Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A kegyelem megismerése
  2018-03-13 13:11:17, kedd
 
   
  A kegyelem megismerése


Szomorú, de igaz, hogy ma sokkal nehezebb rácsodálkozni Isten kegyelmére, mint néhány évtizeddel ezelőtt, mert úgy tűnik, senki nem vétkes többé semmiben. Az embereknek van ugyan bűntudatuk, de bűnük már nincs. Mindenki áldozat, de nincsenek vétkesek, és ha vannak is, maguk is áldozatok. Nagyon ritkán fordul csak elő, hogy valaki beismerné: amit tett, az helytelen volt.
Katherine Powers esete fényes bizonyítéka ennek. Powers, aki az 1960-as években mint radikális érzületű diák a Brandeis Egyetem hallgatója volt, 1969-ben számos bűncselekményt követett el. Többek között segített kirabolni egy bankot; a bankrablás célja az Amerikai Egyesült Államok kormányának megdöntésére irányuló forradalom kirobbantása volt. A lopott pénzen vásárolt robbanóanyaggal kívánták kisiklatni a Hadügyminisztérium fegyverszállító vonatát, hogy a fegyvereket eljuttassák a Fekete Párducok nevű szervezethez, akik a fegyveres lázadást kezdeményezték volna.
A bankrabláskor egy rendőr, észlelve a néma riasztóberendezés jelzését, a helyszínre sietett. Egy börtönviselt bandatag, aki az utca túloldaláról biztosította a terepet, géppuska-sorozatot adott le hátulról a rendőrre, és megölte őt. Felesége kilenc gyermekkel maradt özvegyen. Powersről bebizonyosodott, hogy nem csak naiv iskoláslány, akit egy karizmatikus vezető rövid időn belül behálózott és irányított. A nyomozók később nagy mennyiségű fegyvert és lőszert találtak a lakásán. Powersnek, az FBI-t kijátszva, sikerült kereket oldania. Ezután 14 éven keresztül szerepelt a neve a Szövetségi Nyomozóiroda által kiadott "10 legkeresettebb bűnöző" listáján.
Powers Oregon államba költözött, Alice Metzinger néven új életet kezdett: férjhez ment, született egy fia, híres séf lett belőle - a múltat mélyre temette. Azután 1992-ben depresszióssá vált, nem tudott aludni, és öngyilkossági gondolatok kísértették. Úgy döntött, vissza kell kapnia régi életét; ismét Katherine Powers akart lenni. Ehhez azonban fel kellett adnia magát, amit 1993-ban meg is tett. Most joggal tölthetne el bennünket megelégedés, de ne siessünk az elismeréssel, hanem hallgassuk meg, hogyan kommentálta az általa elkövetett tetteket:
- Naiv voltam és meggondolatlan ... Senkit nem akartam bántani.
Mikor megkérdezték, hogy miért adta föl magát, így válaszolt:
- Ahhoz, hogy teljesen hitelesen élhessem a jelent, válaszolnom kell arra, amivel a múlt vádol.
Ha valakinek ez kicsit zavarosnak tűnt volna, a férj válasza mindent megmagyarázott:
- Nem a bűntudat miatt tért vissza, hanem mert belefáradt az állandó hazudozásba. Vissza akarta kapni az életét és saját igazságát. Ismét egész ember akart lenni.
Powers tehát nem azért jött vissza, hogy megbánja, amit tett, és bocsánatot kérjen, de még csak azért sem, hogy megtérítse a társadalomnak a tartozását, vagy kártérítést fizessen a rendőr feleségének és árváinak. Egyszerűen terápiai okokból lépett, hogy helyreállítsa önmagát. Ilyen közhangulatban nem csoda hát, ha a lelkészek úgy érzik magukat, mint korbáccsal házaló, fura, bogaras ügynökök, akik olyan árut kínálgatnak, amelyre senki nem tart már igényt.
Aligha képzelhetünk el nagyobb szakadékot annál, mint ami a Powers-féle bűntagadók és a Pál által képviselt bibliai keresztyénség között tátong. A bűntagadóktól teljesen idegen az a gondolat, hogy ők valaha is elkövettek valami rosszat. Ha igen, az egyébként is nagyon régen történt, és nem volt szándékos, különben is, akkor ők még teljesen más emberek voltak. Ezzel szemben Pál, több mint 30 évvel a megtérése után, amikor már több évtizede szünet nélkül Krisztusért szolgált és szenvedett, még mindig nem mentegette saját bűnét. Ehelyett így írt: "Krisztus azért jött a világba, hogy bűnösöket mentsen, akik közül én vagyok a legrosszabb". Figyeljük csak meg: nem azt mondja, hogy "én voltam a legrosszabb". Nem távolodott el a múltjától, és nem is tagadta le, hogy káromolta Krisztust, és üldözte az egyházat. Nyíltan bevallotta bűnét, és ezáltal hirdette, hogy Isten kegyelméből senki nincs kiszorítva (1Tim 1,15-16).
