthatjuk: A polgári erkölcsöt nélkülöző réteget a jelenlegi politika rendszer kiszolgálja. Ez a módszer biztosítja a látszatdemokrácia működését, amely felhatalmazását látszatra a szavazóktól kapja ugyan, de azoknak semmiben nem felelős.

Röviden nézzük ennek a rétegnek a felemelkedését, tevékenységét és annak hatását a magyar társadalom egészére.

1980-tól az állami vagyon 90%-át a pártállami vezető elit kihasználva sajátos helyzetét a szó szoros értelmében elrabolta, a maradék 10% kisajátítása folyamatban van.
Ezek az elsősorban párt, másodsorban gazdasági kapcsolati tőkével rendelkező TSZ-elnökök, gyárigazgatók, feléjük teljes elkötelezettséggel bíró fiatal pártmunkások ( pl. Gyurcsány) illetve a fényes szelek nemzedéke (pl. Kapolyi ) lettek a mai társadalom ,,tőkései".

Vagyonszerzésük, gazdálkodásuk tisztázatlan, pontosabban eddig még nem volt vizsgálható... Nincs erkölcsi hovatartozásuk, meghasonlott oligarchikus tömeget alkotnak, immár csak egymásra és külföldi támogatóikra számíthatnak, mivel a magánosítható vagyon beszűkült.

Tevékenységük alapja nem az értéktermelés, hanem az árképzés, egyfajta áltermelői tevékenység, amelyet off-shore cégeken keresztül, banki közreműködéssel végeznek.

Ez nagyüzemi adócsalás. Miután az áfarendszer hiányosságai lehetővé teszi - nehezen mérhető iparágakban, mint pl. építőipar- a számlázással történő visszaéléseket, ezért az áltőkés réteg off-shore tevékenysége a feketegazdaság motorja.

Az adatok igazolása a számok tükrében:

Leleplezett adócsalások:

1991-93: 49-54
1994-96: 147-236
1997-2001: 524-1590

Miután a puha törvények ezt a tevékenységet nem büntetik szigorúan, ezért az adócsaló arisztokrácia él és virul. Az így kialakult áltőkés réteggel szemben versenyképtelen az a szűk valódi vállalkozói réteg, amely betartja a piaci és adózási szabályokat, amely tisztességes úton szerezte és tartja fenn vagyonát.

Beszélnünk kell még az 1990 után létrejött 300 hektár fölötti nagy-gazdaságokról. Ezeknek a birtokoknak a tulajdonosai hasonló módon tették rá a kezüket a termőföldre mint a volt párt-elit az állami vagyonra. Ez a réteg a jelenlegi szabályozások szerint akkor is jövedelemhez jut az állami és EU-s forrásokból, ha nem vagy alig termel. Érdekeikkel ellentétes a hazai élelmiszertermelés felfuttatása, hiszen a belső piac gyakorlatilag megszűnt és a termelés kockázati tényezőit az állam, a lakosság ellátását pedig az uniós, bizonytalan eredetű beszállító vállalja magára. Ez a nagybirtokos réteg -éppen emiatt- a jelenlegi rendszer védelmezője pártállástól függetlenül.

A társadalom

A kialakult ,,rend" következménye a társadalom 80%-ának elszegényedése, 30%-ának koldusbotra jutása, jelenleg 450.000 jegyzett, 700-800 ezer tényleges munkanélküli.
Ez a munkaképes lakosság óriási hányada.
A hatalmat megszerző áltőkés réteg bűnözői szemlélet kiszolgáltatta, éserlölcsileg megingatta az egész társadalmat. A családok 50-60%-a széthullott, miután a hagyományos munkaerőpiac megszűnt, a nők döntő többsége munkavállaló, felborult a nemek közötti összhang, sok a nehéz szociális helyzetben lévő gyermek.
Budapest 1.700.000 lakosából 90.000 hajléktalan.
A fiatalok életminőségük szerint: 20%-a nyertes, 40% ,,túlélő", 40% vesztes.

Lakásépítések

1974-1990 között 1.238.000 lakás épült,
1990 után 467.000.
A mai igények szerint 380-440.000 lakás hiányzik.

Rohamosan növekszik a halálozás.

1980 15-25 ezer fő
1990-95 között évente 17-33 ezer fő
1999 48 ezer fő
1995-2005 között átlagosan 33 ezer fölé nőtt

A férfiak várható élettartama 68 év, a fiatal férfiak szív-és érrendszeri betegség következtében való elhalálozása 2007-ben duplájára nőtt.

Rohamosan csökken a születések száma:

1974-89 között 2.380.000 gyermek született
1990 után 1.680.000 gyermek született

Ez 700.000 fő veszeteséget jelent, a népességfogyás 5-szöröse az európai átlagnak.

