Belépés
sayuri.blog.xfree.hu
Önmagában a szeretet nem elég.Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett,akiket szeretünk,sosem elég azt mondani ,szeretlek,hanem minden áldott nap ki is ke... cseresznyák brigitta
1972.01.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
szeretettel
  2013-10-11 17:34:51, péntek
 
   
  Bajza József
összes költeménye
(1804-1858)TARTALOM

A LANTHOZ.
IFJÚKOR.
ÉGIHÁBORÚ.
PHILOMÉLÁHOZ.
ÉJJEL.
ESTHAJNAL.
A LIGETHEZ.
EMLÉKEZÉS.
A HOLDHOZ.
A LYÁNYKA PILLANTATA.
TÜNŐDÉS.
KESERGÉS.
DAL A VIDÉKHEZ.
FELLEGEKHEZ.
AZ ELTŰNT IFJUKOR.
EMLÉKÜL.
NELLIHEZ.
EPEDÉS.

SZERELEM.

MEGELÉGEDÉS.
LYÁNYKA GYÖTRELME.
KÉK SZÍN.
VITÉZ BUCSUDALA.
HOZZÁ.
A VIOLÁHOZ.
ÉDESSÉGEK.
LEMONDÁS.
A TÁVOZÓHOZ.
AZ ELHAGYOTT.
A VÖLGYHÖZ.
AZ EMLÉNYHEZ.
EMLÉKEZÉS.
A BOKRÉTA.
HÓDOLÁS.
LOTTIHOZ.
IRMA GYULÁHOZ.
LENKE DALA.
SAJKADAL.
ÉJFÉLKOR.
HALÁSZLEGÉNY DALA.
AZ APÁCA.
CYNTHIÁHOZ.
AZ ELJEGYZETT.
EMMA.
A BOJTÁR.
KIS LEÁNY DALA.
TÉL ÉS TAVASZ.
HIVÓ.
AZ ÖZVEGY.
AZ EST.

HAZA. ÉLET. EMLÉKEZÉS.

SZÉPHALOM.
BORÉNEK.
A SZÁMÜZÖTT.
ANDALGÁS.
VÁNDOR ALKONYDALA.
A VIHAR.
SZELLEMHANG.
EGY LEÁNYKA SÍRJÁN.
ÉLET.
APOTHEOSIS.
EGY LEÁNYKÁNAK.
A VEZÉR BUCSUJA.
ISTEN HOZZÁD.
EGY ANYA KESERVE
SOHAJTÁS
A RABKÖLTŐ.
AZ ÚTAS.
VÉGPART.
JELEN ÉS MULT.
A REMÉNYHEZ.
ŐSZI DAL.
EGY JÓTÉKONY NŐHÖZ.
ESDEKLÉS.
A HIT
JÓ ÉJTSZAKÁT.
GYÁSZ ÉS ÖRÖM.
EGY NŐHÖZ.
A VIOLA.
A KIRÁLYRA.
HONFIDAL.
ÉBRESZTŐ.
DEÁK FERENCHEZ
FOHÁSZKODÁS.
JÓSLAT.
NYUGASZTALÓ.

BALLADÁK.

SÓLYOMVÁR.
A DALNOK.
A KÉK PARTOK.
A ZARÁNDOK.
ILONKA.
SZÉP JOLÁNKA.
A VISSZATÉRT.
A BAJNOK NŐJE.
SZOLNOK MELLETT.

IDEGEN KÖLTŐKBŐL.

A VÁNDOR.
EDVÁRD.
HOZZÁ.
SZENT-ILONA SZIGETÉN.
VESZTESÉG.
BÁTORÍTÁS.
AZ ÉJI DAL.
A LÁTOGATÁS.
RENDELTETÉS.
A CSOLNAK.

SZERB DALOK.

