Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Öt új szenttel gazdagodik az Egyház
  2019-10-11 17:09:34, péntek
 
   
  ...... ..............


Október 13-án, vasárnap az Amazóniával foglalkozó őszi szinódus idején Ferenc pápa szentté avatja John Henry Newman angol bíborost, az olasz Giuseppina Vannini nővért, az indiai Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan nővért, a brazil Dulce Lopes Pontes nővért és a svájci harmadrendi ferencest, Marguerite Bays-t.

1) John Henry Newman bíboros 1801-ben született Londonban. Fiatalon diakónussá szentelték az anglikán egyházban. Egy intenzív, elmélkedéssel és imával töltött időszak után megértette, hogy a római egyház Jézus Krisztus tanításainak igazi őrzője, és katolikus hitre tért. Élete zarándokút volt az igazság felé. Írásaiban saját megtérésének útját a dühödt vihar utáni kikötéshez hasonlítja: ,,Megtérésem pillanatában magam sem voltam tudatában annak az intellektuális és morális változásnak, ami elmémben lejátszódott. Nem tűnt úgy, hogy a kinyilatkoztatás alapvető igazságaiban szilárdabb hittel rendelkezem, vagy jobban ura lennék magamnak; buzgóságom nem növekedett; de az volt a benyomásom, hogy egy viharos átkelés után révbe értem; ezért a boldogságom attól kezdve egészen mostanáig változatlan maradt." 1847-ben szentelték pappá, majd létrehozta a Néri Szent Fülöp Oratóriumot Angliában. XIII. Leó pápa bíborossá kreálta. 1890-ben hunyt el Birminghamben, XVI. Benedek pápa is ott avatta boldoggá 2010. szeptember 19-én. A boldoggá avatást megelőző este Londonban tartott imavirrasztáson XVI. Benedek pápa felidézte az angol teológus tanításait: ,,Newman élete arra tanít minket, hogy az igazság, az intellektuális tisztesség és a hiteles megtérés iránti szenvedélynek nagy ára van. Az igazságot, amely szabaddá tesz bennünket, nem tarthatjuk meg magunknak; tanúságtételt igényel, és arra van szükség, hogy mások is meghallják. Végső soron meggyőző ereje önmagából fakad, nem pedig az emberi ékesszólásból vagy az érvelésekből, amelyekben felhasználják."
A boldoggá avatási szentmisén XVI. Benedek pápa kiemelte: Newman bíboros ,,megélte a papi szolgálat mélyen emberi oldalát a birminghamiek áldozatos szolgálatában azokban az években, amelyeket az általa alapított oratóriumban töltött. Látogatta a betegeket és a szegényeket, vigasztalta az elhagyatottakat, gondját viselte a börtönben levőknek. (...) Nem meglepő, hogy halála után ezrek álltak az utcák mentén, amikor földi maradványait temetkezési helyére szállították." Newman bíboros mottójára utalva - Cor ad cor loquitur (A szív a szívhez szól) - XVI. Benedek kifejtette: ez a mottó ,,lehetővé teszi, hogy behatoljunk a keresztény élet megértésébe, ami hivatás az életszentségre, és amit úgy tapasztalunk meg, mint a szív intenzív vágyát arra, hogy bensőséges szeretetközösségre lépjünk Isten Szívével".

2) Dulce Lopes Pontes a brazíliai Bahia állambeli Salvador városban született 1914-ben, Maria Rita néven. Hatévesen elvesztette édesanyját, nevelését nagynénjei vették át. 13 éves korában az egyikük magával vitte, hogy megmutassa neki a város legszegényebb részeit, és ez a látogatás felébresztette érzékenységét. 18 éves korában belépett az Isten Anyja Szeplőtelen Fogantatása Misszionáriusai (SMIC) kongregációba, ahol a Dulce nevet kapta. Hivatásának egyik forrása a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz élete volt. ,,Kis Szent Teréz példája nyomán hiszem, a Gyermek Jézus előtt kedvesek a szeretet kis cselekedetei, akármilyen kicsinyek is."
