Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Székely viccek
  2014-02-19 21:10:39, szerda
 
   
 
SZÉKELY VICCEK VII.


Mottó:
"Olyan nép a székely, hogy akkor is érdemes volna őket megszeretni, ha egy szót sem tudnának magyarul. Hát még így, mikor egy szót sem tudnak másképp!"
Mikszáth KálmánHogy mai nap is jól kezdődjön...

Az év vicce:
A székely család fát szállít, felborul a kocsi, mindenkit betemet a fa.
1 óra múlva kimászik az öreg és rágyújt.
2 óra múlva kimászik a fia, az is rágyújt.
3 óra múlva azt mondja a fiú:
- Idösapám, nem kéne anyámat is kihúzni a fa alól?
- Minek? Nem dohányzik.

Székely bácsi álmodik
Az öreg székely felkel reggel, és azt mondja az asszonynak:
- Szépet álmodtam az éjjel!
- És mi volt az? - kérdezi az asszony.
- Bukaresten voltam.
- És mi volt abban olyan szép?
- Hát.. hogy útlevél kellett hozzá.

Magyar-román határon eszik a magyar határőr, finom sonkát, kolbászt látja, hogy a románnak meg csorog a nyála:
- He román, kérsz egy harapást?
- igen
Hátra ordít a magyar:
- Bodri, harapj!!!

A halál kopogtat a székely ajtaján. Kijön a székely.
- Székely, az életedért jöttem!
A székely beszól a szobába:
- Életem, téged keresnek!

Megyeget lassan szekérrel a székely bácsi, egyszer csak meglát az út szélén egy mini szoknyás szőke bombázót. Megáll és fölsegíti a szőkét maga mellé, szól a lovaknak és mennek tovább. Egy idő után a nő kacérkodva följebb húzza a szoknyája alját és azt kérdi:
- Na székely bácsi, ezért mit adna?
A bácsika csak nyel, majd a lovai közé csap. Nem sokkal később a bombázó újabb darabot mutat a combjaiból, sőt már a tangája is látszik, mikor újra megkérdi:
- Na székely bácsi, hát ezért mit adna?
A bácsika megint csak nyel és méregeti a nőt, majd újra a lovai közé csap. Eztán a szöszi lehúzza a tangáját, lábát szétteszi s így szól:
- Nos székely bácsi,akkor ezért mit adna?
- Én azért semmit aranyom, de egy jó álló f**zért most a két csikót odaadnám.

Gergő és Están bá mennek az országúton. Hosszú szünet utún megszólal Gergő:
- Oszt fia van-e?
- Van - feleli fertályóra múltán Están.
Ismét szünet, majd Gergő folytatja a társalgást:
- Oszt katona vót-e?
Elbattyognak fél kilométert és Están már válaszol is.
- Vót.
Most megállnak, rágyújtanak, pöfékelnek egyet-kettőt.
- Oszt bajsza van-e?
Mennek tovább. Idő teltén Están bólint:
- Van.
Már a nap is lenyugvóban, amikor jön az újabb kérdés:
- Oszt pödri?
Ebben a pillanatban a kanyarból kilő egy autó és elgázolja a két székelyt. Mentők,kórház, az eszméletlen állapotból csak 3 nap múlva térnek magukhoz, egy kórteremben, szinte egyszerre. Están körülnéz, felméri a helyzetet, még krákog is egyet nagy komótosan, majd kiböki:
- Pödri.

Áll az öreg székely az út mentén és stoppol. Arra jön egy újgazdag román az 500-as mercijén, megáll, és felveszi. Az öreg székely beül az első ülésre és megilletődve nézegeti a számára ismeretlen dolgokat a műszerfalon, majd elkezd kérdezősködni:
- Mondja, ez itt micsoda?
- Ez egy rádiós-CD-magnó - feleli a vezető.
- És ez?
- Ez egy beépített színes TV.
- Hát ez itten, micsoda? - kérdezi az öreg
- Ez egy műholdas helymeghatározó műszer.
Az öreg hümmög egyet, majd azt mondja:
- Hát az a csillag ott elől a motorháztetőn mire jó?
Na, megtréfálom az öreg parasztot - gondolja a román - és így szól:
- Hát bátyám, az egy különleges célzókészülék. Ha valakit el akarok találni, csak belenézek a készülékbe, és ha benne látom az illetőt, már rendben is van a dolog. Látja ott azt a biciklistát? Most beveszem a célzókészülékbe, gázt adok és már annyi is neki - azzal az utolsó pillanatban finoman elhúzza a kormányt, és kikerüli a biciklistát.
Belenézve a visszapillantó tükörbe, rémülten látja, hogy a biciklista felbukva, élettelenül fekszik az út jobb oldalán. Megszólal az öreg székely:
- Hát, cseszheti kend azt a híres célzókészülékét! Maga a büdös életben el nem találta volna azt a biciklistát, ha én nem nyitom ki a kocsi ajtaját!

