Belépés
sayuri.blog.xfree.hu
Önmagában a szeretet nem elég.Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett,akiket szeretünk,sosem elég azt mondani ,szeretlek,hanem minden áldott nap ki is ke... cseresznyák brigitta
1972.01.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
szeretettel
  2012-04-24 16:23:13, kedd
 
   
  FODOR ÁKOS
LEHET
válogatott,
örökbefogadott
és újabb versekFodor Ákos, 1995


2
TARTALOM
AJÁNLÁS
e m l é k - i r a t o k
INVOKÁCIÓ-IK LEVÉLFOGALMAZVÁNY W.-BECIVILIZÁCIÓFIATALEMBER PORTRÉJAVALLOMÁSOK VOJTINA ÚJABB ÉSZREVÉTELEIA BOLOND DALA A HELYZETR
Ő
LKIS-RENESZÁNSZTÁRGYAK DICSÉRETE NAGYSÁG,,- ÉS KORA"A MEGMENEKÜLÉSECCE HOMOKÉT VÁLTOZATÉRINTKEZÉSALTATÓKETT
Ő
SMIKOR ELMENTEK PONTIMATÉLI TÁJKÉPUJJLENYOMATPOLIFÓN TÉTEL
A
HAIKURONDÓDALECCE HOMOHÍRDETÉSKÉPA HÁZTARTÁSI ISMERETEK-B
Ő
LAXIÓMAEDZÉSMINTAA 0ÁDÁMAXIÓMAEGY AJÁNDÉK ELHÁRÍTÁSAROMÁNCEPIKTÉTOSZ-VISSZHANGPORTRÉ, GYUFALÁNGFÉNYBENCIVILIZÁCIÓPÉNELOPÉHIEROFONTÉSZEGY HAIKU TÚLCSORDULCANTICUM CANTICORUMKAVAFISZ-VISSZHANGHÁRUN AR-RASIDKÖZÖTTSZABADSÁGKATARZIS-ÉREM(RÉSZLET A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBÓLBEATRICEÍTÉLETTÁRSASÉLETLES ADIEUXID
Ő
, JÁRÁS, JELENTÉSSTÁTUSZMETAAKUSZTIKAEGY DIAGNÓZISEGY ,,HOMMAGE" RÖNTGENKÉPEWEIMARI ÜZENET: HÁZTARTÁSI TANÁCSUGYANONNAN: UGYANAZMETAOPTIKA3 GYAKORLATAXIÓMAEVOLÚCIÓMETAIDILL
SZÓ
NATINAKRÚDY GYULATALÁLTVÁLTOZATOK EGY JÁTÉKRAADY-ESSZÉÁMULATJELENTÉS-VÁZLAT A JELENID
Ő
R
Ő
LPILINSZKY-EMLÉK-M
Ű
CÍMERPAJZSFÖLIRATGYEREK A PILLANATUTCAI GYORSFÉNYKÉPKAMASZEGY SZENVEDÉLY ANATÓMIÁJAALAKVÁZLATBLOW UPAXIÓMAA KEGYELEM ÁLLAPOTA ÉS EGY MÁSIK SZERELEMHÁZASSÁGI EMLÉK-M
Ű
T
Ű
N
Ő
DÉS A NAP ALATTTÁBLA EGY EGYIRÁNYÚ UTCA SARKÁNEGY FOG ÉNEKEINDISZPOZÍCIÓPATT

3
A TUDOMÁNYEGY TRAGIKOMÉDIA SZINOPSZISAA TEREMTMÉNY ÉNEKEJELHAIKU-RONDÓMOST MÁR HOMMAGEMINDENNAPI TESZT-KÉRDÉSALAPSZABÁLYOK MOZARTEGY PILINSZKY-DALLAMMETAESZTÉTIKAIN MEMORIAMÖREGSÉGHALOTTAK BOLDOGSÁGHAIKU-KOANM
Ű
HELY-HAIKUKOANKOANCANTOAZ
EMLÉKIRATOK
UTOLSÓUTÁNI MONDATA
l e l e t m e n t é s
KEPES SÁRA 1942-1965ÖNÉLETRAJZC'EST LA GUERREKARÁCSONYÚJ HAMLETEK [IMBOLYGÓ MÁSODPERC-DALOK][KÉRD
Ő
N HAJOLÓ NEONOK]ET
Ű
DMADAME CHAUCHAT[KÉT VÁLTOZAT] MEGÉRINTETTÉL[BORÓKA ÁGÁN][HOGY VÁGYOM-E RÁD?]A FÉLELEM DALAI[DALCIKLUS]HAT B
Ű
NBÁNÓ SOR [ÉJEI][CSICSEREG A REGGEL]DÉLESTE[NAPSZAKOKBA ÉS SZERELEMBE]EPITÁF
l e h e t
N. N. HALLGATÁSÁT HALLGATOMIMPROMPTUÉRINTHETETLENEMA LYUK METAFIZIKÁJAVÉTKEINK ISVIRÁGVÉGESZÖGEK WEIMARI EMLÉKKÖNYV-LAPOK EGY BÁRMILYEN TÁRGYÚ FEL- VAGYKIHÍVÁS SZÖVEGÉNEK SORAI KÖZÖTTTALÁLT KÖZLÉSTÚLCSORDULÓ HAIKU: A SZÉPSÉGR
Ő
LMÉRLEG-HAIKUHYPER-HAIKU: A HUMANIZMUSRÓLEGY VÉGS
Ő
KÉRDÉSMONOLÓGÁHITAT ÉS RÉMÜLET - DAL AZ ID
Ő
R
Ő
LANTIGONÉ BÚCSÚLEVELE HAIMÓNHOZARCKÉPCSARNOK EGY PORTRÉEGY FOHÁSZPORTRÉ-KOANHI-FI KOANVÁLSÁG-FOK EGY MAGYARÁZATJÁTÉK-SZABÁLYMAGÁNSZABÁLYJELENTÉSSZINOPSZISMAGÁN-INFERNOEGY FOHÁSZKIS ETIKASZEMELVÉNY A NAGY RECEPT-KÖNYVB
Ő
LTÉTEL EGY MÉRLEG-BESZÁMOLÓBÓLAXIÓMAXÉNIAEGY MÁSIK DEMOKRATIKUS MODELLEGY VAKOND-TÉZISEGY NYELVI (?) AXIÓMAMÉRSÉKELTEN SZELÍD XÉNIÁK MÉG MAGASABB MATEMATIKAKÉT GYEREK-PORTRÉVÁLASZBENS
Ő
BESZÉD EGY ALEXANDRIAI KÁVÉHÁZTERASZÁN NYÁR. DÉLLEVÉLVÁLTOZATOK KIS ÖRÖM-ÉNEK LEHET,MAGYARÁZÓ-TÁBLÁCSKA A VIVÁRIUMBÓLEGY S L O G A N HUMANIZÁLÁSAP. J.OPTIKOANHÁZASSÁG
MOSTJANUÁRI ÁHITATV-F-Á TALIZMÁNSTÁTUSZVISZONYSZINOPSZISÉRTÉKMENTÉSPONTAXIÓMAMOZGÓKÉPHÁROMSZOR HÁROM SOR IMAVALLOMÁSIMPROMPTUSZERELEMA KIBELEZETT PLÜSSNYÚL ÜVEGSZEMETOMPÁN CSILLANHAMUKIMITTUDGÖMB-ÉLMÉNYARS POETICAKOSZTOLÁNYI-HOMMAGEMAHLER-IMPROMPTUDRÁMAHAGYDESTEEGY ÁLOM SZINOPSZISAEGY HIPOTÉZISAZ IGAZI NAGYSÁGASSISI ÉRMECSKEVÍGRENDELETEK EPILÓGUS EGY KÉSZÜL
Ő
FEJL
Ő
DÉSREGÉNYHEZ

LEHET,
hogy ez a legtisztább, leghitelesebb minden szó közül, amit csak ismerek. A tétovaság, a megengedés és a remény közös szava.,,Lehet": a teremtmény szava; a teremt
ő
,,LEGYEN" után a Második talán.
AJÁNLÁS
Csendes vagyok,törvényszer
ű
, ám kiszámíthatatlan,mint némelyik jobb költemény.- Bocsásd meg, életemnek Bármely Olvasója,

ha nem tetszem, nem értesz, nem szeretsz.6
e m l é k - i r a t o k

INVOKÁCIÓ
a heged
ű
mre feszült
ötödik
húrt: bármiféle játék el
ő
tt megpendítem a Láthatatlant;abszolút némaságához hangolom magam, merta halál (normál) Á-ja nélkül mindenzene hamis, minden szövegértelmetlen, Eurüdikém.Eurüdiké
-IK LEVÉLFOGALMAZVÁNY W.-BE
- nos, nem vagyok modern. Édes és kopár aránya más bennem. Képem a képpel,mit kontrollképpen rámvetít e környék, pillanatra sem fed.Hiányzom.Nyugtalan ésnyugtalanító viszony...... szénám rosszul áll.Érzema más baját, ha lelke csikar s ha gyomra hánytorog; nem adatik,hogy én haljak belé. Soha, hogy avagykigyógyulhatnék bel
ő
le.Drágám, édes úr! Egykor mi vívtunk s az még (hiszen, hogykardod mérgezett volt, akkor is: ki-ki tudta) tisztatorna volt; mi legf
ő
bb: szeretted még piszkos cseleidet -- szerettelek. Nemkülönben még rosszálmaimat.Hogy a való szebb, fájóbb a képzeltnél; hogy
az
elérhetetlen, vagy viszont
az
az elvesz
ő
?- Önts liliom kelyhébehagymaszószt: ,,szép!" ,,merész!" és ,,milyen kézenfekv
ő
!"

hallhatod; ám elébbieketne is tudd, mert már gondolatátlemarják képedr
ő
l poétikus brigantik, intellektuálislotyók, ábrándoslelkü halkufárok.Habár - --
ennyi
alkalmasint biztos fel
ő
lems történetesen általam:mely nem alkalmazható alkalomhoz,amely el
ő
tt sápad a részlet;a t
ű
rhetetlen fény,melyben elhamvad, ami
látvány
(megtorlás el nem marad) (így, vagy amúgy)(ez ügybenakárha itt se lennénk)megy magától- elszavaink banalitása ésa szó maga is utána,a semmin alkotott míves lyukon -Talán:szeretni - mikor s hol épp lehet.
CIVILIZÁCIÓ
forgóajtó álla sivatagban. Akikikerüli: nincs
FIATALEMBER PORTRÉJA
Hátborzongatóan m
ű
veletlen (amiaz emberi anekdótakincs módszeres birtoklását illeti ) - magányosészrevételei vannak.Ugyanevilágból épített másik világag
ő
gösen, fázósan és sóvárgónkereng emebben.Nincsenek
törvényerej
ű
rendeletei: a szelídnomád ügyeljen beilleszkedésés kivonulhatás örökmozgóföltételeire.Vannak dallamai.
VALLOMÁSOK
Muzikális vagyok mint Einsteinszép csak annyira mint Mozartde tudok modortalanlenni mint MichelangeloLegf
ő
bb érdekl
ő
dési körömhogy vajjon mi köze dolgaimhozazok körének akik érdekl
ő
désnélkül dolgoznak dolgaim ellenSzeretni szeretek és semmi mástM
ű
ködésem szerint inkább városhozhasonlítok mint f
ő
bérlethez Zavarbahoznak ,,h
ű
tlen" ,,hideg" sütve rám akik melegnek találják a börtönt is mivelszeretnék megszeretni
VOJTINA ÚJABB ÉSZREVÉTELEI
Írjunk nosza, ha már mindenki ír,család-verset! Hiszen pótolja abbana családfa a lírai hitelt,az azonos nevek adják a ritmikát skét-három, váltakozva: tagolás,ellenpont, szerves egység, minden.Nagypapáróltöbbnyire leesett a ló; - der
ű
.Ezüst nagynéni úszva áll a mézben:nézhet
ő
.Anyám - - és itt el is fullada vers, mert ugyebár, nincs arra szó;anyányi hiátus tehát.Papátmég elvisszük a rosszlányok közé (- la vie...) ámtekintélyére vigyázunk: onnan is jó egy fejjel kilógjon!
Mindeközbenhistóriai sztorik - a finom adagolásraszerfölött ügyelve: mindezúgy szóljon, mint madár, fiaihoz;értse, ki érti, s ki-ki, amit szeret.
A BOLOND DALA A HELYZETR
Ő
L
egy képzeletbeli Shakespeare-színm
ű
b
ő
l
A bábuból kihullt a kóc:erében, sajna, vér buzog;könyvb
ő
l idéz minden bohóc;nem játszanak - nem játszhatok.Azám, nolám,tillárom haj, nem játszhatok.Mint illik, Jankát elvesziJani, ki Janit szereti;Janka meg Jankáért lobog:hogyne volnának boldogok?Azám, nolám,tillárom haj, de boldogok!A rossz mindenb
ő
l jelt teremt,hát minden jel rosszat jelent;süllyed a Fönt, lebeg a Lent,dagad az
ő
r, sorvad a rend.Azám, nolám,tillárom haj, rosszat jelent...
KIS-RENESZÁNSZ
szerelemt
ő
l álmatlan forogtamhajnalig - akkor megszámoltam, hogy orrában két lyuk van.Mosolyogtam és elaludtam
TÁRGYAK DICSÉRETE
Bámulatos a KERÍTÉS.Keret a rács - a m
ű
: a Rés!Lényeg a Rés,hogy ki benéz, belássa nyomban

