Belépés
pacsakute.blog.xfree.hu
A szeretet ellen nincs fegyver. Czeizel Ilona
1954.01.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A szegények segítője: Páduai Szent Antal
  2016-08-25 13:28:13, csütörtök
 
   
 Padova város védőszentje Páduai Szent Antal.
Az Úr 1195. évében augusztus 15-én született Lisszabonban. A szent keresztségben a Ferdinánd nevet nyerte. Atyja Martini (Bulhan) Márton előkelő lovag, anyja pedig Tavera Mária igen jámbor nő volt. A koraérett, világoseszű és erősakaratú fiú tízéves korában a helybeli káptalani iskolába került. Alig volt tizenöt éves, mikor 1210 körül szülővárosában az ágostonrendi kanonokok közé lépett. Coimbrába küldték, ahol szigorúbb volt a kolostori fegyelem s nagyobb lehetőségek nyíltak az ismeretszerzésre. Nyolc esztendőt töltött itt s valószínűleg már ekkor szentelték áldozópappá.
Miért gyújtanak gyertyát minden kedden Szent Antal szobra előtt?
Szent Antal ugyanis keddi napon halt meg és erről emlékezünk meg a gyertyagyújtással. Szent Antalt sem azért tiszteljük, mert minden kérésünket teljesíti. Ez így nem is igaz. Legnagyobb ajándéka számunkra: Krisztus-követő élete.

Trombitaharsogás, üdvrivalgás, énekszó keveredik a portugáliai Kolmbra városának utcáin. 1220. tavaszán vagyunk és hatalmas körmenet indul a templom irányába. Zászlók lengedeznek, páncélba öltözött lovasok haladnak a menet élén. Egy díszes kocsin öt koporsó látható. Vajon kiknek a holttestét tartalmazzák a koporsók? Gazdag fejedelmeket, világszép asszonyokat takar a szemfedő? Öt egyszerű ferences pap holttestét kísérik ilyen ünnepélyességgel. Vajon miért?

Mert az egyik mohamedán pasa nem tűrte, hogy olyan lelkesen hirdetik az evangéliumot. Ezért mind az öt atyát lefejeztette. A hívő nép nagy tisztelettel nézi a vértanúk koporsóit. Közelében áll Don Ferrando a fiatal kanonok és láthatóan nagyon elgondolkozik. Visszatekint eddigi életére. Ugyan mit tett ő Isten országáért? Ezek a buzgó hithirdetők életüket áldozták érte. Lassan benne is érlelődni kezd az elhatározás: követni példájukat, folytatni munkájukat!

Néhány esztendővel később az afrikai Marokkóban találkozunk újra vele. Most már ő is a ferences atyák barna ruháját hordja és így indul a mohamedánok közé. Nemcsak életét, de nevét is megváltoztatta. Az előkelő Fernandót az Antal névvel cserélte fel. Éveken át nagy buzgósággal készült feladatára. Istennek azonban más tervei vannak vele. Megérkezése után néhány nappal megbetegszik és mire fölgyógyul olyan gyenge, hogy járni sem tud. Elöljárói hazarendelik. Útközben viharba kerülnek és hajójuk Szicíliában vetődik partra. Itt értesül arról a gyűlésről, amit Assisi Szent Ferenc hívott össze.

Ő is elmegy, hogy szemtől szembe láthassa a szent rendalapítót. Társai nem sokat hederítenek rá, hiszen olyan rossz bőrben van, hogy mindenkiben csak szánalmat ébreszt. Végre az egyik kolostor elöljárója magával viszi. Ott a legutolsó munkákat bízzák rá és mindenki együgyűnek tartja a szótlan barátot. Csak akkor lepődnek meg, amikor egy különös eset folytán kiderült tudománya.
Egy fiatal atya éppen újmiséjét akarta bemutatni. Az ünnepi szónok váratlanul megbetegedett és a kolostor tagjai közül senki sem mert készület nélkül a szószékre lépni. Ekkor a kolostor elöljárója valami különös sugallatra Antalhoz fordult és megkérdezte:
- Nem vállalnád el a szónoki tisztet?
Antal beleegyezően bólintott és rövid fohász után a szószékre lépett. Rendtársai csodálkoztak bátorságán és valamennyien kudarcra számítottak. Várakozásukban azonban alaposan csalódtak. Antal olyan bölcsen beszélt a papi szolgálatról, hogy ámulatba ejtette hallgatóit. Mikor lelépett a szószékről, mindenki úgy vélte, Isten rendkívüli szónokkal ajándékozta meg Szent Ferenc rendjét. Meg is bízták, hogy városról városra járva prédikáljon az embereknek. Beszédei hallatára megteltek a templomok, megtértek a bűnösök. Mikor pedig nem fértek be a templomba, Antal a piactereken tartotta beszédeit.

