Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Népfelség, egységes nemzet - paktumok nélkül
  2013-01-07 13:00:13, hétfő
 
   
  Ha marad a PAKTUM szerinti országlás


Ha marad a PAKTUM szerinti országlás és maradnak a hatalomban azok a pártkatonák, akik kormányzás helyett mindenféle paktumokat kötnek hazánk belső és külső ellenségeivel és ellenfeleivel, akkor egyszer csak azt vesszük észre, hogy már nincs is olyan ország Európa szívében, hogy Magyarország.

Ha marad a paktumok szerinti országlás, lehetetlen lesz eszmét- és rendszert váltani.

Indoklás:

Vegyük alapul a Nemzeti Kerekasztal Nyilatkozatát egy paradigmaváltás szükségességéről.
1.) Legutóbb, 2008. április 5-re összehívott Nemzeti Kerekasztal (NK) tanácskozásán hangzott el hogy ,,rendszerváltásra, vagy paradigmaváltásra van szükség".

Vélemény:

A kettő nem mindegy, ezért nem ,,rendszerváltás" vagy ,,paradigmaváltás", hanem és...! Méghozzá a sorrendet is meg kell fordítani, mert valóban előbb paradigmaváltásra van szükség, vagyis: jövőnk tudományos világképét kell megfogalmazni, hogy azután - annak jegyében - lehessen végre rendszert váltani!


2.) Elhangzott az is, hogy ,,radikális megfogalmazása szükséges a paradigmaváltásnak.."

Vélemény:

Ez így nem helyes, mert bármilyen eszmeiség nem lehet radikális. Viszont, egy bizonyos eszmeiség jegyében, annak szellemében végrehajtott változtatásokra, változásokra lehet azt mondani, hogy radikális.


3.) Miért is érzi bárki a paradigmaváltás szükségességét?

NK válasza: mert ,,korszerűtlenné és hiteltelenné vált a hatalom".

Vélemény:

Ez így igaz! Csakhogy, ez nem most derült ki, hanem már az 1980-as évek végére. Ugyanis, eleve az 1990-es un. első szabad választások kiírására is azért volt szükség, mert akkor is kiürült az államkassza és Medgyessy Péternek már akkor(!) be kellett volna jelentenie Magyarország fizetésképtelenségét.

Csakhogy, az akkori Nemzeti Kerekasztal tárgyaló felei megkötötték a ,,bukott" hatalommal azt a bizonyos Paktumot (melynek létezését NKA a mai napig tagadja) és ezzel megpecsételődött Magyarország és a benne élők sorsa!

Főleg azoké, akik a változásra szavaztak.

Mert igen is változást akart Magyarország népe!

Máskülönben nem győzhetett volna a magát akkor még rendszerváltoztatónak felmutató MDF! Csakhogy, erről az emdéefről és a hatalomba került politikusainak egy részéről hamarosan kiderült, hogy ugyanolyan erkölcstelen, korrupt, mint amilyen a bukottnak tartott, magát szocialistának mondó politikusai voltak.

Hogyan történhetett ez meg?

Csak úgy, hogy az emdéefet meghatározó politikusok, mint Antall József és Boross Péter mind helyeselték és aláírták a paktumot az ország romlását okozókkal. Miközben, sok emdéefes éjt nappallá téve munkálkodott, ülésezett és szervezkedett, mégsem jutott szóhoz a helyi szervezet összejövetelein. Márpedig, aki helyi szinten ,,labdába sem rúghatott", az országos feladatoknak még csak a közelébe sem kerülhetett. Ezen elkötelezett és elhivatott emberek ma már visszavonultak ,,emigrációjukba" és azóta is folyamatosan keresik a rendszerváltás kudarcának okát.

Majd, amikor kiderült a D-209-es tsz-ügynökről, ami...?

Az emberek elkezdtek kombinálni és jogosan!