Szeretetének kis tettei nagyon hamar nagy szociális kezdeményezésekké váltak, és Dulce nővér megalapította a bahiai keresztény munkásemberek mozgalmát, a Szent Ferenc munkásainak unióját is. Később betegeket kezdett befogadni a bahiai Salvador egy szigetén elhagyott házakba. Miután kilakoltatták, egy volt halpiac területén található épületbe költöztette őket, de az önkormányzat ezt sem engedélyezte. Nem maradt más hely a hetven, orvosi kezelésre szoruló ember számára, mint a rendház tyúkólja, amelyet Dulce nővér rövid idő alatt átmeneti kórházzá alakított. Így indult az egyik alapítása, a Szent Antal kórház, amelyet végül hivatalosan 1959-ben nyitottak meg 150 férőhellyel. Ma már 3 ezer embert látnak el naponta a kórházban.
Dulce nővér alapításait ma Obras Sociais Irmã Dulce, azaz Irmã Dulce Szociális Művek néven ismerik, mely a brazil törvények szerint magán-szeretetszolgálatként működik. Oktatási központot is működtetnek Szent Antal néven a Simőes Filho régióban, Bahia államban. Dulce Lopes Pontest 1988-ban José Sarney brazil elnök és Szilvia svéd királyné támogatásával Nobel-békedíjra jelölték.
Élete utolsó harminc évében egészsége megromlott, légzésfunkciója harminc százalékra csökkent. 1990-ben kezdett gyorsan rosszabbodni az állapota, tizenhat hónapon át kórházban volt, ahol II. János Pál pápa is meglátogatta. A nővér és a pápa már tíz évvel korábban is találkoztak Brazíliában egy magánkihallgatáson. Később átvitték Dulce nővért a Szent Antal kórházba, ahol 1992. március 12-én meghalt. Mély szegénységben élő emberek ezrei kísérték utolsó útjára. Testét átvitték az Isten Anyja Szeplőtelen Fogantatása-templomba, ahol észrevették, hogy nem indult oszlásnak.
A boldoggá avatásához szükséges csoda 2001-ben történt, amikor a ma 42 éves Cláudia Cristiane Santos túlélt egy szülés utáni, csillapíthatatlan vérzést. Az orvosok már feladták a reményt, de a vérzés hirtelen elállt, amikor családtagjai Dulce nővér közbenjárását kérték, és imaláncba kezdtek José Almí de Menezes atya vezetésével. A nővér erényes, a legkisebb dolgokból kiinduló, az imádságot és az irgalmas szeretetet a központba helyező életét igazolta a csodás gyógyulás. ,,A szeretet minden akadályt legyőz" - szokta mondani Dulce nővér.

3) Giuseppina Vannini Rómában született 1859. július 7-én Angelo és Annunziata Papi gyermekeként, Judit névre keresztelték. Négyéves korában elveszítette édesapját, három évvel később édesanyját is. A három testvért szétválasztották: Augustót egy anyai nagynéni fogadta be, Júliát Szent József nővéreire bízták, a hétéves Juditot pedig a Conservatorio Torlonia nevű árvaházban a Szeretet Nővérei nevelték hitre, készítették fel az életre. Óvónői képesítést szerzett, és 21 évesen belépett a Szeretet Nővérei sienai noviciátusába. Egészségügyi okokból nem sokkal később visszatért Rómába, ahol a probáció idejét is töltötte. Végül a rend elutasította, alkalmatlanság miatt. Lelke mélyén érezte a hívást a szerzetesi életre, ezért nagyon szenvedett és kereste útját a hivatása felé.
32 éves volt, amikor elment Luigi Tezza kamilliánus atyához, hogy tanácsot kérjen tőle. Tezza, aki nem sokkal korábban azt a feladatot kapta, hogy állítsa vissza a Szent Kamill Leányai rendet, Juditra bízta ezt a küldetést. Észrevette, milyen magabiztos, imádságos és önfeláldozó lelkületű, és két másik lánnyal együtt felkészítette őket a szerzetesi életre, így alakult meg az első közösség. 1892. február 2-án, Szent Kamill megtérésének évfordulóján - abban a szentéllyé alakított szobában, ahol a szent meghalt - a vörös posztóból készült keresztet felvéve megalakult az új kamilliánus család. Judit a Giuseppina nővér nevet vette fel és kinevezték elöljárónak. Az új rend küldetése a betegápolás volt, beleértve a házi betegápolást is.
