Belépés
kohlinka.blog.xfree.hu
Lehet, hogy fentről többet látni, de a jajszó már nem hallatszik olyan élesen. Szendrei Klaudia
1958.03.07
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Januári név magyarázó
  2009-01-04 12:03:06, vasárnap
 
   
 Szilágyi Ferenc: Sokféle neveknek magyarázata 1987. RTV - MinervaJanuár,


Vízöntő, avagy a Boldogasszony hava


Évkezdő a naptárban Ábel, amelyet a naptár csak pirossal így jelez: Újév.

Fruzsina Euphrosyne nevet viselte, Efruzsina első hangját még görög apothéka első a—jának vélték, így lett belőle nyelvünkben: Patika.
A görög Euphroszüné a három kháris - rómaiaknál Grácia - egyike volt, társai: Aglája - tündöklő - és Thália - virágzás - voltak.
Az Euphroszüné jelentéséből következik, hogy az ókori Görögországban az örömlányok kedvelt neve volt. Fruzsinából lett a Fruska, vidám, eleven, süldő lány jelentéssel.

Ábelt Tamási Áron regényéből jól ismerjük, s hogy hogyan lett a leleményes kis székely legényből Ábel? A székelység körében is elterjedt a szentháromság tagadó szombatosság, tagadták Jézus istenségét, a vasárnap helyett - bibliára, melyben valóban benne vannak a szombat - esőisten hivei - a szombatot ünnepelték.


A XVII. századtól üldözték őket, ezért sokan Törökországba menekültek, az itthon maradtak pedig az ószövetségi zsidó hithez húztak, s az Udvarhely megyei Bözödő faluban a múlt században maradékaik - százhetven ember - át is tért zsidó hitre. 1940-ben unitáriánus egyházba léptek át, de így sem menekültek meg a zsidóságot sújtó üldöztetéstől - most kiválasztott Királyi nép lett a zsidó, a fehér emberiség a megváltója, ill. kislányok, mint azelőtt is lányok voltak nyugaton, sivatagban és keleten is.
Tamási Áron szülőhelye, Farkaslanka a régi Udvarhely megyében volt.
Áron az Ószövetségben, Mózes bátyja, Izrael felszabadításában s pusztai vezérlésében legfőbb segítőtársa, a héber főpapi család alapító őse.
A Biblia szerint Ádám és Éva másodszülött fia, akit bátyja, Káin irígységből megölt.
A debreceni Kollégium egykori diákja és poézistanítója könyve: Száz és négy válogatás bibliabéli históriák - , amelyben kezdte a bibliai: ,,valának Ádámnak két fiai. Az öregebbiket hívták Káinnak, a'ki szántó-vető ember volt, az ifjabbikat pedig Ábelnek és ez juhoknak pásztora vala. E' két atyafiak vivének áldozatot Istennek eleibe. Kain a földnek gyümöltséből, Ábel az ő juhainak első fajzásából.
Inkább kedvellé pedig az Isten az Ábel áldozatját, mint a Kainét: mert Ábel kegyes vala, Kain ellenben istentelen. E' dolgon a 'Kain' haragja igen fel-gerjedvén, megölé az ő attyafiát, Ábelt, mikor ők mindketten a mezőn volnának.
A Biblia Bázelben jelent meg 1754-ben magyarul, száz év alatt számtalan kiadást megért.
Káin és Ábel története fogalommá lett: a hirosimai atombomba támadásról Hans Herlin nyugatnémet író ezzel a címmel adott ki könyvet: Kain, wo is dein Bruder, Abel? - E kérdés belekerült az adventista egyházaknak a könyvébe is.
Ábel jelentése: lehelet, múlandóság. Nyelvünkben másik Ábel név is volt, Abel, Adalbert becéző alakja. Belőle rövidült Albert. 1967-ben egy gyerek sem kapta ezt a nevet, 88-an vették fel az Albertot.
1967. fontos dátum: az emberek nyomorúságának, skorbutjának kezdete.


