Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Pietrelcinai Szent Pio atya emlék napja van
  2019-09-23 10:18:10, hétfő
 
   
  Templomunkban az örök imádás kápolna neve: Pio atya kápolna.
17 órai szentmisén köszöntöttük plébániánk egyik fő pártfogóját, Pietrelcinai Szent Pio atyát és hálát adunk égi közbenjárásáért.
"Pietrelcinai Szent Pio azon kevés szentek egyike, akik magukon viselték Krisztus szenvedésének látható és tapintható jeleit. SZENT PIÓ ATYA, könyörögj érettünk!"
Pio atya életútját idézzük fel mennyei születésnapján, liturgikus emléknapján, szeptember 23-án.

- Igenaptár oldalon: Pietrelcinai Szent Pio áldozópap
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem.
Testvéreim!
A törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.
Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem, és feláldozta magát értem.
Ez az Isten igéje. Gal 2,19-20

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Aki elveszíti életét érettem, megtalálja azt.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?
Az Emberfia ugyanis el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint."
Ezek az evangélium igéi. Mt 16,24-27
*
- Pio atya életrajza Link

- Magyar kurír oldalon
,,Ötven évig viseled sebeimet, azután hozzám jössz"
...... ........... ........... ............ .............


Pio atya Francesco néven, kisbirtokos szülők hét gyermeke közül a negyedikként született az olaszországi Pietrelcinában 1887. május 25-én. Már kisgyermekként részt vett a gazdaság körüli munkában. A bárányok őrzése közben gyakran látott egy szakállas szerzetest, aki adományokat gyűjtött. A kisfiú elhatározta, ő is olyan szerzetes lesz, akinek szakálla van. Szívesen időzött az Angyalok Királynéja-templomban, amikor egyedül volt, a rózsafüzért imádkozta.
Ötéves volt, amikor egy nyári délután a Szent Anna-templomban megjelent neki Jézus Szentséges Szíve. Ettől kezdve rendszeresen voltak látomásai, őrangyalát is látta. Nagyon korán fölébredt benne a vágy a Jézus szeretetéért való szenvedés iránt. Olykor az ágya mellett a földön aludt, párnája egy kő volt. Egy parasztember tanította meg írni és olvasni, amikor pedig a család megértette, hogy szerzetes akar lenni, magántanítókra bízták.
1902 decemberében az Úr megmutatta Francescónak, hogy egész élete folyamatos és kemény harc lesz a sátánnal. Nem sokkal később, 1903. január 5-én éjszaka egy fenséges, nagyon szép férfi megragadta a kezét, arra buzdítva, hogy vegye föl a harcot egy félelmetes és igen nagy termetű emberrel; és ezt ígérte neki: ,,Segíteni foglak, és nem engedem, hogy legyőzzön, mindig melletted leszek, hogy te győzd le őt."
Másnap Francesco Morconéban jelentkezett a kapucinus konventbe. Január 22-én beöltöztették, és a kapucinusok szokása szerint szülőhelye után a Pio nevet kapta. Örömmel viselte a noviciátius kemény fegyelmét, és már ekkor elhatározta, hogy a szenvedésben fölajánlja magát az emberiségért