10
mennyire kint van.- Így mind az anyag, mind a lik haszonnal használtatik.\Dícsértessék az alkotó RADÍR!
Az
értelmezi, mit más csak összeír;mert hogy mikor mit tilos: a Helyzetek Lényegétmindig is RADÍRok írták voltaképp.Minden kis eretnekség: langyos, szürke, béna.Ám a kusza sorocskák közt nagy rendet vágvaa RADÍR: nyomán fehéren fölizzik a várva-várt, a tiszta, nagy meta-poéma!A RADÍRnak köszönd, sok rész-részébe-bódult,hogy legalább negatívban kirajzolódunk.\Üdvöz légyen a Kétágú, a RendíthetetlenHANGVILLA, mely, ha rezgetik, hát rezzen,ám magasságát tartja! Hangja akkor se más,ha lágy érintés éri, vagy sors-kemény csapás.Mindegyike saját hangjával van tele- hát nem is lesz bel
ő
lük soha holmi ,,zene"...
NAGYSÁG
Említésreméltót semmit nem tett jóideig. Aztán sem. De kés
ő
bb:k
ő
bevésett végrendeletébenránkhagyta a követ és a vés
ő
t.
,,- ÉS KORA"
berendezkedetta pokolbaneleintes
ű
r
ű
n hivatkozvaa dudatanfolyamra
A MEGMENEKÜLÉS
az ember már csak óvatos.Súlyát apránként ejti rá;minden kis reccsenésre készugorni, kúszni, mászni is.- Nem tudni pontosan, mikor:nem történt semmi végzetes
ECCE HOMO
ravaszkodnunk kell:egy sámli fölött se tud-nánk átröpülni
KÉT VÁLTOZAT
(
helyzetmeghatározás
)végem a célom:tartok t
ő
le és felé;futásból állok (
megoldódik
)gyógyíthatatlanhalandóság a bajomés orvossága
ÉRINTKEZÉS
(jelen románc elején arról volna szó- ha nem veszélyeztetné mindkett
ő
nk eszményi figyelemösszpontosítását - hogy éninkább az ágy mellé szeretnék már feküdni,mintsem meg- és beágyazgatni. Vagy arróla börleszk heroizmusról, ahogyan az ételtszeretném inkább a tányér fölött lebegtetve,ev
ő
eszközök nélkül, a számtóla lehetséges legnagyobb távolságbanelfogyásra bírni; a közismert jóllakásra,mosogatásra, újabb beszerzések kényszerére - s amiezekkel jár - való tekintettel. Stb. Ám, mivel, hogy líraiénünk ezúttal érzelmi okból került
egy
lapra, térjünk rögtön a tárgyra, míg megfelel
ő
a h
ő
fok:)Elutasítólag megsimogatlak
ALTATÓ
minden veszteségfájdalomba csomagoltmegkönnyebbülés
KETT
Ő
S
a hópehely ésárnyéka találkozik végül a földön;december. Éjfél.Életemnek is körül- belül mélypontja
MIKOR ELMENTEK
öblítsd ki a szádat, mosd ela poharakat, a tükrökr
ő
lse feledkezz meg, told helyrea székeket, a könyveket rakd visszaa polcra, a hamut öntsdki, szell
ő
ztess, a tükrökr
ő
lmeg ne feledkezz, vegyél felmás ruhát, vagy semmit, a mosdókagylójából a hajszálakat(vizet csorgatva rájuk, össze-tapadnak és lényegében egyetlenmozdulattal összeszedhet
ő
k) szeddössze, zárd be az ajtót és azablakot, a tükrökr
ő
l nefeledkezz meg, húzd fölaz órákat, gyújts rá, vegyélmély lélegzetet, igyál még egymaradék kortyot, a tükrökr
ő
lne feledkezz meg, told helyrea szádat, öntsd vissza a hamut a polcra, a poharat szell
ő
ztesd ki,vegyél mély könyvet, vagy semmit(vizet csorgatva rájuk) húzd föla hajszálakat, a tükörre gyújtsrá, mosd el a tükröket, a mosdó
kagylójából öblítsd ki a tükröket,zárd be a tükröt és a tükröt,vegyél más tükröt, vagy semmit, próbálj megfeledkezni (összetapadnak)a tükrökr
ő
l (és lényegében egyetlenmozdulattal) próbáljmegfeledkezni a tükrökr
ő
l
PONT
szórakozottanmásvalaki arcávalmosolyodtam el
IMA
az a sírás várjon. Várnia kell.Sokáig, akármeddig, nem tudom.Az isten verje meg lépteidnyomát. Lábaidra,lábaidra vigyázzon
TÉLI TÁJKÉP
Hideg, hideg.Legalább hazafeléegyenesen megyek.Havak, havak, pólyálói sebeknek,gyógyítják nyomaimat.Tiszta, tiszta:nincs bennem el
ő
re,nincs el
ő
ttem vissza

14
UJJLENYOMAT
tartani.Mindenáron: tartania távolságot és a kapcsolatot.E kereszt metszés- pontján (feszület?célkereszt?)kitartani
POLIFÓN TÉTEL
m u n k á k által é s n a p o k telvénkiadnileadnia fölösleget bármi áronkészülök lennie munkák általsenki semmis napok telvén isnagy a nyár megszereznitalán megengedi olyik fájdalomhoz a sebet ésnevetéshez a viccetsimogatnis ilyen-amolyan keretekbenszeretnélek egy-két kép is megteremhetnem ismernihabár nem vagyok méltó - nohanem ismerniméltatlan sem vagyok mivelhogysemmi vagyon az embernek fiábanvalamint az ürességnek (ó Gyönyör
ű
eknél Kedvesebb)szórványos hézagai(holdkórom örökkönfogyó holdja)a nyár nagy.Üvegr
ő
l a törés vonalátmint rátapadt hajszálatlehúznikihúznimenthetetlen fogként a szájbólmenthet
ő
testként a vízb
ő
lképemet
kivonni minden gy
ű
jteményb
ő
lelgondolva valamikicsit és tisztességesethalandóságom biztosés sz
ű
ntelen tudatábanszelíden szerelmesen szabadanmunkák általés napok telvén
A
HAIKU
lábam el
ő
tt ültegy madár, majd felröppent - Nehezebb lettem.
RONDÓ
a r r a gondolok: igencsak irigyeltema vízen üldögél
ő
sirályokat, ahogy a hal- és madár-létmegfoghatónak tetsz
ő
határvonalánolyan természetesen ringatództak, mint magaa - nevezzük így -
határvonal.
(Némelyük épp startolt illetve landolt, heves szárnyberregtetéssel,ám az alaphelyzethez képest az ilyesmi csupánalkalmi akció volt s hamar túlestünk rajta; közbense zavarta meg a hullámzó nyugalmat.)A d o l o gtermészetéb
ő
l adódóan, sohasem volt két sirályfej egy-magasságban (miközben helyzetük - a h
ű
sölés nyugalmae váratlanul meleg, szelíden villámló fény
űő
szben - kétségkívül
egy-magasságú
volt) és ez csupánannyit tett, hogy a nyugodt folyó legkisebb hulláma issirályba-öltözötten játszhatta (eképpen láthatóválett) tisztes kis szerepét - mert, valljuk meg,
különben
gyilkos, toronymagas, b
ő
gve-zuhogó legyen a hullám,ha azt akarja, hogy észrevegyük.És közben perszea villamos is haladt a maga szögletes-lármásmódján és én is üldögéltem rajta a magam módján; a milyen-,és milyen-létnek ugyan mijén? s hogy mindeza folyóéval egy irányban történt, vagyis az, hogyegyfelé menet hagytuk el egymást: a legeslegszomorúbbana r r a gondolok
DAL
Hogy minden lefelé esik;hogy ifjúból lesz az agg;hogy az ev
ő
ket megeszik;hogy mindezekre süt a Nap -- míg csak id
ő
nk le nem telik,sorolhatnánk e dolgokats ,,természetes" mondjuk, pedigérezzük: fantasztikusak.
ECCE HOMO
ha tisztálkodunk:el
távolítjuk
a koszt- m á s közelébe
HÍRDETÉS
Nyug-díjnyertes szül
ő
kt
ő
l származó, egy-istenhív
ő
, fajtiszta, monogám, nagyalakúvilágom elcserélném néhány kisebbre, lakhatóra.Ráfizetés: majdmeglátjuk szerint.
KÉP
csíkos
öröksapkája
volt,fölgy
ű
rtszárú
öröknadrágja
volt,hosszú-hosszú
örökviharkabátja
volt,volt zsákvászon vászonzsákja is,azt is
alkalomtól
f ü g g e t l e n ü l hordtaés folyton fütyörészett;és
átfúrt
öngyújtója volt! lánconhordta: el
ő
vette, visszarakta, el
ő
vette, visszarakta,istenem
A HÁZTARTÁSI ISMERETEK-B
Ő
L
mikor a papírszelettel, késpengével,megnyálazott újjal, vagy egyéb,m
ű
gondot és rögtönzést szerencsésarányban vegyít
ő
módokon begy
ű
jtötthamuhengerkét, hamulepényt, hamu- pillangót, pormacskát, hullt-hajszál-hekatombát, virág- és grafitporkupacotúgy ejtem, fújom, kenem, csapoma - nem épp üres - hamutartóba, hogyannak tartalma riadt verébcsapatkéntszétrebben, hogy tágabb körben leüljön:az méltó díja íly fáradozásaimnak
AXIÓMA
morális örök-mozgó: amit nem emelsz-
sz
ű
ntelen -
süllyed
EDZÉSMINTA
Jó, ha ezzel számol,ki beáll a körbe:lesz kölyök-órjásbólkomoly, feln
ő
tt törpe.
A 0
Ha a 0 a helyén áll, az igen helyes,s
ő
t, tiszta haszon, mit megszerezni érdemes!Mert hisz a 0 az 1-b
ő
l
egyb
ő
l
10-et csinál,ha érdeme szerint szerényen a sor végére áll:értékét meg-10-szerezi az a világ,mely önnön 0-inak elébe vág;ámde
minden
tüstént 1/10-ére lappad,hol a 0 arcátlanul az élre kaptat:ha 0-nk a sornak e-végére áll,az minden értéknek: 9/10 halál...Fenti 10 sor arról szólt, hogy minek hol

