Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagyböjt a biblia szerint 10. rész
  2019-03-18 16:19:56, hétfő
 
   
  Nagyböjt 5. vasárnapja
Mindazok a helyek, ahol az egyház valamilyen formában megnyilvánul - különösképpen plébániáink és közösségeink -, az irgalom szigeteivé váljanak a közömbösség tengerében!
- Biblia Jer 31,31-34; Isten új szövetséget köt népével.
31 Eljön az - az idő - így szól az ÚR -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával.
32 Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk - így szól az ÚR.
33 Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje - így szól az ÚR -: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek.
34 Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok - így szól az ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
- Biblia Zsid 5,7-9
7 Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott s könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált.
8 Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult.
9 Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki,
Biblia Jn 12,20-33 Jézus megjövendöli megdicsőülését.
20 Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják az Istent, volt néhány görög is.
21 Ezek Fülöphöz fordultak, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: ,,Uram, látni szeretnénk Jézust."
22 Fülöp elment, és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp odamentek és elmondták Jézusnak.
23 Jézus ezt válaszolta: ,,Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az Emberfia.
24 Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.
25 Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre.
26 Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya.
27 Megrendült a lelkem. Mit is mondjak: Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem.
28 Atyám, dicsőítsd meg nevedet!" Erre szózat hallatszott az égből: ,,Megdicsőítettem és ezután is megdicsőítem."
29 A nép, amely ott ácsorgott, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: ,,Angyal beszélt vele."
30 Jézus megmagyarázta nekik: ,,Nem miattam hallatszott ez a szózat, hanem miattatok.
31 Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét.
32 Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok."
33 Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal hal meg.
*
Hétfői napra Nagyböjt 6. hete
Egyénileg is érint minket a közöny kísértése. Telis-tele vagyunk felkavaró hírekkel és képekkel, amelyek emberek szenvedését tárják elénk, ugyanakkor tehetetlennek érezzük magunkat, hogy segítsünk nekik. Mit tegyünk, hogy az ijedtség és a tehetetlenség spirálja ne nyeljen el minket?
- Biblia 2 Sám 7,4- 5a.12-14a. 16;
4 Még akkor éjszaka történt, hogy az Úr szózatot intézett Nátánhoz:
5a,,Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja az Úr: Te akarsz nekem házat építeni lakóhelyemül?
12 Ha aztán napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, megtartom utánad magvadból származó utódodat és megszilárdítom királyságát.
13 [Az házat épít nevemnek, én meg minden időkre megszilárdítom királyi trónját.]
14 Az atyja leszek, ő meg a fiam lesz. Ha eltévelyedik, az emberek módjára bottal fegyelmezem, s olyan csapásokkal, amelyek az emberek fiait érik.
16 Nem, házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökre szilárd marad."
- Biblia Róm 4,13.16-18.22;
13 Az az ígéret ugyanis, hogy Ábrahám és utódai öröklik a világot, nem a törvénnyel, hanem a hitbeli megigazulással kapcsolatban hangzott el.
16 Tehát azért hitből, hogy ugyanakkor kegyelemből is legyen. Így lesz az ígéret minden utód számára biztos, nemcsak azok számára, akik alá vannak vetve a törvénynek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitéből valók. Ő mindnyájunknak atyja
17 Isten előtt, ahogyan az Írás mondja róla: ,,Sok nép atyjává rendeltelek." Mert hitt abban, aki életre kelti a halottakat, és létre hívja a nem létezőket.
18 Ő a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz, az ígéret ugyanis így szólt: ,,Így lesz nemzetséged."
22 Ez szolgált megigazulására.
- 16 Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, aki a Krisztusnak nevezett Jézust szülte.
Jézus születése.
18 Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől.
19 Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el.
20 Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: ,,József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van!
21 Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől."
24a József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét,
*
Keddi napra Nagyböjt 6. hete
Imádkozzunk a földi és mennyei egyház közösségében.
Ne becsüljük le az olyan sok ember imájának erejét!
- Biblia Szám 21,4-9;
A rézkígyó.
4 Hór hegyétől a Sás-tenger felé vezető úton indultak tovább, hogy megkerüljék Edom országát. A nép azonban belefáradt a vándorlásba
5 és zúgolódott az Úr és Mózes ellen: ,,Miért hoztatok ki Egyiptomból? Hogy elpusztuljunk a pusztában? Hisz se kenyér, se víz nincs! Ez a nyomorúságos eledel utálattal tölt el minket!"