Szent Kamill leányai növekedtek számban, de még várniuk kellett az egyházi hatóságok végleges megerősítésére. XIII. Leó pápa azonban úgy döntött, nem engedi új közösségek alapítását Rómában, ezért a nővéreknek el kellett menniük a városból. A sajtó azonban csodálta a tevékenységüket, és a vikárius bíboros is támogatta őket, elérte, hogy ,,kegyességi társaságként" közösségek alakulhassanak az irányítása alatt. Giuseppina anyának sikerült elterjeszteni a társaságot Olaszország más részeiben és Argentínában is. Bár egészsége ingatag volt, nem kímélte magát, sorra látogatta minden évben a házakat. Sikerült elérnie, hogy 1909. június 21-én megalakult a Szent Kamill Leányai Kongregáció. Miután 1910-ben végiglátogatta az olasz és a francia házakat, 1911. február 23-án súlyos szívelégtelenségben meghalt. Tizenhat házat hagyott hátra Európában és Amerikában, 156 fogadalmas nővérrel.
1994. október 16-án II. János Pál avatta boldoggá.

4) A svájci Margarita Bays 1815. szeptember 8-án született La Pierraz-ban, Fribourg közelében. Az életét Istennek szentelte, úgy döntött, hajadon marad. Varrónőként tevékenykedett, miközben sokat imádkozott, mindennap járt misére. Szabadidejében hitoktatást is vállalt, segítette a szegényeket, a betegeket, a haldoklókat. 1854. december 8-án csodálatos módon meggyógyult vastagbélrákból, éppen akkor, amikor IX. Piusz kihirdette a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. Ezzel egy időben megkapta a stigmákat, amelyeknek misztikus eredetét számos orvosi vizsgálat után püspöke elismerte. Belépett a ferences világi rendbe. 1889. június 27-én Siviriez-ben halt meg.
1995. október 25-én II. János Pál avatta boldoggá, miután elismert egy csodát: Marcel Ménétrey tizenkilenc éves diák 1940-ben túlélt egy hegymászóbalesetet, és ennek következtében pap lett.

5) Mariam Thresia Mankidijan nővér 1876. április 25-én született az indiai Kerala államban, Putenchirában, elszegényedett nemesi családban. Édesanyja, aki keresztény szellemben nevelte, 12 éves korában meghalt. Mariam már nagyon fiatalon a betegek és haldoklók gondozásának szentelte az Úrnak felajánlott életét. Mivel nem sikerült szerzetesnek vagy remetének állnia, három barátnőjével a plébánián szolgálatot teljesítve látogatták a rászorulókat, az árvákat, a súlyos betegeket, a feketehimlőben és leprában szenvedőket is. Kezdetben az egyházi hatóságoknak és a városlakóknak sem tetszett, hogy a helyi szokással ellentétben egyedül járják az utcákat. Mariamnak misztikus tapasztalatai voltak, megtapasztalta a keresztre feszítés és a stigmák fájdalmát. Ez azonban akkoriban félreértésekre adott okot, gyanakvást ébresztett.
Miután rövid időt töltött a sarutlan kármeliták közösségében, Mariam Thresia Mankidijan felhatalmazást kapott a püspöktől, hogy megalapítsa a Szent Család Nővérei kongregációt, amelynek fő célja az imádságon és elmélkedésen kívül a lányok keresztény nevelése, a súlyos betegek, haldoklók ápolása, a leginkább rászorulók megsegítése volt. Mariam tizenkét éven át vezette az új alapítást, novíciákat nevelt, három új konventet, két iskolát, két kollégiumot, egy tanulmányi házat és egy árvaházat alapított, miközben a világban dúlt az első világháború. Egy elüszkösödött seb miatt halt meg 50 éves korában, 1926. június 8-án Kuzhikkattusseny-ben.
A kongregáció az egész világban elterjedt, 2000-ben 1592 szerzetesnővérük és 119 novíciájuk volt.
Mariam Thresia Mankidijant II. János Pál avatta boldoggá 2000. április 9-én.


