Belépés
kirscha.blog.xfree.hu
Az ember úgy változtathatja meg életét, hogy megváltoztatja gondolkodását. Kirsch Attila
1954.12.26
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A fájdalom értelme
  2016-05-24 10:48:29, kedd
 
   
  A fájdalom értelme


Minden civilizáció és vallás kiemelten foglalkozik a fájdalom és szenvedés kérdéseivel. Miért kell az embernek elviselni, van-e célja, értelme, jó-e, elviselendő rossz, vagy legyőzendő ellenség?
A fájdalom - létezik. Ezt a megállapítást már korai őseink is megtették. Keveset tudtak tenni a megelőzéséért vagy csillapításáért, ezért úgy vélhették, erősnek kell lenni, tudni kell elviselni. Erre utal, hogy szinte minden felnőtté avatási rituáléban kulcsfontosságú volt a fizikai fájdalom elviselése. Csak az válhatott a törzs teljes jogú tagjává, aki elviselte a kínzásokat. Ez fontos volt a túléléshez, a mostoha körülmények elviseléséhez, a háborúhoz egyaránt. A fájdalom fizikai okát nyilván felismerték, valódi, ezen túli eredetét bizonnyal ártó szellemi erőknek tulajdonították. Nem túl valószínű, hogy a lelki fájdalmakkal sokat törődtek volna. Bár a gyógyítók mindent megtettek, hogy csökkentsék a fájdalmat, őseinknek sokszor el kellett viselniük, de aligha hihetjük, hogy különösen örültek volna neki, vagy kívánatosnak tartották volna.
A keresztény világ az egyetlen, ahol azt tanítják, hogy a fájdalom közelebb visz Istenhez, sőt nem csak erény, de céllá is válik. Jézus szenvedése mintává vált: ő az emberekért szenvedett, az embernek pedig őérte kell szenvednie. Noha a mai egyház sok mindenről másként gondolkodik, a kétezer éves hatást nem lehet csak úgy kitörölni a kultúrából és a tudatokból. A keresztény aszkézisnek ez az eredete teljesen más, mint a keleti vallások önsanyargatásának. Nálunk a szenvedés érték volt, akár szentté is válhatott, aki Isten nevében halálra kínozta magát, a szentté avatott mártírok szadista kínzásainak hátborzongató története pedig évszázadokig a legfontosabb erkölcsnemesítő tanítások szerepét töltötte be. Nem tagadhatjuk, ez emberek millióit tanította önfeláldozásra, önzetlenségre. Mint mindenütt, a problémát itt is a túlzásokban kell keresni, a fájdalom önmagáért való értékké magasztalásában. Ez a szemlélet összhangban állt a középkori kereszténység minden életörömöt sátáninak, bűnösnek tartó felfogásával, amely erőteljesen neurotizálta az egész civilizációnkat. Sajátos módon a fájdalom elviselését szenteknél Istentől, eretnekeknél a Sátántól kapott segítségnek tudták be. Az előzőeknél a fájdalom okozója gonosznak, míg az utóbbi esetben a hit és a keresztényi szeretet védelmezőjének számított, cselekedete pedig istenfélő tettnek. Félelmetes még elgondolni is, hány torz, perverz lélek talált kielégülést az inkvizívió szadizmusában, amelyhez minden földi és égi segítséget megkaptak, vagy legalábbis megkapni véltek.
Csak zárójelben jegyezzük meg, miféle torz gondolkodás Isten nevében ítéletet mondani valaki felett? Ha Isten mindenható, lesz rá módja, hogy megbüntesse, ha valaki megbántotta. Vagy megbocsátja, hiszen ezt várja az embertől is. De tud-e halandó ember kárt okozni a Mindenhatónak? És miért gondolja az ember, hogy Isten szerepét átveheti? Ez legalább akkora istentelenség, mint az eretnekek bűnei! Nem nehéz átlátni, valójában az inkvizíció valódi célja nem ez volt, hanem a megfélemlítés és manipuláció. A fájdalom-okozással való fenyegetés a pedig rendszerint beválik, akár a mai titkosszolgálati és katonai gyakorlatban is.