I. A KIKERÜLHETLEN.
II. ALKUVÁS.
III. OHAJTÁS.
IV. LEÁNYI TÖRVÉNYSZÉK.
V. SZERELMI KÍN.
VI. VADÁSZKALAND.
VII. EGYESÜLET.
VIII. SZERENCSÉTLEN LÖVÉS.A LANTHOZ.

Zengj, oh lant, húrodon
Igéző éneket,
Hangod szelíd legyen,
Olvasszon szíveket.

Fesd az ifjú kebel
Heves küzdéseit,
Egekre szárnyaló
Merész reményeit;

Az emberéletet,
Gyarló szép álmait,
A sírt, melynek vihar
Nem éri partjait.

Zengj bút, vigalmakat,
Az érző szív baját,
A lyányka kék szemét,
Tündöklő szög haját;

S melyet virágival
Istenkéz hímezett,
Zengd a kies tavaszt,
A szép természetet.

S a merre kéklenek
Kárpát szirtormai,
A merre omlanak
Dunának árjai:

Gyulassz nyelv és haza
Iránt hő kebleket,
Magyar szép ajkakon
Viszhangzzék éneked.

S ha vígalom derűl
Vidám dalodra majd,
S mély gyötrelmid felett
Mély gyötrelem sohajt:

Egy új Olympián
Ne kívánj pályabért:
A legszebb koszorút
Nyerted küzdésidért.IFJÚKOR.

Fenn csapongás, fenn remény,
Képek vágyak, érzemény
Életem bájreggelén!
Könnyem hull utánatok -
Ti szép álmok voltatok!


ÉGIHÁBORÚ.

Ordít a zivatar mord szele, inganak
Már a rengetegek tölgyei, elborúlt
A mennybolt, lebegő barna homály lepi
A vídám liget ernyeit.

Felleg tornyosodik, s ím szakadozva hull
A villám, repeső tűzbe borítja el
A bércet, zuhogó habbal aládörög
A vészből gyüledett vizár.

Hol lengő zephyrek gyönge fuvalmai
A súdár jegenyék hajladozó fölén
Szállongtak, Boreás bús szele ott dühöng
S mindent összezavarva hágy.

A pásztor szalad a förgeteges hegyek
Csúcsáról, legelő nyájai bőgnek, s a
Sűrű bikkek alá búnak el, a hová
A zordon zivatar nem ér.

Jőjj, Émil, suhogó fenyvem alá, hol egy
Kis kunyhót a barátság raka s őriz: itt
Bátran nézzük az ég omladozó vizét
S a völgyet piciny ablakán.


PHILOMÉLÁHOZ.

Enyhén, miként az esti szellet,
Zephyr könnyűded szárnyain,
Mint a bájló rózsás lehellet
Knidos szent myrtusárnyain,

Lebeng dalod, gyöngy philoméla,
Köszöntvén a májusreget;
Költőd, ki sérei közt aléla,
Enyhűlten szívja éneked;

S körűlíhletve szellemedtől
Lágy érzetekben olvadoz,
Elszenderítő symphoniedtől
Ringattatik szent vágyihoz.

Merengvén a múltnak vidámján
Édenre hat tekintete:
Ki hallja a dalt, mely az imádt lyány
Rubínajkáról reszkete.

S keblébe hull az ideálnak
Hol eltűnt mennyit éldeli,
Aranyreggé mosolygva válnak
Könyűkben elfolyt éjjeli.

Igy kelt a tenger szép leánya
Mindenható bűbájival.
Midőn nyugat szellője hánya
Könnyű hullámot szárnyival.

Favón aetherkarjára dőlve
Kéjlett Syrének hangjain,
S kilépe fennyen tündökölve
Kypros örök virányain.


ÉJJEL.