6 Erre az Úr tüzes kígyókat küldött a népre, ezek megmarták őket, úgyhogy Izrael fiai közül sokan meghaltak.
7 Ennek láttára a nép Mózeshez járult, s megvallották: ,,Vétkeztünk, amikor zúgolódtunk az Úr ellen és te ellened. Járj közben értünk az Úrnál, hogy vigye el ezeket a kígyókat rólunk!" Mózes tehát közbenjárt a népért.
8 S az Úr így válaszolt Mózesnek: ,,Csinálj egy tüzes kígyót, s erősítsd egy póznára. Akit marás ért és rátekint, életben marad!"
9 Mózes tehát csinált egy rézkígyót és egy póznára tette. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt.
- Biblia Jn 8,21-30
A hitetlenek figyelmeztetése.
21 Egy más alkalommal így beszélt Jézus: ,,Elmegyek és kerestek, de bűnötökben haltok meg. Ahova ugyanis én megyek, oda ti nem jöhettek." 22 Erre a zsidók megjegyezték: ,,Csak nem öli meg magát, hogy azt mondja: Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek?"
23 De ő megmagyarázta nekik: ,,Ti innen alulról valók vagytok, én meg felülről való vagyok, ti e világból vagytok, én nem e világból vagyok.
24 Azért mondtam nektek, hogy bűnötökben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűnötökben."
25 Erre megkérdezték tőle: ,,De hát ki vagy te?" ,,A kezdet, amint már mondtam nektek - mondta Jézus feleletül. -
26 Sokat mondhatnék még rólatok ítéletképpen, mert az, aki küldött, igaz, s azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam."
27 Nem fogták fel, hogy az Atyáról beszél nekik,
28 Jézus mégis folytatta: ,,Amikor majd fölmagasztaltatik az Emberfia, megtudjátok, hogy én vagyok, s hogy semmit nem teszek magamtól, hanem azt hirdetem, amire Atyám tanított.
29 Aki küldött, velem van, nem hagyott magamra, mert mindig azt teszem, ami tetszésére van."
30 E szavaira sokan hittek benne.
*
Szerdai napra Nagyböjt 6. hete
Segíthetünk a szeretet különféle megnyilvánulásaival, a hozzánk közel vagy tőlünk távol lévő embereknek az egyház számos karitatív szervezetének köszönhetően.
- Biblia Dán 3,14-20.
14 A király kérdőre vonta őket: ,,Igaz-e Sadrak, Mesak és Abednegó, hogy nem tisztelitek isteneimet, és az aranyszobrot sem imádjátok, amelyet állíttattam?
15 Nos, hát készen vagytok-e rá, hogy mihelyt meghalljátok a trombita, fuvola és citera, hárfa és lant, duda és a többi zeneszerszám hangját, leboruljatok és imádjátok a szobrot, amelyet készíttettem? Mert ha nem imádjátok, még ebben az órában tüzes kemencébe vettetlek benneteket. S van-e olyan isten, aki megment titeket a kezemtől?"
16 Sadrak, Mesak és Abednegó így feleltek Nebukadnezár királynak: ,,Nincs szükség rá, ó király, hogy mi feleljünk parancsodra.
17 Ha a mi Istenünk, akit tisztelünk, meg akar minket menteni, akkor a tüzes kemencéből és a te kezedből is kiszabadít, ó király.
18 De ha nem így történnék is, tudd meg, ó király, hogy isteneidet nem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet állíttattál, nem imádjuk."
19 Ekkor Nebukadnezár haragra lobbant, arca lángba borult Sadrak, Mesak és Abednegó miatt, és kiadta a parancsot, hogy a kemencét a szokásosnál hétszerte jobban fűtsék be.
20 Aztán megparancsolta serege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mesakot és Abednegót, és vessék őket a tüzes kemencébe.
- Biblia Dán Jn 8,31-42
Jézus és Ábrahám.
31 Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: ,,Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek,
32 megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket." 33,,Ábrahám utódai vagyunk - felelték -, s nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod hát, hogy szabadok lesztek?"
34 Jézus így válaszolt: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Mindenki szolga, aki bűnt követ el.
35A szolga nem marad ott mindig a házban, a Fiú azonban mindvégig ott marad. 36 Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek.