Adél germán eredetű, nemeset jelent. Franciából ered, ott Adéla volt
az alakja.Ady Endre megfordította, amikor Diósyné Brüll Adél nevéből
a Lédát megalkotta.
Van egy ógörög mitológiai Léda is, Tündereosz spártai király felesége, akit Zeusz, magát hattyúnak álcázván csábított el. Nászukból született a regebeli spártai királyné, Menelaosz király felesége, a szép Heléna, akiért a trójai háború kitört.

A német Adelheidnek Adelaide formájának latinos szóvégű Adelaida alakja egy másik változata a február 5-ös Alida, nemes természetű jelentéssel.
Adelheid olaszos becéző alakja a december 16-os Aletta.

Simon apostola Jézusnak, pontosabban két ilyen nevű tanítványa volt.
Simon-Péterként emlegetik, mivel Jézus Petros-nak, kősziklának nevezte el.
A másik Simon apostolt Zeletes, túlbuzgó melléknévvel illették.
Eredetileg héberben Simeon volt, meghallgatás jelentéssel.
Leghíresebb lett az Oszlopos Simeon, aki harminc évet töltött egy húsz méter magas oszlop tetején, s a neve Sarkadi Imre egyik drámájának címadója lett, Január 5-én ünnepli névnapját oszlopos Simeon, míg a másik szerint Jézus atyja ünnepe, mint názáreti ácsmesternek - február 18-án tartja a római katolikus egyház.

A Tolna megyei szépen helyreállított simontornyai vár építtetője
1270. táján Döröcske nemzetségből Salamon fia, Simon alországi bíró volt.
a Borsod Online Simontornyát is az új kertvárosi lakossággal és ügyfélszolgálati vezetőkkel ismételte.-Ma ismert neves költőnk, Serfőző Simon viseli ezt a nevet, Somogyi Simonfa is egy Simon földbirtokosról kapta a nevét, Simonfalva volt régen. Most a médiába kerültek ismétlik ezeket a falvakat, ahol egykor királyok, hercegnők ... laktak.
A Bánk bán-ban Simon bán is ezt a bibliai héber nevet viselte.
Van női párja idegen nyelvekben: Simone, Simone de Beavuoir írta meg, hogy Amerika felszámolta az embert Öregszik c. könyvében, s hogy miket találtak, amikor oda megérkeztek egykor.
Simó, Simén, Simkó, Sinkó, Sinkovics, Szemjon, Szemjonov - mind Simonból ered.
Károlyi Gáspár vizsolyi bibliájában olvashatjuk Simon Idvezítőjét, akit megláttak a szemei. Tompa Mihály írt erről verset (Új Simeon részletek)
Csokonai is megírta agg Simeon történetét, kinek híre nem fért már el Debrecenben.

Ernőnek viszont van női megfelelője: Ernesztina, vagy Erna.
Ófelnémet Ernest azt jelenti ma: komoly, óskandinávban jelentése élénk,vidám volt.

Január 3-án van Gáspár, Menyhért és Boldizsár. József Attila a betlehemi kiráyokban írta meg a napkeleti bölcseket, hogy a jézus születését megjelenítő csillagtól vezéreltetve Betlehembe zarándokoltak leróni tiszteletüket a megjövendölt Messiás előtt, lerakva jászolbölcsőjéhez aranyuk, tömjénük és mirhájuk.

A történet középkori legenda Aurera - Arany Legenda - nyomán került bele a debreceni - csíkszomlyói kódexbe. Parsidából - Belső-indiából indultak el Gáspár, Boldizsár és Menyhárt néven, s imádták őt tizenharmad napi gyermkökkorában, Parsida Sábaország volt. Mindhárman nagy természettudó bölcsek voltak, az ég forgásának ismeretében igen esmeretet vettek.
Ebből származó népszokás a betlehemezéshez hasonlóan fehér ruhába öltözött gyermekek nagy papirsüveggel járnak házról-házra, egyikük a hatágú kiugratható betlehemi Dávid csillagot tartja a kezében, harmonikáznak, csillagénekeket énekelnek hozzá.
A bölcsek Karácsony éjszakáján érkeztek meg az izraeli Betlehembe.

