Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A Sátán fogadószobájában
  2007-01-16 22:17:52, kedd
 
   
  A Sátán fogadószobájában
(A múlt. És a jövő?)
Kocsis L. Mihály 2007. január 16. 00:00

"Majdnem egy hónapig törtem magam utána, míg végre sikerült.
Egyedül azért jöttem Oroszországba, hogy megismerjem ezt az embert, és nem
akartam távozni, mielőtt beszéltem volna vele.
Úgy gondolom, a maga nemében a közül a három vagy négy kortárs közül való,
akiket érdemes meghallgatni.
Míg bejutottam hozzá, kb. 20 000 dolláromba került, amit népbiztosok
feleségeinek ajándékul, a vöröskatonáknak borravalóul és az árvaházaknak
alapítványul kellett adnom, de nem sajnálom!"
- Így kezdődik Giovanni Papini Góg című híres könyvének Leninnel foglalkozó
fejezete, amely a múlt század harmincas éveinek elején (1931) jelent meg
(magyarul a Vigilia Könyvkiadó gondozásában olvasható).

Giovanni Papini korának meghatározó szellemisége volt, 1881-ben született és
1956 októberében halt meg, a csodálatos Firenzében.
Firenzében élni és meghalni (úgy gondoljuk) önmagában is ajándék, ami ehhez
jön, szinte csak ráadás.
Élete első szakaszában "az olasz avangárd radikális eszméinek harcos
képviselője, szubjektív idealizmus, antiklerikalizmus és ateizmus, valamint
misztikus nacionalizmus jellemezte"
(hogy hivatkozzunk a mindenkori irodalom- és tudománytörténet skatulyáira).
Nem csak megérintette, de egyik vezető alakja volt a kibontakozó olasz
futurizmusnak, miközben teljes mellszélességgel kiállt hazája háborús
erőfeszítései mellett (I. világháború).

A húszas évek fordulóján azonban történt vele valami!
A lélek mélyéig hatoló megtérési élmények nyomán visszatért fiatal korának
keresztény hitéhez és a katolikus egyházhoz, igaz, az egyház élete végéig
erős fenntartással kezelte munkásságát, köztük a Jézus-életrajzok
sorában szinte műfajt teremtő Krisztus történeté-t (1921), valamint a Szent
Ágoston életéről szóló könyvét is (1929).

Mint ahogy a Sátán, a gonosz problémájával foglalkozó műveinek
neognoszticizmust képviselő
szellemisége is ellentétben állt (szándékai ellenére!) az Egyház hitével és
tanításaival.

"Azt mondták, hogy Iljics Vladimír beteg és fáradt s a legintimebbeken kívül
senkit sem fogadhat.
Hogy nincs már Moszkvában, hanem egy közeli faluban egy korábbi urasági
villában lakik.
Pénteken este legyőztem az utolsó akadályokat is és telefonon értesítettek,
hogy vasárnapra vár.
Leninnek azt mondták, hogy az én tőkém a Nep-et a kezdeti nehézségein
keresztülsegítheti,
mire ő beleegyezett a látogatásomba."

Papini részletesen leírja a fogadtatást.
Lenin feleségét, egy kövér, hallgatag asszonyt,
"aki úgy nézett rám, mint ahogy az ápolónők szokták az újonnan érkezett
beteget mustrálgatni".
Lenin egy kis verandán ült, egy tervezetekkel teleszórt asztal mellett.
"Úgy hatott rám, mint egy halálraítélt, akinek még megengedték, hogy
életének utolsó óráit békében elbabrálgassa. Mongol vágású, ismeretes feje
olyan volt, mintha régi és száraz sajtból lett volna faragva, aszott és
mégis olyan petyhüdt volt.
Nyálas ajkai között a koponya balfogsora már kivigyorgott.
Hatalmas és csupasz koponyája olyan volt, mint egy barbár építmény, amit
valami őskori szörnyeteg homlokcsontjából illesztettek össze.
Gyanakvó és fürkésző szemei, mint valami ragadozó madáré, szinte eltűntek
véres szempillái mögött.
Kezei egy ezüstirónnal babráltak: látszott, hogy nagy és erős kezei vannak,
igazi parasztkezek, amelyeknek összeaszottsága azonban már a halál
közeledtét jelezte.
Sohasem fogom a füleit elfelejteni, amelyek mintha elkopott elefántcsontból
lettek volna és
messzire kifeszültek, mintha még az örök hallgatás előtt a világ utolsó
hangjait akarták volna felfogni."