37 Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok. Mégis az életemre törtök, mert nem fog rajtatok a szavam.
38 Én azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam, ti azt teszitek, amit atyátoktól tanultatok."
39 Erre közbevágtak: ,,A mi atyánk Ábrahám!" Jézus így folytatta: ,,Ha Ábrahám fiai vagytok, azt tegyétek, amit Ábrahám tett.
40 De ti az életemre törtök, bár az Istentől hallott igazságot hirdetem nektek. Ábrahám ezt nem tette.
41 Azt teszitek, amit atyátok tett." De tovább erősködtek: ,,Nem házasságtörésből születtünk, egy atyánk van, az Isten."
42 Jézus ezt válaszolta: ,,Ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek engem. Mert az Istentől való vagyok, tőle jöttem. Hisz nem magamtól jöttem, hanem ő küldött.
*
Csütörtöki napra Nagyböjt 6. hete
A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy kimutassuk érdeklődésünket a másik iránt, akár egy kicsi, de konkrét jellel, mely egyben kifejezi a közös emberségben való részesedésünket.
- Biblia Ter 17,3-9;
3 Erre Ábrám arcra borult, Isten pedig azt mondta neki:
4,,Nézd, ez az én szövetségem veled. Te népek sokaságának atyja leszel.
5 Ezért ne hívjanak többé Ábrámnak, hanem Ábrahám legyen a neved, mivel népek sokaságának atyjává teszlek.
6 Szerfölött megsokasítlak, néppé teszlek és királyok származnak tőled.
7 Szövetséget hozok létre köztem és közted, majd utánad utódaid Istene leszek. 8 Neked és utánad utódaidnak adom a földet, amelyen most mint jövevény tartózkodol: Kánaán egész földjét örök birtokul, és én Istenük leszek."
9 Isten tovább beszélt Ábrahámhoz: ,,De tartsd meg szövetségemet, te és utánad utódaid minden nemzedéken át.
- Biblia Jn 8,51-59 51 Bizony, bizony, mondom nektek: aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre."
52 A zsidók közbevágtak: ,,Most aztán igazán meggyőződtünk róla, hogy ördögtől megszállott vagy! Ábrahám is, a próféták is meghaltak, s te azt állítod: Aki megtartja tanításomat, nem ízleli meg a halált örökre.
53 Csak nem vagy nagyobb Ábrahám atyánknál? Mert hisz ő meghalt. S a próféták is meghaltak. Mivé teszed magad?"
54 Jézus így válaszolt: ,,Ha én dicsőíteném meg magam, mit sem érne a dicsőségem. Atyám dicsőít meg, akiről azt mondjátok ugyan, hogy Istenetek,
55 de nem ismeritek. Én azonban ismerem, s ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóan hazug volnék. De ismerem, és megtartom tanítását.
56 Ábrahám, a ti atyátok örült, hogy megláthatja napomat. Meg is látta, és örült neki."
57 A zsidók felháborodtak: ,,Ötvenesztendős sem vagy, s láttad Ábrahámot?"
58 Jézus így válaszolt: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok."
59 Erre követ ragadtak, s meg akarták kövezni, de Jézus eltűnt előlük, és elhagyta a templomot.
*
Pénteki napra Nagyböjt 6. hete
A másik szenvedése megtérésre hív, mert a testvér szükséglete életem törékenységére emlékeztet, és az Istentől és a testvérektől való függőségemre.
- Biblia Jer 20,10-13;
10 Hallom sokak gyalázkodását: ,,Rettegés mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük!" Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek: ,,Hátha valamiképp tőrbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta."
11 De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallanak és elbuknak. Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük.
12 Te pedig, Seregek Ura, igazságos Bíró, aki a vesék és szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd láthassam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet. 13 Énekeljetek az Úrnak! Dicsőítsétek az Urat! Mert kiszabadította a szegény lelkét a gonoszok kezéből.
- Biblia ;Jn 10,31-42
31 A zsidók újra köveket ragadtak, s meg akarták kövezni.
32 Jézus megkérdezte tőlük: ,,Láthattátok, mennyi jót vittem végbe Atyám erejéből. Melyik jótettemért akartok megkövezni?" ,,Nem jótettedért kövezünk meg -
33 felelték a zsidók -, hanem a káromlásért, azért hogy ember létedre Istenné teszed magadat."