Az estharang a messzeségbe halt,
Miként a haldokló szív vég fohásza;
Komor sötét merenge a tetők
Megett eltűnelgő szürkűleten.
Egy sírkeresztnek romján ültem én,
Magányosan, miként a számüzött
Lakatlan tartomány kietlenében.
Mély volt a csend, szívrázó a sötétség
Halkan rezegtek a sirok fölébe
Borúlt nyugalmas árnyu cyprusok;
Titkon suhonga hűs szelekben a
Halálszellem, kriptáknak rémjei
Borongtak el körűlem, egyedűl
Sohajtozó körűl, a holt világban.

A táj derenge; halványló lepelben
Emelkedett az éj homályiból
Az égi lyány, a szent Emlékezet;
S bájjal lengett az elhúnyt kor felett,
Mint a szerelm estvelgő csillaga.
Én ott ülvén elfojta bánatim,
Keblembül egy fohász kireppene,
S titkos fájdalmas kéjbe ringata.
S ím! egykor rózsapályám angyala,
Az elvesztett, eltávozott alak,
Hajnalgva tűn fel alkonyúlt szememnek.
«Szent árny! sohajtám, hol, hol fogsz velem
Te egykor egyesűlni?» Ő elázott
Arccal fordúlt el s - a sirokra inte,
S ködpáraként az éjbe' szétoszolt.
A cyprusok közől lassú sohajtás
Lengett felém csendes fuvalmakon.


ESTHAJNAL.

Bájló aranyfény
Csillog szelíden
A reszkető tó
Hullámain.

Fölserken a szél
Rózsák öléből,
S völgyek hüs árnyin
Zokogva leng.

Némúl az erdő,
A messze síphang
Reszketve nyögdel
A légen át.

Kéklő virággal
Hímzett ligetben
Rejtezve csattog
A csalogány.

Leányka, édes!
Még most öledben
Elszenderűlve
Mennyet lelek:

Ki tudja? holnap
Talán siromra
Leng a lenyugvó
Est bíbora?

Ah valljon e szív,
Mely hőn pihegve
Hófátyolodnak
Alatta ver:

Fog-e felettem
Sohajtozásban,
Mint a nyögő szél.
Kesergeni?


A LIGETHEZ.

Csendes liget! boríts el
Sötétes alkonyiddal,
Mig én e hantra dőlvén,
Keservemet kisírom.
Nem fogja az zavarni
Elszenderűlt magányid,
S mézajku fülmilédnek
Szívolvasztó panasszát.

Halkkal, miként az estszél,
Lebeg sohajtozásom,
S csak a szelíd leányka
Édes nevét zokogja,
Kitől megfoszta sorsom,
Öröklő bánatimra.

Boríts, boríts el engem
Sötétes alkonyiddal
S virágid kelyhe rejtse
Harmatjait szememnek.


EMLÉKEZÉS.

Midőn az est bibor sugára
Bucsúzva száll a kék hegyen,
S elcsendesűl a völgy magánya,
Kedves! reád emlékezem.

Magamba' bolygom néma búval
A forrás tündér partjait,
Hol édesen reám simúlva
«Tiéd» rebegték ajkaid.

Most is vigan zug ott a csermely,
Balzamlehellők a szelek:
De a titkok tanúvidéke
Pusztán gyászolva csendeleg.

Az édes kínos őszi alkonyt
Bájával újra élem én,
Midőn dalod szivrázva zenge
A hársak csendes éjjelén.

Hang hang után szelíden elhalt,
Ütött az óra rémesen,
S szerelmi csillagunk leszálla
Viharsötétes fellegen.

Könyek gördűltek szép szemedből,
Reszketve nyúlt felém kezed,
És elválánk némán zokogva,
És szívünk mélyen vérezett.

Viszonlátás, egek leánya!
Feltűnsz-e még egykor nekünk?
Mely óra, ah mely föld vidéke
Lesz egyesítő édenünk?


A HOLDHOZ.

Mi búsan nézsz a tiszta kékről
Felém, te biztos hű barát!
Ki egykor nyájasan ragyogtad
Körűl ez árnyak pamlagát.

Te láttad itt e kertmagányban
Hol ákász hinti árnyait,
Felhőidről mosolygva gyakran
A boldog párnak titkait.