Így folytatta ezt éveken át, de lassan megfogyatkozott ereje.
Ekkor Pádua városában telepedett le é csak itt prédikált. Ha meggyengült szíve meg is akadályozta az igehirdetésben, azért minden úton-módon szolgálni igyekezett Isten népét.
Élt abban az időben Verona városában egy Ezzelinó nevű zsoldosvezér. Kegyetlen ember volt, sok ártatlan vér tapadt kezéhez. Városokat gyújtott fel és mitsem törődött a pápa fenyegetéseivel. Mikor ezt Antal megtudta, elhatározta, hogy fölkeresi a kegyetlen vezért. Ezzelinó katonái társaságában fogadta a híres barátot. Antalt nem ijesztették meg a fegyveresek és bátran, keményen megmondta az igazságot.

- Vajon meddig akarsz még dacolni Istennek, te kegyetlen zsarnok? Vagy talán azt hiszed, hogy Isten nem hallja az ártatlan emberek jajkiáltását? Jaj neked, ha nem változtatsz bűnös életeden!
A teremben tartózkodó zsoldosok kardjukhoz kaptak, hogy végezzenek a vakmerő pappal. Ezzelinó leintette őket. Úgy meghatották a barát szívből jövő szavai, hogy megadta magát. Letérdelt Szent Antal előtt és ígéretet tett élete megjavítására.

Ez volt Szent Antal utolsó útja. Ettől kezdve nem hagyta el a kedves Páduát, mert a betegség egyre inkább elhatalmasodott rajta. Nehezen kapott levegőt és ezért az egyik fa lombjai között helyezték el a függőágyban. Ekkor már a város közelében egy gazdag tisztelőjének kastélyában lakott. Itt jobb volt a levegő.
Mikor közeledni érezte halálát, arra kérte társait, hogy vigyék vissza Páduába, ott szeretne meghalni. Útnak is indultak, de csak a város széléig értek. Itt felvette a betegek szentségét és közben Mária hálaénekét imádkozta:

Magasztos ének zendül szívemben,
Ujjongó dal megváltó Istenemnek,
Ki szemre vette szolgáló cselédjét,
S boldogja lettem minden nemzeteknek.

Mosolyogva költözött át a mennyei hazába, hogy találkozzon azzal a Jézussal, akit egész életében hirdetett.
Páduában temették el a Santa Maria Maggiore-templomban, de itt is bonyodalmak jöttek közbe. A szent holttestének birtoklásáért az előváros és a város lakossága között majdnem polgárháború tört ki. Jún. 17-én, keddi napon temették nagy ünnepélyességgel. Azóta is kedd az ő tiszteletének napja. Már a következő év májusában a szentek közé iktatta IX. Gergely. Aznap, a hagyomány szerint, Lisszabonban megszólalt valamennyi harang, pedig senki sem húzta. 1263-ban abba a hatalmas bazilikába helyezték, amelyet az ő tiszteletére emelt Pádua. Az ünnepségen jelen volt a rend generálisa, Szent Bonaventura is. Parancsára fölnyitották a koporsót: a test elporladt, a nyelv azonban teljes épségben volt.

Az elmúlt században egy francia lelkipásztor, Szent Antal nagy tisztelője, fölállította templomában szobrát és alatta egy perselyt helyezett el ezzel a felirattal: Szent Antal kenyere. Ami pénz összegyűlt, kiosztotta a szegényeknek. Példája azóta elterjedt az egész világon. Ez a magyarázata, hogy minden templomban megtaláljuk Szent Antal szobrát és a perselyébe dobott pénzt a rászorulóknak ajándékozzuk. Elsősorban tehát nem a pénzünkkel, hanem a szegények iránti szeretetünkkel nyerjük el kéréseink teljesülését.
Forrás : Szent Kereszt Plébánia Link

Páduai Szent Antal legendái

Páduai Szent Antal találkozott egy zsidó emberrel, aki tagadta Krisztus jelenlétét az Oltáriszentségben, azt mondta, hogy nem hisz addig az Eucharisztikus Istenben, amíg öszvére le nem térdel az Oltáriszentség előtt. Néhány nappal később Antal egy beteghez vitte az Oltáriszentséget, és találkozott a gúnyolódóval. Mivel Antal meg akarta győzni a hitetlen embert, ezért a zsidó szamarát a kehely és az ostya elé vezette. Az állat a szentségek láttán letérdepelt. Így lett a szamár Szent Antal jelvénye.

