Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az embrió személyi méltósága
  2008-12-20 21:29:37, szombat
 
   
  Dignitas personae – az embrió személyi méltóságának védelmében
Magyar Kurír december 15. 10:39


„Minden emberi lénynek, fogantatásától természetes haláláig, kijár a személy méltósága.” A kezdőmondat adja a legújabb bioetikai témájú vatikáni dokumentum alapvető értelmezési kulcsát. A benne vizsgált különböző eljárások – a mesterséges megtermékenyítéstől az őssejtkutatásig – erkölcsileg aszerint megengedhetők vagy elítélendők, hogy ezt az elvet figyelembe veszik-e.


A Hittani Kongregáció 2008. szeptember 8-i dátumot viselő, december 12-án nyilvánosságra hozott Dignitas personae (A személy méltósága) kezdetű útmutatása (instrukció) olyan – a szélesebb közvéleményt is érdeklő és érintő – témákban kívánja segíteni az eligazodást, mint az utódnemzéssel kapcsolatos újabb eljárások vagy az embriók és az ember genetikai állományának manipulálására irányuló kutatások. A hasonló kérdésekkel foglalkozó 1987-es Donum vitae útmutatás frissítésének tekinthető, hiszen az utóbbi két évtized tudományos fejlődésére és elterjedt gyakorlatára reflektál.

Amint arra az utasítás ismertetésekor Rino Fisichella, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke rámutatott, a következő évtizedekben a társadalom életét leginkább meghatározó kihívásnak a fogantatástól a természetes halálig tartó emberi élet méltóságának védelme bizonyulhat. Az egyház fontosnak tartja, hogy megszólaljon ezen a területen, hogy az emberiség közös erkölcsi örökségének részét képező elvek fényében vizsgálja a tudományos fejlődés legújabb vívmányait. Minthogy a tudományok jóra és rosszra egyaránt irányulhatnak, művelésük során az emberi méltóság elismerésében gyökerező etikai elvekhez kell igazodni.

A modern genetikai eljárásokkal való visszaélés például diszkriminációhoz, a gyengébbek elpusztításához vezethet, s általában véve az embert eszköznek tekinti. Miközben a gyermek utáni vágy a legérthetőbb természetes emberi igények közé tartozik, megvalósítása nem járhat együtt emberi élet kioltásával, sem pedig a házasság és a házastársak közötti kapcsolat természetének tagadásával.

A két alapelv

A Dignitas personae szerint a mesterséges utódnemzési technikákat, a genetikai és az embriókutatások erkölcsi értékét két alapelv fényében kell vizsgálni, amelyek elfogadásából automatikusan következik mi az, amit meg szabad tenni, s mi az, amit nem.

A legfontosabb alapelv minden emberi lény személyi méltóságának tiszteletben tartása, mégpedig fogantatásától természetes haláláig. A Dignitas personae leszögezi, hogy az embrió is az emberi személy méltóságával bír. Ugyanis az emberi lény életének minden – születés előtti és utáni – szakaszát vizsgálva nem lehetséges abban bármiféle természetbeli változást vagy erkölcsi értéke kialakulásában valamiféle fokozatosságot felfedezni: antropológiai és etikai értelemben mindvégig teljes értékűnek számít. Tehát kizárólag olyan eljárások erkölcsileg megengedhetők vele kapcsolatban, amelyek ezt a méltóságát s konkrétan az élethez való jogát nem sértik. Ez a méltóság pedig mindenekelőtt azzal jár, hogy az embert mindig önmagáért való célnak kell tekinteni, és sohasem szabad eszközként használni.

A másik fontos alapelv, hogy az emberi élet továbbadásának természetes színtere a házasság, vagyis a kölcsönös szereteten és önátadáson alapuló házastársi aktus. A házasfeleknek joguk van kizárólag egymás révén szülővé válni, és joguk van a szexuális egyesülés sajátosan emberi intim természetéhez. Ez biztosítja ugyanis a felelős hozzáállást a világra jövő emberi lény méltóságának tiszteletben tartásához.

