Belépés
sayuri.blog.xfree.hu
Önmagában a szeretet nem elég.Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett,akiket szeretünk,sosem elég azt mondani ,szeretlek,hanem minden áldott nap ki is ke... cseresznyák brigitta
1972.01.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
szeretettel
  2012-06-07 10:37:35, csütörtök
 
   
  Popper Péter
Az Istennel sakkozás kockázata
Popper Péter
Az Istennel sakkozás kockázata
* * *A kerék használhatósága abból ered, hogy a küllők között és középen ûr van. Az edény használhatóságát a benne lévő ûr biztosítja. A ház azért használható, merta falak között üresség van.Ezért a dolgok formája az anyagból, lényege azanyagtalanból származik. _____________
TAO TE KING XI.

Ajánlom ezt a könyvetminden idők tanítványainak,akik elindultak, hogy megkeressék mesterüket,de csak szellemi vállalkozókra találtak.*Köszönet Feuer Máriának, a bíztató segítőnek és Glauber Annának, a szkeptikus kritikusnak.* * *ˆ Dr. Popper Péter
Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
3
Tartalom
Popper PéterAz Istennel sakkozás kockázata...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ....... ........1Tartalom...... ........... ........... ........... ........... ........... ......... ...... ........... ........... ........... ........... ..........3
TUDNIVALÓK__________________________________________________________5TOVÁBBI TUDNIVALÓK________________________________________________6GANDOLRÓL_____________ _____________________________________________7
ELSÕ RÉSZBESZÉLGETÉSEK GANDOLLAL...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ....... 9
TÛZNÉZÉS KÖZBEN____________________________________________________9LÉPÉSEK...____________ ________________________________________________11LEVÉL GANDOLNAK AZ ELSÕ HALLGATÁS IDEJÉN______________________13GONDOLAT ÖRVÉNYEK A ,,KÜLSÕ PONT" KÖRÜL_______________________13ERDEI TANÍTÁSOK____________________________________________________15BESZÉLGETÉSEK AZ ÚGYNEVEZETT VÉGSÕ KÉRDÉSEKRÕL_____________16A NEMISÉGRÕL, JÓZAN ÉJSZAKÁN...___________________________________21AZ ÉLET EGYSZERÛ DOLGAIRÓL______________________________________22A TITKOS TANÍTÁSOKBÓL_____________________________________________24
MÁSODIK RÉSZ

GANDOL TALÁLKOZÁSAI...... ........... ........... ........... ........... ........... .............. ...... ........30
ELSÕ TALÁLKOZÁS (A KONCERT)______________________________________30MÁSODIK TALÁLKOZÁS (A RABSZOLGA)_______________________________31LEVÉL GANDOLNAK A MÁSODIK HALLGATÁS IDEJÉN___________________33HARMADIK TALÁLKOZÁS (A PIRAMIS)_________________________________35 NEGYEDIK TALÁLKOZÁS (A HÍVÁS)____________________________________36ÖTÖDIK TALÁLKOZÁS (A KÜZDELEM)__________________________________37HATODIK TALÁLKOZÁS (AZ ANYA ÉS MÁS HALOTTAK)__________________39
HARMADIK RÉSZ

INTERMEZZÓ: ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT...... ........... ........... ........... ........... ........... .....44
A KÉTELKEDÉS FRISSÍTÕ ZÁPORA_____________________________________44

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
4
ÓVÁS HAMIS TANÍTÓKTÓL____________________________________________46GANDOL 13 TÉTELE___________________________________________________47TAO TE KING_________________________________________________________48A TÁLTOSLÓ LEGENDÁJA_____________________________________________49
NEGYEDIK RÉSZ

GANDOL KATEKIZMUSA...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ..... ...... .........51
AZ EMBER ÉS A TEREMTÉS____________________________________________51AZ ISTEN_____________________________________________________________52A MEGVÁLTÁS________________________________________________________53A SÁTÁN_____________________________________________________________54AZ ÚJRATESTESÜLÉS_________________________________________________55
ÖTÖDIK RÉSZ

A CSAN-TAO...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........ ...... ........... ........... ..........58
KOANOK KERTJE_____________________________________________________58A CSAN-TAO KÖZÖSSÉG_______________________________________________60A CSAN-TAO TÖRVÉNYE_______________________________________________61
HATODIK RÉSZ

100 MEDITÁCIÓ...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ....... ...... ........... ..............65
KÍNAI UNIVERZISTÁK_________________________________________________65ZSIDÓ-KERESZTÉNY SZERZÕK_________________________________________71BUDDHA ÉS KÖVETÕI_________________________________________________74MODERN EZOTERIKUSOK_____________________________________________76
BÚCSÚ AZ OLVASÓTÓL...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ....... ...... ..........81ÖNINTERJÚ AZ ÉLET DOLGAIRÓL...... ........... ........... ........... ........... ........... .........82TÁJÉKO ZTATÓ IRODALOM...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........ .....88
Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
5
TUDNIVALÓK
1979-ben meghalt az a mester, akit néhányan Gandol néven ismertünk. Tanácsátmegfogadva tizenöt évig vártam és újra meg újra átszûrtem magamon mindazt,amit tőle tanultam. Most közreadom amit gondolataiból ma aktuálisnak érzek.Emlékezetem támaszául azokat a füzeteket használtam, amelyekbe Gandolmondatait lejegyeztem. Sajnos e jegyzetek és főként a rövidítések egy részeszámomra ma már megfejthetetlennek bizonyult.Gondot okozott a szerkesztés munkája. Végül úgy döntöttem, hogy Gandolszellemében a ,,laza rend" elvét követem. Az olvasó tehát találkozik majd némitematikus csoportosítással, ami sokat tompít bölcseleti rögtönzések fényén. Ám aszöveg így könnyebben áttekinthető s emellett mégsem zárja ki azt, hogy egy-egyötlet másutt is felbukkanjon, mint ahová tartoznia kellene. Együtt van tehát a rendés a rend kicsúfolása.A kéziratot nem mutattam meg a többi tanítványnak. Attól tartottam, hogy jogos, de véget nem érő vitákat indítanék el munkám minőségét illetően. Legyen eza kötet az én vétkem, vagy érdemem. Szándékom az volt, hogy hû maradjak annak a mesternek a szelleméhez, akihez - sok keresés után - végül is tanítványnak elszegődtem.
Bangalore - Bat-Yam - Leányfalu1971 -1994
__________
POPPER PÉTER


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
6
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
Harmincnyolc évesen kerültem a
CSAN TAO
eszmevilágának a vonzáskörébe. Mahatvan éves vagyok. E huszonkét év alatt sokan megutáltak érthetetlen éskiszámíthatatlannak tûnő magatartásomért. Néhányan megszerettek érte. 1992őszén - mielőtt hosszabb külföldi útra indultam - öt szombat estét töltöttünk el aFiatal Mûvészek Klubjában, Kelet és Nyugat kultúrájának, immár aktuálissá váltösszefonódásán töprengve. Búcsúzóul néhány fiatalember elárulta, hogy maguk között ezt a nevet adták nekem: ,,A Bizonytalanság Guruja." Azt mondták, hogyőket mindenki mindig az egy és oszthatatlan igazságra tanítja. Jó volt hallanivalakit, akinek szavajárása a ,,lehet", a ,,talán", az ,,elképzelhető", a ,,van olyanvélekedés is", az ,,esetleg" és más megvetendő kifejezések. Ez a cím, amellyelmegajándékoztak, volt a legnagyobb dicséret, amit eddigi életemben kaptam.*
,,Én még nem értem el a Taót, én csak szeretem a Taót... Én még olyan vagyok, mint a szélnek engedelmeskedő fûzfa, ha a szél nem fúj, nyugodtan állok s ha a szél megindul, megindulok én is. Olyanvagyok, mint fövény a vízben, - tiszta vagy iszapos, amilyen a víz.Gyakran elértem a tisztaságot és nyugalmat egy egész napra s aztánelvesztettem egy pillanat alatt. Némelykor pedig elértem atisztaságot és a nyugalmat egy esztendőre s aztán elvesztettem egynap alatt."
__________
TU CSI HSUI
SUIMing Liao Ce utazásai. Taoista irat, XVI. sz.


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
7
GANDOLRÓL
Õszintén bevallom, hogy sok kétség támadt bennem, amikor arról értesültem, hogyPopper Péter úr - aki 1971-ben, 1979-ben és 1988-ban Indiában járt - könyvetkészül kiadni Gandol tanításairól. Miután első indiai útja idején, csatlakozottAttreya professzor köréhez, ahová én is tartoztam, ismeretségünk réginek nevezhető. Akkoriban Attreya egyetemünk filozófiai fakultásának vezetőegyénisége volt, s ő hívta fel a figyelmünket Gandol munkásságára.Gandol életéről nagyon kevés tárgyi tudás és adat áll rendelkezésünkre. Tény,hogy Mysore városában tanított egy önmagát Sri Gandolnak nevező yoga brahmachari, akihez Popper úr elutazott és tudomásom szerint, egy ideig nálamaradt. Gandol fiatal korában Kínát, Görögországot és Franciaországot is megjárta,majd visszatérése után Csan Taonak nevezte azt a szellemi irányzatot, amitképviselt. A külső szemlélő számára környezete nem különbözött a szokásosashramokétól. Ami a tanítás belső tartalmát illeti, úgy tûnt, hogy a taoizmus, a zen- buddhizmus és a zsidó-keresztény ezoterika különös szintézisére törekszik.Attreya sokáig kapcsolatban állt vele, ritkán találkoztak, de sûrûn váltottak leveleket. Végül azonban mintha elfáradt volna Attreya érdeklődése Gandol iránt.Többször megjegyezte, hogy valamiféle bölcseleti nihilizmus felé tart. Ez a pozitívgondolkozású Attreya számára nyilván elfogadhatatlan volt. Azonban az igazság az,hogy részletesen senki sem ismerte közülünk Gandol álláspontját. Talán ezért is biztatta Attreya Popper urat a mysorei utazásra. Nekem pedig egy régikíváncsiságom elégült ki, amikor angol nyersfordításban megkaptam a Gandolrólírt visszaemlékezéseit. Nem feladatom, hogy elemezzem Gandol munkásságát, ezt a,,közbevetett megjegyzésekben" Popper úr megteszi, olyan mélységben, ahogy aztszükségesnek látja.Az igazságnak tartozom annak az elmondásával, hogy a Gandol - felvett név.Gandolt eredetileg F. K. Godenak hívták és ezen a néven egy könyvet adott ki1953-ban, Bombayben, ,,Studies in Indian Literary History" címmel. (A BharatiyaVidya Bhavan kiadó gondozásában.)Popper úrtól 1979-ben - amikor ő megint Indiában tartózkodott, a bangalorei National Institute of Mental Health látogatójaként - telefonon értesültem Gandolhaláláról. Ezt az értesítést egy levél követte, amiből kiderült, hogy Popper úr ugyanrendszeresen látogatta Gandolt, de halálakor nem volt mellette. Õ is csak hallomásból tudta, hogy utolsó szavai állítólag így hangzottak: ,,Teljesenmindegy..."Meglepődtem, amikor Popper úr küldeményeként váratlanul megkaptam akéziratot. Túl sok esztendő telt már el találkozásunk óta, bármiféle hír, vagykapcsolat nélkül. Megtudtam, hogy Izraelben dolgozik, vendégprofesszorként.Azonban már akkor jelezte, hogy nemsokára visszatér Magyarországra. Ebből azt gondoltam, hogy Gandolról szóló könyve ott fog megjelenni. Így hát üdvözletemetküldöm az érdeklődő magyar közönségnek. ______________________________ PROF. PALMA AGRAWATI PH.D.
Hindu University, Varanasi  Dept. of Indian Philosophy
Közbevetett megjegyzés
.
Agrawati asszony adatait talán érdemes az alábbiakkal kiegészítenem. A Gandol névnek tudomásom szerint az a története, hogy két helyen,nevezetesen a hyderabadi Osmania Egyetem levéltárában, másrészt Píreuszban, dr. Alekszander Szigál úr magángyûjteményében találhatók olyan feljegyzések, amelyek megerősítik a szájhagyományt, miszerint kb. i.u. 350. körül, a Fekete Tenger partján,a mai Neszebár környékén, mûködött egy buddhista kolostor. (Érdekes módon ekolostor létezéséről dr. Rudolf Steiner is tudott, azt állítva, hogy a későbbi Assisi Szt. Ferenc előző megtestesülésekor ennek volt a szerzetese.) A kolostornak ma már nyoma sincs. Mind a hagyományban, mind a megmaradt iratokban, viszont többször felbukkan a ,,GANDOL" szó. Nem tudjuk, hogy ez tanítást, vagy élő személyt jelölt-e? Az újkori, indiai Gandol tanítványai hittek abban, hogy mesterük e régi Gandol inkarnációja.
____ P.P.* * *A tények... Jaj, a tények!Az a baj a tényekkel, hogy olyan sokféle van belőlük. ________________________ S
.
M
C
C
HORD
C
ROTHERS

ELSÕ RÉSZ
BESZÉLGETÉSEK GANDOLLAL
TÛZNÉZÉS KÖZBEN
az átkozott Egóról volt szó. A pofátlanul nagyra nőttÉnünkről. Arról az Énről, akit Buddha illúziónak tart, akit Mózes megpróbálkifejleszteni, akit Jézus alázatra hív, akit Steiner doktor az egekbe emel. Akit adüledező európai kultúra mindennap százezerszer meggyaláz.,,Mondd nekik: A Vagyok küldött hozzátok!" - szólt a Hang a csipkebokorból,feltehetően a világ egyedüli és legmagányosabb Énjének a szomorúságával. S mamár? ,,Én mondom magának!" ... ,,Nekem mondja?"... Én és Nekem és Felőlem ésRólam és Tőlem és Értem és Miattam... És ,,Nekem az a véleményem! ..." és ,,Énúgy látom!... és Én és Én és Én... Ott táncolunk egymagunkban szomorúszínpadunk közepén, lakható, vagy kevésbé lakható díszleteink között - tényleg,megkérdezted már magadtól, hogy mennyire lakhatók a díszleteid? - s körülöttünk a statisztéria, a jelmezek, a kellékek - a világ! Isten ásítozni kezd, komédiásai rosszdarabot játszanak, nagy színmû helyett milliárd monodrámát. S ha Isten ásít bennünk, mi magunkba döfjük az első adag heroint. Dehát van ez egyáltalán? Miről beszélünk?Gandol azt mondta egyszer, amikor túl hevesen harcoltam halhatatlanlelkemért: - Hát ilyen primitíven képzeled el az embert? Mint egy őszibarackot, aminek kívülvan a romlandó, puha húsa, belül pedig a szilárd, örökkévaló magja? Akkor inkábbtérj vissza a nagyszakállú Jóistenhez! A Jóisten egy gyönyörû ajándékcsomagot tarta jobb kezében a jók számára, baljában pedig virgácsot szorongat, a rosszaknak. Éste egész életedben nagyon fogsz igyekezni, hogy kiérdemeld az ajándékcsomagot.Meg is kapod majd, kibontod és legott kiugrik belőle az ördög és orron vág. És ezlesz a te életed legnagyobb meglepetése!

Gandol úr, van lelkünk?
∆
Régen ezt felelték: Ha fáj, akkor van.

És Te, mit felelsz?
∆
Nincsen! Buddhára hallgassatok. Egy illúzió rabjai vagyunk.

Ha nincs lelkünk, akkor lélekvándorlás sincs?
∆
Nincsen. De van újratestesülés.

Hogy lehet ezt megérteni?
Lassan kántálta, hogy emlékezetünkbe véshessük:
Az érzés újra érezni akar,a gondolat újra gondolni akar,a cselekedet újra cselekedni akar. Ennyi az egész.
S amikor tovább értetlenkedtünk, nagyot sóhajtva, hozzátette: Az ember, aki egykor érzett, gondolkodott, cselekedett - halott. Nincs már a világban. De érzéseinek,gondolatainak, cselekedeteinek az energiája nem semmisülhet meg. Egy idő után azérzések, gondolatok, cselekedetek energiája új lénnyé áll össze... Ezt nevezzük újratestesülésnek.Záporoztak rá a kérdések.

Ravi: Mi lesz a testtel, ha a lélek elhagyta?
∆
Gandol: Az, amit te léleknek hívsz, önként soha nem hagyja el a testet. Mindiga tönkrement test ereszti el a lelket. Ha véget akarsz vetni az életednek, atestedet kell tönkretenned. Semmit sem tudsz kezdeni a lelkeddel.

Ravi: Mi az valójában, amit én léleknek nevezek?
∆
Gandol: Három vágy vágya a megvalósulásra. Az érzés vágya az érzésre, agondolat vágya a gondolkodásra, a cselekvés vágya a cselekvésre.

Ravi: Mi kell a megvalósuláshoz?
∆
Gandol: Test. Mert a szellemi sík a lehetőségek világa. A fizikai sík amegvalósulás világa.

Ravi: Ezek szerint az ember?...
∆
Gandol: Három vágy összefonódása és testre találása.

Ravi: S ha a test elpusztul?
∆
Gandol: Beleolvad a testek világába. S a három vágy szétválik és beleolvad azérzés, a szellem és az erő világába.

Ravi: Ezek szerint négy halál vár ránk? A test halála után még három?
∆
Gandol: Négy halál.

Én: Mi hát az ,,Én"?
∆
Gandol: Taraj a hullámon.

Én: Halálra születik az ember?
∆
Gandol: És születésre hal.
Nem kérdeztünk többet. Halkan zümmögtük a Ghajani Mantrát. És néztük a tüzet.A szótlan töprengést végül Gandol törte meg: ,,Sokáig ott ténferegtem annak akapuja előtt, amit ti spiritualizmusnak, transzcendenciának és még nem tudom mimindennek neveztek. Én a létezés szellemi síkjának hívom. Ám egy naponmeguntaa, hogy minden onnan érkezőtől megkérdezzem, hogy mi van a kapun túl?Ugyan mesélje már el nekem. Azt gondoltam, hogy bemegyek és magam fogok körülnézni. Ti miért nem szánjátok rá magatokat?"
A biztonságot keresed? Legyél te a biztonság!Önmagad biztonsága. A békét keresed? Legyél te a béke!Önmagad békéje. A fényt keresed? Legyél te a fény!Önmagad fénye.
Közbevetett megjegyzés:

A beszélgetések kezdetén már nyilvánvaló, hogy Gandol - ha nem is buddhista - de sokat merít Buddha tanításaiból. Amikor az Én-ről, mint ahullám tarajáról beszél, lényegében a buddhai Én-illúzióra utal. Ugyanígy az idézett vers emlékeztet az öreg Buddha szavaira: ,,Legyetek Ananda önmagatok fénye, amenedéket leljétek fel önmagatokban, idegen menedék nélkül." Plágium ez? Vagycsak egy régi motívum felhasználása egy új szimfóniában?
LÉPÉSEK...
A Talmud szerint azt mondja az Úr: ,,Ha te elfeledkezel rólam egy napig, énelfeledkezem rólad kettőig."Gandol hozzátette: Nemcsak erről van szó. Az Úr azt is mondja, hogy ,,ha teegy lépéssel közeledsz felém, én két lépéssel hátrálok előled."Hideg borzongás. Ki érti ezt?
∆
Gandol: Az Úr nem szereti azokat, akik meg akarják ismerni. Féltékeny Isten.Senkivel sem kíván osztozni az istenségében. Aki az ő megismerésére tör, azrészesülni akar isteni lényéből, mindentudásából, mindenhatóságából. Vagyis őmaga is istenné akar válni. Ezek elől hátrál az Úr.

Ravi: És kiket szeret? Kiket enged közel magához?
∆
Gandol: Az Úr a szolgákat szereti. Akik hûségesen végrehajtják parancsait. AMózes-embereket. Az Ábrahám-embereket.

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
12

Én: A rohadt engedelmességi komplexum. Gyere fiam, most szépen lemészárol apuka az oltáron.
∆
Gandol: Töprengj el a régi mondat jelentésén: Az ember megszentelődik Istenben és Isten megszentelődik az emberben.

Én: Két szentség nélküli lény - az Isten és az Ember - szentté avatja egymást?...
∆
Gandol: Százezer évek alatt.

Én: Kicsoda a szentség nélküli Isten?
∆
Gandol: Erő. Erő - forma nélkül.

Én: És kicsoda a szentség nélküli ember?
∆
Gandol: Forma. Forma erő nélkül.

Én: Akkor mi a lélek?
∆
Gandol: Erő, a forma fogságában.

Én: És mi a szellem?
∆
Gandol: A létrejött szentség, küldetésben az erő kiszabadítására a formák világából.

Én: Van-e örök forma?
∆
Gandol: Nincs. A forma mulandó. A formának meg kell halnia.

Én: Van-e örök erő?
∆
Gandol: Ezt nem tudom... Ezt nem tudom.És egy verset mondott, majd hosszú időre elhallgatott.
,,Az igazságot sohasem kapjuk valaki mástól.Mindenki saját maga által nyeri el azt."
,,E szavakat hagyta végső üzenetül tanítványainak Tetto szerzetes, hatszázesztendővel ezelőtt. Ültessétek el magatokba!"
Közbevetett megjegyzés:
Gandol szavai nyomán gnosztikus tanítások derengenek fel.
Jaldabaoth eon ,,illegális" teremtése, különválva az együttes teremtésre készülőmásik hat eontól. E gonosz teremtés ellen küldött ,,első fényember" - a Lélek -, aki beleszeretett a formák világába és az anyag fogságába esett. A ,,második fényember" lenne a Szellem, aki ma is vívja harcát a Lélek megszabadításáért. Azsem kizárt, hogy amikor a Lélek olyan mélyen süllyedt az anyagba, hogy elakadt azújratestesülés lehetősége, mert az anyagi világból még a ,,köztes lét" idejére semvolt szabadulás, akkor a hat eon, Krisztussá egyesülve, váltotta meg az anyagtotális rabságából a lelkeket, azáltal, hogy a Golgotán kiontott vére behatolt a Földanyagába. Tetto pedig japán zen-buddhista szerzetes volt - teljes nevén Tetto Giko, - aki 75 éves korában halt meg 1369-ben. A fent idézett versét lepecsételt borítékban hagyta tanítványaira, amit csak halála után volt szabad felbontaniuk.(Jisei, Somogyvári Zsolt fordítása, 1994. Farkas Lőrinc Imre kiadó.)
LEVÉL GANDOLNAK AZ ELSÕ HALLGATÁS IDEJÉN
Tisztelt és szeretett Gandol úr!Kétségeimről és önmagamról írok Neked. Nem várok választ, de könnyíteni akarok a lelkemen. Nem tudok mit kezdeni, a világ kegyetlenségével. Az Isten általteremtett világ, a Szellem által megszült világ irgalom nélkülisége az ürességbekiált. Mit kezdjek olyan szellemi lényekkel, akiknek kegyetlensége nagyobb, mint ahóhéré, a szadista és elmebeteg gyilkosé. Mert a mû visszamutat az alkotóra, ateremtés a Teremtőre. Igaz lenne, hogy az Isten kívül van az erkölcsi világrenden,aminek beteljesítésére létrehozta az embert? Jungnak lenne igaza, aki észrevette azIsten teljes erkölcsi vereségét Jóbbal szemben? Isten csak iszonyú erőnek jelenti kimagát, semmi egyébnek. S Jób intelligensen csillapítja, nehogy megölje őt. Jóbintelligensebb, mint az Úr. Jób tisztességesebb, mint az Úr. S Isten, nem tudvaelviselni Jób fölényét, elhatározza belépését az általa teremtett anyagi világba, hogyutolérhesse a fölébe nőtt kreatúrát. Valóban Jób győzelme kényszerítette ki amegtestesülést? Jób állott Krisztus szellemi bölcsőjénél?Kisgyerekkoromban rám zuhant az istenség közönye a szenvedés iránt. Csoda-e, ha egész életemben nem tudtam többé biztonságban érezni magam ezen aFöldön? Ezért nem volt bennem soha annyi bizalom az önátadásra, amennyi avalódi hit kicsírázásához kellett volna. így hát beleszőttem életembe a hatalmat, a pénzt, a testiség uralmát. Örök félkész állapotúvá rögzítettem ezáltal magamat,árulóvá, aki többfelé akar hûséges lenni. Így fog elmúlni az élet?A lelkem egyre inkább megtelik gyanakvással irántad is, Gandol úr. Ezért mostmár nem írok tovább, pedig hosszú levélre készültem...
GONDOLAT ÖRVÉNYEK A ,,KÜLSÕ PONT" KÖRÜL
Gandol feladatul adta: Töprengjetek ,,az orosz" misztikus anamnézisén. ,,Az orosz"Mereskovszkij volt. A misztikus anamnézis pedig emlékezés a jövőre!Miért nevezi emlékezésnek? Emlékezni csak arra lehet, ami elmúlt. A jövőbetalán be lehet kukucskálni, a jövőt talán érezni, sőt látni is lehet, de emlékezni rá?Talán arról van szó, hogy lehetséges-e a létezés folyamatán kívülrehelyezkedni? Valamiféle külső ,,standpunktról" figyelni az életet, a létezőbenlétezőket? Lehet-e a külső megfigyelő helyzetéből előre és hátra tekintgetni?Egyenlő eséllyel fürkészni a múltat és a jövőt?
A fizikai világ léteseményeihez képest, ez a külső pont lenne a szellemi sík?Van, aki állandóan ott tanyázik, van aki csak két földi élete között s van, aki ide-oda tud áthelyeződni, még életében: a próféták, a jósok, a sámánok, a vajákosok,minden rendû és rangú beavatottak. Vagy éppen nem minden rendû és rangúak, csak a legmagasabb szintûek?
,,A mi volt, ugyanaz a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután istörténik, és semmi nincs új dolog a nap alatt. Van valami, amiről mondják: nézd ezt,új ez! Régen volt már száz esztendőkön át, melyek mi előttünk voltak. Nincsemlékezet az előbbiekről, azonképpen az utolsó dolgokról is, amelyek jövendők, nemlesz emlékezet azoknál, akik azután lesznek."
S ha némelyeknél mégis leszemlékezet? Mert a Prédikátor egy végtelen létszalagról beszél, amin hol rajtavagyunk, hol meg nem. Mint a Möbius-szalagon hol eltûnő, hol meg előbukkanómintázat. S ha a múlt ugyanaz, mint a jövő, akkor igenis lehetséges emlékezni arra,ami lesz, ami még csak újra eljövendő. S talán ebből a látásból fakad a cselekvés bátorsága.A karmesternek ütemről ütemre, zenei mondatról zenei mondatra, pontosan kellismernie a mûvet. De ez nem elég! Időről időre ki kell szállnia a mûből egy külső- pontra, ahonnét látja az egészet és abban a részletek helyét. S ugyanígy alélekgyógyító is: találkozásról találkozásra tudnia kell, hogy mi történik, deidőnként rá kell látnia egy ember egész életére is. S mi magunk látjuk-e életünk részleteit, ahogy az egészben elrendeződnek? Mert a részletekből áll össze az egészértelme, és az egész világítja meg értelemmel a kusza részleteket. Ezt hívják sorslátásnak.Gyakorlás a tabló-élményre. Amikor a nemrégen meghalt egészében látja azeltelt életet annak minden nyílt és rejtett részletével együtt. Ez aztán akontempláció: rezzenéstelen szemlélete a mozdulatlanná merevedett tényeknek,érzelmek és asszociációk nélkül.Minden jótét lélek dicsérje az Urat!
Közbevetett megjegyzés.