+++

Egyszer egy huszonkét útonállóból álló banda tért be a templomba Antalhoz. Kíváncsiságból és "buliból" meg akarták hallgatni a szónokot, akiről olyan sokat beszéltek. A szent szavai azonban nem várt hatást váltottak ki bennük: kérték Antalt, hallgassa meg gyónásukat és szabjon ki rájuk kemény vezeklést. Akik gyilkosokként tértek be Isten házába, új emberekként váltak el Antaltól.

+++

Antal nem riadt vissza attól, hogy - ahol szükségesnek látta - kendőzetlenül kimondja az igazságot. Egy temetés alkalmával fölkérték, hogy mondjon beszédet egy gazdag emberről, akinek kapzsiságát és fösvénységét mindenki ismerte. Ellentétben azokkal a könnyelmű szónokokkal, akik az elhunytnak olyan erényeit szokták dicsérni, melyekkel az nem rendelkezett, Antal a Szentírás e helyéről beszélt: "Ahol a kincsed, ott van a szíved." Befejezésül pedig ezt mondta: "Hogy pedig lássátok, hová juttatja az embert kapzsisága, tudjátok meg, hogy ez a halott a pokol tüzébe került, szívét pedig pénzes ládájában lehet megtalálni!" Mint mondják, a rokonok kinyitották a ládát, és abban a pénz alatt egy meleg, dobogó szívet találtak.

+++

Antallal Ferrarában különös eset történt. Megérkezvén a városba a vándorprédikátort különös pletyka fogadta. A szóbeszéd szerint egy fiatal lovag hűtlenséggel vádolta meg a feleségét: úgy vélte, az újszülött gyermeknek nem ő az apja. Eredménytelenül próbálkozott a fiatalasszony az ellenkezőjéről meggyőzni a férjét - pedig már egyre közeledett a keresztelés ideje. Szent Antal, mielőtt kiszolgáltatta volna a keresztség szentségét, felszólította a csecsemőt, hogy mutassa meg: ki az apja. A csecsemő pedig rámutatott a lovagra és hangosan, érthetően azt mondta: ő az!

+++

Amikor Riminiben halászoknak prédikált, és azok kigúnyolták őt. Antal szomorúan ment a folyópartra - a hagyomány szerint a Marecchia partjára, ott ahol az az Adriába ömlik - és a tenger felé fordult és így kiáltott: "Halak! Jöjjetek! Legalább ti hallgassátok meg, mit beszélek Istenről!" Szavai hatására nyilvános csoda történt: egyszerre megmozdult a víz, és több ezer hal dugta ki a fejét a folyóból, majd a szent felé fordultak, és végighallgatták szónoklatát.. A zord halászok erre megrémültek, majd magukba szálltak és megtértek.

+++

Egy alkalommal, amikor éppen imádkozott, az imakönyv felett egy gyönyörű kisgyermeket, Jézust pillantotta meg, aki átölelte őt. Antal egyik karján tehát a kis Jézus ült, a másik kezében pedig éppen egy liliomot tartott - innen kapta később a liliomot, mint szimbólumot. Mindezt látta egy gazdag ember, aki azonnal megtért.

+++

Egy másik alkalommal Conaccóban történt egy rendkívüli eset. Egy apa kiment dolgozni a földre és magával vitte a kisfiát is. A gyermek egy óvatlan pillanatban a közeli mocsárhoz lopódzott. Le akart tépni egy tavirózsát, de elvesztette az egyensúlyát, beleesett a mocsárba és megfulladt. Az apa kétségbeesetten kereste gyermekét, de mire megtalálta, annak kis teste már kihűlt, hiába próbálta élesztgetni őt. Erre sírva Antal atyához könyörgött, hogy adja vissza a fiát. Cserébe megígérte, hogy minden szegényen segíteni fog. A gyermek azonnal megmozdult, kinyitotta a szemét, visszanyerte színét és jókedvét.