Dávid legsötétebb órája pedig azt példázza, hogy ez a kegyelem azt a bűnt is elfedezi, amelyet valaki már megtérése után követ el. Isten, mielőtt bemutatta Dávidot Sámuelnek, azt mondta a prófétának, hogy "a szíve szerint való férfit" keresi (1Sám 13,14), aki Saul után a trónra léphetne. Dávidban meg is találta, mert ő igazi pásztor-királya lett Izráelnek: erős, mégis könyörületes, aki az Istenért élt. Isten iránti odaadó szeretete már akkor nyilvánvalóvá vált, amikor megjelent, hogy párharcot vívjon Góliáttal. Az pedig, hogy szíve az Istené, megkoronázása után is megmutatkozott, amikor - első uralkodói tetteként - visszahozta a szövetség ládáját Jeruzsálembe. Nem véletlen tehát, hogy Dávid lett minden utódja életében a mérce. Mégis, amikor Bethsabéval elragadta őt a bűn, ez a legtökéletesebb király mind a tíz parancsolatot megszegte (2Sám 11). Bűnének nagyságát akkor látjuk igazán, ha - a végétől kezdve - összemérjük azt a Tízparancsolat egyes rendelkezéseivel:
- 10: bűne azzal kezdődött, hogy megkívánta Bethsabét, egy másik férfi feleségét;
- 9: mikor el akarta fedezni Bethsabé terhességét, megpróbálta tőrbe csalni a férfit (Uriást);
- 7-8: elvette Uriástól a feleségét, és házasságtörést követett el vele;
- 6: mikor nem sikerült a bűnt elfedezni, Uriást és embereit a gyilkos háború legveszélyesebb helyszínére vezényeltette, vagyis Uriást a biztos halálba küldte;
- 5: Dávid bűne a szüleire is szégyent hozott, mert ugyan melyik szülő nem restellné, ha gyermeke olyat tenne, amit Dávid követett el;
- 1-3: mindezekben Dávid idegen istent követett, mert saját vágyait bálványként szolgálta, és ezzel az Úr nevére is szégyent hozott, pedig bevallottan neki akart szolgálni;
- 4: Dávid a szombatot is megszentségtelenítette, hiszen egy éven keresztül nem tanúsított bűnbánatot, istentisztelete tehát minden szombatnapon képmutató hazugság volt, hiszen rejtegette bűnét, és visszautasította Isten gyógyító szeretetét.
Mindezt Dávid akarattal és tudatosan, magas társadalmi pozícióban tette. A Törvény szerint ezekért a bűnökért meg kellett volna halnia. Isten azonban könyörülő szívvel közeledett hozzá. Elküldte Dávidhoz Nátán prófétát, aki egy félreérthetetlen példázaton keresztül megrótta a királyt (2Sám 12,1-7). A példázat a Dávidnak szóló váddal végződött: "Te vagy az az ember!"
Dávid a vád hallatán egyszerűen csak ennyit mondott: "Vétkeztem az Úr ellen" (12,13). Semmiféle enyhítő körülményt nem hozott fel ("El sem tudod
képzelni, hogyan viselkedtek velem az utóbbi időben a feleségeim!"), nem védte magát ("Minden király így csinálja...!"), és meg se próbálta a bűnt
másra hárítani ("Fényes nappal fürdőzött..."). Nem mondta: "bűnbe estem, de..." Röviden - az eredeti szöveg szerint három szóval - beismerte bűnét.
(Ez a találkozás a bátorság és az egyszerűség példája. A "Te vagy az az ember!" két héber szóból, Dávid válasza "Vétkeztem az Úr ellen" pedig három szóból áll) Még csak kegyelemért sem esedezett. Elismerte vétkét, és bűnnek nevezte azt az Úr előtt.
Nátán válasza is ugyanilyen tömör volt: "Az Úr is elengedte vétkedet" (12,13b). Természetesen Dávidnak hordoznia kellett bűne következményeit (a
fia meghalt), de Isten könyörülete nincs előfeltételekhez kötve. Nátán nem ezt mondta: "bocsánatot nyersz, ha bebizonyítod, hogy bánod, amit tettél". És ezt sem: "vezeklésül tenned kell majd valamit". Dávid bűne halált érdemelt, de ő bűnbánatot tartott, Isten pedig megbocsátott neki. Nincs olyan bűn, ami az isteni kegyelem határain kívül esne.
