Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Aranyszavú Szent Péter püspök és egyháztanító
  2019-07-30 11:37:43, kedd
 
   
  ...... .......


- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Csodálatraméltó hivatás, hirdetni a pogányok között Krisztus felfoghatatlan gazdagságát.
Testvéreim!
Nekem, az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztályrészül az a kegyelem, hogy Krisztus felfoghatatlan gazdagságát hirdessem a pogányoknak, és megvilágosítsak minden embert, hogyan valósult meg ez a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve a mindent teremtő Istenben, hogy most az Egyház által az Isten szerfölött sokrétű bölcsessége nyilvánvalóvá legyen a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt. Ez volt az ő örök szándéka, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban megvalósított. A benne való hit által van reményünk és biztonságos utunk Istenhez.
Ez az Isten igéje. Ef 2,8-12

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A szív bőségéből szól a száj.
Jézus a hegyi beszédben ezt a hasonlatot mondta tanítványainak: Nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt.
A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj.
Ezek az evangélium igéi. Lk 6,43-45

*
- Július 30: Aranyszavú (Krizolog) Szent Péter püspök és egyháztanító
380 körül Imolában Bologna mellett született. 424-ben Ravenna püspökévé választották. Mély értelmű és eredeti prédikációi miatt kapta az "Aranyszavú" nevet. Egyike a legjelentősebb keresztény íróknak. Szoros kapcsolat fűzte Nagy Szent Leó pápához és a császári házhoz is. A tévtanító Eutychesszel szemben védelmezte a római pápák elsőségét. Imolában halt meg 450-ben.
Bocsásd meg minden bűnünket, amiket beszédünkkel vagy hallgatásunkkal követtünk el! Hogy csak akkor beszéljünk, ha kell, és ne hallgassunk, amikor beszélnünk kellene! Hallgass meg, Urunk!
Köszönjük, hogy tanúid lehetünk! Add, hogy minden képességünkkel, tudásunkkal, egész életünkkel odaadóan szolgálatodra legyünk! Hallgass meg, Urunk!
Te hitelesítsd szavainkat azzal, hogy életünk legyen a fedezete! Mivel annyira gyöngék vagyunk, segíts a hiteles életben növekednünk! Hallgass meg, Urunk!
Tisztítsd meg szavainkat, hogy a Te irgalmadat hirdessék, mindig a hitet és reményt erősítsék, mindig vigasztaljanak és gyógyítsanak, Rólad beszéljenek! Hallgass meg, Urunk!
Amikor szavaink elhagynak, és már nehéz a beszéd vagy az írás, add, hogy akkor tetteink vagy akár tehetetlenségünk tanúskodjon jóságodról! Hallgass meg, Urunk!
Kérjük püspökeink és papjaink számára, hogy munkájuk nyomán is egyre többen találjanak rá arájuk bízottak közül saját hivatásukra és szánják magukat még teljesebben néped szolgálatára! Hallgass meg, Urunk! Istenünk, ki Aranyszavú Szent Péter püspöködet a megtestesült Ige apostolává tetted, közbenjárására kérünk, engedd, hogy üdvösséged misztériumait a szívünkben szüntelenül szemléljük, és tetteinkkel tanúságot tegyünk róluk!
//katolikusokeloforuma.network/