Székely bácsi ül a padon. Mellette fekszik egy kutya. Odamegy a turista.
- Bátyám, harap a kutyája?
- Nem harap az.
Erre a turista meg akarja simogatni a kutyát, de az jól megharapja.
- Jaj! Azt mondta, nem harap a kutyája!
- Az enyém nem is harap, de ez a sógor kutyája.

A paraszt tartályos lovas kocsival megy az utcán. Megállítja egy rendőr:
- Mi van a tartályban, bátyám?
- Banánlé.
- Még sohasem ittam, megkóstolhatom?
- Te tudod fiam!
De a rendőr csak iszik belőle.
- Jó íze van.
- Na, ha jövök visszafelé, majd kapsz még. Gyí, te, Banán!

Egy nap az öreg székely bácsi viszi be a szénát a csűrjébe. Azonban látja, hogy valamilyen nagy urak közelednek, akik megkérdezik tőle:
- Beleegyezne-e abba, hogy a csűrjén át síneket építsünk?
Mire a székely bácsi:
- Jöjjenek vissza holnap, addigra meggondolom.
Másnap jönnek ismét, és megkérdik:
- Nos, hogy döntött?
- Nem.
- De miért?
- Mert nem fogom nyitogatni a csűrkaput mindig, amikor jön a vonat!

Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene van, csodájára is jár az ország-világ. Kimegy a bácsihoz a riporter is érdeklődni:
- Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ennyi sok tejet ad?
- Áááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.
- ??
- Minden reggel kimegyek az istállóba és megkérdem a Riskát, hogy "Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy marhasült?"

Áll a székely a bíróságon:
- Na, hogy is volt az az eset? - kérdi a bíró.
- Tekintetes bíró úr, az úgy volt, hogy eszem a banánt a bicskámmal. Eldobom a héját. Gyün a román. Elcsúszik, és zsupsz bele, pont a bicskámba! Oszt még vagy hatszor!

Nyár van, kegyetlenül süt a nap, a hőség óriási. Az öreg székely, fiával kaszál kint a réten. Megszólal a fiú
- Ez nem igazság édesapám, mi itt a nagy melegben kaszálunk, míg otthon anyám a húgommal a hűvös pincében kötöget.
- Ne búsúlj fiam! Lesz ez másképp is. Gondold csak el, jön a tél, mi a jó hűvösben fent a hegyen vágjuk a fát, de anyádék meg otthon a nagy melegben kell hogy kötögessenek.

A székely kaszál a mezőn. Látja ám, hogy futva érkezik a falu felől a fia. A gyerek messziről kiabálja:
- Édesapám, jöjjék rögvest haza, mert nagy baj van!
- Osztán mi a baj, fiam?
- A szomszédból átjött a Mihály bá, osztán addig-addig, hogy befeküdtek idesanyámmal a dunyha alá.
Az székely kezében megáll a kasza, megvakarja a fejét, és elgondolkodva mormogja:
- De nagy marha ez a Mihály szomszéd! Pedig neki nem is lenne muszáj...

A székely apa összehívja három fiát.
- No, pulyáim, hát melliktek dűtötte bele a budit az árokba?
Persze egyik sem jelentkezik.
- No, akkó mostan elmeséllem nektek, hogy a George Washingtonék is vótak hárman testvérek, osztán eccő az apjok megkérdte, hogy mellikük vót, aki a cseresnyefát kidűtötte. Hát, a George Washington, bizony nem szívessen, de jelentkezett, mert hát ű vót. No, ekkó az apja megdícsérte, mert hát ugye becsületesen bevallotta és büszke vót a fijára. Úgyhogy mostan újból mekkérdem, hogy melliktek dűtötte a budit az árokba.
Kisvártatva jelentkezik az egyik gyerek:
- Hát én vótam az, apám.
No, kap is egy akkora nyakast, hogy a szeme jojózik, ki is fakad:
- De hát apám, hát a George Washingtonék?! Meg a cseresnyefa?! Nem kend meséte, hogy amikó jelenkezett, akkó az apja dícsérte, meg büszke vót?!
- Dehonnem. Csak hogy a George Washingtonnak az apja nem űt fönn a fán!