Dávid költeményei, amelyekben az isteni kegyelmet ünnepli, 32. és 51. Zsoltár néven kerültek bele a Biblia istendicsőítő könyvébe: "Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!" (51,19). Amikor Pál a Római levélben Isten végtelen kegyelmét akarja illusztrálni, Dávidot idézi, aki "azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot: 'Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt'" (4,6-8).
Az Isten szíve szerint való férfi is követhet el bűnöket: bárhová is megy, mindenütt bűnösök közösségében éli az életét. A munkahelyén elnyomja ellenfeleit; egy halvány kis előny reményében kicsit elferdíti az igazságot. Otthonában kicsit túl gorombán korholja gyermekeit azokért a bűnökért, amelyekre ő maga tanította őket. Barátjával még akkor is vitatkozik, ha a szíve mélyén már tudja, nincs igaza, mert semmiképpen nem derülhet ki: rájött, hogy tévedett. Ha sportolás és játék közben vagy vásárláskor a pénztárnál olyan tévedés - elszámolás, elírás - történik, amiből előnye származhat, inkább félrenéz és mélyen hallgat. Ha nem volna olyan hideg a szíve, bizonyára sírna, amiért így viselkedik. De gondolatban talán megnyugtatja magát: Tudom, tudom; legalább magamban, legbelül tudom. Ragaszkodunk az evangéliumhoz, de még ez a ragaszkodás is kicsit torz, mert túlságosan örülünk annak, hogy bűnünk nem került napvilágra, és nem bánjuk eléggé, hogy elkövettük. Tehát még a bűnbánatunknak is meg kell újulnia. Tisztában vagyunk vele, hogy a hitünk is kicsit viharvert állapotban van. De ez a rádöbbenés vajon jó vagy rossz? A rádöbbenés pozitív, a viharvert állapot viszont negatív. Mégis az egész helyzetben több jó van, mint rossz, mert az üdvözítő hit nem a hit minőségén, hanem a hit tárgyán nyugszik. Isten akkor is kiment bennünket botlásainkból, ha már hiszünk. Az Isten szíve szerint való férfi tudja ezt, és ezért tér vissza újra meg újra a hőn szeretett evangéliumhoz. (folytatjuk)

Dan Doriani
 
 
0 komment , kategória:  A férfi, akit Isten formál  
Címkék: visszautasította, előfeltételekhez, félreérthetetlen, rendelkezéseivel, törvényszegéseik, megbocsáttattak, legveszélyesebb, istentisztelete, legtökéletesebb, bebizonyosodott, fegyverszállító, következményeit, robbanóanyaggal, bűncselekményt, közhangulatban, legkeresettebb, házasságtörést, megmutatkozott, bűnbánatunknak, tízparancsolat, kezdeményezték, meggondolatlan, megmagyarázott, természetesen, bűntagadóktól, rácsodálkozni, keresztyénség, istendicsőítő, evangéliumhoz, vezényeltette, öngyilkossági, helyreállítsa, bankrabláskor, elfedeztettek, parancsolatot, megkoronázása, kegyelem megismerése, helytelen volt, 1960-as években, bankrablás célja, lopott pénzen, fegyvereket eljuttassák, fegyveres lázadást, néma riasztóberendezés, helyszínre sietett, börtönviselt bandatag, utca túloldaláról, karizmatikus vezető, nyomozók később, múltat mélyre, általa elkövetett, múlt vádol, Katherine Powers, Brandeis Egyetem, Amerikai Egyesült Államok, Fekete Párducok, Szövetségi Nyomozóiroda, Powers Oregon, Alice Metzinger, Dávidot Sámuelnek, Mindezt Dávid, Elküldte Dávidhoz Nátán, Természetesen Dávidnak, Amikor Pál,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 11:22 Három magyar birkózó három érmet nyert a kubai kötöttfogású versenyen
02.17. 11:21 A munkaerőpiaci reformprogramról tanácskoztak Veszprémben
02.17. 11:11 Férfi kosárlabda Eb-selejtező - Ivkovics: mindkét februári meccsen nyerni a...
02.17. 11:11 Több mint száz nemzetközi esemény az idei hazai sportnaptárban
02.17. 11:01 Két kilónyi amfetamint szállított autójában egy férfi Vas megyében
02.17. 11:01 Évértékelő - Dömötör Csaba: éles a választóvonal a klímavédelemről való gon...
02.17. 10:31 Koronavírus - Peking a március elejére tervezett parlamenti ülésszak elhala...