Sokan emlegettek egy bizonyos paktumot, amiről Boross Péter így nyilatkozik:

“...Ezért kötötte meg az ismert paktumot és nem tette lehetővé, hogy a tudatlanság, vagy félismeretek ezt lehetetlenné tegyék."
Köszönöm a visszaemlékező Boross Péternek az MDF-Fórum 2003. december 5-i számában megjelenő mondatot!

Ez az egy mondat adott magyarázatot egy sor, azóta is érthetetlen történésre!


Kik akadályozhatták meg az ország és a benne élők sorsának jobbrafordulásáért küzdők kompetenciához jutását?

Kinek állt érdekében, hogy a jobbító és változtató szándékúak ne tudják érvényesíteni elképzeléseiket?


Elsősorban a kádári suttyom-terrort megvalósító spicli hálózatot működtető titkosszolgálati vezetőknek.

Nekik volt a legfőbb okuk arra, hogy ne legyenek elszámoltatva, mint a németeknél pl. a Stázi...Így fordulhatott elő, hogy a titkos-szolgálatokat működtető vezetők megtarthatták hatalmukat és az 1990 előtti ,,tudás", valamint az ,,ismeretek" birtokában, sikerrel privatizálják át a társadalmi (állami) vagyonokat a magánvagyonukat gyarapítandó magánvállalkozásaikba.


Ugyanakkor, részben illegalitásba vonulva - továbbra is (vissza)élhettek és (vissza)élhetnek az előzőleg elraktározott információk és “tudás" adta előnyeikkel!


Ők azok, akik mindenkinél jobban tudják, hogy ki az, akit el ,,kell" lehetetleníteni, aki elől - saját magánvagyonuk és hatalmi kompetenciájuk megtartásának érdekében - el ,,kell" zárni minden lehetőséget!


Mindebből következik, hogy nem is annyira a ,,kis" megbízottak ártalmasak, hanem a megbízóik: az olyan milliárdossá vált egyének, mint pl. Kapolyi László és társai. Mert, bizony a megbízók továbbra is ,,szolgálatban" tarthatták és tartják a jól bevált - zsarolással és minden más aljas - módszerekkel a megbízottakat. Ugyan, nem hivatalosan, hanem mindenféle bujtatott un. fedő- állásokban elhelyezve az élet minden szintjén és területén őket. Napjainkban is jelen vannak még a családokban is és rátelepedhetnek magánéletünkre... minden tevékenységünkre. Van, ahol olyan mértékben, hogy még magánélete sem lehet annak, aki szembe mer helyezkedni velük...
Ezért, ,,kellett" olyan hiábavaló módon, éjt-nappallá téve dolgozniuk a pártoktól függetlenül is tevékenykedő, jó-szándékú, valódi rendszerváltozást akaróknak!


Ezért is fordulhatott elő, hogy újra és újra visszaszavazták a nemzetrontó politikai hatalmat gyakorlókat és ezért sem valósulhatott meg a valódi rendszerváltozás.


4.) A Nemzeti Kerekasztal szerint: a ,,jelenlegi politikai konstrukcióban sem valósítható meg".

,,Nem diktatúrát akarunk, hanem egy valós népképviseleti rendszert, és egy olyan kormányzatot, mely alkalmas arra, hogy szakítson a hagyományossá vált eszközrendszerrel, egyrészt szigorúan betartva az emberjogi, és kötelmi kérdéseket és amely a legszigorúbb erkölcsi alapon működik, visszatérve ősi alkotmányunk alapjaihoz, keresztényi erkölcsiséghez, amikor nem a törvények és azok kijátszása, ahol helyre áll a Kötelesség - Felelősség, Feladat - és Jog harmóniája." (Idézet a Nemzeti Koordinációs Testület által megfogalmazott vitaanyagból.)

Vélemény:

Ezzel teljesen egyet lehet érteni, csakhogy mindaddig, míg az un. nép félismeretek és a tudatlanság jegyében lesz ,,belezavarva" egy újabb választásokba, nem látok arra semmi garanciát, hogy nem ugyanaz fog-e megismétlődni újra és újra, mint eddig az 1990-es első szabadnak hitt választások óta minden egyes választási alkalommal?! Hiszen, nem szeretnénk, ha a diktatúra tovább folytatódna!