Ezek a tények egyértelműen bizonyítják a nemzetstratégiai szempontokat semmibe vevő hatalom felelősségét. Ha ez a folyamat nem lassul le, akkor 2040-ben 7 millióan leszünk.

A szocializmus lényege bevallottan az osztálycsere volt, ám soha nem politikai értelemben, hanem egyértelműen gazdasági értelemben. A kommunista ideológia csak a kifosztás elvi alapját képezte. Az ország gazdasági és politikai önrendelkezését biztosító magyar alkotmányt felfüggesztették, hiszen annak cikkelyei akadályozták társadalmat megosztó terveiket. A polgári és a birtokos réteggel szemben rendkívüli diszkriminációt alkalmaztak. Jövedelmi osztálycserét hajtottak végre, amely azon túl, hogy a nemzeti vagyont kisajátította, gyakorlatilag nem tett semmit az ország egészének gyarapodása érdekében. Bizonyítja az, hogy a rendszer nem tudott valós tartós gazdasági, valamint össztársadalmi értéket előállítani. Ennek a kudarcot vallott rétegnek a családi, baráti kapcsolatai a ma uralkodó élősködő ál-arisztokraták.

Jövedelmi viszonyok:

Az álarisztokrácia (1.000.000) ember a jövedelmek 25% birtokolja.
A felső réteg (2.000.000) ember a jövedelmek 26%-át birtokolja
A tengődő, szegényedő (4.000.000) ember a jövedelmek 28,6%-át birtokolja
A legszegényebb (3.000.000 koldus) a jövedelmek 20,4%-át birtokolja

A társadalom 80%-a termelésben játszott szerepe alapján
relatív veszteséget szenvedett el.

Az alsó harmad 72%-ot
A stagnáló, szegényedő 14%-ot
A felső réteg 3 %-ot
Míg az álarisztokrácia 23% nyereséget ért el.

Az adatokból látható hogy az élősködő réteg vagyoni helyzetének alapja a társadalom kizsákmányolása.
A jövedelmi különbségeket tehát, egy belső jövedelmi kifosztás idézte elő, majd az EU csatlakozás után a megmaradt állami függetlenség feladása a végletekig fokozta ezt a folyamatot.
Ennek haszonélvezői a társadalom szűk rétegét képviselő oligarchák,
lebonyolítója a volt párt-elit által kinevelt és pozícióba juttatott jelenlegi politikai elit,
elszenvedője a teljes magyar társadalom.
Termelés és jövedelem

A hazai jövedelmek 70-75%-a munkajövedelem.
A magyar dolgozó évente átlagosan 1988 órát tölt a munkahelyén, ezt csak egyes távolkeleti országok előzik meg ebben a vonatkozásban, átlagkeresetéből viszont kevesebb árut tud vásárolni, mint a környező országok munkavállalói.
A munkaerő láthatóan leértékelődött, a jövedelem/termelés érték alapján a legrosszabb helyen áll Európában. A lakosság termelési indexe és az ipari bérek értéke igen nagymértékben eltér, a munkavállaló ki van zsákmányolva.
Ez az alkalmazotti jövedelem 64 %-ban tér el a termelési értéktől.

Ez azt jelenti, hogy egy iparban dolgozó 2005-ös értéken 4,15 évnyi bérét veszítette el 17 év alatt!
Tehát:
Miközben a termelés 1993-óta 100%-kal nőtt, addig a reálbérek csak 16%-kal! Ez az utóbbi 17 év alatt a családokra vetítve nettó 9,1 millió forint ki nem fizetett bérveszteség!

Mivel az ipari termelés meghatározó része idegen cégek kezében van, ezért ezek a vállalatok ezt az összeget nyereségként kivitték az országból. Ugyanezek a cégek gyakorlatilag minden előny megkaptak a törvényhozástól a magyar vállalkozásokkal szemben. Sokszor törvényellenes tevékenységüket elleplezte a mindent átható korrupció, és a méltatlanul kiérdemelt kormányzati protekció.


Élelmiszerfogyasztás

Az alapvető élelmiszerek fogyasztása átlagosan 34%-kal esett vissza.
1995-97-ben a lakosság élelmiszerfogyasztása a 60-70-es évek szintjére zuhant.
A fehérjefogyasztás (hús, tej, gabona) meghatározó egy etnikum növekedésében, ez 1989-hez képest 24%-kal csökkent, ezt táplálkozási sokkhelyzetnek tekinthetjük, és ez súlyosan befolyásolja a közegészségügyet.

6-7.000.000 ember átlagos élelmiszerfogyasztása nem éri el az 1989-es értéket, 10-15%-os lemaradásban vannak, miközben termelési erőfeszítésük nő.

