Belépés
piroska0101.blog.xfree.hu
Soha sem nézz hátra csak előre, a mult a multé,a jövő a tiéd! Molnár Piroska
1962.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Titkok
  2014-08-16 05:46:52, szombat
 
   
  Attila, a hun király, nah de hol is rejtőzik sírja?


Aki olvasta Gárdonyi Gézától a ,,Láthatatlan ember" című regényt, bizonyára emlékszik a hun nagykirály temetésének romantikus leírására, amelyben Attilát hármas koporsóban (arany, ezüst, bronz) temették el, majd a temetésben részt vevőket lenyilazták, hogy senki ne tudja meg Attila sírjának pontos helyét. Ez a leírás a 6. sz.-i történetíró, Jordanes Gótok története című művében maradt ránk, nagyon sok régész és nem-régész Attila-kutató fantáziáját mozgatva meg. Mi is valójában az igazság? Valóban hihető- e Jordanes leírása? Valóban megtalálhatják-e a kutatók Attila sírját?Mielőtt e fontos kérdésre megpróbálnánk válaszokat keresni, érdemes közelebbről megvizsgálni a szövegrészletet Jordanes latin nyelven írt művében. A legrégebbi Jordanes-szövegkiadások latin szövegében a ferculum szó szerepel, amely nem koporsót, hanem ,,Szt. Mihály lovát" (a koporsóvitelre használt fa ácsolatot) jelenti. Jordanes szövegének Theodor Mommsen, a híres filológus és ókortörténész révén már a 19. században megjelent egy újabb, sokkal gondozottabb szövegkiadása, amely precízen átnézett minden Jordanes kódexmásolatot. Az ókori-középkori szerzők kódexeit ugyanis a középkor folyamán többször is lemásolták a kolostorokban élő könyvmásoló szerzetesek. Ilyenkor gyakran előfordult olvashatatlan szöveg esetében, hogy másolási hibák keletkeztek a latin szövegekben. Még többször azonban azért, mert a másoló figyelmetlen volt, amelyet elősegített, ha nem tudott olyan jól latinul. A középkori kódexek szövegeivel foglalkozó filológusok az összes ismert szövegváltozat összehasonlításával rekonstruálni tudják a legrégebbi kódexben szereplő eredeti szöveget, ill. az egyes elírásokat.

Mommsen megbízható szövegkiadása azonban, mint a német nyelvű szakirodalom általában, igen sokba került és emiatt kevés hazai könyvtárba jutott el a 19. sz.-ban, így az egyébként igen művelt Móra Ferenc figyelmét is természetszerűleg elkerülte. A hazai szakirodalomban Mócsy András régész hívta fel újra a kutatók figyelmét, hogy Mommsen kritikai kiadásában a ferculum szó, mint másolási hiba szerepel. Helyette az eredeti szövegben a coperculum szót tartotta elfogadhatónak, amely magyarul fedőt, szemfedőt jelent.

Mommsen alapján tehát Attila eltemetése kapcsán Jordanes eredetileg három szemfedőről írt. A rendelkezésünkre álló régészeti adatok alapján a történetíró Attila temetésére vonatkozó értesülésének talán még valós alapja is lehet, hiszen a steppei lovas népek temetkezéseiben gyakran fordulnak elő aranyflitterrel díszített, aranyszállal átszőtt szemfedők. A Jordanes-szövegben többes számban jelölt coperculum szó jelenthetett azonban hasonlóképpen díszített takarókat is, amelyeket a halott teljes testfelületére terítettek. Ilyen ,,aranyos" temetkezések a Kr. u. 3-5. századi lovasnomád népeknél, így a hunoknál is, gyakran előfordulnak.

Attila sírját sokan és sokféle módon keresték már. Kérdéses, hogy ha a jövőben előkerülne egy hun kori, arany-ezüst szemfedős, vagy flitteres sír, honnan tudnánk, hogy Attila sírja? A népvándorlás-kori sírok, hacsak nem fedi be őket valamely különös ismertető jel (pl. nagy méretű, máig fennmaradt földhalom), általában véletlenül kerülnek elő. Különösen igaz ez a magányos sírokra, amelyek pontos helyét éppen ezért tervszerűen kutatni nem lehet. Jordanes leírása alapján pedig mindenképpen magányos sírral kell számolnunk, amely fölé nem emeltek megkülönböztető földhalmot, sőt, a temetésnél jelen lévők kivégzésének legendája azt a szándékot mutatja, mesés (?) elemekkel kiszínezve, hogy a sír pontos helyét titokban akarták tartani. Ráadásul, Attila szinte biztosan egészen egyszerű viseletben lehetett eltemetve. Az Attila udvarában járó bizánci követ, Priszkosz rhétór művében megírja, hogy bár Attila kíséretének ruházata csillogott az arany és ezüst ékszerektől, maga a babonás nagykirály egyszerű ruhákban járt, fából készült trónszéken ült és fakupából ivott, hogy elkerülje az égiek rosszallását fényűzése miatt.

A régészek emiatt valószínűleg nem fognak kincsekkel és királyi hatalomra utaló tárgyakkal megtöltött királysírt találni, mivel a szerényebb mellékletanyag alapján ez a sír is csupán olyan lenne, mint bármely más hun kori harcossír. Ha pedig valóban igaza van Jordanesnek, és a régészek találnak egy arany, ezüst, esetleg vas szemfedőt, vagy még inkább halotti takarókat díszítő flittereket, ugyan ki tudná eldönteni, a sírban fekvő halott Attila-e, vagy bármelyik más, abban a korszakban élt előkelő személy? A magyarországi talaj olyan mértékben savas, hogy a régészeti emlékanyagnak csak apró töredéke éli túl a pusztító vegyi folyamatokat. Emiatt nem biztos, hogy a hármas, funkciója miatt lehelletfinom anyagból készült lepel akár csak felismerhető állapotban is lenne a magányos sír feltárásakor. Még az sem biztos, hogy nem találtuk meg a sírt, hiszen számos hun kori magányos sírt ismerünk az Alföldről. A régész tehát itt olyan megoldhatalan problémákkal kerül szembe, amelyek nehezen kecsegtetnek szenzációval. A Kr. u. 453-ban meghalt hun nagykirály továbbra is őrzi titkát.