A székely elvesz egy dolgos, de csúnya lányt. A menyecskét bántotta kinézete,mindegyre mondogatta:
- Jaj, de csúnya vagyok, jaj, hogy én milyen csúnya vagyok.
Az ura bólogatott egy ideig, majd azt mondta:
- Ne sajnáltasd magadot, Bözsi, me' te csak a tükör előtt látod magadot. De mit szóljak én, aki egész nap látlak?

A székely legény hazaviszi leendő feleségét, hogy bemutassa szüleinek, mire az apja a fülébe súgja:
- Ne vedd el fiam, tőlem van.
Legközelebb beállít a fiú egy másik lánnyal, az apja megint a fülébe súgja:
- Ne vedd el fiam, tőlem van.
Egy idő után a fiú beállít egy újabb lánnyal, mire az apja megint félrevonja:
- Ezt se vedd el fiam, ez is tőlem van.
Az anyja nem bírja tovább szó nélkül, magához inti a fiát:
- Fiam, vedd el bármelyiket, te sem apádtól vagy. . .

Gyergyói legények kéreztetik a lányt a bálba. Az apa ellenkezik, mire az egyik legény:
- Apjok, meg se csejszük, meg se bajszuk,reggelre haza duvajszuk...
Hazakíséri Mózsi Julcsát a bálból. Nekinyomja a kerítésnek, de Julcsa ellenkezik:
- Hagyj békit, nem vagyok én olyan!
Mózsi elengedi:
- No, jól van, én akkó megyek hazafelé. Mongyá' valami biztatót neköm.
- Nincs rajtam bugyi.Székely ember reggel kiül az udvarral és egy nagy szálas fát farag. Oda megy a fia, megkérdezi:
- Mi lesz ebből Édesapám? Talán gerenda?
- Meglehet... válaszol az öreg.
Délben arra jár a fia, látja, hogy a fa már sokkal kissebb és még faragja az öreg, ismét megkérdezi:
- Mi lesz ebből Édesapám? Fejszenyél?
- Meglehet... válaszol az öreg és farag tovább.
Este látja a gyerek, hogy az öreg már csak egy kis botot farigcsál. Ismét megkérdezi:
- Mi lesz ebből édesapám, fogpiszkáló?
Erre az öreg székely:
- Ha el nem rontom...

A székely bácsi elmegy Magyarországra. A feleségét a komájára bízza figyelje, nehogy megcsalja. Pár nap után látja a koma, hogy Etelka (a székely bácsi felesége) egy katonatiszttel bemegy egy szállodába. Rögtön elrohan a postára, hogy táviratozzon.
- Kérem, én sürgönyözni szeretnék!
- Mi lenne a szöveg?
- Írja gyorsan: "Komám, gyere haza, mert a feleségedet ba....k!"
- De uram, ilyet nem lehet írni! Fogalmazza meg másképpen.
- Na, jól van. Akkor gyorsan írja:
"Etel a hotelbe', csücsül a fotelbe',
katona hitelbe hatol be Etelbe.
Textiláru lefelé, hentesáru befelé,
a szőrszálak összevissza, baj van komám, gyere vissza!"

Csiki székely utazik a vonaton, de nincs jegye. Az ellenőr az első állomáson lerúgja a vonatról, de neki sikerül újra felkapaszkodnia. A következő állomáson megismétlődik a jelenet, majd amikor már vagy harmadszor rúgja le a vonatról, megkérdezi az ellenőr:
- Tulajdonképpen hova akar menni?
- Brassóba, ha kibírja a fenekem.

Székelybácsi utazik a vonaton. Ül vele szemben egy nő, aki egyszer csak megszólal:
- Elnézést, felhúzná az ablakot? Nagyon hideg van kint.
Székelybácsi szó nélkül felhúzza, majd megkérdezi:
- Na, oszt' mostmá' meleg van odakinn?