Némely ezoterikus tanítás szerint az ún. tabló-élmény akáma-loka periódusát előzi meg, közvetlenül azután, amikor a meghalt ember, ahalál sokkjából magához tér (ha ugyan magához tér...). A tabló során mintegykiterítve látja egész életét - a rejtett történésekkel és motívumokkal együtt - érzelmek és reagálások nélkül, mintegy objektív kontemplációban. Időtartama kb. 3-4 nap. Ezidő alatt a halott még testközelben van és nyugalmat igényel. Állítólag a legtöbbvallás ezért ravatalozza fel a testet, hogy még a temetéssel se okozzon diszharmóniát ebben a néma szemlélődésben. A híres kelta eposzban is így szól a seregével együtt leölt király hitveséhez, aki a csatatéren bolyongva kapcsolatot keres vele: ,,Ne zavard a tovagomolygó holt hadat!" (Weöres Sándor fordítása).

ERDEI TANÍTÁSOK
Az erdei tanítások szûk ösvényeken sétálva születtek meg. Valamiféle újkori peripatétikus iskola alakult ki akkoriban Gandol körül. Némelyik gondolatnak később lett folytatása, némelyiknek nem. Ennyi maradt meg belőlük:

Mi a tanítás?
∆
Mankó.

Mi a szertartás?
∆
Egy pohár ital, hit helyett.

Mi a pap?
∆
Vak hegyi vezető.

Hová vezethet?
∆
A szakadékba, vagy a csúcsra, az istenek akarata szerint.
Közbevetett megjegyzés.

Gandolnak ez a beszélgetése erősen emlékeztet Krishnamurti nézeteire. Rom Landau feljegyezte Krishnamurtiról, hogy minden leírt,tételbe foglalt, filozófiává merevedett gondolatot halottnak tartott. Ezért állt ellen aleghûségesebb tanítvány, Annie Besant hívásának és sohasem lépett be a TeozófiaiTársaságba. A Landau által feljegyzett beszélgetés, az én dramatizálásomban ekként hangozhatott:
∆
Krishnamurti: Te mankókat raksz szellemi nyomorékok hóna alá.

Besant (fejét alázatosan lehajtva): Meglehet, Uram. De lásd, valakinek segíteniekell a szellem nyomorékjait is. Engedd ezt meg nekem.
∆
Krishnamurti: Csináld, ha ez a dolgod. De nekem nincs közöm hozzájuk. Csak az egészséges szellemûekhez. Nincs közöm semmihez, ami halott. Csak azélethez.
A négy szelek dala
Nyugati szél:A távozót engedjétek eltávozni Keleti szél:Az érkezőt hagyjátok megérkezni. Déli szél:A létezőt engedjétek létezni. Északi szél:A nemlétezőt hagyjátok nemlétezni.
Közbevetett megjegyzés.

Mintha a vu-vej, az akaratnélküli cselekvés taoistaelvét fogalmazná újra - költőien.
Féltékenységtől őrjöngő tanítványára ráförmedt:
∆
Gondold meg: Az a szegény nő ötven év múlva halott! És te ezt a kis örömöt issajnálod tőle!?
∆
Azt mondta: Mindig legyél jelen ott, ahol vagy!

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
16
∆
Azt mondta: A szent a Sátán birodalmának a bûnözője.

Gandol úr, miért fogadsz el pénzt a tanításért?
∆
Mert testem van.
Közbevetett megjegyzés.

Ez Gandol legnagyobb erőssége, a minden szentimentalizmustól mentes, megrendítően tragikus realizmusa. Egyébként soha nem fogadott el pénzt tanításért. Ám ezt rossznéven vette magától, szemérmes gyengeségének tartotta. Ezért azt kérte, hogy a fenti kérdést tekintsük úgy, mintha valóban elhangzott volna. Akkor ezt felelte volna rá.
Nyomatékkal mondta:
∆
Soha ne sakkozzatok az Istennel!
Az Isten mindig tud új figurákat teremteni a táblára, amikor azt hiszitek, hogymár megnyertétek a játszmát.
BESZÉLGETÉSEK AZ ÚGYNEVEZETT VÉGSÕ KÉRDÉSEKRÕL

1
∆
Gandol: Gondolkozzatok el a zsidók Bibliájának azon a részén, amikor amásodik teremtés-történetben Isten az ember elé vezeti a teremtett világélőlényeit. És amilyen nevet adott nekik az ember, az lett a nevük.Ám tudjuk, hogy ha valakinek ismerjük az igazi nevét, akkor hatalmunk leszfölötte. Az ember tehát hatalmat kapott a világ minden élőlénye felett. Kivéve azembert.
Az ember feletti hatalmat az Isten nem adta az ember kezébe, hanemmagának tartotta fenn.
Ezért átkozott az ember mindenféle hatalma az ember felett. Átkozott a szülőihatalom, a nevelői hatalom, a bírói hatalom. Átkozott az állam, a pénz, a ranghatalma. Átkozott a lelki vezetők hatalma. Átkozott a hús, a vér, a szerelemhatalma. Mindenki átkozott, aki hatalommal avatkozik be egy ember sorsába. Mertaz Isten dolgaiba avatkozott be.

2

Miben higgyünk?
∆
Abban higgyetek, amit életre akartok kelteni. Istenben, ha Istent akarjátok életre hívni.

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
17
Sátánban, ha a Sátánt akarjátok életre hívni.Önmagatokban, ha önmagatokat akarjátok életre hívni.Az Örök Életben, ha örökké akartok élni.A Halálban, ha a nemlétre vágytok.Amiben hisztek, az számotokra - van.Amiben nem hisztek, az számotokra - nincs.

Ilyen erő a hit?
∆
Igen, ha hisztek benne!

3

Imádkozzunk-e?
∆
Jó öntözni a kiszáradt földeket.

4

Kérhetünk-e valamit az Égtől, imáinkban?
∆
Azt kérjétek, amiről lemondtatok.

És amiről nem mondtunk le?
∆
Az a Sátáné. Ne kérjetek az Égtől - Sátánt!Valaki szólt:

Amiről lemondtam, minek kérjem? Amiről nem mondtam le, azt meg nemkérhetem. Mi lesz velem?
Õ felelt:
∆
Talán üdvözülni fogsz.

5

Dicsérjük-e Istent imáinkban?
∆
Ne dicsérjétek. Ne dicsérjétek magatokat.Ember nem dicsérheti az Istent.Csak Isten dicsérheti az embert. Néha mégis jólesik csak annyit mondani:

Segítsél Uram! Köszönöm Uram!
∆
Hát akkor mondjátok.
Hány Isten van?
∆
Egy.

Hány Isten van?
∆
Végtelenül sok.

Gandol úr, összevissza beszélsz!
∆
Nem. Az Egy - az egy. A Végtelen is - egy.

7

Mi az Isten igazi neve?
∆
Üresség.

Mi az üresség igazi neve?
∆
Isten.

Mit tudhatunk Istenről?
∆
Semmi sincs benne.

Mit tudhatunk az ürességről?
∆
Minden benne van.Sopánkodtak, hogy nem értik. Akkor rájuk förmedt:
∆
Legalább csendben maradnátok!S amikor elcsöndesedtek, hozzátette:
∆
Üresítsétek ki magatokat.Hátha meglátjátok Istent az ürességben.Töltekezzetek meg Istennel.Hátha meglátjátok az ürességet Istenben.

8

Gandol úr, mi a te istentiszteleted?
∆
Néha sikerül úgy üldögélnem,vagy úgy álldogálnom,hogy semmit sem várok a világtól,és a világ sem vár semmit tőlem.

9
∆
Szólt: A helyzet bilincs.A viselkedés a bilincs leoldása, vagy lelakatolása. Nem értettük. Akkor csodálkozva azt mondta:
∆
A helyzetek meghatározottak.A viselkedés szabad. Nem tudtátok?

10

Felelős-e az ember azért, amit nem tud önmagáról?
∆
Nincs felelősség. Csak következmények vannak.

11

Máskor viszont ezt mondta:
∆
Goethe szerint, 30 éves kora után az ember már felelős az arcáért.Én hozzáteszem: A vele együtt élők arcáért is!

12

Igaza van-e Pálnak, amikor azt tanítja, hogy legnagyobb a szeretet?
∆
Igaza van. De Pál szeretete az a tûz, amely ég, de nem éget. Ismeritek-e ti is?Mi hallgattunk. Õ, egy idő után hozzátette:
∆
Vigyázzatok! A szeretettel meg ne égessetek bárkit is.

13

Gandol úr! Mi a jóság? Jók legyünk-e?
∆
A jóság mélyén a szeretetre képtelenség szomorúsága van. Rendjén van ez adolog. Ha már nem tudtok szeretni, legalább jók legyetek.

És ha jónak lennünk sem sikerül?
∆
Akkor keressétek az igazságot. Az igazság azoknak világít, akikben a jóságmelege kialudt.

És ha az igazságot sem találjuk?
∆
Akkor tartsátok be a törvényeket.

14

Vajon tényleg megfújja-e az angyal a harsonát az Utolsó Ítéletkor?
∆
Ha álmodsz magadnak angyalt, harsonát és Utolsó Ítéletet - akkor igen.

15

Mi az Üdvösség?
∆
Találkozás önmagaddal.
Mi a kárhozat?
∆
Találkozás önmagaddal.
Közbevetett megjegyzés:
1) Hogy tudta ezt a felejthetetlen Pilinszky János, aki szerint az Utolsó ítélet ennyi lesz:,,Táblára írva,nyakadba akasztják történetedet."2) Egyébként ezek a rövid beszélgetések Gandol szemléletének esszenciáját tartalmazzák. Mindenképpen előtûnik szélsőségesen szubjektív idealizmusa. A szellemi sík létezőiről nem lehet tudni, hogy valóságos lények-e, vagy az individuálistudat tartalmainak kivetülései? Ez utóbbi esetben a ,,tükör-élmény" megjelenéséről lenne szó, amikor a halál után mindaz az ember felé közeledik, amit élete során avilágba ,,küldött" (projiciált): gonosz és szerető érzéseket, indulatokat,cselekedeteket és gondolatokat. Ezek haragvó és szelíd istenségek alakzatábanközelednek felé, pontosabban a kultúra tudattartalmainak megfelelő formában, Buddhákként, angyalokként vagy ördögökként. A hideg materialista pedig a semmivel találja magát szemközt, ő éli át a megsemmisülést. Vagyis érvényes a,,legyen mindenkinek az ő hite szerint!" Úgy lesz.3) Pál szeretethimnuszával kapcsolatosan arra a szellemi tûzre céloz, ami ,,ég,de nem éget." Gandol jól látja, hogy a földi, gyarló szeretetben mennyi önzés van ésmiképpen lehet vele tönkretenni, megnyomorítani, rabságba dönteni embereket. Ezért annak a számára, aki nem képes a nem égető szeretet tüzére,biztonságosabbnak tartja a részvéttel teli közönyt, a szent ataraxiát, amire egyaránt törekedtek a sztoa és Buddha hívei. Jobb nem csinálni sors-bonyodalmakat zavarosérzelmekkel, amelyek újra meg újra megtestesülésre kényszerítik az embert. Nyilvánvaló, hogy Gandol azokhoz a keserû filozófusokhoz tartozik, akik véglegesen szeretnének leszállni a ,,lét kerekéről."4) Az isteni lét üresség az ember számára. Ez nem a ,,nincs benne semmi"-t,hanem a ,,minden benne van"-t jelenti. A nirvána a szellemi világ mindent elnyelő fekete lyuka!5) Gandol megoldása a szabadság és a determinizmus dilemmájára: A helyzetek,amelyekbe belekerülsz, karmikusan meghatározottak. Te hívtad, te vállaltad őket kiegyenlítésül. Ám rajtad áll, hogy viselkedéseddel tovább bonyolítod, rontod-e ahelyzetet, vagy megoldásra találsz. E vonatkozásban tehát szabad vagy Ám szabad viselkedésed determinálja jövendő életed helyzeteit.6) Az út az azonosulástól - én te vagyok! - az erkölcsig, a Lao Ce által leírt lefûződést követi: ,,Ahol a Taót nem ismerik, ott megjelenik a szeretet. Ahol nincs szeretet, ott megjelenik az igazságosság. Ahol nem érvényesül az igazságosság, ott feltûnik az erkölcs."

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
21
A NEMISÉGRÕL, JÓZAN ÉJSZAKÁN...
∆
A nemzés titkát nem tehetem nyilvánossá, mert felperzselné a világot.

Õ hát a Tûzbika?
∆
Õ.

Dehát az ember méltóval, méltatlannal nemz szüntelenül.
∆
Szüntelen oltogatja a Tûzbika tüzét.

Mi marad a végén?
∆
Pernye.

Mi lesz a pernye sorsa?
∆
A pernyének nincsen sorsa. Szétfújják a világszelek. Bizony, a halál porát fújják - szerteszét.

Nemzéskor halált nemzünk, vagy életet?
∆
Halált. A nem-nemzéssel nemzünk életet.

Dehát a nő vágyik a férfire, a férfi pedig a nőre.
∆
Halálra vágynak mind a ketten.

Szüzességet fogadjunk tehát?
∆
Ne.

Paráznaságot?
∆
Ne.

Mit tegyünk akkor?
Sokáig hallgatott. Majd így szólt:
∆
A szüzesség tûztakaró, megperzselődtök alatta.A paráznaság jégtakaró, megdermedtek alatta.

Újra kérdezték: Mit tegyünk?
∆
Ne tudjatok sem szüzességről, sem paráznaságról.

De már tudunk róla.
∆
Akkor égjetek a tüzében, fagyjatok a hidegében. Talán megkönyörül rajtatok azÉg...
Közbevetett megjegyzés
.
Gandol tehát nem ajánlja sem az aszkézist, sem ahedonizmust, sem az arany középutat. Mint minden etikai szellem, ő is ellene vanmindennek, ami az embert beköti az anyagba: elsősorban a hatalomnak, a pénznek és a testi bujaságnak. Bár nem híve a tételes vallásoknak, tudja, hogy minden igazivallásosság a világi értékektől való elfordulással kezdődik. A vallásos ,,moneymaker", a hittel játszadozó államférfi és az istenkereső dzsiggoló, az ő szemébenbohókás svindlerek.
Nyilvánvaló, hogy a ,,megoldást" nem a vágyak elfojtásában, hanemmegszüntetésében, szublimálásában látta. Többször mondotta: ,,Ami kikívánkozik belőletek, azt éljétek ki!"
AZ ÉLET EGYSZERÛ DOLGAIRÓL
Választások
Három helyes választástól függ az élet harmóniája.Helyesen kell megválasztani
szenvedéseinket.
Vannak test-idegen és lélek-idegen szenvedések.Ha ilyeneket vállalsz magadra, bizony hamarosan megroppansz alattuk.Tiltakozásul megbetegszik a test és zavarossá lesz a lélek. Ne legyél hetyke. Ne hidd, hogy minden szenvedés neked való, majd te győzödőket cipelni. Ám a helyesen megválasztott szenvedés próbája lehet a Sorsban, vagyaz Istenben való bizalmadnak. Megállhatod a próbát. És ezzel lehetővé teszedIstennek, hogy Õ is megállja a próbát.Helyesen kell megválasztani az
akadályokat
, amiket le akarsz győzni. Ahelyesen megválasztott akadályok legyőzése előre lendít és megtisztít. Ám elédállnak számodra méltatlan akadályok is. Ezeket ki kell kerülni. Mert ha harcba bocsátkozol velük - elpiszkolódsz!Helyesen kell megválasztani élet-programunkat,
feladatainkat
is. Akkor igazúton fogsz járni, még akkor is, ha hamis ember vagy Ámde úton-útfélen álfeladatok csábítgatnak. Pontosan olyanok, mint a valódiak. Ezért könnyen beugrasz nekik. Eza legkönnyebb módja az élet elpazarlásának.
,,Most, hogy újra birtokába jutottál a ritkán és nehezen elérhető emberi testnek, jól gondold meg, hogy merre mész,mert az életben nincs idő tévutakra!"
Jól választottál? Honnét tudhatod? A ,,valódi" kívülről, az ,,igazi" belülről bizonyítható.
Közbevetett megjegyzés.

Gandol életszemléletének központi kategóriája a,,beleegyezés." Ezen egy felkínálkozó helyzet tudatos, vagy tudattalan igenlését érti. A ,,Legyen meg a Te akaratod!" szintjén. Vagyis nem elég a karmikus helyzetek ,,meghívása" két élet között, amikor a helyzetek megérkeznek, el is kellene fogadniőket. Ez nem változtat önmagunk által determinált voltukon. Mi provokáltuk őket, miláttuk át kiegyenlítésük szükségességét, mi építettük be az új életbe, nekünk kelleneigent mondanunk rájuk. Dehát lehet-e pl. egy betegségre igent mondani?
Mindenesetre ebben az értelemben igaz Seneca megállapítása: ,,Ducunt fatavolentem, nolentem trahunt!" vagyis: ,,Vezetik a végzetek a beleegyezőt, a tiltakozót vonszolják!" A dolog mindenképpen végbemegy, de nagy a különbség a,,hogyan?"-ban. Lélekben sérülten és továbbépülten is el lehet jutni ugyanoda. A két élet közötti ,,köztes létben" történő sorsépítésről azt tartotta, hogy csak alegmagasabb szellemek tudnak olyan sokáig ,,ébren", azaz öntudatnál maradni,hogy ezt az egész munkát ők maguk végezzék el. A többieknél előbb-utóbbelkerülhetetlen a kozmoszba való ,,belealvás'; öntudatvesztés. Ilyenkor az új sorsot ,,kölcsönerők" építik fel helyette, azaz szellemi lények. E kettős lehetőség arányát azmutatja, hogy az ember mennyire érzi én-közelinek, vagy én-idegennek a sorsát. A baj csak az, hogy Gandol nem hitt a szellemi lények objektív létezésében.Vagyis e karmaépítő folyamat végbemenése megint csak a hittől függ. Annak vankarmája, aki hisz benne. S aki nem hisz? Azt az objektív természeti törvények, vagy avéletlenek ragadják magukkal.
Krízisek
Ha belső fejlődésed elmarad a külső mögött.Ha életutad feléhez érkezve rádöbbensz,hogy elfogyasztottad azt, amit magaddal hoztál.Ha a ripacs észreveszi, hogy mesterré érlelődött.Ha elfelejtetted, hogy kivel kötöttél karmikus szövetséget.Ha már nem tudsz visszaemlékezni arra a tudásra,ami a kegyelem állapotában villant fel neked.Ha ott szeretnél lenni, ahol nem vagy.Ha az szeretnél lenni, aki nem vagyHa érdektelen emberhez kötötted a sorsodat. Nehezen tudod elhagyni, mert nincs olyantulajdonsága, amit igazán gyûlölhetnél.

A TITKOS TANÍTÁSOKBÓL
Előzetes megjegyzés.
A titkos tanításokban nincsen semmi titkos. A titkostanításokat ugyanis titokban kell tartani. Ezért ne higgyetek senkinek, aki titkostanítások tanítását ígéri. Azok a tanítások vagy nem titkosak, vagy nem tanítások.
A tüske meditáció
Törj le egy nagy tüskét valamely rózsaféléről. A tüskét félelem nélkül mélyeszd bele karod izmába. Várj, amíg enyhül a fájdalom sajgása. Most húzd ki. Nyomj kiegy csepp vért a sebből. Addig nézzed, pislogás nélkül, tiszta tekintettel, amíg a piros gömböcske sisteregve forrni kezd és elpárolog. Ha nem forr és nem párolog el,akkor féltél, pislogtál, vagy a tekinteted nem volt elég tiszta.
A gyertyaláng meditáció
Zárt helyiségben gyújts meg egy gyertyát. Fontos, hogy ne legyen semmilyenlégmozgás, a gyertya lángja mozdulatlanul égjen. Könyökölj az asztalra, álladtámaszd meg a két tenyereddel, és pislogás nélkül bámulj bele a gyertya lángjába.Egy idő után feltûnik egy kis alak, esetleg ki is lép a lángból, de lehet, hogy csak alángban körvonalazódik. Ez voltál előző életedben. Most már emlékszel?
Halál sztakkátók
Az Égben minden benne van. Az Eget minden magában hordja. Ha sorsodban fölismered az Ég ésönmagad egységét,már nincs választás, csak megtörténés,már nincs nem, csak igen,már nincs sötétség, csak világosság.
Ha több életünk lenne, minden iszonyúságot kipróbálnánk.Minden örömünk és boldogságunk a halálból származik. Az örök élet szétfolyószürkeség, dögletes unalom és kétségbeesés. A halhatatlanság nem embernek való,csak az istenek viselik el, ők is nehezen. Felelj magadnak őszintén: Meginnád ahalhatatlanság italát? És ha nem, akkor miért irtózol annyira a haláltól?Mindenki bûnös, aki meghal. A halálba - akár a betegségbe - bele kell egyezni.Ezért minden halál - öngyilkosság! Minden halottnak az a bûne, hogy nem vállaltaa halhatatlanságot. Vagyis nem akart isten lenni. Szökött istenek hekatombái nyugszanak a föld alatt. Attól tartok, hogy nekem, Gandolnak kellene kiállnom azemberiség becsületéért. Ám én is meg fogok futamodni.
Tökéletes a Fent, tökéletes a Lent. A Tökéletesből a Tökéletes kiemelkedik. A Tökéletestől a Tökéletes elválik. A Tökéletes mégis Tökéletes marad. Ez a test békéje. Ez a lélek békéje. Ez a szellem békéje.
A gyógyítás titkos mesterségeElőzetes megjegyzés
.
Ez az első Gandol-füzet legproblematikusabb része. Csak exkatedra kijelentéseket tartalmaz, részletesebb magyarázat és gyógyítási metodikaleírása nélkül. Mégsem hagytam el, a tudat-szintekre vonatkozó megállapításaimiatt.
Először tanuld meg a
tuda
t kilenc szintjét:
Azonosuló
tudat
Hangzó
tudat
Látó
tudatEz a
tudat feletti
világ
Alkotó
tudat
Tükröző
tudat
Emlékező
tudatEz az
éber tudat
világa
Álom
tudat
Mélyalvás
tudat
Halál
tudatEz a
tudat alatti
világaAzután tanuld meg az embert mozgató
erőket
:Az
emésztésben
a
Föld
erői segítenek.A
mozgást
a mozdulatlan
növény
erői mozgatják.A
lélegzésben
a
szél
ereje árad.A
hallást
a
tér
erői segítik.A
látásban
a
Nap
világít.Az
érzelmek
súlyukat az
ásványoktól
kapják.A
nemiségben
a
víz
ereje zúdul.A
beszédben
a
tûz
ereje lobog.
A
gondolkodást
a
Hold
visszfénye sugározza be.
A ma emberénél
A nemiség az
azonosuló tudathoz
kapcsolódik.A víz hordozza az azonosuló tudatot.A hallás a
hangzó tudathoz
kapcsolódik.A tér hordozza a hangzó tudatot.A látás a
látó tudathoz
kapcsolódik.A Nap hordozza a látó tudatot.A beszéd az
alkotó tudathoz
kapcsolódik.A tûz hordozza az alkotó tudatot.A gondolkodás a
tükröző tudathoz
kapcsolódik.A Hold hordozza a tükröző tudatot.Az érzelmek az
emlékező tudathoz
kapcsolódnak.Az ásványok hordozzák az emlékező tudatot.A mozgás az
álom tudathoz
kapcsolódik.A növények hordozzák az álom tudatot.A lélegzés a
mélyalvás tudathoz
kapcsolódik.A levegő hordozza a mélyalvás tudatot.Az emésztés a
halál tudathoz
kapcsolódik.A föld hordozza a halál tudatot.
Ezért
a nemiségében betegnek azonosuló-tudat baja van - vízzel gyógyítsd,a hallásában betegnek hangzó-tudat baja van - térrel gyógyítsd,a látásában betegnek látó-tudat baja van - Nappal gyógyítsd,a beszédében betegnek alkotó-tudat baja van - tûzzel gyógyítsd,a gondolkozásában betegnek tükröző-tudat baja van - Holddal gyógyítsd,az érzelmeiben betegnek emlékező-tudat
baja van - ásványokkal gyógyítsd,a mozgásában betegnek álom-tudat baja van - növényekkel gyógyítsd,a légzésében betegnek mélyalvás-tudat baja van - levegővel gyógyítsdaz emésztésében betegnek halál-tudat baja van - földdel gyógyítsd.
Összefüggések
Nemi szervek - szexualitás - azonosuló tudat - víz.Fül - hallás - hangzó tudat - tér.Szem - látás - látó tudat - Nap.Száj - beszéd - alkotó tudat - tûz.Agy - gondolkodás - tükröző tudat - Hold.Szív - érzelmek - emlékező tudat - ásványok.Végtagok - mozgás - álom tudat - növények.Tüdő - lélegzés - mélyalvás tudat - levegő.Gyomor, belek, vese, máj - emésztés,kiválasztás, ürítés - halál tudat - föld.
Módszerek
TestiSzellemiVíz gyógyításivókúrák, fürdők,öblítések, bedörzsölések,úszásvíz koncentrációvíz meditációTér gyógyításséta, kirándulás, utazás,tánc, testtartások belső kiüresedés, belső hang-hatások Nap gyógyításnapfény-kúra, szemtorna,napfonat gyakorlathajnali Nap-köszöntés,alkonyi Nap-búcsúTûz gyógyítás melegítés, égetés,tûzugrás, parázsjáték,tûztánctûznézés, lángérintésHold gyógyításholdfény kúra, tükör játékújhold virrasztástükröző Hold meditációÁsványgyógyításkő-érintés, kő-test amulett,ásványi porok, főzetek ásvány koncentráció, barlang meditáció Növénygyógyításnövényi főzetek, gyógy-növények, füstölés,illatszívásősnövény meditációLevegőgyógyításszél kúra, futás, ugrások,hajolások, légzőrepülés koncentráció