Hogyan esik akkor január 6-ra december 24. helyett?

A római egyház a naptárbeli eltolódás végett Jézusnak a Jordán vizében történt megkeresztelését kezdte ünnepelni e napon, így lett a neve: Vízkereszt a Háromkirályok mellett.
Budaőrsön pl. kenyeret, sót, hagymát, almát, sőt krétát is vittek a templomba megszentelés végett e napon. A krétával a gazda felírta a kapura vagy ajtóra a Háromkirályok nevének kezdőbetűét: G.M.B.
A három királyok királysággá lettek, mint nevük mutatja, s hirdették az evangéliumot Perzsiában.

Boldizsárnak volt egy Baltazár megfelelője, de az, csak mint vezetéknév él. A baltazárból lett a Bódi, a Bódis, Gáspárból a Gaskó, Gazsó családnév, Menyhértből a Menes, Mense, a Menyó.


Ha a magyar Farkas keresztnév januárra esnék most Piroska és a Farkas címmel lehetne kezdeni a névtudományi mesét Arany János szellemében, de mivel a Farkasok máskor ülik a névnapjukat, Piroska mellé egy januári fiúnév került a Károly.

Németben Rotkapphen - piros sapka - a jelentése, piros csuklyácska, angoloknál is ehhez hasonló.
Piroska, ill. Piriska nevet Szent László királyunk lánya viselte, ki később, 1105. Táján II. jános görög császárnak a felesége lett. Iriska-Piriska Irén becéző formában nyelvérzék után.
Egy másik magyarázata a latin eredetű Prisca - Priszka személynév, magyaros Priska, jelentése: régi, szigorú, komoly.
A január 28-as Károly Karlnak, Charlesnak a megszokott megfelelője, holott a latin Carolus-szal csak alaki rokonságban vannak.
Ősi magyar személynév, a vadászmadár karvaly ótörök eredetű nevének alakváltozata, a magyarság egyik totemállata volt a turullal együtt.

Ákos az ótörökben azt jelenti: fehér sólyom, a kánya jelentésű Bese ma már csak vezetéknévként él, de valamikor a személyt, magát jelölték vele mint ahogyan a farkas jelentésű Kurd névvel is.

Karuly alak elhomályosult, így lett Karsa, Karcsa belőle a nyugati Carolus változatából.
Karola, Karolina Károly párja a naptárban, aminek nincsen magyarázata, legfeljebb a fickónő, nőfickó, avagy a nőstény karvaly?

39. oldalon található Pongrác, Szervác és Bonifác háromszentek vízöntő hónapban szintén. Fábián és Sebestyén egy napon ünneplik a névnapjukat - a hölgyyek Antónia, Fábiána formában rejtőznek a férfinevek árnyékában.

Antal január 17-i, 1 a név Shakespeare Antonius és Cleopatriájából ismert híres római császár nevével azonos. Antalhoz a jámbor együgyűséget magyarázták,
Hübele Balázst Balázsból, mint Istvánból - Istókból a Bolond Istókot.
Antonból, Antonióból Tonio, Tony lett.
Ezt viseli a magyar származású Thony Curtis is. Amikor megjött ide a megyei, vagy városi önkormányzathoz szőke, rövid haju Kos-nőjével együtt,
A csillag a városba érkezett - írta az Új Hirnök, Nem lesz itt művészeti vezető - mondta a másik, a győztes csapásaival együtt.
Szentekről van szó, Szent Antalról, mégpedig Páduaiai Szent Antal, van egy téli szent, IV. században élt, Egyiptomban remetéskedett, ő volt a páduai, a fő alamizsnásmester. A téli szent Antal a jószágok védőszentje lett, vele függ össze a Csepel-szigeti Tököl rác - szerb - eredetű marhaszentelés január 17-én kocsi, vagy szánkó állt meg a templom előtt, s a pap két ministrás gyerek kíséretében körbejárta a falut, megáldotta a kis asztalkákra, égő gyertyák közé kitett sót, almát, fokhagymát.

