Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagy László (1925-1978)
  2007-04-16 10:41:37, hétfő
 
   
  NAGY LÁSZLÓ
(1925-1978)

Aki csak ismerte, annak a kedvesen mosolygó, ravaszkás tekintetű, megfontolt szavakkal szellemesen okos, gyakran szójátékos Nagylaci maradt az emlékezetében. Aki csak olvasta, annak képekben gazdag, népmesevilággal és képorgiás szürrealizmussal egyszerre közeli rokon, dallamosan hullámzó költészete marad mindörökké irodalmi kincstárában, és úgy érzi, aligha volt még költőnk, aki szorongató, komor gondolatokat olyan fénypompás, képekben gazdag derűvel tudott volna közölni, mint ő.
Ámbár az elmúlt évtizedek egyik legjelentékenyebb költője volt, sohase múlt el belőle az a festő- és grafikusművész, aminek indult. És korai halála után hagyatékában festett és rajzolt képek tárlatra való tömege maradt. Még csak nem is mutogatta ezeket: képlátomásait magának vetette papírra, néha még vászonra is, mert akkor sem tudott nem-képzőművész lenni, amikor ő maga is és a hamar méltányló olvasóközönség is, sőt a kritika is úgy vélte, hogy új költészetünk egyik legsajátosabb hangú és egyik legjelentékenyebb írásművésze.

Faluról jött, a Dunántúlról, középiskoláit is az oktatóintézeteiről híres Pápán járta ki. Otthon olyan paraszti családból származott, amely szorgalmával a módosabbak közé emelkedett és igényt tartott a műveltségre, a következő nemzedékeket az értelmiség rangja felé vezető útra. Ezeket a nemzetfenntartó, kitűnő, szorgalmas családfőket a legszörnyűbb időkben jövevényszóval ,,kulákok"-nak nevezték és jó esetben politikailag idegeneknek, de szokványosabban ellenségeknek tekintették, és úgy is bántak velük. Az apa - akinek költővé leendő fián kívül még három úgyszintén iskolában taníttatott gyermeke volt - úgy halt meg, hogy ,,nem békült meg a világgal, amely tönkretette őt". (Ezt az emlékező mondatot egy másik fia, az úgyszintén költő Ágh István írta le.) Addigra azonban a Pápán érettségizett fiú húszéves fővel már Budapestre jött, hogy hajlama szerint festeni, rajzolni tanuljon. A történelem 1945-nél tartott, a világ éppen túllépett a világháborún.

A faluról, paraszti sorból városba igyekvő, értelmiségi sorba emelkedni kívánó ifjúságnak történelem adta következő helye a ,,Népi Kollégiumok" valamelyikében volt. A NÉKOSZ (Népi Kollégiumok Országos Szövetsége) igen rövid életű lehetett. 1946-ban szervezte meg az egész pedagógiai mozgalom magja és mindvégig központja, a ,,Győrffy Kollégium" vezetősége és ifjúsága, együtt pártolta a Magyar Kommunista Párt és a Nemzeti Parasztpárt. A java részében paraszti ifjúság lelkesen tódult feléje, hamarosan már mintegy tízezer egyetemista és főiskolás fiú- és leánytagja meghatározó hangját és hangulatát adta az egész felsőoktatásnak (ámbár voltak középiskolás kollégiumok is). Lelkes optimizmusuk és naiv hitük a hamarosan megvalósuló szocialista hazában, amely olyan lesz, ahogyan az utópista álmokban elképzelték, csakhamar zavarónak tűnt az egyre dogmatikusabb pártvezetők szemében. A koncepciós pereket és főként a Rajk-pert követő jól érezhető megdöbbenést, zavarodottság és főleg az elvárt hangos egyetértés hiánya megpecsételte a NÉKOSZ sorsát. Betiltották, feloszlatták, még a kitűnő, példaadó Győrffy Kollégiumot is megszüntették. Ezzel véget is ért a magyar pedagógiának ez a fényességes rövid korszaka.