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
28
gyakorlatoknyíl meditációFöld gyógyításföldbe ásás, fejen állás,földön fekvés, pakolások föld-test koncentráció,halál meditáció
Egy: Te vagy az egyedüli létező. Kettő: két illúzió a lét és a nemlét,két káprázat a most és az emlék. Három: a múlt, a jövő és a jelen. Ne tévedj! Kancsal látásunkban síkokra bomlik minden lételem.
Záró megjegyzés
Az ásványnak - halál tudata van. A növénynek - halál tudata és mélyalvás tudata van. Az állatnak - halál, mélyalvás és álom tudata van. Az embernek fizikai testében - halál tudata,biológiai funkcióiban - mélyalvás tudata,ösztöneiben és érzelmeiben - álom tudata,énjében - racionális tudata van. Az álom-tudat történetileg a mágikus tudat és a mitologikus tudat szakaszainkeresztül fejlődött fel a racionális tudatig. A racionális tudat első szintje azemlékező-tudat. Ekkor az ember a múlt tapasztalatai, a hagyomány útján tájékozódik a világban. Ez jellemezte az évezredeken át alig mozduló-fejlődő emlékező-kultúrákat. Így tájékozódik fejlődésének kezdetén a csecsemő. Nem következtet,hanem emlékezik. A tükröző tudat szintje a világ leképződése az emberi gondolkodásban. Az alkotó tudat az újat teremtés aktusát is magában foglalja.Gandol illúziónak tartja az ember különböző funkciói egyidejû harmonikus fejlesztésének az ideálját. Ez csak szûk korlátok között lehetséges. Például a rohamosan fejlődő gondolkodás rontja az emlékezést, a gondolkodás időskori romlása, a régi dolgokravaló emlékezés (hosszú memória) reneszánszát eredményezheti. A tudat feletti állapotok megfelelnek a hindu manasz (látás-szerû), buddhi(hangzó-szerû) és atman tudatállapotoknak. Az utóbbiban már megszûnik amegismerő szubjektum és a megismert tárgy (objektum) különbsége: ,,Én tevagyok!" Állítólag a képzőmûvészet a manasz, a zene a buddhi csírája mai világunkban. Amûvészetek eljövendő tudatállapotok előhírnökei. Ezért nem mindegy, hogy például a Bibliában, vagy más szent iratokbanvalakinek látomása támadt, vagy elhívása, vagy látás-szerû és hangzó-szerû élményevolt egyszerre. (Pl. Mózesnek). Mindez a beavatott szellemi rangját jelzi. A mai modern parapszichológiától jobbadára azért volt Gandolnak hányingere,mert véleménye szerint ezek a parafenomének az ember regresszív lehetőségeivel
játszanak: a már látó, halló stb. helyett visszamennek a még halló, látó szintre. Hiszen pl. az álom-tudat még-látó, szemben a manasz már-látásával. Közöttük van amai racionális tudat, a maga absztrakt fogalom-készletével. E töredékes magyarázattal zárom az első füzetet, amibe Gandol tanításait lejegyeztem. Igyekeztem tisztán elválasztani azt, amit Gandol mondott, más mesterek gondolataitól és főként az én saját vélekedésemtől. Gandol időnkénti túlzott tömörsége nehezen érthetővé teszi mondanivalóját. Ezért szükségesnek láttam, hogy utaljak a bölcseleti és szellemtörténetiösszefüggésekre és azokra a magyarázatokra, amelyekkel ő maga, vagy az idősebbtanítványok, máskor, visszautalva, megvilágították a tanítás lényegét.
Áldott, aki e világra született!


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
30
MÁSODIK RÉSZ

GANDOL TALÁLKOZÁSAI
Előzetes megjegyzés.

Mielőtt belefognék a második füzet feljegyzéseinek ismertetésébe, el kell mondanom, hogy sokáig haboztam, vajon jogom van-e ekkora spirituális szemérmetlenséget elkövetni, ami majdnem felér Gandol elárulásával. Azután mégis arra gondoltam, hogy Gandol nem véletlenül mondta el nekünk ezeket a szellemi élményeit, hanem tanításának részeként. Így hát nyilvánosságrakerülhetnek.
ELSÕ TALÁLKOZÁS (A KONCERT)
Gandol akkor Párizsban élt. Barátai elcipelték egy híres orosz énekesnő,Doluhanova koncertjére. Kedvetlenül ment, csak a társaság kedvéért, mert nemszerette az európai zenét. Gyakran idézte a nyugati és a keleti zene közöttikülönbség érzékeltetésére a híres tanmesét: Az európai és az indiai fuvolás sétálnak az alkonyatban. Gyönyörûen száll le a Nap, arany fény borítja a közeli fákat és atávoli hegyeket. A természet szépsége szinte fáj. Akkor az indiai leül, előveszi afuvoláját és játszani kezd. Az európai pedig szomorúan azt mondja: Milyen kár,hogy nem hoztam magammal kottát...Gandol végigunatkozta a hangversenyt. A végére rettenetesen elfáradt. És akkor - legnagyobb rémületére - a közönség ráadásokat követelt. Gandol az erkély elsősorában ült. Elnehezült fejét ráhajtotta a bársonyszövettel borított korlátra. Aszemét behunyta. Az énekesnő Schubert Ave Mariaját énekelte. Akkor Gandolcsukott szemhéja mögött egyszercsak felragyogott egy görög kereszt. Gyémántosantündökölt, majd elhalványult a fénye, azután újra felerősödött, együtt hullámzott adallal. Gandol fejfájása elmúlt, könnyûnek és szabadnak érezte magát, sfokozatosan valamiféle soha nem megélt boldogság öntötte el.
Közbevetett megjegyzés.

Ezeknek a történeteknek - találkozásoknak - nincscsattanójuk. Nem indítanak el nagy eseményeket, belső történéseket, nem utalnak semmiféle rejtett értelemre, kizárólag önmagukat reprezentálják. Ezért egyaránt jogos a bennük való gyönyörködés, és a vállvonogató ,,Na, mondd már!" elutasítás. Emellett meditációs objektumnak sem utolsók. Az én szememben Gandol, akire soha egy csepp keresztvíz sem hullott, alegigazabb keresztények egyike volt, Krisztus hívő, Siva hívő, Tao hívő, Buddhát követő, Mózest tisztelő, Allah útján járó, védikus tanítványa Lord Krisnának,egyszóval igaz ember, a bármilyen néven megnevezhető Istenség hûséges gyermeke.Mert ahogy a zsidók bölcsessége mondja: Cebaoth sok tükörben nézi magát ésmindegyikben egy másik arcát látja. Mindenesetre a párizsi koncert-este volt talán alegfontosabb észrevétlen történése annak a régi esztendőnek, amikor a vörösSzovjetunióból eljött egy énekesnő Párizsba, hogy a pogány hindut a názáreti rabbi fénykörébe invitálja.
MÁSODIK TALÁLKOZÁS (A RABSZOLGA)
Görögországi tartózkodása idején, egy Nauplion nevû kisvárosban, Gandol együttélt egy Krétáról elszármazott tanárnővel. A tanárnő elvált volt, a kisfiát nevelte és ahelybeli gimnáziumban tanított. Gandol az asszonyt szerette, de a gyereket nem.Kölcsönösen féltékenyek voltak egymásra. A család állandó pénzszûkében élt,autóra nem tellett, biciklin közlekedtek. Egy vasárnap a nő elment rokonlátogatásra,de megbeszélték, hogy délben találkoznak egy tengerparti kisvendéglőben. Rekkenővolt a hőség, amikor Gandol a vázra ültette a gyereket és taposni kezdte a pedált.Ritkás ligeten át kanyargott az ösvényük. Az orrukba csapott a felszálló por és aszáraz fû szaga. A gyerek nyugtalan volt, fészkelődött, a fémrúd fájdalmasannyomhatta a combját, mindenáron le akart szállni a gépről. Gandol egy darabigvisszatartotta, mert félt, hogy elkésnek, de a kisfiú makacssága végül is feldühítette.Lerakta a földre és ráordított: De most azután mars előre! A gyerek rémültigyekezettel szedte a lábát, Gandol mögötte imbolygott a kerékpáron. Hirtelentörtént valami.A kép megváltozott. Egy rabszolgaféle, vagy gyalogos harcos menekültfélmeztelenül, halálos pánikban Gandol elöl, aki lóháton vágtatott utána. A távolságegyre csökkent közöttük. A menekülő vissza-visszanézett, verejtéktől csillogóarcában mélyen ültek véres szemei. Gandol döfésre emelte a lándzsáját...Akkor Gandol leesett a bicikliről és elterült a földön. A kisfiú óvatosan odamentés megállt Gandol mellett. Hellász déli forróságának a csöndjében csak a lélegzésük hallatszott. Most voltak először és igazán együtt. Így kezdődött a barátságuk...
Közbevetett megjegyzés.

Gandol meg volt győződve arról, hogy egy nyomasztóemléke tört át valamelyik előző életéből - figyelmeztetésül. Arra figyelmeztette, hogyegy súlyosan terhelt karmikuus kapcsolatot készül tovább rontani, ahelyett, hogyrendbetenné.
Az ilyen emlék-áttörés nem gyakori, de nem is szenzáció. Például Tápay Szabó László - ma már elfelejtett történész a két világháború közötti időszakból - hagyatékában találtak két furcsa feljegyzést, tisztázatlan eredetû emlékekről. Az egyik: Valamilyen ősrégi falu, agyagból tapasztott kunyhók... Ködös, hideg őszi idő van.Õ 8-10 éves kisgyerek, akit szülei tûzért küldtek. A tûzért nagyon messzire kellett elmenni, egy papféle emberhez. Hazafelé, szorongó igyekezettel vitte a drága tüzet egy agyagedényben, parázs volt benne és beleütött ágak, hogy táplálják. Egyszerre hatalmas zápor kerekedett, és bárhogy védte, takargatta, a tûz kialudt. Emlékezésében megmaradt a csontig ható kétségbeesés, hogy valami rettenetesdolog történt, iszonyú büntetés vár rá. A másik: Nagyobbacska gyerek. Családjával, a törzs tagjaival együtt egybarlangban rejtőznek. Halálos csendben kell lapulniuk, mert kívülről hallatszik azüldözők beszéde, fegyvercsörgése, lépéseik zaja. Ekkor egy csecsemő, akit a mellette gunnyasztó asszony tart az ölében, sírni kezd. Az asszony gyorsan körülnéz, rémült arcok merednek rá. Akkor a gyerek nyakához kap és az utolsót nyikkanó csecsemőt félkézzel megfojtja...Több misztikus iskola megegyezik abban, hogy a küszöbön álló jövő században születettek közül, már egyre többen fognak emlékezni előző életükre. Már a századfordulóra azt jósolták, hogy fokozatosan megváltozik a gondolkodásmód,kialakul az új nemzedék belső struktúra-látása. A jóslatnak ez a része igaznak tûnik. Elég, ha azokra a fantasztikus produkciókra gondolunk, amellyel kis gyerekek pillanatok alatt rendbeteszik a Rubik-kockát, átlátják a komputerek mûködési elvét,megtanulnak halmaz-elméletben gondolkozni. Sőt, olyan elképzelések is vannak,hogy a megszaporodott ,,csodatevők" (kanál hajlítgatók, kézrátevéssel gyógyítók,bioenergetikusok és más parafenomének) már a káli júga - a sötét kor - végének előhírnökei. Íme a kérdés, kik ők valójában? Regresszív fekete mágusok, netán szuggesztívencsalók - vagy a kicsírázó jövő emberei? Mini apostolok, vagy a korszak szellemiéhségét kihasználó pénzcsinálók? ,,Tudós" támogatóik a szakmájukban kudarcot vallott tehetségtelenek közül kerülnek-e ki, vagy a fejlődés úttörői? És végül a felhorgadó kérdések legfontosabbika: E szellemi képességek kifejlődése, harmóniát,erkölcsi tisztulást hoz-e az emberiségre, vagy romló egészségügyi statisztikát,növekvő számú elmebajt, megbillent pszichés egyensúlyt, lila gőzös, egzaltáltak éshabókosok invázióját?,,Bolondoké volt e század, kubistáké, sipistáké, prófétáló susztereké, kancsal kufár bölcselőké,kanálisba fulladóké. Szûzkurvák és kékharisnyák,hivatásos rögeszmések, látomásos macskajancsik,ókulárés feministák, majomősük mímelői: kommunisták és fasiszták ődöngtek a piactéren, kannibáli jótevők (...)."

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
33
__________________________ SZEPESI ATTILA: ANABÁZIS
LEVÉL GANDOLNAK A MÁSODIK HALLGATÁS IDEJÉN
Gandol úr, hangzó szavak helyett most újra a néma szavakhoz fordulok.Hallgatásod idejére - ahogy megbeszéltük - hazatértem az én hideg országomba.És a bölcseleti ezeregy-éjszaka meséit meséltem Rólad író barátomnak, Török Sándornak. Emlékszel, őróla meg Neked meséltem sétáló délutánjainkon. Akérdések, amiket levelemben megfogalmazok, tulajdonképpen az Õ kérdései, az Õválaszai, amelyek bennem dolgoznak tovább és újabb kérdéseket szülnek. Ki tudjama már szétválasztani, hogy mi az övé, mi az enyém? Fontos ez? Mindenesetreigyekeztem az Õ szavait pontosan idézni, és csak akkor változtattam rajtuk, ha asaját szavaim jobban tetszettek nekem.Hallgatásod ideje, régóta véget ért már, amikor viszontláthatlak. De ezek akérdések nem kopnak el, és ha újra a közeledben leszek, bizony valamennyit ismétmegkérdezem majd. Hadd lássam a szemedet amikor válaszolsz, vagy hallgatsz.
Az úgynevezett elme úgynevezett baja - az ,,osztályokon"...
Ez az egész itt az ördögnek egy nagy laboratóriuma. Emberi erőket feszeget széjjel.Közibük bûvészkedi magát. Ékeket feszít az érzés, értelem és cselekvésösszhangjába. Gúzsba köti őket, vagy elburjánoztatja, kiveszi őket a Én ellenőrzésealól, és megtomboltatja. Széthasítja a tudatot, mint a kagylót, hogy hozzáférjen aszem gyöngyhöz, ahhoz a legbelsőhöz, az oszthatatlan, ragyogó egészhez, ami egyember-én. De a sátán kísérleti telepe messze túlterjed ezeken a falakon...Az ördög gyakorlatának egyik legremekebb mûfogása, mondhatnám,mestertrükkje az, hogy bizonyos jó és szent dolgokat, ezeknek elmondását ésmegcselekedését az emberiségért - odajátssza olyan emberekhez, vagyközösségekhez, akiket ő már előzetesen kompromittált. Odamesterkedik üdvösközlendőket, történéseket olyanokhoz, akiknek a szájából, kezéből aztán ez mindnem igaz, vagy legalábbis gyanús...
Ajándék-élet
Az ajándék-életről olvastam tegnap este. Valaki lezuhant a sziklacsúcsról és függvemaradt a peremen... Tengeren, viharból delfinek kimentették... Kivégeztetése pillanatában egy hang megállította a bárdot a hóhér kezében... Felhőtlen égből esőoltotta el a máglyát... Rálegyintettek az orvosok és magához tért...Visszavarázsolták a klinikai halálból...Az ajándék-élet - rang. A régi lovag - ha megküzdött a túlerővel, a sebek elborították, vérével élete szertepatakzott... és aztán élve maradt - az ajándék-életet Istennek ajánlotta föl, vagyis az emberiség szolgálatára. Életét többé nem tekintettea sajátjának. Tevékenységének eredményeit már nem falta föl saját maga, hanemvisszaárasztotta a világba. Elindult hát, hogy megküzdjön a sötétség hatalmaival.Ám attól tartok, hogy a vaspáncél nem védi mindvégig a lovagot, nem elégminden sárkány ellen. Ezüstvértezetre kell cserélnie azt. De az sem elég aszaporodó fejû szörnyek ellen, s legvégül már csak az arany mellvért őrzi megszívét, ha megőrzi...
Még mindig a szeretetről
Mostanában úgy érzem, hogy könnyû az állatot szeretni, a növényt még könnyebb.De a követ nehéz megszeretni, mert nagyon elrejtőzik a tulajdonságaival, s azembert még nehezebb megszeretni, mert felszínre tolakszik a tulajdonságaival.Ha ,,mögéje" látok egy embernek, mindig a ,,rossz" az, ami először átszikrázik rám, átgomolyog, átfüstölög... Nagy a veszélye annak, hogy akkor én is csak arosszat tudom magamból elébe tartani, meggyûlölöm őt, és az egész képösszezavarodik, elhomályosul.Ezért csak magaddal szabad érvényesítened az érzékenység legmagasabb fokát.Viszont magadat sincs jogod végképp elutálni! Nem tarthatod magadatreménytelennek, bármilyen szemétre bukkannál benned. Nem mondhatsz lemagadról. Ne hidd, hogy csak úgy ki lehet állni az élet forgalmából... hogy bocsánat,megőrültem, megöltem magam, nem veszek tovább részt benne.
A létezés erői
Lehetséges-e, hogy van a világban bizonyos mennyiségû élet, amit titokzatosmódon elosztunk egymás között? Lehetséges, hogy mindig valakinek a terhéreélek... minden pillanatomban valaki éppen halott énhelyettem? Lehetséges-e, hogyaz élet erői szétaprózódnak közöttünk... kenyérré, almává, hővé és hûséggé,szerelemmé, betegségek millió kínjává... egészen az egyénig? Mindenbőlmegkapod, ami a te részed. És előfordulhat, hogy amikor egyszer innál, már nincsvized, és amikor elhinni kéne valamit, nem hiszed... mert elfogyott a víz éselfogyott a hit, ami a részed volt? Lehetséges-e, hogy ennyi és ennyi nevetés van, ésennyi meg ennyi a sírás a világban... annyi meg annyi a hideg, amit meg kell fázni...az ételnek annyi és annyi a hiánya? Ha eszel... valahol ez az íz hiányzik egyínynek? Mert ha igen, akkor úgy nevess, hogy valakinek a sírása ez és sírj sokat ésvidáman, valahol nevetnek érte, valakit megváltottal a nevetésre. Ha fázol, a kínodmelegként enyhít valakit, valahol... s az önként fázók lehelete ellene fordul a világhidegének. Lehetséges ez?És ezzel lassan befejezem ezt a levelet. Nem féltem mindezt megírni Neked, merttanításodra gondoltam: Tévedj bátran, ne légy nyárspolgár!

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
35
HARMADIK TALÁLKOZÁS (A PIRAMIS)
A színhely ezúttal Poona. Indiai nagyváros. Gandol egy tyúkketrec nagyságú,minden eresztékében zörgő-recsegő kétfedelûvel repült oda Bombayból, urasan.Egy európai házaspárt kísért. Látható élvezettel ecsetelte megrökönyödésüket,amikor észrevették, hogy a pilóta mezítláb vezeti a gépet. A Poonában élő maharisitmentek meglátogatni.A szent ember egy kőfallal körülvett nagy ház tágas udvarán ült mozdulatlanul,egy árnyas fa alatt. Illő távolságban nagy tömeg ember telepedett köré. Csend volt,áhítattal nézték, talán vártak valamire. Ám a maharisi néma és mozdulatlan maradt. Néha valaki csendben felállt, leborult és elment. Ámde folyamatosan érkeztek mások, leborultak, leültek, hogy egy ideig a maharisi sugárzásának a körébentartózkodjanak. Anyák néha óvatosan odaérintették csecsemőjük fejét a szent fehér ruhájának a szegélyéhez. Ott ültek tehát Gandolék is, vagy egy félóra hosszat. A risisemmi jelét nem adta annak, hogy észrevette volna őket. Akkor az európai férjGandolra nézett, hogy talán mehetnének. Abban a pillanatban az eddig mozdulatlanember-bálvány felemelte a kezét. Tekintete Gandol szemébe fúródott. Gandolhozzálépett és leborult. A maharisi ezt susogta:,,A te álmod... az a lépcsős álom... nem álom volt, hanem emlékezés." Amellette lévő kosárkából kivett egy süteményt és Gandolnak adta. Aztán újramozdulatlanná merevedett. Gandol megrendülten távozott, a hívők tiszteletteljesenutat nyitottak neki és a nyomában osonó házaspárnak, akiről meg is feledkezett.A ,,lépcsős álmot" Gandol egy évtizeddel korábban álmodta és a maharisinéltett látogatás pillanatában eszébe sem jutott.Gandol hatalmas naptemplomot látott, helyesebben nappiramist. Fantasztikusanmagas volt. A tetején jelekkel telefaragott vaskos kőtömb emelkedett, annak aljánsötétlett egy viszonylag kicsi, ajtónyi kapu, ami a szentélybe vezetett. A felkelő Napfénye először a piramis csúcsát helyettesítő kőtömbre hullott. A szentély bejáratátólnagyon meredek lépcsősor szakadt a mélybe. A naptemplom-piramis felső harmadamár fényben ragyogott, alsó kétharmada még elmerült a félhomályban.Ezen a lépcsőn lépkedett lassan lefelé három, fehér ruhába öltözött férfi. Talán papok lehettek a hajnali napköszöntő szertartás után. Gandol a jobbszélen ment.Ujjongó boldogság töltötte el és tökéletes nyugalom. Minden a helyén volt ebben avilágban.Így haladt lejjebb és lejjebb, míg lassan el nem merült az alatta terjengősötétségben. Két társa akkor már nem volt vele. A lépcsősor is szûkült s lassankéntegy rossz szagú bérház csigalépcsőjévé alakult. Egy fordulónál Gandol barnafaajtót látott. Benyitott. Szûk, sötét szobába jutott, egy asztal, szék, heverő volt benne. Ablaka valami világítóudvarra nyílhatott, mert sivár, szürke fény lopakodott be rajta.Akkor már nyoma sem volt Gandolban a napfényes magasság nyugalmának és boldogságának. Minden nehézkes lett, nyomasztó és keserves. Az ágyon valakialudt, női alaknak látszott, felismerhetetlenül beburkolva egy rossz pokrócba,Gandol a széket odahúzta az alvó mellé, leült és várni kezdett..
Közbevetett megjegyzés.