Reklamál Pista bá' Segesváron a kalauznak:
- Egy perce sincs, hogy felültem s máris ellopták a tarisnyámot!
Mire a kalauz:
- Gyorsvonat ez, papó!

Az öreg székely szállna fel a buszra, de azért még megkérdezi a sofőrt:
- Tessék mán mondani, oszt hova megyen ez a busz?
- Kolozsvárra.
- Oszt biztosan odamegy-e?
- Bácsikám, hát láthatja, hogy az van az oldalára kiírva, hogy Kolozsvár, tehát biztosan odamegy.
- Nem hiszek én az ilyen feliratoknak!
- Aztán mért nem hisz nekik, bácsika?
- Hát mer mikó egyszer a városban betértem a hivatalba, láttam ott egy ajtót. Ki vót írva, hogy NŐK, bementem, oszt WC vót.

A székely bácsi kimegy Magyarországra. A feleségét a komájára bízza, figyelje nehogy megcsalja. Egy pár nap után látja a koma, hogy Etel (a székely bácsi felesége) egy katonatiszttel be megy a Hotelbe. Rögtön elrohan a postára , hogy táviratozzon Pityunak:
- Kérem én sürgönyözni szeretnék!
- Mi lenne a szöveg?
- Kérem, gyorsan írja. Komám gyere haza, mert a feleségedet b***k!!!
- De kérem uram, ilyent nem lehet írni! Fogalmazza meg másképpen.
- Na jól van. Akkor gyorsan írja!
- Etel a Hotelbe,
csücsül a fotelbe,
katona hitelbe
hatol be Etelbe,
textil árú lefelé,
hentesáru befelé,
a szorszálak összevissza,
baj van komám, gyere vissza!!!

A nap székely vicce
János bácsi pipázva álldogál a kapuban. Mihály bácsi vezet egy tehenet épp a kapu előtt.
- Mihály bácsi, hova viszi azt a tehenet?
- Az orvoshoz.
- Miért? Beteg az a tehén?
- Nem beteg az.
- Nem ad elég tejet az a tehen?
- Húsz litert tejel minden nap!
- Nem borjadzik az a tehén?
- Dehogynem, a tavasszal hármat is borjadzott!
- Az Isten szerelmére, akkor mi a fenének viszi az orvoshoz?
- Mert az övé.

Székely gazda legelteti a teheneit. Odamegy hozzá egy turista és megkérdi:
- Legelnek a tehenek?
- Azok a szép fehérek igen.
- És a szürkék?
- Azok is.
- Tejelnek is?
- Azok a szép fehérek igen.
- És a szürkék?
- Azok is.
- Mondja, miért említi először mindig a fehér teheneket?
- Mer azok az enyémek.
- És a szürkék?
- Azok is!

Gombázni megy a székely meg a komaasszonya. Hazafelé menet az asszony nem állja meg szó nélkül:
- Hej, koma, de féltem én az erdőben, hogy lefog!
- Ugyan, komaasszony, már hogy fogtam volna le, hiszen vizes volt a fű.
- Ejsze, leterítettem volna a nagykendőt.

Két székely atyafi fát vág az erdőben. Este letelepednek a tábortűz mellé. Egy darabig üldögélnek, majd megszólal a fiatalabb:
- Áron bátyám!
- Na.
- Van magának másik nadrágja?
- Van, fiam.
Ezután megint csönd van egy darabig, majd megint a fiatal szólal meg:
- Akkor ez hadd égjen...

Beteg a székely lova. Átmegy a szomszédhoz és kérdezi:
- Hé, szomszéd! Maga mit adott a lovának, amikor beteg volt?
- Terpentint.
Hazamegy a székely és másnap reggel ismét jön:
- Hallja szomszéd! Megdöglött a lovam.
- Hát, az enyém is!

Az öreg székelynek megbetegszik a tehene, és kihívja az állatorvost. Az orvos fölírja a receptet, amivel az öreg bemegy a városba, majd amikor visszaér, azt mondja a feleségének:
- Te' asszony! Kóstold meg a gyógyszert, nehogy valami baja legyen a tehénnek!