Bájjal fénylél az égi lyányka
Örömragyogló könnyein,
S némulva rád emelt szemekkel
Tisztán ömlengő érzetin.

Most csendesen rezgő sugárid
Egy sírhanton halványlanak.
Hol ő már nyugszik, és fölötte
Magas füszálak inganak.


A LYÁNYKA PILLANTATA.

Ó a hajnalszín gyönyörajkakat, ó az egeknek
Csillagival testvérfényü kies szemeket
Lyányka, ki adta neked? Szólék s a lyányka pirúlva
S szótlan földre süté mennyei szép szemeit. -
Ontsd le te Fendörgő, felhőidet! Ám ha mosolygva
Fölveti pillanatit, lángba borúl az Olymp.


TÜNŐDÉS.

Ah, ki mondja meg nekem
Mért borúl az én egem?
S ha feltűnnek szép korányim,
Gyász miért vonúl el rajtok?
S a sötét erdő magányin
Mint egy árva kit sohajtok?

Eddig évim hajnalában
Még könnyelmü gyermek én,
A vigalmak enyhkarában
Éltem boldogság ölén:
Ah e bájkor már repűl,
S más helyébe nem derűl.

Mint az árva úgy sohajtok
A sötét erdő magányin,
S gyász van elvonúlva rajtok,
Ha feltűnnek szép korányim;
Mért, o mért borong egem,
Ah, ki mondja meg nekem?

A viruló kert s mezőnek
Nem vidítnak bájai,
Mély titokba rejtve nőnek
Keblem néma vágyai,
S egy tünelmes fellegárnnyal
Lelkem más csillagba szárnyal.

Mért esengek szívdobogva,
Honnan e hő gerjelem,
Ha hegyemről andalogva
Messze száll tekintetem,
S fátyolában egy lyánykát
Ott szemem lejtezni lát?

Rózsaévim hajnalában,
Még könnyelmü gyermek én,
Gyakran láttam fátyolában
Lyánykát a forrás gyepén,
S bár kedves volt néznem őt,
Nem sejtettem semmit hőt.

Most, ha berkem fülmiléje
Társa mellett zengedez,
S a vadonnak gerlicéje
Párosan száll fészkihez,
Létöket magasztalom,
S elborít a fájdalom!

Ti egy tündér szebb világnak
Hozzánk szállott lelkei,
A mindég zöld ifjuságnak
Égi báju szépei!
Kiknek ott, hol árva sorvad,
Szívök lágy érzetre olvad:

Ti mondjátok meg nekem,
Mért borong az én egem?
S ha feltűnnek szép korányim,
Gyász miért vonúl el rajtok?
S a sötét erdő magányin
Mint egy árva kit sohajtok?


KESERGÉS.

A báj esttünemény halmok alá merűlt,
Csendes síri homály terjedez a mezőn,
S én mint árva bolyongok
E bús völgybe' magányosan.

Minden néma, kihalt, merre szemem vetem,
Békés álmainak mélyibe sűlyedett;
Csak te sírsz egyedűl még,
Édes zengzetü fülmile.

Szüntesd gyászdalodat, szánakodó barát!
Szívemnek sebeit tépdeled újra fel;
E mély néma keservnek
Részvétel sem ad enyhülést.

Mint a gyönge virág hervadoz életem.
A szép büszke után vágyva. De nem soká
Int már a nyugalomhant,
Mely fájdalmimat elfedi.

Majd ott sírja felett, fáinak árnyiban
Gyászoljad nyugvó ifju barátodat,
És ha elmegyen arra
A fagylalt szivü hitszegett,

És nem tudja, kinek hűlt pora nyugszik ott,
A gyepdombra hajol s egy ibolyát szakaszt,
Mely a tőle gyülölt szív
Elszórt hamvaiból nőve:

Akkor fesd le te, ó szánakodó barát!
A már elnyugodott egykori kínait,
S mondd meg néki, hogy érte
Hervadt éltem el ily korán.