Fordította: Thullner Zsuzsanna
Forrás és fotó: Vatican News
Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
Címkék: kuzhikkattusseny, szétválasztották, kinyilatkoztatás, szerzetesnővérük, tevékenységüket, misszionáriusai, imavirrasztáson, vastagbélrákból, elhagyatottakat, légzésfunkciója, félreértésekre, felébresztette, alkalmatlanság, intellektuális, feketehimlőben, elszegényedett, végiglátogatta, szabadidejében, alakulhassanak, felhatalmazást, megtapasztalta, életszentségre, tevékenykedett, megerősítésére, felhasználják, következtében, szolgálatában, noviciátusába, conservatorio, putenchirában, elmélkedéssel, városlakóknak, munkásemberek, birminghamiek, tapasztalatai, felkészítette, olasz Giuseppina, indiai Mariam, brazil Dulce, svájci harmadrendi, anglikán egyházban, római egyház, igazság felé, dühödt vihar, kinyilatkoztatás alapvető, viharos átkelés, boldogságom attól, boldoggá avatást, angol teológus, intellektuális tisztesség, hiteles megtérés, emberi ékesszólásból, John Henry Newman, Giuseppina Vannini, Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan, Dulce Lopes Pontes, Marguerite Bays-t, Jézus Krisztus, Néri Szent Fülöp Oratóriumot Angliában, Isten Szívével”, Maria Rita, Isten Anyja Szeplőtelen Fogantatása Misszionáriusai, Gyermek Jézusról, Szent Teréz, Gyermek Jézus, Szent Ferenc, Szent Antal, Obras Sociais Irmã, Dulce Szociális Művek, Simőes Filho, Dulce Lopes Pontest, José Sarney, János Pál, Isten Anyja Szeplőtelen Fogantatása-templomba, Cláudia Cristiane Santos, José Almí, Giuseppina Vannini Rómában, Annunziata Papi, Júliát Szent József, Conservatorio Torlonia, Szeretet Nővérei, Luigi Tezza, Szent Kamill Leányai, Szent Kamill, Szent Kamill Leányai Kongregáció, Margarita Bays, Szeplőtelen Fogantatás, Marcel Ménétrey, Mariam Thresia Mankidijan, Szent Család Nővérei, Mariam Thresia Mankidijant II, Thullner Zsuzsanna, Vatican News, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.19. 13:42 Fennállásának 160. évfordulóját és a magyar tudomány napját ünnepli az Erdé...
11.19. 13:42 Szövetségre lép a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt
11.19. 13:42 László Imre: a DK nem ellenzi a dél-budai szuperkórházat
11.19. 13:42 A pénzügyi biztonság lesz az idei tanévben a Pénz7 kiemelt témája
11.19. 13:42 KSH: nőtt a növénytermesztés és az állattenyésztés teljesítménye tavaly
11.19. 13:35 Krónika 5. rész (sportfejlesztések támogatása)
11.19. 13:33 Emberi hiba és rossz menedzsment okozhatta az EU műholdas navigációs rendsz...
11.19. 13:33 A szociális ágazat képviselőivel tárgyaltak ellenzéki pártok
11.19. 13:32 Belföldi szállodáit fejlesztené a Hunguest Hotels Zrt.