Nyelvtudás
Az öreg székely elmegy egy nyelvtanfolyamra, héberül szeretne megtanulni. Az oktató megkérdezi:
- Bátyám a maga korában minek nyelveket tanulni?
- Azért, fiam, hogy ha meghalok, és a mennyországba kerülök, mindenkivel szót tudjak érteni.
- És mi lesz, bátyám, ha a pokolra jut?
- Nem baj, fiam, tudok néhány szót románul is!

A székely parasztbácsi elhatározza, hogy továbbtanul. Elmegy hát az iskolába, ahol egy felvételi vizsgán kell átesnie matematikából.
- Ha én adok magának két nyulat, aztán még két nyulat, majd még kettőt, hány nyula lesz? - kérdi a vizsgáztató.
- Hát bizony, akkor hét! - feleli a bácsi.
- Na, ezt gondolja át még egyszer! Ha adok magának háromszor két nyulat, akkor hány nyula lesz? - kérdi újra a vizsgáztató.
- Hét! - mondja a bácsi határozottan.
- De ember, még ezt az egyszerű számtanfeladatot sem tudja megoldani? Nem tudja, mennyi háromszor kettő?
- Háromszor kettő az hat! - mondja erre a bácsi.
- Akkor az előbb miért hetet mondott? - teszi fel a kérdést dühösen a vizsgáztató.
- Az előbb nyulat kérdezett, abból meg van nekem otthon is egy!

A szűkszavú székely úgy megharagudott a feleségére, hogy otthagyta és húsz évig feléje sem nézett. Mikor végre hazaért, kérdi a felesége:
- Hát te hol voltál?
Mire a székely:
- Kinn...

Négy székely ül körben egy asztalnál. Az asztalon egy flaska áll. Az első megfogja, húz belőle egy nagyot, lerakja az üveget. A második szintén megfogja, húz egy nagyot, lerakja. A harmadik szintén. A negyedik is meghúzza, majd miután lerakja, megszólal:
- Ez petróleum!
Az első végigméri és megszólal:
- Az.

Az öreg székely lefekvést követően minden este imádkozott elalvás előtt. Éppen a Miatyánkot kezdte el, mikor a felesége, aki unta a mindennapi ájtatoskodást mivel az öreg ilyenkor nem vele foglalkozott, így szólt:
- Apjok, miért nem foglalsz engemet is az imáidba?
- Hát már hogyne foglalnálak drágám? Éppen az előbb imádkoztam, hogy "szabadíts meg a gonosztól"!

A székelynek nagyon hisztis a felesége. Elmegy hát a gyógyszertárba valami gyógyírt kérni rá a patikustól. Elpanaszolja baját a patikusnak, mire az inti, hogy hajoljon közelebb. A patikus lekever két jó nagy pofont a székelynek, és még hozzá teszi:
- Ezt adja be otthon a feleségének, amikor elkezd hisztizni.
Az első adandó alkalommal, mikor elkezd hisztizni a felesége le is kanyarint neki egy nagy pofont, mitől az nyomban befejezi a hisztizést. Megy is sürgősen megköszönni a "gyógyszert" a patikusnak, de ahogy a közelébe ér, lekever neki is egy jókora pofont, és hozzáteszi:
- Köszönöm a gyógyszert, de tudja a fele megmaradt és visszahoztam, még mielőtt a szavatossága lejárna.

A székely atyafi szeret a pohár fenekére nézni, és egyre gyakrabban. Az asszonya ezt nem nézi jó szemmel, mert ha a férje túl sokat iszik, akkor durva, nem beszámítható. Egyik nap jönnek a tehenek a csordából haza, és szokásuk szerint egyenesen a vizes vályúnak esnek. Amikor befejezik az ivást, mondja az asszony a férjének:
- Látod-e te ember, ez csak egy marha, és mégis tudja mi az elég!
Erre az atyafi:
- Vízből én is tudnám, he!

Az öreg székely kegyetlenül be van nyomva, mint a rajzszög, s a kocsmából hazafelé tart a szekéren bóbiskolva. Ezt meglátja a rendőr, s megállítja a fogatot.
- Bátyám, maga olyan részeg, hogy majd lefordul a kocsiról, szerencsétlen ló meg csak megy a feje után, még baleset lesz belőle.
Az öreg székely csak mordul rá egyet. A rendőr intézkedés gyanánt a következőket mondja:
- Bátyám, látva a jelenleg állapotát, mit szólna ahhoz, ha most elvenném a lovát?
A székely meghúzza a vállát, s közli :
- Mit szólhatnék? Rendőr vejem még úgysem volt!