Rejtélyek Könyves Kálmán és pecsétgyűrűje körülAz 1800-as évek végén az Esterházy-család egyik ma Ausztriához tartozó településen egy különös lelet látott napvilágot: egy aranygyűrű, mely az uradalom intézőjéhez, Ernst Sedlmayrhez került. A gyűrű az 1900-as évek elején már megfordult a Magyar Nemzeti Múzeumban, amelyet azóta többször is ismertettek, miközben hitbizományként a család legidősebb férfitagja birtokában maradt, többnyire kívül a mai Magyarország területén. A gyűrű Könyves Kálmán királyunké volt, aki mind a mai napig a boszorkányokról szóló törvénykezéséről maradt a köztudatban. Mi itt a bökkenő? “Boszorkányok mivel nincsenek", Könyves Kálmán gyűrűjén mégis egy mágiával összehozható szöveg található. Sőt, királyunk nem is a boszorkányok létezését tagadta, pedig a tankönyvek oldalain már évszázadokon keresztül ez a tény áll.
Könyves Kálmán és a boszorkányüldözésMagyarországon olyan, hogy inkvizíció nem volt. Kálmán király dekrétumainak első könyvének 57-es fejezetét számtalan ember ismeri, csak mi a “Fejezet a boszorkányokról" néven emlegetjük. Tulajdonképpen ezek a törvények egy-egy mondatban vannak összefoglalva, így egy fejez általában egy mondatot tartalmaz. Az 57. bejegyzés így hangzik: ,,De strigis vero quae non sunt, nulla questio fiat.." azaz “Boszorkányokról pedig, amelyek nincsenek, semmilyen kereset ne legyen".

A törvénykönyvébe foglalt, felvilágosultságát igazolni látszó kijelentés, miszerint boszorkányok pedig nincsenek, valójában csak a kereszténység megerősítését szolgálta: könyves királyunk csak a strigák, a pogány hitvilág szerinti csodatévőnők létezését tagadta, ugyanebben a törvénykönyvben törvényt hozott a maleficák, a bűbájosok ellen. Tehát a törvényt csak félreértésből magyarázták a boszorkányokra.

Milyen törvény rendelkezik a maleficák (azaz boszorkányok, bűbájosok) ellen? Íme Kálmán király Első könyvének 60. fejezete: “A bűbájosokat a főesperes meg az ispán emberei keressék fel és vigyék törvény eleibe." - törvény, ami tulajdonképpen a kivégzéssel volt egyenlő.

Magyarországon a boszorkányperek száma a XVIII. században tetemes. A hozzá kapcsolódó vádak is vadabbak, esztelenebbek, ne feledjük, mindez abban a korban, amikor az ország nehéz helyzettel és elmaradottsággal küzdött. Emberek váratlan betegsége elég volt ahhoz, hogy valakit boszorkánysággal vádoljanak, sőt, alakváltoztatással is. Kutya, macska, illetve más állat alakjában voltak képesek az éj leple alatt megrontani embereket, állatokat. Magyarországon 1713-ban merült fel első ízben a Sátánnal való közösülés vádja. Boszorkánysággal vádoltak személyeket, hogy a szájában vitt ki a templomból szent kenyeret, esetleg éjjel eljárt a férje mellől és ágyába seprűt téve helyettesíttette magát, ami által a férj nem vette észre asszonya éjjeli kóborlásait.

A legrégibb magyar boszorkányper 1565-ben esett meg Kolozsváron, ami egy Boczi Klára nevű nő elégetésével ért véget.Híres gyűrűbirtokosokA gyűrű birtokosai valamennyien jeles személyiségek voltak, köztük a müncheni, majd salzburgi művészettörténeti tanszék vezetője, Hans Sedlmayr vagy a híres növénynemesítő, Kurt Sedlmayr akadémikus. Ez utóbbi gyermekei, a magyar műemlékvédelmet építészi munkásságával több évtizeden keresztül meghatározó János és testvére, a szintén növénynemesítő Tamás. Ők ketten adományozták e gyűrűt a Magyar Nemzeti Múzeumnak, mely 2005 elején került az intézmény tulajdonába. A lelet különlegessége arra indította a múzeumot, hogy a lehető legrövidebb időn belül a nagyközönségnek is bemutassa a tárgyat.