Én is jártam Poonában, akkor is élt ott egy maharisi, akiugyanúgy üldögélt egy fa alatt és akit ugyanolyan áhítat övezett. De ez már nemlehetett ugyanaz a maharisi, akit Gandol meglátogatott. Vagy mégis? Ki tudjameddig élnek a maharisik? Ki tudja, hogy milyen gyorsan jönnek vissza a földre? Amaharisik örökké ott ülnek a fák alatt, és örökké a lábukhoz telepednek a mestert keresők. Szeretem ezeket a mozdulatlan-érzelemtelen, növényi létformát élő, hûségesmaharisiket. Akit nem szeretek, az a tanítványok után rohangászó, propaganda-maharisi. Akilökhajtásos repülőgépen röpdös országok és világrészek között, plakátokon hirdeti,hogy rábízatott a világ üdvössége, és jópénzért, válogatás nélkül mindenkinek a fülébe súgja a ,,titkos nevét", miután meglepően rövid idő alatt beavatta őket azistenség fontosabb rejtélyeibe. Ezek a maharisik mindig fantasztikusan díszes éshosszú neveket viselnek, amelyek közül a legegyszerûbb is hírül adja, például, hogyaz illető Indra legkedvesebb gyermeke, akinek az ő kegyelmes szentsége" megszólítás jár. Az ilyen szenteknek a hû tanítványok virágos emelvényen őrzik-csókolgatják elnyûtt saruját-papucsát, lábnyomát kiöntik, vagy lefényképezik, ugyancsak imádáscéljára. Alázat-e ez az attitûd, devóció, netán kortézia, és alázat-e ennek elfogadása? Alázat-e minden leborulás, és térdet hajtás, a naponta százszor, rutinból megcselekedett is, vagy öntetszelgés az alázatosság szerepében, azaz a legrosszabb fajtájú gőg? Ne vígy minket a kísértésbe!...
NEGYEDIK TALÁLKOZÁS (A HÍVÁS)
Ashram-emlék, fiatal brahmachári korából. Körülbelül így mesélte el: Éjjeli kétórára időzítettem a gyakorlataimat. Egyik éjszaka, közvetlenül a munkám befejezése után, már elnyúltam a fekhelyemen, amikor megéreztem, hogy nemvagyok egyedül. Szemérmes vagyok, nehezen mondom ki: azt éreztem, hogy televan a szoba halottakkal.Szoba? Talán már nem is a szobámban voltam, hanem egy tágas, világoscsarnokban, ahol öt karcsú oszlop tartott egy boltozatot. Az oszlopok zöldesfényben ragyogtak, a boltozat kármin-vörös volt. Elsőként egyik nagybátyám váltérzékelhetővé, olyan volt, ,,mintha láttam volna." Az életben soha nem tapasztaltmelegséggel ölelt magához. Azután halott apám alakja bontakozott ki, a heverőjénfeküdt, mellé ültem, nagyon intenzív szeretet-áramlás kötött össze minket. Későbbegykori mesterem, nagyapám és mind a többiek, akik már nem voltak a földön...Olyan melegség, szeretet, bizalom és biztonság kötött össze minket, hogyegyszerre csak elrémültem, rájöttem, hogy ez hívás. Hívnak maguk közé.Könyörögni kezdtem:,,Még ne...Még ne... Várjatok. Én szeretlek titeket, de még egy darabig élniakarok. Engedjetek élni, ne hívjatok magatokkal!"Akkor lassan távolodni kezdtek tőlem. Jóindulattal, megértően, rábólintva.

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
37
Fokozatosan kívül kerültem a csarnokon is, az egész, mintha elúszott volna amesszeségbe. Akkor megláttam, hogy amit én csarnoknak néztem, az egy hatalmaskéz, ami öt ujjára támaszkodva fölénk borult. Éreztem valami indíttatást, hogyutánuk rohanjak, de a félelem visszatartott. Csak magam elé suttogtam: ,,Neharagudjatok...Bocsássatok meg."
Közbevetett megjegyzés.
Ez a ,,mintha látás" - ez telitalálat. A beavatottat megjátszó, gátlástalanul lát és hall szellemi dolgokat, amikről olyan egzaktsággal beszél, mint egy adag rakottkrumpliról. És éppen ezzel leplezi le magát. A valóditranszcendencia mindig kvázi-élményként jelentkezik, ameddig még szavakba foglalható. De mindvégig érezhető, hogy ez nem úgy mondható el, mint egykirándulás, vagy színházi este, hanem sokkal bizonytalanabb körvonalú, vibráló,áttûnő, erősödő-halkuló történés, ahol már egyre inkább egymásba mosódik fény, hőés hang. Mit is ír erről Dante?,,A Mindent Mozgatónak glóriájaa Mindenségen áthat és világol,itt hőbb, ott halkabb fényt hintvén a tájra. Én jártam, hova legtöbb hull a lángból, s láttam, mit sem tud, sem bír elbeszélni,ki visszatér e magasabb világból.Mert mikor vágyát közelítve kémli,oly mélységekbe száll az emberelme,hogy az emlék nem képes utolérni."
ÖTÖDIK TALÁLKOZÁS (A KÜZDELEM)
Athén. Kis garzon lakás a külvárosban. Gandol akkoriban egy idősmûvészettörténész-filozófus köréhez tartozott, aki az ion anyagelvûek, az eleata bölcselők szakértője volt. Azon az estén az ,,ephesosi homályos Herakleitos"töredékeivel foglalkoztak. Gandol késő éjszaka ért haza. Amint a kis előszobábanfelgyújtotta a villanyt, észrevette, hogy a sarokban még valaki van. Nem volthatározott formája, csak mintha összesûrûsödött volna ott valami sötétség.Szorongva osont el mellette. Minden lámpát felgyújtott és bement a szobába. Leülta heverőre és a nyitott ajtón át leselkedett kifelé. Az a sötétlő sûrûsödésváltozatlanul ott állt a sarokban. A szorongása félelemmé, a félelme pánikkáfokozódott. Felugrott és felhívta telefonon az öreg filozófust. ,,Várd meg, hogy mitakar" - tanácsolta neki az öreg. Így hát Gandol visszaült a heverőre és vacogvavárt.Az a sötét valami lassan közelebb jött. Egyre közelebb. Mikor már testközelbe ért, Gandol megragadta. Vad birkózás kezdődött közöttük, életre-halálra.Gandolnak úgy rémlett, hogy egy szûk horhos fenekén küzdenek, amit magassziklafalak vesznek körül. Gandol tudta, hogy most minden erejére szüksége van.Tudta, hogy Jákob tusáját éli újra, amit a Jabbók partján vívott, az önmagábanlakozó Sötétséggel. Tudta, hogy nem győzhet. Váltakozó szerencsével folyt a harc.Egyszer az egyikük került alulra, másszor a másik. Gandol ereje lankadt. Alulrakerült és akkor észrevette, hogy fent a magasban, a sziklafal peremén fehér ruháslovasok állnak mozdulatlanul és az ő küzdelmét nézik. Szenvtelenül nézik, nemsegítenek.Összeszedte minden erejét, felülkerekedett és a földre szorította ellenfelét. Azelenyészett. Gandol véresen, szakadtan, halálosan kimerülve kapaszkodott fel asziklafalra. Lassan végigment a néma és mozdulatlan lovasok mellett. A lovak isfehérek voltak és a dárdák is. Leghátul megállt egy ló mellett, amelyiknek üres volta nyerge. A lándzsa a ló nyakához támasztva várt gazdájára. Gandol kézbevette,nagy nehezen nyeregbe szállt. Akkor már ő is fehérben volt. Senki sem nézett rá,nem köszöntötte senki sem, mégis tudta, hogy megérkezett.
Közbevetett megjegyzés.

Ezután történt, hogy Gandol, bráhmánista hite mellé, felvette a kereszténységet. ,,Persze a Grál!" - mondhatnák a keresztény ezoterikában jól képzettek. Gandol soha nem célzott ilyesmire. Mint ahogy nem lett ,,csak keresztény" és nem maradt meg ,,csak Siva hívőnek" sem. Ám sokat foglalkoztatta,hogy a kereszténység miért a megfeszített, miért nem a feltámadott Krisztust választotta. jelképének? Sőt, egyszer azt mondotta volt, hogy amíg a keresztényember szeme a holttestre tapad és nem az örökké élőre, addig megtörhetetlen azanyagi világ uralma a lelkek felett. Úgy tudta, hogy a mai ember az ősi Egyiptomújratestesültje, hogy titkos csatornák kötnek minket össze a fáraók egykoribirodalmával. S ami ott materiális valóság volt, a holttest örök élete, az ma szellemi síkon jelentkezik, az anyagelvû filozófiában. Az ókori Egyiptomot tükrözzük tehát, amúmia szellemi tükörképe a materializmus.Gandol viszonya a kereszténységhez igencsak sajátos volt. Először is azt tartotta,hogy megkeresztelésével egyszersmind zsidóvá is lett, hiszen nincs kereszténység zsidóság nélkül, nincs Új-Szövetség Ó-Szövetség nélkül. A ,,zsidóvá keresztelt hindu"ötlete sem a zsidó, sem a keresztény körökből nem váltott ki lelkesedést. Jézus- felfogása még kevésbé.Gandol Jézust egy istenmegtestesülés befogadására évezredek óta előkészített embernek tartotta, akibe, amikor János megmerítette, beleköltözött egy Kozmosz- Isten és három évig, egészen az ,,én Istenem miért hagytál el engem?" kiáltásig benne maradt. Ez az előkészület körülbelül Echnaton fáraó korában kezdődött, akimár tudott egy közelgő isten-megtestesülésről. A hébereket karmájuk azért terelte Egyiptomba, hogy felvehessék a kor legmagasabb szellemi tudását. Majd onnét kiszakadva, Mózes által, addig soha nem volt testi és szellemi-erkölcsi tisztasághoz jutottak. Idővel ez tette képessé őket egy olyan emberi test kialakítására, amialkalmas volt arra, hogy egy Istent magába fogadjon. Ez a zsidóság ,,kiválasztottságának" valódi értelme.
Az Isten-megtestesülésre pedig azért volt szükség, mert az emberiség olyanmélyen beékelődött az anyag világába, hogy ott fogva maradt, magyarán: Nemtudván kiszabadulni a Földhöz kötöttségből, elakadt az újratestesülés lehetősége. Isteni áldozat kellett kiszabadításához. A nyugati kultúra ezt nevezi megváltásnak. A Jézusban megtestesülő Krisztus, Gandol szerint Kozmosz-Isten, teremtő Eloha,a Naprendszer ura, s mint ilyen, már az említett Echnaton fáraó Aton kultuszában felismert. Õ szól Mózeshez az égő csipkebokorból, Õ nevezi magát Én-vagyoknak,vagyis a Létező-Énnek. Õ köti az Ó-Szövetséget a kiválasztott néppel, és az Új-Szövetséget az emberiséggel. Õ az, aki kezdetben egy ember istene volt, majd egycsaládé, nemzetségé, törzsszövetségé, népé, az emberiségé lett. Õ az, aki helyiistenségből, egy nomád népet vezető Királlyá, majd Láthatatlan Világ Urává fejlődött. Õ az, aki naggyá lett, mert megszentelődött az ember által. De naggyá lett az ember is, mert ő meg az Isten által szentelődött meg. Ez a Kölcsönösség Szövetsége Isten és ember között. Adonáj, Krisztus, Brahma,Ormuzd és Allah egy és ugyanaz. Ha nem adnak neki személyes nevet, hívhatják Taonak is. Tekinthetik Világszellemnek, vagy nagy Manitounak. Lehet a megszólításaÖrökkévaló, Teremtő, A Világ Királya, Isten Fia, Ember Fia - mindegy.
A világbancsak egy transzcendencia van,
de annak millió tükörképe a különböző kultúrák különböző korszakaiban, és a különböző emberek fejében.
HATODIK TALÁLKOZÁS (AZ ANYA ÉS MÁS HALOTTAK)
Gandol azt álmodta, hogy anyja temetésére siet. Az anyja, akkor már kilenc évehalott volt. Egy kis európai stílusú, talán reneszánsz kastélyba érkezett. Nagyon barátságos kis teremben, széles heverőn feküdt az anyja teteme, áttört csipkéjû,fekete ruhában. Félig ráborulva gyászolt egy fiatal férfi és egy lány. A lány ruhájafelcsúszott, a combját lehetett látni. Gandol szemérmetlennek érezte. De tudta, hogyők az anyja ,,igazi" gyermekei. Ez nagyon fájt neki. Az ,,igazi" szónak súlya volt azálomban. Sok ember gyûlt már össze, Gandol forgolódott, ismerősöket keresett. Ahátsó sorokban felfedezte nagynénjét, anyja egyik testvérét. Intett neki. Mirevisszafordult fehér, kámzsás ruhába öltözöttek vették körül az anyját, magasraemelték és átvitték a terem túlsó végébe. Ott körülvették, fölé hajoltak, eltakarták és Gandol nem látta többé. Ám pontosan tudta, hogy ez az anyja ,,igazi" temetéseés most viszik el véglegesen Földközelből. Nagyon megsajdult a szíve.
Közbevetett megjegyzés.

Gandolt többször megszólították halottak. Ezeket azemlék-mozaikokat, amelyeket beszélgetés közben néha el-elhullatott, most összegyûjtve adom közre.
Néhány héttel a halála után, álmában megszólította a mestere. Mintha a többitanítvány is jelen lett volna. Azt mondta:
∆
Hát hazaért a tanítójuk.
Milyen ott? - kérdezte Gandol bátortalanul
.
∆
Itt minden sokkal tisztább és világosabb.Egyik nyelvtanára és az apja, röviddel haláluk után, olyasmit kérdeztek tőleriadtan és zavarodottan, hogy ,,Hol vagyok?" ,,Mi van velem?" Nyilvánvalóan nemtudták, hogy meghaltak. Gandol megpróbálkozott a ,,szemtől szembe ültetéssel",vagyis, hogy tudatosítsa bennük haláluk tényét.Egyszer a kalkuttai őrült forgalomban vezette a kocsiját. Hirtelen nagy derût ésmelegséget érzett, tudta, hogy az apja mellette van. Utánaszámolt a káma-lokaidőszámítás szerint. Kiderült, hogy akkoriban apja az ő születése körüli időkben járhatott.Halála után egy évvel, anyja megjelent álmában. Fagyoskodva feküdt egyeurópai temető pázsitjának a szélén, az út mellett. Onnét panaszolta, hogy már egyéve nem kapott enni! Gandol nem tudott segíteni neki.Athéni tartózkodása idején, egy éjjel fantasztikus feszítő erőre ébredt, ami afejét hasogatta. Az anyja - aki akkor már három éve nem volt a földön - próbáltáttörni a tudatához. Gandol megrendült ennyi erő és elszántság megnyilvánulásától.,,Micsoda nagyszerû új élet fog fakadni a számodra" suttogta. Akkor közbetolakodott valaki. Nő volt és Gandol anyjának érezhető ellenállásánerőszakosan áthatolva üzente: ,,Keresd meg a fiamat."És felderengett egy utca. Gandol egyszercsak tudta a címet is. Viszolygott ahelyzettől - és fölébredt. Majd egy éven át igyekezett elfelejteni a történteket. DeAthénből való elutazása előtt, elment a mondott-látott helyre. Az utcában ott egyházhíj volt, gazos, üres telek.Amikor fiatal brahmacháriként első éjszakáját töltötte az ashramban, álmábankét férfi hajolt föléje figyelmesen.,,Még nem!" - mondta az egyikük, ,,Még nem!" Néhány héttel legjobb barátja halála után, éjszaka hirtelen felébredt. Érezte barátja jelenlétét. - Miért keltettél fel? - Valaki jön. - Ki jön?
- Nem tudom. Sokan vannak és mintha néznének visszafelé. Várnak valamire. Néma párbeszéd volt. Átsugározta a szorongás. S végül arról is be kell számolnom, hogy Gandolt, Párizsban, egyszer visszahozták a klinikai halálból. Megállt a szíve. S amíg látszólag eszméletlen volt,a következőket élte át: Irtózatos forróság támadt a fejében. A forróságösszesûrûsödött és érzékelhető vöröses-arany tûzgömbbé vált. A tûzgömb rohannikezdett a tarkója felé, majd le a hátgerince mentén, az ágyéki csigolyákig. Eznagyon gyorsan ment végbe, mégis sokáig tartott. Gandol ezt úgy fejezte ki, hogy,,a tûzgömb lassan rohant." És ez volt életének legintenzívebb erotikus élménye.Amikor magához tért, eszébe jutott, hogy tanult erről valamit a ,,köztes létről"szóló közlések során. A tûzgömb az életerők eltávozásának egyik lehetséges, de,,rossz" útját járta be.
Záró megjegyzések.

Most már elkerülhetetlen, hogy legalább vázlatosanösszefoglaljam mindazt, amit Gandol a meghalás folyamatának
első szakaszáról
tartott. A meghalás-történés tudatossága, vagy öntudatlansága főként az ember szellemi felkészültségétől, színvonalától és az önátadás mértékétől függ. Az életbe-kapaszkodás pánikja szükségképpen erőszakossá teszi a halált, megnöveli ameghalás sokkját, s ezáltal az öntudat vesztés lehetőségét. Ezért rosszat tesz atávozónak, aki őt visszahívja, vissza akarja tartani: a siránkozó, aki földi élményeit idézi vissza: ,,Ez volt a kedves ételed, karosszéked..." stb.,,Papírforma" szerint az alábbi fázisok következnek be: -
A rezzenéstelen szemlélet.
A leélt élet - rövid időre kikerül az idő-folyamatból - ésteljes egészében, minden rejtett történésével együtt, terül a távozó elé. Ez akontempláció érzelemtelen, gondolattalan, objektív tudomásul vétel. Időtartama 2-4 földi nap. A ravatalozás időtartama és értelme. -
Káma-loka, a ,,vágyak helye".
A leélt élet visszafelé pereg, de gyorsabb ütemben. Ez a periódus annyi ideig tart, amennyit az ember aludt élete során. Tehát durvánegy földi nap alatt három napot él át, egyre hátrálva az időben a kezdetek felé. Egyre fiatalodva. A káma-loka első szakasza szenvedésteli. Ez a megszokott testi vágyak kielégíthetetlensége miatt van. A távozó vágyik még érintésre, az evés-ivás, lélegzésélményére, de nincs már teste, amivel mindehhez hozzájuthatna. Éhezés, szomjazás, fulladás félelme kínozhatják ebben a keleti ,,tisztítótûzben", amíg e földi-testiigények ki nem égnek belőle. Az aszkéták sorsa e vonatkozásban érthetően könnyebb. Az aszkézis tehát a halálra való előkészületnek is tekinthető. Ám semmiképpen semaz, a vágyakat elnyomó-elfojtó, önmagán erőszakot tevő formája. Magát a testivágyat kell szellemivé alakítani, szublimálni. Amíg jelen van az életünkben, ki kell élni őket. Mert az elfojtott vágy sokszoros erővel lobban fel a halál után és még gyötrelmesebbé teszi a káma-lokát. A káma-loka e mellett az emberi személyes kapcsolatok újraélésének a színhelye.
Tehát a nagy lelki örömök és kínok világa, attól függően, hogy megoldott, vagyelrontott, tovább rontott karmikus kapcsolatokat él-e újra át. Ám a kialakult helyzet mozdulatlan és változtathatatlan, kvázi úgy dermedt meg, amilyen a halál pillanatában volt.
A köztes létben csak szemlélet van. A változáshoz újra meg kell születni
és az életben találkozni.Míg a káma-loka élményvilága pereg, megtörténik az életerők szétoszlása azéleterők világába. Ez a folyamat kb. a halált követő egy esztendeig tart. Egyesiskolák ezt nevezik az ,,éteri halálnak". A káma-loka jóval hosszabb periódusának avégén a vágyak, ösztönök, érzelmek, indulatok is szétoszlanak a vágyak világában. Ha minden rendben megy, ezt a folyamatot ,,asztrális halálnak" is nevezik. Ha minden rendben megy? Igen. Mert az asztrális halál küszöbén megjelenik a
,,hófehér kékség"
verziója.Mintha egy fehér-kékesen sugárzó nagy víz partjára érkezne a Földről eltávozott. Ez a sugárzás azt üzeni: ,,Oldódj belém!" S neki nyugodtan belé kelleneoldódnia, át kellene engednie magát ennek a hívásnak, abban a biztos tudatban,hogy a túlparton megint rátalál önmagára, rátalál az Énjére.Sokan ezen a ponton akadnak el. A megsemmisülés pánikja, az Én-vesztésiszonyata eltávolítja őket a hófehér kékség közeléből. Ez a megtorpanás hosszú ideig eltarthat. Õk azok a tétova szürke árnyak, akik vissza-visszavágnak az elhagyott világba. Õket lehet megidézni spiritiszta szeánszokon, őket fogják be a médiumok, ahalottlátók, halottidézők. A káma-loka befejeződésével az egykori embernek már csak a szelleme és az Énjevándorol tovább a köztes létben. A káma-loka pozitív élményei egyben azt is jelentették, hogy kapcsolatba tudott kerülni ennek a szférának az erőivel, felvettebelőlük magába mindazt, amire szüksége lesz újratestesülésekor, az elkövetkezőéletében. A kínzó élmények viszont szeparálták, társtalan magányra ítélték, s ebben a periódusban képtelen volt arra, hogy a körülötte lévő erőkkel feltöltse magát. Az újéletben ez, mint hiány fog jelentkezni, tehetetlenség, kudarc, betegség okozójáváválhat. A káma-loka végén az emberi kapcsolatok érzelmi és morális elintézetlenségeimár tisztán összegyûltek. Várni fognak a tovább haladóra, amíg újra a Föld felé fordulva visszatér, s belőlük is építeni kezdi eljövendő életének karmáját.
Kiegészítő magyarázatok
1. Gandolnak egykori mesterével való találkozásán elhangzott párbeszéd emlékeztetPál első levelére, amit a korinthusbelieknek írt: ,,Mert most tükör által homályosanlátunk, akkor pedig színről színre..." (13.12.)2. A ,,szemtől szembe ültetés" tulajdonképpen egy halott-kísérési eljárás, amivelsegíteni próbálnak az eltávozottnak. Állítólag a hervadó vágott virágból kiszállóéleterő és a tûz (pl. gyertya) egymáshoz. való közelsége segít a kontaktusmegteremtésében. A meghaltra koncentrálva az alábbi ,,üzeneteket" szokták - néhány héten át - közvetíteni: - Meghaltál. Létezel, de nem a földi életben, hanem a köztes létben.

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
43
- Ne félj, ha ijesztő alakok közelednek feléd. Ezek a te gondolataidból, érzéseidből,indulataidból és cselekedeteidből formálódtak. Önmagadat látod. Önmagaddaltalálkozol. Minden, amit életed során, magadból a világba küldtél, most feléd tart.Ez a tükör-élmény". Ezek nem objektív létezők. Ne félj tőlük. Ismerd fel bennük - magadat. - Ha fájdalmasan tiszta, gyötrelmesen éles fényt látsz, aminek ragyogásaelviselhetetlen - mégse menekülj, hanem tarts feléje. Távolodj el a hívogató,megnyugtatóan szelíd, vagy zavaros fényektől. Ne menj a megnyugvást ígérőfények felé! Menj a kibírhatatlanul kínzó világosság irányába!3. Az életerők eltávozásának legkedvezőbb helye a fejtetőn lévő életerő-központ (csakra).Itt végződik a második rész, Gandol találkozásairól.
Áldott, aki e világra született!

HARMADIK RÉSZ

INTERMEZZÓ: ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT
A KÉTELKEDÉS FRISSÍTÕ ZÁPORA
végre lezúdulhat az üres egekből és felüdítheti a misztikumba belekókadt lelkünket. Hadd szóljon először a költő:
,,Nem hiszek én egy istenben, mert bárhova nézek,istent látok, ezert, s nem szomorú a világ. Egyike gyilkos, a másika áldott, másika részeg,egyike zengő ég, másika néma virág.Mind hatalom, de nem egyenlők az erőre, ha egy int gyakran a másik fut, gyakran a másika fél. Egyike fényes, a másika vak, hogy lenne ez egy mind?Semmi az, ami csak egy, semmi sem egy, ami él. Nem hiszem én az egy istent, hiszem az ezer istent:azt, aki adja a fényt, azt, aki adja a dalt,azt, kivel a kín is édes, azt kivel a mocsok is szent...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...... ...... Élnek az istenek és még érzi hatalmukat egyrebárha nem is hisz már bennük a léha világ,egy isten se szorult a hitre s az emberi kegyreegyike zengő ég, másika néma virág.
Babits sorai ezek, csak annyi változtatással, hogy a hangsúlyos kiemelés tőlemvaló. Mert hogy tényleg, kellenénk-e mi az isteneknek, ha lennének? S kellenének-eaz istenek nekünk, ha mi léteznénk? Nem a létre vágyó nemlétezők próbálkozásai ezek a mítoszok?
,,Mi olyanyagból vagyunk, mint álmaink, s törékeny életünk álmok veszik körül"
ez ígyhangzik shakespeareül, szabólőrincül pedig ekképpen:
,,Vajon Dzsuang Szi álmodjaa lepkét, a lepke őt és mindhármunkat én..."