*

- Cornelius, Imola püspöke avatta diakónussá, majd archidiakónus lett III. Valentinianus római császár közbenjárására. III. Szixtusz pápa tette meg Ravenna püspökévé 433 körül. A hagyomány szerint a pápa azért nem fogadta el a város saját választottját, mert álmában megjelent Péter apostol és Szent Apollinárisz, Ravenna első püspöke, egy fiatalembert mutattak be neki, és őt nevezték Ravenna új püspökének. S amikor Ravenna küldöttei megérkeztek, Szixtus pápa felismerte Péterben az álombeli fiatalembert, és őt szentelte fel. Péter püspök rövid, de ihlettől áthatott beszédeket mondott. Amikor Galla Placidia meghallgatta első szentírásmagyarázatát, aranyszavúnak nevezte őt. Péter püspök elítélte az ariánus és monofizita tanokat, eretnekségnek nevezte őket. Homéliáit egyszerű és világos stílus jellemezte. Magyarázta az Apostoli hitvallást, beszélt Keresztelő Jánosról, Szűz Máriáról és az Ige megtestesülésének misztériumáról. Azt javasolta, hogy naponta részesüljön mindenki az eucharisztiában. Arra buzdította hívőit, hogy bízzanak a Jézus által hirdetett bűnbocsánatban. I. Leó pápa tanácsadója lett. A monofizita Eutükhész Pétert kérte meg, hogy járjon közben ügyében a pápánál, miután a 448-ban tartott konstantinápolyi zsinat elmarasztalta őt. Péter Eutükhésznek írt válaszát megőrizték a Khalkédóni zsinat határozatai között. Ebben Péter arra inti Eutükhészt, hogy vesse alá magát a zsinati határozatnak, és engedelmeskedjen Róma püspökének, Péter apostol utódjának. Félix, Ravenna érseke 176 homéliáját őrizte meg a 8. században. Péter püspököt mozaikkép ábrázolja a ravennai San Giovanni Evangelista templomban a császári család keleti és nyugati ágának tagjai között, ami azt bizonyítja, hogy rendkívül nagy befolyással rendelkezett.
/Wikipedia/