lenni,s ezek során tán kiderült, hogy a 0 nem épp semmi!
ÁDÁM
micsoda Kert volt!Virágszándékainkattett-gaz verte föl
AXIÓMA
mire megtanulszénekelni, dalod már rég nem
arról
szól
EGY AJÁNDÉK ELHÁRÍTÁSA
Ne adj igazat. Neked túlsokba kerül;nekem meg épp van.
ROMÁNC
Lám, ez a kedves n
ő
ismellettem öregedett mega metrón:föladva(el
ő
nyös) profil-helyzetét, szembefordult.
EPIKTÉTOSZ-VISSZHANG
Sose mondd azt: ,,el-veszítettem",
semmir
ő
l
;mondd: ,,visszaadtam"
PORTRÉ, GYUFALÁNGFÉNYBEN
lelkem elillan,vánszorgok utána- pálinka gyengül ígynyitvafelejtett üvegben,otthagyott pohárban:tündér alkohol t
ű
nténlassan párolgó, nehéz,émelyít
ő
lötty
CIVILIZÁCIÓ
úgy
t e s z ü n k
PÉNELOPÉ
tétlenség tervétszövöm éjszaka - nappalfölfejtem azt is
HIEROFONTÉSZ
,,Bizonytalan volt a nyár, nagyonnehezen indult, de most itt van.Olyan mélyen, megadással és hirtelenaranyos terhességgel, hogy
ő
sznek látszik. Szép nap van, nagyon szépnap, és a világ csak egy-egynapból áll, mindig egyetlen jelenlev
ő
napból, hiszen a tegnap nincs már,a holnap nincs még, az emlékezetcsalóka, irreális, megfoghatatlanvalami, idegesség és irizálás, a jöv
ő
pedig
bona fide
feltevés, és a hipo-téziseket nem szeretem.Szép nap van, ma,ma! és ha valamit akarok, ha valamitszeretek, azt ma akarjam és ma szeressem.Ebbe az egy napba, mint valami óriásiaranymedencébe vagy zöld tükörbe merül elminden, de minden, az élet, a szerelem, az evés-ivás, a vallás és a történelem minden
ehet
ő
sége, ünnepélyesen, jelent
ő
ség-teljesen, mint Zsuzsánnalába a fürd
ő
ben.Rezegtek az apró levelek a fiatalfákon, miért, meddig"
EGY HAIKU TÚLCSORDUL
ikrásodsz, mézem,színed mélyül, aranyam, borom, er
ő
södsz;hunyoroghatok-e mégfényedben, napom?
CANTICUM CANTICORUM
úgy vágyom rád, mint ha itt se lennél
KAVAFISZ-VISSZHANG
legalább egy ízben el kell menni,messzire kell menni mindenszeret
ő
szem el
ő
l; le kell h
ű
teniszívek kölcsönös lobogását, épp a leg-melegebb szivekét - máskénthogyan is volna kívánható, hogy akitérdén lovagoltatott, stb.:
egykor
bájos-hibás személyedet apránként elfogadja,m á s-ként?Mesterlegény, - ha lány vagy is -mennél messzebbre! (Úgyszólván közömbös:kikkel, hol, mit tanulsz. ,,Tanulsz"-e.V i s s z a k e l l j ö n n ö d, hogy
itt
l e h e s s.És ha szíved töröd össze - ímmár: megint -akkor is. Akkor ezt tanultad.
Elég szívtör
ő
s
az egész.Csak az a fontos: mennél messzebbres legalább! egy ízben.) El kell menni
HÁRUN AR-RASID
a Mindent-TudásKútjába mártott fejemelfelejt engem
KÖZÖTT
hogyan költözhetnék mindenestülegyetlen elragadtatott tekintetembe, hogy mégszemem se lássék: ne zavarjaa tiszta látszást holmi látvány; hogyan boruljak le térd nélkül, minden nélkül: m i e l
ő
t t ?ennyire
nem
tudni csak azt lehet, amit tudtunk egyszer, egyszer tudni fogunk, de mit g y a k o r o l n i (már csak kényszerít
ő
alkalom híján is) mód nincs; amia halálosan biztos tudás két csillagmesszi pillanataközött: e l k é p z e l h e t e t l e n
SZABADSÁG
a legdrágábbat, a legkedvesebbet,az egyetlent, mi valóban Egyetlen:indulás el
ő
tt léggömböd kosarábantalálod. És mindig, hajszál- pontosan ennyi, s
ő
t:
ez
a túlsúly.Választhatsz:
KATARZIS-ÉREM
(
fej?
) pehelyke, áhí-tattól visszafojtott lé-legzetté tettél(
írás?
)Bármihez érek:
te
zendülsz. Nyelved lettem,harangom lettél
(
milyen
érvényes
lett arcom: két tenyeredzárójelében!)
RÉSZLET A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBÓL
súlypontom
kívül
esik jelenségemen:aki f o g - nem b í r
BEATRICE
üregesed
ő
anyagom alakodatrajzolja körül
ÍTÉLET
sohasem fogodmegbocsátani nekem,hogy nem szerettél
TÁRSASÉLET
fölkereslek, hogyne kelljen rádöbbenned:magamrahagytál
LES ADIEUX
magadra ítéllek

23
ID
Ő
, JÁRÁS, JELENTÉS
aztán a hó,megint a hó,eljön a hó hava, évada:hullhat önmagára másmaga.Most jelent
ő
sebbek és múlandóbbak a lábnyomok. Aztán megint elolvada hó, a hó, a hó
STÁTUSZ
e fásvilághozérzékeknek öt sebénáltal szögezve
METAAKUSZTIKA
n e m h a l l a t s z a n a a pizzicato-csípkel
ő
dés, sem a szomorúság hosszúvonásúsuhogása, ha alattuk nem rezonálnaaz elragadtatás némasága
EGY DIAGNÓZIS
nem figyelünk, csak számítunk egymásra - nemhangverseny: lemez
EGY ,,HOMMAGE" RÖNTGENKÉPE
NAGY tisztel
ő
d VAGYOK
WEIMARI ÜZENET: HÁZTARTÁSI TANÁCS
Ne zsúfold össze gyümölcseidet!Egymás tapadó közelébetartósabban kényszerülve- akár az emberek: rohadni kezdenek
UGYANONNAN: UGYANAZ
Koszlik-foszlik, züllik a talmi holmi.- Habár reménytelen e dolog itt:minden napodon
hozz rendbe valamit
;m a g a d a t ne hagyd elgazosodni.
METAOPTIKA
Nagyon figyelj, mert a világot
teszed is
azzá, aminek látod.
3 GYAKORLAT
képzelj egy tükröt;gondold, hogy belenézel;hidd el, amit látsz\segíts mindennek olyannak lennie, mintamilyen úgyis\zsinegen horog, boton zsineg ne legyen, bot se, kezedben
AXIÓMA
Isten nem hiv
ő
.A nép nem demokrata.A víz nem szomjas.
EVOLÚCIÓ
ugyanazt írom:mindig más mindig másértolvassa másnak
METAIDILL
itt ülök én ésgondolataim se száll-nak sehová se
SZÓ
NATINA
I s z ö g l e t e s s z a v a k
(derékszög
ű
)
BÉRKERET
(amorf)
TÜKÖRCSERÉPII k é t g ö m b s z ó
(szép)
HABLABDA
(kedves)
GUMIGOMBÓCIII l e b e g
ő
s z a v a k HÓHAMUIMA
KRÚDY GYULA úr,
magyar író,megzendíti a hiány legmélyebbhúrját, hogy a fájdalom véges-végig-járt útján
át
jutnánk
túl
a Fájdalom Birodalmának mindengránicán, olyan helyre, helyzetbe,ahol már tapintható, szaglintható,látható, ízlelhet
ő
, ölelhet
ő
minden,ami nincs többé - és semmi más.
TALÁLT
- - bámulatába fogott.Kerekre nyitott szemmel nézte a leányt, mint a n
ő
iszentképet nézegetik elhagyatott kolostorokbanvilágtól elvonult szerzetesek. Rámeredt,mintha e-naptól kezdveélete végéigtöbbé nem láthatna más n
ő
t,csak ez egyetlent, e gyönyör
ű
t, ez ismeretlent és elérhetetlent;napsütésben és éj setétjében, a sárga
ő
szi fák alatt éshulldogáló hópelyhekben,az utazás elsuhanó tájain és az elmebetegek csendes házábanÉ
S AZ ELMEBETEGEK CSENDES HÁZÁBAN
elmondhatnáaz
ő
srégi ének szavaival:
bal keze a fejem alatt, jobbjával megölel engem,

ő
pedig így kiálthatna fel a sötétségben, a zsengemenyegz
ő
i lombsátor alatt:
esdve kérlek titeket, Jeruzsálemnek leányai,az
ő
zek és szarvasün
ő
k nevére, föl ne serkentsétek, föl ne ébresszétek az én szeret
ő
met