1990 után, egy idegileg és fizikailag kimerítő termelés zajlik Magyarországon, ez társadalmi kimerültséghez, és egészségügyi katasztrófához vezetett. A kalóriafogyasztás 23%-kal esett vissza. Összességében fehérje és kalóriafogyasztásban az 1965-ös évre, tehát 32 évvel ezelőtti szintre jutottunk, jelenleg egy szintre kerültünk Bulgáriával.

A 3.000.000-os leszakadt tömeg minimálbéréből és segélyeiből nem képes egészséges élelmiszerszükségleteit kielégíteni, ezért sem hatékony fizikai munkára, sem kreatív szellemi tevékenységre nem alkalmas. A magyar társadalom erre a 3.000.000 -os tömegre, annak súlyos, rendkívül leromlott, kritikus állapota miatt lényegében nem számíthat.
Minden harmadik honfitársunk a lét peremére került, túlnyomórészt önhibáján kívül.

A magyar társadalom élelmiszer- fogyasztásában ilyen visszaesés még a II. világháborúban sem volt, egyedül talán a Rákosi-korszakban, békeidőben pedig európai társadalmi szinten példátlan.

Megállapíthatjuk: Magyarországot kirabolták, elszegényítették, a lakosság jelentős része a fizikai lét határán tengődik, miközben egy jól körülhatárolható réteg valós gazdasági tevékenység nélkül, óriási hatalom birtokában, nemzetellenes tevékenységet folytat.
Ennek a rétegnek a kiszolgálója a politikai elit.

Az ilyen veszteségi helyzet még háború esetén is ritka, békeidőben társadalomellenes.

A tények egyértelműek. Magyarországot, önjelölt urai kizsákmányolják, és diktatórikusan kormányozzák.
Ez a rendszer javíthatatlan.
Ha a társadalom ezt a sokkot túl akarja élni, akkor ezt a rendszert meg kell dönteni. Nincs más megoldás. A helyébe lépő hazafias közhatalom feladata a nemzetstratégiai kérdések - mint az élelmiszeripar, az energiaszektor, a népesség csökkenés, a jövedelmi viszonyok- gondjainak azonnali orvoslása.