*

- Az irgalom betölti az eget és a földet - Aranyszavú Szent Péter
Július 30-án Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspökre emlékezik az Egyház. 430 előtt Ravenna püspökévé választották. Az egyik legjelentősebb keresztény író volt. Hatásos írásai és eredeti prédikációi miatt kapta az aranyszavú nevet.
,,Nagy műveket vitt végbe az Úr, de nagyságát csak az irgalom nagysága múlja felül...
Az irgalom betölti az eget, betölti a földet."
(Aranyszavú Szent Péter)
380 körül született Bologna mellett, Forum Corneliiben (Imola). A város püspöke, Cornelius hatására választotta a papi hivatást.
III. Szixtusz pápa 430 előtt Ravenna püspökévé szentelte. A hagyomány szerint a pápa azért nem fogadta el a város saját választottját, mert álmában megjelent Péter apostol és Szent Apollinárisz, Ravenna első püspöke, egy fiatalembert mutattak be neki, és őt nevezték Ravenna új püspökének. Amikor Ravenna küldöttei megérkeztek, Szixtus pápa felismerte Péterben az álombeli fiatalembert, és őt szentelte fel.
Ravenna az V. század elején indult virágzásnak. A IV. század közepétől főként Milánóban volt a nyugat-római császárok székhelye, melyet a gótok betörése miatt 404-ben áthelyeztek Ravennába.
Péter a birodalom nyugati fővárosának lett tehát a püspöke. A források tanúsága szerint kiváló lelkipásztor volt, aki híveit hatásos beszédeivel és írásaival buzdította. Amikor Galla Placidia meghallgatta első szentírás magyarázatát, aranyszavúnak nevezte őt. Rövid, de ihletett beszédeket mondott, homíliáit egyszerű és világos stílus jellemezte. Stílusa megfelelt az ókori szónoklás szabályainak. Nem beszélt tovább, mint egy negyedóra; forró nyári napokon nem mondott tanítást; nagypénteken hallgatott, ,,mert eltemették az Igét". Beszédei, mivel arra törekedett hogy a nép megértse, szemléletesek voltak. A korabeli ízlésnek megfelelően sok görög szót használt. Beszédeiben magyarázta az apostoli hitvallást, beszélt Keresztelő Jánosról, Szűz Máriáról és az Ige megtestesülésének misztériumáról. Arra buzdította a híveket, hogy naponta részesüljenek az Eucharisztiában; bízzanak a Jézus által hirdetett bűnbocsánatban. Mintegy 180 beszéde maradt fenn.
A keleti egyházban a kérdés körül folyó teológiai vitában - hogy Jézus Krisztusban az istenség és az emberség milyen viszonyban van egymással - Konstantinápolyban Eutüchész archimandrita (főapát) az alexandriai véleményt képviselte, amely szerint a megtestesülés után Jézus Krisztus egy új istenemberi természetnek lett a birtokosa. 449-ben Róma és Ravenna püspökeihez fordult a kérdés eldöntéséért. Péter azt válaszolta, hogy az ilyen nehéz és fontos kérdésekben Róma az illetékes, mert ott székel Péter, akire Jézus Krisztus Egyházát építette. Róma püspöke, Nagy Szent Leó pápa (440-461) egyértelműen elvetette Eutüchész álláspontját.
Péter püspököt mozaikkép ábrázolja a ravennai San Giovanni Evangelista-templomban a császári család keleti és nyugati ágának tagjai között, ami azt bizonyítja, hogy rendkívül nagy befolyással rendelkezett.
A ravennai egyház IX. századi püspökkönyve szerint Ravenna mellett halt meg 450. július 31-én.
A hit és erkölcs tanítása terén kifejtett tevékenységéért a homíliák doktoraként ismert kítünő szónokot, Aranyszavú Pétert XIII. Benedek pápa emelte az egyháztanítók sorába 1729-ben. Ünnepét 1729-ben vették fel a római naptárba, december 4-re. 1969-ben áthelyezték július 30-ra.
/Magyar Kurír/
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Címkék: tehetetlenségünk, konstantinápolyi, engedelmeskedjen, eucharisztiában, tevékenységéért, megvilágosítsak, csodálatraméltó, hallgatásunkkal, bűnbocsánatban, felfoghatatlan, legjelentősebb, közbenjárására, tanítványainak, misztériumáról, képességünkkel, vigasztaljanak, fejedelemségek, eretnekségnek, választottját, aranyszavúnak, archidiakónus, tövisbokorról, szemléletesek, szolgálatodra, misztériumait, megvalósított, megtestesülés, hatalmasságok, valentinianus, tüskebokorról, nyilvánvalóvá, archimandrita, részesüljenek, egyháztanítók, osztályrészül, elmarasztalta, pogányok között, összes szent, legkisebbnek jutott, mindent teremtő, mennyei fejedelemségek, benne való, szív bőségéből, hegyi beszédben, hasonlatot mondta, tövisbokorról fügét, rossz ember, rosszból rosszat, evangélium igéi, legjelentősebb keresztény, császári házhoz, tévtanító Eutychesszel, Aranyszavú Szent Péter, SZENTLECKE Szent Pál, Krisztus Jézusban, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Szent Péter, Imolában Bologna, Nagy Szent Leó, Szent Apollinárisz, Amikor Galla Placidia, Keresztelő Jánosról, Szűz Máriáról, Eutükhész Pétert, Péter Eutükhésznek, Ebben Péter, Giovanni Evangelista, Forum Corneliiben, Amikor Ravenna, Jézus Krisztusban, Konstantinápolyban Eutüchész, Jézus Krisztus, Jézus Krisztus Egyházát, Giovanni Evangelista-templomban, Aranyszavú Pétert XIII, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.05. 23:22 A civil hajók tevékenységét szabályozó európai megállapodást javasol az ola...
