Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
János bácsi – Kádár és mi I.
  2014-07-03 07:17:20, csütörtök
 
   
  János bácsi - Kádár és mi I.

2014. július 2. 07:20

Ne csodáljuk hát, ha sokak álmaiban a biztonságos gyarapodás arkangyala maradt János bácsi. Bárkinek, aki itt él, számolnia kell ezzel.

,,Az érdek mindenféle nyelven beszél s mindenféle szerepet magára ölt, még az önzetlenség szerepét is." (François de La Rochefoucauld)


Afonyka és Szerjozska labdáznak a Vörös téren. Egy jól sikerült rúgás után azonban a labda berepül a falon át a Kreml kertjébe, ahol éppen arra sétál Vlagyimir Iljics. Csodálkozva nézi, a labdát, felveszi és mikor feltekint, látja, hogy Szerjozska mászik át a falon a kertbe a labda után. Lenin elvtárs, arcán pajkos mosollyal, elbújik egy bokor mögé kezében a labdával és figyeli Szerjozskát, ahogyan hiábavalóan kutat a labda után. Látja, hogy egy idő után feladja a keresést és éktelenül bőgni kezd elkeseredésében. Lenin elvtárs - egyik kezével a háta mögé rejtve a labdát - odalép hozzá és megkérdezi: ,,Miért sírsz Szerjózsa?" ,,Ne is kérdezd Lenin elvtárs" - hüppögi az - ,,berepült ide a labda de nem találom és most nem tudunk labdázni Afonykával!" Lenin elvtárs a háta mögül előveszi a labdát és megkérdezi: ,,Ez volt az?" ,,Igen" - derül fel egy csapásra Szerjozska arca - ,,köszönöm Lenin elvtárs!" ,,Menj játszani!" - simogatja meg Lenin elvtárs, a proletariátusért folytatott harcban megkérgesedett kezével Szerjózsa szőke buksiját - ,,menj!" Mert ilyen ember volt. Pedig le is lövethette volna.

Most 25 éve halt meg Kádár János, és nekem valahogyan mindig ez a régi vicc jut róla eszembe. Mert hát valóban, sokkal több embert is ki lehetett volna végezni vagy börtönbe vetni - ki számolta volna? Sokkal durvább, Istentől elrugaszkodottabb diktatúrát lehetett volna csinálni - ki mert volna ellenkezni?

Kádár életéről és munkásságáról könyvek, tanulmányok születtek és születnek még a jövőben is, amelyekből mindent megtudhatunk: hogyan lett a kis Giovanni Csermanekből Kádár János írógépműszerész, illegális kommunista, pártvezető, Rajk gyilkosa, politikai fogoly, áruló, Nagy Imre és sok '56-os gyilkosa, a puha diktatúra ura és végül zavarodott, a lelkiismerettől marcangolt öregember, aki Nagy rehabilitálásnak napján hal meg.

Én most nem ezekről a dolgokról szeretnék beszélni. Mert érdekesek ugyan, ám talán kevésbé fontosak, mint az, hogy egy ilyen ember hogyan tudott ekkora hatást gyakorolni ránk? Hogyan lehet, hogy egy ilyen, igazából nem túl művelt, nem karizmatikus ember, aki a tetejébe rossz szónok is, a mai napig oly sok honfitársunk szívében talál menedéket, oly sokan találják még ma is ,,tulajdonképpen rendes" embernek? Mert nevezhetjük a dolgot szocializmusnak is, de sokkal pontosabb a ,,Kádár-kor" megnevezés az '56-tól '88-ig tartó 32 évre. Az is kétségtelen, hogy jórészt emiatt a Kádár-kor miatt lettünk ,,pincérnép", ahogyan Csurka nevezett bennünket - attól tartok találóan, ennek a kornak köszönhetjük mai bajaink jó részét is. Alább megpróbálok néhány választ adni ezekre a kérdésekre.