Székelybácsi bemegy a kocsmába. Leül, pálinkát kér, és azt motyogja magában, hogy vannak megmagyarázhatatlan dolgok. Öt perc múlva kér még egy italt, és még mindig ezt motyogja. Erre a csapos megkérdi:
- Székelybácsi, mit nem lehet megmagyarázni?
- Hát tudja, az úgy volt, hogy kimentem megfejni a tehenet. Oldalról akartam fejni, ahogy mindig, de a rohadt dög felrúgta a vedret. Megpróbáltam a másik oldalról, de ott is felrúgta. Mondok, akkor megpróbálom hátulról, de így is felrúgta. Erre olyan ideges lettem, hogy a két hátsó lábát kikötöttem az istálló falához. Leültem fejni, erre elkezdett csapdosni a farkával. Próbáltam megfogni, de nem bírtam, na akkor arra gondoltam, felkötöm a farkát a gerendához! De mivel már nem volt spárga, a szíjammal kellett megkötni. Hoztam egy széket, hogy felérjem a gerendát, felálltam rá, kivettem az övemet, felemeltem a tehén farkát, de öv nélkül meg lesett rólam a nadrágom. És ekkor nyitott be az asszony. A tehén lába kikötve, farka felkötve, én meg ott állok mögötte gatyában. Na erre mondom én, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni...

Idős székely házaspár üldögél a ház elött. Morfondzik az öreg:
- Te anyjuk! Ha egyikönk meghal, én beköltözök a városba...

Jő haza Mári nén' a bótbó' s mondja:
- Hallod-e, Pista, megdrágult az ital. Mi lesz most?
- Semmi. Kevesebbet eszünk.

A székely fiú vacsora közben így szól az anyjához:
- Édesanyám, nem elég savanyú ez a káposzta.
- De hát fiam, ez nem savanyúkáposzta, hanem mákostészta.
- Annak elég savanyú.

Áll a székely juhász a réten a botjára támaszkodva.Arra megy a többi juhász,meglátják,kérdik tőle:
- Hát te meg mit csinálsz?
- Gondolkodom.
- És hol van a nyájad?
- Azon gondolkodom...A székelyek és a kínaiak háborúzni akarnak egymással.
- Aztán hányan vagytok? - kérdezik a kínaiak.
- Nyolcvanezren - felelik a székelyek - és ti?
- Egymilliárdan.
- Baj van János bácsi - szól hátra a székely vezér - hova temetjük ezt a sok kínait?

A székely, az angol és a francia bizonygatja egymásnak, hogy a saját nyelvük a legbonyolultabb.Az angol azt mondja:
- A mi nyelvünk a legbonyolultabb, mert úgy írjuk, hogy S h a k e s p e a r e és úgy mondjuk, hogy Sekszpír.
A francia azt mondja:
- A mi nyelvünk a legbonyolultabb, mert úgy írjuk, hogy B o r d e a u x és úgy mondjuk, hogy Bordó.
A székely azt mondja:
- A mi nyelvünk a legbonyolultabb, mert úgy írják, hogy Gara és úgy mondjuk, hogy Vasútállomás.

A négernek, a székelynek és a románnak egyszerre születik gyereke. Mindhárman várnak a szülőszoba ajtaja előtt, hogy végre megláthassák a gyereküket. Egyszer csak kilép a szobából a nővérke:
- Uraim, gratulálok, mindhármuk gyereke egészséges. Csak egy baj van, összekevertük őket. Kérem fáradjanak be, és válasszák ki a sajátjukat.
Erre a székely egyből berohan, és felkapja a néger gyerekét. Mire az:
- Székely! Nem látod, hogy az az én gyerekem? Teljesen olyan mint én, a bőre színén is látszik.
Mire a székely:
- Lehet hogy a tied, de amíg ki nem derül melyik a románé, addig ez nálam marad!!!