12.05. 22:42 Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt úgy véli, jó elnöke lett volna a...
12.05. 22:32 Ökölvívó ob - Nem lesz Harcsa-Cservenka döntő
12.05. 21:32 Premier League - Menesztették az Everton edzőjét
12.05. 21:23 Női kosárlabda EK - Csoportelső lett a Szekszárd
12.05. 21:23 Jégkorong Erste Liga - Debrecenben győzött a Csíkszereda
12.05. 21:22 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság - Késely ezüstérmes, Holló negyedik, Bohu...
12.05. 20:42 Rövidpályás úszó-Eb - A csütörtöki eredmények
12.05. 20:32 Putyin: Moszkva kész előfeltételek nélkül meghosszabbítani az Új START egye...
12.05. 20:32 Új médiaszabályozási rendszer készül Németországban
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Téli kép  Fogjunk kezet ismét  Facebookon kaptam  Jack Kornfield: A bölcs szív  Akit szeretnek, az van  Facebookon kaptam  Téli képek  Kollagénerősítő táplálékok  Már készülődik!!! Szívünk rég ...  Kellemes kávézást  NP Photo = hobbi fotózás  Téli png  Nők téli öltözékben  Jó reggelt kávéval  Amit a kanadai vadlibáktól tan...  Jó éjszakát  Lelkem eleped utánad...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Szép estét  Kellemes délutánt kívánok  Gárdonyi Géza:
 Mikor it...  Gárdonyi Géza:
 Mikor it...  Mindent lát szemed  Hajvágási Naptár...  Havas téli képek  Télapó szán  Jó reggelt kávéval  Pro Urbe fal  Kis csizma - nagy csizma  Boldog Mikulásnapot!  4. Őszödi beszéd az EU-s megsz...  Szőke nő egy madárral a téli k...  Facebookon kaptam Ani barátnőm...  Jó reggelt , szép napot  Juhász Ferenc - A mindenség s...  Ajándék  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Télapó  Téli kép  A koffeinelvonás lehetséges tü...  Téli kép  Rudnyákné Németh Csilla képei...  Megigazulás  Egy angyal  Facebookon kaptam  Naplemente  Jó reggelt , szép napot  Posertube  Mikulás, kedves Mikulás!  Mikulás virág  Megváltás  Facebookon kaptam  Télapó  Megváltás  Őri István: Szeretnék a boldog...  Png virág  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bűn  Lassú folyamat lesz - Kétszázh...  Png virág  Kellemes hétvégét  A mikulás hozzon-  Bűn  Fényesek a csizmák?  Az avokádómag és a gyulladás  Téli képek  Kicsi mikulás  Kellemes teázást  Adventi fények  Korcsolyázó leány  Imádság  Boldog Télapó Ünnepet!  Idézet  Tévhitek és a valóság  Facebookon kaptam  Egy angyal  Kollagénerősítő táplálékok  NP Photo = hobbi fotózás  Fogjunk kezet ismét  Facebookon kaptam  Tiszta  Ajándék  Hello, csinos nő  Téli png  Bornemisza Endre - Mikulás  Bűn  Télapó szán  Png nő  Havas téli képek  Bűn  Facebookon kaptam Krisztina...  Tévhitek és a valóság  Megigazulás  Facebookon kaptam  Gárdonyi Géza:
 Mikor it...  Jobb lesz a világ, amelyben él...  Legfontosabb tények a zsírról  ...a szelídek  Mikulás, kedves Mikulás! 
Bejegyzés Címkék
pogányok között, összes szent, legkisebbnek jutott, mindent teremtő, mennyei fejedelemségek, benne való, szív bőségéből, hegyi beszédben, hasonlatot mondta, tövisbokorról fügét, rossz ember, rosszból rosszat, evangélium igéi, legjelentősebb keresztény, császári házhoz, tévtanító Eutychesszel, római pápák, hiteles életben, beszéd vagy, szívünkben szüntelenül, hagyomány szerint, pápa azért, város saját, fiatalembert mutattak, álombeli fiatalembert, monofizita Eutükhész, 448-ban tartott, zsinati határozatnak, császári család, irgalom betölti, földet &#8211, egyik legjelentősebb, aranyszavú nevet, irgalom nagysága, város püspöke, papi hivatást, nyugat-római császárok, gótok betörése, birodalom nyugati, források tanúsága, ókori szónoklás, korabeli ízlésnek, apostoli hitvallást, keleti egyházban, kérdés körül, emberség milyen, alexandriai véleményt, megtestesülés után, kérdés eldöntéséért, ilyen nehéz, ravennai egyház, homíliák doktoraként, egyháztanítók sorába, római naptárba, tehetetlenségünk, konstantinápolyi, engedelmeskedjen, eucharisztiában, tevékenységéért, megvilágosítsak, csodálatraméltó, hallgatásunkkal, bűnbocsánatban, felfoghatatlan, legjelentősebb, közbenjárására, tanítványainak, misztériumáról, képességünkkel, vigasztaljanak, fejedelemségek, eretnekségnek, választottját, aranyszavúnak, archidiakónus, tövisbokorról, szemléletesek, szolgálatodra, misztériumait, megvalósított, megtestesülés, hatalmasságok, valentinianus, tüskebokorról, nyilvánvalóvá, archimandrita, részesüljenek, egyháztanítók, osztályrészül, elmarasztalta, magyarázatát, szolgálatára, gyümölcséről, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 4277 db bejegyzés
Összes: 40980 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1482
  • e Hét: 17258
  • e Hónap: 17258
  • e Év: 991877
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.