*

Ahhoz, hogy válaszokat találjunk, meg kell érteni azokat a radikális és erőszakos változásokat, amelyek felforgatták a magyar társadalom évszázados rendjét, amelyek leértek az egyének szintjére, a létükben is fenyegetve őket és válaszokat követelve tőlük anélkül, hogy kapaszkodókat vagy segítséget biztosítottak volna.

1949-ben a városokban élt a lakosság 36,8%-a, míg a többi 63,2% - a többség - falvakban. 1980-ra ez 63,6% városira és 36,4% falusira változott. Látható, hogy 31 év alatt hatalmas átstrukturálódás ment végbe. A változás gyors volt és radikális, mert a városba költözve az embereknek nem csak a lakóhelye változott meg, hanem az egész életformája. Mindez - különösen az ötvenes években - egyáltalán nem békés úton ment végbe, hanem a tulajdon elrablásával és végletes erőszak alkalmazásával; ekkoriban a falusiak többek között a beszolgáltatások és a kulák-listák elől menekültek a városokba. A kényszer - immár elsősorban gazdasági eszközökkel - folytatódott a későbbiekben is. A falvakban, a mezőgazdaságban jóval kevesebbet és rosszabb munkabeosztással lehetett keresni. Amíg az ötvenes években az intragenerációs migráció volt jellemző, addig a hatvanas, hetvenes évektől az intergenerációs vándorlás terjedt el: a falvakban maradók gyerekei mentek a városba a könnyebb és érdekesebb élet reményében.

Ezzel együtt természetesen megszűnt vagy legalábbis nagyon meggyengült a falvak többé-kevésbé összetartó közössége, amelyet eddig egybefűzött a templom, az iskola és a közösen vallott értékek világa. A legfontosabb ilyen közösen vallott érték a munkateljesítmény, a szorgalom és a becsületesség volt. A közösségen belüli hely, a tekintély elsősorban a szorgalomból származott, a vagyon ugyanis - a bevett elképzelés szerint - a szorgalom, a sok munka és a takarékosság eredménye volt. Ezek az erények gyorsan elveszítették vonzerejüket. A hetvenes évekre az elvándorlások miatt többnyire a legjobbak kezdtek el hiányozni, és a mezőgazdaság egyik legnagyobb problémája a megfelelő munkaerő hiánya lett, mert a faluban maradottakból hiányzott mind a szorgalom, mind pedig a becsületesség. Az első téeszek vezetősége többnyire kétes, nagypofájú alakokból verbuválódott, akik gátlástalanul raboltak és érvényesítették frissen szerzett hatalmukat a többiek fölött. A későbbiekben a helyzet annyiban változott, hogy már ,,csak" loptak. A lopás, az ,,ügyeskedés" életformává vált, a közösből lopni nem bűn, hanem ,,ügyesség" lett, amit elismerően emlegettek faluszerte.

Akik a városokba menekültek, ugyanilyen körülmények között találták magukat. A társadalom legaljáról toborzott alakok hatalma alá kerültek. A lopás itt is mindennapos dologgá vált. Mélyen meggyökeresedett az a felismerés, hogy a hatalom, a siker nem a szorgalom és a hozzáértés eredménye, hanem a gátlástalanságé és pártvezetés korrumpálásáé. A munka itt is elveszítette értékét: bérmunkás-mentalitás uralkodott, amely szerint az érdekem, hogy minél több pénzért minél kevesebbet dolgozzak. Közmondássá vált, hogy ,,ők" fizetgetnek, ,,mi" pedig dolgozgatunk; kis pénz, kis foci, ugyebár. A városokban pedig gyors ütemben épültek a hatalmas kaszárnyára emlékeztető egyforma házak az új ipari hadsereg katonái számára. A korábbi falusiak számára felfoghatatlan tömegben éltek, laktak és dolgoztak itt együtt. Életük frusztráló idegenségben, arctalanságban telt, nem ismerték a szomszédaikat és többnyire nem is voltak kíváncsiak rájuk.