Ez az ifjúság megtestesítette a háború utáni három-négy év optimista derűjét, a hitet, hogy mi építjük és magunknak építjük jövendőnket. Ezek a kollégiumok számos kitűnő értelmiségit indítottak útjára. Egész sor jelentékeny költőnk itt találta meg saját hangjának első ütemeit. Csaknem azonos évjáratú, hasonló ihletettségű, többségükben saját hangvételű írásművészünk szinte egyszerre lépett irodalmunk felfrissülő kórusába. Nagy Lászlón kívül - hogy csak a legfontosabbakat említsük - Juhász Ferenc, Csanádi Imre, Kormos István, Fodor András, Simon István együtt jelezte, miféle új hangokkal gazdagodik költészetünk. Merőben különböző művészegyéniségek ezek, de összeköti őket a népközelség formában is, közösségtudatban is, a költői hagyomány és az új iránti érzék egysége, a tanulással szerzett kultúra intellektualitása. Alighanem már most, közel fél évszázaddal együttindulásuk után megállapíthatjuk, hogy - legalábbis az említettek - jelentékeny költők, de közöttük a legjelentékenyebb, legegyénibb és a legnagyobb hatású Juhász Ferenc és Nagy László. Gyakran együtt is szokták emlegetni őket, habár a világ egészéhez való hozzáállásuk - a közelihez is, a kozmikus határtalanságokhoz is - teljesen más, gazdag képalkotó képzeletük merőben különböző, még ha mindketten eltéphetetlenül kapcsolódnak is a folklóri (népköltészeti, népmesei) gyökerekhez.

Ezek a jellegzetes újat jelentő tulajdonságok már mind megtalálhatók az induló Nagy László költészetében. A hangvétel azonban kezdetben csak a derűt, a bizakodást, a feltétlen hitet fejezi ki. Akiknél ez a hang nem változik az évtized végére hol hamar, hol fokról fokra bekövetkező csalódások, kiábrándulások hatására, okvetlenül beletévednek, belesüppednek a következő évtized ,,sematizmus"-nak nevezett vak vagy hazug közhelykultuszába. Nagy Lászlónál ez már azért sem következhetett be, mert egy tanulmányi ösztöndíjat kapott Bulgáriába. 1949-ben utazott el, és csak 1952-ben jött haza. Tehát nem fokozatosan kellett átélnie a változás, ,,a fordulat éve" történelmi és lélektani mozzanatait.

Elment bizakodóan, és egy olyan légkörbe érkezett haza, amellyel már nem azonosulhatott. Közben azonban - mindig jó tanuló lévén - alaposan elsajátította a bolgár nyelvet. Megismerte Bulgária történelmét, irodalmát, néprajzát, találkozott az ottani népi élettel és az értelmiséggel. És ami eleve célja volt a kiküldetéskor, fordítani kezdte a bolgár népköltészet és a bolgár klasszikus költők remekeit. Már indulásakor jó költőnek tartották, de hazaérkezte után hamarosan legjobb műfordítóink közt is elfoglalhatta helyét.
Az ötvenes években megjelent köteteiben nyomon lehet követni, hogy a derűs lélek hogyan komorodik el. Az 1951-ben napvilágot látott A tüzér és a rozs című gyűjtemény még az előző itthoni években és a Bulgáriában írt versek a bizakodó évek hangulatait tükrözik, de A nap jegyese (1954) és még inkább A vasárnap gyönyöre (1956 eleje) már kételyekkel, szorongásokkal teljes költeményekkel jelzik a költő kedélyvilágának megváltozását. Ugyanakkor ezekben a gyűjteményekben a költői képek, az olykor szürrealizmus-közeli gondolatkapcsolások, az egyre tündöklőbb versformák meredeken felívelő művészi színvonalról vallanak. És innét egyre gazdagodik, elmélyülőbb lesz az életmű. A meseeredetű, mitikus, a népek közös emlékezetében őrzött ősi képzetek, a természet képeinek látomásos idézése végérvényesen kiépíti Nagy László kép- és képzeletvilágát. Pedig közben a külvilág adta rossz közérzethez járul feleségének - az egész létét-lényegét kiegészítő költőasszony, Szécsi Margit - hosszan tartó súlyos betegeskedése is. Költészete egyben védekezés is mindaz ellen, ami bánatot, gyötrődést okoz a nagyvilágban és a kisvilágban. Közben lelkiismeretes újságíró. Amikor az ötvenes években jól érezhetően kezd kegyvesztett lenni a kultúrpolitika urainak szemében, akkor a kegyekben álló, de közben gátlástalanul emberséges Zelk Zoltán siet segítségére. Zelk akkor egyebek közt a Kisdobos című gyermeklap főszerkesztője. Maga mellé veszi munkatársnak, gyakorlatilag segédszerkesztőnek. Ez biztosítja megélhetését, de egy újabb költői hangra is biztat. A Kisdobos léte magyarázza, hogy Zelk is, Nagy László is oly sok igazán kitűnő, óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló gyermekverset is írt. 1956 után pedig a költő végleges állást kapott az Élet és Irodalomnál, ahol tekintettel képzőművészeti felkészültségére a lap képszerkesztője, majd ezt a tevékenységet is megtartva, főmunkatársa lett mindhaláláig.