Csakhogy, előbb alkalmassá kell tenni a saját képviseletére azt a bizonyos - ma már nem is létező - népet!

Mert nem csak a nemzetet szabadították meg nemzettudatától, hanem mára már olyan, hogy ,,magyar nép" nem is létezik!


Mi történt a néppel? Hova lett?

Az történt vele, hogy átalakult ,,plebs"-szé, melynek tagjai akkor tapsolnak, amikor megmondják neki, hogy tapsoljon! Mint a kereskedelmi televíziók fizetett közönsége. (Erre akkor figyeltem föl, amikor a Kossuth téren a szakszervezetek tartottak demonstrációt.)

A ,,plebs" sem egységes, mert tagjai két vezér mögé sorakoztak föl és mindegyik a saját vezérétől várja a megváltást.

Nos, öntudatra kell ébreszteni azt a bizonyos népet ... méghozzá a nehézsorsúak két és fél milliós táborát!
Mert azt remélem senkinek nem kell - legalább itt a nemzeti ,,oldalon" - bizonygatni, hogy ezen nehézsorsúak nem részesültek semmilyen (erkölcsi és anyagi) kárpótlásban, hiszen sokuk azt sem tudta, hogy egyáltalán jogosult-e rá! Velük szemben továbbra is folytatódott és folytatódik a negatív diszkrimináció, hiszen nem számoltattak el senkit, akik sorsüldözöttségükért felelősek.

Az elszámoltatás elmaradása miatt előttük továbbra sem nyíltak meg a lehetőségek, hiszen ők nem rendelkeztek semmilyen tőkével (anyagi- ismereti- kapcsolati) ahhoz, hogy VÁLTANI tudjanak!5.) ,,Az egységes Magyar Nemzet iránt elkötelezett, önszerveződéssel
létrejött társadalmi szervezetek képviselői tanácskozást tartottak
2008. április hó 5-én, Budapesten. A nemzeti akarat
megnyilvánulásaként, egyhangú döntéssel létre hívták a Nemzeti
Kerekasztalt, a nemzeti erők fórumát." (Részlet a Nemzeti Kerekasztal résztvevőnek nyilatkozatából.)


Vélemény:

Csakhogy ez így nagyon hangzatos és fennkölt, de semmi köze nincsen a mai magyar valósághoz. Nagyon emlékeztet egy korábbi testületre, melynek prominens személyiségei sem fogadták el azon személyek panaszáradatát, akik az 1990 előtti sorsüldöztetésről beszéltek.

Ehhez fel kellett volna vállalniuk a Nemzeti Konzultációs Testület tanult és ,,nemzetközi szaktekintélyű" tagjainak, hogy ha annyi probléma és tragédia közepette élte életét a magyar társadalom széles rétege az un. történelmi szocializmusban, akkor ők ahhoz bizony tétlenül asszisztáltak a TUDÁS elefántcsonttornyából! Tétlenül nézik a mai napig, hogy még mindig milliók ,,mernek kicsik lenni", miközben beletörődve saját kicsinységükbe, a hátáron túli nemzettestvéreikről sem akarnak tudomást venni!
És ennek felelősségét kellett volna felvállalva megfogalmazni a Fidesz, vagyis OV számára egy un. paradigmaváltást!

Ebből következik számomra, hogy a Nemzeti Kerekasztal prominens személyiségei sem ismerik azt a bizonyos népet, ,,nemzetet", melynek nevében tanácskoznak és nyilatkoznak - többek között imígyen:


6.) ,,Ezért a kerekasztal tárgyalásaira kiváló szakemberek mellett nemzetnek elkötelezett, rendszerváltó politikusokat is behívunk a Nemzeti Kerekasztalhoz, akiknek elsődleges feladatuk lesz annak felügyelete, hogy csak oly irányelvek szülessenek, melyek kizárólag a magyar nemzeti érdeket szolgálják."