Az adatok forrása: KSH

?Molnár Ervin?
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: felfüggesztették, átlagkeresetéből, közegészségügyet, megállapíthatjuk, vállalkozásokkal, nemzetstratégiai, körülhatárolható, elszegényítették, törvényhozásban, versenyképtelen, tevékenységével, diszkriminációt, álarisztokrácia, tevékenységüket, önrendelkezését, médiaerőszakkal, vagyonszerzésük, törvényhozástól, kizsákmányolják, közreműködéssel, felhatalmazását, alkalmatlansága, kizsákmányolása, függetlenségét, kimerültséghez, katasztrófához, szalonképesebb, minimálbéréből, büntetlenségét, áldemokratikus, visszaéléseket, élelmiszeripar, látszatvilágot, energiaszektor, diktatórikusan, magyarországot, magyar társadalom, általánosan megfogalmazott, szűk oligarchikus, 1990 utáni, társadalom kapcsolatát, fókusz túlnyomórészt, harmadik köztársaság, társadalmat választott, valós gondok, mesterségesen szított, lakosság egészét, tükrében médiaerőszakkal, elemi érdekek, társadalmi összefogást, tényleges hatalmat, parlamenti patkót, Molnár Ervin,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.08. 22:17 OKF: szén-monoxid-mérgezés Kozármislenyben
12.08. 21:47 Labdarúgó NB I - A címvédő Vidi kikapott Újpesten
12.08. 21:47 Francia zavargások - Szakértő: elitellenesek a franciaországi megmozdulások...
12.08. 21:37 Labdarúgó NB I - Góllövőlista
12.08. 21:37 Labdarúgó NB I - Korábbi eredmények
12.08. 21:37 Labdarúgó NB I - Eredmények és tabella
12.08. 20:57 Átadták a felújított szentendrei Kmetty Múzeumot
12.08. 20:37 Női kosárlabda NB I - Simán nyert az NKE-Csata
12.08. 20:37 Női röplabda Extraliga - Meglepő nyíregyházi vereség
12.08. 20:17 A Luxor nyerőszámai és nyereményei
Tudjátok ?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
Mennyi ideig élhet egy benti macska?
Mennyire káros a szervezetre a dohányzás?
Milyen sorozatokat lenne érdemes néznem?
Már lehet kérdést feltenni?
még több kérdés
Blog Címkék
Szandi  Megbocsátás  Igazságosság  Tizenötödik nap  Facebookon kaptam  Érdekesség  Megbocsátás  Hóember  Furcsa kopogás  Minden nap ...  Hóember mikulás sapkában  Rózsaszín virág  Továbbadod Isten áldásait?  Korcsolyázó télapó  Télapó  Már útra kelt a Télapó  Élő szentmise közvetítés 1. ad...  Érdekesség  A test törekvése  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kívánok mindenkinek...  Igazságosság  Érdekesség  Élő szentmise közvetítés 1. ad...  Igazságosság  A Patyolat üzenete  A Patyolat üzenete  Aranyosi Ervin: Nem lopok!  A mikulás tudja, hogy jó vagy,...  Megbocsátás  Harang  Advent ünnepének,égő gyertyája  Élő szentmise közvetítés 1. ad...  Télapó  Facebookon kaptam  Ünnepi ablak  Télapó  Igazságosság  Érdekesség  Facebookon kaptam  Boldog Télapó, Mikulás várást!  Mikulás csízmák  Advent  Korcsolyázó télapó  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Idézetek az evangéliumból  Szèp estét  Jézus mondja neked ma!  Törekvés  Esti kép  Igazságosság  Virágok bögrében  Facebookon kaptam  Van zsákodban, minden jó  Érdekesség  Azt akarom tudni.................  Télapó  Facebookon kaptam  Megbocsátás  Kislány télapó sapkában  Megbocsátás  Gerencsér Andrea: Hívogató  Az írónak nem az a dolga, hogy...  Listát ellenőrző  Mentovics Éva: Üzenem a Mikulá...  Facebookon kaptam  Szèp estét kedves látoga...  Érdekesség  Horvát Jánosné: Télapó  Jézust szemlélni  Ablakokba csizma ásít  Hírdetés  Érdekesség  Mikulás lány  Egyetem történet 1918-2018 - b...  Van zsákodban, minden jó  Szèp napot kívánok  Őszi propaganda  Érdekesség  Idézetek az evangéliumból  Ablakokba csizma ásít  Megbocsátás  Télapó  Gerencsér Andrea: Hívogató  Télapó  Kislány télapó sapkában  Levél a mikulásnak  Télapó  Furcsa kopogás  Megbocsátás  Aranytej- hajhullásra és méreg...  Facebookon kaptam  Az Uraknak Ura  Kun Elemér: Ajándék  Macska és egér  Facebookon kaptam  Tizenötödik nap  Télapó 
Bejegyzés Címkék
magyar társadalom, általánosan megfogalmazott, szűk oligarchikus, 1990 utáni, társadalom kapcsolatát, fókusz túlnyomórészt, harmadik köztársaság, társadalmat választott, valós gondok, mesterségesen szított, lakosság egészét, tükrében médiaerőszakkal, elemi érdekek, társadalmi összefogást, tényleges hatalmat, parlamenti patkót, jelenlegi állapotokat, külföldi pénzpiacoknak, két-párti diktatúra, lakosság 20%-át, 1980-as évek, gazdasági hatalmat, spontán privatizáció, állam ingó, európai pénzügyi, lépéssel végérvényesen, réteg mindig, pártot juttatja, adott időszak, áltőkés réteg, társadalom beletörődjön, kialakult morális, polgári erkölcsöt, jelenlegi politika, módszer biztosítja, látszatdemokrácia működését, szavazóktól kapja, állami vagyon, pártállami vezető, elsősorban párt, fényes szelek, magánosítható vagyon, áfarendszer hiányosságai, számlázással történő, feketegazdaság motorja, adatok igazolása, számok tükrében, puha törvények, adócsaló arisztokrácia, 1990 után, tulajdonosai hasonló, termőföldre mint, volt párt-elit, állami vagyonra, jelenlegi szabályozások, belső piac, termelés kockázati, lakosság ellátását, nagybirtokos réteg, jelenlegi rendszer, kialakult &#8222, társadalom 80%-ának, munkaképes lakosság, hatalmat megszerző, egész társadalmat, családok 50-60%-a, hagyományos munkaerőpiac, nemek közötti, nehéz szociális, fiatalok életminőségük, férfiak várható, fiatal férfiak, születések száma, népességfogyás 5-szöröse, európai átlagnak, tények egyértelműen, nemzetstratégiai szempontokat, szocializmus lényege, osztálycsere volt, kommunista ideológia, kifosztás elvi, ország gazdasági, birtokos réteggel, nemzeti vagyont, ország egészének, kudarcot vallott, felső réteg, alsó harmad, adatokból látható, élősködő réteg, társadalom kizsákmányolása, jövedelmi különbségeket, belső jövedelmi, megmaradt állami, végletekig fokozta, társadalom szűk, teljes magyar, hazai jövedelmek, magyar dolgozó, környező országok, munkaerő láthatóan, , ,
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 4 db bejegyzés
e év: 163 db bejegyzés
Összes: 7418 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 43
  • e Hét: 43
  • e Hónap: 2959
  • e Év: 318563
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.