Ő
PEDIG ÍGY KIÁLTHATNA FEL A SÖTÉTSÉGBEN, A ZSENGE MENYEGZ
Ő
I LOMBSÁTOR ALATT
:Te Isten udvarában játszadoztálés én a Te játékod, Te az én játékom levél a föld kerekén,ahol mindenkinek gyönyör
ű
ségére voltála szentlélek tisztaságában,Madonna Hetaira.Gyermeked vagyok, és csak Terád akarok hallgatni.Boldog leszek örökké, ha megtarthatom útaidat. Nem vetem el fiatalságod szenvedésb
ő
l született bölcsességét,ajtófélfádat
ő
rizem csillagok húnytánál, csillagok nyíltánál,mert aki Téged megtalált, életet talált
VÁLTOZATOK EGY JÁTÉKRA
POLONIUS:
,,- játszott, vagy megittasult; Labdán kocódott; vagy tán, e s ama Jóféle házba láttam térni be"
(...)
,,Példát magadról véve, lesd ki
ő
t."
(...)
,,S mondd, a zenét se hanyagolja el."
keresem egyen-súlyomat (és semmi mást):labda a lejt
ő
n
én is vágtam szétlabdát: én is zokogtam:
nincs benne semmi
\(mondd, Mindenttudóm:a mozdulatlan labdaáll? ül? vagy fekszik?)\színünk, nagyságunk m á s ; pörgünk, pattogunk e g ysötétség
körül
\titkom ne firtasd:fölhasítod labdád: setudás - se játék.
ADY-ESSZÉ
R ö p ü l j , h a j ó m ,nincs víz.
ÁMULAT
Csodálatos az a vonulás! Nem tömeg, de végeláthatatlan,számtalan és széle nincs, se hosszas nincs köztük kett
ő
, ki egyszerre lépne.Mindegyikük egy-egy világmindenség:nem szorul másra - mást ki nem szorít;hallatlan léptük minden zajt kiolt,magábaölelve mind-mind a zenét.Érinthetetlenségüket tapintom,állandóságuk szélvészében élek:égek-fogyok, mint áldozati máglya -- döbbenetes Azok Vonulása,akik szembe többé sose jönnek
JELENTÉS-VÁZLAT A JELENID
Ő
R
Ő
L
valahogy úgy, mint a csecsem
ő
k:iszom, iszom és szomjazom,megkívánok és elúnok,fogok, megszorítok és elejtek,elsírom magam,unatkozom, félek.Mindent
ő
l függök, de alig függök ö s s z e. Nagyon megörülök egy érintésnek. Vissza- borzadok egy másiktól. Nevetnem kell, nevetnem bizonyos szavakat hallva, látva.Figyelmem leng
ő
ajtaja készségesen nyíldogálkifelé-befelé, vagy ácsorog
középen
: elbámészkodomegy színen, formán, hiányon; jót csodálkozom olyasmin,hogy hajlik az ujjam.Bízom. Ragaszkodom. Hamar felejtek. Valahogy így.Jöheta jöv
ő
-úgyis jön- nem hívom.
PILINSZKY-EMLÉK-M
Ű
Születésünkkel sebet ejtünk.Létezésünk kiszakít valamités eltakar valamit a teljességb
ő
l,halálunkkal pedig árnyékot vetünk.- Mivégre vajjon mindez? Vajjon mivégre?
CÍMERPAJZSFÖLIRAT
Nagyon - vagy sehogy.
GYEREK
ahogy a szél fúj- vagy épp nem
A PILLANAT
fellobban és kialszik.De akkorra már örökre beégettvalami Megnevezhetetlenmintái közé
UTCAI GYORSFÉNYKÉP
Bájos. Csúf. Igéret.Mint egy ebihal.
KAMASZ
nincstelen tékozló
EGY SZENVEDÉLY ANATÓMIÁJA
HAMLET:
,,...mely dolgokat, uram, bár magam isrettent
ő
en és roppantul meghiszek,mégis úgy tartom, nem becsület így papírra tenni:"
Gyere,közel, közelebb,még közelebb, kérlek, még, még,egészen közel, tapadóan-egészen!- Én akarlak eltaszítani.
ALAKVÁZLAT
Sietsz. Késel. Félsz. Azértis belevágsz, belémvágsz. A mozdulat közepénmegbénulsz, már annyira bánod. Meg-teszed és nem: magamagávaltörlöd a tényt. Mindez még csak rossz sem.Aztán megintkésel majd.Majd elsietsz
BLOW UP
Valamit elfelejtünk,elmulasztunk valamit,elszalasztjuk, vagy elhalasztjuk.És ez a majdnem-semmi attól fogva jön, jön, nyomunkban van és egyszer csak mérettelenné hatalmasodik, mint az éjszakacsendjében egy padlóreccsenés.
AXIÓMA
A szeretésen
kívül
minden emberitett: romépítés.
A KEGYELEM ÁLLAPOTA ÉS EGY MÁSIK
A szeret
ő
k tengernél, napnál,id
ő
tlen térnél többet nem akarnak,kevesebbel be nem érhetik.A
lehetségességek
csüggedt/csüggeszt
ő
mérleghintáztatásaházastársi-háztartási erény.Kád víz.F
ű
t
ő
-test-meleg.Lakóterület.
SZERELEM
ahogy a szél meglebbenti a függönyt:nem a függöny, nem a szél. A lebbenés
HÁZASSÁGI EMLÉK-M
Ű
van, mikor
tisztább
eltörni egy tányért, mintelmosogatni
T
Ű
N
Ő
DÉS A NAP ALATT
Valami árnyék megtaposta árnyamat- nehezteljek rá?
TÁBLA EGY EGYIRÁNYÚ UTCA SARKÁN
- az ecet bezzegsose borosodik meg...
EGY FOG ÉNEKE
már kilazulok.Ha kell: vigyázni kell rám.Rágni, velem? Nem.
INDISZPOZÍCIÓ
Amikor szivemgyáva és agyam lusta:
véleményem van.
PATT
ha elmondhatnám,miért becsüllek nagyra:vérig sérthetne
A TUDOMÁNY
be- bizonyítja a vízr
ő
l,hogy nem vízszintes

32
EGY TRAGIKOMÉDIA SZINOPSZISA
Mindenkinek van igaza.
A TEREMTMÉNY ÉNEKE
új szemmel néznia régi képre: ez ami alkotásunk
JEL
Vér-szem a hóban.Kié? mié? nem tudom.Piros, fehér; föld.
HAIKU-RONDÓ
az én poklombanszámolnak és mértékkelszeretnek; órátlesve id
ő
znek; folytonvéleményük van;csak id
ő
van, semmi tér.Azt mondják:
PERSZE
.Semmi tér, csak id
ő
van;mindenki siet, birtokol, nyilatkozik,temet, nemz és sz
ű
l- semmi nincs, csak történik az én poklomban
MOST MÁR
Most már vigyázni kell.A feld
ő
lt, elszórt tárgyak, dolgok d
ő
ltségére, szórtságára is. Hogy rendet ne csináljak a Rend helyett, hogy
más
helyre ne toljama Helyén-Így-Lev
ő
t
HOMMAGE
áldassék és tiszteltessék az állvány, amit elbontanak a megépült építmény körül, áldassék és tiszteltessék a gyógyulás utáneldobott bot, leoldozott kötés
MINDENNAPI TESZT-KÉRDÉS
Látod-e még azt,amit nézel - vagy már csak tudod: ,,ott" ,,az" ,,van"?
ALAPSZABÁLYOK
A vendégnek minden jár.A vendég mindent mástól, ajándékba kap.A vendégnek el
ő
bb-utóbb el kell mennie innen.A vendég magával semmit nem vihet.Mindenki vendég.
MOZART
nincs rossz f
ű
. Nincs szél,ami ne jól fújna. Nincshamis madárfütty
EGY PILINSZKY-DALLAM
Mikor már csaknem elveszek:hiányod megfogalmaz.Két gyengeség beleremeg,kettejük mily hatalmas!Lehetetlenségünk ragyog! Nincs szem, mely belenézhet.Taglalhatatlan állapot- nem része az egésznek. Nincs id
ő
nk. Nincs történetünk.S mi nincs, az múlhatatlan. Nem ismerünk erényt, se b
ű
ntaz Örök Pillanatban

34
METAESZTÉTIKA
...minden éretlen épségnél szebbkopások, törések...
IN MEMORIAM
hajdani pörgés-forgászaja, fénye egy rezg
ő
fej ezüstös
shaker
ében- a táncosok ugyan mind,a muzsikusok minds mind, aki hallotta, látta,mind halottak azóta s a Szálahelyén pedig rom és gyom:valami zene mégisés mégis vissz-hangzik
ÖREGSÉG
túl közelr
ő
lnem látlak jól
HALOTTAK
képeik falnak fordultak fel
ő
lünk ésa hátuk: tükör
BOLDOGSÁG
Együgy
ű
en, mintegy kislány. Mint egy vihar.Mint egy ,,nem-tudom"

35
HAIKU-KOAN
még az sem kizárt,hogy a céltábla nyiladútjába kerül
M
Ű
HELY-HAIKU
Talán hozzá senyúlj. Csak nézd és nézd, míg csak gyönyör
ű
nem lesz.
KOAN
röpül az ég
KOAN
madárfa
CANTO
Titok a rózsa.Aki firtatja - talmi a tudása.Ki csak csodálja: az a tudósa.A rózsa: rózsa.
AZ
EMLÉKIRATOK
UTOLSÓUTÁNI MONDATA
nézve gyönyör
ű
,távolodó nyomokat,szememb
ő
l hó hull
l e l e t m e n t é s
KEPES SÁRA
1
942-
1
965
A leányzó nem alszik,csak meghalt. N
ő
létére merészelt tehetséges, szuverén és igényes lenni.Gondolkodott, szeretett, olvasott, írt és komponált. M
ű
veltsége tágasságban és mélységbenegyként elképeszt
ő
nek, beleérz
ő
-készsége határtalannak t
ű
nt. Humora csillámló, énekhangjahajlékony, tekintete meleg volt. Nem ,,szerény anyagi körülmények között" élt, hanem nyomorban. Kisfia gyógyíthatatlan testiés szellemi hibákkal született. Házassága, szerelmei nem voltak szerencsések, barátságai nembizonyultak megtartó erej
ű
nek. Hivatásának megfelelni-törekedtében is oly sok méltányta-lanság és megaláztatás érte a fiatal, sérülékeny és méltán önérzetes lényt, amennyit egyilyesmiben rutinos, érett ember sem könnyen dolgozna föl. Kisebb-nagyobb Kreónok számáratúlságosan Antigoné volt: h a s z n á l h a t a t l a n. Leveg
ő
tlen helyen és id
ő
kben próbált egészséges tüd
ő
vel, mohón lélegezni. Önnön súlya alatt letört ág; élhetetlen életének maga vetett véget. Kevéske írott hagyatékának is csupán töredékét
ő
rzöm, s kívánom fölmutatni itt. Eleven ésvele-nem-temethet
ő
Érintését többen érezzük s adjuk, miként lehet, tovább. Fortinbras vállveregetését (,,Bel
ő
le, ha megéri...") nem kéri, nem t
ű
ri. Nagyon szeretem.
ÖNÉLETRAJZ
Voltammérgel
ő
d
ő
kisgyerek, dühös,mert túlmagasra n
ő
tt az asztal,hol kiváncsi váza állt ugrásra készens leszek múltján fogatlanul rágódó mihaszna.
C'EST LA GUERRE
Én, a háborúban született, számban máris-szúvas bölcsességfogakkal kínlódom. Az emlékezet nem enyém. Apámé s anyámé. Apámé, akit nem ismerek,mert Ukrajnába hajtották, fiatal testét gyötr
ő
és értelmetlen munkára fogták (anyám szerint akkor még nagy gyerek)- mert félzsidó volt -a hitlerájt szolgáló németek, s mert anyám volt árja-párja- ki értem, csecsem
ő
ért Pesten rettegett -ez iszonyú kínrím miatt kapott fehéret sárga karszalag helyett;aztán megszökött, haza, anyám se tudja, hogy,hosszú és nehéz út lehetett,mert mire hazaért - házát még megtalálta -de senkit meg nem ismert, mindent elfelejtett,azt tudta csak: menekülne, szökne, ölne;a tébolydából éjjel, alvó betegek felett átlépve, csöndben távozott, magával vitte rettegését, az ápoló pipáját s egy kenyeret,az országból is kiutat keresve, a határnál ahogy riadtan hátra-hátranézett,lel
ő
tte
ő
t egy vakbuzgó határ
ő
r.
KARÁCSONY
Közömbösenés szinte mellesleg mondom el pár évea ghanai templomok faláranéger karácsonyi kiskrisztus került.Mérséklettel és nem izgatott-halkan, szinteoda sem figyelve mondom el csak mert félek ha kiáltanám túl hangosan:a rózsaszínb
ő
r
ű
,,fehérek"többé sem a tengerparton sem a strandok pocsolyáibannem mernének barnára sülni
ÚJ HAMLETEK
Hosszabbodnak a szavaink a szánkonés lassan rövidülnek éjszakáink,nyomorúsággá szelidült nyomorbanérleljük gondolattá gondjainkat.Magányos nyomorultak, h
ű
lt az ágyuk, fényképek közt a barna, politúrosdobozban
ő
rizgetnek régi írást míg kedvesük - pár évvel öregebbenmár régen máshol, másként álmodik.Csak ez a nyomor, mert nem az éhezés az,de gond a gondolat is, hogyha társa,a tett: minden, csak éppen nem tevékeny;csak megfogamzik s máris elvetéliügyetlen öl szorító számítással s hull féregjárta, éretlen gyümölcsként.
[IMBOLYGÓ MÁSODPERC-DALOK]
Imbolygó másodperc-dalok elbotlanak a semmi szüneténvagy mint a zsúfolt országutakon,hol indításnál fontosabb a fék.
[KÉRD
Ő
N HAJOLÓ NEONOK]
Kérd
ő
n hajoló neonok, utcai lámpák feketednek, pislog az éjfél. Piros fapadon fázósan a csend ül. Biztositott házak vakolatját úgy leveri, k
ő
m
ű
ves se különbül s lötyög
ő
ajtókat rugdal a szél.
ET
Ű
D
Úgy támadsz rám siet
ő
sen, mint a tanári katedrán zord pedagógustökfej-seregére ijedt kamaszoknak, ám én büszkén állok elébed,mert gy
ű
lölsz s én se szeretlek, az indulatod ragad el, lendíti a lábad rúgásra, ütésre kezed; szánnám magamat, de hiába, behorpad e g
ő
g: üss!
MADAME CHAUCHAT
Nesztelenül járok, becsapódnak utánam az ajtók, szép b
ő
r
ű
hátam csupa görbület, íve a kérdés görbe jelére hasonlít; kérd
ő
n ferde szememmel ferdén nézek minden ,,kisszer
ű
" ,,emberi" lényre,ám, ha megáhít, lágyan nyújtom körbe lerágott körmü kezem s bár nem szivesen, ritkán tegez
ő
döm(egyszer az évben, a farsang-éjjel furcsa-szokatlan forgatagában) - néki megengedem ott: letegezhet és ceruzámat, szép irónomat is nekiadvaengedem
ő
t, hogy furcsán törve a francia nyelvet,lélekb
ő
l magyarázzon nékem a szép szerelemr
ő
l s én, aki mindent tudtam már, bizony én kinevettem, zsenge kölyöknek, kis fecseg
ő
nek véltem az ifjút,mígnem övé lettem, s mert tudtam, nagybeteg
ő
is,hogy ne legyen t
ő
lem rögtön megfosztva egészen,emlékül testem röntgen-képét nekiadtam, s még betegebben, mint voltam, utazok haza gyorsan:orv-utazó, keskeny kirgiz-szemü, szép orosz asszony.
[KÉT VÁLTOZAT]
MEGÉRINTETTÉL
Megérintettél kedves s lásd megáradt a magamból kicsapó szeretet. Körkörösen gy
ű
r
ű
zik szét a bánat s mióta rámnyílt szomorú szemed,mint nevetés: sírás görcsei ráznak. Ha éjjel megsimít h
ű
s tenyered és súlyosan nyom könny
ű
kis vaságyad - neked soványka testem fekhelyed.
\
Megérintettél kedves s lásd megáradt,körkörösen gy
ű
r
ű
zik szét a bánat s mint nevetés: sírás görcsei ráznak. Ha éjjel megsimít h
ű
s tenyered,engem nyom súlyosan könny
ű
vaságyad,neked soványka testem fekhelyed