1905 decemberében áthelyezték a San Marco La Catolában lévő Szent Illés-konventbe, majd 1906 áprilisában továbbküldték a Campobasso melletti Szent Illés-konventbe. Itt tett ünnepélyes fogadalmat 1907. január 27-én, és itt végezte a gimnáziumot.
A szigorú élet - fűtetlen szobák, mezítláb viselt saru - és az önkéntes vezeklések hamar megrendítették egészségét, ezért elöljárói hazaküldték Pietrelcinába gyógyulni és megerősödni. Az év végén aztán a montefuscói konventben kezdte meg teológiai tanulmányait. 1910. augusztus 10-én szentelték pappá a beneventói székesegyházban. Szülőfaluja templomában mondta első szentmiséjét.
Ebben az időben az ördög gyakran és olyan gorombán támadta, hogy ahhoz hasonlót csak Vianney Szent János életéből ismerünk. Pio azonban megkapta a fölismerés és a kitartó harc kegyelmét - a kísértőt csak Barbablunak nevezte.
Egészségi állapota miatt elöljárói ismét hazaküldték. Többször visszatért ugyan a konventbe, de rövid idő alatt visszaesett a betegségbe. Végül XV. Benedek pápától 1915 februárjában engedélyt kapott a tartós kolostoron kívüli életre. Pietrelcinában kápláni teendőket, hitoktatást végzett, gyóntatott, ájtatosságokat vezetett. A szentmisét egyre inkább engesztelő áldozatként élte át. Mivel zajlott az első világháború, behívták katonának, de az első vizsgálat után Casertába küldték a katonai kórházba, ahol tüdőbaja miatt elbocsátották. Elöljárói 1916 februárjában Foggiába, júliusban az Adriai-tenger partjához közeli San Giovanni Rotondó-i konventbe (itt, Garganóban jelent meg 492. május 8-án Szent Mihály főangyal) küldték. Itt töltötte aztán élete hátralévő részét, több mint ötven évet.
Egy levele szerint 1910-től viselte a láthatatlan stigmákat. 1912. április 18-án átélte a szívcsere kegyelmét, és megkapta a könnyek adományát is: sokat siratta a maga és mások bűneit. Idegen nyelvekre az őrangyala tanította. 1918 augusztusában átélte a szív megnyitásának (transverberatio) kegyelmét, szeptember 20-án pedig megjelentek testén Krisztus látható, vérző sebei, a stigmák. Az Úr Jézus egyszer azt mondta neki: ,,Ötven évig viseled sebeimet, azután hozzám jössz." Így is lett: pontosan ötven év múlva halt meg, s halála pillanatában a sebek behegedtek.
- A stigmatizáció mellett több más, igazolt rendkívüli jelenség is kísérte Pio atya életét: a gyónók lelkének, gondolatainak olvasása, bilokáció, rendkívül magas testhőmérséklet (48 fok), ezenkívül nagyon kellemes, intenzív virágillat kötődött jelenlétéhez, illetve az általa használt tárgyakhoz. Pio atya bilokáció révén Mindszenty bíborost is felkereste a börtönben, és segített neki misézni. Ezt maga mondta el később egyik rendtársának. E látogatást örökíti meg a San Giovanni Rotondóban Pio atya sírja fölött látható mozaikalkotás egyik jelenete, amelyet 2009-ben XVI. Benedek pápa áldott meg
Képen: Pio atya a börtönben meglátogatja Mindszenty bíborost
...... ........... ............