Irodalmi elismerésben soha nem volt hiánya. Háromszor is kapott József Attila-díjat, 1966-ban Kossuth-díjat. Egészsége azonban nem bírta sokáig. A halál gondolata, látomása, később félelme egyre többször jelenik meg mind szemléletesebben verseiben. Nem egy nagy költeménye (például: Jönnek a harangok értem vagy a Menyegző) a haláltáncok fogvacogtató képeit idézik.
Várta a halált, amely 53 éves korában jött el érte.


Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

Szerző: László Zoltán
 
 
2 komment , kategória:  Általános  
Címkék: legfontosabbakat, szemléletesebben, felkészültségére, szürrealizmussal, megállapíthatjuk, közösségtudatban, kedélyvilágának, eltéphetetlenül, gyűjteményekben, megtestesítette, szokványosabban, kisiskolásoknak, együttindulásuk, nemzetfenntartó, képszerkesztője, népmesevilággal, képzeletvilágát, felsőoktatásnak, kultúrpolitika, lelkiismeretes, költeményekkel, szorongásokkal, grafikusművész, képzőművészeti, főszerkesztője, azonosulhatott, olvasóközönség, valamelyikében, jövevényszóval, következhetett, kiábrándulások, képlátomásait, végérvényesen, megváltozását, ellenségeknek, írásművészünk, kedvesen mosolygó, elmúlt évtizedek, hamar méltányló, módosabbak közé, következő nemzedékeket, értelmiség rangja, legszörnyűbb időkben, emlékező mondatot, úgyszintén költő, történelem 1945-nél, világ éppen, egész pedagógiai, java részében, egész felsőoktatásnak, hamarosan megvalósuló, utópista álmokban, Nagy László, NAGY LÁSZLÓ, Népi Kollégiumok, Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, Győrffy Kollégium, Magyar Kommunista Párt, Nemzeti Parasztpárt, Győrffy Kollégiumot, Nagy Lászlón, Juhász Ferenc, Csanádi Imre, Kormos István, Fodor András, Simon István, Nagy Lászlónál, Megismerte Bulgária, Szécsi Margit, Zelk Zoltán, József Attila-díjat, Magyar Elektronikus Könyvtár, László Zoltán,
SPEVI ÉVA (#1)   2007-04-16 12:47:15
Nagy László: A jegesmedve

Bundás halász áll a jégen,
talpas, tenyeres.
Se hálója, se varsája,
mégis halra les.

Ladik nélkül megy a vízre,
hullámokra döl,
gumiruha nélkül bátran
víz alá merül.

Tátogató ezüsthalak
seregébe csap,
a víz csattan, nyelve csetten,
nyeli a halat.

Jégországban jég a háza,
jég az ablaka,
párát fújó fehér kályha
a mackó maga.

Karmos mancsát hasra téve
ott elszundikál,
s morgolódik, hogyha kívül
jajgat a sirály.