A meddőség kezelése kapcsán mindazok az eljárások tiszteletben tartják a fenti alapelveket, amelyek esetében az orvosi beavatkozás nem lép a házastársi aktus helyébe, hanem csupán abban segít, hogy természetes módon megvalósulhasson, illetőleg elérje célját, vagy a természetes termékenység előtt álló akadályokat távolítja el.

Erkölcsileg nem megengedhetők ellenben azok az eljárások, amelyeknél az utódnemzés elszakad a házastársi aktustól, s még inkább azok, amelyek esetében embriók élete kerül veszélybe.

Mesterséges megtermékenyítési eljárások

A lombikban történő megtermékenyítésnél közismerten nagy a „feláldozott embriók” száma: nem mindegyiket ültetik be az anyaméhbe, hanem vagy megsemmisítik, vagy lefagyasztva tárolják. Ehhez társulhat még egyfajta előzetes szelekció is az előállított embriók között. Mindegyik esetben a házastársi szeretetet kifejező aktus helyébe egy technikai eljárás lép, ahol az embrió is csak eszköz, aminek elvesztését tudatosan vállalják. Pedig – mutat rá a dokumentum – más területen egyetlen ilyen súlyos következményekkel járó orvosi beavatkozást sem tartanak szakmailag és etikailag elfogadhatónak. Hasonló megítélés alá esik a sejtplazmába történő spermiuminjekció (ICSI) is, ahol ugyancsak meghatározónak bizonyul a „technika uralma az emberi személy eredete és sorsa felett”.

Az embriók lefagyasztása (kriokonzerválás) összeegyeztethetetlen a személy méltóságával: általa emberi lények vannak életveszélynek vagy súlyos egészségkárosodás veszélyének kitéve. Alapvetően eszközként kezelik őket, amikor esetleges későbbi „felhasználás” szándékával mesterségesen „előállítják” az embriókat. Az egyház tehát ezen eljárás megszüntetését szorgalmazza. Már csak azért is, mert a már meglevő lefagyasztott embriók tömegeit illetően sajnos nincsen erkölcsi szempontból elfogadható kiút. Minden felmerült megoldás (megsemmisítésük, „örökbefogadásuk” vagy más szülők általi kihordásuk, kísérleti célokra történő felhasználásuk) további erkölcsi aggályokat vet fel, így – állapítja meg az utasítás – ezen elhagyott („árva”) embriók esetében lényegében orvosolhatatlan helyzettel szembesülünk. Az egyedüli petesejt lefagyasztása viszont nem önmagában erkölcstelen, hanem a mesterséges megtermékenyítés során történő későbbi felhasználásának módja válik azzá.

A mesterséges megtermékenyítési eljárásoknál (FIVET) problémát szokott jelenteni a többszörös terhesség kialakulása (egyszerre több beültetett embrió is fejlődésnek indul). Bevett gyakorlattá vált ezért az ún. embrió-redukció, vagyis a nemkívánatos embriók elpusztítása, ami pedig szelektív abortusznak számít.

A beültetés előtti diagnózis esetében nem más történik, mint hogy az embriók közül nemük vagy különféle betegségeik esélye, esetleg emberi tulajdonságaik szűrése céljával kiválasztják a legmegfelelőbbet vagy a leginkább kívánatosat, majd a többit általában megsemmisítik. Ez esetben nemcsak abortuszról van szó, de a válogatás okán sokszor rejtett diszkriminációról is. Mindenesetre az embriókat laboratóriumi termékként kezelik.

A dokumentum foglalkozik a nemkívánatos terhesség megelőzésére szánt olyan szerekkel, mint az ún. esemény utáni tabletta, illetve az abortusztabletta. Ez utóbbi a már beágyazódott embriót pusztítja el. Az előbbi kategóriába tartozó szerek pedig az esetlegesen jelen levő megtermékenyült petesejt beágyazódását hivatottak megakadályozni (tehát ha éppen nincs megtermékenyülés, nincs abortusz). Ám használatuknál az abortuszra irányuló szándék általában jelen van.