+++

Egy fiatalember mérgében megütötte édesanyját. Mikor azonban rádöbbent súlyos bűnére, Antal atyához sietett. A szent szigorúan megintette: "Le kellene vágni a lábadat, mert megsértetted vele az édesanyádat. De mivel megbántad, feloldozlak Isten nevében." Az ifjú örvendezés helyett nyugtalan lett, s a szent szavait ismételgette. Amint hazaért, fogott egy baltát és levágta a lábát. Fájdalmas kiáltozására szülei és testvérei mind hozzá siettek, majd Antal atyához szaladtak, aki nem tagadta meg a segítséget. Fogta a levágott lábat, ami már kihűlt, és imádkozás közben visszaigazította a csonkra, majd a kereszt jelével megáldotta. A csontok, izmok, inak és vérerek pillanatok alatt összeforrtak.

+++

Egyszer, amikor a montpelliere- i egyházban prédikált, eszébe jutott, hogy ugyanabban az időben egy másik templomban kellett volna énekelnie. Fejére tette a csuklyáját, lehajtotta a fejét és több mint fél órán át úgy maradt. Majd mint ha mi sem történt volna, tovább tartotta a híveknek a szentbeszédet. Másnap mindenki megtudta, hogy ez alatt a fél óra alatt a másik templomban rendtársaival együtt énekelte a Halleluját.
Forrás : Szent Kereszt Plébánia Link
 