A társalgás első pillanatai meglehetősen kínosak voltak a látogató számára.
Zavarában valamiféle bókkal kezdi, gratulációval a "nagy műhöz, melyet ő
Oroszországban véghezvitt".
A házigazda arca torz, szarkasztikus mosolyba rándul.

"- De minden készen volt! - kiáltotta Lenin váratlan, majdnem brutális
lelkesedéssel.
- Minden készen volt, mielőtt még megérkeztünk volna.
A külföldiek és az ostobák azt hiszik, hogy itt valami új dolog történt.
Ez az elvakult polgárság tévedése.
A bolsevikiek nem tettek mást, mint alkalmazták és kifejlesztették a cárok
által megkezdett kormányzást, amely egyedül való az orosz népnek.
Százmillió barmot nem lehet kormányozni bot, korbács, titkosrendőrség,
terror, akasztófa, katonai törvényszék, börtön és kínpad nélkül.
Mi csak a társadalmi osztályokat cseréljük ki, amelyek uralmukat erre a
rendszerre alapították.
Ezek hatvanezer nemes és talán negyvenezer magasabb rangú hivatalnok voltak,
alig haladták meg a százezres létszámot.
Ezzel szemben ma körülbelül kétmillió proletár és kommunista van.
Ez haladás, mégpedig nagy haladás, mert a kiváltságosak száma tízszer olyan
nagy,
de 98 százaléka a népnek ettől a változástól nem nyert semmit.
Egészen bizonyos lehet afelől, hogy ezek semmit sem nyertek, és így is kell
annak lennie,
én is ezt kívánom, s különben is abszolút kikerülhetetlen."

De hát, dadogja a látogató, de hát, Marx és a haladás?
És minden más?
Lenin csodálkozva néz rá.

"- Önnek - folytatta -, aki befolyásos ember és külföldi, mindent meg lehet
mondani,
úgy sem fog hinni önnek senki.
De emlékezzék csak vissza arra, hogy Marx maga a teóriák tisztán eszközszerű
és fiktív értékét hirdette. Oroszország és Európa helyzetét tekintve,
kénytelen voltam a kommunista ideológiával élni,
hogy célomat elérhessem.
Más országokban és más időkben valami mással kísérleteztem volna.
Marx csupán zsidó burzsuj volt, aki feltornászta magát az angol
statisztikákkal és titkos imádója volt az indusztrializmusnak.
Semmi érzéke nem volt a barbárságok iránt, azért alig egyharmad ember.
Egy sörbe és hegelianizmusba áztatott agy, amelyre csak barátja, Engels
fröccsentett
egy pár zseniális gondolatot.
Az orosz társadalom teljes cáfolata Marx próféciájának.
Éppen ott, ahol szinte semmi burzsoázia nem volt, ott győzött a
kommunizmus."

És később még hozzáteszi:
"Az emberek, Góg úr, félénk vadállatok, akiket egy olyan kíméletlen vadnak
kell lefékeznie,
mint amilyen én vagyok.
Minden más fecsegés, irodalom, filozófia vagy hasonló muzsika az ostobák
számára.
És miként a vadak, a bűnözőkhöz hasonlítanak, minden kormányzás legfőbb
ideájának kell lennie,
hogy országát egyetlen nagy börtönné alakítsa át.
A régi cári virgács a politikai bölcsesség utolsó szava.
S ha jól meggondolja, a rabélet a legalkalmasabb az átlagemberek számára,
akik ha nem is szabadok,
végre is a felelősség veszélyétől és kellemetlenségeitől meg vannak óva és
nem tudnak többet rosszat elkövetni. Abban a pillanatban, ahogy egy ember
börtönbe kerül, ártatlan életet kénytelen élni.
Sőt nincsenek gondolatai és gondjai sem, mert vannak, akik gondolkozzanak és
parancsoljanak helyette.
Testileg dolgozik, de lelkileg kipiheni magát.
És tudja, hogy lesz mit ennie és hol aludnia, akkor is, ha nem dolgozik,
akkor is, ha beteg,
a nélkül, ami a szabad embert gyötri mindennapi kenyerének és éjszakai
fekvőhelyének megszerzésében.
Az én álmom az, hogy Oroszországot egy mérhetetlen nagy börtönné alakítsam
át,
és ne képzelje, hogy ezt egoizmusból mondom, mert e mellett a rendszer
mellett a legnagyobb rabszolgák és áldozatok éppen a vezetők és a
börtönőrök."