Génterápia

A génterápia két válfaja közül az ún. szomatikus génterápia erkölcsileg elfogadhatónak bizonyul, mert egy konkrét személy adott betegségén hivatott segíteni, ám nem módosítja öröklődő génállományát. Ellenben az ún. csírasejtes génterápia (ami az ivarsejtek módosításával jár) a tudomány jelenlegi állása fényében nem tűnik megengedhetőnek, a következő generációkra gyakorolt előre nem látható hatásai miatt.

Az egyéb genetikai manipulációk, amelyek különféle kívánalmaknak megfelelően „feljavítani” törekszenek a születendő gyermek tulajdonságait (eugenetika), közvetetten diszkriminációhoz vezethetnek, az emberek közötti alapvető egyenlőség rovására. A háttérben felsejlik egy újfajta ember létrehozását célul tűző ideológia is, aminek lényege, hogy az ember a teremtő Isten helyébe akar lépni (az ún. transzhumanizmust a dokumentum nem említi kifejezetten, de Elio Sgreccia, a Pápai Életvédő Akadémia volt elnöke szerint utal rá). Hasonló okokból elítélendők az ember-állat hibrid embriók létrehozására irányuló kísérletek.

A reproduktív klónozás ugyancsak az emberi természet manipulálásával jár (egyfajta „biológiai rabszolgaságot” eredményezhet annak vonatkozásában, aki meghatározza a születendő ember tulajdonságait), ezért önmagában megengedhetetlen. Emellett pedig az új emberi lény létrejöttét teljesen elválasztja a házastársak kölcsönös önátadásától és a szexuális dimenziótól. A terápiás klónozás pedig amiatt elítélendő, mert az emberi lényt eszközként kezeli, amikor kifejezetten terápiás célból „hoznak létre” később elpusztítandó embriókat. Két újabb eljárás, a módosított sejtmag-átültetés (ANT), illetve a petesejt átprogramozása (OAR) esetében további tisztázásra vár, hogy az általuk létrehozott „termék” minek számít.

Az őssejtkutatás esetében a megengedettség kritériuma, hogyan nyerik ki azokat. Súlyosan erkölcstelen az a fajtája, amely embriók feláldozása révén tesz szert őssejtekre, míg a felnőtt szervezetből, a köldökzsinór-vérből vagy a természetes úton meghalt magzatokból kinyert őssejtek felhasználása megengedett. Az instrukció azt is megemlíti, hogy a kutatás jelenlegi állása szerint éppen az őssejtek ez utóbbi fajtájának felhasználása hoz jobb eredményeket.

Szintén elsősorban a kutatók számára jelent lelkiismereti kérdést az embriók felhasználásával előállított anyagokkal történő kísérletekben való részvétel. A Dignitas personae egyértelművé teszi: nem ad erkölcsi szempontból felmentést az a körülmény, hogy a kutató közvetlenül nem vett részt embriók elpusztításában, ha az így nyert „termékeket” használja. Természetesen ezen belül a felelősségnek különböző fokozatai vannak. Ellenben igazolható lehet, súlyos okok miatt, ha a szülők hozzájárulnak az ilyen anyagok felhasználásával készült oltóanyagok alkalmazásához gyermekük egészségének megóvása érdekében.

Az útmutatás jellege és hatása

Az instrukció műfaja szerint a törvényi előírások jobb megvilágítását, illetve végrehajtásuk konkrét módozatának kimunkálását célozza. A rendes, egyetemes egyházi tanítóhivatali megnyilatkozások körébe tartozik, vagyis az isteni kinyilatkoztatásban foglalt hitbeli és erkölcsi kérdéseket segít jobban megérteni; iránymutatását tehát a hívőknek vallásos lelkülettel kell követniük.

