Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító
  2019-08-01 12:07:19, csütörtök
 
   
  ...... ........... .................... ........... .............


- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
A lélek törvénye, amely a Krisztus Jézusban való életből fakad, felszabadít minket a bűnnek és a halálnak törvényétől.
Testvéreim!
Nincs semmi ítéletre méltó azokban, akik Jézus Krisztusban élnek. Hiszen a lélek törvénye, amelyet a Jézus Krisztusban való élet ad, felszabadít minket a bűnnek és a halálnak törvényétől.
Amire ugyanis az Ószövetségben adott törvény képtelen volt, mert a test miatt erőtlenné vált, azt Isten végrehajtotta. A bűn miatt tulajdon Fiát küldte, a bűnös testhez hasonló alakban. Ő azért jött, hogy elítélje a testben lévő bűnt, hogy beteljesedjék a törvény rajtunk, akik már nem a test, hanem a Lélek szerint élünk.
Ez az Isten igéje. Róm 8,1-4

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ti vagytok a világ világossága.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és Föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja azokat, igen nagy lesz a mennyek országában.
Ezek az evangélium igéi. Mt 5,13-19

Könyörgés az Egyház tanítókról
Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, minden világosság Atyját, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit!
Lektor: 1. Adj, Urunk, Egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy a világ egyre jobban megismerje szent Fiad evangéliumát!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy megszűnjék az írástudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek!
3. Támassz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában neved dicsőségére és a lelkek javára!
4. Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek!
5. Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát: az imádságos lelkületet és az emberszeretet gyakorlását!
(6. Nyisd meg az igazság kapuit N. testvérünknek és minden megholt hívednek!)
Pap: Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol. Gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik Szentlelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

*
- Magyar kurír oldalon 2019 évben
Augusztus elseje Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító emléknapja. Arkadiusz Nocoń atya írását olvashatják a lelkes tanítóról, az ima doktoráról.
Alfonz 1696. szeptember 27-én született a Nápoly melletti Marianellában. Nemesi családból származott, nyolc testvére közül ő volt a legidősebb. Szülei, József és Anna vallásosan nevelték gyermekeiket; öt közülük Istennek szentelte életét.
A rendkívüli tehetséggel megáldott Alfonz gyors léptekkel haladt előre a tudományos életben. Még tizenhét éves sem volt, amikor már a polgári és egyházi jog doktora lett. Nápolyban, ahol dolgozott, nagy ismertségnek örvendett. Néhány éves sikeres pályafutás után azonban váratlan csapás érte: elvesztett egy nagyon fontos pert. Ettől a ténytől és a bíróságokon uralkodó korrupciót látva megrendültségében elhagyta a jogászi pályát, és teológiát kezdett tanulni.
Harminc évesen szentelték pappá. Nápoly legszegényebb negyedeiben kezdett dolgozni, ahol nagyon gyorsan ismertté vált mint híres prédikátor. Mindenekelőtt azonban az anyagilag és lelkileg elhanyagolt fiatalok atyja lett. A lelkipásztorkodásban korához képest modernnek tűnő eszközöket alkalmazott: gitározott, énekeket komponált, szabadidős programokat szervezett a fiataloknak.
Látván a vallási közömbösséget és azokat a hatalmas problémákat, amelyekkel az akkori ember küzdött, 1732-ben megalapította a Legszentebb Megváltóról nevezett kongregációt, ismertebb nevén redemptoristák rendjét, melynek fő célja a megváltás örömhírének terjesztése volt a legelhagyatottabbak és legszegényebbek között.
Az alapító buzgalmát értékelve XIII. Kelemen pápa 1762-ben kinevezte őt a Sant'Agata dei Goti Egyházmegye püspökének. Hogy kiesdje magának az áldást jövendő szolgálatára, Alfonz gyalog zarándokolt el Loretóba..
---Liguori Szent Alfonz imája
Szállj le emésztő tűz, szállj le mennyei szeretet! Eméssz el bennem mindent, ami szent Fölségednek nincs kedvére, hogy mostantól fogva egészen és osztatlanul a tiéd legyek. Csak ezért akarok élni. Nem csupán törvényeidnek és végzéseidnek akarok engedelmeskedni, hanem még óhajaidat és kedvedet is minél tökéletesebben akarom teljesíteni! Ámen.
(Részlet Liguori Szent Alfonz A Jézus Krisztus iránti szeretet című művéből.)
Jóllehet hatvanhat évesen szentelték püspökké, fiatalos lelkülettel vágott bele új munkájába. Amit szóval hirdetett, azt életpéldájával és különösen a szegényekkel való törődéssel bizonyította. (Éhínség idején eladta ezüst étkészletét, valamint bútorait, hogy az éhezőknek kenyeret vegyen).
Legyengülve az egészségtelen klíma és a szigorú aszkézisben töltött évek következtében (szőrruhát viselt, rendszeres koplalással és virrasztással sanyargatta magát), tizenhárom év után lemondott az egyházmegye vezetéséről, hogy a következő tizenhármat a testi-lelki szenvedésekkel teli időszaknak és teljesen Isten akaratának szentelje.
A róla szóló életrajzi írások különleges egyéniségnek nevezik őt. Több területen kiemelkedő tehetséggel megáldott ember volt: ismert mint festő, költő, zeneszerző, építész, de mindenekelőtt mint híres teológus és szent. Elképzelhetetlen, hogyan talált időt számos lelkipásztori kötelessége mellett (több mint ötszáz missziót és lelkigyakorlatot tartott) akkora terjedelmű tudományos munkára, amelynek hagyatéka több mint százhatvan írás az aszketika, dogmatika, apologetika és az erkölcsteológia területéről, és amelyeket hatvan nyelvre fordítottak le, együttesen tizenhétezer kiadásban. Évek múltán a legbuzgóbb tanítónak (Doctor zelantissimus) kezdték nevezni. Ő volt egyben az utolsó, akit teológusként avattak szentté.
Liguori Szent Alfonz nem csak saját nemzedékére volt hatással. Erkölcsteológiája csaknem hivatalos tankönyvvé vált a hitoktatásban; az imádságról írt írásaiért pedig megkapta az ,,ima doktora" megtisztelő címet. Kiemelkedő tanultsága mellett írt nagyon egyszerű, még a tanulatlanok számára is érthető műveket: ilyenek voltak például az általa komponált karácsonyi énekek. Az egyik leghíresebb, az egész világon ismert, Leszállsz a csillagokból című daláról Giuseppe Verdi azt mondta: ,,e dal nélkül a karácsony nem lenne karácsony". Ha az igazi teológia, vagyis ,,a megismerés, ima és aszkézis", elvezet az egyre nagyobb istenszeretetre, akkor teológus lehet, sőt teológusnak kell lennie minden kereszténynek.
...... ..........