Majd a szép szemeket könnyek özönlik el,
S a sírdombra le hőn hullanak, és velök,
Szendergő poraimra
Édes béke malasztja leng.


DAL A VIDÉKHEZ.

Te bájvidék!
Ott a kék messzeségbe,
Hol szirthegyek nyúlnak fel égbe,
S felhőtlen leng a tiszta lég!
Idvezllek, oh te vég-
Határa buzgó vágyaimnak,
Te bájvidék!

Mi szent öröm?
Mi égi kéjt lehelnek
Fuvalmi a langy estlebelnek
Mezőidről, tündér vidék?
S nekem virúlsz-e még,
Nekem messzünnen bujdosónak,
Gyönyörvidék?

Ha nem, vidék!
Úgy légy örökre boldog,
Ím minden szent kötélt feloldok,
Mellyel hozzád füzött az ég,
S Isten veled, te vég-
Határa minden vágyaimnak,
Te bájvidék!

De, oh vidék!
Árnyid mily kéjt susognak,
Viránymezőid mint ragyognak!
S csak mindig kéjre intve még
Mosolyg felém az ég,
Az esti bíbor ég, fölűled,
Titkos vidék!

Csak vissza még!
Tán a völgy alkonyában
Ott hervad néma bánatában
A hű szív, mely csak értem ég,
S nekem virúlsz te még,
Nekem messzünnen bujdosónak,
Oh bájvidék!


FELLEGEKHEZ.

Ti a messze láthatáron
Elvonúló fellegek!
Kik reám itt hervadóra,
Vég bucsúval intetek
Merre nyúl boldog pályátok?
Tán van nektek is hazátok
Ott a nyugti ég alatt,
Merre szárnyatok halad?

Boldog! bár engem egy szél
Elfuvalna véletek
E gyászhonból, hol lekötve
Tartanak bús végzetek.
Túl a láthatlan mezőkön,
Zord pusztákon, szirttetőkön,
A nyugot szép tájihoz,
Merre lelkem vágyadoz.

Egy tündér világ mosolyg ott
A kedves karjai között,
Enyhét ott lelné föl e szív
E sok vésztől üldözött.
Ott a boldoglét vidéke;
Szent örömkéj s égi béke,
Mint korány hint harmatot,
Hintve áldást lengnek ott.

Vajha el lehetne szállnom
A futó szél szárnyain,
Halni bár, de a leányka
Idvezítő karjain.
Ott a honföld nyugtot adna,
Értem édes könny fakadna,
S rózsa közti sírorom
Őrzené nyugvó porom.

Szálljatok ti, égi pályán,
Boldoglétü fellegek!
Idvezelve a dicső hont,
Ha egébe értetek.
Vágy e szív - de nem találja
Merre nyílna békepálya
Éj-, köd-, örvényből elé
A sohajtott part felé.


AZ ELTŰNT IFJUKOR.

Száll mosolygva hegytetőkről
Rózsafényben a tavasz;
Jönnek vígalomra kelve
Lyánykák, ifjak, énekelve:
Idvez légy, te szép tavasz!
«Idvez légy, hajnalpirúlat;
Halmok illatos szele!
És te csendes völgy patakja!
És te zengő fülmile!»
S ajkokon édesen olvad az ének,
Hangzik az ormon, a néma magányban,
S tánckoszorúba szövődve kerengnek
Vígan az ifju virányban.

S ah körűlök mint viradnak
A szép kornak álmai!
Szebbé válva mint derűlnek
A mezők virágai!
Kéjt lehel a berek árnyaibúl,
Zengnek a pásztori sípok
Élnek az erdők,
S lelkökön édeni béke virúl.

A sziv-élvet feltalálni
Mely vidékbe térjek én?
Szerte bolygok andalogva
Rét, völgy hímes szőnyegén;
A kelő nap, a virágok
Égi bája tűn elém:
De mint hajdan oly varázsló
Arccal egy sem int felém.