- Kovács Gergely írása Pio atya és Mindszenty József kapcsolatáról: ,,Pio atya és Mindszenty atya lelki találkozása, az irgalmasság szentévében iLink

- Az emberek mindeközben keresni kezdték, egyre többen mentek el San Giovanni Rotondo konventjébe, hogy találkozzanak vele. Ezzel együtt megkezdődtek a vizsgálatok stigmáinak hitelességéről. A kiküldött orvosok többsége kételkedett, de egyikük, Festa doktor nyilvánvalóan természetfölötti jelenségnek minősítette a sebeket. Egy hivatalos vizsgálatot végző egyházi személy ezt a jelentést küldte Rómába: ,,Pio atya ördögtől megszállott, s a konvent tagjai csalók gyülekezete." Ezért a Szent Officium 1923 nyarán úgy nyilatkozott, hogy a szerzetessel kapcsolatos dolgokat nem tekinti természetfölöttinek. Ellenségei még a konventből is el akarták távolíttatni, hogy a zarándoklatoknak véget vessenek. A környék lakói azonban fölkészültek arra, hogy mindenáron megvédik őt, s ennek láttán az egyik miniszter személyesen járt közben Merry Del Val vatikáni államtitkárnál, aki kieszközölte Pio atya maradását. A Szentszék azonban 1924. június 24-én megtiltotta neki, hogy hívőket fogadjon, gyóntasson vagy bármi módon kapcsolatot tartson velük. Ezért évekig remetei elszigeteltségben élt, és teljesen egyedül misézett. Végül azonban XI. Piusz pápa egy újabb vizsgálat után, 1933-ban visszavonta a korábbi rendelkezéseket.
- Pio atya július 16-án misézett újra nyilvánosan, hívők részvételével. Egy év múlva újrakezdte a gyóntatást is. Ettől kezdve élete a reggeli szentmise után vég nélküli gyóntatásokból állt.
Már 1925 januárjában megnyitott egy húszágyas kis kórházat a szegény betegek szenvedésének enyhítésére. A kórház bővítése érdekében aztán 1940-ben gyűjtés kezdődött: maga Pio atya kezdte az adakozást egy öreg nénitől alamizsnaként kapott arany tízfrankossal. Az adományokat a magyar származású Kisvárday Károly patikus kezelte. Amint híre ment a kezdeményezésnek, Itáliából és az egész világból áradni kezdtek az adományok, olykor több milliós tételekben. Bajocchi grófnő például, miután Pio atya csodával meggyógyította, egész jövedelmét rendelkezésére bocsátotta. Az építkezést 1947 májusában kezdték, és végül kilenc év múlva áldották meg a Casa sollievo della Sofferenzát (a Szenvedés Enyhítésének Házát).
- 1968. szeptember 20-án ünnepelték Pio atya stigmatizációjának 50. évfordulóját, 22-én, vasárnap tolószékben mondta el utolsó szentmiséjét. A végén az áldásra föl akart állni, de összeesett. Éjszaka még egyszer meggyónt, kérte a szent kenetet, s testvérei és a hívők imádsága közben (Aznap este felvette az utolsó kenetet, és néhány órával később, 2 óra 30 perckor meghal) 23-án éjjel 2 óra 30 perckor meghalt. A konvent templomának kriptájában temették el, temetésén több mint százezer ember vett részt.
Egy bizonyítottan csodás gyógyulás után II. János Pál pápa 1999. május 2-án boldoggá, egy újabb gyógyulás után 2002. június 16-án szentté avatta Pio atyát ,,Pietrelcinai Szent Pio atya egész életében mind jobban igyekezett hasonlítani a keresztre feszítettre: mindvégig annak teljes tudatában volt, hogy arra hivatott, egészen különleges módon legyen a megváltás művének munkatársa. E nélkül a folytonos keresztre való utalás nélkül nem lehet megérteni az ő életszentségének titkát. Isten szemében ugyanis a kereszt az üdvösség valódi eszközévé vált, az egész emberiség számára, az az út, amelyet maga Jézus is ajánl mindazok számára, akik Őt követni akarják" - fogalmazott a szenttéavatási szentmise homíliájában II. János Pál pápa.

Mindenható, örök Isten, te Szent Pio áldozópapnak megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon részesedjék Fiad szenvedésében, és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságod csodái. Közbenjárására add, hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében, és így feltámadásának dicsőségében is részesüljünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
...... .............


- A szentáldoztatás után mondta Pio atya:, mely itt olvasható Link

- Pio atya és az angyalok Link

- Pio atya ismeretlen csodáinak nyomában Link

- Vizsgálat Pio atya ügyében - Vatikáni titkos akták Link

- Ferenc pápa imája Pietrelcinai Szent Pio és Szent Leopold Mandić koporsója előtt. Link