34 Jézus folytatta: ,,Hát nincs megírva törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok?
35 Ha már azokat is isteneknek mondta, akikhez az Isten szólt, és az Írás nem veszítheti érvényét,
36 akkor hogy vádolhatjátok káromlással azt, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, azért, mert azt mondtam: Isten Fia vagyok?
37 Ha nem Atyám tetteit viszem végbe, ne higgyetek nekem.
38 De ha azokat viszem végbe, akkor ha nekem nem hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és értsétek: az Atya bennem van s én az Atyában vagyok."
39 Erre ismét el akarták fogni, de kiszabadult kezük közül.
Jézus átkel a Jordánon.
40 Ezután Jézus ismét átment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott is maradt.
41 Sokan fölkeresték, mert így gondolkodtak: ,,János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit mondott róla (Jézusról), az mind igaznak bizonyult."
42 És sokan hittek benne.

 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: házasságtörésből, engedelmeskednek, felzarándokoltak, figyelmeztetése, érdeklődésünket, engedelmességet, megdicsőítettem, részesedésünket, megszégyeníteni, megdicsőülését, megszilárdítom, megigazulással, törvényetekben, mindnyájunknak, megparancsolta, ötvenesztendős, kiszabadította, megigazulására, törékenységére, meghallgatásra, szövetségemet, felháborodtak, gyalázkodását, tehetetlennek, megmagyarázta, szentlélektől, különösképpen, szervezetének, megsokasítlak, elpusztuljunk, tehetetlenség, legyőzhetnénk, vádolhatjátok, meggyőződtünk, betszaidából, megjegyezték, egyház valamilyen, irgalom szigeteivé, közömbösség tengerében, szövetséget megszegték, belsejükbe helyezem, embertársát arra, szenvedésből engedelmességet, ünnepen imádják, galileai Betszaidából, örök életre, engem kövessen, óráért jöttem, közöny kísértése, tehetetlenség spirálja, házat épít, atyja leszek, Biblia Jer, Biblia Zsid, Biblia Jn, Ezek Fülöphöz, Aztán András, Biblia Róm, Jézus Krisztus, Biblia Szám, Biblia Dán, Igaz-e Sadrak, Ekkor Nebukadnezár, Biblia Dán Jn, Biblia Ter, Erre Ábrám, Mielőtt Ábrahám, Seregek Ura, Isten Fia, Ezután Jézus,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.22. 20:13 Férfi kosárlabda EK - Kikapott Lettországban a Körmend
01.22. 20:12 A magyar kultúra napja - Népművészeti és iparművészeti kiállítás nyílt a Pe...
01.22. 20:11 Férfi kézilabda Eb - Már csak Norvégia százszázalékos
01.22. 19:52 Davos - Zelenszkij: Ukrajnának Közép- és Kelet-Európa vezető országává kell...
01.22. 19:52 Női kosárlabda Euroliga - Soproni győzelem a Lyon ellen
01.22. 19:52 Az MLSZ szerint a hazai sajtó eltúlozta az UEFA jelentésében szereplő fizet...
01.22. 19:42 A magyar kultúra napja - Erdélyért életműdíjat kapott Szilágyi István író
01.22. 19:42 Ziua Culturii Maghiare - Scriitorul maghiar István Szilágyi, distins cu un ...
01.22. 19:42 Győri gyerekgyilkosság - Elkészítette az igazságügyi tárca a szükségesnek t...