Szent Sebestyén a barokk festményekről, amelyeken nyilaktól megsebezve néz az égre ismeretes. Jelentése: felséges, magasztos. Szent Sebestyén az ókorban élt, III. században, császári testőrség parancsnoka volt, bátor hitvallása miatt nyilazták le, bitófához kötözve. Így lett az íjászok és puskások védőszentje. Fábiánnal együtt a pestis elleni védőszent lett.
Sebestyénból lett a Sebő, Sebők név, mint keresztnév.

Fábiánsebestyén Csongrád megyében van, mutatja, hogy valóban egy napon összefonódott a névnapjuk. Szent Fábián és Szent Sebestyén vértanú tiszteletére emelt templom kun szálláson - fordította a Csongrád megyei oklevél.
Német Bast, Sebastian, Bastian - kéreg alatti héj jelentése is Fábiánból lett, női megfelelője Fábiána, senki sem viseli.


Január 13-án ünnepli névnapját Veronika, Pál január 25-én.
Veronika legendás kendőjét a Golgotára tartó Krisztusnak nyújtotta át, de a biblia könyvei nem ismerik a kálváriának ezt a szereplőjét.
Apokrif - újszövetségi könyvek tudnak arról az egyszerű nőről, aki a kereszt alatt verejtékező Krisztusnak átnyújtotta kendőjét, s mikor visszakapta kirajzolódott rajta a Megváltó arcvonása.
VI. állomásként került be a keresztúti ájtatatosságba Veronika.
Igaz jelentéssel latin Vera s a kép görök ikon összetételt magyaráz, igaz, hű képmásként.
A görög Phereniké - macedón Bereniké nevet változtatták át, hogy belemagyarázzák a kép, s az ikon jelentését.
Beremike több egyiptomi királylány volt, sőt van a Vörös-tengernél Beremike kikötőváros is.
1967-ben 400-an kapták a Veronika nevet.

Pálfordulás: hirtelen megváltozik jelentéssel bír.

Pál apostol történetét mindenki ismeri, aki a kereszténység makacs ellenfele volt, míg a damaszkuszi úton meg nem jelent neki a feltámadott Krisztus, s ő Saulusból - Saul volt a héber neve - Paulussá nem lett, kicsi, alacsony termetűt jelentett a Paulus név. Pálos, Palkó, Palló, Pósa családnév sem más, mint Pál becéző alakja. Szent Pál fordulását mondják január 25-re.
Ilyenkor az időjárás is megfordul, a medve is a barlangjában.
Paula női megfelelője is azt jelenti: kicsike, január 26-án van a névnapja.
Paula és Paulina szintén Pálból bekerült az adventisták könyv-sorozatába, ill. a szappantisztító ária film - sorozatokba, szappanoperákba.


Óangol, ófrancia és germán lovagok: Alfréd, Artúr és Vilmos.


Lóránd és Alfréd ugyanarra a napra esnek: január 15-re.
Lóránd Bretagne grófja volt, aki hősiesen harcolt a hódító mórok ellen. A roncevalles-i szorosban a szaracénokkal küzdve hősi halált halt, miután híres kürtje, az Olifant szavára sem érkezett meg a felmentő sereg. Így Károly frank uralkodó csak bosszút állhatott hű embere haláláért.
A hős életét a XIII. századi francia Chanson de Roland, a német Rolandilied és spanyol románcok tartották fenn. Maga a Roland is germán eredetű, ahol Hruodland volt az eredeti alakja, név jelentése: dicsőség,
Merész, vagyis vakmerőségével dicsőséget szerzett harcos.
A Lórántffy család neve is Lórántból van.

Január 15-re még egy germán eredetű név jut, az Alfréd.
Licércnyomás németben második eleme jelentése, Alfréd őde az Alprat - gonosz szellemek nyelvén jelentéssel bírt. Becéző alakja Frédi, Frici.

Nagy Alfréd alatt élt brit Artúr király, egész mondakörhöz fűződik, amely a brit őslakók, a kelták bátor harcát mondják el az angolszász hódítókkal
Szemben az V-VI. században.
Lovagi tettek sorát vitte végig.