40
[BORÓKA ÁGÁN]
Boróka ágán fekete éjszaka szunnyad,lekúszik onnan karikalábon a hernyó. Fa ága reccsen,koppan, lehullik,alatta fekszik kett
ő
be-szeltenaz éles ágtól - karikalábon a hernyó. A zajra ébred, s szemei újra kihúnynak a fénynek.
[HOGY VÁGYOM-E RÁD?]
Hogy vágyom-e Rád? Bolhát keres így, aki tetves,tengert szeret így, aki éppen most belefullad.Mint éjjel a vendég, nyáron a hó, úgy kellesz;nem szebb a poloska Tenálad, a kecske se hullat szebb kecskebogyót szemeidnél, lágyfejü kedves.
A FÉLELEM DALAI
Vigyázva számolja ujjait a f
ű
szálakat négyszögbe rakjakérdezget és közben édes tejre gondol leguggol arcát elrejti titkolónvigyázva számolja ujjait sötét szobábanmegindulnak a tárgyak lépnek lépnek katonásancsak
ő
nem mer mozdulninem mer sötét szobábantestének meztelen szépségét ruháján keresztül meglátták idegen szemek piruló b
ő
rér
ő
l örökre el akar szabadulnia mindent látni enged
ő
ruhavárt hátha leveszi róla valakiakinek igazán megmutatnátestének meztelen szépségét

41
ifjú éveim fiatal fájaévgy
ű
r
ű
k kúszva befonnak félek jaj félek engem is megvár a halál széles kapukat tárok hogy mindent befogadjak ha kéritek kincsemet elosztommindent nektek adok csak engem hagyjatok meg önmagamnak
[DALCIKLUS]
*
(1.)
Nincs f
ű
egy csöpp se száraz s esik megint. Szúrnak szakadt levélt
ő
l lompos ágak.Mint gyermek torkán a falat,csókod is - lassan - elakad.
(2.)
Úgy örültem jöttödön,mint a repdes
ő
kövöna gyerekek. Kattogás a szívemen -mint csikorgó sínekena kerekek.
(3.)
Éhes galambok cs
ő
re így kopog.Goromba zápor! még messzebb vagy így. A hegyi úton víz csurog le most, galambok ablakon kopognak így, párkányán piszkos csíkokban csorog.Öklömnyi gödrök telnek - sejteni.Még hallom, megbékélten szusszanok, s álmos szemem képeddel megtelik.

*
Az itt következ
ő
hat költemény alapján Szerz
ő
jük dalokat komponált énekhangra, zongorakísérettel,akkori ideálja, az Új Bécsi Iskola szellemének adózva és a Reihe-technikát alkalmazva - a m
ű
r
ő
lházi felvételt is készített, saját el
ő
adásában; az, és a kotta-kézirat remélhet
ő
en - s hogy Társatidézzek - v a l a h o l m e g v a n

42
(4.)
A csend szakadt kiáltást varrogat,ébrenvárt hajnal szemhéjam mögött ég, pirosa mint a sz
ő
l
ő
fürtöké.Szerelmünk - messze vagy - kett
ő
nk közéhull féregjárta, éretlen gyümölcsként. Nem látom, kedves, most az arcodat.
(5.)
Mint sötétet a fény -úgy leltelek,mint utazó a megürült padot,és úgy szeretlek most, ahogy a mélyvizeknek halai az iszapot.Tenyeremben simogatás lapul - így bújnak meg házak közt csöpp terek - Elment a kedves.Én engedtem el,mint léggömb zsinegét a kisgyerek.
(6.)
Mint ki fejére tégla eshet:no, essen inkább!Most a házracsordult az ég.Lásd, én szeretlek, s magammal lettem összezárva. Nem ring a Nap sem.Megfeneklett.
HAT B
Ű
NBÁNÓ SOR
Belátom, hogy szememet saját kezemmel magam vakítottam.Sajnálom, hogy kezemet saját eszemmel magam bénítottam.Megbántam, hogy eszemet poros fiókok mélyén tartogattam

43
[ÉJEI]
Éjei rátör
ő
bajok. A puszta lét teher neki, puszta létemmel legnagyobbteher magányán én vagyok. Rátör
ő
bajok -éjei. Lettem s vagyok most irigye,hozzá kötöm magam, mirea szánalom befonna.Szell
ő
-kezem tétován int,ha fáradt kis mosolyát, mint fehér zászlót, kibontja.
[CSICSEREG A REGGEL]
Csicsereg a reggel, fütyöl a szél a fák közt, pompás madár fiai húznak ide-odakukacokat. Éjjel valaki újra rál
ő
tt Holdunkra s
ő
nyöszörög, mint az anyakoca,leveti az ég
ő
vöröset, új ruhát ölt.
DÉL
Jöjj, tavaszi csudameleg; álmos mez
ő
k,izzadó föld üde szaga-ereje: dél. Nap tüzet ád, eregeti füstjét a szél,vízbemártják icipici hajuk a n
ő
k.
ESTE
Égbefúrja kicsike fejét, szikár torony fekete lében ázik. Nyomasztja árva magánya, ezért hasít az égbe,magára lázít minden estét, minden sötétet,melynek vízei súlyosan csorognak, szárnyát törik a tétova rovarnak,ha az a fényr
ő
l odatéved

44
[NAPSZAKOKBA ÉS SZERELEMBE]
Napszakokba és szerelemberejti magát a valóság. Este fejét ki letette,táguló világba a gondját (azt, hogy a hámba befogják,bárha húzni nincs meg a kedve s tölt hiába nyolc robot-órát)messzire dobta-vetette.Mint aki úszni szeretne s látja, tiltva ringnak a bólyák,úgy találok napbanevetveút közepén tilalomfát.Úgy, ahogy - sietve tehozzád -rejtem arcom öledbe;rejti magát a valóság napszakokba és szerelembe.
EPITÁF
Ha megtart,aki voltam, szivetekben:nem elég. Élnék, de szebben,mint ti - s amíg ti, addig. A leányzó nem alszik,csak meghalt.
J e g y z e t
E szövegközlés törekszik híven követni a szerz
ő
i gépirat bet
ű
it és szellemét. Az interpunkció ésaz ékezés alkalmankénti és értelemszer
ű
helyesbítését, illet
ő
leg differenciáltabbá tételét nemteszem szóvá. Említésre méltó, hogy birtokomban van Kepes Sára fordításában Arnold Schoenberg:
PIERROT LUNAIRE
cím
ű
dalciklusa (A. Giraud által írott s O. E. Hartleben átköltésébenmegzenésített) versszövegeinek gépelt kézirata is. E fordítások példás hangulati és formaih
ű
séget revelálnak - kár, hogy nem énekelhet
ő
(nem prozódikus) szövegek. Ezeken felül a Szerz
ő
három kotta-kéziratát
ő
rzöm: a
ZONGORAVARIÁCIÓK
,
az
ÖT ZONGORA- DARAB
,
és a
HÁROM RONDÓ FÚVÓSNÉGYESRE
cím
ű
m
ű
vekét. Ezek is, mint a vers-kéziratok,dátumozatlanok. Kiadómnak köszönet a közlésért, az Olvasónak pedig figyelméért. F. Á.