Bár a középkor sötét századai elmúltak, a fájdalom, szenvedés valójában mindmáig a nyugati kultúra tisztázatlan kérdései közé tartozik. Ahogyan sok mindennek, ennek sincs igazán kultúrája. Bár a fogyasztói társadalom teljesíthetetlen - mondjuk ki, hazug - ígéretei közé tartozik, hogy a fogyasztás az életet könnyebbé, fájdalom- és szenvedésmentesebbé tudja tenni, nagyjából a következő módokon reagálunk a fájdalomra:
Vannak, akik a legkisebb kellemetlenségre is azonnal gyógyszert keresnek (itt a fizikai fájdalomra gondolunk). Ők a fogyasztói társadalom által elrontott emberek, a gyógyszerreklámok követői - hipochonderek, vagy alkatilag, illetve neveltetésükből eredően (ilyen minta is van!) a legkisebb a fájdalomtűrő képességük. Utánuk következnek, akik egy bizonyos mértékig el tudják viselni, aztán keresnek segítséget. Itt lehetnek azok, akik ezoterikus, vagy pszichoszomatikus szemlélettel először a fájdalom jelzés- és üzenet-értéket szeretnék megérteni, mielőtt csillapítanák. A skála másik végén gyógyíthatatlan fájdalmat is csendben, bátran elviselők, a Gondviselés akaratában vagy a karmában feltétlen megnyugvók vannak - ez még egészséges viszonyulásnak mondható. A túlzó végletet a mazochisták és a mártírkodók, fájdalmukkal kérkedők képviselik.
A nyugati orvoslás a fájdalmat - a betegséggel együtt - feltétlen rossznak, legyőzendőnek tekinti. Bár evidens, hogy a fájdalom jelzés valami kóros működésről, ezen a funkcióján túl feleslegesnek tekinti. A beteg is ahhoz van szokva, hogy a tüneteire azonnal fájdalomcsillapítókat kapjon, és nem könnyen fogadja el, ha ezt a természetgyógyász nem feltétlen helyesli. Ez a magatartás - túl a gyógyszerek káros hatásán - mindenképpen jelez valami gyengeséget, elpuhultságot. A fájdalom elviselését ,,meg kell tanulni együtt élni vele" jelszóval csak a legutolsó esetben javasolja a nyugati orvos. A materialista orvoslás két esetben apellál Istenre és a hitre: ekkor, és a végzetes diagnózis közlésekor.
A fájdalmat a hétköznapi életben kétségbevonhatatlan tényként éljük meg. Ha fáj valamink, érezzük, tudjuk és nem lehet meggyőzni az ellenkezőjéről. Bár a tudomány tudja, hogy a fájdalom voltaképp szubjektív, nehezen mérhető pszichés jelenség, az egyik ember fájdalma fizkailag teljességgel érzékelhetetlen a másik számára, sohasem vonta kétségbe a létezését. Egyedül a ,,tapasztalati" és ,,lényegi" világot kettéválasztó duális gondolkodásban merülhet fel, hogy megkérdőjelezzék a fájdalom tényleges létét. A fájdalom csak a ,,tapasztalati", illuzórikus világban létezik, ezért nem más, mint illúzió. Ugyanaz nagyon fáj az egyik embernek, míg alig a másiknak - hogyan is lehetne objektív? ,,Az én fájdalmam"- mondja a nyugati, mintha a fájdalom birtok lenne (és a mazochista még örül is, büszkén viseli, mutogatja a fájdalmát). ,,Kinek fáj?" - kérdezné erre a keleti, aki tudja, hogy a teste is csak birtok, nem a birtokos. A válasz erre csak az lehet, hogy nem nekem, hanem a testemnek, én pedig nem a testem vagyok. Lehet, hogy fáj a kabátomnak, ha elszakad, de én mégsem a kabát vagyok, még ha rajtam is van. Ez lényegileg független attól, hogy a testemben érzőidegek vannak és a jelzéseiket végső soron az érzékeli, akit önmagamnak érzek. Ugyanígy, a lelki fájdalom is ,,csak" a lelkemé, az érzelmeimé, nem az enyém. Mindez nagyon logikus, de jelent-e segítséget a fájdalomban? Ha a fentieket nem értjük, aligha. Ha igen, a fájdalom sokkal kezelhetőbbé válik. Kevésbé vagyunk kiszolgáltatva neki, nem bénít meg, nem tesz kiszolgáltatottá. Megtanuljuk elfogadni, ha kell, együtt élni vele, vagy átlépni rajta és objektíven, külsőként szemlélni. Persze nagy fájdalom esetén erre csak a spiritualitás, a meditáció nagymesterei képesek, de sok példánk van arra, hogy ez megtehető.