Lenin azt is elmagyarázza vendégének, hogy a bolsevizmus háromszoros háborút
jelent:
"a tudományosan képzett barbárok háborúját a rothadt intellektuelek ellen,
Kelet háborúját Nyugat ellen, és a város háborúját a vidék ellen.
És ebben a háborúban a fegyverek megválasztásánál nem leszünk kényesek.
Az egyén olyan valami, amit el kell nyomni, olyan találmány, amit azok a
naplopó görögök és germán
fantaszták találtak ki.
Aki ellenáll, azt kivágjuk, mint egy rosszindulatú kelést.
A vér a legjobb trágya, amit a természet szolgáltat nekünk."

A vér a legjobb trágya.
A kommunizmus oroszországi történetében százmilliója halottja egyértelműen
bizonyítja ezt.

"- De nehogy azt higgye, hogy kegyetlen vagyok - nyugtatja meg látogatóját a
világ proletáriátusának atyja. - Unom már mindezeket az agyonlövéseket és
akasztásokat, amiket az én rendeletemre visznek végbe.
Gyűlölöm az áldozatokat, különösen, mert arra kényszerítenek, hogy
legyilkoljam őket, de nem tehetek másként! Szinte epedek az után, hogy egy
mintabörtönnek, egy békés, jól szervezett fogháznak legyek az igazgatója.
De mint minden börtönben, úgy itt is vannak nyugtalan és engedetlen elemek,
akik bután a régi ideológiák és gyilkos mitológiák után vágyakoznak.
Ezeket mind ki kell irtani!
Nem engedhetem meg, hogy néhány ezer beteg ember milliók jövendő boldogságát
veszélyeztesse.
És mindent összefoglalva, a régi érvágás nem volt rossz kúra.
Van abban valami kéjes érzés, hogy az ember úrnak érzi magát élet és halál
fölött.
Mióta az öreg Istent meggyilkolták - hogy Franciaországban vagy
Németországban-e, már nem tudom
-, bizonyos elégtételt érez az ember.
Ha úgy tetszik, én olyan helyi félisten vagyok, aki Ázsia és Európa között
telepedett le,
de néhány szeszélyt elvégre is megengedhetek magamnak.
Vannak gyönyörök, melyeknek titka a pogányság összeomlása után eltűnt.
Az emberáldozatokban volt valami jó: mély szimbólum, fennkölt tüntetés és
üdvös ünnepek voltak.
A hívők himnuszai helyett a bebörtönözöttek és a haldoklók ordításait hallom
felém özönleni,
és biztosítom, hogy ezt a szimfóniát nem cserélném el Beethoven kilencedik
szimfóniájával.
Ez a közelgő boldogságot hirdető himnusz!"