45
l e h e t
N. N. HALLGATÁSÁT HALLGATOM:
- - veled marad, amihez nem ragaszkodsz.Felfoghatatlan bolygópályán keringvemeg-megközelít olykor és olyankor az örömt
ő
l fölsír a pillanat
IMPROMPTU
Tegnapi terveidet töröld.A legszebbeket is. Azokat el
ő
ször.- Mire megépítenéd: ezért, azért már úgyse laknáds onnan-ide törmelékek halmát mért cipelnéd?Temess der
ű
sen. Ami élt: mindig föltámad; ami nem: sosem.Ragyogó szemmel, ne tört szívvel bámulja Leáldozott, Gyönyör
ű
Nap után.Állhass tisztána Kel
ő
elébe.
ÉRINTHETETLENEM
- két tanulmány -
(
villanófényben:
)Várom és jön. És milyen idegen!Kemény, hisz gyönge. Feszült és törékeny,mint kiváltképp kényes pohár.Mint vihar el
ő
tt a leveg
ő
.És szépnél szebb. Gyereknél gyermekibb.(
lassított visszajátszás:
)Jön, hiszen várom, várom, hiszen
ő
jön.Mégis: alig ismerjük föl egymást, annyirav a k í t ó, amit érez;amit tudok.Úgy ül le, mint aki
kiáll:
harcolni, gy
ő
zni, veszteni kész.- No, nem.
Gyerek. Gyönyör
ű
. Szigorú. Tudatlan.- Édesítse, porhanyítsalassúbb,szebb napok sütése,mint az enyéim.
A LYUK METAFIZIKÁJA
attól van ott,hogy nincs ott más
VÉTKEINK IS
Vétkeink is milyen fontosak!Csaholó falka módjára kerítve-szorítvaszelíden legelész
ő
erényeinket:elejtve a gyengét, maflát; növelvea jobbak erejét, tudását - végül ismagát az Esélyt a Jóra.
VIRÁGVÉGE
hervadok szemedben
SZÖGEK
Szögeket verünk be.Szögeket, mindenféle anyagba,szögeket, más anyagokon át:rögzítend
ő
a tarthatatlant.Lárma, seb és forgács terem,míg tákoljuk sufnipiramisainkat,verve a szögbe is szöget,verítékben, vérben, vesztesen,verve, veretve.
WEIMARI EMLÉKKÖNYV-LAPOK
(A TÖRTÉNET)A történet zártvonalú- s bármily tág - kör, akár az élet.Mit
ő
l függ: víg? vagy szomorú?- hogy hol kezded s meddig meséled.(MIR
Ő
L ÚGY VÉLNÉD)Mir
ő
l úgy vélnéd: ,,új" - s
ő
t - a ,,tiéd"- nem ismered az eredetijét.(VANNAK, AKIK)Vannak, Akik nem rabjaiaz optikai kánonoknak:közelb
ő
l olyikuk kicsi- s megn
ő
nek, amint távolodnak!(ALIG VAN JOBB)Alig van jobb, mint
valamire
innis alig: rosszabb, mint
valami helyett
.Jókívánságom eképp nem épp semmi:o k b a n növeld e mennyiségedet.(MIT, HA SZOKÁS)Mit, ha szokás, vagy ha
valaki más
d i k t á l, lépted csupa-ny
ű
g kényszer:tedd játékból - s e lapos tájékbólaz Öröm Ormaira érsz fel.(AZ IGAZ EMLÉK)Az Igaz Emlék: eleven!- Hogy
ne
változna, sz
ű
ntelen?!(
Függelék:
SZABADKÉZI RÁJEGYZÉSA NAGYHERCEGI KABINETIRODA BIZALMAS IRATTÁRÁNAK EGY SZEMÉLYI KARTONJÁN)Csakis a távolságtartásban vagyok ,,költ
ő
ies".S ha már az Olvasó - mindig is: joggal! - valamiElérhetetlent vár el és keres:legyek
én
zárt és (akár bosszantó módon) érthetetlen- ne a versem
EGY BÁRMILYEN TÁRGYÚ FEL- VAGY KIHÍVÁSSZÖVEGÉNEK SORAI KÖZÖTT TALÁLT KÖZLÉS
(jártasságát el-várjuk:)(:melynek megléte:abszolút b
ű
njel)
TÚLCSORDULÓ HAIKU: A SZÉPSÉGR
Ő
L
Van, ki gyönyör
ű
.Van, kin észre kell venni.S van, aki attól szép,hogy hasonlít egy csúfra,akit szeretek.
MÉRLEG-HAIKU
akárhogy,akár-mikor: aki nem boldogéppen:hálátlan
HYPER-HAIKU: A HUMANIZMUSRÓL
a tükör is alegvégs
ő
pillanatig
veri vissza
a belézuhanó balta,k
ő
, pohár k é p é t
EGY VÉGS
Ő
KÉRDÉS
Mért van az, hogy arosszra b
ő
ven jut szavunk;a jóra: alig?
MONOLÓG
Mondj kevesebbet, mint amennyit érzel.A biztosnál is mondj kevesebbet - még, hakopárrá lesz is a látszat így;hogy a keser
ű
csalódásban oly gazdag világédes-csalódás-állománya (olykor és esetleg)gyarapodhassék.Ezt csakis a Kevesebb által érheted el.Sokból túl sok van. Az emblémarég eltakarja a tárgyat, az ár az árút,a nyelv a beszédet.És talán
örökre
fogadd meg, hogy Valamirevaló Ügyben
sosem
ejtesz ki a szádon affélehazárd, veszélyes, viszolyogtató szavakat, mint,,örökké", mint ,,soha".
ÁHITAT ÉS RÉMÜLET - DAL AZ ID
Ő
R
Ő
L
e g y ü t t l é t ü n k g y e r t y á j aé g
ANTIGONÉ BÚCSÚLEVELE HAIMÓNHOZ
(
egy opera-ária
),,...ó, Kedvesem, én szeretni születtem,de bekerít s megfojt a gy
ű
lölet.Hol rettegés és bosszú otthonos,hol halott testvért gyászolni tilos:él
ő
kre mosolyognom nem lehet!A lelkek szennye összecsap fölöttem.Még halálom értelmét is ellopták és sírba vetnek.Hát -
ő
k gy
ő
ztek...Felejts el!...és...szeretlek."
ARCKÉPCSARNOK
Van egy arc,amit csak önmagunkat elképzelve látunk - lehet, hogy ez az igazi
És van annyi arcunk,ahányan csak ránknéznek (és: ahányszor!) és még az is lehet,hogy ezekben akad néhány közös vonás- lehet. Akkor ez a valóság.Van egy,amit tükörbe nézve látunk: villám-gyorsan alakuló, képlékeny látvány: múzsája a Szomszéd Ízlése s az azt szolgáló, vagy aztellenz
ő
szándék - efölött húnyj szemet; ne kerüld, de ne hidd el.És van,van arc, amit csak az lát, aki szeret,akit szeretünk. Ez a legszebb,a legmulandóbb. A legérvényesebb.
EGY PORTRÉ
Sápadt, mint egy nappal ég
ő
lámpa.Ad-e fényt? kiderül - éjszakára.
EGY FOHÁSZ
Pálcája el ne törje Prosperót!
PORTRÉ-KOAN
lakatlan arc
HI-FI KOAN
átröpül a hanga lárma fölött
VÁLSÁG-FOK
,,...nem ezt akartam gondolni...!"
EGY MAGYARÁZAT
Félreállok - hogyne takarjam el, amittennem adatott
JÁTÉK-SZABÁLY
Mihelyt csatának tekinted az életet:el is vesztetted.
MAGÁNSZABÁLY
Veszteni? nyerni?- ne, soha! csak játszaniszeretnék. Mindig.
JELENTÉS
Vakot vezettems így köszönt el, istenem:,,Viszontlátásra"!
SZINOPSZIS
Hozzá-térdeltem:úgy meghatott a Kicsi.,,Pfuj, törpe!" - mondta.
MAGÁN-INFERNO
akir
ő
l rossz juteszembe: sosincs neve- csak története
EGY FOHÁSZ
Jaj, csak soha nehallanám, hogy mit mond Másegy Harmadikról!

52
KIS ETIKA
Süket embernek se mondd, mit nem mondanálannak, aki hall.
SZEMELVÉNY A NAGY RECEPT-KÖNYVB
Ő
L
A f
ő
zés
egyik
titka, hogy ne gondolj amosogatásra.
TÉTEL EGY MÉRLEG-BESZÁMOLÓBÓL
Fogamat lassanel
ő
rli a táplálék:adódom vissza.
AXIÓMA
egy
Tökéletes Nap sem csak tökéletes percekb
ő
l épül
XÉNIA
A Der
ű
s él
jól:
bölcs-bután. A Borúsnak csak
igaza van.
EGY MÁSIK DEMOKRATIKUS MODELL
Vé-é-lemény - - o-o-o-szolj! ! !
EGY VAKOND-TÉZIS
A ,,madár" mer
ő
benlégb
ő
lkapott valami.

53
EGY NYELVI (?) AXIÓMA
A kurvákat szóban,imában az Istents gondolatban csaknemmindenkit tegezünk.
MÉRSÉKELTEN SZELÍD XÉNIÁK
(a Soha El Nem Hangzó Kérdések-b
ő
l)Jó, tudom. Szereti. Mert hiszen a Vérség,továbbá Biztos Pont és Csak Egy Van - hagyjuk, hagyja.Mi fennforog, csak egyetlen kérdés még:rokonszenves-e Önnek saját Édesanyja?\Jó, tudom és nem kétlem, hogy tudod:együtt töltöttük az egész napot- de annyit most kérdezhetek talán,hogy közben, csak egyszer is, gondoltál-e rám?\Jó, tudom, Ön koncertezett ma épp- ám, miel
ő
tt még e teremb
ő
l kilép,hadd fogalmazzam kérdésem eképp:
különben
szereti Ön a zenét?
MÉG MAGASABB MATEMATIKA
1 + 1 az
nem
,,2"- hanem:egy ILYENmegegy OLYAN(és persze még az is csak akkor,ha egyáltalán: ,,+")
KÉT GYEREK-PORTRÉ
LÁNY(
levél:
)Tudod,
ő
t is nagyon szeretem. Képzeld,annyira, hogy mindig, ha csak van két almám,a másikat akármikor nekiadnám.De téged,téged annyira szeretlek, hogy mikor van két almám,abból neked mindig az
egyiket
adnám!FIÚ(
röpdolgozat:
)Azt tanultuk, hogy MINDENT AZÉRT NEM LEHET!!!- Kár.
VÁLASZ
Én nem tudom,
hogyan kell.
Bármit. A ,,dolgokat".Csak van, hogy sikerül (nem is kevésszer)- de, hogy is mondjam? n e m:
nekem.
Hangszer ne legyen büszke a zenére.
BENS
Ő
BESZÉDEGY ALEXANDRIAI KÁVÉHÁZ TERASZÁN
Kiáltsd utána, vagy súgd a fülébeannak, ki távozik (vagy csupán távolodik)útra készül, vagy haldoklik - mindenképpenkiáltsd ki, vagy suttogd el: csak egyetlen jó tettét.Egyetlen jó tette ugyan kinek ne volna?Helyénvaló, mindenek felett helyénvaló így tenned:nem, mint ha kikre tartozik, mint ha kiket érint,nem tudnák - ám
ő
, éppen
ő
, az Ismeretlent
ő
lny
ű
gözve és remegve, mégis boldogan ocsúdhat, hallván;és beléfogódzhat az elszakadás pillanatának szédít
ő
szakadéka fölé kilépve; beleburkolódzhataz elszakadás mozdulatának dermeszt
ő
fagyától ütve- - a többi úgyis: csönd.

55
Kiáltsd, vagy suttogd:egyetlen jó tettét ajándékozd a Nincstelennek, rémült Elindulónak.Erre persze készülni kell. Meg kell keresni s e l ö l t a r t a n ikir
ő
l s kir
ő
l - legalább
egy
- ilyen történetet.- Ez még id
ő
töltésnek sem érdektelen.
NYÁR. DÉL
A tenger fürdik, fürdik önmagában.Látványt és látást fölperzsel a Nap.Két hatalmas közöny közös terében,haza-találó, esztelen örömmelölelkezünk, tán nemet is cserélve,névtelenül, történetlenül.Meg nem tarthatóan, el nem veszthet
ő
enérvényes, édes minden.
LEVÉL
Akár a fák télen:nem-term
ő
n sem tétlen;ami készül bennem,óvnom kell, nem ,,tennem".
VÁLTOZATOK
ki holmi ,,cél" felé siet:Célja azt nem találja meg;\aki tempótlan, céltalan:
célja eléri
biztosan;\aki Igaz: helyben-röpül.Az teljesítve teljesül.\Mind
távolodik
csak, ki fut.- Légy mozdulatlan, mint az út

56
KIS ÖRÖM-ÉNEK
Nem, mint párkányról cserép virág, zuhan:madártollként lebegve landol, némán, hosszasan;ez a szép nyár így érkezik az
ő
szbes mint hálás testek, úgy simulnak össze.
LEHET,
hogy jó egyáltalában nem vagyok,csupán tehetségtelen-rossz, vagy gyáva-rossz,vagy rest a rosszra, hitetlen a rosszban?Végül islehet, hogy mindegy. Hogy csak ennyi számít:a bárány meg a
rossz
farkasközös mez
ő
n id
ő
zget s nem történik gonosz tett.
MAGYARÁZÓ-TÁBLÁCSKA A VIVÁRIUMBÓL
Sürgeti, amit akadályoz.Topog. Vádol. Boldogtalan.Tesz-vesz, gy
ű
jt-veszít lázasan.A Szörnyeteg sosincs
helyén
:id
ő
t képzel és abban él(ideje nincs, ideje van);tervet sz
ő
, emléket ajnároz,cigányutat sem lel a mához- ilyen a Szörnyeteg, szegény.
EGY S L O G A N HUMANIZÁLÁSA
nem a gy
ő
zelem a fontos,hanem a részvét
P. J.
Semmi sem kezd
ő
dött azzal,hogy az anya kilökött magából.Semmi sem végz
ő
dik azzal,hogy az atya magához ölel majd.Világ sebe: lüktetek, hegedek
OPTIKOAN
a feketét iscsak fénynél látjuk
HÁZASSÁG
Hiányod hiányzik.Jóból, rosszból.
MOST
Olyan éles és részletszegénya jelen, mint megannyi emlék:szép és vigasztalan.Mint ha a szél ismúltid
ő
ben fújna, ragyogna a Hold.Mint ha a szület
ő
csak arra törekedne,hogy mondható legyen fel
ő
le örökre:volt.
JANUÁRI ÁHITAT
Ragyog a világ.Mikéntha utóljára.Vagy, mint el
ő
ször.
V-F-Á TALIZMÁN
Te: mindig sietsz. Valahonnan, valahova.Én: lebegek? ácsorgok? helyben-zuhanok?- Isten áldja a Metszéspontpillanatot,mely szebb, mint
mindig
, mely több, mint
soha