Egyszer a románok nagy ásatásba kezdtek, hogy hátha találnak valamit, ami igazolja, hogy ők már a római-korban is ott voltak. A szorgos munka meghozta gyümölcsét, találtak egy régi nagy kőtáblát a következő felirattal "Ave Cezar Vavan" Megörülnek, hiszen kezükben a bizonyíték, már nem érheti szó a ház elejét, csak a "vavan" szót nem értik, de a többi egyértelműen igazolja, hogy római-kori. De a hiányzó részt majd a tudósok kitalálják, addig is a Bukaresti Nemzeti Múzeumban a helye.
Jöttek is a látogatók, ám egyszer csak a sokaság arra figyel fel, hogy egy székely paraszt iszonyatosan röhög. Oda is súgja neki a múzeumőr:
- No, te székely! Ne nevess ilyen hangosan, mert elvisz a Szekuritate.
De a székely csak nevet, és nem bírja abbahagyni. Be is viszik kihallgatásra és kérdezik, min nevet ennyire.
- Hát, csak azon, - mondja a székely - hogy nem az van oda írva "Ave Cezar Vavan", hanem az, hogy "A Véce Zárva Van".

Erdélyben az iskola folyosóján összetalálkozik tanár és diák. Megkérdezi a tanár:
- Kisfiam Te román vagy, vagy magyar?
Kisfiú:
-Én magyar vagyok.
Mérgesedik a tanár, ezért megkérdezi:
- Miből gondolod, hogy te magyar vagy?
Kisfiú:
- Hát... édesanyám magyar, édesapám magyar, akkor valószínű én is magyar vagyok.
A tanár erre begőzöl, ezért mérgesen megkérdezi:
- Te kisfiú! Ha édesanyád egy szarházi lenne, édesapád is egy szarházi lenne, akkor te is egy szarházi lennél?
Kisfiú:
- NEM, AKKOR ROMÁN!

A székely meg a fia az erdőbe megy gombát szedni. A fiú talál a bokorban egy rozsdás puskát, kérdi az apjától:
- Mi ez, édesapám?
Erre az öreg:
- Hát, trombita.
Majd fogja és a szájába teszi és fújni kezdi, erre az eldurran. Az öreg szája a füléig reped. A fiú megszólal:
- Hiába nevet, édesapám, én azért megijedtem!

Szűkszavú
Fia született a székelynek. Eltelik pár év, a gyerek már jár, mosolyog, játszik. Egyetlen baj, hogy nem beszél. Betölti a hat éves kort, de semmi. Aggódnak a szülők, orvoshoz is viszik. Az mindent rendben talál, a némaság oka számára is titok.
Az idő múlik, végül is a szülők beletörődnek. Ha nem beszél, hát nem beszél, akkor is az ő fiacskájuk. A gyerek 14. születésnapján, ebédelni ül össze a család. A tányérokban gőzölög a húsleves. Egyszer csak megszólal a gyerek:
- Sót!
Az egész család meglepődik.
- Jaj, de boldog vagyok! - csapja össze a kezét az anyja. - Te beszélsz fiam?
- Beszélök.
- Hát az isten szerelmére, eddig mér nem mondtál semmit?
- Eddig ölég sós vót a leves.

Megy a székely a fiával horgászni. Kieveznek a csónakkal, belógatják a csalit, majd leülnek.
Egy félóra múlva megkérdi a gyerek:
- Édesapám, miért lebeg a csónak a víz tetején?
- Azt én nem tudom - mondja az öreg.
Eltelik egy újabb félóra.
- Édesapám, a halak hogyan tudnak levegőt venni a víz alatt? - kérdi ismét a gyerek.
- Hát azt én nem tudom - feleli az öreg.
Kis idő múlva:
- Édesapám, miért kék az ég? - kérdi a gyerek.
- Azt nem tudom - mondja újra az öreg.
- És édesapám, nem baj, hogy ilyen sokat kérdezek?
- Nem baj, kérdezz fiam, hogy okosodj.

A székely parasztbácsi vesz egy bringát de nem ért hozzá. Megkéri a fiát, hogy vigye el egy körre. A Székely és a fia felszállnak a bringára.
- Édesapám már beesteledett!
- Nem baj fiam van rajta lámpa, majdan azt működtetjük.
Elindulnak az úton de a lámpa nem működik.
- Na fiam tekerj gyorsabban mert csak akkor világít.
Úgy is tesz a fia, és lám világít,majdan újra lassan megy. Eltelik öt perc jön szembe egy kocsi.
- Na fiam tekerjé mert így a setétben nem látnak minket és nekünk jönnek.
Teker a fiú és lám világít a lámpa, a kocsis kikerüli őket. Mennek tovább, megint jön egy kocsi.
- Na fiam tekerj gyorsabban mert így ily setétben elüt minket az autó.
A fiú úgy is tesz, a lámpa világít és a kocsi kikerüli őket. Mennek tovább és megint jön egy kocsi.
- Na fiam tekerj jobban, hogy világítsunk mert így nem látnak minket és elütnek.
- Na de édesapám nem látja, hogy ezek a fényre jönnek?