Vélemény:

Ennél az elgondolásnál ugyanaz a probléma, mint az előzőeknél. Ugyanis, ,,kiváló szakemberek" csak azon személyek lehettek a múltban, akiket nem diszkrimináltak negatívan, vagyis meg tudták szerezni azt a bizonyos tudásbéli jogosítványt a kompetenciához.


Itt ismét és ismét kirekesztődik az a bizonyos magyar nép, annak is az erőszakkal elplebsesített, sorsüldözött rétege, aki előtt - a mai napig - nem nyíltak meg sem a rehabitálás sem a továbbtanulás, sem semmilyen lehetőségek.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy mindaddig nem lehet továbblépni, míg erre nem találunk azonnali megoldást!

Míg nem fogadjuk el, hogy 1990 előtt sem tanulhatott bárki tovább és nem szerezhette meg azt a bizonyos ,,jogosítványt" - diplomát - ahhoz, ami feljogosíthatta volna őt, őket arra a bizonyos ,,népképviseletre".

Mindenkinek figyelmébe ajánlom az 1990-ben elvégzett statisztikai felmérés adatait. (KSH Statisztikai Évkönyv 1991.), mely szerint "... a kilencvenes évek kezdetétől ... az új helyzetbe került magyar társadalom elenyésző kisebbségének jelent reális kibontakozási lehetőséget. A többség számára a korábbi értékrendek felbomlása és a társadalmi kommunikáció új eszközeinek inadekvát léte"=(hiánya) ,,egyfajta funkcionális analfabétizmust eredményezett. Ha mindezekhez hozzáadjuk, hogy 1990-ben a 15 éves és ennél idősebb népesség 20,7 %-a nem rendelkezett befejezett 8 osztályos általános iskolai végzettséggel, és 1,2 %-uk iskolába sem járt, megállapíthatjuk, hogy Magyarország lakossága kettészakadt: a még mobilizálható tudással rendelkezőkre és a reménytelenül leszakadókra." ? "Ebben a helyzetben feltétlenül szükségesnek látszik kiterjedt felnőttoktatási intézményrendszerek létrehozása..." ... "Elsősorban azok helyzetének követése fontos, akiket alulképzettségük miatt ... nő az esélyük arra, hogy végleg "lecsúsznak", leszakadnak ..., teljesen perspektívátlanná válnak még utódaik sorsát tekintve is." ... "Képezhetetlenségükkel erős indítékot adnak az Andorka Rudolf által kétharmad-egyharmad, esetleg az egyharmad-kétharmad típusúnak definiált társadalom kialakulásához, vagy (már) tartósításához."

: "A képző intézmények szerepeinek újragondolása, a képzési tartalmak korszerűsítése, a leszakadók helyzetének javításához eszközök, módszerek és a folyamatos feltáró vizsgálat megszervezése, működtetése feltétlenül állami feladat, amely akkor valósítható meg hatékonyan, ha az kormányprogram szintjére emelkedik. E programnak a feladata a veszélyeztetett rétegek leszakadásának megelőzése, megakadályozása. A program szerves része kell legyen a felnőttoktatást is magába foglaló átfogó oktatási program."

(Új Pedagógiai Szemle 1995/2.)


Most már csak azokra a politikusokra kell szavazni, akik megteremtik annak lehetőségét (valódi kárpótlás, tudás, induló tőke), mellyel az egyén képes lehet saját sorsának jobbra fordítására- és ezt, megválasztásukkor írásban is szavatolják - hozzájárulva visszahívhatóságukhoz!

Ehhez olyan választási törvényre is szükség kenne, amellyel lehetőség nyílna a ,,jelöltállítás" azok számára is, akik ,,csak" szellemi- erkölcsi elhivatottsággal (tőkével) rendelkeznek és nincsenek mögöttük pénz-hierarchák!


Csakis ezek után beszélhetünk ,,népfelségről", amelyik majd ,,átveszi a hatalmat"!.