58
STÁTUSZ
Ha gy
ű
lölnél! de csupán nem szeretsz.Fáj? Nem. A kínok kínos kínja ez.
VISZONY
áttetszem.Ölelésemetmozdulatok sorává elemzed.Ha én ölnélek meg, túlélnéd.Kísértetrománc
SZINOPSZIS
Egyik sem vagyok.Sem üll
ő
, se kalapács.- Talán: a csengés.
ÉRTÉKMENTÉS
Valahogy, akárhogy is: kitérnia tükörb
ő
l süvölt
ő
jeges szél el
ő
l,miel
ő
tt még maszkká dermedne arcoms egymásravicsorogva két hamissága csalás öröklétébe fogna
PONT
Ne apránként ölj: pusztíts, ha muszáj,hatalmasan, irgalmasan.Hadd legyen vége, mire elkezd
ő
dnék.
AXIÓMA
Nem az a titok,amir
ő
l ,,nem beszélünk".A titok: s z ó t l a n
MOZGÓKÉP
Röntgensugárban állvavedlik a Szörnyeteg:zuhanva önmagába.Mind kisebb. Egyre szebb.
HÁROMSZOR HÁROM SOR
(Gyereklány)
Nem rám:
belém-néz
- Ellen
ő
rzi küllemétkedvenc tükrében.
(Navigációsadatértelmezés)
Irányt
ű
d
éppen
felém mutat, úgy látom:felém - de mögém.
(Haiku-optika)
Mióta nézlek:látom, hogy látványodtólszemem is szépül.
IMA
léptedért lettem:utad vagyok - célod nem.
Lassan fuss
rajtam
VALLOMÁS
Úgy félek t
ő
le,ahogy csak er
ő
sebb fél-het a Gyengébbt
ő
l.
IMPROMPTU
Ölni jössz? ölelni hívsz? Nem tudom, nem fontos - várlak és megyek.(Átöltözni sem kell ehez, ahoz.)És bármelyikre szánod is magad,tudom,odaadó leszel és tévedhetetlen:teljes ajándék. Az Igazság Pillanata.
SZERELEM
gallérkád lebbenése fölröpít,elbotlom egy hajszálad árnyékában,fényl
ő
-homályló tekintetedben növök-fogyok:Isten Tenyerén hancúrozunk és közben, olykor mintha hárman is nevetnénk
A KIBELEZETT PLÜSSNYÚLÜVEGSZEME TOMPÁN CSILLAN
Kértél. Megkaptál.
Megnézted: mi van bennem.
- Mi már nem játszunk?
HAMU
mert ismerem jóle világ minden b
ű
nétszánom és bánom
KIMITTUD
Van, ki gyorsan fut.Van, ki gyorsan olvas, ír.Én gyorsan érzek.
GÖMB-ÉLMÉNY
Veled aludvarólunk álmodom: arról,hogy veled alszom
ARS POETICA
Ha síremléknélszebbre, tartósabbra vágysz:vers légy - ne költ
ő
.
KOSZTOLÁNYI-HOMMAGE
nekem muszáj voltmegtanulnom röpülni:futni nem tudok
MAHLER-IMPROMPTU
A kis papírballerinanem hallhatja az ólomkatonaindulót,valami Mégis-Jóban mégis találkoznak.Túl vannak rajtunk a dolgok.Itt már se zene, se táncos.Csak a Tánc.
DRÁMA
- Vallj színt! rivallják.- Szivárvány... suttogom.
HAGYD
Hagyd a világot szélként át- s átfújniéleted lazaszövésü gyolcsán:mint egy száradni kiakasztott ing, lobogj, lebegj,hálásan szélszagusodva, ellenállás nélkül- - hadd örüljön neked majd, ha ki fölvesz

62
ESTE
még egy madárfüttyt
ű
hegy-gyors kis lyukat üta csönd sötétjén:szívszúrásnyi átszökkena Küls
ő
Fényb
ő
l
EGY ÁLOM SZINOPSZISA
szónál szebbet súgsz,kezdete és vége nincs,ölelsz, ölellek
EGY HIPOTÉZIS
minden hang: visszhang
AZ IGAZI NAGYSÁG
Jelentéktelen,mint n
ő
k öle, profilból;szemb
ő
l: megrázó.
ASSISI ÉRMECSKE
(Il Poverello)égr
ő
lszakadt
VÍGRENDELETEK
Vannak s méltán, akik
szoborrá halnak.
- Végem, ha lesz: úgy legyen, mint a dalnak.\Ha t
ű
nni t
ű
nnék egykor e világból:csak szerte-szálltam majd. Mint a virágpor

63
EPILÓGUSEGY KÉSZÜL
Ő
FEJL
Ő
DÉSREGÉNYHEZ

élet-társaimnak
Nem emlékszem semmire: mindent tudok.Mindent elmondtam. Kezd
ő
dhet a csend,folytatódhat.Ismétgömb-boldoggá pihenhetnek a dolgok.

Pótolhatatlanok vagyunk, de nélkülözhet
ő
ek.a szerz
ő
korábban megjelent könyvei:
KETT
Ő
SPONT
(versek, m
ű
fordítások)
IDÉZ
Ő
JELEK
(versek, m
ű
fordítások)
HASADÓ ANYAG

(versek, ,,alkalmazott szövegek")
KÉPTELENKÖNYV
(versek,
Rózsa Edit
képeivel)
JAZZ
(versek, m
ű
fordítások)
AKUPUNKTURA
(versek)
egyéb m
ű
vei:
SANCHO PANZA SZIGETE
(rádiójáték,
Bródy János
zenéjével)Mintegy félszáz zenés színpadi m
ű
(musical, opera, operett) magyar szövegeDrámafordítások Versfordítások Dalszövegek
 