A német költészet Artúrt összekapcsolják a Grál legendával, erről szól Richard Wagner utolsó műve is, a Parszifal.

A Roland kút Pozsonyban látható, bárfai városházán van hasonló szobor a nagybányai Szent István-torony falába illesztve.
Lóránd - Lóránt becéző alakja a Lóri.

A német eredetű Elfrida ide tartozik, jelentése: tündérek és manók segítségével védekező, február 8-én, s augusztus 2-én tarthatják névnapjukat.
A január 10-i Vilmosnak ott a női megfelelője, Vilma.
Vilmos germán eredettel bir, Willihelm latinus Villemus alakjából keletkezett, a germán név pedig szó szerint azt jelentette: erős akaratú védelmező.
Vilmosok, Vilmák beceneve: Vili, 1967-ben 144 Vilmosra 27 Vilma jutott.

Gusztáv januári német eredettel bíró név: jelentése a gótok támasza.
II. Gusztáv Adolf nagy svéd uralkodó tette népszerűvé a nevet.


Adolf szintén germán eredetű, nemes edel +farkas(Wölf) a jelentése.
Aégebben Adolfnak női párja is volt: Adolphine.
A farkas a török nép totemállata volt, Kurd a neve, hogy itt is élt nálunk, mutatja a Tolna megyei Kurd helység.

Ágnes és Vince kerültek egymás mellé a naptárban január 21 és 22-én.
,,Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince" régebbi monda
1967-es felmérés szerint 2313 Ágnesre csak 52 Vilmos jutott.
Nevük győzelmet jelent, a latin Vincentiusból rövidült, melynek jelentése győztes, nyelvújítási társa a Győző. 1967-ben 100 kisfiú kapta a nevét.
Idetartozik Bence is amelyet legtöbben Benedek becéző alakjának gondolnak, a Benjáminokat is Bencének nevezik.
Ha Vince napján megcsordul az eresz, jó lesz az az évi szőlőtermés.
Pest megyei Harta idős németjei azt mondják: Vinzentsdhein, bringt
Viel Wein - ha Vince ragyog, a pince ajtaját is kitárják, hogy besüssön a napocska, e napon gömböcöt, hurkát akasztanak a karókra, hogy akkora fürtök nőjenek a vesszőkön. Borral öntözik meg a szőlő négy sarkát,, szentelt borral, a széleit meg Vízkeresztkor - január 6-án - beszentelik vízzel.
Vince napján egy-egy vesszőt levágnak, s meleg szobában rügyeztetni kezdik.
304-ben Hispániában, a mai Spanyolország területén vértanúhalált halt
Szent Vincéről nemigen esik szó.Sárospatak határában a Szemince-hegy is rok Szent Vince alakjával.
Szent Legendája az érdi Kódex-ben található, Áprily Lajos írta meg bordalát.

Ágnes a görög hagnoszból - hagioszból - ered, jelentése: szent, szemérmes, szűzies, tiszta, érintetlen.

Hagness görögből került át ide H nélkül a latinba, az Agnus Dei jelentése: Isten Báránya, magát Jézust, az ártatlanul, bűntelenül feláldozott Messiást jelentette.
Becéző alakja Ági január 11-én, az Ágota február 3-án ünnepli névnapját.
Ágotát 1967-ben 217-en kapták, az Agatha megfelelője, nálunk Agáta, azt jelenti görögből, hogy a jó.
 