("A Sátán akkor a legravaszabb, amikor azt állítja magáról, hogy nincs."
Mint említettük: Papinit élete utolsó évtizedeiben majd a Gonosz szerepe
foglalkoztatja leginkább.)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: mellszélességgel, megválasztásánál, fogadószobájában, tudománytörténet, franciaországban, homlokcsontjából, legintimebbeken, statisztikákkal, hegelianizmusba, bebörtönözöttek, vöröskatonáknak, titkosrendőrség, elefántcsontból, kifejlesztették, összeaszottsága, kikerülhetetlen, parancsoljanak, megszerzésében, intellektuelek, mintabörtönnek, gondolkozzanak, legalkalmasabb, szimfóniájával, oroszországban, veszélyeztesse, kényszerítenek, németországban, foglalkoztatja, agyonlövéseket, próféciájának, fenntartással, problémájával, oroszországba, erőfeszítései, összefoglalva, meggyilkolták, hónapig törtem, maga nemében, három vagy, vöröskatonáknak borravalóul, múlt század, csodálatos Firenzében, olasz avangárd, mindenkori irodalom-, kibontakozó olasz, húszas évek, lélek mélyéig, katolikus egyházhoz, egyház élete, gonosz problémájával, legintimebbeken kívül, közeli faluban, Kocsis, Giovanni Papini Góg, Vigilia Könyvkiadó, Giovanni Papini, Iljics Vladimír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Szép estét  Jézus éljen bennem  Mi már várjuk  II. szent János Pál imája  Facebookon kaptam Krisztinától  II. szent János Pál imája  Hogy lehet...  Kellemes teázást  Orchidea  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Agardita kristály  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Száz juhocskám  Agardita kristály  A nélkülözhetetlen kalcium  Krókusz  Facebookon kaptam  Panda maci  Mai harmónia kártyám  Png virág  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  A nélkülözhetetlen kalcium  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Naplemente  Oroszlán  A nélkülözhetetlen kalcium  Visszajelzés nélküli széles kö...  A mi döntésünk  Az Igazmondó Juhász  Orchidea  Facebookon kaptam  Fogadd tőlem szeretettel !  Sebesülten  Kellemes teázást  Jó éjszakát!  Oroszországban  Az átlag embernek nincsenek ál...  Puma  Sárga achát  Impala  Lélegezz mélyebben!  Adjátok át Jézus szeretetének ...  Babapiskótás  Facebookon kaptam  Csütörtök......  Jégtörő Mátyás  Png virág  Puma  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Felföldi László püspök első na...  Facebookon kaptam  Esti szentmise Csaba testvérre...  Facebookon kaptam  Lila rózsák  Ovidius idézet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjt !  Facebookon kaptam Krisztinától  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Acantit ásvány  Oroszországban  ti, kinek tartotok engem?̶...  Szent Péter apostol székfoglal...  Esti kép  Facebookon kaptam  Ingyen hatása mindenkinek átha...  2021. február 17-én megkezdődö...  Február - és már ébred a term...  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Holnap beoltanak  Szivárványkvarc  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A hülyeség ellen nincs orvossá...  Kellemes teázást  Drón vizsga  Babapiskótás  Orchidea  Drón vizsga  Szép estét kedves látogatóimna...  Elképesztő:idáig biztosan ross...  Nagyböjti szentmise 02.24  Mintás achát  Az élet nagy napja Menyasszony...  Esti kép  Facebookon kaptam  Pulykák  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Ingyen hatása mindenkinek átha...  Gyurinak telik...  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna... 
Bejegyzés Címkék
hónapig törtem, maga nemében, három vagy, vöröskatonáknak borravalóul, múlt század, csodálatos Firenzében, olasz avangárd, mindenkori irodalom-, kibontakozó olasz, húszas évek, lélek mélyéig, katolikus egyházhoz, egyház élete, gonosz problémájával, legintimebbeken kívül, közeli faluban, korábbi urasági, utolsó akadályokat, kezdeti nehézségein, ápolónők szokták, újonnan érkezett, tervezetekkel teleszórt, koponya balfogsora, barbár építmény, ezüstirónnal babráltak, füleit elfelejteni, örök hallgatás, világ utolsó, társalgás első, látogató számára, házigazda arca, elvakult polgárság, orosz népnek, társadalmi osztályokat, százezres létszámot, kiváltságosak száma, népnek ettől, teóriák tisztán, kommunista ideológiával, barbárságok iránt, orosz társadalom, olyan kíméletlen, bűnözőkhöz hasonlítanak, régi cári, politikai bölcsesség, átlagemberek számára, felelősség veszélyétől, szabad embert, mérhetetlen nagy, legnagyobb rabszolgák, bolsevizmus háromszoros, tudományosan képzett, rothadt intellektuelek, város háborúját, vidék ellen, fegyverek megválasztásánál, egyén olyan, rosszindulatú kelést, legjobb trágya, természet szolgáltat, kommunizmus oroszországi, régi ideológiák, régi érvágás, ember úrnak, öreg Istent, pogányság összeomlása, emberáldozatokban volt, hívők himnuszai, haldoklók ordításait, közelgő boldogságot, mellszélességgel, megválasztásánál, fogadószobájában, tudománytörténet, franciaországban, homlokcsontjából, legintimebbeken, statisztikákkal, hegelianizmusba, bebörtönözöttek, vöröskatonáknak, titkosrendőrség, elefántcsontból, kifejlesztették, összeaszottsága, kikerülhetetlen, parancsoljanak, megszerzésében, intellektuelek, mintabörtönnek, gondolkozzanak, legalkalmasabb, szimfóniájával, oroszországban, veszélyeztesse, kényszerítenek, németországban, foglalkoztatja, agyonlövéseket, próféciájának, fenntartással, , ,
2021.01 2021. Február 2021.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 2 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 398
  • e Hét: 9796
  • e Hónap: 28397
  • e Év: 160217
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.