Oh tavaszmenny! oh te hajnal!
Halljatok meg engemet;
Hozzátok még vissza egyszer
Eltűnt rózsaévimet! -
Ah de ők nem érzenek,
Csak mosolygva fénylenek.

Ti arany álmak,
Az ifju világnak
Mennyei képeivel
Merre repűltetek el?
Nem jöttök ti vissza többé -
Messze messze tűntetek,
S a legszebb lélekvirágok
Elhervadtak véletek.
Hallgass el, te völgy patakja!
Szűnj meg zengni, fülmile!
Hangotok csak búm alakja,
S veszteségem festi le.

Tűnnek évek, jönnek évek.
Köd s homályra fény terűl,
A leszállott esti csillag
Reggel újra felderűl:
De az ifjukor kihervadt,
Véle kéj és szerelem,
S nem hozhatja vissza többé
Semmi földi kérelem.


EMLÉKÜL.

Ha létem elhervasztja a halál,
Emlékezzél reá, te kedves,
E lángszivtől szeretve mint valál;
S ha sírban is szeretni enged a halál,
S a szív még ott is érez és dobog,
Elhúnyt szivem téged, te kedves,
Hamvában is szeretni fog.


NELLIHEZ.

Ah ne pillants rám, leányka,
Ah födözd be kék szemed:
E tekintet, e mosolygás
Elveszítnek engemet.

Míg pihentél a lugasban,
S húnyva voltak a szemek,
Szívdobogva bár, de mégis
Csendes kéjjel néztelek.

Csendes kéjjel bíborajkad,
Szőke fényü fürtidet,
Lelked tűkrét arcaidban,
Bájoló szép termeted.

Szél jött, s álmad elfuvalta,
S hogy rám nyíltak a szemek,
Bennem mily tündér világok!
Mily kéj ömleng, oh egek!

Elhal a szó ajkaim közt,
Keblemen láng s jég fut el,
Könnyek hullanak szememből,
Hajh és nem tudom, mi lel?

Elveszítnek e tekintet,
E mosolygás engemet:
Ah ne pillants rám, leányka!
Ah födözd be kék szemed!


EPEDÉS.

Könyűben, esti fény,
Mezőmre mért ragyogsz?
Fáim bús éjjelén
Oh szellő, mért zokogsz?
Szántok, hogy itt ülök
S bú, fájdalom velem,
Hogy lyányka nem mosolyg
Szerelmet énnekem?

Ah lyányka nem mosolyg
Szerelmet énnekem,
S epedve, rózsaként
Elhervad életem.
Ki gyakran álmaim
Között enyelg velem,
Az égi szépet, ah
Sehol sem lelhetem.

Hol vagy te, lyányka, hol?
Kiért e szív hevűl;
Kit esdve kérek én
Hajnal s est fényibűl.
Jer, hozd el énnekem
A barna fürtöket,
Felhőtlen arcaid,
Mosolygó szép szemed.

E hárs alá ülünk,
Kéj s béke lesz velem,
Mosolygó szép szemed
Szerelmet int nekem;
S majd fáim éjjelén
A szellő nem zokog,
S reám az esti fény
Örömkönyben ragyog.

 
 