 
0 komment , kategória:  Névnapok eredete, versek  
Címkék: alamizsnásmester, ügyfélszolgálati, megkeresztelését, összekapcsolják, önkormányzathoz, betlehemezéshez, földbirtokosról, gyermkökkorában, csillagénekeket, cleopatriájából, belemagyarázzák, szappantisztító, szappanoperákba, fábiánsebestyén, görögországban, helyreállított, vakmerőségével, marhaszentelés, ájtatatosságba, nyomorúságának, vezetéknévként, poézistanítója, vízkeresztkor, ószövetségben, szentháromság, óskandinávban, törökországba, megfordította, spanyolország, vértanúhalált, üldöztetéstől, harmonikáznak, festményekről, remetéskedett, összefonódott, kirajzolódott, naptárban Ábel, naptár csak, görög Euphroszüné, három kháris, ókori Görögországban, örömlányok kedvelt, székelység körében, szentháromság tagadó, vasárnap helyett, szombat –, szombatot ünnepelték, itthon maradtak, ószövetségi zsidó, múlt században, zsidóságot sújtó, fehér emberiség, Szilágyi Ferenc, Fruzsina Euphrosyne, Ábelt Tamási Áron, Tamási Áron, Biblia Bázelben, Hans Herlin, Diósyné Brüll Adél, Adelheidnek Adelaide, Jézus Petros-nak, Oszlopos Simeon, Sarkadi Imre, Borsod Online Simontornyát, Serfőző Simon, Somogyi Simonfa, Károlyi Gáspár, Simon Idvezítőjét, Tompa Mihály, Ófelnémet Ernest, József Attila, Arany Legenda, Parsida Sábaország, Arany János, Németben Rotkapphen, Szent László, Táján II, Iriska-Piriska Irén, Károly Karlnak, Karolina Károly, Shakespeare Antonius, Hübele Balázst Balázsból, Bolond Istókot, Antonióból Tonio, Thony Curtis, Szent Antalról, Páduaiai Szent Antal, Csepel-szigeti Tököl, Szent Sebestyén, Fábiánsebestyén Csongrád, Szent Fábián, Német Bast, Vörös-tengernél Beremike, Szent Pál, Lóránd Bretagne, Nagy Alfréd, Richard Wagner, Szent István-torony, Gusztáv Adolf, Aégebben Adolfnak, Idetartozik Bence, Viel Wein, Szent Vincéről, Szent Vince, Szent Legendája, Áprily Lajos, Agnus Dei, Isten Báránya,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.22. 18:02 A lengyel alkotmánybíróság felfüggesztette az új bírák legitimitásáról szól...
01.22. 18:02 Férfi kézilabda Eb - Döntetlen a spanyol-horvát rangadón
01.22. 17:51 Venezuelai válság - Guaidó az európai uniós szankciók kiszélesítését sürget...
01.22. 17:43 DK: a párt betartja az adatvédelmi szabályokat
01.22. 17:42 Műkorcsolya Eb - Csernoch András nem jutott tovább
01.22. 17:42 Vízilabda Eb - Új időpontban, 19 órától játszik elődöntőt csütörtökön a női...
01.22. 17:42 Nyolc embert ítéltek el Koszovóban terrorizmus vádjával
01.22. 17:41 A magyar kultúra napja - Fekete Péter: A kultúra köt össze minket
01.22. 17:41 Megnyílt az 38. AGROmashEXPO és 10. AgrárgépShow
01.22. 17:31 Kovács Zoltán: mintha csak a Soros-tervet olvasnánk az európai liberálisok ...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Szèp estét kedves látogat...  Barátok  Halogatás  Szentkút Nagyboldogasszony baz...  Amíg meleg  Ahhoz fogj...  Nagyon sok tervem, célom, vágy...  Facebookon kaptam  B. B. Nala gyémántdiplomás lír...  Nők sapkában  feleségként, anyaként milyen l...  Pásztor Árpád: Hó  Reményem csupán csak egy lehet...  Facebookon kaptam  Esztergomi Boldog Özséb áldozó...  Tiltólistás ételek és italok í...  Zene  Szabó Magda: Január  Amíg meleg  Facebookon kaptam  Háziállatok megáldása Remete S...  Png fiú csokorral  Facebookon kaptam  A nélkülözhetetlen fűszerek  Levendula csokrok  Téli kép  Téli kép  Halogatás  Győzelem  Posertube  Lámpa jégcsappal  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Győzelem  Kellemes délutáni pihenést  Nem számít  Közúti ellenőrzés.......  