Szent Alfonz 1787. augusztus 1-jén halt meg a Salerno melletti Paganiban.
816. szeptember 15-én VII. Pius pápa boldoggá, 1839. május 26-án XVI. Gergely pápa szentté avatta. 1871. március 23-án IX. Pius pápa egyháztanítóvá (Doctor zelantissimus) nyilvánította. Ereklyéi Paganiban találhatók. A gyóntatók és az erkölcsteológusok védőszentje.
Istenünk, te Egyházadban mindig új példaképeket állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk Liguori Szent Alfonz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesedjünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Lengyelből fordította: Szemere János atya
Forrás: Vatikáni Rádió

- - Magyar kurír oldalon 2013 évben Link
*
- Katolikus válasz oldalon Link
...... ........... ...........- Saját TVN blogomba Link

- Ima lánc oldalon Link
...... .......- Katolikus Network oldalon Link

- Szolgáló hittan oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Címkék: elképzelhetetlen, tanulmányainkban, lelkigyakorlatot, istenszeretetre, írástudatlanság, engedelmeskedni, erkölcsteológia, legszegényebbek, tökéletesebben, szenvedésekkel, egyháztanítóvá, életpéldájával, redemptoristák, kiapadhatatlan, tanítványaihoz, legszegényebb, hitoktatásban, megalapította, beteljesedjék, törvényeidnek, lelkipásztori, jótetteiteket, mindenekelőtt, zelantissimus, közömbösséget, tanúskodjanak, szolgálatában, hithirdetőket, egészségtelen, gyarapodjanak, következtében, végrehajtotta, virrasztással, megszüntessem, világosságtok, szentlélekkel, lélek törvénye, halálnak törvényétől, test miatt, bűnös testhez, testben lévő, törvény rajtunk, világ világossága, időben Jézus, föld sója, hegyen épült, lámpatartóra teszik, emberek előtt, törvényt vagy, legkisebb parancsok, mennyek országában, evangélium igéi, Liguori Szent Alfonz Mária, SZENTLECKE Szent Pál, Krisztus Jézusban, Jézus Krisztusban, EVANGÉLIUM Szent Máté, Arkadiusz Nocoń, Legszentebb Megváltóról, Goti Egyházmegye, Szent Alfonz, Részlet Liguori Szent Alfonz Jézus Krisztus, Liguori Szent Alfonz, Giuseppe Verdi, Ereklyéi Paganiban, Jézus Krisztus, Szemere János, Vatikáni Rádió, Saját TVN, Katolikus Network,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.14. 21:42 Meghalt egy motoros Piliscsabán
10.14. 21:12 Török offenzíva - Amerikai és szíriai hivatali partnerével tárgyalt az oros...
10.14. 21:12 Semjén Zsolt: az unióban Magyarország költi a legtöbb pénzt templomok megúj...
10.14. 21:02 Új vezérigazgató az Appeninn Holding élén
10.14. 20:53 Fedeles fogathajtó vk - Lyonban, Stuttgartban, Budapesten és Londonban indu...
10.14. 20:52 Önkormányzat 2019 - Alapjogokért Központ: a Fidesz-KDNP továbbra is a leger...
10.14. 20:52 A Masterplast közgyűlése jóváhagyta a 6 milliárdos kötvénykibocsátást
10.14. 20:42 Au fost evaluate proiectele pentru programul de dezvoltare economică destin...
10.14. 20:42 Orbán Viktor: a magyar-lengyel ezeréves barátság az egyik legfontosabb erőf...
10.14. 20:32 Férfi röplabda NB I - Sima kecskeméti siker
Tudjátok ?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
még több kérdés
Blog Címkék