0 komment , kategória:  Bajza József összes költemény  
Címkék: balzamlehellők, gyönyörajkakat, sírkeresztnek, symphoniedtől, fellegárnnyal, elszenderűlve, sohajtozásban, hófátyolodnak, kikerülhetlen, myrtusárnyain, hajnalpirúlat, kertmagányban, szerencsétlen, aetherkarjára, tánckoszorúba, gyászdalodat, viharsötétes, szívolvasztó, örömragyogló, elhervasztja, lélekvirágok, halászlegény, viszhangzzék, halványlanak, elszenderűlt, összezavarva, sohajtozásom, testvérfényü, vadászkaland, viránymezőid, rubínajkáról, körűlíhletve, szellemedtől, philomélához, szirttetőkön, nyugalomhant, ifjú kebel, érző szív, kies tavaszt, szép természetet, merre kéklenek, merre omlanak, legszebb koszorút, zivatar mord, rengetegek tölgyei, vídám liget, vészből gyüledett, súdár jegenyék, pásztor szalad, förgeteges hegyek, zordon zivatar, barátság raka, Bajza József, LYÁNYKA PILLANTATA, ELTŰNT IFJUKOR, LYÁNYKA GYÖTRELME, VITÉZ BUCSUDALA, IRMA GYULÁHOZ, LENKE DALA, HALÁSZLEGÉNY DALA, LEÁNY DALA, VÁNDOR ALKONYDALA, LEÁNYKA SÍRJÁN, VEZÉR BUCSUJA, ISTEN HOZZÁD, ANYA KESERVE, JELEN ÉS MULT, ŐSZI DAL, JÓTÉKONY NŐHÖZ, GYÁSZ ÉS ÖRÖM, DEÁK FERENCHEZ, SZÉP JOLÁNKA, BAJNOK NŐJE, SZOLNOK MELLETT, IDEGEN KÖLTŐKBŐL, SZENT-ILONA SZIGETÉN, SZERB DALOK, LEÁNYI TÖRVÉNYSZÉK, SZERELMI KÍN, SZERENCSÉTLEN LÖVÉS, Kéjlett Syrének,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.16. 18:05 Elemzők: nyugati demokráciákban nem fordul elő olyan jelenet, mint a magyar...
12.16. 17:55 Asztalitenisz Top 12 - Nagyváradi megvédte címét, ismét Lakatos a férfi baj...
12.16. 17:26 Gyermekek szenvedtek szánkóbalesetet
12.16. 17:25 Férfi vízilabda Magyar Kupa - Huszonegy év után nyert a Ferencváros
12.16. 17:15 Erőszakba torkollott az ENSZ migrációs csomagja elleni tüntetés Brüsszelben
12.16. 17:06 Alpesi vk - Shiffrin kihagyja a Val Gardena-i versenyeket
12.16. 17:06 Kerekesszékes vívó vk - Nyolc magyar érem Kiotóban
12.16. 17:06 Illegális bevándorlás - Elemző: a bécsi és római tüntetéseken Soros György ...
12.16. 16:55 BRFK: egyeztetett a rendőrség a fővárosi tüntetés rendezőivel
12.16. 16:45 Hosszú Katinka az év legjobbja a FINA-nál
Tudjátok ?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
Mennyi ideig élhet egy benti macska?
Mennyire káros a szervezetre a dohányzás?
Milyen sorozatokat lenne érdemes néznem?
még több kérdés
Blog Címkék
A magyarok programja a rövid p...  Ünnepeltek, akik kivetették a ...  Karácsonyi ablak  Kellemes kávézást  Szervezkedőknek, tüntetőknek a...  Mit szólnál egy öleléshez,  Szervezkedőknek, tüntetőknek a...  Boldog Karácsonyt  Mai cuki  Posertube  Anya  Szervezkedőknek, tüntetőknek a...  Jó reggelt , szép napot  Mákos réteges torta  Radnóti Miklós: Hajnal  Facebookon kaptam  Png nő  Karamell krémes almatorta  Facebookon kaptam  Bogár kutyusunk - nagyon szere...  Mikulás  Érdekesség  Szervezkedőknek, tüntetőknek a...  Png kislány  Ránctalanító egyszerűen - otth...  Kóc pipi  Facebookon kaptam  Tiszta legyen majd, az ünnepek...  Találkozás Jézussal  Szentírás  Gyertyák PNG  Facebookon kaptam  Mit szólnál egy öleléshez,  Kellemes szép napot és estét b...  