Az aranygyűrű egyike a középkori Magyarország legrejtélyesebb emlékeinek. Részben lekopott, de a XX. század elején még teljesen ép latin felirata alapján Könyves Kálmán királyunk (1095-1116) pecsétgyűrűjéről van szó: ANULUS COLOMANNI REGIS (Kálmán király gyűrűje). A gyűrű személyes jellegét hangsúlyozza a karika belsejében található GUT GUT GUTANI TABAL felirat, melynek apotropaikus, védő jelleget tulajdonítottak villámcsapás, valamint különféle betegségek ellen, bár a szöveg egyértelmű feloldása mindmáig nem ismert, értelmezését az arámi illetve a gót nyelv alapján kísérelik meg a mai kutatók.Thebal-gyűrűk EurópábanIlyen, általában aranyból készült, ún. Thebal-gyűrűk a XI-XII. századi Nyugat-Európában az arisztokrácia körében közkedveltek voltak, csaknem 30 példányt ismerünk belőlük. Nálunk az egyszerűbb kivitelű mágikus gyűrűk első nagy virágkora szintén a XI-XII. század fordulója volt. A gyűrű - melynek se kezdete, se befejezése - a végtelen szimbóluma, de egyben azt a zárt teret is jelképezi, melyen belül a viselője védelmet élvez, és ahová az ártó hatalmak nem hatolhatnak be. Noha felmerültek kételyek a Kálmán-gyűrű hitelességével kapcsolatban, egyedi megformálása, sajátosságai alapján, mégis több érv támasztja alá azt, hogy egyik jelentős királyunk személyes tárgya került a Nemzeti Múzeumba.A Magyar Nemzeti Múzeum kiállításával az adományozó család a gyűrűt egykor birtokló jeles tagjainak is emléket szeretne állítani, bemutatva néhány személyes tárgyukat: vázlatfüzetüket, könyveiket, okleveleiket. A gyűrű néhány magyarországi királyi, királynői gyűrű társaságában jelenik meg. Így emlékezhetnek meg a korai magyar történelem egyik kevésbé becsült, mégis kiemelkedő alakjáról, Könyves Kálmán királyról, aki épp 900 éve, 1105-ben érte el azt, hogy Dalmácia főbb városai is elismerjék királyuknak. E városoknak nagyfokú autonómiát is biztosított, s így mintegy 800 évig egybeforrva Horvátországgal és Dalmáciával, Magyarország kijárattal rendelkezett a Földközi-tengerre.
Ádám és Éva, de ami kimaradt (Simon Gergely ajánlása)Ádám és Éva valódi bűnbeesése. A következő példázatokhoz nem sok kommentárt fűzök, mert a szövegek magukért beszélnek és én csak bemutatom azt, ami nem található meg a Bibliában, és sehol máshol. De ahol nem érthető valami ott persze van kommentár Ismerjük meg a Biblia ezt a részét, egy kicsit másképpen Simon Gergellyel!Ádám és Éva bibliai története, ahogy mindenki ismeri: 1. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? 2. És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk; 3. De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. 4. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg; 5. Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói. 6. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék. 7. És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak. 8. És meghallák az Úr Isten szavát, a ki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között. 9. Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy? 10. És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. 11. És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? 12. És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém. 13. És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém. 14. És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. 15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. 16. Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. 17. Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. 18. Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét. 19. Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz. 20. Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek. 21. És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket. 22. És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen: 23. Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, a melyből vétetett vala. 24. És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. Részlet Károli Gáspár fordítása révén Ez a rész nem sokat mond el arról, hogy mi is volt az, ami a jó és gonosz tudásának fáján csüngödt. Ahhoz, hogy megértsük mi is volt annyira rossz, hogy ki kellett űzni Ösatyánkat és Ösanyánkat a Paradicsomból olvassuk el amit Jézus mondott az I. világháború idején: Az eredeti bűnt magyarázva, mondja Jézus: -- Lucifer angyal volt, a legszebb angyal. Tökéletes szellem, aki csak Istennél volt kevesebb. Ragyogó lényében mégis megszületett a kevélység párája, amit ô nem oszlatott szét. Sôt, melengetéssel sűrítgette. És ebbôl az érlelésbôl keletkezett a Rossz. Megvolt ez már az ember létezése elôtt. Isten kivetette a Paradicsomból a Rossznak ezt az átkozott létrehozóját, a Paradicsomnak ezt a bemocskolóját. Ô azonban megmaradt a Rossz örök létrehozójának, és nem tudván többé beszennyezni a Paradicsomot, a földet mocskolta be. Az átvitt értelmű fa a következô igazságot bizonyítja. Isten így szólt a férfihez és a nôhöz: ,,Ismerjétek meg a teremtett világ minden törvényét és titkát. De ne akarjátok erôszakkal elvenni tôlem azt a jogot, hogy az ember Teremtôje legyek. Az emberi nem szaporításához elég lesz az én szeretetem, amely bennetek fog keringeni, és az érzékiség kéjvágya nélkül, csupán tiszta szeretettôl lángolva, támaszt majd az emberi nem számára új Ádámokat. Mindent nektek adok. Csak az emberformálásnak ezt a titkát tartom fenn magamnak.'' A Sátán ezt az értelmi szüzességet akarta elvenni az embertôl. Viperanyelvével hízeleg, és cirógatja Éva tagjait és szemét, s ezáltal olyan gondolatokat és éleslátást támaszt benne, amilyeneket azelôtt nem ismert, mert nem mérgezte meg azokat a gonoszság. Éva ,,látott''. És miután látta, ki is akarta próbálni. Fölébredt a test! Ó, ha hívta volna Istent! Ha odafutott volna Hozzá, mondván: ,,Atyám! Beteg vagyok. Megsimogatott a Kígyó, és zavar támadt bennem.'' Az Atya megtisztította és