  Nő rózsás fejdísszel    Kellemes kikapcsolódást  Útvonal terv  Őszi kép  Virág csendéletek    Csodás vízesés    Őszi kép  Nő rózsás fejdísszel  Őszi kép    Az első bölcsesség  Facebookon kaptam Krisztina...    Szép estét, Jó éjszakát      Jó fogás  Lovas az erdőben      Sövény vágás  Békés szavazást!  Őszi gyümölcsök  Nő rózsás fejdísszel    Őszi csendélet  Mókus gomba alatt    Őszi gyümölcsök  MENJÜNK X-ELNI! Ma Magyarorsz...            Őszi kép  Szép estét, Jó éjszakát  Kellemes délutánt kívánok!          Őszi kép  Szép estét  Szép estét    Licsi    Kukac gif    Kellemes délutánt kívánok!  Szép estét  Facebookon kaptam  Süni a lucernásba  Szülinapra  Szép estét  Hurrá    Mosás a patakban    Licsi  Gyermekem      Birsalma és narancs    Jó éjszakát      Vízcseppes rózsák  Dobozok  Havas téli kép  Hurrá      Az első bölcsesség    Facebookon kaptam  Őszi kép  Fel kell állnod az elesés után  Itt van a sütőtök szezonja      Szarvasok az őszi erdőben            Lila akácok  Facebookon kaptam           
Bejegyzés Címkék
lélek törvénye, halálnak törvényétől, test miatt, bűnös testhez, testben lévő, törvény rajtunk, világ világossága, időben Jézus, föld sója, hegyen épült, lámpatartóra teszik, emberek előtt, törvényt vagy, legkisebb parancsok, mennyek országában, evangélium igéi, mindenható Istent, világ egyre, emberi tudás, lelkek javára, szentek tudományát, imádságos lelkületet, emberszeretet gyakorlását, igazság kapuit, lelkes tanítóról, rendkívüli tehetséggel, tudományos életben, nagyon fontos, bíróságokon uralkodó, jogászi pályát, vallási közömbösséget, hatalmas problémákat, akkori ember, megváltás örömhírének, alapító buzgalmát, áldást jövendő, tiéd legyek, szegényekkel való, éhezőknek kenyeret, egészségtelen klíma, szigorú aszkézisben, egyházmegye vezetéséről, következő tizenhármat, testi-lelki szenvedésekkel, róla szóló, erkölcsteológia területéről, legbuzgóbb tanítónak, tanulatlanok számára, általa komponált, egyik leghíresebb, egész világon, csillagokból című, igazi teológia, egyre nagyobb, erkölcsteológusok védőszentje, erényes élet, mennyei jutalomban, elképzelhetetlen, tanulmányainkban, lelkigyakorlatot, istenszeretetre, írástudatlanság, engedelmeskedni, erkölcsteológia, legszegényebbek, tökéletesebben, szenvedésekkel, egyháztanítóvá, életpéldájával, redemptoristák, kiapadhatatlan, tanítványaihoz, legszegényebb, hitoktatásban, megalapította, beteljesedjék, törvényeidnek, lelkipásztori, jótetteiteket, mindenekelőtt, zelantissimus, közömbösséget, tanúskodjanak, szolgálatában, hithirdetőket, egészségtelen, gyarapodjanak, következtében, végrehajtotta, virrasztással, megszüntessem, világosságtok, szentlélekkel, szakembereket, feledkezzenek, emberszeretet, testvérünknek, ószövetségben, marianellában, elhanyagoljuk, , ,
2019.09 2019. Október 2019.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 141 db bejegyzés
e év: 3794 db bejegyzés
Összes: 40499 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2672
  • e Hét: 5667
  • e Hónap: 38176
  • e Év: 822529
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.