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
45
Miben higgyünk? Mi hát az igazság? Hol a bizonyosság? Fájdalmas-vidámangyőzködöm magamat és most titeket is, hogy aki (áldottan) e világra született,mondjon le vágyáról a bizonyosságok után! Mert bizonyosságot sehol és senkinélsem fog találni, és ha mégis, előbb-utóbb kiderül majd, hogy lidércfény nyomábaeredt, megcsalatott.Aki (áldottan) erre a Földre született, mondjon le vágyáról az igazság után!Mert sehol, soha senkinél nem talál majd igazságot, és ha mégis, előbb-utóbbkiderül majd, hogy csak az álcás hamisság vendége volt. E nyomorúságábanvigasztalja az a felismerés, hogy az igazság fölösleges és unalmas, s ha egyszer valaki meglelné, nem tudna mit kezdeni vele. Vajon igaz-e hogy csipkebokor égett aSinai hegységben Mózes előtt és Hang is szólott belőle? Lényeges-e, hogy a Tûzelőtte, vagy benne lángolt, és a Hang kívülről szólt-e hozzá, vagy őbelőle szólt avilághoz? Fontos-e, hogy a víz valóban borrá változzék a korsókban, vagy éppenelég az is, hogy az emberek megmámorosodnak az élet vizétől, amit Jézus fakaszt aszámukra? Jól informáltnak kell-e lennünk arról, hogy a gonosz Mara hadai valóbanmeghunyászkodtak-e a Célhozérkezett előtt, vagy ennyi is elég:
,,Minden létezés - szenvedés, minden létezés oka az életvágy, aki nem vágyik élni - nem szenved..."
Ne higgyünk hát barátaim, a túlvilágról jól értesülteknek! A mi vallomásunkatMagyarországon Kosztolányi Dezső fogalmazta meg:
,,... Semmi, ami barbár nem kell soha nékem, semmi, ami bárgyú. Nem kellenek ők se, kik titkon az éggel rádión beszélnek, a jósok, a boncok,a ferde vajákos, ki cifra regéknek gőzébe botorkál, csürhe-silányok,kik csalva, csalatva egy jelre lehullnak...... ........... ........... ........... ........... ........... .............Csak a bátor, büszke, az kell nekem, ő kell,őt szeretem, ki érzi a földet,tapintja merészen a görcsös, a szörnyûMedúza-valóság kő-iszonyatját s szól: ,,ez van"; ,,ez nincsen";,,ez itt az igazság", ,,ez itt a hamisság"; s végül odadobja férgeknek a testét. Hős kell nekem, ő, kidéli verőben nézi a rémet,hull könnye a fénybenés koszorújaizzó szomorúság..."
Barátaim! Hallgassunk most néhány percig. Várjunk, amíg a kétkedés gyökeret ver a lelkünkben. Aztán azt is várjuk meg, amíg a ,,semmiben sem hiszek" átváltozik arra, hogy ,,mindent lehetségesnek tartok". Elmélyedésünk tárgya az legyen, hogy vajon miért mondotta volt a Logionok szerint Jézus
: ,,Nem lehetsz az apostolomTamás, mert ittál az én forrásomból és megmámorosodtál tőle!"
S miért fogadta elapostolának akkor, amikor kételkedő lelkûvé változott?
(A szerző záró-szavai a Csan-Taó Szövetség első kelet-európai megbeszélésén,1991. április 21-én, Marosvásárhelyen.)
ÓVÁS HAMIS TANÍTÓKTÓL
A hamis tanítók kilenc ismérve:
1.A hamis tanító nem várja, hanem kajtatja a tanítványokat.2.A hamis tanító békéje nyüzsgés, csendje propaganda.3.A hamis tanító a belsőről beszél és külsőség lesz belőle.4.A hamis tanító részesülni akar a tanítvány alázatából és odaadásából.5.A hamis tanító fél a tanítóktól. A hasonlóan hamisak riválisai, az igaziak leleplezői lehetnek.6.A hamis tanító szegényen is jól él. Hirdeti, hogy küldetése kényszeríti erre.7.A hamis tanító tanítványait titkokkal és különlegességekkel fizeti ki.8.A hamis tanító magához öleli az életre gyávát, és szavaival színesre festi aszürkeséget.9.A hamis tanító saját útját a legigazabbnak hirdeti minden út közül.
Párbeszéd a hitetlenségről

Gandol úr, honnét jön a vallás, az okkult gondolat?
∆
Halálfélelemből.

Megvált-e a hit a halálfélelemtől?
∆
Láttál-e már ravasz gazdát, aki a szamár hátán ülve, botról szénacsomót lógataz állat szája elé? Örökké megy utána, és sohasem éri el.

Luther doktor, az égre tekintve, azt felelte egy kétségbeesett szerzetesnek, akimegvallotta, hogy néha maga sem hiszi azt, amit tanít: ,,Hála neked Uram! Azt hittem, hogy csak én vagyok ezzel így. Valódi volt-e hát Luther doktor hite?
∆
Valódi, volt mert kételkedni mert.

Szamár volt-e hát Luther doktor, aki örökké járt az elérhetetlen szénacsomóután?
∆
Ennél mi jobbat tehetne az ember?

Hogy nem megy utána.


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
47
∆
Vagyis olyan szamár lesz belőle, akit csak ütnek, és még szénacsomója sincs.

Mégis higgyünk tehát?
∆
Ne, mert megkérdezted.

Tagadjunk?
∆
Ne mert megkérdezted.

Akkor hát mit tegyek?
∆
Foglalkozz az élet dolgaival.

És ez üdvösséget hoz-e majd nekem?
∆
Üdvösséget hoz.

Biztos ez?
∆
Most már nem is olyan biztos.
A hiteles szellemi élmény
nem formálható gondolatokba, nem kimondható, nemmegosztható.
Dante szól:,,... Mert szememben mind tisztább fénnyel teltena magában-egy Igaz sugarábamind jobban jobban behatolni mertem. Innen kezdve látásomat hiábavágyom leírni: gyenge lesz az ember, szava rá, és emlékezete kába.Mint akit elfog álomteli szender, s ébredve megmarad a benyomása,de másra emlékezni nem bír, nem mer:úgy tûnt el az én lelkem látomása.Valami édes megmaradt belőlemáig, s ki merne emlékezni másra?...".
,,Tetszik tudni miről van itt szó?
I S T E N L Á T Á S R Ó L!
Hát ne higgy azoknak, akik másra is mernek emlékezni a ,,valami édesen" kívül!
GANDOL 13 TÉTELE
1.Egyetlen teremtő erő van - a hit. Vedd észre, hogy2.Hite csak az embernek van. Az Istennek nincs hite. Ezért3.Teremteni csak az ember tud. Amiből az következik, hogy4. A világot az ember teremtette. Sőt, az5.Istent is az ember teremtette. Tehát6.Minden csak akkor és addig van, amíg az ember hisz benne. Ámde 7.Az emberiség egykori csoport-Énje, individualizált Énekre bomlott. Azóta8.Minden ember saját kozmoszt teremt magának. De jobbadára öntudatlanul.9.Saját kozmoszában minden valóságos, él és hatékony, amiben hisz. (Az élet-erők)10.Saját kozmoszában a Semmit teremti az, aki semmiben sem hisz. (A halál-erők)11.Saját létezésedet te tartod fenn, önmagadban való hiteddel. (Legyen!)12.Saját halálodat te idézed elő azzal, hogy pusztulásodba beleegyezel. (Nelegyen!)13.Egyetlen Isten van - az ember. Százezer Isten van - az ember. (Uram,irgalmazz, hogy ezt a titkot elárultam nekik! Szerencsére, úgysem veszik majdkomolyan.)Török Sándor rájött arra, hogy az ember ,,a legkisebb isten". Ahhoz már gyáva volt,hogy kimondja: Az ember az egyetlen isten.Az öntudatára ébredő egyetlen isten félni kezdett kozmikus magányától és attól,hogy öntudata újra kialszik. Ezért teremtett valami örökké valót és azt elnevezteanyagnak. Anyaggá testesült, és az anyag formát öltött. A formát öltött anyag félnikezdett a forma fölbomlásától. Ezért megteremtette az anyag és forma nélküliistent, vagyis régi önmagát. Ezt nevezik a Létezés Kerekének.
TAO TE KING
AZ ÚT - vagyis a TAO
Elindultam az úton a bizonyosság felé, - és egyre bizonytalanabb lettem.A fény felé mentem, - és egyre sûrûbb lett körülöttem a homály.Hitem kétséggé, tudásom megkérdezhetetlen kérdésekké változott.Tanítványként indultam el, mesterré lettem, és most már a misztikus zsibárusok legkisebbje is megmosolyog.Az arany kővé válik a kezemben, a kő vízzé és kicsurog az ujjaim közül.Már régen csak állok és a tájak elvonulnak mellettem.Angyal érkezik, résztvevően rámnéz és mert senkit sem lát, azt suttogja: ,,Teszegény..." és tovább repül.
AZ ERÉNY - vagyis a TE
Önképemhez érkeztem és tükörként törtem össze, amikor be akartam lépnisajátmagam szentélyébe.
Fuss! Rohanj! Csak így menekülsz. Árnyékod követ.


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
49
Fölötted elfogy az út. Alattad elfogy az ég.Szembe szaladsz magaddal.S ha kiállod pillantásod - megmaradsz!"
________________
FÜRI ANNA VERSE
Megmaradtam. Kiálltam. Szembe szaladtam magammal. Alattam elfogyott az ég.Fölöttem elfogyott az út. Árnyékom utolért. Megmenekültem. ,,Látja Isten, hogyállok a napon." A percek kihullnak az időből. Az idő kihullik belőlem.
A KÖNYV - vagyis a KING
Rekviem az egykor élő szellem emlékére.
A TÁLTOSLÓ LEGENDÁJA
Élt egyszer a Mennyei Birodalomban egy hatalmas mandarin. Egy napon magáhozhívta az udvarában élő agg taoista bölcset.

Ugye tudod, hogy egész életemben egy táltosló után vágyódtam, de soha nemtaláltam rá egyre sem. Most híre érkezett annak, hogy az óceán partján eladásrakínálnak egyet. Olyan drágán adják, hogy rámenne a fele vagyonom. Én akkor ismegvenném, de attól félek, hogy becsapnak. Kérlek utazz oda, nézd meg, hogyvalódi táltosló-e, és ha igen, akkor megveszem.
∆
Uram - szólt az öreg - én már kilencven is elmúltam. Nem bírok olyanmesszire utazni. De van nekem egy jó barátom, ő még csak hetven éves, ésmegbízhatsz az ítéletében. Õt küldd el helyettem.Így is történik. Idő múltán megint hívatja a mandarin a bölcset.

A te barátod teljesen hülye! Megvetette velem a lovat. Kérdem, hogy milyen? Azt mondja, hogy egy nagy fehér kanca. Hát tegnap megérkezett a ló. Egy kis feketemén!
∆
Uram, megnézhetném én is ezt a lovat?Mindketten lemennek az istállóba, nézik a kis fekete mént, és az öreg taoistának potyogni kezdenek a könnyei.

Miért sírsz?
∆
Örömömben sírok. Mert az én barátom nagyon jól öregszik. Már csak alényegre figyel. Uram, ez táltosló!...
És itt ér véget az Intermezzó.
Áldott, aki e világra született!

NEGYEDIK RÉSZ

GANDOL KATEKIZMUSA
* * *

Gandol úr, igaz-e a te katekizmusod?
∆
Az én katekizmusom nem igaz!

Akkor miért tanítod?
∆
Mert nyilvánvalóvá teszi, hogy semmi sem igaz.

És ez igaz?
∆
Ez sem igaz.* * *
AZ EMBER ÉS A TEREMTÉS

Befejeződött-e a teremtés?
∆
Nem, a teremtés nincs befejezve. A világ teremtése jelenleg is tart.

Most mi teremtődik?
∆
A mi világkorszakunkban jön létre az erkölcsi világrend. Ez az ember küldetése.Az ember alatti és az ember feletti világokban nincs erkölcs.

Mi az erkölcsi világrend létrejöttének az előfeltétele?
∆
A szabadság. A választás szabadsága jó és rossz, világosság és sötétség között.

Mi a szabadság előfeltétele?
∆
A független Én. Ezért az emberiség története az Én-fejlődés története.

Mi hat a fejlődés irányába?
∆
Minden, ami fokozza az ember Én-érzését, önmagára eszmélését, és reagálásátönmagára.

Mi hat a fejlődés ellen?


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
52
∆
Minden, ami az Én élményét a Mi élményével akarja helyettesíteni, afanatizmus, a kollektív őrületek, az önkábítás, a varázslatok, a guruk lábához borulás.

Mikor csap át az Én-fejlődés önmaga torzulatába?
∆
Amikor a túltengő Én, önimádatba fordul. Amikor valaki elhiszi, hogy az Én - ami eszköze a szabadságnak és a választás felelősségének - objektív létező, sőtfeltételezi, hogy isteni rangú, túlnő életen és halálon.

Mi hát az Én?
∆
A test, az életerők, a vágyak, az értelem és a cselekvés időleges ötvöződésének földi formája.

Meddig él az Én?
∆
Ameddig a test él, ameddig az életerők élnek, ameddig a vágyak élnek,ameddig az értelem él és ameddig a cselekedetek hatása él a világban.
AZ ISTEN

Ki az Isten?
∆
Az Isten a világ szellemi lényege.

Honnét tudjuk, hogy van Isten?
∆
A világban vannak anyagi jelenségek, tehát van anyag. A világban vannak szellemi jelenségek is, tehát van szellem.

Hány Isten van?
∆
A világnak egy szellemi lényege van. De ez a szellemi lényeg nagyon sokféleszinten, és sokféle formában nyilvánul meg. Ezt tudva, beszélhetünk akár istenekről is.

Miért keletkezett annyi vallás?
∆
Minden vallás ugyanarról az egyetlen transzcendenciáról beszél, más történelmikorszak, más kultúra más formanyelvén, máshová helyezve a hangsúlyokat. ABiblia Istene sem azt mondja, hogy nincs isten rajtam kívül, hanem csak azt,hogy ne legyenek neked isteneid rajtam kívül.

Melyik Isten igazi vallása?
∆
Amelyik nem tartja magát igazabbnak a többinél.

Személy-e az Isten?
∆
Kezdetben nem volt személy, hanem egy téren és időn kívüli - tehátmakrokozmikus - erő. Azután évezredek óta annyi, őt személyesen megszólítószellemi energia áramlott felé, hogy lassanként személyessé is vált. Így hátkölcsönösen teremtik egymást az emberrel.

Van-e bennünk valami Istenből?
∆
Az igazi emberben van valami Istenből, egy rész az egészből, térben és időben,tehát a mikrokozmikus létben.
Vannak nem igazi emberek?
∆
Egy idő óta egyre többen születnek a földre emberformában, de lélek - azazisteni rész - nélkül. Isten fiai ők is, de nem a mi kozmoszunkból jönnek.Tevékenységük itt és most kedvezőtlen a számunkra.

Mit csinál bennünk az isteni rész?
∆
Várja, hogy mi megváltsuk őt. Ez azt jelenti, hogy olyan szintre kellenefejlődnünk, amikor már véglegesen leszállhatunk a lét kerekéről,kiszakadhatunk az újratestesülések forgatagából és ezzel együtt belőlünk iskiszabadulhat az isteni rész és visszatérhet eredetéhez, a makrokozmikus léthez.

Csonka-e most az Isten?
∆
A tökéletes mindig tökéletes marad. Az Isten az emberrel és az egész teremtettvilággal együtt tökéletes. A teremtés és az egész világ-fejlődés az Istenneltörténik, az Isten belső folyamata. Istenen kívül nincsen semmi se.
A MEGVÁLTÁS

Valóban megváltatott-e az emberiség?
∆
Többször is, mindig, amikor fejlődése válságba került.

Ki váltja meg és miért?
∆
A szellem ereje, áldozatból.

Mikor történt a legutolsó megváltás?
∆
A Jézus nevéhez kötődő szellem-megtestesüléskor.

Miért volt szükség megváltásra?
∆
Mert az ember olyan mélyen süllyedt bele az anyagi világba, hogy fogságábakerült, és megakadt az újratestesülések körforgása.

Mi jelzi a nagy változást?
∆
A Szentek Szentje kárpitjának végighasadása.

Miért hasadt el a kárpit?
∆
Annak a bizonyságaként, hogy az ember az Én-fejlődés olyan szintjére jutott,hogy már nincs szükség közvetítőkre a transzcendencia felé. Mindenki magaalakítsa viszonyát az Istennel.

Mi következik ebből?
∆
Az, hogy nincs szükség beavató mesterekre, imádandó gurukra és risikre,maharisikre, swamikra, mégkevésbé szentekre és parafenoménekre. Mindenmások által végzett beavatás regresszív, tehát tiltott!

Mi Jézus viszonya az eljövendő Maitréja Buddhához?
∆
Lehet, hogy Jézus volt a Maitréja Buddha. Jézus volt Visnu legutolsómegtestesülése. Jézus volt a visszatért Zarathustra. Jézus volt az újratestesültMózes, aki betöltötte saját törvényét és akivel új szövetséget kötött az Úr. Mert


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
54
a név - mindegy. A szellem - ugyanaz.
A SÁTÁN

Van-e Sátán?
∆
Ha van a hitetekben, van a valóságban is. Hányszor ismételjem, hogy a hit azegyetlen teremtő erő?

Hányféle Sátán van?
∆
Úgy mondják, hogy vannak Isten-rokon és Isten-idegen sátánok.

Hogyan születtek az Isten-rokon sátánok?
∆
Õsidőkben csak egyetlen mágikus szellemi erőről tudtak az emberek. Ez az erőkettős fényben villódzott: Szent volt és tiszta, - ezért érinthetetlen az ember számára. Profán volt és mocskos, - ezért érinthetetlen az ember számára. Avallás és az erkölcs megjelenésével az az erő kettéhasadt Világosságra ésSötétségre. Figyeljétek: ,,És eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt. És a Sátán is eljöve közöttük." (Jób,1,6.)

Miben tevékenykedik az Isten-rokon Sátán?
∆
Edző-társunk földi életünkben. Gonoszra kísért, de titkon annak örül, halegyőzzük őt. Õ adja a fegyvert önmaga ellen. Saját erejéből juttat nekünk,sajátmaga legyőzéséhez. Ezért a neve Lucifer, a Fényhozó, aki azonosPrométheussal, aki lelopta az égi tüzet az embereknek. Áldozatos Sátán. Akialázattal vette magára a gonoszság igáját:,,..Akkor előjöve egy lélek, a ki az Úr eleibe álla, és monda: Én akarommegcsalni őt. Az Úr pedig monda néki: Miképen?És felele: Kimegyek és hazug lélek leszek minden ő prófétáinak szájában.Akkor monda az Úr: Csald meg és győzd meg, menj ki, és cselekedjél úgy." ( 1Kir.22, 21-22.)

Mi az égi tûz?
∆
A szellem fénye, a látó, hangzó és azonosuló értelem.

Miben tevékenykedik az Isten-idegen Sátán?
∆
Miután hit nélkül teremtésre nem képes, meg akarja szerezni a ,,finomkreatúrát", hogy idegen kozmoszokba távozzon vele.

Megtörténhet ez?
∆
Az ember ma már szabad. Minden karmikus kisiklás megtörténhet vele.

És mi lesz a többiek sorsa?
∆
Nincs egyéni üdvözülés és nincs egyéni kárhozat sem. Az Én - a fejlődéshezszükséges létillúzió. Az Én csak annyira szuverén, mint a szőlőszem a közösfürtön. Az emberiség sorsa kollektív Közös üdvözülés, vagy közös kárhozat.Ezért segítsünk egymásnak.
AZ ÚJRATESTESÜLÉS

Van- e lélekvándorlás?
∆
Emberi szinten ma már nincs lélekvándorlás. A lélekvándorlás a csoport-lélek létezését feltételezi. Ezen a fejlődési szinten a mai ember már réges-régentúljutott. Csoport-lélek formációt csak az ember alatti létezési formákban, azállat- növény- és ásványvilágban találhatunk amikor a faj, a fajta viselkedik egyénként, közös Énnel rendelkezve. Lélekvándorlás tehát egykor az ősidőkbenvolt, de ma már nincs. Azonban van újratestesülés.

Mi testesül újra?
∆
Egy meghalt ember érzéseinek, gondolatainak és cselekedeteinek energiája, egyidő után új lénnyé, új születéssé áll össze.

Mennyi idő után?
∆
Ez a folyamat a fejlődéssel gyorsul. Õsidőkben sokezer évig is eltartott a közteslétben való tartózkodás. Ma egy európai kultúrkörben élő ember átlagosan 4-500 évenként testesül meg újra. Akkor, amikor feldolgozta az elmúlt életélményanyagát, felépítette új karmáját és már annyit változott a földi élet, hogy,,érdemes" újra résztvenni benne továbbfejlődése érdekében. Magasan fejlettszellemeknél ez az idő jelentősen megrövidülhet. Akik ,,segítőként" térnek vissza, holott már leszállhatnának a ,,lét kerekéről", azoknál még inkábbfelgyorsulhat az újraszületések egymásutánja.

Mit jelent az elmúlt élet élményeinek feldolgozása?
∆
Sokszempontú újraélést, egyre ,,táguló körökben" mindig más aspektus előtérbekerülésével: - személyes karmikus kapcsolatok, megoldások, elintézetlenségek, rontások,adósságok, - a karmikusan adott nép sorsával való azonosulás sikere és kudarca, - a karmikusan adott vallással és hitélettel való azonosulás sikere és kudarca, - az emberiséggel való azonosulás sikere és kudarca, - az állati, a növényi, az ásványi - tehát az ember alatti - világokhoz valóviszony.Az elintézetlenségekből és a rontásokból épülnek fel az újra átélni szükségeskapcsolatok és élethelyzetek.

Ez tehát a halott bolyongása saját egykori érzései, gondolatai és cselekedeteiközött?
∆
Egy szempontból igen. Más szempontból kapcsolatba kerülés vagyelmagányosodás e ,,szférák" szellemi erőivel, nép- és korszak szellemekkel,vallások szellemi impulzus-adóival, az állat, a növény és az ásvány magasrendûcsoport-Énjeivel, ha úgy tetszik isteneivel. A tőlük felvett erők, vagy azok hiánya besugárzik az új életre készülő ember testi felépítésébe, karakterébe,sorsába.

Ugyanaz az ember testesül-e újra?


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
56
∆
Ugyanaz a lény, de nem ugyanaz a személyiség. Azonos energiák de nemazonos Én-illúzió. Lásd Buddha példázatát: ,,Itt van ez a mécses. Egész éjjeldolgoztam a lángjánál. Reggel elfújom. Másnap este újra meggyújtom. Azedény ugyanaz, az olaj ugyanaz, a kanóc ugyanaz, de ugyanaz-e a láng, amiújra fellobban?"

Az ember maga építi-e föl a karmáját?
∆
Egy ideig, ameddig öntudatánál bír maradni a köztes létben. Ez attól függ,hogy milyen fejlettségi szinten van és mennyire készült fel a halálra. Amikor ,,belekábult" vagy ,,belealudt" a kozmoszba, szellemi erők ,,veszik a karjukba",hordozzák a szférákon át és helyette építik fel eljövendő karmáját. Ezt néhaészre lehet venni abból, hogy valaki mennyire érzi önmagával azonosnak, vagyén-idegennek a sorsát.

Végzetről van-e szó, vagy sorsról?
∆
Ma már sorsról, vagyis tendencia-szerûen jelentkező élethelyzetekről,amelyekben szabadon cselekszik. Minél több a múlt elintézetlensége, annálkötöttebb a karma. Minél kevesebb az, ami megoldásra vár, annál nagyobb azember belső szabadsága. Az Én-fejlődés története egyben annak a története,hogyan enyhül a végzet (ananké) - sorssá (fátummá).

Újratestesülhetünk-e állatként, állatok emberként?
∆
Már régen nem. Messzire eltávolodtunk az állati létformától. Alig képzelhető el,egy életben, olyan ,,karmikus rontás", ami egy embert állattá vetne vissza, vagyolyan óriási fejlődés, ami egy állatot a mai ember szintjére emelhetne. Ez az ősilehetőség - bezárult.

Miért szaporodik az emberiség létszáma? Honnét jön ez a sok ,,új" lélek?
∆
Nincsenek ,,új" lelkek. Az emberiség látszólagos szaporodásának három okavan: - Csak emberként lehet újratestesülni. - Csak a Földre lehet megszületni. (Öt másik inkarnációs lehetőség - a KáliJúga, az ún. Sötét Kor végének közeledtével - bezárult.) A hat inkarnációs,,lóka" közül most csak a Föld mûködik. Nem lehet pl. megszületni a ,,préták" birodalmában, a különböző tisztító helyeken, poklokban sőt a ,,napnyugati"vagy a ,,napkeleti" paradicsomban sem. - A köztes létben töltött idő egyre rövidül, az újraszületések forgataga gyorsul.

Miből látszik, hogy valóban van fejlődés? Miből látszik, hogy a Káli Júgakorszak végének kezdeténél vagyunk?
∆
Az új generációkban egyre több embernek van ún. struktúra-látása. Látják adolgok belső szerkezetét. Egyre több embernek van ,,bevillanó" emlékezéseelőző életére. (Nem veszélytelen helyzet, lelki zavarokat okozhat.)

Miért tagadják a zsidó és a keresztény teológusok a reinkarnációt?
∆
Nem tagadják, csak nem hangsúlyozzák. Akkor, amikor ezek a vallások keletkeztek az emberi fejlődés más nagy kérdései kerültek előtérbe, elsősorbanaz egyistenhit. De pl. Mikeás próféta tud Illés reinkarnációjáról ,,Imé, én
Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
57
elküldöm hozzátok Illést a prófétát, mielőtt eljő az Úr nagy és félelmetes napja"s Keresztelő Jánostól is azt kérdezgetik a zsidók: ,,Vajon, Illés vagy-e te?"

És a nemünk?
∆
Általában újraszületésenként változik.

És a sorsunk?
∆
Kétszer nem éljük végig ugyanazt a sorsot. Nem kapjuk meg újra ugyanazokata tehetségeket és fogyatékosságokat.

Tehát nincs semmiféle ítélet?
∆
Nincs. Csak következmények vannak. ,,Az, ami vagy, már jutalom és büntetésazért, ami vagy!"
Áldott, aki e világra született!