meggyógyította volna leheletével, mert ahogy életet öntött belé, ugyanúgy tudott volna újra ártatlanságot önteni beléje. Ezzel elfeledtette volna vele a kígyómérget, sôt, utálatot keltett volna a Kígyó iránt. Ugyanígy történik azokban, akiket betegség támadott meg, és gyógyulásuk után ösztönös irtózatot éreznek iránta. Éva azonban nem az Atyához fordul, hanem a Kígyóhoz. Kellemes neki az az érzés. ,,Látva, hogy a fa gyümölcse jó és ehetô, tekintetre szép, külsôre kellemes, leszakította, és evett belôle.'' És ,,értett''. Immár belészállt a gonoszság, hogy marja belsejét. Új szemmel látta, új füllel hallotta az oktalan állatok szokásait és hangját. És ôrült vágyakozással megkívánta. Egyedül kezdte el a bűnt. Társával vitte végbe. Íme, ezért nehezedik súlyosabb ítélet a nôre. Miatta lett a férfi Istennel szemben lázadó. Miatta ismerte meg a kéjvágyat és a halált. Ômiatta nem tudott többé uralkodni hármas birodalmán: szelleme birodalmán, mivel engedte, hogy a lélek ne engedelmeskedjék Istennek; erkölcse birodalmán, mert megengedte, hogy abban a szenvedélyek uralkodjanak; a test birodalmán, mivel azt az oktalan állatok ösztöntörvényéhez alacsonyította le. ,,A Kígyó vezetett félre'', jelenti ki Éva. ,,Az asszony adta nekem a gyümölcsöt, s én ettem belôle'', mondja Ádám. A hármas vágyakozás ettôl fogva ragadta magához az ember három birodalmát. E kegyetlen szörny szorításán semmi sem képes lazítani, csak a kegyelem. És ha a hűséges gyermek akarata elevenen, lobogón, erôsen fölszítva tartja a kegyelmet, akkor sikerül majd megfojtania a szörnyet, és többé semmitôl sem kell félnie. Nem kell tartania sem a belsô zsarnokoktól, vagyis a testtôl és a szenvedélyektôl, sem a külsôktôl, azaz a világtól és a világ hatalmas uraitól, sem az üldözésektôl, sem a haláltól. Úgy van, ahogy Pál apostol mondja: ,,Ezek miatt mit sem aggódom: kevésbe veszem életemet, csakhogy végigfussam pályámat és teljesítsem a feladatot, amelyet Urunk Jézus bízott rám, vagyis hogy tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdetô Evangéliumról.'' (ApCsel 20,24) Még jobban megértjük, ha megnézzük mit mondott a bűnbeesésről a Szűzanya: A Szűzanya megjegyzései ezzel kapcsolatban: ,,Öröm töltött el, hogy boldoggá tettem Istent: a hívô ember öröme ez, a boldoggá tett Isten miatt. Ó, levenni Isten szívérôl az Éva engedetlensége által okozott keserűséget! Jézusom megmagyarázta, miféle bűnnel szennyezte be magát az elsô Emberpár. Ezt a vétket azzal semmisítettem meg, hogy a fölemelkedés érdekében az ô lecsúszásuk szakaszain ellenkezô irányban haladtam végig. A bűn oka az engedetlenségben rejlett. ,,Ne egyetek arról a fáról, és ne is érintsétek'' -- mondta az Úristen. Azonban a férfi és a nô, a teremtett világ királyai -- akik azon az egy fán kívül mindent megérinthettek, és mindenrôl ehettek, mivel Isten nem akarta ôket alacsonyabb-rendűvé tenni az angyaloknál -- nem törôdtek ezzel a tilalommal. A fa: eszköz, hogy próbára tegye gyermekeinek engedelmességét. Mi az Isten parancsa iránti engedelmesség? Jó, mert Isten csak jót parancsol. Mi az engedetlenség? Rossz, mert a lelket az engedetlenség állapotába juttatja, amelyben aztán működhet a Sátán. Éva odamegy a fához, amelyrôl -- ha távol tartja magát tôle -- számára jó származott volna, de rossz, ha odamegy hozzá. A gyermekes kíváncsiságtól vonzva, odamegy megnézni, mi különös van rajta. Odahúzza az oktalanság, ami Isten parancsát fölöslegesnek tünteti fel, hiszen ô erôs, tiszta, az Édenkert királynéja. Az Édenkertben minden engedelmeskedik neki, és semmi sem árthat neki. Elbizakodottsága okozta romlását. Az elbizakodottság már a kevélység kovásza. A fánál ott találja a Csábítót, aki Éva tapasztalatlansága, gyönyörű szűzi tapasztalatlansága, rosszul leplezett tapasztalatlansága láttán, elénekli a hazugság dalát. ,,Azt hiszed, rossz van ebben? Nincs. Isten ezt csak azért mondta, mert azt akarja, hogy hatalma alatt rabságban tartson titeket. Azt hiszitek, királyok vagytok? Annyira se vagytok szabadok, mint egy vadállat. A vadállatoknak meg van engedve, hogy igazi szeretettel szeressék egymást. Nektek nincs. A vadállatnak meg van engedve, hogy teremtô legyen, mint Isten. Az állat fiakat fog nemzeni, és örömmel látja majd családja szaporodását. Ti nem. Tôletek megtagadta ezt az örömöt. Akkor hát mire volt jó, hogy férfivé és nôvé alkotott titeket? Legyetek istenek! Nem tudjátok, micsoda öröm kettônek lenni egyetlen testben, amely abból egy harmadikat, és még sok-sok harmadikat teremt? Ne higgyetek Isten ígéreteinek, amelyek szerint örömötök lesz majd utódaitokban, és látni fogjátok, hogy fiaitok új családokat teremtenek maguknak, s ezekért elhagyják apjukat és anyjukat. Az élet árnyképeit adta nektek: az igazi élet viszont az élet törvényeinek megismerését jelenti. Akkor majd istenekhez hasonlók lesztek, és így szólhattok Istenhez: 'Veled egyenlôk vagyunk!''' A csábítás pedig folytatódott, mert hiányzott belôlük az akarat annak félbeszakítására, sôt, folytatni akarták, mert ismerni akarták azt, ami nem volt az emberé. Lám, a tiltott fa valóban halált-hozó lett az emberi nem számára. Gyümölcsöt érlelô ágain a Sátántól származó keserű tudás gyümölcse csüng. S a nôbôl nôstény lesz, aki -- szívében a sátáni tudás kovászával -- megy megrontani Ádámot. A test lealázása, az erkölcs megrontása, a lélek megszégyenítése által megismerték a fájdalmat, és ezen kívül a kegyelemtôl megfosztott lélek és a halhatatlanságtól megfosztott test halálát is. Az Éva sebe által létrehozott szenvedés nem csillapodik, amíg az utolsó emberpár ki nem hal a földrôl. Én ellenkezô irányban jártam végig a két bűnös útjait. Engedelmeskedtem. Minden elképzelhetô módon engedelmeskedtem. Isten azt kérte tôlem, hogy maradjak szűz. Engedelmeskedtem. Amikor megkedveltem a szüzességet, ami oly tisztává tett engem, amilyen az elsô nô volt, mielôtt a Sátánt