Megható és szánalmas módon próbálták ezek a szerencsétlenek menteni azt, ami számukra menthető. Miután voltak, akik voltak és jöttek, ahonnan jöttek, természetesen csak a formák megmentése maradt számukra: ragaszkodás a ,,régi" élet romjaihoz, kiüresedett szokásaihoz, tárgyaihoz. A városokba költöző tanyasiak a társasházak udvarában nyári konyhát eszkábáltak a hazahozott anyagból. Amíg tartott a jó idő, ott élték mindennapi életüket, nem mentek be a ,,tisztaszobába", mintha még mindig a tanyán lennének. A városok határaiban, néhány négyzetméteres telkeken kertek, szőlők jelentek meg, rajtuk szerszámos kamrának használt kisbuszok rothadó bódéival, később a kalákában épített ,,hétvégi házak" kora jött el, ahol a föld, a földművelés utáni reminiszcenciáikat élhették ki az újsütetű városlakók. Azok, akiket és akik ivadékait az ütődött liberálisok citoyennek látnak és ,,demokráciát" akarnak velük építeni, pontosan úgy, mint amikor összetéveszti valaki a szamarat a csataménnel és azzal indul a csatába.

*

A migrációval mintegy automatikusan, magától kialakult a baloldali vágyálom: a szekularizáció is. A falvak és a régi városok negyedeiben kiépült egyházközségi hálózatokból felépülő, a hatalom által mindenféleképpen szorongatott ,,történelmi" egyházak szervezete nem tudott mit kezdeni a lakótelepek arctalan, gleichschaltolt tömegeivel, akik lelki vezetés híján, az évek teltével egyre természetesebben fogadták el a primitív ateista materializmust és demagóg egyházellenességet. Az igaz és a hamis kibogozhatatlanul összekeveredett és egyre inkább egyenértékűnek is tűnt.

Az általános elveszettségben és bizonytalanságban kínálták fel az embereknek ezt a csúf arcú, nyakigláb, esetlen figurát az állandóan füstölő cigarettájával, mint olyasvalakit, akire számítani lehet. Nem volt más. A hagyományos elitet elnyelte már a feledés vagy az emigráció, valakinek pedig vezetni kellett. A helyi kiskirályok és famulusaik undorító alakok voltak, ebben közmegegyezés volt, féktelen nyargalásaiknak csak Jani bácsi egyre hatalmasabbra növő képe és hatalma látszott véget vetni. A korlátlan hatalmat csak egy másik, még korlátlanabb lehetett képes megtörni. Megnyugtató volt a tudat, hogy valahol messze, távol van valaki, akihez a végszükség óráiban fordulni lehet. A Kádár-titkárságra írt levelek időnként képesek voltak megoldani lehetetlennek látszó dolgokat is - legalábbis ezt terjesztette pletyka gyanánt a titkosrendőrség és a pártapparátus.

Mert nem szabad elfeledni, hogy a legjobb propagandisták, megalkuvó művészek, kiképzett janicsár-pedagógusok segítettek megerősödni ennek a hitnek. Mert ne feledjük: hazugság volt az egész, csak ekkorra már azok számára, akiknek szólt, nem lehetett az igazságtól megkülönböztetni, nem volt támasz, nem volt segítség. A ,,tömegek", ahogyan a kommunista terminológia nevezete őket, visszavonhatatlanul Kádár népévé váltak, mert - bármennyire szomorú is ez - sokkal könnyebb semmilyennek lenni, mint jónak. A közösségi morál összeomlása a következmények belátásának hiányában a szabadság növekedésének tűnt.

Mindeközben kétségtelenül egyre több méz került a proletariátus madzagjára. Évtizedek teltek el: évtizedek, amelyek oly hosszúak egy generáció életében, és az élet formája, a rendszer megszilárdult, így egyre kiszámíthatóbbá vált. Pontosan tudhatóvá volt, hogy mennyi idő alatt lehet Trabanthoz jutni, hány évenként van SZOT-beutaló a Balatonra vagy Lillafüredre és pontosan mennyit lehet büntetlenül lopni a gyárból. Az élet szabályos, kiszámítható formája pedig biztonságot nyújtott és gyarapodást. Ennek méltó jelképe lett János bácsi.