Vélemény:

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: titkosszolgálati, elhivatottsággal, megállapíthatjuk, tevékenységünkre, alulképzettségük, szükségességéről, rendszerváltozás, rendszerváltásra, önszerveződéssel, megpecsételődött, paradigmaváltást, feljogosíthatta, lehetetleníteni, népképviseletre, magánvagyonukat, elképzeléseiket, paradigmaváltás, analfabétizmust, diszkrimináltak, szakszervezetek, nemzettudatától, akadályozhatták, változtatásokra, rátelepedhetnek, nyilatkozatából, visszaszavazták, felnőttoktatási, megakadályozása, felnőttoktatást, összejövetelein, veszélyeztetett, szocializmusban, rendszerváltás, megfogalmazása, panaszáradatát, kompetenciához, hatalomban azok, paktumok szerinti, paradigmaváltás szükségességéről, bizonyos eszmeiség, paradigmaváltás szükségességét, 1980-as évek, akkori Nemzeti, bizonyos Paktumot, benne élők, változásra szavaztak, magát akkor, hatalomba került, részéről hamarosan, bukottnak tartott, emdéefet meghatározó, ország romlását, Nemzeti Kerekasztal Nyilatkozatát, Nemzeti Kerekasztal, Medgyessy Péternek, Antall József, Boross Péter, Boross Péternek, Kapolyi László, Nemzeti Koordinációs Testület, Magyar Nemzet, Nemzeti Konzultációs Testület, Nemzeti Kerekasztalhoz, Statisztikai Évkönyv, Andorka Rudolf, Pedagógiai Szemle, Bóna Mária Ilona,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.13. 09:01 Asztalitenisz World Tour-döntő - Búcsúzott az Ecseki, Szudi páros
12.13. 08:50 BÉT - Eltérő elemzői várakozások a tőzsdén
12.13. 08:31 Ankarai vonatbaleset - Mozdonynak, majd felüljárónak ütközött egy szuperexp...
12.13. 08:31 Lassuló ütemben emelkedtek a fogyasztói árak Németországban novemberben
12.13. 07:50 Strasbourgi merénylet - Orbán Viktor: az európai és keresztény kultúrát vet...
12.13. 07:30 Devizapiac - Vegyesen alakult a forint árfolyama
12.13. 07:05 Advent - A Magyar Rádió Gyermekkórusa karácsonyi koncertet ad a Müpában
12.13. 07:05 Rövidpályás úszó-vb - Hosszú két számban is továbbjutott, Lobanovszkij szét...
12.13. 07:04 Az év utolsó helyi időközi választásait rendezik meg vasárnap
12.13. 07:04 Igazságügyi szervezetek beszámolóinak tárgyalásával ér véget a parlament id...
Tudjátok ?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
Mennyi ideig élhet egy benti macska?
Mennyire káros a szervezetre a dohányzás?
Milyen sorozatokat lenne érdemes néznem?
még több kérdés
Blog Címkék
Andventi várakozás.......  Cicák Mikulás sapkában  Kukkoló cigány  Az egykori aranyifjakból...  Adventre  Facebookon kaptam  Szép napot kedves barátaim ! ....  Boldog Adventi Vasárnapot kívá...  Advent 2. vasárnapja!  2018. December 8., szombati N...  Ani barátnőmtől facebookon  Sorsunkkal való megelégedés  Béké, szeretetteljes Adventet ...  Advent második angyala  Videó  Facebookon kaptam  Bulldog a háztetőn  Ha azt gondoljuk  Kukkoló cigány  Videó  Sellői üdvözlet  Hit  Advent 1. vasárnapja......  Búvárpizza  Facebookon kaptam  Szép estét, jó éjt!  Gondolat........  Sára rózsaszál  Koós Anna: ÁLDÁS - SZERETET  Tükröződő vrágszál  Hintaszékben  Piros rózsa  Kellemes kávézást  Az egykori aranyifjakból...  Hóember  Kislány madárral  Tél világában  Videó  Tánvolók  Videó  Vörös rózsacsokor  Facebookon kaptam  Tükröződő vrágszál  Angyal csillogásban  Kellemes csalódás  Tuti fogyókúra  Bögrés mézeskalács – rög...  