megismerte, Isten azt kérte tôlem, legyek hitves. Engedelmeskedtem, és a házasságot a tisztaságnak arra a fokára emeltem, amelyen Isten elgondolásában volt, amikor megteremtette a két Elsôt. Meg voltam gyôzôdve, hogy a házasságban a magányosság lesz a sorsom és az, hogy szent terméketlenségem miatt megvetnek az emberek. S most Isten azt kérte tôlem, legyek Anya. Engedelmeskedtem. Elhittem, hogy az, lehetséges, és hogy az a szó Istentôl ered, mert hallatára béke áradt szét bennem. Nem ezt gondoltam: ,,Kiérdemeltem.'' Nem így szóltam magamban: ,,Most majd megcsodál a világ, mert hasonló vagyok Istenhez, amikor megalkotom Isten testét.'' Nem. Megsemmisültem az alázattól. Az öröm, viruló rózsaszálként fakadt szívembôl. De nyomban hegyes tövisek borították, és a fájdalom szövevénye szorította össze, mint azokat a faágakat, amelyeket körülfon a folyondárok szulákja. Jegyesem fájdalmán érzett fájdalmam: ez jelentette örvendezésem töviseit. Éva az élvezetet, a diadalt, a szabadságot akarta. Én elfogadtam a fájdalmat, a megsemmisülést, a szolgaságot. Lemondtam nyugodt életemrôl, jegyesem nagyrabecsülésérôl, saját szabadságomról. Semmit sem tartottam meg magamnak. Isten Szolgálóleánya lettem testemben, erkölcsömben, lelkemben. Reá bíztam magamat, de nemcsak a szűzi foganás miatt, hanem hogy Ô védelmezze meg becsületemet, vigasztalja meg jegyesemet, adja meg azt az eszközt, amelynek segítségével ôt is eljuttassam a fölmagasztosult hitvestársi állapotra, és magunkból olyan embereket formáljak, akik visszaadják a férfinek és a nônek az elvesztett méltóságot. Elfogadtam az Úr akaratát a magam, jegyesem és Gyermekem számára. ,,Igen''-t mondtam mindhármunk nevében, mert biztos voltam abban, hogy Isten nem hazudtolja meg ígéretét, hanem segítségemre siet hitvesi fájdalmamban, amikor vétkesnek ítélnek, és anyai fájdalmamban, hisz tudom, azért szülök, hogy Fiamat a fájdalomra adjam. Igent mondtam. Igent. És ez elég. Ez az igen megsemmisítette Éva ,,nem''-ét Isten parancsára. ,,Igen, Uram, amint te akarod. Megismerem azt, amit te akarsz. Úgy élek, amint te akarod. Örülni fogok, ha te akarod. Szenvedek attól, amitôl te akarod. Igen, mindig igen, Uram, attól a pillanattól kezdve, amelyben sugarad Anyává tett engem, addig a pillanatig, amikor magadhoz szólítasz. Igen, mindig igen. Állandó igen a test minden jó szavára, minden jó erkölcsi szenvedélyre. Mintegy gyémánt talapzaton állva, lelkem szárny nélkül is hozzád repül, szolgálva téged az örömben, szolgálva a fájdalomban. Csak te mosolyogj, Istenem! Légy boldog! A bűn le van gyôzve. El van véve, megsemmisült. Sarkam alatt fekszik, könnyeimmel mostam le, engedelmességemmel semmisítettem meg. Méhembôl születik majd az új Fa, amely hordozza a gyümölcsöt, amely megismer majd minden rosszat azáltal, hogy önmagában elszenvedi, és megad minden jót. Ehhez jöhetnek az emberek, és boldog leszek, ha megismerik, még akkor is, ha nem gondolnak arra, hogy Ô tôlem születik. Csak az emberek üdvözüljenek, és Istent szeressék! Ezért Szolgálóleánya termôfölddé teszi magát, amelyen egy fa nô ki, egy lépcsô a felmenetelhez. Mindig szükség van arra, hogy tudjunk lépcsôkké lenni, hogy mások rajtunk felmehessenek Istenhez. Nem számít, hogy lábbal taposnak, csak érjenek el a Kereszthez. Szívünk az emberek lába alatt, hogy a megváltottak száma növekedjék, és Jézusom vére ne omoljék hiába, hanem meghozza gyümölcsét. Íme, Isten Szolgálóleányának sorsa.'' M 1,71-75. Ebből kiderül, hogy Ádám és Éva a szexualitás miatt lett kiűzve, mert Isten akart lenni az ember teremtője, de az ember úgy döntött, hogy ,,kössz Isten, de nem kellesz nekem". Az ember most pont úgy szaporodik, mint az állat, de ezt még jobban megértjük egy másik idézettel: Jézus a Getszemáni kertben oktatja Júdást... Az angyalokról beszélve ezt mondja: -- Mivel szellemi lények, csak egyfajta bűnük lehet, amint egyikük vétkezett is, és magával rántotta azokat, akik kevésbé voltak erôsek a szeretetben. Ez a bűn a kevélység, a nyíl, amely eltorzította Lucifert, aki a legszebb fôangyal volt, és a Mélység elrettentô szörnyetegévé változtatta. Nem az angyalok számára jöttem, akik Lucifer elbukása után borzadnak a kevély gondolatnak még árnyékától is. Az emberekért jöttem, hogy angyalokká tegyem ôket. Az ember a teremtett világ tökéletes lénye volt. Birtokában volt az angyali léleknek és a teljes állati szépségnek minden részében és erkölcseiben. Nem volt hozzá hasonló teremtmény. Ô volt a föld királya, amint Isten az ég Királya, és egy napon, amelyen utoljára aludt volna el a földön, királlyá lett volna az Atyával az égben. A Sátán letépte az angyal-ember szárnyát, és állati karmokat tett helyébe. Elcsábította ôt, erôs tisztátalan vágyakat keltve benne, s elérte, hogy inkább ember- ördögnek lehet nevezni, mint embernek. Én meg akarom szüntetni a Sátán által okozott eltorzulást, meg akarom semmisíteni a megfertôzött test romlott sóvárgását. Vissza akarom adni az embernek a szárnyakat, ismét királlyá akarom tenni, hogy az Atyával együtt örököse legyen az égi birodalomnak. Tudom, hogy az ember, ha akarja, megteheti, amit mondok, és ismét királlyá és angyallá lehet. Nem mondanám neked, ha nem tudnád megtenni. Nem vagyok azoknak a szónokoknak egyike, akik lehetetlen tanításokat hirdetnek. Igazi testet öltöttem, hogy tapasztalatból is megismerjem, milyen kísértések érik az embert? -- És a bűnök? -- Kísértést mindenki szenvedhet. Bűnbe csak azok esnek, akik akarnak. -- Jézus, te sose követtél el bűnöket? -- Sose akartam vétkezni. Nem azért, mert az Atya Fia vagyok. Hanem azért, hogy megmutassam az embereknek, az Emberfia azért nem vétkezett, mert nem akart vétkezni, és ha az ember nem akar, ô is képes elkerülni a bűnt. Ebből kiderül, hogy mindent a Sátánnak köszönhetünk. És a mostani ember inkább démon mint angyal, ami igaz is, ha kicsit körbe nézünk a világban.
További linkek:

Attila, a hun király, nah de hol is rejtőzik sírja?
Rejtélyek Könyves Kálmán és pecsétgyűrűje körül
Ádám és Éva, de ami kimaradt (Simon Gergely ajánlása)
Anonymus, az ismeretlen

Ádám és Éva, de ami kimaradt (Simon Gergely ajánlása)


Ádám és Éva valódi bűnbeesése. A következő példázatokhoz nem sok kommentárt fűzök, mert a szövegek magukért beszélnek és én csak bemutatom azt, ami nem található meg a Bibliában, és sehol máshol. De ahol nem érthető valami ott persze van kommentár Ismerjük meg a Biblia ezt a részét, egy kicsit másképpen Simon Gergellyel!Ádám és Éva bibliai története, ahogy mindenki ismeri: 1. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? 2. És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk; 3. De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. 4. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg; 5. Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói. 6. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék. 7. És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak. 8. És meghallák az Úr Isten szavát, a ki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között. 9. Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy? 10. És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. 11. És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? 12. És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém. 13. És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém. 14. És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. 15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. 16. Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. 17. Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. 18. Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét. 19. Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz. 20. Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek. 21. És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket. 22. És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen: 23. Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, a melyből vétetett vala. 24. És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. Részlet Károli Gáspár fordítása révén Ez a rész nem sokat mond el arról, hogy mi is volt az, ami a jó és gonosz tudásának fáján csüngödt. Ahhoz, hogy megértsük mi is volt annyira rossz, hogy ki kellett űzni Ösatyánkat és Ösanyánkat a Paradicsomból olvassuk el amit Jézus mondott az I. világháború idején: Az eredeti bűnt magyarázva, mondja Jézus: -- Lucifer angyal volt, a legszebb angyal. Tökéletes szellem, aki csak Istennél volt kevesebb. Ragyogó lényében mégis megszületett a kevélység párája, amit ô nem oszlatott szét. Sôt, melengetéssel sűrítgette. És ebbôl az érlelésbôl keletkezett a Rossz. Megvolt ez már az ember létezése elôtt. Isten kivetette a Paradicsomból a Rossznak ezt az átkozott létrehozóját, a Paradicsomnak ezt a bemocskolóját. Ô azonban megmaradt a Rossz örök létrehozójának, és nem tudván többé beszennyezni a Paradicsomot, a földet mocskolta be. Az átvitt értelmű fa a következô igazságot bizonyítja. Isten így szólt a férfihez és a nôhöz: ,,Ismerjétek meg a teremtett világ minden törvényét és titkát. De ne akarjátok erôszakkal elvenni tôlem azt a jogot, hogy az ember Teremtôje legyek. Az emberi nem szaporításához elég lesz az én szeretetem, amely bennetek fog keringeni, és az érzékiség kéjvágya nélkül, csupán tiszta szeretettôl lángolva, támaszt majd az emberi nem számára új Ádámokat. Mindent nektek adok. Csak az emberformálásnak ezt a titkát tartom fenn magamnak.'' A Sátán ezt az értelmi szüzességet akarta elvenni az embertôl. Viperanyelvével hízeleg, és cirógatja Éva tagjait és szemét, s ezáltal olyan gondolatokat és éleslátást támaszt benne, amilyeneket azelôtt nem ismert, mert nem mérgezte meg azokat a gonoszság. Éva ,,látott''. És miután látta, ki is akarta próbálni. Fölébredt a test! Ó, ha hívta volna Istent! Ha odafutott volna Hozzá, mondván: ,,Atyám! Beteg vagyok. Megsimogatott a Kígyó, és zavar támadt bennem.'' Az Atya megtisztította és meggyógyította volna leheletével, mert ahogy életet öntött belé, ugyanúgy tudott volna újra ártatlanságot önteni beléje. Ezzel elfeledtette volna vele a kígyómérget, sôt, utálatot keltett volna a Kígyó iránt. Ugyanígy történik azokban, akiket betegség támadott meg, és gyógyulásuk után ösztönös irtózatot éreznek iránta. Éva azonban nem az Atyához fordul, hanem a Kígyóhoz. Kellemes neki az az érzés. ,,Látva, hogy a fa gyümölcse jó és ehetô, tekintetre szép, külsôre kellemes, leszakította, és evett belôle.'' És ,,értett''. Immár belészállt a gonoszság, hogy marja belsejét. Új szemmel látta, új füllel hallotta az oktalan állatok szokásait és hangját. És ôrült vágyakozással megkívánta. Egyedül kezdte el a bűnt. Társával vitte végbe. Íme, ezért nehezedik súlyosabb ítélet a nôre. Miatta lett a férfi Istennel szemben lázadó. Miatta ismerte meg a kéjvágyat és a halált. Ômiatta nem tudott többé uralkodni hármas birodalmán: szelleme birodalmán, mivel engedte, hogy a lélek ne engedelmeskedjék Istennek; erkölcse birodalmán, mert megengedte, hogy abban a szenvedélyek uralkodjanak; a test birodalmán, mivel azt az oktalan állatok ösztöntörvényéhez alacsonyította le. ,,A Kígyó vezetett félre'', jelenti ki Éva. ,,Az asszony adta nekem a gyümölcsöt, s én ettem belôle'', mondja Ádám. A hármas vágyakozás ettôl fogva ragadta magához az ember három birodalmát. E kegyetlen szörny szorításán semmi sem képes lazítani, csak a kegyelem. És ha a hűséges gyermek akarata elevenen, lobogón, erôsen fölszítva tartja a kegyelmet, akkor sikerül majd megfojtania a szörnyet, és többé semmitôl sem kell félnie. Nem kell tartania sem a belsô zsarnokoktól, vagyis a testtôl és a szenvedélyektôl, sem a külsôktôl, azaz a világtól és a világ hatalmas uraitól, sem az üldözésektôl, sem a haláltól. Úgy van, ahogy Pál apostol mondja: ,,Ezek miatt mit sem aggódom: kevésbe veszem életemet, csakhogy végigfussam pályámat és teljesítsem a feladatot, amelyet Urunk Jézus bízott rám, vagyis hogy tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdetô Evangéliumról.'' (ApCsel 20,24) Még jobban megértjük, ha megnézzük mit mondott a bűnbeesésről a Szűzanya: A Szűzanya megjegyzései ezzel kapcsolatban: ,,Öröm töltött el, hogy boldoggá tettem Istent: a hívô ember öröme ez, a boldoggá tett Isten miatt. Ó, levenni Isten szívérôl az Éva engedetlensége által okozott keserűséget! Jézusom megmagyarázta, miféle bűnnel szennyezte be magát az elsô Emberpár. Ezt a vétket azzal semmisítettem meg, hogy a fölemelkedés érdekében az ô lecsúszásuk szakaszain ellenkezô irányban haladtam végig. A bűn oka az engedetlenségben rejlett. ,,Ne egyetek arról a fáról, és ne is érintsétek'' -- mondta az Úristen. Azonban a férfi és a nô, a teremtett világ királyai -- akik azon az egy fán kívül mindent megérinthettek, és mindenrôl ehettek, mivel Isten nem akarta ôket alacsonyabb-rendűvé tenni az angyaloknál -- nem törôdtek ezzel a tilalommal. A fa: eszköz, hogy próbára tegye gyermekeinek engedelmességét. Mi az Isten parancsa iránti engedelmesség? Jó, mert Isten csak jót parancsol. Mi az engedetlenség? Rossz, mert a lelket az engedetlenség állapotába juttatja, amelyben aztán működhet a Sátán. Éva odamegy a fához, amelyrôl -- ha távol tartja magát tôle -- számára jó származott volna, de rossz, ha odamegy hozzá. A gyermekes kíváncsiságtól vonzva, odamegy megnézni, mi különös van rajta. Odahúzza az oktalanság, ami Isten parancsát