01.22. 19:42 Több mint 100 milliós bírságot szabott ki a BKV-ra és a BKK-ra a közbeszerz...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Lámpa jégcsappal  Állatvilág.......  Aranyosi Ervin: Harkály-doktor  Kellemes délutánt kívánok  Aranyosi Ervin: Harkály-doktor  Szilágyi Domokos : Helyünk a v...  Facebookon kaptam  Elhunyt Mészáros József (1938-...  Pásztor Árpád: Hó  Facebookon kaptam  Útravaló – 2020. január ...  Kellemes kávézást!  Én is remélem......  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Ha azt csinálod, amit szeretsz  Boldog Névnapot  feleségként, anyaként milyen l...  Az ellenség kívülről és belülr...  Moretti Gemma Emlékeim színes ...  Vízcseppes rózsa  Jogtalanság  Napraforgó  Elhunyt Mészáros József (1938-...  Facebookon kaptam  Téli képek  Lépjünk rá a szeretet útjára!  Kőhalmi vár Romániában  Mókuska oké  Facebookon kaptam  B. B. Nala gyémántdiplomás lír...  Többet ér  Téli kép  Kellemes délutánt kívánok  Alvó cica  Virágok csészében  Lámpa jégcsappal  Facebookon kaptam Krisztina...  Zene  Madár etető  Png nő  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Lámpa jégcsappal  Png torta  Téli kép  Mire születtél?  Zsírégető táplálékok  Rózsa csokor vázában  Facebookon kaptam  Jézus megbocsát  Tiltólistás ételek és italok í...  Facebookon kaptam  Elhunyt Mészáros József (1938-...  Te vagy az út, igazság és élet  Boldog Névnapot  Lámpa jégcsappal  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Halogatás  Facebookon kaptam  Tündöklés  Haraggal elválni  Kellemes délutáni pihenést  Kellemes délutáni pihenést! .....  Jogtalanság  Dáliák  Facebookon kaptam  Megsebzés  Hiszem  Harmónia......  Facebookon kaptam  Png fiú csokorral  Elhunyt Mészáros József (1938-...  A nélkülözhetetlen fűszerek  Kellemes délutánt  Lámpa jégcsappal  Png torta  Bátorság.......  16 szép kép a varázslatosan be...  Mit tanít a Párizs érseke a ke...  Mesterem nyomában  Hogy örömet szerezzek kínozómn...  Facebookon kaptam  Evés és élet  Alvó cica  Piros szívek  Facebookon kaptam  Lépjünk rá a szeretet útjára!  B. B. Nala gyémántdiplomás lír...  Nagyon sok tervem, célom, vágy...  Ne csüggedj, mert én vagyok Is...  2. évközi hét kedd 01.21  Boldog Névnapot  Váci Mihály: Hidegben, hóesésb...  Facebookon kaptam  Png cica  A nélkülözhetetlen fűszerek  Madár etető 
Bejegyzés Címkék
egyház valamilyen, irgalom szigeteivé, közömbösség tengerében, szövetséget megszegték, belsejükbe helyezem, embertársát arra, szenvedésből engedelmességet, ünnepen imádják, galileai Betszaidából, örök életre, engem kövessen, óráért jöttem, közöny kísértése, tehetetlenség spirálja, házat épít, atyja leszek, fiam lesz, emberek módjára, emberek fiait, hitbeli megigazulással, ígéret minden, remény ellenére, ígéret ugyanis, nyilvánosság előtt, benne fogant, nyomorúságos eledel, kígyókat rólunk, tüzes kígyót, póznára tette, életben maradt, hitetlenek figyelmeztetése, zsidók megjegyezték, szeretet különféle, hozzánk közel, egyház számos, király kérdőre, többi zeneszerszám, órában tüzes, tüzes kemencéből, szokásosnál hétszerte, tüzes kemencébe, benne hívő, igazság szabaddá, életemre törtök, nagyböjt megfelelő, másik iránt, közös emberségben, halált örökre, zsidók közbevágtak, zsidók felháborodtak, másik szenvedése, testvér szükséglete, testvérektől való, szegény lelkét, gonoszok kezéből, zsidók újra, zsidók &#8211, világba küldött, mind igaznak, házasságtörésből, engedelmeskednek, felzarándokoltak, figyelmeztetése, érdeklődésünket, engedelmességet, megdicsőítettem, részesedésünket, megszégyeníteni, megdicsőülését, megszilárdítom, megigazulással, törvényetekben, mindnyájunknak, megparancsolta, ötvenesztendős, kiszabadította, megigazulására, törékenységére, meghallgatásra, szövetségemet, felháborodtak, gyalázkodását, tehetetlennek, megmagyarázta, szentlélektől, különösképpen, szervezetének, megsokasítlak, elpusztuljunk, tehetetlenség, legyőzhetnénk, vádolhatjátok, meggyőződtünk, betszaidából, megjegyezték, megdicsőítem, nyomorúságos, föltekintett, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 17 db bejegyzés
e hónap: 410 db bejegyzés
e év: 410 db bejegyzés
Összes: 40909 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 9694
  • e Hét: 47951
  • e Hónap: 264818
  • e Év: 264818
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.