- Megérkeztek Rómába Szent Pio és Szent Leopold Mandić földi maradványai Link

- II. János Pál pápa szentté avatta Boldog Pio atyát Link

- Pio atya tíz tanítása új lökést adhat az életednek
1. Ne törődj a holnappal, azzal foglalkozz, hogy ma jót tegyél!
2. Ha Jézus ilyen boldoggá tesz minket a földön, milyen lesz a mennyben?
3. Ha a félelem megbénít, mondd, ahogy Szent Péter: ,,Ments meg, Uram!" Ő kinyújtja a kezét - szorítsd meg erősen, és járj boldogan!
4. Igyekezz mindig a legjobbat tenni: ma jobbat, mint tegnap, holnap jobbat, mint ma!
5. Ha az ördög nem alszik, hogy elveszejtsen minket, a Szűzanya nem hagy el minket egy pillanatra sem.
6. Amikor időt vesztegetsz, lekicsinyled Isten ajándékát, azt az ajándékot, amelyet Ő, a végtelenül jó a te szeretetedre és nagylelkűségedre bíz.
7. Legyetek lelki méhecskék, amelyek a kaptárjukba nem visznek mást, mint mézet és viaszt! Otthonotok legyen csurig tele édes szelídséggel, békével, egyetértéssel, alázatossággal és kegyességgel, így beszéljetek másokkal!
8. Munkálkodj a jón bárhol, amíg bárki azt nem mondhatja: ,,Ez Krisztus fia." Viseld el a gyötrelmeket, a betegséget, a kínokat Isten szerelméért és a szegény bűnösök megtéréséért!
9. Egy megtért ember beszélt Pio atyának az attól való félelméről, hogy újra elesik. Pio atya azt mondta neki: ,,Veled leszek. Gondold meg, fiam, hagynék újra elesni egy lelket, amelyet fölemeltem? Menj békében, és bízz bennem!"
10. Akinek van ideje, ne várjon időt! Ne halasszuk holnapra, amit ma megtehetünk! A jövő ígéretéből a ,,lehetett volna" marad, és ki mondja meg nekünk, hogy holnap élünk-e? Hallgassuk meg lelkiismeretünknek, az igazi prófétának a hangját: ,,Ha ma halljátok az Úr hangját, ne akarjátok becsukni a fületeket!" Térjünk észhez, és értékeljük, hogy egyedül az elillanó pillanat van a mi birtokukban. Pillanat és pillanat közé ne tuszkoljunk időt, mert az nem a tulajdonunk!

*

- Szeretetláng oldalon Link

- Wikipedia oldalon Link

*
- Pio atya Teljes film magyarul videó Link Lejátszási idő: 3 és fél óra
Pio Atya
Padre Pio olasz filmdráma, (2000)
1968-at írunk, amikor a híres szerzetest, Pio atyát a halálos ágyán láthatjuk. Egy vatikáni küldött érkezik hozzá, hogy meggyóntassa. A látogató a beszélgetés során betekintést nyer Pio atya életébe. Minél többet tud meg a haldoklóról, annál biztosabb benne, hogy szent emberrel van dolga. Láthatjuk a gyermek Piót, amikor megjelennek az első látomásai és a pillanatot, amikor elhatározza, életét Istennek és az egyháznak áldozza. 1918-ban, miután belép a szerzetesrendbe, megjelennek testén a keresztre feszített Jézus véres sebei, a stigmaták. A csodának hamar híre megy. Az egyház először fenntartással fogadja az esetet és a kapucinus szerzetes felettesei tíz évre megtiltják, hogy misét tartson. Az atya odaadó jótékony tevékenysége a szegényekért és a rászorulókért, illetve különleges jövendőmondó képessége (Karol Wojtylának, a későbbi II. János Pálnak is megjósolta a pápaságot) világszerte egyre nagyobb visszhangot kelt.
Rendezte: Carlo Carlei
Írta: Carlo Carlei, Massimo de Rita és Mario Falcone
Főbb szereplők:
Pio atya - Sergio Castellitto
Visitatore - Jürgen Prochnow
Cleonice - Lorenza Indovina
Agostino - Roberto Chevalier
Paolino - Flavio Insinna
Benedetto atya - Gianni Bonagura

*
- Pio atya nyomában - Tordai Ildikó Videó Link

- Rejtélyes stigmák - Szent Pio Videó Link

- Pio atya itt nyugszik Videó Link

- Dalai Láma, Nepáli papok és Pió Atya Üzenete a Magyarokhoz Videó Link

- Pió atya gondolatai Videó Link Videón lástszik a gondolatok leírása.