02.17. 10:21 Szíria - Tömegsírra bukkantak Kelet-Gútánál
02.17. 10:01 Újra használható a viharban megrongálódott sportcsarnok Törökszentmiklóson
02.17. 10:01 Idén is élőben követhető a gemenci fekete gólyák élete
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Posertube  Png kutya rózsával  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Hatalmas csatában, mínusz hatr...  Tóth Árpád: Isten oltó-kése  Böjti idő  Facebookon kaptam  Png virág  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egy kis retro Füred  A lélek kulcsa 9. - Biegelbaue...  A Szervita rend hét szent alap...  Náray Tamás + egy vicc  Png nő  Hóvirágok  Facebookon kaptam  Kislány olasz dalt énekel  TÉL tanít hallgatásra - TAVA...  TÉL tanít hallgatásra - TAVA...  A pasi  Betty Boop  Facebookon kaptam  Egy ajándékba kapott zarándokl...  Facebookon kaptam  Szeretettel Mindenkinek !  Sapkás kutyus  Facebookon kaptam  Vártam, hogy virágozzon  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Rózsás keret  A pasi  Szent II. János Pál pápa: Ima ...  Várnai Zseni: Ha simogatni tud...  A kedvesség olyan, mint a hó  TÉL tanít hallgatásra - TAVA...  A mágikus fa története.  Fehér rózsa csokor  Uzsonna  Havas szerelem  Facebookon kaptam  Kis cipő  Szélben  8 éves kislány zongorán játszi...  7 éves kislány gitáron játszik  Alsóbodok - Kétszázhetvenötödi...  Náray Tamás + egy vicc  Png nő  Betty Boop  8 éves kislány zongorán játszi...  G.F. Händel: Messiás - 21 tét...  Png kutya rózsával  Hit  Gondoskodjunk a madarakról!  Szenvedés  Png nő  Facebookon kaptam  Mi van a tojásban  A lélek kulcsa 9. - Biegelbaue...  G.F. Händel: Messiás - 21 tét...  Szèp napot kívánok  Kislány olasz dalt énekel  Facebookon kaptam  Szélben  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Ifjú karmester tehetség - 8 év...  Manchester Cityt csapatát két ...  Facebookon kaptam  Az úton járni  Szèp estét  Png rózsa  Facebookon kaptam  A Szervita rend hét szent alap...  Png madarak szívvel  Szèp estét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Sarah bíboros: Esteledik, a na...  Meditáció a belső békéért  Facebookon kaptam  Teréz anya gondolata 02.16  Szèp napot kívánok  A mágikus fa története.  Életünk, egy folyamatos utazás  Maci mézzel  Png nő  Az Úrért mi indulunk  Az úton járni  Facebookon kaptam  Uzsonna  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Kellemes hetet  Maci az ágyban  fejlesztés alatt  Png virág  Nyirán Ferenc - Posztumusz elé...  Király  Boldogság 
Bejegyzés Címkék
kegyelem megismerése, helytelen volt, 1960-as években, bankrablás célja, lopott pénzen, fegyvereket eljuttassák, fegyveres lázadást, néma riasztóberendezés, helyszínre sietett, börtönviselt bandatag, utca túloldaláról, karizmatikus vezető, nyomozók később, múltat mélyre, általa elkövetett, múlt vádol, férj válasza, bűntudat miatt, állandó hazudozásba, rendőr feleségének, bűntagadóktól teljesen, megtérése után, szíve szerint, trónra léphetne, szövetség ládáját, legtökéletesebb király, végétől kezdve, másik férfi, bűnt elfedezni, gyilkos háború, biztos halálba, éven keresztül, félreérthetetlen példázaton, utóbbi időben, eredeti szöveg, egyszerűség példája, isteni kegyelem, isteni kegyelmet, töredelmes lélek, kedves áldozat, embert mondja, munkahelyén elnyomja, szíve mélyén, pénztárnál olyan, rádöbbenés vajon, rádöbbenés pozitív, viharvert állapot, egész helyzetben, visszautasította, előfeltételekhez, félreérthetetlen, rendelkezéseivel, törvényszegéseik, megbocsáttattak, legveszélyesebb, istentisztelete, legtökéletesebb, bebizonyosodott, fegyverszállító, következményeit, robbanóanyaggal, bűncselekményt, közhangulatban, legkeresettebb, házasságtörést, megmutatkozott, bűnbánatunknak, tízparancsolat, kezdeményezték, meggondolatlan, megmagyarázott, természetesen, bűntagadóktól, rácsodálkozni, keresztyénség, istendicsőítő, evangéliumhoz, vezényeltette, öngyilkossági, helyreállítsa, bankrabláskor, elfedeztettek, parancsolatot, megkoronázása, botlásainkból, társadalomnak, nyilvánvalóvá, depresszióssá, illusztrálni, elismeréssel, karizmatikus, megdöntésére, kirobbantása, biztosította, jeruzsálembe, könyörületes, bebizonyítod, börtönviselt, megbocsátott, cselekedetek, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 126 db bejegyzés
e év: 510 db bejegyzés
Összes: 26409 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 962
  • e Hét: 10116
  • e Hónap: 45376
  • e Év: 163939
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.