ÖTÖDIK RÉSZ

A CSAN-TAO
KOANOK KERTJE

Végezzünk-e rendszeresen lelkigyakorlatokat?
∆
Egy szerzetes mindennap meditált. A Mester megkérdezte: - Miért meditálsz? - Hogy megvilágosodjak.A Mester felvett egy téglát és csiszolgatni kezdte. - Mit csinálsz, Mester? - Tükröt csiszolok.

Hol keressük a mesterünket?
∆
- Miért jöttél hozzám? - A nekem szóló tanítást keresem. - Nálam? Ilyen messzire elcsavarogsz hazulról, ahelyett, hogy a sajátkincseiddel törődnél?

Milyen gyakorlatok vezetnek el a megvilágosodáshoz?
∆
- Ha éhes vagyok eszem, ha álmos vagyok, alszom. - Mindenki ezt csinálja, nem? - Nem. Miközben esznek száz gondolat kering a fejükben. Mikor aludni térnek,ezer gond nyomasztja őket.

Hogyan tehetjük le a terheinket?
∆
- Tedd le, a poggyászodat.


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
59
- Mester, semmim sincs, üres kézzel jöttem. - Akkor cipeld tovább.

Miért nehéz megtudni a Tan lényegét?
∆
- Mester, miért nem mondod el a legfontosabb alapelveket? - Hugyoznom kell. Látod, még az ilyen apróságot is magam intézem el.

Hogyan alakíthatjuk szellemivé testi vágyainkat?
∆
A Mester megmarkolta a szerzetesnő lába közét. - Mester, még mindig ilyen szexis vagy? - Én? Talán, te vagy szexis...

Mikor használjuk rosszul az adottságainkat?
∆
Két szerzetes vándorolt. Folyóhoz értek. Az egyik elindult és a vízen járvaátkelt a túlsó partra. A másik utána kiabált: - Te csak a saját képességeidet fejlesztetted! Ha ezt előbb tudom, akkorát rúgok beléd, hogy eltörik a lábad.

Milyen veszélyek leselkednek ránk a megvilágosodáshoz vezető úton?
∆
Két veszély. Ha nem nézünk a seggünk alá és a szamarunkat keressük, holottrajta ülünk. Ha elfelejtünk időben leszállni a szamárról.

Hogyan kaphatunk feloldozást?
∆
Ha nem kötözzük le magunkat.

Mi a Buddha?
∆
Egy használt seggtörlő. Szegény Buddhába már annyian beletörölték azt aszaros szellemi seggüket.

Mekkora a szavak ereje?
∆
Gondoljátok meg: Kimondjuk ezt a szót ,,tûz" és mégsem égetjük meg aszánkat.
Mi kell ahhoz, hogy az igaz úton induljak el?
∆
Menj!
A CSAN-TAO KÖZÖSSÉG
A Csan-Tao Közösség kb. 1100 esztendővel ezelőtt, a 850. évben lezajlott nagykínai buddhista-üldözések nyomán alakult ki. A kínai buddhizmus sorsa akkor már megpecsételődött. Nyilvánvalóvá lett veresége a hagyományos konfucianizmussalés a taoizmussal, valamint az újabb keletû legizmussal szemben. A nagy szellemiösszeomlást csak a hegyek között megbúvó csankolostorok egy része élte túl.A Csan-Tao igen közeli szellemi rokonságban van a Csan-Buddhizmussal, azidősebb és diadalmas testvérrel, aki később Kínából Japán felé kerülve, Zen-Buddhizmus néven áradt szét az amerikai és európai kultúrában, komolyalternatívát kínálva, mint a zsidó kabbalisztika, a keresztény ezoterika és az iszlámszufizmus szelíd riválisa. A Csan-Tao azonban megmaradt a kevesek bölcseletének,ahogy mondták: ,,meglapult a szellem hegyeinek és völgyeinek rejtekén". Nemszenvedett üldöztetéseket és nem hódított meg tömegeket. Soha nem toborzottmagának híveket, de ,,leültette tüze mellé" azokat, akiket átfázva és eltévedve,kiéhezve és elfáradva a sors az ajtajához küldött.A Csan-Taonak nincsenek templomai, sem papjai, nincsenek szerzetesei semregulái, nincsenek dogmái, sem szent könyvei. Miután korán kiszakadt a buddhizmus szellemtörténetéből, érintetlen maradt a mahajana, a hinajana és avajharana buddhizmus hatásaitól. Az élő Buddhához próbál igazodni, aki - a KígyóSzútrában óvta híveit attól, hogy a Tan tutaját, amellyel át lehet kelni a vágyak örvénylő folyóján, hálából, a túlparton a hátukra vegyék, és alatta roskadozvamenjenek tovább. A Csan-Tao soha nem vált vallássá.A Csan-Tao tulajdonképpen egy szellemi magatartás, ami az eredeti buddhizmusnak taoista módon való átéléséből és gyakorlásából fejlődött ki. A ,,vu-vej" az ,,akarat nélküli cselekvés" szemlélődéssé, kontemplációvá szelídítette aDharmát, s a Szangha létrehozását már teljesen elkerülte. Nyitottsága viszontlehetővé tette, hogy felvegye magába a zsidó-keresztény ezoterika számos elemét,anélkül, hogy ez a legcsekélyebb szellemi feszültség, vagy belső konfliktus csírájáthordozta volna. A Csan-Tao létével bizonyítja, hogy valóban csak egyetlentranszcendencia létezik a világon, ami számos tudati és intuitív konstrukcióbantükröződik. Ellentéteik emberi kreációk és a szellemtől idegenek.A Csan-Tao szellemi ősei elsősorban Mózes, Buddha, Lao-Ce, Jézus ésBoddhidharma. Gondolkozását és kifejezésmódját erősen formálta Huj-Ko, Huj- Neng, Ma-Cu és Huj-Kai filozófusok életmûve.Ami divergens gondolkozásunk és agyonstrapált bal agyféltekénk számáraezeknek a neveknek az egymásmellettisége már gyötrelem és felháborító


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
61
zagyvaság. Alázattal vállaljuk ezt a vádat. Bizony, könnyen lehetséges, hogy a mitudásunk csak tévedések halmaza, hitünk a kétely maszkja, tanításunk zûrzavar forrása a fejekben. Ez megegyezik szándékainkkal. Kétségeket akarunk támasztaniönmagunkban és az öntudatosan ostobák világában, fel akarjuk idézni a teremtőkáoszt, a ,,tohú vá bohú" kavargását, rést akarunk ütni a tradicionális igazságok vastag falán, a kételyekből előtörő fény szétáradása érdekében.Gandol, a Csan-Tao közösség indiai ashramának szervezőjeként - mindigelutasította a ,,vezető" címét - többször megemlítette, hogy kíváncsi lenne a Csan-Tao európai fogadtatására. Én újra, meg újra kifejeztem kétségeimet, ám most,halála után másfél évtizeddel, amikor magam is a fináléhoz közeledek, mégislétrehoztam a Csan-Tao Gandol Közösségét, leginkább csak azért, hogy barátságoskeretet teremtsek néhány rokonlélek időnkénti találkozásának, kötetlen beszélgetésének és még kötetlenebb együtt-hallgatásának.
A CSAN-TAO TÖRVÉNYE
Az előbb szellemi magatartásnak neveztem a Csan-Taot. Ez a szellemi magatartástermészetesen nem jöhet létre, nem válhat többek közös kincsévé és nemszilárdulhat meg keretek nélkül. Ezek a keretek azonban nagyon lazák, mindösszenyolc életszabály betartására való törekvésből állanak.1. Az aggyal és vérkeringéssel rendelkező lények életének tisztelete.2. A józanság megőrzése.3. Az állatok és emberek bántalmazásának tilalma.4. A rászedés (becsapás) tilalma.Ezt az első négy szabályt - két kötelesség és két tilalom - nevezik ,,alap-normáknak". Vállalásuk a Csan-Tao Közösségbe való felvétel egyedüli feltétele.5. A megszégyenítés tilalma.6. A fölösleges beszéd tilalma.7. A szenvedések csillapításának kötelessége.8. A vállalt lelkigyakorlatok betartásának kötelessége.E négy kötelesség és négy tilalom betartása - egy év közös munka elteltével - mindenkit jogosít arra, hogy véglegesítését kérje a Csan-Tao Közösség tagjaként.A vállalt kötelességek és tilalmak betartása alól, a Csan-Tao Közösség nem adfelmentést. A Közösségből való kiváláshoz nem szükséges indokolás, mindenkinek a legszabadabb belső ügye.Gandol súlyt helyezett arra, hogy a Közösséghez való csatlakozás nenyilvánuljon meg semmiféle külsőségben. A belépő ne változtassa meg szokásosöltözködési módját, beszéd-stílusát, foglalkozását, táplálkozását, szexuális életét.


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
62
Ne legyen térítő. A négy kötelességet és a négy tilalmat lehetőleg a környezetszámára észrevétlenül igyekezzék betartani

A nyolc életszabály magyarázata1.

Az aggyal és vérkeringéssel rendelkező lények életének tisztelete.

Miért nemminden lény életét kell tisztelni? Jó lenne, de a Csan-Tao nem akar betarthatatlanterheket róni követőire. A központi idegrendszer és a vérkeringés általában azérzékelés, különösen pedig a fájdalomérzékelés és az affekciók fokozott jelenlétét biztosítja. Ezeknek a lényeknek a félelme, halálfélelme is nagyobb, mint idegrendszerileg fejletlenebb társaiké. Az élet kioltása - az ölés épp úgy, mint az öngyilkosság hosszú időre valóelszegődést jelent élet-ellenes hatalmak szolgálatába.
2. A józanság megőrzése.

A Csan-Tao a tudat tisztaságára épít. A karmavállalására. Minden önkábítás, menekülés önmagunktól, az életterhek elől. Freud szerint: ,,Szabadnap az Énünktől."Továbbá, az alkohol és minden kábítószer egyre mélyebben köt be az anyagba.Testi mágia. Ezért egykor progresszív volt a használata, akkor, amikor az ember a szellemi síkról ,,lefelé" tartott, a fizikai világba. Pl. a dionysosi misztériumok elengedhetetlen kelléke volt a bor, épp úgy, mint egyes dél-amerikai indián törzsek beavatási szertartásainál a meszkalin.Ma az önkábítás legfeljebb illegális beavatások eszköze, kísérlet arra, hogy azértelem megkerülésével lépjünk ,,tovább". A valódi ezoterikus iskolák azt tanítják,hogy mindenkinek három nagy lépést kell előre tennie morálisan, hogy egy kislépéssel tovább juthasson szellemi fejlődésében.Ganesha legendája: Siva és Párváti fia volt, a legszebb az istenek között. Ámegyszer megleste a szüleit szeretkezés közben. Akkor Indra, az istenek királya levágtaazt a gyönyörû fejét és elefántfejet illesztett a helyébe, örök figyelmeztetésül, hogy azidő előtt szerzett tudás - veszélyes!
3. Az állatok és emberek bántalmazásának tilalma.

A Csan-Tao követőjének nem szabad értelmetlen szenvedést okoznia. Ha mégis ezt teszi, hiányzik belőle arészvét, a szeretet, a másokkal való azonosulás képessége. Nincs helye a Közösségben.Tudnia kell a ,,tükör-élményről ,,, arról, hogy a halál után minden felénk közeledik; amit magunkból a világba küldtünk. A kegyetlenségeink is, dermesztően fenyegető víziók, elképzelhetetlen kínok formájában érnek el minket. Aki mások testi és lelki kínjában leli örömét, az a Tökéletes Állat (Szun-Vu Kung) nevû Föld-sátánt szolgálja.
4. A rászedés (becsapás) tilalma.

Ez a szabály megtilt minden hazugságot,csalást, cselt, félrevezetést. A tilalom vonatkozik az ún. kegyes csalás eseteire is. Azemberi karma csak olyan hatásokat hordoz, amelyeknek az elviselése önként vállalt,


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
63
tehát a sors része. Ez azt is jelenti, hogy az illető számára kibírható, átélésére szükség van fejlődése érdekében. A hazugságról Gandol azt tanította, hogy ártó-romboló hatásában éskövetkezményeiben olyan, mint egy vaktában kilőtt nyílvessző, vagyiskiszámíthatatlan. Továbbá, a hazugságot tartotta a belső lezüllés legkártékonyabbokozójának, ami többet rombol az ember belső tartásán, mint az úgynevezett nagybûnök. Ez a törvény az önbecsapás, az önmagunknak hazudás eseteire is vonatkozik. Ahiteles élet tehát fontosabb, mint a tisztességes élet. ,,Istennek kedvesebb egy őszintekurva, mint a fekhelyén titkolt erotikus vágyak között vergődő apáca" - mondogattaGandol. Ezért tartotta a gyengeség, az életgyávaság tünetének a világtól való elvonulást. Kedvelt mondása volt, hogy ,,Nem tisztelem a szenteket, mert remetének álltak, vagyegy kolostorba menekültek. Egy kupleráj közepén tessék szentnek lenni!"
5. A megszégyenítés tilalma.

Gandol a fölényes gúnyt, a megszégyenítést, amegsemmisítő kritikát, a csúfolódást súlyos bûnnek tartotta. Egy embert soha nem szabad lelkileg-szellemileg megsemmisíteni, porig alázni.Sokszor idézte az Ó-Szövetséget: ,,Aki egy embert megszégyenít, úgy, hogy azarcába kergeti a vért, az annyi, mintha megölte volna!" Egy ember önbecsülésének a megsemmisítése, az egyik legfontosabb lelki gyökerének az elvágását jelenti. Az ember csak néhány gyökérrel kapaszkodik azéletbe. Az önbecsülés lehetetlenné válásába vagy bele kell pusztulni, vagy meg kell gonoszodni tőle. Az ilyen embert az életösztön könnyen átlendíti a morális,,túloldalra", a sötétség fiai közé. A megszégyenítés tehát nem javító hatású, hanema kárhozat felé taszít.
6. A fölösleges beszéd tilalma.
A fecsegés - a szellemi erők pazarló szétfolyatása a világba. A fecsegés - rövid idő alatt felszínessé teszi a gondolkodást. A fecsegés - árulóvá teszi a tudót. A fecsegés - bohóccá teszi az embert. A fecsegés - akarattalanul is kártékonnyá tesz. A fecsegő - fél. Attól fél, hogy nem veszik észre. Ezért állandóan hangjeleket küld a világba: Itt vagyok! Én is létezem! Ezért a régi bölcsek kevésbeszédûek voltak.Mielőtt megszólaltak, megkérdezték maguktól: Amit mondani akarok, igaz-e, fontos-e, jószándék vezeti-e? Csak a három ,,igen" jogosít beszédre.Gide ezt így fogalmazta meg: ,,Igazi mondanivaló nélkül beszélni, igazi szomjúság nélkül inni, és igazi vágy nélkül lefeküdni valakivel - ez az a háromhalálos bûn, amit az európai ember leggyakrabban elkövet."
7. A szenvedések csillapításának kötelessége.

A legtöbb vallás ismeri azt abûnt, amit ,,a jóra való restségnek" neveznek. A legfőbb jó, ami egy élőlényt érhet,ha megszüntetik, vagy legalább csillapítják testi és lelki szenvedéseit.

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
64
Senkinek sincs joga beleegyezni mások kínjába! Ha nem segít rajta - akkor beleegyezett. Ha beleegyezett, az annyi, mintha ő kínozná. Ha ő kínozza, akkor sötét hatalmak szolgája. Nincs helye a Csan-Tao Közösségben.
8. A vállalt lelkigyakorlatok betartásának kötelessége.

A Csan-Tao nem ír előkötelező lelki gyakorlatokat. De ajánlja néhánynak a gyakorlását. Ám az önként vállalt gyakorlat kötelezővé válik. Ilyen ajánlott gyakorlatok: - Esti visszapillantás a napra. - Havonta egy nap, évente 12 nap teljes hallgatás, lehetőleg zavartalankörnyezetben. - Az akarat, a megfigyelőképesség, az emlékezés, az elfogulatlan ítélkezés és a pozitív gondolkodás gyakorlása. - A reggelek ápolása. - Az átélt izgalmak utólagos számbavétele. - A nyugodt lélegzés. - A nyugodt ülés. - A gondolati masszázs. - A lélegzés-koncentráció. - Koncentráció fizikai és elképzelt pontra. - Koncentráció imaginált képekre, belső hangokra. - Az önkiüresítés.
Áldott, aki e világra született!


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
65
HATODIK RÉSZ

100 MEDITÁCIÓ
KÍNAI UNIVERZISTÁK 1 - 40

1

A Tao, amit szavakkal ki lehet fejezni, nem az örök Tao. A Név, amit meg lehetnevezni, nem az örök Név.

2

A bölcs akarat nélkül cselekszik. Szavak nélkül tanít. Minden dolog hatását fölveszimagába. Létrehoz, de nem birtokol. Teremt, de kiengedi kezéből, amit teremtett.Mûvét beteljesíti, de nincs belőle haszna. Így hát semmije sincs, ezért nem isveszíthet semmit sem.

3

Az Ég örök. A Föld maradandó. Az Ég azért örök, a Föld azért maradandó, mertnem önmaguknak élnek. Ezért a bölcs, Énjét háttérbe szorítja, így őrzi megönmagát.

4

A túlságosan megfeszített íj, könnyen elpattan. A túlságosan élesre fent kés, hamar kicsorbul.
Megszülni, de nem birtokolni, megalkotni, de nem hasznosítani, vezetni, de nemuralkodni.

6

A kerékagynál lévő ûrtől lesz a kerék használhatóvá. Az edény a benne lévő ûrtőllesz használható. A falakban lévő ûrtől lesz használhatóvá a ház. Az anyagbólkeletkezik a forma. Az anyagtalanból a lényeg.

7

Nézem és nem látom. Hallgatom és nem hallom. Megragadom és nem tudommegfogni. Szembe megyek vele és nem találkozom az elejével. Utána megyek éssehol sem fedezem fel a végét.

8

A régi bölcsek észrevehetetlenek voltak. Titokzatos erők hatották át őket. Óvatosak voltak, mint aki télen befagyott folyón kel át. Méltóságteljesek, mint akivendégségben van. Engedékenyek, mint az olvadó jég. Egyszerûek, mint egymegmunkálatlan farönk. Mindent befogadók, akárcsak a völgy. Átláthatatlanok,mint az iszapos víz. Hagyták magukat elhasználódni és nem akartak megújulni.

9

Amikor az emberek elveszítették a Taot, szeretettel helyettesítették. Amikor kialudt bennük a szeretet, az igazságosságért lelkesedtek. Amikor már közömbös lettszámukra az igazság, erkölcsössé lettek. Amikor az erkölcs sem érdekelte többéőket, akkor már csak bölcselkedtek és mindent képmutatással intéztek el.

10

A Tao homályos és megfoghatatlan. De benne vannak a dolgok ősképei. A Taoátláthatatlan és sötét. De benne vannak a létezés csírái.

11

Aki nem mutogatja magát - ragyogni kezd. Aki nem dicsekszik - sikeres lesz. Akinem követel tiszteletet azt elfogadják vezetőnek. Aki nem küzd senkivel, azzalsenki sem képes megküzdeni.

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
67

12

Légy kevésbeszédû! A szélvihar nem tart éjszakától reggelig. A zivatar nem tombolegész napon át. Ég és Föld tehát rövid ideig cselekszik. Légy kevésbeszédû.

13

Aki lábujjhegyre áll, nem áll szilárdan. Aki túlságosan nagyokat lép, könnyenkibicsaklik a lába.

14

Ki az, aki a Tao fele közeledik? Aki tudja, mi a férfiasság, mégis megőrzinőiességét. Aki tudja, mi a ragyogás, mégis megőrzi homályban maradását. Akitudja, mi a dicsőség, mégis megőrzi mellőzöttségét.

15

Aki erővel akarja birtokolni a szellem szent edényét, nem fogja elérni a célját. Aszent edényhez nem lehet hozzányúlni. Aki hozzáér - kárt tesz önmagában. Akimegpróbálja megragadni - már el is veszítette.

16

A Tao örök és nincsen neve. A faragatlan fatuskót - legyen bármilyen kicsi - senkisem képes szolgájává tenni. Amikor elkezdődik a faragás - feltûnnek a formák és adolgok nevei. Ha a dolgoknak van nevük - már meg lehet ismerni a határokat. Akitudja, hol kell megállnia, elkerüli a veszélyeket.

17

A Hatalmas Tao mindenhová szétárad, mindenütt jelen van. Minden létező szülőjeés sohasem tagadja meg gyermekeit. Megalkotta a világot, de nem akarja birtokolni. Véd és betakar mindenkit, de senkin sem akar uralkodni. És mert sohanem kíván semmit, megérdemli a Kicsiny Tao nevet.

18

Amit össze akarnak nyomni, az kiterjed. Amit gyengíteni akarnak az megerősödik.Amit el akarnak pusztítani, az kivirágzik. Amit el akarnak venni, azt végülodaadják. A lágy mindig legyőzi a keményet. A gyenge mindig legyőzi az erőset.De a halnak nem ajánlatos elhagyni a neki megfelelő mélységû vizeket.

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
68

19

Minden szertartásrend a felfordulás kezdete. Ha szertartás kell a hûséghez és bizalomhoz, akkor a hûség és a bizalom már oda van.

20

Minden dolog a létezés által születik meg. De maga a létezés a nem-létezésbőlszületik.

21

A kiváló ember igyekszik elérni a Taot. Az átlagos ember részben megőrzi, részbenelveszíti, amit a Taoról megtudott. A semmirevaló ember nagyot nevet, amikor aTaoról hall. Ha nem nevetne rajta, a Tao meg sem érdemelné, hogy Taonak nevezzék.

22

Az átlagos ember szemében a világosság útja, sötétnek tûnik, az előrehaladás,hátrálásnak tûnik, a sima ösvényt, hepehupásnak látja, a tisztességet nevetségesnek tartja, az erősödésről meg van győződve, hogy gyengülés, és a szivárványról, hogyszíntelen.

23

Akkor is megismerheted a világot, ha nem lépsz ki az ajtón. Akkor is megláthatodaz eget, ha nem nézel ki az ablakon. Minél többet kalandozol az országok és azemberek között, annál kevesebbet ismersz meg belőlük.

24

Minél zsugoribb valaki, annál többet pazarol. Minél többet halmozott fel, annálnagyobb lesz a vesztesége. Aki tudja, mikor elég, az elkerüli a szégyent. Aki tudja,mikor kell megállni, az elkerüli a veszélyt.

25

A tökéletes telítettség hasonló az ürességhez. Ami nagyon egyenes, az végülelhajlik. A túlságosan ügyes, ügyetlenül vall kudarcot. A mindig vitatkozó,hasonlítani kezd a dadogóhoz.

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
69

26

Aki sokat tanul, napról-napra gyarapodik tudásban. A növekvő tudás cselekvésreserkent. Aki sokat cselekszik az sokszor beleütközik lehetőségeinek határaiba. Aki aTao felé tart, napról-napra veszít vágyaiból. Végül elérkezik a nem cselekvéshez.Aki pedig nem cselekszik, annak a számára nem létezik olyan, amit ne tudnamegtenni.

27

Az erkölcs legmagasabb csúcsa: A nem cselekvő hatalom.

28

Aki közel jutott a Taohoz, az jól bánik a jókkal és jól bánik a gonoszokkal is. Hisz amegbízhatóknak és hisz a megbízhatatlanoknak is. Olyan együgyû lesz, mint egycsecsemő. Olyan bölcs lesz, mint egy csecsemő.

29

Aki megszületik - elindul a halál felé. Aki meghal, elindul a születés felé. Deamikor elérte a Taot sem testén, sem lelkén nem lesznek ,,halálos helyek", ahol aHalálosztó Hatalmak megérinthetik.

30

A Tao útja egyenes, de az emberek szeretik a mellékutakat. A Tao útja világos, de azemberek szeretik a rejtelmeket. A Tao útja biztonságos, de az emberek szeretik akalandozást.

31

Aki tud, az nem beszél. Aki beszél, az nem tud. Ezért azt, aki tud, sem közeli, semtávoli rokonként nem lehet kezelni, nem lehet hasznot hajtani neki, nem lehetmegkárosítani, nem lehet tisztelni és nem lehet megvetni. Vagyis ő a legelőkelőbbaz Ég alatt.

32

Aki könnyen ígér, az iránt megrendül a bizalom. Aki minden dolgot könnyûnek gondol, az sok nehézségbe fog ütközni. A Tao követője mindent nehéznek tart ésezért az akadályok félrehúzódnak előle.
33

A dolgokkal akkor kell elkezdeni törődni, amikor még nem is jöttek létre. Akkor kell rendet tartani, amikor még nincs felfordulás. Ami nyugalomban van azt könnyûmegtartani. Ami még nem született meg, arról könnyû tervet szőni. A még törékenytkönnyû eltörni, a még parányit könnyû megsemmisíteni. A húszméteres faóriás egy pici sarjból fejlődött ki. A kilenc emeletes tornyot egy sor téglával kezdik építeni.Az ezer mérföldes utazás egy lépéssel kezdődik.

34

Aki irgalom nélkül akar bátor lenni, aki mérséklet nélkül akar hatalmas lenni, akiszerénység nélkül akar vezető lenni, az a pusztulásba indul.

35

Ne gondold a nem-tudást tudásnak. Ne gondold a betegséget egészségnek. A kínzódolgoktól csak úgy szabadulhatsz meg, ha felismered valódi lényegüket. Ha nemtudod, hogy a tudatlanságod tudatlanság - soha nem fogsz tanulni. Ha nem tudod,hogy a betegséged betegség - soha nem fogsz gyógyulást keresni.