fölöslegesnek tünteti fel, hiszen ô erôs, tiszta, az Édenkert királynéja. Az Édenkertben minden engedelmeskedik neki, és semmi sem árthat neki. Elbizakodottsága okozta romlását. Az elbizakodottság már a kevélység kovásza. A fánál ott találja a Csábítót, aki Éva tapasztalatlansága, gyönyörű szűzi tapasztalatlansága, rosszul leplezett tapasztalatlansága láttán, elénekli a hazugság dalát. ,,Azt hiszed, rossz van ebben? Nincs. Isten ezt csak azért mondta, mert azt akarja, hogy hatalma alatt rabságban tartson titeket. Azt hiszitek, királyok vagytok? Annyira se vagytok szabadok, mint egy vadállat. A vadállatoknak meg van engedve, hogy igazi szeretettel szeressék egymást. Nektek nincs. A vadállatnak meg van engedve, hogy teremtô legyen, mint Isten. Az állat fiakat fog nemzeni, és örömmel látja majd családja szaporodását. Ti nem. Tôletek megtagadta ezt az örömöt. Akkor hát mire volt jó, hogy férfivé és nôvé alkotott titeket? Legyetek istenek! Nem tudjátok, micsoda öröm kettônek lenni egyetlen testben, amely abból egy harmadikat, és még sok-sok harmadikat teremt? Ne higgyetek Isten ígéreteinek, amelyek szerint örömötök lesz majd utódaitokban, és látni fogjátok, hogy fiaitok új családokat teremtenek maguknak, s ezekért elhagyják apjukat és anyjukat. Az élet árnyképeit adta nektek: az igazi élet viszont az élet törvényeinek megismerését jelenti. Akkor majd istenekhez hasonlók lesztek, és így szólhattok Istenhez: 'Veled egyenlôk vagyunk!''' A csábítás pedig folytatódott, mert hiányzott belôlük az akarat annak félbeszakítására, sôt, folytatni akarták, mert ismerni akarták azt, ami nem volt az emberé. Lám, a tiltott fa valóban halált-hozó lett az emberi nem számára. Gyümölcsöt érlelô ágain a Sátántól származó keserű tudás gyümölcse csüng. S a nôbôl nôstény lesz, aki -- szívében a sátáni tudás kovászával -- megy megrontani Ádámot. A test lealázása, az erkölcs megrontása, a lélek megszégyenítése által megismerték a fájdalmat, és ezen kívül a kegyelemtôl megfosztott lélek és a halhatatlanságtól megfosztott test halálát is. Az Éva sebe által létrehozott szenvedés nem csillapodik, amíg az utolsó emberpár ki nem hal a földrôl. Én ellenkezô irányban jártam végig a két bűnös útjait. Engedelmeskedtem. Minden elképzelhetô módon engedelmeskedtem. Isten azt kérte tôlem, hogy maradjak szűz. Engedelmeskedtem. Amikor megkedveltem a szüzességet, ami oly tisztává tett engem, amilyen az elsô nô volt, mielôtt a Sátánt megismerte, Isten azt kérte tôlem, legyek hitves. Engedelmeskedtem, és a házasságot a tisztaságnak arra a fokára emeltem, amelyen Isten elgondolásában volt, amikor megteremtette a két Elsôt. Meg voltam gyôzôdve, hogy a házasságban a magányosság lesz a sorsom és az, hogy szent terméketlenségem miatt megvetnek az emberek. S most Isten azt kérte tôlem, legyek Anya. Engedelmeskedtem. Elhittem, hogy az, lehetséges, és hogy az a szó Istentôl ered, mert hallatára béke áradt szét bennem. Nem ezt gondoltam: ,,Kiérdemeltem.'' Nem így szóltam magamban: ,,Most majd megcsodál a világ, mert hasonló vagyok Istenhez, amikor megalkotom Isten testét.'' Nem. Megsemmisültem az alázattól. Az öröm, viruló rózsaszálként fakadt szívembôl. De nyomban hegyes tövisek borították, és a fájdalom szövevénye szorította össze, mint azokat a faágakat, amelyeket körülfon a folyondárok szulákja. Jegyesem fájdalmán érzett fájdalmam: ez jelentette örvendezésem töviseit. Éva az élvezetet, a diadalt, a szabadságot akarta. Én elfogadtam a fájdalmat, a megsemmisülést, a szolgaságot. Lemondtam nyugodt életemrôl, jegyesem nagyrabecsülésérôl, saját szabadságomról. Semmit sem tartottam meg magamnak. Isten Szolgálóleánya lettem testemben, erkölcsömben, lelkemben. Reá bíztam magamat, de nemcsak a szűzi foganás miatt, hanem hogy Ô védelmezze meg becsületemet, vigasztalja meg jegyesemet, adja meg azt az eszközt, amelynek segítségével ôt is eljuttassam a fölmagasztosult hitvestársi állapotra, és magunkból olyan embereket formáljak, akik visszaadják a férfinek és a nônek az elvesztett méltóságot. Elfogadtam az Úr akaratát a magam, jegyesem és Gyermekem számára. ,,Igen''-t mondtam mindhármunk nevében, mert biztos voltam abban, hogy Isten nem hazudtolja meg ígéretét, hanem segítségemre siet hitvesi fájdalmamban, amikor vétkesnek ítélnek, és anyai fájdalmamban, hisz tudom, azért szülök, hogy Fiamat a fájdalomra adjam. Igent mondtam. Igent. És ez elég. Ez az igen megsemmisítette Éva ,,nem''-ét Isten parancsára. ,,Igen, Uram, amint te akarod. Megismerem azt, amit te akarsz. Úgy élek, amint te akarod. Örülni fogok, ha te akarod. Szenvedek attól, amitôl te akarod. Igen, mindig igen, Uram, attól a pillanattól kezdve, amelyben sugarad Anyává tett engem, addig a pillanatig, amikor magadhoz szólítasz. Igen, mindig igen. Állandó igen a test minden jó szavára, minden jó erkölcsi szenvedélyre. Mintegy gyémánt talapzaton állva, lelkem szárny nélkül is hozzád repül, szolgálva téged az örömben, szolgálva a fájdalomban. Csak te mosolyogj, Istenem! Légy boldog! A bűn le van gyôzve. El van véve, megsemmisült. Sarkam alatt fekszik, könnyeimmel mostam le, engedelmességemmel semmisítettem meg. Méhembôl születik majd az új Fa, amely hordozza a gyümölcsöt, amely megismer majd minden rosszat azáltal, hogy önmagában elszenvedi, és megad minden jót. Ehhez jöhetnek az emberek, és boldog leszek, ha megismerik, még akkor is, ha nem gondolnak arra, hogy Ô tôlem születik. Csak az emberek üdvözüljenek, és Istent szeressék! Ezért Szolgálóleánya termôfölddé teszi magát, amelyen egy fa nô ki, egy lépcsô a felmenetelhez. Mindig szükség van arra, hogy tudjunk lépcsôkké lenni, hogy mások rajtunk felmehessenek Istenhez. Nem számít, hogy lábbal taposnak, csak érjenek el a Kereszthez. Szívünk az emberek lába alatt, hogy a megváltottak száma növekedjék, és Jézusom vére ne omoljék hiába, hanem meghozza gyümölcsét. Íme, Isten Szolgálóleányának sorsa.'' M 1,71-75. Ebből kiderül, hogy Ádám és Éva a szexualitás miatt lett kiűzve, mert Isten akart lenni az ember teremtője, de az ember úgy döntött, hogy ,,kössz Isten, de nem kellesz nekem". Az ember most pont úgy szaporodik, mint az állat, de ezt még jobban megértjük egy másik idézettel: Jézus a Getszemáni kertben oktatja Júdást... Az angyalokról beszélve ezt mondja: -- Mivel szellemi lények, csak egyfajta bűnük lehet, amint egyikük vétkezett is, és magával rántotta azokat, akik kevésbé voltak erôsek a szeretetben. Ez a bűn a kevélység, a nyíl, amely eltorzította Lucifert, aki a legszebb fôangyal volt, és a Mélység elrettentô szörnyetegévé változtatta. Nem az angyalok számára jöttem, akik Lucifer elbukása után borzadnak a kevély gondolatnak még árnyékától is. Az emberekért jöttem, hogy angyalokká tegyem ôket. Az ember a teremtett világ tökéletes lénye volt. Birtokában volt az angyali léleknek és a teljes állati szépségnek minden részében és erkölcseiben. Nem volt hozzá hasonló teremtmény. Ô volt a föld királya, amint Isten az ég Királya, és egy napon, amelyen utoljára aludt volna el a földön, királlyá lett volna az Atyával az égben. A Sátán letépte az angyal-ember szárnyát, és állati karmokat tett helyébe. Elcsábította ôt, erôs tisztátalan vágyakat keltve benne, s elérte, hogy inkább ember- ördögnek lehet nevezni, mint embernek. Én meg akarom szüntetni a Sátán által okozott eltorzulást, meg akarom semmisíteni a megfertôzött test romlott sóvárgását. Vissza akarom adni az embernek a szárnyakat, ismét királlyá akarom tenni, hogy az Atyával együtt örököse legyen az égi birodalomnak. Tudom, hogy az ember, ha akarja, megteheti, amit mondok, és ismét királlyá és angyallá lehet. Nem mondanám neked, ha nem tudnád megtenni. Nem vagyok azoknak a szónokoknak egyike, akik lehetetlen tanításokat hirdetnek. Igazi testet öltöttem, hogy tapasztalatból is megismerjem, milyen kísértések érik az embert? -- És a bűnök? -- Kísértést mindenki szenvedhet. Bűnbe csak azok esnek, akik akarnak. -- Jézus, te sose követtél el bűnöket? -- Sose akartam vétkezni. Nem azért, mert az Atya Fia vagyok. Hanem azért, hogy megmutassam az embereknek, az Emberfia azért nem vétkezett, mert nem akart vétkezni, és ha az ember nem akar, ô is képes elkerülni a bűnt. Ebből kiderül, hogy mindent a Sátánnak köszönhetünk. És a mostani ember inkább démon mint angyal, ami igaz is, ha kicsit körbe nézünk a világban. 