*

Aztán elmentek az oroszok és jött a rendszerváltozás; János bácsi hatalmát veszítette és meghalt. A ,,tömegek" pedig, Kádár népe, egy emberöltőn belül kétszer látta összeomlani azt, ami biztosnak és időtlennek tűnt. Újfent nem volt, aki segítsen, aki vezesse őket. Most − az előző alkalommal ellentétben − nem börtönözték be, nem ölték meg, nem kényszerítették emigrációra az ,,elitet", hanem az egyszerűen elárulta őket. Egy részük ostobaságból, bávatag tévhitek miatt, más részük egyszerű aljasságból. Az ország elérte ugyanis a hőn áhított modernitást, széttörte a ,,feudalizmus" tagoltságát: az ,,elit" is Kádár népéből toborzódott, vér volt a vérükből és hús a húsukból; természetesen úgy is viselkedett: aljas és önző módon.

Ne csodáljuk hát, ha sokak álmaiban a biztonságos gyarapodás arkangyala maradt János bácsi. Bárkinek, aki itt él, számolnia kell ezzel. Kádár népe vagyunk és még nagyon sokáig azok is leszünk.


http://mandiner.hu/cikk/20140702_aristo_janos_bacsi_kadar_es_mi_i
Nem jók, nem rosszak: semmilyenek.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: beszolgáltatások, proletariátusért, mindenféleképpen, meggyökeresedett, rehabilitálásnak, megkülönböztetni, munkabeosztással, átstrukturálódás, rendszerváltozás, természetesebben, titkosrendőrség, szerencsétlenek, intragenerációs, mezőgazdaságban, írógépműszerész, érvényesítették, gátlástalanságé, elkeseredésében, összekeveredett, kiszámíthatóbbá, szocializmusnak, kényszerítették, elveszettségben, nyargalásaiknak, lelkiismerettől, intergenerációs, gleichschaltolt, materializmust, propagandisták, tulajdonképpen, arctalanságban, cigarettájával, következmények, megkérgesedett, alkalmazásával, egyenértékűnek, biztonságos gyarapodás, érdek mindenféle, önzetlenség szerepét, labda berepül, labda után, bokor mögé, háta mögé, labdát –, háta mögül, csapásra Szerjozska, proletariátusért folytatott, régi vicc, puha diktatúra, lelkiismerettől marcangolt, dolgokról szeretnék, ilyen ember, Vlagyimir Iljics, Kádár János, Giovanni Csermanekből Kádár János, Nagy Imre,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.05. 23:22 A civil hajók tevékenységét szabályozó európai megállapodást javasol az ola...
12.05. 22:42 Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt úgy véli, jó elnöke lett volna a...
12.05. 22:32 Ökölvívó ob - Nem lesz Harcsa-Cservenka döntő
12.05. 21:32 Premier League - Menesztették az Everton edzőjét
12.05. 21:23 Női kosárlabda EK - Csoportelső lett a Szekszárd
12.05. 21:23 Jégkorong Erste Liga - Debrecenben győzött a Csíkszereda
12.05. 21:22 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság - Késely ezüstérmes, Holló negyedik, Bohu...
12.05. 20:42 Rövidpályás úszó-Eb - A csütörtöki eredmények
12.05. 20:32 Putyin: Moszkva kész előfeltételek nélkül meghosszabbítani az Új START egye...
12.05. 20:32 Új médiaszabályozási rendszer készül Németországban
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Harangok  Kesztyű  Viccek  Hazánk az idei Betlehem kiállí...  Szent Péter Bazilika  Barátság  Adventi konferenciabeszédek  Vidám új hetet  Barátság  Jó reggelt , szép napot  Barátság  Hol ringatott Anyám . . .  Az emberi minőség nem vásárolh...  Facebookon kaptam Krisztina...  Újra-újra  Havas fenyő  A bohóc  Csodálatos szép napot , hetet  Csoki tojások  Hazánk az idei Betlehem kiállí...  Facebookon kaptam Krisztina...  Trojka  Csoki tojások  Karácsonyfa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Karácsonyi gömbök  Barátság  A vértelen forradalom  Tükörbe sokáig kell nézni, sok...