36

A Tao soha nem harcol, mégis mindig győz. A Tao soha nem beszél, mégis mindigválaszol. A Tao soha senkit nem hív, mégis minden lény eljön hozzá. A Taocsendben van, mégis ő irányítja a Mindenséget.

37

Az Ég hálója végtelenül tágas. De senki nem kerülheti ki, senki nem bújhat át aszemei között.

38

Az ember születésekor lágy és hajlékony. Halála után kemény és merev. Mindennövény születésekor lágy és hajlékony. Pusztulása után kemény és merev. Ezértminden, ami az élet követője - lágy és hajlékony. Minden, ami a halál követője - kemény és merev.

39

A szenvedély azt jelenti, hogy az életért élni. Aki az élményekért él, az folytongazdagítani akarja a személyiséget. Aki folyton gazdagítani akarja a személyiségét,

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
71
az az önzést növeszti nagyra magában. Akiben növekszik az önzés, az egyretávolodik a Taotól.

40

Az, amit önzetlenül teszünk másokért, nem válik hasznunkra, nem segíti előszellemi fejlődésünket. Ha elősegítené szellemi fejlődésünket, akkor hasznunkraválna. Ha hasznunkra válik, akkor a cselekvés nem önzetlen.
ZSIDÓ-KERESZTÉNY SZERZÕK 41 - 60

41

Nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vígasztal. Mert nem szíveszerint veri és szomorítja meg az embernek fiát.

42

Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, embernek fiai.Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egyőrjárásnyi idő éjjel. Elragadod őket
: olyanokká lesznek, mint az álom,
mint a fû,amely reggel sarjad és virágzik, estére pedig elhervad és megszárad.

43

Egyél fiam mézet, mert jó, és a színméz édes a te ínyednek. Ha mézet találsz, egyél,amennyi elég neked, de sokat ne egyél, hogy ki ne hányd azt.

44

Ha éhezik, aki téged gyûlöl: adj enni neki kenyeret, és ha szomjazik: adj neki innivizet.

45

A bosszú az enyém! - így szól az Úr.
Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél: miért keresnél magadnak veszedelmet? Ne légy felettébb gonosz, és ne légy balgatag: miért halnál meg idődelőtt?

47

Az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit sem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivelhogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük,mind gyûlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részük nincssemmi dologban, amely a nap alatt történik.

48

Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állat végéhez, és egyenlő végük vanazoknak: amint meghal az egyik, úgy meghal a másik is, és egyazon lélek vanmindegyikben, és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál.Mindegyik ugyanazon egy helyre megy, mindegyik a porból való és mindegyik porrá lesz.

49

Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ami mosttörténik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza,ami elmúlt.

50

Sokkal jobb dolga van a kettőnek, mint az egynek. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli társát. Jaj, pedig az egyedülvalónak, ha elesik, nincsen, aki felemelje.Hogyha együtt feküsznek ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló, pedig mimódon melegedhet meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten elleneállhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el.

51

Ne engedd a te szádnak, hogy bûnre kötelezzen, és ne mondd az angyal előtt, hogytévedésből esett ez.
52

A megholt legyek a patikáriusnak a kenetit megbüdösítik, megerjesztik.Azonképpen hathatósabb a bölcsességnél, a tisztességnél egy kicsiny balgatagság.

53

Jó az Úr azoknak, akik várják őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.Jó a férfinak, ha igát visel ifjúságában. Egyedül ül és hallgat, mert felvette magára.Porba teszi a száját, mondván: Talán van még reménység?...

54

A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jó és hovámegy: így van mindenki, aki Lélektől született.

55

Az Isten lélek: és akik őt imádják lélekben és igazságban kell imádniuk.

56

Ti szülők ne ingereljétek gyermekeiteket. Ti gyermekek legyetek elnézéssel azöregedő szülők esendőségei iránt.

57

Nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, ahatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen,melyek a magasságban vannak.

58

Mindent szabad nekem. De nem minden válik javamra!

59

Ne káromolj senkit! Mihály arkangyal, amikor az ördöggel vitatkozván Mózes testefelett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá:Dorgáljon meg téged az Úr!
60

Amikor úton voltam, és eljött az esti ima ideje, egy csendes helyet kerestem, hogynyugodtan elmondhassam a hosszú esti imát. Egy romba dőlt ház udvarára akartam betérni, de akkor szembeállott velem Gábriel arkangyal és elkergetett. Ebből háromdolgot tanultam meg:1. Az ember ne menjen a romok közé.2. Utcán is lehet imádkozni.3. Aki úton van, elég, ha a rövid imát mondja el.
BUDDHA ÉS KÖVETÕI61 - 75

61

Nehéz az emberré levés. Nehéz a születés a méhen át. Nehéz követni a Tant. Nehéz buddhává lenni.

62

,,Egy régi kétség mardos engem egyre: hogy mily sors vár az emberre, ha meghal? Némelyek azt mondják: Van másvilág is. Mások meg azt mondják: semmi sincsen.Adj választ erre. Tárd fel ezt előttem.",,Az istenek is vitatkoznak rajta. Nehéz kérdés ez. Bonyolult. Nagyon mély. Nekívánd tőlem, hogy feleljek erre. Ritkák között is ritka, aki érti, s megértése azérvelés felett áll."

63

Bár hónapokig egy bolond, naponta csak egy fûszálat eszik, hogy elérje amegvilágosodást, - a Célhozért tanítása szerint, mindez egy fabatkát sem ér.

64

Az igazság útja visz a magasba, a hamisság útja visz a mélybe. Tudás vezet afelszabaduláshoz, a nem-tudás gúzsba köt. A közöny visz az ősanyagba csendet.Vad indulat sodor az újraszületésbe. Csak az önuralom teremthet bennednyugalmat.
65

Ahogy én ismerem a tant, úgy ismered te is a tant. Hát válj nyugodtan önmagadmesterévé, önmagad beavatottjává...

66

Íme, ezek a zavart okozók:A kétkedés, a figyelmetlenség, a fáradtság, a rémület, a káprázat, a rosszullét, atúlfeszültség, a lagymatagság, a zaj, az énhez tapadás, és a dolgokhoz tapadás.

67

Emeld fel fejedet! Ne kínozd tovább testedet. Élőnek útja életút. Az élet törvényétkövesd. Akiben kiapad a vér, akiben kiszárad a hús, mikor elfogy izomzata, aszelleme végleg kiszáll.

68

A születés - szenvedés. A vénség is szenvedés. A betegség is szenvedés. A halál isszenvedés. A bánkódás, a kétségek közt sodródó levertség, a vergődés megint csak szenvedés. S az is csak szenvedés, hogy amire vágyunk, azt meg nem találjuk. Ezértnem boldog senki, sehol, soha.

69

A szenvedés eredete a szomjúság. A kéj szomjúsága, a lét szomjúsága, a nemlétszomjúsága. Ez a szomjúság folyton folyvást újraéled. Ezért a szenvedésmegszüntetéséhez a szomjúságot kell megszüntetni.

70

Ne nézzed nagyon messziről, ne tekintsd meg nagyon közel, ha döntened kell bármiről.

71

Harag nem old fel haragot, a szeretet mindent felold.

72

Legyetek önmagatok fénye. A menedéket leljétek fel önmagatokban, idegenmenedék nélkül.
73

Íme a Tan Tükre, amit a tanítvány önmaga is megtalálhat:,,Legyőztem a poklot, az állati méhet, a kísértetek világát, legyőztem a tévelygést, agonoszság rossz útját, a pusztulást, s céltudatosan haladok a teljes felébredés felé".

74

Ki győzi majd le, vajon, ezt a földet, s az alvilágot s a mennyek világát? S a tisztánközölt tanítást, mint virágot, ki fogja mesterkézzel egybefûzni?

75

Remek volt Gótama úr! Remek volt Gótama úr! Olyan volt ez uram, Gótama, mintamikor valaki az elesettet felemeli, vagy feltárja azt, ami le van takarva, vagyamikor a tévelygőnek valaki az utat megmutatja, vagy amikor valaki avakoskodónak kezébe adja a mécsest, mondván, hogy akinek szeme van az adolgokat lássa meg. Éppen így, Gótama úr is a tanítást sokféle módon tárta fel. S énmost Gótama úrnál találom meg menedékemet. Tekintsen engem hívének, Gótamaúr, mától kezdve, végső leheletemig.
MODERN EZOTERIKUSOK 76 - 100

76

A szívemben isteni lelki erő van. A fejemben isteni szellemi világosság. Akezemben isteni akarati cselekvés. Erről soha nem szabad megfeledkeznem.

77

A földi ember, az örökkévalóság legkisebb fia, mindig új életben győzi le a vénHalált.

78

Soha ne felejtsd el, hogy honnan jöttél és miért csináltad magadnak azt a zûrzavart,amiből most szabadulni akarsz.

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
77

79

Az emberiség fejlődésének három szakasza van. Az ,,első emberiség" karmája beteljesült a vízözönnel. Mi, a ,,második emberiség", most a következő szakaszbanvagyunk, a tûzben elkövetkező vég előtt.

80

Aki zsidót átkoz, az az Úr testét átkozza, mert az Õ húsa Izraelből való.Olyasvalakit átkoz, akit az Úr megáldott:,,Én megáldalak téged és e földnek minden nemzetségei megáldatnak tebenned."

81

Az örök Izrael, az örökké bolygó zsidó folytonos csoda a századokon át és a népek között. Aki ezt a csodát nem látja, az egyetlen csodáját sem látja meg Istennek.

82

Van egy pillanat, amihez ha eljut az ember, akkor hirtelen eltûnik az idő ésörökkévalósággá változik. Mert az idő nem tárgy, hanem fogalom, amelyik ilyenkor kialszik a tudatban.

83

Istent nem lehet kőből kifaragni, mert láthatatlan a szemek számára. Semáldozatok, sem imák nem emelkednek fel Õhozzá. És semmiféle misztériumok nemhozhatják le Õt. Az emberek nem tudják, hol van Isten. És a szent könyvek hallgatnak Istenről.

84

A teremtés Isten látomása, a világ megjelenése Isten tudatában. A világ Istenképmása. A világ Isten fia. A világ a szétszaggatott, a megfeszített Isten.

85

Nemcsak Isten segít az embernek feltámadni, hanem az ember is Istennek. Isten ésember kiegészítik egymást. Közöttük a feltámasztó erőnek állandó cseréje megyvégbe, mint szakadatlan szikraözön két elektromos pólus között. Az Isten és azemberek ugyanazt a szellemi levegőt lélegzik: Az Isten kilélegzi, az emberek belélegzik.
86

Az élőlények mind egymásra támaszkodnak és ugyanaz a viharos törekvés hatja átőket. Az állat a növényre támaszkodik, az ember az állatra. És az egész emberiség,térben és időben, egyetlen roppant hadsereg, amely mellettünk, egyes emberek mellett elvágtat, s képes mindent, ami útjában van megsemmisíteni, és mindenkorlátot ledönteni,
talán még a halált
is.

87

Ki tudja, hogy a sok testben folytatott létezés büntetés-e, vagy jutalom? Ha a test aszellem, a személyiség projekciója, akkor a szellem abszolút igenlése nem a ,,lélek halhatatlansága", hanem a hús feltámadása.

88

Ha a szexualitásból kiirtják a szellemet, akkor a nemiség holtteste megfertőzirothadásos bûzével az egész civilizációt.

89

A nemi ösztön a megismerésre, a transzcendensre való szomjazás. Ádám evett amegismerés fájáról, a halál fájáról, ,,megismerte" Évát és meghalt. Így ismerjük meg mi is a szerelemben a halált.

90

Az incesztus ,,visszafordítja az idő irányát!" Ott nemz, ahol ő maga is nemződött.Ha az idő a halálba visz, az idő ,,visszafordítása", a vérfertőzés - menekülés a halálelől. Ebből ered e bûn iszonyatossága: szembeszáll a Teremtéssel és a TeremtőAkarattal.

91

Az ember nemcsak az örömöt szereti. Ugyanannyira szereti a szenvedést is. Ezértsoha nem fog lemondani az igazi szenvedésről, vagyis a rombolásról és a káoszról.

92

Napjainkban az emberiség be akarja fejezni a bábeli torony építését. De a kérdésmég mindig nyitott: Istennel-e, vagy Isten ellen? Meglátjuk-e ormáról a betlehemicsillagot, vagy egy hirtelen vihar rádönti a tornyot esztelen építőire?
93

Tanulni annyi, mint felismerni, amit régóta tudsz. Cselekedni: Bizonyságot tenniarról, hogy tudod. Tanítani: Emlékeztetni másokat, hogy tudják ők is, ugyanolyan jól.

94

Olyan gond nincs, amelyik ne hozna kezében ajándékokat neked. A gondokat azértkeresed, mert szükséged van ajándékaikra.

95

A kötelék, amely egy igazi családot összefûz, nem a vér, hanem az egymás életeiránti tisztelet és az abban lelt öröm.

96

Ha sokat bizonygatod saját korlátaidat, bizony köréd épülnek.

97

Minden félelem - hívás. Ha nagyon sokáig és intenzíven félsz valamitől, előbb-utóbb odajön hozzád.

98

Minden ember és minden esemény úgy került be az életedbe, hogy magad hívtadoda. Az pedig rajtad áll, hogy mit kezdesz velük.

99

Honnét tudhatod, hogy van-e még dolgod a Földön? Abból, hogy élsz?

100

S végül a legmodernebb ezoterikus, Pál szavai:
Érzéki ember pedig nem foghatjameg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivelhogylelkiképen ítéltetnek meg...Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek,mint a Krisztusban kisdedeknek.Tejnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg.
Mert még testiek vagytok. Mert amikor irigykedés, versengés és visszavonásvan köztetek, vajon nem testiek vagytok-é?...
Utólagos megjegyzés
.
Száz meditációs szöveg egy évre. Sok ez, vagy kevés? Azt gondolom mérték szerint való. Mert nem szabad, hogy a szellemi érdeklődéskiszippantson minket a reális világból, és mint egy újkori Anteus, a földtől elszakadva, idétlen ,,holdvilágfalóként" imbolyogjunk az emberek között. Rosszharcosa a szellem ügyének, aki nevetségessé válik a józan ész előtt! Egy modernmisztikus nagyot nevetett azokon, akik ,,nem tudják felfogni a lombard-hitel lényegét,de az Isten dolgaiba akarnak belekukucskálni?" Ezért a meditáció, s általában a transzcendens dolgokkal való foglalkozás netartson tovább 10-20 percnél, s ajánlatos egy-két nap szünetet tartani e foglalkozások között. A megvilágosodás olyan, mint a szerelem: nem az együtt töltött időtartamtól függ, hanem az együttlétek intenzitásától.
Áldott, aki e világra született!

BÚCSÚ AZ OLVASÓTÓL
,,Iszonyú jó volt a templomban lenni, elmondhatatlanul jó.Ha hinnék valami istenben, ha hinnék egyáltalánakármiben, nem lett volna olyan jó. Akkor mindjártnekiugrottam volna az égnek valamilyen kéréssel,vinnyogok, panaszkodom, esdeklek, sőt mindjárt ígérek iscserébe valamit. Így ingyen kisírhattam magam, tudtam,hogy nincs segítség, nem is kérem. Hiába is kérném, havolna valami tehetségem a kéréshez, így hát nem kellfogadkoznom, hogy jó leszek, nem kell hazudnom, ésfényes orral, megkönnyebbülve kioldalognom, miután azégiekre raktam valamennyi terhemet. Nem, minden terhemmegmaradt, csak végre elengedhettem magamat, s ezáltalsokkal nehezebb lett minden. Nem tudom megmagyarázni,miért volt mégis annyira jó." ______________ SZABÓ MAGDAIsten veled Olvasó, így ismeretlenül nyájas és kedves, akimost tûnődve, vagy dühösen, vagy lelkesen leteszed ezt akönyvet. Köszönöm, hogy végigjártad velem a hit, a kétely,a közöny szakadékos útját. Köszönöm, hogy zsibvásár zajában, néhány órán át rám is figyeltél.Most támadt egy ötletem: hagyok egy konkrét nyomotaz időben, s rögzítem azt a pillanatot, amikor befejezemennek a könyvnek az írását: 1994. december 18-án,aranyvasárnap, este 20 óra 22 perckor. _________________ DR. POPPER PÉTER
V É G E


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
82
ÖNINTERJÚ AZ ÉLET DOLGAIRÓL
-
És most?
- Most elkészül egy kis trilógia. Eredetileg nem is gondoltam erre.
,,A belső utak könyve"
- ő volt az első. Kínomban fanyalodtam rá, mert elakadtam a tervezettIndia-könyvvel. ,,Technikáztam", szellemi-lelki alapgyakorlatokat írtam le. Mégisennek lett minden munkám közül a legnagyobb sikere. Három kiadást ért megMagyarországon, kettőt Németországban, egyet Szlovákiában. Utána jött
,,Azönmagába térő ösvény"
. A szívkönyv, amiből két kiadás és egy rádió-sorozat lett.Aztán azt gondoltam, hogy meg kell írnom azt is, hogy én mit gondolok minderről,hogy vagyok Istennel és Ördöggel, hittel és hitetlenséggel, egyszóval a világgal ésönmagammal. A címe, amint látod: ,,Az Istennel sakkozás kockázata. -
Sakkozol az Istennel?
- Nem merek. Csak ugrándozok a tábla előtt, magyarázom, hogy mindjártnekikezdek, hencegek és hetvenkedek, felgyûröm az ingem ujját, de valahogy soseteszem meg az első lépést. Õ meg csak néz, somolyog és vár. Addig vár, amíg megnem halok. -
Szép. Mármint, hogy szép legenda naiv kislányok bûvölésére, akiknek imponálniakarsz. Dehát én nem akarlak vallomásokra bírni. Mégis, hogy jutott eszedbe ez acím? -
Mielőtt visszajöttem Izraelből, eljött hozzám egy magyar származású, hasszidrebbe. Civilben, mert az én környékemen nem laktak ultravallásos népek. Azért jött,mert elvesztette a hitét. Már nem hisz Istenben, semmiben sem - legalább is eztmondta. És kétségbeesésében elhatározta, hogy mindennap kettőt megszeg a 613 parancsolat közül, amivel az Úr a zsidók igáját megterhelte. És meg is szegiszorgalmasan, de utána mindig kap egy szívrohamot. Akkor nitroglicerinkészítményeket szopogat.Mondom neki: ,,A világ minden pszichoanalitikusa biztos lenne abban, hogymaga bûntudatból, vezeklésül, önbüntetésül kap szívrohamot. De én mást gondolok.Akár van Isten, akár nincs - ne játsszon vele semmiféle gémet. Ne sakkozzon azIstennel! Merthogy semmi esélye sincs. Biztos, hogy az Úristen nyeri a játszmát.Maga az egyik szívrohamánál feldobja a talpát - és kész. Hagyja abba!" Ésabbahagyta és azóta a szívrohamok is elmaradtak.


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
83
De azután eszembe jutott, hogy ezt az Istennel sakkozási tilalmat először Gandoltól hallottam. -
Ugye, egy percig sem gondoltad komolyan, hogy ezt a Gandolt valaki is elhiszineked? Nyilvánvaló, hogy Gandol te vagy, Gandolt te teremtetted, te találtad ki! -
Hogy is mondták a régiek? ,,Mundus vult decipi, ergo decipiatur." (A világ aztakarja, hogy becsapják, hát csapjuk be.) És mégsincs így. Gandol létezett, mert énemlékszem rá! -
Dehát annyira te szólsz ebből a Gandolból! -
Nem lehetséges, hogy Gandol szól belőlem? Hogy az évek során ennyireelgandolosodtam? -
Minden lehetséges, mégsem fogják elhinni. S talán mindegy is, hogy hiszik-e, vagynem. Csakhogy ezek után a Csan-Taoban is kételkedni fognak.
- Az pedig nem árt a Csan-Taonak. Ennek ki kellett derülnie a könyvből. -
Akkor megfordítom a kérdést. Mi lesz, ha hisznek neked? A Csan-Tao magyar prófétájául kínálod fel magad? -
Isten őrizz! Én nem vagyok próféta, sem guru, sem megvilágosodott. Nekemnincsenek és soha nem is lesznek tanítványaim. Nálam mindenki tanulhat, de énnem akarok senkinek sem a szellemi megváltója lenni. Már csak azért sem, mertegy megváltó önmagában nem elég. Olyan ember is kell, aki hagyja magátmegváltani. S ha már megváltatott, legtöbbször ő is kér egy szöget és egykalapácsot. Én ezt nem vállalom. -
Akkor most mi lesz? Írtál a Csan-Taoról. Ez egy hívás. És ha felelnek rá? -
Akkor majd tovább mondom nekik, amit még tudok, hûséges informátorként, denem szellemi vezetőként. -
Nem félsz, hogy akaratod ellenére belekényszerítenek a Mester szerepébe? -
Akkor mattot kaptam az Istentől. -
Mondd, te hiteles embernek érzed magad? -
Magamnak és azoknak, akik a belső körömben élnek, azt hiszem hiteles vagyok.És éppen azért vagyok hiteles, amiért a külső körömben lévők számára hiteltelen.
- Vagyis?
- A sokarcúságom, a belső ellentmondásaim, a bevallott kételyeim miatt. De azemberek többsége ettől elfordul. Egyértelmûséget, könnyen érthetőséget követelnek és azt, hogy az igazságot tanítsák nekik. Az emberek nagyon labilisak és ezért bizonyosságot akarnak. -
Te stabil vagy? -
Dehogy. Hál' istennek, nagyon labilis vagyok. Mint aki vízen él, egy tutajon. Ésezért választottam stabilizálásomra a bizonytalanság bizonyosságát. -
Mi érdekel igazán? -
A zene. A vers. A regény. Egy kicsit a politika, egy kicsit a történelem. Még egykicsit a nők is. De elsősorban a világ nem látható része. És minden, ami abszurd. -
Zeneszerződ? -
Satie. -
Költőd?
- Pilinszky. -
Íród? -
Thomas Mann. -
Politikusod?
- Talleyrand. -
Történelmi hősöd? -
Napóleon. -
Legnagyobb szerelmed? -
Nem árulom el. -
Szellemi ideálod? -
Gótama Buddha. -
A legnagyobb abszurditás? -
Én magam. -
Elmondanád, hogy fiatalkorod óta milyen szellemi áramlatok házatáján fordultál meg? -
Hogy azután megkérdezhesd, miért álltam mindig tovább? Legyen. Vallásos zsidócsaládból indultam el. Nagyapám, nagybátyám, számos rokonom rabbi volt. Majd:Mazdaznanisták. Spiritiszták. Gnosztikusok. Marxisták. Egzisztencialisták.Krisztushívő zsidók. Teozófusok. Antropozófusok. Jóga. Buddhisták. Csan-Tao.
Anarchisták. Krisna tudatúak. Némi odaszagolás az agykontrollhoz, atranszcendentális meditációhoz, a karizmatikus keresztényekhez. -
Hát ez nem kevés. De kikkel töltöttél hosszabb időt? Milyen impulzusok hatottak rád legmélyebben? -
A zsidóság. Az antropozófia. A jóga. A buddhizmus. A Tao. -
Régen szokás volt néven nevezni a szellemi vezetőket, a te esetedben inkább azokat,akiknek szellemi hatását vállalod. Megtennéd? -
Időrendben: nagyapám, Mandel Sámuel. Göllner Mária. Török Sándor. LadányiPéter. Pető András. Gleimann Anna. Vázsonyi Ibolya. Füst Milán. LiebermannLucy. Swami Dhattatreya brahmachari. Sri Ramananda jógi. Pandit Gandol.Buddharakkita Teyra. Jó ,,felvezetőim" voltak. -
És ma? -
Ez már régen nem jár nekem. Választhattam a sötétség és a saját mécses gyújtásaközött. -
Mondd, kikből lesznek a misztikusok? -
Azt hiszem azokból, akik az átlagosnál jobban félnek a haláltól. -
Te jobban félsz? -
Azt hiszem, jobban félek. De nem titkolom. -
Misztikusnak tartod a szellemi beállítottságodat? -
Hitetlenségtől gyötört misztikusnak. Meg sokszor dühösnek az isteneknek valókiszolgáltatottságom miatt. Ilyenkor fölháborítóan kegyetlennek látom őket, akiketmég az én satnya moralitásom is felülmúl. Néha visszaveszem tőlük a létezés jogát.Egyszóval amolyan szellemi Ahasvérus vagyok, bolygó lélek. Egy kicsit bölcs, egykicsit komédiás, egy kicsit szélhámos. Isten pojácája. -
Az a híred, hogy egy időben túlságosan szeretted a nőket. -
Túlságosan? Nagyon szerettem őket. Talán, túl sok konvenciót és előítéletetlöktem félre. Mégsem látok ebben semmi megbánni valót, semmi piszkosat. Amikor együtt voltam valakivel, csak őrá figyeltem. A 100% olyan tûz, ami erősen tisztít.Viszont gyönyörû fantáziákat álmodtam rá a legtöbb nőre. Megérezték, hogy ilyenszépnek soha, senki nem fogja látni őket. Ezért nemegyszer romboló, sebző erővéváltam. A nyughatatlan lelkem miatt. Ennek véget akartam vetni. De csak többé-kevésbé sikerült. -
Mondd, a szellem emberéhez méltó életrajz ez?
-
Még nem. De várd csak meg, amíg kilúgozza, legendásítja az idő... -
Szóval titokban erre készülsz? -
Miért titokban? Én is szeretnék nyomot hagyni az időben mint mindenki. -
Kinek mondanád el, ha misztikus élményben lenne részed? -
Senkinek. -
Mit csinálnál ha isteni megbízást kapnál? -
Semmit. Várnám, míg eljön értem a cethal. -
Elmondható-e mégis olyan szellemi élmény, ami téged megrendített? -
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tudós nő, aki igencsak utált engem. Már aszakmámat, a pszichológiát sem szerette, mert szerinte ,,több köze van a divathoz,mint a tudományhoz". Engem meg lezsernek, kiszámíthatatlannak, linknek,egyszóval szélhámosnak tartott. Egy délután azonban váratlanul felhívott telefonon. - Beszélni szeretnék magával. - Kérem. Mikor óhajtja? - Most rögtön. Odamegyek taxin, ha lehet. Nagyjából ezt mesélte el: - Nem vagyok elmebeteg! Tudja, hogy nem szeretem magát. De történt valami,amit meg kell beszélnem valakivel. S az ismerőseim közül maga az egyetlen, akiezért nem fog bolondnak tartani!Hazafelé utaztam a hatos autóbuszon. Velem szemben egy fiatal anya ült,ölében egy körülbelül másfél éves kisfiúval. Néztem őket és egyszerreellenállhatatlan kényszert éreztem, hogy áldjam meg ezt a kisfiút! Tudtam, hogymegőrültem. Hitetlen vagyok, vallástalan, ateista. Számomra ez a kényszer azabszurdumok abszurduma volt. Azonnal le akartam szállni. Nem bírtammegmozdulni. El akartam fordítani a fejem. De néznem kellett őt. És egyre erősebblett bennem a parancs, hogy meg kell áldanom. Küzdöttem ellene, elöntött averejték, de hiába. Akkor értettem meg, hogy mi az a ,,kategorikus imperatívusz". - És? - Mit tehettem volna? Megáldottam. - Hogyan? - Némán. Néztem ezt a kisfiút, és megáldottam jó intellektussal, alkotóképességgel,gazdag érzelmekkel, jóléttel és sikerekkel. Akkor hirtelen minden elmúlt.Csuromvizesen azonnal leszálltam az autóbuszról. - Ez mikor történt? - Négy napja. Azóta megértettem, hogy nekem semmi másom nem volt ezen avilágon, csak ez az egy áldásom és most ezt is odaadtam annak az ismeretlengyereknek. Olyan vagyok, mint egy üres doboz, amiből kivették, ami benne volt.