Videó  Rózsaszín rózsa  Budapest idén is ünneplőbe ölt...  Dorosné Éva gyönyörű képei, va...  Advent  Advent........  Szolgálat  Szerettem volna nagyra törni  Szèp estét kedves látoga...  Alig vártam  Ötvenen túl  Szép napot  Hiba a TVN szerveren  Advent 2. vasárnapja.....  Advent 2. vasárnapja.....  Örökbefogadás  Tuti fogyókúra  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Gondolat........  Csodálatos mézeskalács ház  Videó  Szeretettel kedves Látogatóimn...  Videó  Veszélyek  Énkép  Szép estét mindenkinek .......  Emlékezés  Nichi-ya Nikoletta: Napkelte  Sellői üdvözlet  Adventre  Szèp estét kedves látoga...  Sára rózsaszál  Szép estét mindenkinek .......  Kellemes csalódás  Bűn  Szép napot kedves barátaim ! ....  Emlékezés  Bűn  Advent 2. vasárnapja!  Advent 2. vasárnapja.....  Angyal csillogásban  Móricka a Balatonnál  Ének a betűről  Miért kívánod...?  Napkelte a parton  Dorosné Éva gyönyörű képei, sz...  Szép napot kedves barátaim ! ....  Boldog várakozással!  Videó  Áldott 2. Adventet!  2018. December 8., szombati N...  Mikulás-virág  Advent második angyala 
Bejegyzés Címkék
hatalomban azok, paktumok szerinti, paradigmaváltás szükségességéről, bizonyos eszmeiség, paradigmaváltás szükségességét, 1980-as évek, akkori Nemzeti, bizonyos Paktumot, benne élők, változásra szavaztak, magát akkor, hatalomba került, részéről hamarosan, bukottnak tartott, emdéefet meghatározó, ország romlását, helyi szervezet, országos feladatoknak, rendszerváltás kudarcának, emberek elkezdtek, bizonyos paktumot, ismert paktumot, visszaemlékező Boross, kádári suttyom-terrort, legfőbb okuk, 1990 előtti, magánvagyonukat gyarapítandó, előzőleg elraktározott, olyan milliárdossá, megbízók továbbra, élet minden, pártoktól függetlenül, nemzetrontó politikai, valódi rendszerváltozás, valós népképviseleti, olyan kormányzatot, hagyományossá vált, legszigorúbb erkölcsi, tudatlanság jegyében, újabb választásokba, 1990-es első, diktatúra tovább, saját képviseletére, bizonyos &#8211, nemzetet szabadították, történt vele, kereskedelmi televíziók, szakszervezetek tartottak, saját vezérétől, bizonyos népet, nemzeti &#8222, negatív diszkrimináció, elszámoltatás elmaradása, egységes Magyar, nemzeti akarat, nemzeti erők, korábbi testületre, magyar társadalom, hátáron túli, kerekasztal tárgyalásaira, magyar nemzeti, elgondolásnál ugyanaz, bizonyos tudásbéli, erőszakkal elplebsesített, bizonyos &#8222, 1990-ben elvégzett, kilencvenes évek, többség számára, korábbi értékrendek, társadalmi kommunikáció, reménytelenül leszakadókra, helyzetben feltétlenül, esélyük arra, képző intézmények, képzési tartalmak, leszakadók helyzetének, folyamatos feltáró, kormányprogram szintjére, veszélyeztetett rétegek, program szerves, politikusokra kell, egyén képes, titkosszolgálati, elhivatottsággal, megállapíthatjuk, tevékenységünkre, alulképzettségük, szükségességéről, rendszerváltozás, rendszerváltásra, önszerveződéssel, megpecsételődött, paradigmaváltást, feljogosíthatta, lehetetleníteni, népképviseletre, magánvagyonukat, elképzeléseiket, paradigmaváltás, analfabétizmust, diszkrimináltak, , ,
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 5 db bejegyzés
e év: 164 db bejegyzés
Összes: 7414 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 137
  • e Hét: 1662
  • e Hónap: 4578
  • e Év: 320182
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.