Nem tudod  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Félreértés.......  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Mókus a havas fenyőágon  Jézus megbocsát  Nagyon sok tervem, célom, vágy...  "10 vitamin " A legfontosabb ...  Harmónia......  Jöttem...  Boldog Özsébet ünnepelték a Sz...  Az áradó idő sodrában  Hogy örömet szerezzek kínozómn...  Facebookon kaptam  Krisztus dicsérete  Facebookon kaptam  Bátorság.......  Amíg meleg  Szentkút Nagyboldogasszony baz...  Moretti Gemma Emlékeim színes ...  Png nő  Barát irigysége  Elhunyt Mészáros József (1938-...  Barátok  Facebookon kaptam  Zsírégető táplálékok  Félreértés.......  Facebookon kaptam  Zsírégető táplálékok  Png nő  Amíg meleg  Esztergomi Boldog Özséb áldozó...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Ha az ember szeret valakit  Kellemes délutáni pihenést! .....  Róka  Facebookon kaptam  Reviczky Gyula : Szerelem filo...  Kellemes kávézást!  Mókuska oké  Közúti ellenőrzés.......  Kék-fehér virágos torta  Gyász!  Alvó cica  Png nő  Félreértés.......  Az üdvösség reménysége  Rózsa csokor vázában  Közúti ellenőrzés.......  Szép Ernő: A hó  Haraggal elválni  Hogyan látunk...?  Bátorság.......  Kellemes délutáni pihenést! .....  Aranyosi Ervin: Harkály-doktor  A nyomorúság mint üdvösségünk ...  Önismeret  A csokoládé gyógyhatásairól  Facebookon kaptam  Tündöklés  Png virág  Ha az ember szeret valakit 
Bejegyzés Címkék
naptárban Ábel, naptár csak, görög Euphroszüné, három kháris, ókori Görögországban, örömlányok kedvelt, székelység körében, szentháromság tagadó, vasárnap helyett, szombat &#8211, szombatot ünnepelték, itthon maradtak, ószövetségi zsidó, múlt században, zsidóságot sújtó, fehér emberiség, régi Udvarhely, héber főpapi, debreceni Kollégium, öregebbiket hívták, ifjabbikat pedig, földnek gyümöltséből, hirosimai atombomba, címmel adott, adventista egyházaknak, emberek nyomorúságának, ógörög mitológiai, regebeli spártai, szép Heléna, trójai háború, német Adelheidnek, másik változata, február 5-ös, december 16-os, másik Simon, húsz méter, neve Sarkadi, másik szerint, római katolikus, médiába kerültek, bibliai héber, embert Öregszik, betlehemi kiráyokban, napkeleti bölcseket, jézus születését, megjövendölt Messiás, történet középkori, debreceni &#8211, betlehemezéshez hasonlóan, hatágú kiugratható, bölcsek Karácsony, izraeli Betlehembe, római egyház, naptárbeli eltolódás, templomba megszentelés, gazda felírta, kapura vagy, három királyok, evangéliumot Perzsiában, baltazárból lett, magyar Farkas, névtudományi mesét, januári fiúnév, felesége lett, másik magyarázata, latin eredetű, január 28-as, megszokott megfelelője, vadászmadár karvaly, magyarság egyik, turullal együtt, kánya jelentésű, farkas jelentésű, nyugati Carolus, nőstény karvaly, napon ünneplik, névnapjukat &#8211, hölgyyek Antónia, férfinevek árnyékában, jámbor együgyűséget, magyar származású, városba érkezett, győztes csapásaival, téli szent, jószágok védőszentje, templom előtt, barokk festményekről, égre ismeretes, pestis elleni, napon összefonódott, biblia könyvei, egyszerű nőről, kereszt alatt, keresztúti ájtatatosságba, görög Phereniké, ikon jelentését, kereszténység makacs, damaszkuszi úton, feltámadott Krisztus, héber neve, adventisták könyv-sorozatába, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 1 db bejegyzés
e év: 1 db bejegyzés
Összes: 6933 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1122
  • e Hét: 3759
  • e Hónap: 16268
  • e Év: 16268
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.