A fájdalomcsillapítás - helyesebben a fájdalmon való túllépés - keleti módszere a nem azonosulás, például a fájdalom tárgyiasítása. De ezt tanítja az agykontroll és számos más módszer is. Ha nem ragaszkodunk ahhoz, hogy egyek vagyunk a fájdalommal, megkereshetjük a fájdalmat, mint idegen ,,testet" magunkban, alakot, formát, színt, szagot stb., azaz fizikai, érzékszervi jellemzőket adunk neki, és máris önmagunkon kívül helyezhetjük és megszüntethetjük. A lényeg tehát: nem én ,,fájok", a fájdalom valami tőlem elkülöníthető, rólam leválasztható dolog.
Ez nem jelenti azt, hogy más módszerrel nem szabad a fájdalmat csillapítani. A fenti módszer nagyon hatásos kisebb fájdalmaknál, de egy nagy fájdalom, mondjuk egy epegörcs képtelenné tehet arra, hogy ezt megcsináljuk, vagy legalábbis egy nagy jógi tudása kellene hozzá. Ilyen esetben bizony indokolt a gyógyszeres csillapítás is, (még ha nem is ért ezzel egyet minden természetgyógyász), egyszerűen azért, mert túl sok tudati energiát von el, és a fájdalmas helyhez köti a gondolatainkat. A túl sok, tompító fájdalomcsillapító pedig a fájdalom tudatos kezelését teszi lehetetlenné.
Buddha a fájdalmat korántsem tartja célnak, vagy erénynek. Mint minden szenvedést, ezt is a nemtudás, ragaszkodás és gyűlölet következményének tartja, amely az okok megszüntetésével, a helyes élettel megszüntethető. Ugyanez az út vezet a megvilágosodáshoz is. Ezen az úton a fájdalom nem ellenség, helyes felfogással, eszköz lehet a megvilágosodáshoz. A fájdalom nem erény, de átalakítható, energiája, mint minden negativitásé, hasznos nyersanyag lehet. A módszer a tudatosítás, a fájdalom üzenetének megértése. A fájdalom nyilvánvalóan karma, előző tettek, gondolatok vagy szavak következménye, amit meg kell élni - de nem benne ragadni és azonosulni vele. Megélése eszköz lehet a karma ledolgozására, teljesítésére is - de csak addig, amíg magasabb szintű megoldást nem találunk. Ott, ahol aszkézist gyakorolnak - nem kötelességként és nem egyetlen üdvözítő módszernek tekintve - a fájdalom elviselése ott sem önmagáért való érdem, egyszerűen csak módszer a test uralására, a test és tudat különválasztására.
Mindezek ellenére a fájdalom hozzátartozik az élethez, szükségünk van rá, ahogyan az örömre is - egymás kiegészítői, egy tőről fakadnak, egyik nélkül értelmetlen a másik. Aki nem érez testi fájdalmat, az súlyosan fogyatékos, rendkívül sérülékeny ember, sokkal kiszolgáltatottabb, mint akinél a fájdalom képes a veszélyt, az elváltozást jelezni, figyelmeztetni. Szükségünk van a mások fájdalmára is: együttérzésre, segítőkészségre tanít. Lelkileg beteg, akiből ez hiányzik. Mind a keleti, mind a nyugati világban nagyszerű példákat, tanításokat kapunk erről. Embertelen, rideg, végletesen önző az, aki a másik fájdalmára érzéketlen. Ráadásul - és ez klinikai tapasztalat - az a beteg, aki nem fordul magába, nem dédelgeti a saját fájdalmát, hanem inkább másokra figyel, segít a nála elesettebbek gondozásában, sokkal gyorsabban gyógyul. Gyógyítja az a tudat, hogy hasznára van másoknak. Buddha azzal gyógyította a gyermekét sirató anya fájdalmát, hogy más szenvedőket kerestetett vele: a fájdalom bénító erejével szemben felébresztette az együttérzés gyógyító energiáját.