 
0 komment , kategória:  Fodor Ákos Idéző jelek  
Címkék: kosarábantalálod, emlékezetcsalóka, kiszámíthatatlan, alakodatrajzolja, tanácsugyanonnan, gyufalángfényben, zongoravariációk, michelangelolegf, nagyalakúvilágom, örökviharkabátja, humanizmusrólegy, portréválaszbens, optikoanházasság, szorítvaszelíden, legmélyebbhúrját, mosdókagylójából, homohírdetésképa, megszereznitalán, csaknemmindenkit, létmegfoghatónak, elbámészkodomegy, pokolbaneleintes, viccetsimogatnis, ismerniméltatlan, elvetéliügyetlen, titkolónvigyázva, szobábantestének, lehetetlenségünk, megmenekülésecce, forogtamhajnalig, említésreméltót, etikaszemelvény, nappalfölfejtem, pótolhatatlanok, üvegszemetompán, hirtelenaranyos, remény közös, teremtmény szava, való szebb, semmin alkotott, szelídnomád ügyeljen, lírai hitelt, azonos nevek, ritmikát skét-három, rosszlányok közé, fejjel kilógjon, képzeletbeli Shakespeare-színm, bábuból kihullt, rossz mindenb, alkotó RADÍR, kusza sorocskák, sámli fölött, FODOR ÁKOS, Fodor Ákos, INVOKÁCIÓ-IK LEVÉLFOGALMAZVÁNY, PORTRÉJAVALLOMÁSOK VOJTINA ÚJABB ÉSZREVÉTELEIA BOLOND DALA HELYZETR, LKIS-RENESZÁNSZTÁRGYAK DICSÉRETE NAGYSÁG„, MEGMENEKÜLÉSECCE HOMOKÉT VÁLTOZATÉRINTKEZÉSALTATÓKETT, SMIKOR ELMENTEK PONTIMATÉLI TÁJKÉPUJJLENYOMATPOLIFÓN TÉTEL, HAIKURONDÓDALECCE HOMOHÍRDETÉSKÉPA HÁZTARTÁSI ISMERETEK-B, AJÁNDÉK ELHÁRÍTÁSAROMÁNCEPIKTÉTOSZ-VISSZHANGPORTRÉ, GYUFALÁNGFÉNYBENCIVILIZÁCIÓPÉNELOPÉHIEROFONTÉSZEGY HAIKU TÚLCSORDULCANTICUM CANTICORUMKAVAFISZ-VISSZHANGHÁRUN AR-RASIDKÖZÖTTSZABADSÁGKATARZIS-ÉREM, RÉSZLET KEZELÉSI ÚTMUTATÓBÓLBEATRICEÍTÉLETTÁRSASÉLETLES ADIEUXID, JELENTÉSSTÁTUSZMETAAKUSZTIKAEGY DIAGNÓZISEGY, RÖNTGENKÉPEWEIMARI ÜZENET, HÁZTARTÁSI TANÁCSUGYANONNAN, UGYANAZMETAOPTIKA3 GYAKORLATAXIÓMAEVOLÚCIÓMETAIDILL, NATINAKRÚDY GYULATALÁLTVÁLTOZATOK EGY JÁTÉKRAADY-ESSZÉÁMULATJELENTÉS-VÁZLAT JELENID, CÍMERPAJZSFÖLIRATGYEREK PILLANATUTCAI GYORSFÉNYKÉPKAMASZEGY SZENVEDÉLY ANATÓMIÁJAALAKVÁZLATBLOW UPAXIÓMAA KEGYELEM ÁLLAPOTA ÉS EGY MÁSIK SZERELEMHÁZASSÁGI EMLÉK-M, ALATTTÁBLA EGY EGYIRÁNYÚ UTCA SARKÁNEGY FOG ÉNEKEINDISZPOZÍCIÓPATT, TUDOMÁNYEGY TRAGIKOMÉDIA SZINOPSZISAA TEREMTMÉNY ÉNEKEJELHAIKU-RONDÓMOST MÁR HOMMAGEMINDENNAPI TESZT-KÉRDÉSALAPSZABÁLYOK MOZARTEGY PILINSZKY-DALLAMMETAESZTÉTIKAIN MEMORIAMÖREGSÉGHALOTTAK BOLDOGSÁGHAIKU-KOANM, UTOLSÓUTÁNI MONDATA, KEPES SÁRA, GUERREKARÁCSONYÚJ HAMLETEK, IMBOLYGÓ MÁSODPERC-DALOK, HAJOLÓ NEONOK, DMADAME CHAUCHAT, BORÓKA ÁGÁN, HOGY VÁGYOM-E RÁD, FÉLELEM DALAI, NBÁNÓ SOR, CSICSEREG REGGEL, NAPSZAKOKBA ÉS SZERELEMBE, HALLGATÁSÁT HALLGATOMIMPROMPTUÉRINTHETETLENEMA LYUK METAFIZIKÁJAVÉTKEINK ISVIRÁGVÉGESZÖGEK WEIMARI EMLÉKKÖNYV-LAPOK EGY BÁRMILYEN TÁRGYÚ FEL- VAGYKIHÍVÁS SZÖVEGÉNEK SORAI KÖZÖTTTALÁLT KÖZLÉSTÚLCSORDULÓ HAIKU, HUMANIZMUSRÓLEGY VÉGS, KÉRDÉSMONOLÓGÁHITAT ÉS RÉMÜLET, LANTIGONÉ BÚCSÚLEVELE HAIMÓNHOZARCKÉPCSARNOK EGY PORTRÉEGY FOHÁSZPORTRÉ-KOANHI-FI KOANVÁLSÁG-FOK EGY MAGYARÁZATJÁTÉK-SZABÁLYMAGÁNSZABÁLYJELENTÉSSZINOPSZISMAGÁN-INFERNOEGY FOHÁSZKIS ETIKASZEMELVÉNY NAGY RECEPT-KÖNYVB, LTÉTEL EGY MÉRLEG-BESZÁMOLÓBÓLAXIÓMAXÉNIAEGY MÁSIK DEMOKRATIKUS MODELLEGY VAKOND-TÉZISEGY NYELVI, AXIÓMAMÉRSÉKELTEN SZELÍD XÉNIÁK MÉG MAGASABB MATEMATIKAKÉT GYEREK-PORTRÉVÁLASZBENS, BESZÉD EGY ALEXANDRIAI KÁVÉHÁZTERASZÁN NYÁR, DÉLLEVÉLVÁLTOZATOK KIS ÖRÖM-ÉNEK LEHET, MAGYARÁZÓ-TÁBLÁCSKA VIVÁRIUMBÓLEGY HUMANIZÁLÁSAP, MOSTJANUÁRI ÁHITATV-F-Á TALIZMÁNSTÁTUSZVISZONYSZINOPSZISÉRTÉKMENTÉSPONTAXIÓMAMOZGÓKÉPHÁROMSZOR HÁROM SOR IMAVALLOMÁSIMPROMPTUSZERELEMA KIBELEZETT PLÜSSNYÚL ÜVEGSZEMETOMPÁN CSILLANHAMUKIMITTUDGÖMB-ÉLMÉNYARS POETICAKOSZTOLÁNYI-HOMMAGEMAHLER-IMPROMPTUDRÁMAHAGYDESTEEGY ÁLOM SZINOPSZISAEGY HIPOTÉZISAZ IGAZI NAGYSÁGASSISI ÉRMECSKEVÍGRENDELETEK EPILÓGUS EGY KÉSZÜL, Bármely Olvasója, LEVÉLFOGALMAZVÁNY, FIATALEMBER PORTRÉJA, VOJTINA ÚJABB ÉSZREVÉTELEI, BOLOND DALA HELYZETR, TÁRGYAK DICSÉRETE, Helyzetek Lényegétmindig, ECCE HOMO, MIKOR ELMENTEK, TÉLI TÁJKÉP, POLIFÓN TÉTEL, HÁZTARTÁSI ISMERETEK-B, AJÁNDÉK ELHÁRÍTÁSA, HAIKU TÚLCSORDUL, CANTICUM CANTICORUM, HÁRUN AR-RASID, RÉSZLET KEZELÉSI ÚTMUTATÓBÓL, WEIMARI ÜZENET, HÁZTARTÁSI TANÁCS, KRÚDY GYULA, Fájdalom Birodalmának, ELMEBETEGEK CSENDES HÁZÁBAN, PEDIG ÍGY KIÁLTHATNA FEL SÖTÉTSÉGBEN, ZSENGE MENYEGZ, LOMBSÁTOR ALATT, Madonna Hetaira, VÁLTOZATOK EGY JÁTÉKRA, Azok Vonulása, JELENTÉS-VÁZLAT JELENID, UTCAI GYORSFÉNYKÉP, SZENVEDÉLY ANATÓMIÁJA, BLOW UP, KEGYELEM ÁLLAPOTA ÉS EGY MÁSIK, HÁZASSÁGI EMLÉK-M, TÁBLA EGY EGYIRÁNYÚ UTCA SARKÁN, TRAGIKOMÉDIA SZINOPSZISA, TEREMTMÉNY ÉNEKE, MOST MÁR, MINDENNAPI TESZT-KÉRDÉS, Örök Pillanatban, Kisebb-nagyobb Kreónok, MADAME CHAUCHAT, Bécsi Iskola, Kepes Sára, Arnold Schoenberg, PIERROT LUNAIRE, ZONGORA- DARAB, HÁROM RONDÓ FÚVÓSNÉGYESRE, HALLGATÁSÁT HALLGATOM, LYUK METAFIZIKÁJA, VÉTKEINK IS, WEIMARI EMLÉKKÖNYV-LAPOK, ALIG VAN JOBB, Öröm Ormaira, IGAZ EMLÉK, Igaz Emlék, SZABADKÉZI RÁJEGYZÉSA NAGYHERCEGI KABINETIRODA BIZALMAS IRATTÁRÁNAK EGY SZEMÉLYI KARTONJÁN, BÁRMILYEN TÁRGYÚ FEL- VAGY KIHÍVÁSSZÖVEGÉNEK SORAI KÖZÖTT TALÁLT KÖZLÉS, TÚLCSORDULÓ HAIKU, Valamirevaló Ügyben, ÁHITAT ÉS RÉMÜLET, ANTIGONÉ BÚCSÚLEVELE HAIMÓNHOZ, Szomszéd Ízlése, HI-FI KOAN, Másegy Harmadikról, SZEMELVÉNY NAGY RECEPT-KÖNYVB, TÉTEL EGY MÉRLEG-BESZÁMOLÓBÓL, Tökéletes Nap, MÁSIK DEMOKRATIKUS MODELL, MÉRSÉKELTEN SZELÍD XÉNIÁK, Soha El Nem Hangzó Kérdések-b, Biztos Pont, Csak Egy Van, MAGASABB MATEMATIKA, ILYENmegegy OLYAN, MINDENT AZÉRT NEM LEHET, BESZÉDEGY ALEXANDRIAI KÁVÉHÁZ TERASZÁN, MAGYARÁZÓ-TÁBLÁCSKA VIVÁRIUMBÓL, JANUÁRI ÁHITAT, V-F-Á TALIZMÁN, HÁROMSZOR HÁROM SOR, Igazság Pillanata, Isten Tenyerén, KIBELEZETT PLÜSSNYÚLÜVEGSZEME TOMPÁN CSILLAN, ÁLOM SZINOPSZISA, IGAZI NAGYSÁG, ASSISI ÉRMECSKE, EPILÓGUSEGY KÉSZÜL, HASADÓ ANYAG, Rózsa Edit, SANCHO PANZA SZIGETE, Bródy János, Versfordítások Dalszövegek,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.20. 07:50 Dömötör: Ahmed H. ügye egy szimbólum, felfedi a bevándorlást támogató hálóz...
01.20. 07:05 A prémium autók szegmense 9,5 százalékkal bővült Magyarországon
01.20. 07:04 NAV: változtak az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jöved...
01.20. 07:04 Jó hangulatban emelkedett a BUX a héten
01.20. 07:04 Erdő Péter a Margitszigeten tart szentmisét Szent Margit tiszteletére
01.20. 07:04 Biztonsági öv nélküli vezetésért figyelmeztette a rendőrség a brit uralkodó...
01.19. 23:37 Robbanás egy észak-írországi városban, a rendőrség pokolgépre gyanakszik
01.19. 23:08 Férfi kézilabda-vb - Matics: a dán kapus nyerte meg a meccset
01.19. 22:27 Férfi kézilabda-vb - A magyar válogatott vereséggel kezdte a középdöntőt
01.19. 21:47 Tatabányai tüntetés - Boros Péterné: sztrájkot hirdettünk, de tárgyalásokra...
Tudjátok ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
még több kérdés
Blog Címkék
Egyedüllét  Göbekli Tepe  Kócos  Harmonia.......  Orvosnál.......  Megéri ?  Facebookon kaptam  Kutyák ládán fekszenek  Istenünk  Csillaghullás naptár a 2019. é...  A csend  Hazugság  Szép napot  Lengőajtó......  Facebookon kaptam  Házasság  Facebookon kaptam  Szép napot  Ennyi évem van hátra  Facebookon kaptam  ooOoo  Kellemes kávézást  Atyánk, Istenünk  A pasik 4 alaptípusa.......  Magasztalva áldunk  Tisztaság  Facebookon kaptam  Csoda bál  Smith (Kovács) Ügynök (Démon)  Lazítani.......  Ho-ho hó-horgász.......  Szép napot  Szèp napot kívánok!  Második lehetőség  Egyedüllét  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Szèp estét kedves látogat...  Csillaghullás naptár a 2019. é...  Alkonyórán  Alkonyórán  Elégedettség  Második lehetőség  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Elégedetlen  Fiúk, lányok jertek  Jó éjszakát, szép álmokat !  Facebookon kaptam  Egyedüllét  Aspektusok  Évától gyönyörű rózsákat kapta...  Esti mosoly.........  A pasik 4 alaptípusa.......  ooOoo  Egyedüllét  Aranyosi Ervin: Mosolyban fürö...  Smith (Kovács) Ügynök (Démon)  Hazugság  Jó éjszakát  Rózsaszínű gerbera  Hattyúk........  Isten gondviselése  Facebookon kaptam  Imre Flóra  A csend  Maroka barátnőmtől  Piszkos tánc  Hajrázás... a Nyolcas felé...  A pasik 4 alaptípusa.......  Jó reggelt kávéval  Szeret-nem szeret gif :-)  Autózó kutya  Kásler örömmel jelentette a sü...  ccCcc  Facebookon kaptam  Kutyák ládán fekszenek  Orvosnál.......  Reggeli kávé és vele egy üzene...  Bizalom  Metal  Indián nő  Good morning  Facebookon kaptam  Megéri ?  Miért együnk banánt lefekvés e...  Miért együnk banánt lefekvés e...  Isteni műve  Egyedüllét  Tisztaság  Egyedüllét  Smith (Kovács) Ügynök (Démon)  Szulejmán sorozat - Hatidzse  Facebookon kaptam  Egyedüllét  Elégedetlen  Facebookon kaptam  Farsang van  Szèp napot kívánok!  Facebookon kaptam  A bűn elleni harc 
Bejegyzés Címkék
remény közös, teremtmény szava, való szebb, semmin alkotott, szelídnomád ügyeljen, lírai hitelt, azonos nevek, ritmikát skét-három, rosszlányok közé, fejjel kilógjon, képzeletbeli Shakespeare-színm, bábuból kihullt, rossz mindenb, alkotó RADÍR, kusza sorocskák, sámli fölött, bajomés orvossága, ételtszeretném inkább, tányér fölött, számtóla lehetséges, közismert jóllakásra, hópehely ésárnyéka, könyveket rakd, hamut öntsdki, poharat szell, tükörre gyújtsrá, isten verje, nyár megszereznitalán, sebet ésnevetéshez, viccetsimogatnis ilyen-amolyan, embernek fiábanvalamint, nyár nagy, törés vonalátmint, alaphelyzethez képest, ilyesmi csupánalkalmi, hullámzó nyugalmat, nyugodt folyó, magam módján, irányban történt, méltó díja, igen helyes, élre kaptat, sornak e-végére, minden értéknek, világ csak, tegnap nincs, holnap nincs, történelem minden, apró levelek, leg-melegebb szivekét, talmi holmi, hiány legmélyebbhúrját, fájdalom véges-végig-járt, utazás elsuhanó, elmebetegek csendes, fejem alatt, föld kerekén, mozdulatlan labdaáll, szél fúj-, mozdulat közepénmegbénulsz, majdnem-semmi attól, szél meglebbenti, ecet bezzegsose, megépült építmény, gyógyulás utáneldobott, vendégnek minden, vendég mindent, vendég magával, táncosok ugyan, muzsikusok minds, céltábla nyiladútjába, háborúban született, tébolydából éjjel, ápoló pipáját, határnál ahogy, vakbuzgó határ, strandok pocsolyáibannem, szánkonés lassan, semmi szüneténvagy, zsúfolt országutakon, tanári katedrán, indulatod ragad, lábad rúgásra, kérdés görbe, farsang-éjjel furcsa-szokatlan, francia nyelvet, szép szerelemr, magamból kicsapó, zajra ébred, poloska Tenálad, tárgyak lépnek, szívemen -mint, hegyi úton, kotta-kézirat remélhet, csend szakadt, fény -úgy, megürült padot, mélyvizeknek halai, tétova rovarnak, hámba befogják, valóság napszakokba, , ,
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47938 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 268
  • e Hét: 268
  • e Hónap: 19350
  • e Év: 19350
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.