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: boszorkánysággal, engedelmeskedtem, terméketlenségem, nagyrabecsülésér, megnyilatkozának, helyettesíttette, törvénykezéséről, pecsétgyűrűjéről, ellenségeskedést, engedelmeskedjék, emberformálásnak, engedetlenségben, félbeszakítására, elbizakodottsága, elmaradottsággal, rendelkezésünkre, szakirodalomban, engedelmességét, elbizakodottság, viperanyelvével, megszégyenítése, törvénykönyvben, mindkettőjöknek, legrejtélyesebb, nagyközönségnek, műemlékvédelmet, gyűrűbirtokosok, tulajdonítottak, vázlatfüzetüket, hitbizományként, megnyilatkoznak, horvátországgal, boszorkányperek, törvénykönyvébe, fölmagasztosult, megkülönböztető, temetésben részt, kutatók Attila, szövegrészletet Jordanes, koporsóvitelre használt, híres filológus, ókori-középkori szerzők, középkor folyamán, latin szövegekben, másoló figyelmetlen, középkori kódexek, összes ismert, legrégebbi kódexben, egyes elírásokat, német nyelvű, egyébként igen, hazai szakirodalomban, Gárdonyi Gézától, Jordanes Gótok, Theodor Mommsen, Móra Ferenc, Mócsy András, Rejtélyek Könyves Kálmán, Ernst Sedlmayrhez, Magyar Nemzeti Múzeumban, Könyves Kálmán, Boczi Klára, Hans Sedlmayr, Kurt Sedlmayr, Magyar Nemzeti Múzeumnak, ANULUS COLOMANNI REGIS, GUTANI TABAL, Thebal-gyűrűk Európában, Nemzeti Múzeumba, Magyar Nemzeti Múzeum, Simon Gergely, Simon Gergellyel, Isten Ádámnak, Részlet Károli Gáspár, Urunk Jézus, Isten Szolgálóleánya, Ezért Szolgálóleánya, Isten Szolgálóleányának, Atya Fia,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.20. 20:32 Putyin: az új orosz fegyverek paraméterei megengedik a nemzetközi vizekben ...
02.20. 20:32 Női kosárlabda Euroliga - Soproni győzelem, pályaelőny a negyeddöntőben
02.20. 20:22 Jégkorong Erste Liga - Gyergyói siker Bécsben
02.20. 20:02 Várakozások felett nőtt a Magyar Telekom bevétele tavaly és az utolsó negye...
02.20. 20:02 Férfi röplabda Extraliga - Kecskeméten nyert a Kazincbarcika
02.20. 20:02 Magyar Kupa - Kétgólos előnyben a Ferencváros
02.20. 20:02 Növekvő árbevétel mellett csökkent a Rába nyeresége 2018-ban
02.20. 19:52 Cercetătorii suspectează că la baza diversiunii militare de după fuga din 1...
02.20. 19:42 A privát banki szolgáltatásban tavaly mintegy ötezer milliárd forintnyi vag...
02.20. 19:42 ÉVOSZ: az építőipar további bővülése előtt álló legnagyobb kihívás a hatéko...
Tudjátok ?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
még több kérdés
Blog Címkék
Teremtmény  Órák  ccCcc  Személyiség  5. évközi hét péntek 02.15  Kellemes kávézást  Krisztus győzelmében osztozni  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Végre péntek  A Hármashatárhegytől a Koporsó...  Facebookon kaptam  Kellemes hétvégét  Jó reggelt , szép napot  Png rózsa  Többet ér egy szál virág , mit...  Facebookon kaptam  Keresztyén élet  Kellemes hétvégét  Lila virágok  Krisztus győzelmében osztozni  Megérkezett Suri az első gólya  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Többet ér egy szál virág , mit...  Kozmikus szerep  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Love  Facebookon kaptam  Keresztyén élet  Megérkezett Suri az első gólya  Személyiség  Enneagram: A Nyolcas színezetű...  Png rózsa  Erdő Péter bíboros megköszönte...  Görögország......  sajtos tallér gofrisütőben  Szèp estét kedves látogat...  Farsang  Facebookon kaptam  Magyar foci  Krisztus testének tagjaiként  Szigetek szigete.......  A nő 50 felett........  Reggeli a teraszon  ccCcc  Orchidea  Gondolat........  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tavaszi virágok  ooOoo  Hő hatására  Halhatatlanság  Facebookon kaptam  A nő 50 felett........  Rózsa a korláton  Teremtmény  Meghalás és feltámadás  sajtos tallér gofrisütőben  Görögország......  Orchidea  Tavaszi virágok  Szerelem - romantika  Szép napot!  Személyiség  Kellemes délutánt kívánok!  Krisztus testének tagjaiként  Jó reggelt , szép napot  Új teremtmény  Végezzük bárhogy is . . .  Harmonia.......  Kellemes hétvégét  Gondolat........  Aranyosi Ervin: Színjáték az é...  Png nő  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép napot!  Sárga rózsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kegyelem  Valentin nap Megoszlik a vélem...  A madarak királya......  Kellemes hétvégét  Tavaszi virágok  Halhatatlanság  Png nő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  tél  Rózsa a korláton  Hívogat a napsugár . . .  Tüzes napkoronggal ébred a haj... 
Bejegyzés Címkék
temetésben részt, kutatók Attila, szövegrészletet Jordanes, koporsóvitelre használt, híres filológus, ókori-középkori szerzők, középkor folyamán, latin szövegekben, másoló figyelmetlen, középkori kódexek, összes ismert, legrégebbi kódexben, egyes elírásokat, német nyelvű, egyébként igen, hazai szakirodalomban, kutatók figyelmét, eredeti szövegben, coperculum szót, rendelkezésünkre álló, történetíró Attila, steppei lovas, halott teljes, jövőben előkerülne, népvándorlás-kori sírok, magányos sírokra, temetésnél jelen, szándékot mutatja, babonás nagykirály, égiek rosszallását, régészek emiatt, szerényebb mellékletanyag, régészek találnak, sírban fekvő, magyarországi talaj, régészeti emlékanyagnak, pusztító vegyi, régész tehát, 1800-as évek, különös lelet, uradalom intézőjéhez, 1900-as évek, család legidősebb, gyűrű Könyves, boszorkányokról szóló, mágiával összehozható, boszorkányok létezését, tankönyvek oldalain, törvények egy-egy, fejez általában, mondatot tartalmaz, törvénykönyvébe foglalt, kereszténység megerősítését, pogány hitvilág, törvénykönyvben törvényt, bűbájosok ellen, törvényt csak, ispán emberei, kivégzéssel volt, boszorkányperek száma, hozzá kapcsolódó, ország nehéz, szájában vitt, templomból szent, férje mellől, legrégibb magyar, gyűrű birtokosai, híres növénynemesítő, magyar műemlékvédelmet, szintén növénynemesítő, intézmény tulajdonába, lelet különlegessége, lehető legrövidebb, aranygyűrű egyike, középkori Magyarország, gyűrű személyes, karika belsejében, szöveg egyértelmű, arámi illetve, arisztokrácia körében, egyszerűbb kivitelű, végtelen szimbóluma, zárt teret, viselője védelmet, ártó hatalmak, adományozó család, gyűrűt egykor, gyűrű néhány, korai magyar, következő példázatokhoz, szövegek magukért, kicsit másképpen, kígyó pedig, kert fáinak, fának gyümölcséből, kertnek közepette, mely napon, asszony pedig, kígyó ámított, asszony között, neked fejedre, , ,
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 10673 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 657
  • e Hét: 1692
  • e Hónap: 6622
  • e Év: 15314
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.