A recept tehát a fájdalom kezelésére: elfogadni, tudatosítani a létezését, megérteni a jelentését, átalakítani az energiáját - és a sokszor már meg is szűnt. Ez azt jelenti, hogy vegyük tudomásul, azért van fájdalmunk, mert szükségünk van rá, bármilyen rossz is, értünk és nem ellenünk van. Próbáljuk megérteni, túl a testi jelzéseken, valójában mit üzen, mire akar figyelmeztetni. Erre ugyanaz a megközelítés vonatkozik, mint a betegségek értelmezésére. Kitűnő könyvek jelennek meg erről a pszichoszomatikus (és a szomatopszichés) szemléletről, hiszen a kettő együtt lesz egész, folyamatosan, ráadásul közérthető nyelven, érdemes forgatni őket. Ha megértjük az üzenetet és nem ellenségként kezeljük, a fájdalom energiáját segítő erővé alakíthatjuk, és ha ez megtörtént, lehet, hogy már nincs is szükségünk rá.
Persze nem szabad megfeledkeznünk a fizikai szintről se, korántse biztos, hogy minden fájdalmunkat egyszerűen ,,el tudjuk meditálni": a lyukas fogat be kell tömni, a beteg testet-lelket meggyógyítani, különben csak a tünetet szüntettük meg. Ha pedig belemerülnénk az önsajnálatba, a fájdalom mazochisztikus örömébe, gondoljunk ilyenkor másokra, azokra, akik sokkal nehezebb helyzetben vannak nálunk. Sajnos ilyenek mindig bőven vannak és már sem gondoljuk, hogy a mi fájdalmunk a legelviselhetetlenebb.

Szerző: Kövesi Péter

Link 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Címkék: megszüntetésével, következményének, megkérdőjelezzék, kellemetlenségre, kiszolgáltatottá, titkosszolgálati, megszüntethetjük, teljesíthetetlen, gyógyíthatatlan, magasztalásában, neveltetésükből, tulajdonították, segítőkészségre, érzékelhetetlen, civilizációnkat, kulcsfontosságú, csillapításáért, erkölcsnemesítő, megfeledkeznünk, szomatopszichés, figyelmeztetni, védelmezőjének, gondolatainkat, viszonyulásnak, felébresztette, ellenkezőjéről, mazochisztikus, megkereshetjük, megszüntethető, gondolkodásban, önfeláldozásra, kötelességként, kiszolgáltatva, ledolgozására, csillapítanák, nyilvánvalóan, fájdalom értelme, embernek elviselni, fájdalom –, megelőzéséért vagy, fizikai fájdalom, törzs teljes, mostoha körülmények, háborúhoz egyaránt, fájdalom fizikai, lelki fájdalmakkal, gyógyítók mindent, keresztény világ, fájdalom közelebb, emberekért szenvedett, embernek pedig, kétezer éves, Kövesi Péter,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
A gyümölcsöt nem akkor élvezhe...  Március  Facebookon kaptam  Ima a szenvedő Krisztushoz  A gyümölcsöt nem akkor élvezhe...  József Attila: MINDENT HAGYOK  Kun Magdolna: A te nagymamád  Áprily  Ennyit a szófogadó téli szunyo...  Orchidea  4326 fővel emelkedett a beazon...  Tiszta lap  Kellemes hétvégét!  Facebookon kaptam  Szép estét, jó éjt!  Egy különleges évforduló - Ger...  Liroconita kristály  Útravaló – 2021. március...  Folytassuk utunkat, bízzunk  Ima a szenvedő Krisztushoz  Állatvilág....  Női tenisz  Tegnapunk múlttá változott  Állatvilág....  Kis barátok.....  Dsida Jenő : Mindent neked ado...  4326 fővel emelkedett a beazon...  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Itt a meteorológiai tavasz els...  Facebookon kaptam  Újra itt a tavasz  Mai harmónia kártyám  Magyarországon jelenleg alkalm...  Várnai Zseni: A bagoly és a ci...  Spárga  2764 az új fertőzött  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Fosztofilit ásvány  Naplemente  Szép jó éjszakát kívánok Minde...  