Jézus a téli fenyvesben  Az ég piros virága: szeretet  Facebookon kaptam  Vizsga  Valentin nap  Fehér gerberák  Jó éjszakát  Piros ruhás angyal  Szép napot mindenkinek!  Érdekesség  Rózsa szirmok  Angyali segítség  2018.December 12., szerdai Nap...  Elaludt a lámpa  Előzetes - Karácsonyi kép  Mákos krémes Mákos réteg: 25 ...  Csőd  Gangaji: A szeretet, melyet mi...  Facebookon kaptam  Png nő  Facebookon kaptam  Soproni Füzetek  Hajléktalan lány  Kellemes délutánt kívánok!  Csupa "C" vitamin - citromok  Aranyosi Ervin: Mi is a szeret...  Png nő  Érdekesség  Piros rózsák kosárban  Kellemes kávézást  Kormorán- Tudod, minden neheze...  Klasszikus  Karácsonyi ajtódísz  2. adventi hét szerda 11.12.  Díszítők karácsonyra PNG  Hétvégére  Könyvbemutató  Facebookon kaptam  Cserepes gerberák  Érdekesség  Facebookon kaptam  Ádott legyen ...  Első dolgozat  Guadalupei Boldogságos Szűz Má...  Facebookon kaptam  Karácsonyi ablak  Kutya és cica sapkában sálban  Facebookon kaptam  Anya  Facebookon kaptam  Lila rózsák  Masnik PNG  A jó nevelő  Hogy is van ez  Érdekesség  Lundák  Png kislány  Szülőszobán  Bogár kutyusunk - nagyon szere...  Guadalupei Boldogságos Szűz Má...  Facebookon kaptam  Kis malac  Advent 2  Gerbera  Megszületett  Érdekességek 
Bejegyzés Címkék
ifjú kebel, érző szív, kies tavaszt, szép természetet, merre kéklenek, merre omlanak, legszebb koszorút, zivatar mord, rengetegek tölgyei, vídám liget, vészből gyüledett, súdár jegenyék, pásztor szalad, förgeteges hegyek, zordon zivatar, barátság raka, völgyet piciny, esti szellet, bájló rózsás, múltnak vidámján, imádt lyány, tenger szép, messzeségbe halt, haldokló szív, sírkeresztnek romján, sirok fölébe, holt világban, szent Emlékezet, szerelm estvelgő, fohász kireppene, sirokra inte, cyprusok közől, messze síphang, nyögő szél, szelíd leányka, völgy magánya, forrás tündér, titkok tanúvidéke, édes kínos, hársak csendes, tiszta kékről, boldog párnak, sírhanton halványlanak, hajnalszín gyönyörajkakat, lyányka pirúlva, sötét erdő, vigalmak enyhkarában, viruló kert, tünelmes fellegárnnyal, forrás gyepén, vadonnak gerlicéje, tündér szebb, mindég zöld, gyönge virág, szép büszke, fagylalt szivü, gyepdombra hajol, ibolyát szakaszt, tőle gyülölt, szép szemeket, langy estlebelnek, esti bíbor, völgy alkonyában, messze láthatáron, láthatlan mezőkön, nyugot szép, tündér világ, kedves karjai, boldoglét vidéke, futó szél, honföld nyugtot, dicső hont, sohajtott part, néma magányban, ifju virányban, szép kornak, mezők virágai, berek árnyaibúl, pásztori sípok, sziv-élvet feltalálni, ifju világnak, legszebb lélekvirágok, leszállott esti, ifjukor kihervadt, barna fürtöket, esti fény, balzamlehellők, gyönyörajkakat, sírkeresztnek, symphoniedtől, fellegárnnyal, elszenderűlve, sohajtozásban, hófátyolodnak, kikerülhetlen, myrtusárnyain, hajnalpirúlat, kertmagányban, szerencsétlen, aetherkarjára, tánckoszorúba, , ,
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47938 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2127
  • e Hét: 2127
  • e Hónap: 51565
  • e Év: 2116546
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.