11.19. 13:32 Területi innovációs platform alakult Győrben
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Négysoros  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Kellemes, szép napot!  Őszi kép  Kék rózsa  Jézus  Ne mondd  Változol .....  Rózsaszín rózsák  Jó reggelt , szép napot  Einstein  Csokor vázában  Havas reggel  Szegényekkel ebédelt Ferenc pá...  Hajnali elmélkedés  Facebookon kaptam  Szegényekkel ebédelt Ferenc pá...  Bűnbánat és bűnbocsánat  2019.11.17 Szent Erzsébet ünne...  Facebookon kaptam  Esti kép  Mosolygós, szép napot!  Facebookon kaptam  Őszi kép  Kellemes délutánt!  Bensőséges - szép estét kíváno...  Nézz vissza megbocsátással!  Az Úrnak való sszolgálat  Kellemes reggelt, szép napot k...  Látványos mérkőzéssel avatták ...  Csokor vázában  Jászberény - Olvasó Boldogassz...  Facebookon kaptam  Szeretetről, vagyis az életről  Csokor vázában  Kellemes kora estét!  Kék rózsa  Facebookon kaptam  Kosztolányi Dezső: Intés az ör...  Kellemes, szép napot!  Facebookon kaptam  Bensőséges - szép estét kíváno...  Mosolygós, szép napot!  Esti kép  Bűnbánat és bűnbocsánat  Szèp napot kívánok  Nézz vissza megbocsátással!  Boldog ősz  Facebookon kaptam  Kutya rózsával  Jó reggelt , szép napot  Facebookon kaptam  Négysoros  Az a szép a reggelben, ha csal...  Nő kalapban  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bűnbánat és bűnbocsánat  Hajnali elmélkedés  Rágcsáló nyuszi  Havas téli kép  Szèp napot kívánok  Facebookon kaptam  Szép estét  Bűnbánat és bűnbocsánat  Őszi kép  Őszi este  Szent-Gály Kata: Kérdések  Jó éjszakát  Szèp estét kedves látogat...  Őszi csendélet  Mosolygós, szép napot!  Mai harmónia kártyám  Bensőséges - szép estét kíváno...  Gyurkovics Tibor - Örök levél  Tapintat  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt!  Nem tudhatod soha . . .  Rózsaszín rózsák  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Bűnbánat és bűnbocsánat  Szülinapra  Az Úrnak való sszolgálat  Csinos nők  Váci Mihály - Aztán  Jó reggelt , szép napot  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Facebookon kaptam  Bűngyűlölet és bűnbocsánat  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őszi képek  Facebookon kaptam  Téli reggel  Őszi dekoráció  Hit és bűnbánat  Rágcsáló nyuszi  Bűnbánat és bűnbocsánat 
Bejegyzés Címkék
olasz Giuseppina, indiai Mariam, brazil Dulce, svájci harmadrendi, anglikán egyházban, római egyház, igazság felé, dühödt vihar, kinyilatkoztatás alapvető, viharos átkelés, boldogságom attól, boldoggá avatást, angol teológus, intellektuális tisztesség, hiteles megtérés, emberi ékesszólásból, boldoggá avatási, papi szolgálat, birminghamiek áldozatos, általa alapított, börtönben levőknek, utcák mentén, szívhez szól, mottó &#8222, keresztény élet, szív intenzív, brazíliai Bahia, egyikük magával, város legszegényebb, látogatás felébresztette, bahiai keresztény, bahiai Salvador, szigetén elhagyott, volt halpiac, rendház tyúkólja, egyik alapítása, brazil törvények, boldoggá avatásához, szülés utáni, vérzés hirtelen, nővér erényes, legkisebb dolgokból, irgalmas szeretetet, központba helyező, csodás gyógyulás, szeretet minden, három testvért, anyai nagynéni, hétéves Juditot, probáció idejét, rend elutasította, szerzetesi életre, hivatása felé, feladatot kapta, első közösség, szentéllyé alakított, szent meghalt, vörös posztóból, betegápolás volt, házi betegápolást, egyházi hatóságok, sajtó azonban, vikárius bíboros, irányítása alatt, társaságot Olaszország, francia házakat, svájci Margarita, életét Istennek, időben megkapta, ferences világi, indiai Kerala, plébánián szolgálatot, súlyos betegeket, egyházi hatóságoknak, helyi szokással, keresztre feszítés, stigmák fájdalmát, sarutlan kármeliták, lányok keresztény, súlyos betegek, leginkább rászorulók, tanulmányi házat, árvaházat alapított, világban dúlt, első világháború, egész világban, kuzhikkattusseny, szétválasztották, kinyilatkoztatás, szerzetesnővérük, tevékenységüket, misszionáriusai, imavirrasztáson, vastagbélrákból, elhagyatottakat, légzésfunkciója, félreértésekre, felébresztette, alkalmatlanság, intellektuális, feketehimlőben, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 7 db bejegyzés
e hónap: 229 db bejegyzés
e év: 4259 db bejegyzés
Összes: 40962 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2173
  • e Hét: 9487
  • e Hónap: 70974
  • e Év: 943234
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.