bona maria ilona (#2)   2007-04-16 18:04:50
Szia Éva! Köszi ezt az aranyos, macis életképet Nagy Lászlótól!
Puszi: Ilona
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Coffos kislány  Facebookon kaptam  Nemzetközi Nőnap alkalmából  Csak akkor  Isten, az Örökkévaló velem van...  Tavaszom Eljött újra zsongás,...  2. nagyböjti hét csütörtök 03....  Kertész Nóra - Kertünk tavasza  Kertész Nóra - Kertünk tavasza  Pyrargyrita kristály  Az ember jó?  Nem az az igazi férfi  Harmónia......  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Kellemes estét, nyugodalmas jó...  figyelj: mikor még vele…...  Harmónia......  Facebookon kaptam  Fehér kockák  Madárvilág......  Facebookon kaptam  Őrségváltás  Ezért legyen otthon mindig ece...  Békés, szép estét....  Szent Kázmér 03.04  A férfi jutalma a nő  Útravaló – 2021. március...  Szép napot kedves barátaim ! ....  Levegő után, a fényre van a le...  A férfi jutalma a nő  A természet szépsége......  A nőnapi rendezvényeken  Szép opál  Mai harmónia kártyám  Káosz  Szép estét kedves látogatóimna...  Natúr réz  Jézussal együtt az úton  Csak akkor  Kedves TVN.Hu  Cica sapkában  A tavasz a kedvenc évszakom  Kertész Nóra - Kertünk tavasza  Pirárgájrita ásvány  figyelj: mikor még vele…...  Hóvirágok  Csokor vázában  Szeress, hogy szeressenek........  Facebookon kaptam  Orchidea  Múlás szelében  ... - mert te vagy neki  Natúr kén  Ledől a templom  A néma vászonra álmodom ...  Szép mai napot.........  A hálával teli élet megélése e...  Bácsi  Bácsi  Cica sapkában  Köszöntsük őket  Facebookon kaptam  Pyrargyrita kristály  Nemzetközi Nőnap alkalmából  Facebookon kaptam  Mágikus Operettgála a Budapest...  Hálaünnep  Nagy a baj  Orchidea  A hálával teli élet megélése e...  Fehér kockák  Bele kellett szoknom,  Pyrargyrita ásvány  Meghívó  Facebookon kaptam  A természet szépsége......  Tavaszi üdvözlet  Coffos kislány  Éljenek a NŐK!  Facebookon kaptam  Mesés almatorta .......  figyelj: mikor még vele…...  Az utolsóelőtti napon  Varga József: Évszakok  Hóvirágok  Rubin  Szép opál  Varga József: Évszakok  Vannak lelki küzdelmeink  Vészi Endre - Március  Facebookon kaptam  Boldog Meszlényi Zoltán 03.04  Facebookon kaptam Krisztinától  Csak a szeretet emelhet ! .......  Március  Addig énekelek, amíg a közönsé...  Boldog női teljességet!  Kleopátra, A Nílus királynője  Orchidea 
Bejegyzés Címkék
kedvesen mosolygó, elmúlt évtizedek, hamar méltányló, módosabbak közé, következő nemzedékeket, értelmiség rangja, legszörnyűbb időkben, emlékező mondatot, úgyszintén költő, történelem 1945-nél, világ éppen, egész pedagógiai, java részében, egész felsőoktatásnak, hamarosan megvalósuló, utópista álmokban, egyre dogmatikusabb, koncepciós pereket, elvárt hangos, magyar pedagógiának, fényességes rövid, ifjúság megtestesítette, háború utáni, kollégiumok számos, legfontosabbakat említsük, népközelség formában, költői hagyomány, tanulással szerzett, legnagyobb hatású, világ egészéhez, jellegzetes újat, induló Nagy, hangvétel azonban, feltétlen hitet, évtized végére, következő évtized, tanulmányi ösztöndíjat, olyan légkörbe, bolgár nyelvet, ottani népi, bolgár népköltészet, bolgár klasszikus, ötvenes években, derűs lélek, 1951-ben napvilágot, rozs című, előző itthoni, bizakodó évek, vasárnap gyönyöre, költő kedélyvilágának, költői képek, egyre tündöklőbb, népek közös, természet képeinek, külvilág adta, egész létét-lényegét, kultúrpolitika urainak, kegyekben álló, újabb költői, költő végleges, halál gondolata, nagy költeménye, harangok értem, haláltáncok fogvacogtató, legfontosabbakat, szemléletesebben, felkészültségére, szürrealizmussal, megállapíthatjuk, közösségtudatban, kedélyvilágának, eltéphetetlenül, gyűjteményekben, megtestesítette, szokványosabban, kisiskolásoknak, együttindulásuk, nemzetfenntartó, képszerkesztője, népmesevilággal, képzeletvilágát, felsőoktatásnak, kultúrpolitika, lelkiismeretes, költeményekkel, szorongásokkal, grafikusművész, képzőművészeti, főszerkesztője, azonosulhatott, olvasóközönség, valamelyikében, jövevényszóval, következhetett, kiábrándulások, képlátomásait, végérvényesen, megváltozását, ellenségeknek, írásművészünk, emlékezetében, , ,
2021.02 2021. Március 2021.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 12
  • e Hét: 904
  • e Hónap: 739
  • e Év: 31144
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.