- A stigmatizált Pio atya.wmv Magyar felirattal Videó Link

- Keresztút - Pio atya gondolataival - Magyar felirattal - videó Link
"Egyedül csak Jézus értheti meg, milyen kínokat élek át, amikor a Kálvária fájdalmas jelenetére készülök. Hasonlóképpen elképzelhetetlen, hogy milyen megkönnyebbülést jelent Jézusnak nemcsak az, hogy együtt szenvedünk vele, hanem az is, hogy rátalál egy lélekre, aki szeretete révén nem vigasztalást kér tőle, hanem részese az ő fájdalmának." - Pio atya

- Padre Pio - Ultima Messa Videó Link - Utolsó szentmise_Úrvacsora bemutatása.-/Részlet a Pio atya filmből.

- Igazi Pio atya - PADRE PIO ULTIMA MESSA VIDEO INTEGRALE.mp4 - misézik 2010. máj. 22.
Videó Link

- 2008 május Padre Pío Exorcismo Videó Link

 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Címkék: elképzelhetetlen, életszentségének, zarándoklatoknak, kezdeményezésnek, megkönnyebbülést, természetfölötti, nagylelkűségedre, testhőmérséklet, rendelkezéseket, szerzetesrendbe, szentáldoztatás, transverberatio, közbenjárásáért, székesegyházban, meggyógyította, pietrelcinában, kisgyermekként, közbenjárására, rendelkezésére, megrendítették, államtitkárnál, feltámadásának, gyóntatásokból, alázatossággal, szenttéavatási, magántanítókra, tanítványaihoz, ájtatosságokat, hitelességéről, születésnapján, gondolataival, szenvedésének, elbocsátották, kapcsolatáról, részvételével, továbbküldték, örök imádás, törvény által, időben Jézus, egész világot, lelke kárt, ember cserébe, evangélium igéi, negyedikként született, olaszországi Pietrelcinában, gazdaság körüli, bárányok őrzése, szakállas szerzetest, kisfiú elhatározta, rózsafüzért imádkozta, nyári délután, ágya mellett, Pietrelcinai Szent Pio, SZENT PIÓ ATYA, SZENTLECKE Szent Pál, Isten Fiának, EVANGÉLIUM Szent Máté, Angyalok Királynéja-templomban, Szent Anna-templomban, Jézus Szentséges Szíve, Másnap Francesco Morconéban, Marco La Catolában, Szent Illés-konventbe, Vianney Szent János, Végül XV, Giovanni Rotondó-i, Szent Mihály, Giovanni Rotondóban Pio, Kovács Gergely, Mindszenty József, Giovanni Rotondo, Szent Officium, Merry Del Val, Kisvárday Károly, Szenvedés Enyhítésének Házát, János Pál, Szent Pio, Vizsgálat Pio, Szent Leopold Mandić, Megérkeztek Rómába Szent Pio, Boldog Pio, Szent Péter, Padre Pio, Karol Wojtylának, János Pálnak, Carlo Carlei, Mario Falcone, Sergio Castellitto, Jürgen Prochnow, Lorenza Indovina, Roberto Chevalier, Flavio Insinna, Gianni Bonagura, Tordai Ildikó Videó, Dalai Láma, Atya Üzenete, Magyarokhoz Videó, Ultima Messa, Igazi Pio, PADRE PIO ULTIMA MESSA VIDEO INTEGRALE, Padre Pío Exorcismo,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Astra Zeneca és a vérrögösödés  Tulipànok  Naplemente  Miért feledkeztél meg rólam?  Szép estét  Esernyő  Naplemente  Egy csésze kávét?  Megelőző cselekedet  Elizabeth Barrett Browning ver...  Lila fluoritkristály  Facebookon kaptam  Keresztyén lét  "A vendégek miatt..."  A siratófal  Kereszt  Naplemente  A hazugság nem titkolható jele...  Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma  Az áprilisi rügyekhez  Kereszt  Naplemente  A siratófal  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Hívő ember  A víz még a fogyásban is segít  Facebookon kaptam  Szívapály  Tulipànok  Harmónia......  Facebookon kaptam  Zöld andara kristály  Szenvedés  Kereszt  Aranyosi Ervintől idézet  Április 16 Magyarországon 2001...  Szép mai napot !........  