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
87
Értelmetlen lett az életem. Arra gondolok, hogy meg kellene ölnöm magam.Ültem megrendülten. Mert ismét itt volt az igazi damaszkuszi út, valakit megintmegragadott az Úr, mint ahogy újra meg újra és örökké megragad valakit... - Maga tényleg nem elmebeteg. Ilyen van. Csakhogy, én nem tudok erre mitmondani. Legfeljebb azt mondhatnám el, hogy mit szólna ehhez egy távol-keletiguru. - Hát mit szólna? - Valószínûleg azt, hogy jó küldönc volt. Megőrizte, amit magára bíztak, megtaláltaazt, akié az áldás volt és rendben átadta. Pihenjen most egy kicsit. A jó küldöncöketmegbecsülik. Hátha megint magára bíznak valamit.Elment. Nem lett öngyilkos. De mert rámbízta egy titkát, mégjobbanmeggyûlölt érte. Ennek sok-sok éve, és ma már nincs ezen a földön. Vagyis már nem létezik, vagy pedig mindent sokkal jobban tud, mint én. -
Szóval, te mégis valami papféle vagy? -
Most és mindörökké. -
Megesküdött az Úr? -
És talán nem bánja meg esküjét... -
Talán nem. Mennyire vagytok jóba? -
Válasz helyett elmondok egy történetet. Az öreg zsidó nagyon-nagyon vágyottarra, hogy egyszer, még az életében, lássa a Jóistent. És mert nagyon mélyen hívő, sezenfelül derék ember is volt, a Jóisten meghallgatta a kérését és megjelent előtte.Az öreg zsidó leroskadt a földre, eltakarta az arcát és ezt dadogta: - Uram Istenem! Én nem tudtam, hogy Te ilyen hatalmas, fényességes, az ember számára felfoghatatlan vagy. Kérlek segíts nekem, hogy jobban megértselek.Mondd, mennyi a Te számodra egyetlen pillanat? - Ami az én számomra egyetlen pillanat, az a te számodra százmillió esztendő! - Óh! - sóhajtotta az öreg zsidó. - És mennyi Neked egy fillér? - Ami nekem egy fillér, az neked százmillió arany!Az öreg zsidó összetette a kezét. - Édes Istenem, adj nekem egy fillért! - Máris adok fiam, csak várj egy pillanatig!..


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
88
TÁJÉKOZTATÓ IRODALOM
A köztes lét könyvei.
(Szerk. Kara György) Bp. Európa, 1986.
Babilóniai Talmud.
(Kéziratos nyersfordítás)
Babits Mihály Összes Versei.
Bp. Athaeneum, 1942.
Bach, R.: Illúziók.
Bp. Édesvíz, 1993.
Baktay E.: Szanátana Dharma.
Bp. Arkánum, 1993.
Buber, M.: A próféták hite.
Bp. Atlantisz, 1991
.Büchler, P: Manu törvényei.
Bp. Erdélyi Múzeum Egyesület, 1915.
Buddha beszédei.
Bp. Helikon, 1989.
Chang, G.: The practice of Zen.
New-York, Harper and Row, 1970.
Chatterjee, S.-Datta, D.: An Introduction to Indian Philosophy.
Univ. of Calcutta,1960.
Chawdri L.R.: Secrets of Yantra, Mantra and Tantra. New-Delhi, Sterling PP Ltd.1992.Chinmayananda, Swami: Meditation and Life. Madras,
Chinmaya Publ. Trust.1977.
Coomaraswami A.K.: Hinduizmus és buddhizmus.
Bp. Európa, 1994.
Dante, A.: Isteni Színjáték.
Bp. Európa, 1974.
Datta, D.: The Six Ways of Knowing.
Univ of Calcutta, 1956.
Déry Tibor: Felelet.
Bp. Szépirodalmi, 1953
.Egyiptomi Halottaskönyv.
Bp. Farkas Lőrinc Imre Kiadó. 1994
.Ekai, M.: A nincs kapu.
Bp. Buddhista Misszió, 1983.
Epstein, I.: Judaism.
A historical presentation Baltimore, Penguin, 1959.
Esslenhont, J.E.: Bahá'u'lláh és az új korszak.
Bp. Ált. Nyomda, 1933.
Evans-Wentz W.Y.: Tibeti Yoga és titkos tanítások
. Bp. Buddhista Misszió, 1983.
Evola, J.: A jelenkori spiritualizmus arca és álarca.
Bp. A Hagyomány Iskolája,(évsz.nélk.)
Freud, S.: Egy illúzó jövője.
Bp. Párbeszéd, 1991
.Freud, S.: Totem és tabu.
Bp. Göncöl. (évsz.nélk.)
Füri Anna versei
(kézirat)
Gode, PK.: Studies in Indian Literary History.
Bombay, Bharatiya Vidya Bhavan.
Goethe, J.W.: Faust.
Bp. Európa, 1982.
Govinda, Láma Anagarika: Az Árya Maitreya Mandala Rend Áhitat Szertartása.
Bp. Buddhista Misszió, 1984.
Govinda, Lánha Anagarika: A korai buddhista filozófia lélektani attitûdje.
Bp.Orient press Kft. 1989.
Guillaume, A.: Islam.
Baltimore, Penguin, 1954.
Hetényi, E.: A buddhiznhus zen-aspektusa japán szövegek tükrében.
Bp. BuddhistaMisszió 1984.
Huj-Haj zen tanítása a hirtelen megvilágosodásról.
Bp. Buddhista Misszió, 1987.
Jézus rejtett szavai.
Bp. Vízöntő, 1990.
Jisei.
Bp. Farkas Lőrinc Imre Kiadó. 1994.
Jung C.G.: Válasz Jób-Könyvére.
Bp. Akadémiai K. 1992.
Klausner, J.: Jézus élete, tanítása és korának viszonyai a zsidó, görög és rómaiforrások alapján.
Bp. Logos,1993.
Kosztolányi Dezső Összegyûjtött versei.
Bp. Szépirodalmi, 1964.
Landau, R.: Krishnamurti Carmelben.
In: God is my Adventure.

Bp. Magyar Teozófiai Társulat, 1931.
Lao Ce: Tao Te King.
In: Tőkei, F.:

Kínai filozófia, II. Bp. Akadémiai K. 1980.(Felhasználva Ágner Lajos, Weöres Sándor, de Fraxino, F. és Karátson Gábor fordítását)
Mereskovszkij, D. Sz.: Kelet titkai.
Bp. Holnap. 1992.
Milosz, Cz.: Szülőhazám, Európa.
Pozsony-Bp. Kalligram-Vigilia, 1993.
Pilinszky János Összegyûjtött Versei.
Bp. Századvég, 1992.
Popper, P: A belső utak könyve.
Bp. Magvető, 1981
.Popper, P: Az önmagába térő ösvény.
Bp. Szépirodalmi, 1990.
Prabhupáda, A.C.: Az eredeti Bhagavad-gita.
Liechtenstein, Bhaktivedanta Book Trust, 1991.
Prabhupáda, Swami A.C.: Krisna. (Tizedik Ének)
The Bhaktivedanta Book Trust,1992.
Prabhupáda, Swami A.C.: Srimad Bhagavatam. (Második Ének ,,A kozmikusmegnyilvánulás")
The Bhaktivedanta Book Trust, 1992.
Renan, E.: A kereszténység eredetének története. I-VII.
Bp. Dick Manó (évsz.nélk.)
Riemer, J.: Jewish Reflections of Death.
New-York, Shocken, 1976.
Satsvarúpa, dása Goswami: Prabhupáda.
Bp. The Bhaktivedanta Book Trust, 1992.
Sen, K.M.: Hinduism.
Baltimore, Penguin, 1961
.Shakespeare, W.: Összes drámái.
Bp. Új Magyar Kk. 1955
.Steiner, R.: A János Evangélium.
Bp. Biczó Iván. 1994
.Steiner, R.: A karma megnyilvánulásai (11 előadás) Hamburg,1910. V 16-28.
(Kéziratos nyersfordítás)
Steiner, R.: A Világ, a Föld és az Ember lénye, fejlődése és tükrözése az egyiptomimítosz és a jelenlegi kultúra összefüggésében.
Bp. Genius, (évsz.nélk.)
Szabó Lőrinc Válogatott Versei.
Bp. Móra, 1963.
Szabó Magda: Az Õz.
Bp. Szépirodalmi, 1979.
Székely János: Caligula helytartója. (TV-változat szövegkönyve)
Kézirat.
Szent Biblia. (Károli Gáspár ford.)
Bp. Magyar Biblia Társ.1990
.Szepesi Attila: Anabázis.
In: Irodalmi fogalomtár (Szerk. Alföldy Jenő) Bp. NemzetiTankönyvkiadó, 1993.
Tábori, L.: Zen üzenet.
Bp. Buddhista Misszió, 1988
.Tápay Szabó László
(néhai Popper Viktor által feljegyzett személyes közlés)
Téchy O.: Buddha.
Bp. Gondolat, 1986.
Terebess, G.: Folyik a Híd.
Bp. Officina Nova, 1990.
Tőkei F.: Kínai filozófia Ó-kor. I.II.III.
Bp. Akadémiai Kiadó, 1980.
Török Sándor: A legkisebb isten.
Bp. Magvető, 1966.
Török Sándor: Bevezető előadások és beszélgetések.
(Kézirat.)

Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
90
Tu Lung (Tu Csi Hsui): Ming Liao Ce utazásai.
In: Lin Yu Tang: A bölcs mosoly. Bp. Révai 1939.
Varsányi, Gy.: A csan buddhizmus története.
Bp. Buddhista Misszió, 1984.
Wood, E.: Yoga.
Baltimore, Penguin, 1959.


 
 
0 komment , kategória:   POPPER PÉTER A belsõ u  
Címkék: lelkigyakorlatok, kiszabadításához, csoportosítással, amegvilágosodást, nyersfordításban, igazivallásosság, elmondhatatlanul, marosvásárhelyen, térbekerülésével, figyelmeztetésül, kegyetlenségeink, gyógyításnapfény, elintézetlensége, karmavállalására, halhatatlanságot, testiszellemivíz, gyakorlathajnali, megnyilvánulásai, mondogattagandol, környezetszámára, virrasztástükröz, idegrendszerileg, elképzelhetetlen, rendelkezésünkre, vesztésiszonyata, tulajdonságaival, sajátkincseiddel, homályosanlátunk, buddhistamisszió, megtestesüléskor, rakottkrumpliról, toborzottmagának, újratestesülések, helyettesítették, istenneltörténik, mozdulatlanember, edény használhatóságát, benne lévõ, dolgok formája, könyvetminden idõ, bíztató segítõ, szkeptikus kritikusnak, füzeteket használtam, szerkesztés munkája, olvasó tehát, rend kicsúfolása, többi tanítványnak, nevet adták, legnagyobb dicséret, szél megindul, egész napra, pillanat alatt, Popper Péter, KING XI, Feuer Máriának, Glauber Annának, Popper PéterAz Istennel, RÉSZBESZÉLGETÉSEK GANDOLLAL, ZNÉZÉS KÖZBEN, GANDOLNAK AZ ELSÕ, HALLGATÁS IDEJÉN, ÖRVÉNYEK, ÚGYNEVEZETT VÉGSÕ, JÓZAN ÉJSZAKÁN, ÉLET EGYSZERÛ, TITKOS TANÍTÁSOKBÓL, MÁSODIK RÉSZ, GANDOL TALÁLKOZÁSAI, GANDOLNAK MÁSODIK HALLGATÁS IDEJÉN, NEGYEDIK TALÁLKOZÁS, ANYA ÉS MÁS HALOTTAK, HARMADIK RÉSZ, FÖLD KÖZÖTT, KÉTELKEDÉS FRISSÍTÕ, ÓVÁS HAMIS TANÍTÓKTÓL, TÁLTOSLÓ LEGENDÁJA, NEGYEDIK RÉSZ, GANDOL KATEKIZMUSA, EMBER ÉS TEREMTÉS, ÖTÖDIK RÉSZ, KOANOK KERTJE, CSAN-TAO KÖZÖSSÉG, CSAN-TAO TÖRVÉNYE, HATODIK RÉSZ, KÍNAI UNIVERZISTÁK, BÚCSÚ AZ OLVASÓTÓL, ÉLET DOLGAIRÓL, POPPER PÉTER, TOVÁBBI TUDNIVALÓK, CSAN TAO, Bizonytalanság Guruja, SUIMing Liao Ce, Akkoriban Attreya, Csan Taonak, Attreya Popper, Indian Literary History”, BharatiyaVidya Bhavan, National Institute, Mental Health, PALMA AGRAWATI PH, Hindu University, Indian Philosophy, Osmania Egyetem, Alekszander Szigál, Fekete Tenger, Rudolf Steiner, Assisi Szt, Ghajani Mantrát, Legyetek Ananda, Féltékeny Isten, Tetto Giko, Somogyvári Zsolt, Farkas Lõ, LEVÉL GANDOLNAK AZ ELSÕ, Valóban Jób, GONDOLAT ÖRVÉNYEK, Weöres Sándor, ERDEI TANÍTÁSOK, Annie Besant, BESZÉLGETÉSEK AZ ÚGYNEVEZETT VÉGSÕ, Mertaz Isten, Örök Életben, Dicsérjük-e Istent, Csak Isten, Segítsél Uram, Köszönöm Uram, Hány Isten, Utolsó Ítéletkor, Utolsó Ítéletet, Pilinszky János, Schubert Ave Mariaját, Akkor Gandolcsukott, Lord Krisnának, MÁSODIK TALÁLKOZÁS, Akkor Gandol, Például Tápay Szabó László, SZEPESI ATTILA, LEVÉL GANDOLNAK MÁSODIK HALLGATÁS IDEJÉN, Török Sándornak, HARMADIK TALÁLKOZÁS, Tekintete Gandol, Mindent Mozgatónak, ÖTÖDIK TALÁLKOZÁS, Új-Szövetség Ó-Szövetség, Gandol Jézust, Kozmosz- Isten, Láthatatlan Világ Urává, Kölcsönösség Szövetsége Isten, Tekinthetik Világszellemnek, Világ Királya, Isten Fia, Ember Fia, HATODIK TALÁLKOZÁS, Vajon Dzsuang Szi, Kosztolányi Dezsõ, Csan-Taó Szövetség, Egyetlen Isten, Százezer Isten, Török Sándor, Létezés Kerekének, FÜRI ANNA VERSE, Látja Isten, Mennyei Birodalomban, ABiblia Istene, Melyik Isten, Szentek Szentje, Maitréja Buddhához, Maitréja Buddha, Van-e Sátán, Hányféle Sátán, Isten-rokon Sátán, Áldozatos Sátán, Isten-idegen Sátán, Lásd Buddha, Sötét Kor, Káli Júgakorszak, Szegény Buddhába, Csan-Tao Közösség, Kínából Japán, Huj- Neng, Csan-Tao Gandol Közösségét, Csan-Tao Közösségbe, Akkor Indra, Tökéletes Állat, Szun-Vu Kung, Csan-Tao Közösségben, Hatalmas Tao, Kicsiny Tao, ZSIDÓ-KERESZTÉNY SZERZÕ, BUDDHA ÉS KÖVETÕ, MODERN EZOTERIKUSOK, Nemcsak Isten, Isten Lelkének, SZABÓ MAGDAIsten, ÖNINTERJÚ AZ ÉLET DOLGAIRÓL, Thomas Mann, Gótama Buddha, Mandel Sámuel, Göllner Mária, Gleimann Anna, Vázsonyi Ibolya, Füst Milán, Swami Dhattatreya, Pandit Gandol, Buddharakkita Teyra, Uram Istenem, Édes Istenem, TÁJÉKOZTATÓ IRODALOM, Kara György, Babilóniai Talmud, Babits Mihály Összes Versei, Baktay, Szanátana Dharma, Erdélyi Múzeum Egyesület, Chawdri, Sterling PP Ltd, Chinmaya Publ, Coomaraswami, Isteni Színjáték, Déry Tibor, Egyiptomi Halottaskönyv, Imre Kiadó, Buddhista Misszió, Evans-Wentz, Tibeti Yoga, Hagyomány Iskolája, Füri Anna, Indian Literary History, Bharatiya Vidya Bhavan, Láma Anagarika, Árya Maitreya Mandala Rend Áhitat Szertartása, Lánha Anagarika, Jung, Válasz Jób-Könyvére, Akadémiai, Krishnamurti Carmelben, Magyar Teozófiai Társulat, Felhasználva Ágner Lajos, Karátson Gábor, Pilinszky János Összegyû, Bhaktivedanta Book Trust, Swami, Tizedik Ének, Srimad Bhagavatam, Második Ének, Dick Manó, Jewish Reflections, Magyar Kk, János Evangélium, Biczó Iván, Szabó Lõ, Válogatott Versei, Szabó Magda, Székely János, Szent Biblia, Károli Gáspár, Magyar Biblia Társ, Szepesi Attila, Alföldy Jenõ, Tápay Szabó László, Popper Viktor, Téchy, Officina Nova, Akadémiai Kiadó, Ming Liao Ce,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.15. 22:53 Brexit - Német alkancellár: a rendezetlen kiválás a lehető legrosszabb mego...
01.15. 22:53 Brexit - Elutasította a londoni alsóház a kilépés feltételeiről szóló megál...
01.15. 22:43 Brexit - A román uniós elnökség a 27-ek egységes fellépését szorgalmazza
01.15. 22:23 Férfi kézilabda-vb - Döntetlen lett a német-francia rangadó
01.15. 22:23 Brexit - Sajnálatát fejezte ki Juncker a kiválási megállapodás brit alsóház...
01.15. 22:12 Brexit - A spanyol kormány sajnálatát fejezte ki a megállapodás-tervezet el...
01.15. 22:03 EP-választás - Bakondi: a liberálisok aktívak maradnak a kampányban
01.15. 22:02 Brexit - Az olasz Öt Csillag Mozgalom a britek akaratának tiszteletben tart...
01.15. 21:52 Dakar-rali - Loebé a szakasz, al-Attijah növelte előnyét
01.15. 21:33 Két holttestet találtak a Nemespátrón kigyulladt családi házban
Tudjátok ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
még több kérdés
Blog Címkék
Képmutatás  CSodás estét  Groppenstein fogadó - Ausztria  Ebben az évben  Kitartás  Sylvester Anita: Szeretnék  Megismerni a Biblia Istenét  Echart Tolle idézet  Akkor jön el  Ferenc pápa: Három jel, hogy n...  Szép téli hétvégét  Akkor jön el  ooOoo  Jó éjszakát  Így jó lesz...  Cserepes virág  Sokat vétkeztünk  Valahol fönt a Mátrában Bezár...  Szèp estét kedves látogat...  A Nyúl (Macska) jegy jellemzés...  Holnap határa  Télköszöntő  Akkor jön el  Jó reggelt , szép napot  Merkúr  Kellemes délutánt  Remek délutáni időtöltést  Cserepes virág  Sátán  Akkor jön el  Vidám hóember...  Facebookon kaptam  Doni áttörés_Szentmise_Székely...  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Dolgozatírás gyöngyszemei  Idegen tűznél  ooOoo  Facebookon kaptam  Tűrj el sokat...  Képmutatás  A bergamottolajról...  Tűrj el sokat...  Fodor Ákos : METAIDILL  Szép estét  Becsapás  ooOoo  Őrangyal Ha könnyes szemekkel...  Doni áttörés_Szentmise_Székely...  Png nő  Pici jegesmaci  Inquisition - From Chaos They ...  Macsek a hóban  ooOoo  Havas rózsa  Nazianzi Szent Gergely a barát...  ooOoo  Alexander Block  xD  Nagy szégyen...  ooOoo  Van úgy, hogy  ooOoo  Így jó lesz...  Havas rózsa  Regresszió a megszállókról  Örömtelenség  Téli kép  Aranyosi Ervin: Virág, neked!  Képmutató  Téli este  Png cica  Groppenstein fogadó - Ausztria  Íme 10 zseniális idézet Hofi ...  ooOoo  Remek délutáni időtöltést  Jó éjszakát  ooOoo  ooOoo  Vidám hóember...  Az Úrral való kapcsolat  Miért szürkék a hétköznapok  Szép estét  Megszentelődés  Szép új hetet  Ha megengedjük...  Kellemes hétvégét  ooOoo  Hazai téli tájak  Őrangyal Ha könnyes szemekkel...  Jézus cipelni akarja a terheid...  Sátán  Miért szürkék a hétköznapok  A keresztyén gyermekeknek imád...  Jézus cipelni akarja a terheid...  2019. Január 11., pénteki na...  Valahol fönt a Mátrában Bezár...  Péntek van  Sír , zokog a lelkem . . .  Téli este 
Bejegyzés Címkék
edény használhatóságát, benne lév&#245, dolgok formája, könyvetminden id&#245, bíztató segít&#245, szkeptikus kritikusnak, füzeteket használtam, szerkesztés munkája, olvasó tehát, rend kicsúfolása, többi tanítványnak, nevet adták, legnagyobb dicséret, szél megindul, egész napra, pillanat alatt, figyelmünket Gandol, ideig nálamaradt, szellemi irányzatot, tanítás bels&#245, zen- buddhizmus, zsidó-keresztény ezoterika, mysorei utazásra, régikíváncsiságom elégült, igazságnak tartozom, könyvet adott, bangalorei National, levél követte, alábbiakkal kiegészítenem, hyderabadi Osmania, buddhista kolostor, megmaradt iratokban, átkozott Egóról, pofátlanul nagyra, egekbe emel, világ egyedüli, kellékek &#8211, nagyszakállú Jóistenhez, illúzió rabjai, érzés újra, gondolat újra, cselekedet újra, lélek elhagyta, érzés vágya, cselekvés vágya, test elpusztul, testek világába, három vágy, test halála, szótlan töprengést, létezés szellemi, biztonságot keresed, békét keresed, fényt keresed, beszélgetések kezdetén, buddhai Én-illúzióra, idézett vers, öreg Buddha, régi motívum, szolgákat szereti, rohadt engedelmességi, régi mondat, ember megszentel&#245, szentség nélküli, forma fogságában, létrejött szentség, formák világából, forma mulandó, verset mondott, igazságot sohasem, együttes teremtésre, formák világába, anyag fogságába, anyagi világból, anyagtotális rabságából, fent idézett, világ kegyetlenségével, erkölcsi világrenden, általa teremtett, fölébe n&#245, istenség közönye, szenvedés iránt, testiség uralmát, lelkem egyre, misztikus anamnézis, létezés folyamatán, fizikai világ, legmagasabb szint&#251, utolsó dolgokról, végtelen létszalagról, múlt ugyanaz, látásból fakad, cselekvés bátorsága, karmesternek ütemr&#245, részletek helyét, ember egész, egészben elrendez&#245, egész világítja, kusza részleteket, nemrégen meghalt, mozdulatlanná merevedett, , ,
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47938 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 194
  • e Hét: 3988
  • e Hónap: 14339
  • e Év: 14339
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.