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Betty Boop táncol  Hóember kávés poharakból  Újra-újra  Útravaló – 2019. decembe...  Tavaszi áradás  Egy nő és egy madár  Kellemes új hetet  Szép estét  Adventi üzenet  Téli kép  Viccek  Png nő  Barátság  Verses képek a Szűz Anyáról  Virágos csendélet  Karácsonyi giffek  Viccek  Harang  Png nő  Barátság  Rózsák szívben  Naplemente  Szép estét  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Barátság  Különleges öltözékben - festmé...  Karácsonyi gömbök  Csoki tojások  Hóember kávés poharakból  Szánkozó cicák  Adventi diszek  Téli kép  Örül a Karácsonyfának, ami ige...  Barátság  Png rózsa  Barátság  Betty Boop táncol  Png rózsa  Alvó cica  Roráte a Sziklatemplomból R...  Ülj le egy percre.....  Barátság  Barátság  Téli kép  Facebookon kaptam  Angyalom  Szeretni, csak önfeledt ember ...  Karácsonyi gömbök  Szent mise Csíksomlyó 12.09  Facebookon kaptam  Szép estét , jó éjszakát  Tél, hó  Facebookon kaptam  Romantika  Retro karácsonyi lapok  Naplemente  Szánkozó cicák  A WADA négy évre kizárta az or...  Bárány számlálás  Romantika  Romantika  Mikulás virág  Facebookon kaptam  Szèp napot kívánok!  Barátság  Lélekemelő - szép jó reggelt ...  Kellemes délutánt kívánok!  Harangok  Soha ne próbálj senkit változá... 
Bejegyzés Címkék
biztonságos gyarapodás, érdek mindenféle, önzetlenség szerepét, labda berepül, labda után, bokor mögé, háta mögé, labdát &#8211, háta mögül, csapásra Szerjozska, proletariátusért folytatott, régi vicc, puha diktatúra, lelkiismerettől marcangolt, dolgokról szeretnék, ilyen ember, tetejébe rossz, dolgot szocializmusnak, kornak köszönhetjük, magyar társadalom, egyének szintjére, többség &#8211, változás gyors, városba költözve, lakóhelye változott, egész életformája, ötvenes években, tulajdon elrablásával, falusiak többek, kulák-listák elől, kényszer &#8211, mezőgazdaságban jóval, intragenerációs migráció, intergenerációs vándorlás, falvakban maradók, falvak többé-kevésbé, közösen vallott, legfontosabb ilyen, becsületesség volt, közösségen belüli, tekintély elsősorban, szorgalomból származott, vagyon ugyanis, bevett elképzelés, takarékosság eredménye, erények gyorsan, hetvenes évekre, elvándorlások miatt, legjobbak kezdtek, mezőgazdaság egyik, megfelelő munkaerő, faluban maradottakból, első téeszek, többiek fölött, helyzet annyiban, közösből lopni, városokba menekültek, társadalom legaljáról, hozzáértés eredménye, városokban pedig, hatalmas kaszárnyára, korábbi falusiak, szerencsétlenek menteni, formák megmentése, városokba költöző, társasházak udvarában, hazahozott anyagból, tanyán lennének, városok határaiban, kalákában épített, földművelés utáni, újsütetű városlakók, ütődött liberálisok, migrációval mintegy, baloldali vágyálom, régi városok, hatalom által, lakótelepek arctalan, évek teltével, primitív ateista, hamis kibogozhatatlanul, általános elveszettségben, csúf arcú, állandóan füstölő, hagyományos elitet, feledés vagy, helyi kiskirályok, korlátlan hatalmat, végszükség óráiban, legjobb propagandisták, igazságtól megkülönböztetni, kommunista terminológia, közösségi morál, következmények belátásának, szabadság növekedésének, proletariátus madzagjára, generáció életében, élet formája, rendszer megszilárdult, élet szabályos, emberöltőn belül, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 4577
  • e Hónap: 17418
  • e Év: 464666
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.