Kávézó nő  Png rózsa  Egy különleges évforduló - Ger...  Facebookon kaptam  Csokor vázában  Saláta  Szép estét, jó éjt!  Tulipànok  Kellemes délutánt!  Nem szabadna hagyni  A te nagymamád  Vén diófa  Zöldségek  Fantom fluorit ásvány  Ferenc pápa üzenete 02.28  Újra itt a tavasz  Várnai Zseni: A bagoly és a ci...  Facebookon kaptam  Tegnapunk múlttá változott  Tegnapunk múlttá változott  A virágok arra tanítanak, hogy...  Kellemes kávézást  Tulipán csokor  Tavasz illatú március  Várnai Zseni: Száguldó idő  Folytassuk utunkat, bízzunk  Tulipán csokor  Az almáskertben  Tulipán csokor  Jaroszita ásvány  Rizs  2. nagyböjti hét hétfő 03.01  Kellemes délutánt  Orchidea  Tulipán csokor  Zöldségek  Facebookon kaptam Krisztinától  Itt a tavasz  Tulipán csokor  Csokor vázában  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Március - Böjtmás hava - tavas...  Ha egyszer tavasz akar lenni  Egyszerre  Csokor vázában  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt!  Facebookon kaptam  Png tulipànok  Kálcium volframát  Aranyosi Ervin: Ugatom a Holda...  Kellemes, szép napot!  Képes idézet !  Png kutya  4326 fővel emelkedett a beazon...  2. nagyböjti hét hétfő 03.01  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
fájdalom értelme, embernek elviselni, fájdalom &#8211, megelőzéséért vagy, fizikai fájdalom, törzs teljes, mostoha körülmények, háborúhoz egyaránt, fájdalom fizikai, lelki fájdalmakkal, gyógyítók mindent, keresztény világ, fájdalom közelebb, emberekért szenvedett, embernek pedig, kétezer éves, keresztény aszkézisnek, eredete teljesen, keleti vallások, szenvedés érték, szentté avatott, legfontosabb erkölcsnemesítő, túlzásokban kell, fájdalom önmagáért, szemlélet összhangban, középkori kereszténység, egész civilizációnkat, fájdalom elviselését, fájdalom okozója, utóbbi esetben, keresztényi szeretet, inkvizívió szadizmusában, eretnekek bűnei, inkvizíció valódi, pedig rendszerint, középkor sötét, nyugati kultúra, fogyasztói társadalom, életet könnyebbé, következő módokon, legkisebb kellemetlenségre, fizikai fájdalomra, gyógyszerreklámok követői, fájdalomtűrő képességük, bizonyos mértékig, fájdalom jelzés-, skála másik, karmában feltétlen, túlzó végletet, nyugati orvoslás, fájdalmat &#8211, betegséggel együtt, fájdalom jelzés, tüneteire azonnal, magatartás &#8211, gyógyszerek káros, legutolsó esetben, nyugati orvos, materialista orvoslás, végzetes diagnózis, hétköznapi életben, tudomány tudja, fájdalom voltaképp, egyik ember, másik számára, fájdalom tényleges, fájdalom csak, egyik embernek, másiknak &#8211, fájdalom birtok, válasz erre, testem vagyok, kabát vagyok, testemben érzőidegek, jelzéseiket végső, lelki fájdalom, fájdalom sokkal, meditáció nagymesterei, fájdalmon való, fájdalom tárgyiasítása, lényeg tehát, fájdalom valami, fájdalmat csillapítani, fenti módszer, nagy fájdalom, epegörcs képtelenné, nagy jógi, gyógyszeres csillapítás, fájdalmas helyhez, fájdalom tudatos, fájdalmat korántsem, okok megszüntetésével, helyes élettel, fájdalom üzenetének, fájdalom nyilvánvalóan, karma ledolgozására, fájdalom elviselése, test uralására, fájdalom hozzátartozik, tőről fakadnak, súlyosan fogyatékos, , ,
2021.02 2021. Március 2021.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 16396 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 95
  • e Hét: 927
  • e Hónap: 669
  • e Év: 36856
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.