A Dignitas personae utasítást a Hittani Kongregáció készítette el és adta ki, a Pápai Életvédő Akadémia és számos további szakértő bevonásával. A dokumentumot XVI. Benedek jóváhagyta, tehát úgy kell tekinteni, mint pápai megnyilatkozást. A benne foglaltak nem tartoznak a tévedhetetlen tanítás kategóriájába, hiszen funkciója éppen az, hogy az örök és változatlan elveket egy adott kor konkrét és ezért változó körülményeire – jelen esetben a gyorsan fejlődő biológiai tudományok területére – alkalmazza.

Érszegi Márk Aurél/Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: megengedhetetlen, megvalósulhasson, felhasználásával, spermiuminjekció, megtermékenyülés, megnyilatkozások, felhasználásának, megtermékenyítés, legmegfelelőbbet, abortusztabletta, orvosolhatatlan, őssejtkutatásig, örökbefogadásuk, megsemmisítésük, megtermékenyült, kriokonzerválás, embriókutatások, megnyilatkozást, elpusztításához, megengedhetőnek, elpusztításában, manipulálásával, tulajdonságait, nyilvánosságra, tulajdonságaik, manipulálására, tanítóhivatali, ismertetésekor, fokozatosságot, rabszolgaságot, használatuknál, fogantatásától, alkalmazásához, elfogadhatónak, kialakulásában, vonatkozásában, embrió személyi, személy méltósága, kezdőmondat adja, legújabb bioetikai, benne vizsgált, elvet figyelembe, szélesebb közvéleményt, utódnemzéssel kapcsolatos, ember genetikai, hasonló kérdésekkel, utasítás ismertetésekor, következő évtizedekben, társadalom életét, természetes halálig, egyház fontosnak, emberiség közös, Magyar Kurír, Hittani Kongregáció, Rino Fisichella, Pápai Életvédő Akadémia, Elio Sgreccia, Érszegi Márk Aurél,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.22. 20:13 Férfi kosárlabda EK - Kikapott Lettországban a Körmend
01.22. 20:12 A magyar kultúra napja - Népművészeti és iparművészeti kiállítás nyílt a Pe...
01.22. 20:11 Férfi kézilabda Eb - Már csak Norvégia százszázalékos
01.22. 19:52 Davos - Zelenszkij: Ukrajnának Közép- és Kelet-Európa vezető országává kell...
01.22. 19:52 Női kosárlabda Euroliga - Soproni győzelem a Lyon ellen
01.22. 19:52 Az MLSZ szerint a hazai sajtó eltúlozta az UEFA jelentésében szereplő fizet...
01.22. 19:42 A magyar kultúra napja - Erdélyért életműdíjat kapott Szilágyi István író
01.22. 19:42 Ziua Culturii Maghiare - Scriitorul maghiar István Szilágyi, distins cu un ...
01.22. 19:42 Győri gyerekgyilkosság - Elkészítette az igazságügyi tárca a szükségesnek t...
01.22. 19:42 Több mint 100 milliós bírságot szabott ki a BKV-ra és a BKK-ra a közbeszerz...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Emile Verhaeren: A fagy  Facebookon kaptam  Reményem csupán csak egy lehet...  Félreértés.......  feleségként, anyaként milyen l...  Nem tudod  Nem tudod  Járás  Többet ér  Png kislány  Krisztus dicsérete  Boldog Névnapot  Moretti Gemma Emlékeim színes ...  Posertube  Facebookon kaptam  Útravaló – 2020. január ...  Elviselni  Reményem csupán csak egy lehet...  Madár etető  A legrangosabb hanglemezdíjat ...  Facebookon kaptam  Téli kép  Téli dal  Téli kép  Zene  Kocka  Téli dal  Megsebzés  "10 vitamin " A legfontosabb ...  Barát irigysége  Rózsa csokor vázában  Jézus megbocsát  Útravaló – 2020. január ...  Png kislány  Ha az ember szeret valakit  Mit tanít a Párizs érseke a ke...  Az üdvösség reménysége  Kellemes délutánt kívánok  A csokoládé gyógyhatásairól  Png cica  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gyógyteák  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A legrangosabb hanglemezdíjat ...  