Tisztázták a szakemberek: itt ...  Facebookon kaptam  Png nő  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Szárnyalhatunk.  Szükségszerű  Padlizsánkrémrecept Hozzávaló...  Szép kép  Az élet rövid......  Mire és miért jó a cink?  Tavaszi kép  Elhunyt Törőcsik Mari, a legna...  Kereszthalál  Mai napi mosoly Nektek :) ...  Kellemes teázást  Akvamarin kristály  Helyettesítés  Facebookon kaptam  Naplemente  Tihanyi Márk-Az ember ébredése  Petőfiné szobra Koppenhágában  Kereszt  Szenvedés  Jézus hív, bár zúg, morajlik ...  Facebookon kaptam  Keresztyén lét  Png nő  Szép estét  Amíg az ember táncol  Az élet rövid......  Kereszt  A boldogság olyan, mint a tava...  Facebookon kaptam  5216 az új fertőzött, elhunyt ...  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Ha minden ember adna magából  Facebookon kaptam  Kereszt  Akvamarin kristály  Délutáni mosoly.......  Azt mondod, bántott az élet  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Szeretet nem lesz többé áru  Facebookon kaptam  Elvetettség és szenvedés  Mire és miért jó a cink?  Szükségszerű  Köszönöm a látogatást  Megkérdeztem az egyik  Köszönöm a látogatást  Sexy nő  Kórusban  Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma  Sóhegyek Iránban  Lámpa  Lehet, hogy a szelídeké lesz a...  Szenvedés  Felelősségteljes élet  Spirulina alga tabletta 
Bejegyzés Címkék
örök imádás, törvény által, időben Jézus, egész világot, lelke kárt, ember cserébe, evangélium igéi, negyedikként született, olaszországi Pietrelcinában, gazdaság körüli, bárányok őrzése, szakállas szerzetest, kisfiú elhatározta, rózsafüzért imádkozta, nyári délután, ágya mellett, földön aludt, parasztember tanította, család megértette, kapucinus konventbe, kapucinusok szokása, noviciátius kemény, szenvedésben fölajánlja, szigorú élet, önkéntes vezeklések, montefuscói konventben, beneventói székesegyházban, ördög gyakran, kitartó harc, kísértőt csak, tartós kolostoron, szentmisét egyre, első világháború, első vizsgálat, katonai kórházba, levele szerint, láthatatlan stigmákat, szívcsere kegyelmét, könnyek adományát, őrangyala tanította, szív megnyitásának, sebek behegedtek, stigmatizáció mellett, gyónók lelkének, általa használt, börtönben meglátogatja, irgalmasság szentévében, emberek mindeközben, vizsgálatok stigmáinak, kiküldött orvosok, hivatalos vizsgálatot, jelentést küldte, konvent tagjai, szerzetessel kapcsolatos, zarándoklatoknak véget, környék lakói, egyik miniszter, újabb vizsgálat, korábbi rendelkezéseket, reggeli szentmise, szegény betegek, kórház bővítése, öreg nénitől, magyar származású, egész világból, építkezést 1947, szent kenetet, hívők imádsága, utolsó kenetet, konvent templomának, bizonyítottan csodás, újabb gyógyulás, keresztre feszítettre, megváltás művének, folytonos keresztre, üdvösség valódi, egész emberiség, szenttéavatási szentmise, szentáldoztatás után, félelem megbénít, kezét &#8211, legjobbat tenni, kínokat Isten, szegény bűnösök, megtért ember, attól való, jövő ígéretéből, igazi prófétának, elillanó pillanat, híres szerzetest, halálos ágyán, vatikáni küldött, beszélgetés során, gyermek Piót, első látomásai, egyháznak áldozza, keresztre feszített, csodának hamar, egyház először, kapucinus szerzetes, atya odaadó, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5328
  • e Hét: 5328
  • e Hónap: 32725
  • e Év: 327287
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.