 
0 komment , kategória:  Belső kör  
Címkék: trombitaharsogás, ismeretszerzésre, ünnepélyességgel, visszaigazította, oltáriszentséget, eredménytelenül, fenyegetéseivel, végighallgatták, kétségbeesetten, elhatalmasodott, megfogyatkozott, szeretetünkkel, szülővárosában, kiszolgáltatta, eucharisztikus, igehirdetésben, ellenkezőjéről, megváltoztatta, kíváncsiságból, várakozásukban, oltáriszentség, megbetegedett, gyilkosokként, rászorulóknak, elgondolkozik, kendőzetlenül, birtoklásáért, rendtársaival, felszólította, keresztségben, szentbeszédet, tisztelőjének, megjavítására, fiatalasszony, tiszteletének, lelkipásztor, szent keresztségben, helybeli káptalani, ágostonrendi kanonokok, kolostori fegyelem, portugáliai Kolmbra, templom irányába, menet élén, díszes kocsin, holttestét tartalmazzák, egyik mohamedán, vértanúk koporsóit, fiatal kanonok, buzgó hithirdetők, afrikai Marokkóban, ferences atyák, mohamedánok közé, Páduai Szent Antal, Atyja Martini, Tavera Mária, Szent Antal, Szent Antalt, Assisi Szent Ferenc, Szent Ferenc, Ekkor Pádua, Letérdelt Szent Antal, Santa Maria Maggiore-templomban, Szent Bonaventura, Szent Kereszt Plébánia, Eucharisztikus Istenben, Mivel Antal, Antallal Ferrarában, Amikor Riminiben,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.05. 23:22 A civil hajók tevékenységét szabályozó európai megállapodást javasol az ola...
12.05. 22:42 Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt úgy véli, jó elnöke lett volna a...
12.05. 22:32 Ökölvívó ob - Nem lesz Harcsa-Cservenka döntő
12.05. 21:32 Premier League - Menesztették az Everton edzőjét
12.05. 21:23 Női kosárlabda EK - Csoportelső lett a Szekszárd
12.05. 21:23 Jégkorong Erste Liga - Debrecenben győzött a Csíkszereda
12.05. 21:22 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság - Késely ezüstérmes, Holló negyedik, Bohu...
12.05. 20:42 Rövidpályás úszó-Eb - A csütörtöki eredmények
12.05. 20:32 Putyin: Moszkva kész előfeltételek nélkül meghosszabbítani az Új START egye...
12.05. 20:32 Új médiaszabályozási rendszer készül Németországban
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Téli kép  Mai harmónia kártyám  Akit szeretnek, az van  Fantázia szülte kép  Mikor eljön a tél, hó száll a ...  Romantikus szép estét  Helló  Facebookon kaptam  Hull a pelyhes fehér hó, Jöjj ...  Harmónia......  Mai harmónia kártyám  Hello, csinos nő  Dsida Jenő - Mit hoz a Mikulás...  Példa  Példa  ...mit megvetünk  Szőke nő egy madárral a téli k...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Semmittevés  Virágból  Havas téli képek  Kis elsősöknek  Jó éjszakát  Példa  Kívánság  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást  Télapó  Facebookon kaptam  Téli kép  Png virág  Semmittevés  Melyik szakad?  Havazik  Facebookon kaptam  Szabadság  Szabadság  A mikulásvirág csodája Egy ré...  a mikulásnapi gyermek  "Lélekben és igazságban"  Szent Miklós nem legenda volt,...  Facebookon kaptam  Szép estét  Bornemisza Endre - Mikulás  A gyerekek hisznek a Mikulásba...  Png kutya  Havazik  Esti imám . . .  Havas fenyő  Alamizsna  Dsida Jenő - Mit hoz a Mikulás...  Szenvedés  Indul a Mikulás  Boldog Télapó várást!  Mikor eljön a tél, hó száll a ...  Png virág  Alamizsna  Minden kedves kis gyermeknek!  Szívem jó kívánsága - bárkinek...  Alkony Zagyi Gáborné : Hómanó ...  Ítélkezés  Most megtöltöm a csizmád  Alamizsna  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Mire tanít a M...  A mikulásvirág csodája Egy ré...  Alamizsna  Virágból  Horvát JÁnosné  Harmónia......  Harmónia......  Facebookon kaptam  Bornemisza Endre - Mikulás  Png rózsa  "Lélekben és igazságban"  Angyalok  Aranyosi Ervin: Mi van a doboz...  Télapó  Havazik  Facebookon kaptam  Kellemes Mikulás délutánt!  Virágból  Mikulás este  Havas fenyő  Vidám ébredést, derűs napot  Jó reggelt kávéval  Fantázia szülte kép  Alamizsna  Visszaemlékezés  Télapó  Png rózsa  ...mit megvetünk  Téli png  Facebookon kaptam  Szőke nő egy madárral a téli k...  Szolgálat  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Szellem 
Bejegyzés Címkék
szent keresztségben, helybeli káptalani, ágostonrendi kanonokok, kolostori fegyelem, portugáliai Kolmbra, templom irányába, menet élén, díszes kocsin, holttestét tartalmazzák, egyik mohamedán, vértanúk koporsóit, fiatal kanonok, buzgó hithirdetők, afrikai Marokkóban, ferences atyák, mohamedánok közé, előkelő Fernandót, szent rendalapítót, egyik kolostor, legutolsó munkákat, szótlan barátot, különös eset, fiatal atya, ünnepi szónok, kolostor tagjai, szószékre lépni, kolostor elöljárója, szónoki tisztet, szószékre lépett, papi szolgálatról, piactereken tartotta, időben Verona, pápa fenyegetéseivel, kegyetlen vezért, híres barátot, ártatlan emberek, teremben tartózkodó, vakmerő pappal, barát szívből, kedves Páduát, betegség egyre, város közelében, gazdag tisztelőjének, város széléig, betegek szentségét, mennyei hazába, szent holttestének, város lakossága, szentek közé, hagyomány szerint, hatalmas bazilikába, ünnepségen jelen, rend generálisa, test elporladt, nyelv azonban, elmúlt században, francia lelkipásztor, perselyt helyezett, egész világon, perselyébe dobott, rászorulóknak ajándékozzuk, szegények iránti, zsidó emberrel, beteghez vitte, hitetlen embert, zsidó szamarát, szentségek láttán, szamár Szent, huszonkét útonállóból, templomba Antalhoz, szent szavai, temetés alkalmával, gazdag emberről, könnyelmű szónokokkal, elhunytnak olyan, embert kapzsisága, pokol tüzébe, rokonok kinyitották, pénz alatt, vándorprédikátort különös, szóbeszéd szerint, fiatal lovag, újszülött gyermeknek, ellenkezőjéről meggyőzni, keresztelés ideje, keresztség szentségét, csecsemő pedig, tenger felé, szent felé, zord halászok, imakönyv felett, gyönyörű kisgyermeket, másik kezében, liliomot tartott, gazdag ember, másik alkalommal, rendkívüli eset, óvatlan pillanatban, közeli mocsárhoz, gyermek azonnal, fiatalember mérgében, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 11 db bejegyzés
e év: 1371 db bejegyzés
Összes: 37283 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 41
  • e Hét: 11934
  • e Hónap: 11934
  • e Év: 630385
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.