Facebookon kaptam  Png nő  Hóember  Pásztor Árpád: Hó  Png nő  Téli kép  Png nő  Téli kép  Útravaló – 2020. január ...  Szilágyi Domokos : Helyünk a v...  Haraggal elválni  Png nő  Erősítsd a lelkedet!  Tanácsok 40 felettieknek  Elviselni  Halogatás  Nemzeti palota Barcelonában  Halogatás  Hamar felejtünk  Krisztus dicsérete  Elhunyt Mészáros József (1938-...  Facebookon kaptam  Kondra Katalin: Kötelék Nem t...  Jézus megbocsát  Levendula csokrok  Mesterem nyomában  Kocka  Halogatás  Posertube  Kellemes délutánt kívánok  Fenyő  Mit tanít a Párizs érseke a ke...  Facebookon kaptam  Esztergomi Boldog Özséb áldozó...  16 szép kép a varázslatosan be...  Kondra Katalin: Kötelék Nem t...  Önismeret  Kellemes délutáni pihenést! .....  Esik a hó  Napraforgó  Facebookon kaptam  A nyomorúság mint üdvösségünk ...  Png kutya  "10 vitamin " A legfontosabb ...  Szèp napot kívánok  feleségként, anyaként milyen l...  Isten dicsőítése  Kék-fehér virágos torta  Ha az ember szeret valakit  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A nyomorúság mint üdvösségünk ...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Téli kép 
Bejegyzés Címkék
embrió személyi, személy méltósága, kezdőmondat adja, legújabb bioetikai, benne vizsgált, elvet figyelembe, szélesebb közvéleményt, utódnemzéssel kapcsolatos, ember genetikai, hasonló kérdésekkel, utasítás ismertetésekor, következő évtizedekben, társadalom életét, természetes halálig, egyház fontosnak, emberiség közös, tudományos fejlődés, tudományok jóra, emberi méltóság, modern genetikai, gyengébbek elpusztításához, embert eszköznek, gyermek utáni, legérthetőbb természetes, házastársak közötti, mesterséges utódnemzési, embriókutatások erkölcsi, legfontosabb alapelv, emberi személy, emberi lény, élethez való, méltóság pedig, embert mindig, másik fontos, emberi élet, kölcsönös szereteten, házasfeleknek joguk, szexuális egyesülés, felelős hozzáállást, világra jövő, meddőség kezelése, eljárások tiszteletben, fenti alapelveket, orvosi beavatkozás, házastársi aktus, természetes termékenység, utódnemzés elszakad, házastársi aktustól, lombikban történő, „feláldozott embriók”, előállított embriók, házastársi szeretetet, technikai eljárás, sejtplazmába történő, „technika uralma, embriók lefagyasztása, személy méltóságával, egyház tehát, egyedüli petesejt, mesterséges megtermékenyítés, mesterséges megtermékenyítési, többszörös terhesség, nemkívánatos embriók, beültetés előtti, embriók közül, legmegfelelőbbet vagy, leginkább kívánatosat, többit általában, válogatás okán, embriókat laboratóriumi, dokumentum foglalkozik, nemkívánatos terhesség, előbbi kategóriába, esetlegesen jelen, abortuszra irányuló, konkrét személy, ivarsejtek módosításával, tudomány jelenlegi, következő generációkra, egyéb genetikai, születendő gyermek, emberek közötti, háttérben felsejlik, újfajta ember, teremtő Isten, ember-állat hibrid, reproduktív klónozás, emberi természet, születendő ember, házastársak kölcsönös, szexuális dimenziótól, terápiás klónozás, emberi lényt, módosított sejtmag-átültetés, petesejt átprogramozása, általuk létrehozott, őssejtkutatás esetében, megengedettség kritériuma, felnőtt szervezetből, természetes úton, kutatás jelenlegi, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 19 db bejegyzés
e év: 19 db bejegyzés
Összes: 7649 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1464
  • e Hét: 4489
  • e Hónap: 21455
  • e Év: 21455
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.