Vesz a székely a fiának egy rugós bicskát. Reggel látja ám az ember, hogy a gyerek kezén egy kvarcóra van, és megkérdi:
- Honnan van az az óra, te gyerek?
- Hát cseréltem.
- És mire cserélted, te gyerek?
- Hát a rugós bicskára.
- És amikor apádat ütik a kocsmában, mit csinálsz? Azt mondod, hogy fél nyolc?!!!

Székely család ebédel és a gyerek nagyon szürcsöl.
- Ne szürcsölj, fiam! - szól az öreg székely, de a gyerek tovább szürcsöl.
- Utoljára mondom, ne szürcsölj, mert pofon váglak!- de a gyerek csak szürcsöl.
Az öreg székelyt elkapja a méreg és lekever egy hatalmasat a gyereknek, de az elkapja a fejét és az anyja kapja a pofont. A gyerek elkezd röhögni, mire az apja:
- Ne röhögj fiam, anyád is szürcsölt!

Az apa és a fia elmennek az állatvásárra bikát venni. A fiú látja, hogy az apja a bikák tojásait fogdossa. Megkérdezi:
- Mit csinál, édesapám, miért emelgeti a bikák tojásait?
- Tudod, fiam, akkor jó a bika, ha spannolnak a tojásai, ha feszes a zacskója!
Másnap az apa kint dolgozik a szántón. Egyszer csak a fiú lélekszakadva rohan feléje, és már messziről kiabálja:
- Édesapám, jöjjön gyorsan, anyám megveszi a postást!

Székelyek kártyáznak a kocsmában. Bejön egy kutya, erre megszólal az egyik:
- Bejött a kutya.
Egy-másfél óra múlva a kutya kimegy. Az előbbi ember megszólal:
- Kiment a kutya.
Ismét eltelik egy jó bő óra, amikor a kutya megint bejön.
- Bejött a kutya - mondja a szokásos ember.
Fél óra múlva megszólal egy másik:
- Most kártyázunk, vagy beszélgetünk?

Kártyáznak a székelyek. Egyszer csak valamelyikük iszonyú büdöset szellent. Húzogatja az orát a gazda, majd kérdi:
- Te eresztettél ilyen büdöset Janó fiam?
Kártyáznak tovább. Jó sokára megszólal Janó:
- Én ugyan nem!
Kártyáznak tovább. Fél óra múlvs megint a gazda:
- Akkor kend volt az, Ábris bátyám?
Megy tovább a játék. Egyszerre megszólal Ábris:
- Én nem, tán a kutya!
A gazda:
- A kutya? De hát az benn sincs!
Eltelik megint egy fél óra, mire Ábris válaszol:
- Nincs? Hát majd bégyün!

Először utazik a székely bácsi a repülőn. Kérdezi a stewardesstől:
- Mondja, kedves, oszt jut-e mindenkinek ejtőernyő?
- Nem tartunk ejtőernyőt. Miért?
- Hát, mer' a hajón is van mentőcsónak, oszt gondolom úszni többen tudnak, mint repülni...

Székely fiú hazaérkezik Budapestről, visz az apjának egy dobozos sört. Apja elveszi a sört, előkapja a bicskáját, és kezdi bontani a dobozt, mire a fiú rászól:
- De idősapám! Itt ez a kallantyú. Arra való, hogy az ember meghúzza, és ki van nyitva a doboz.
- Na, igen! Annak, akinek nincsen bicskája!

A pesti turista először járt Székelyföldön, a Hargitán kirándulva találkozott a pakulárral. Egyből eszébe jutott a finom juhtúró, amiről barátai meséltek, s amit egyszer meg is kóstolt, de mivel emberünk sokat hallott a székelyek szűkszavúságáról és agyafúrtságáról, nem rontott ajtóstól a házba, hanem finoman rákérdezett a pakulárra:
- Adj' Isten! Tud-e esetleg egy helyet, ahol juhtúrót tudnék venni?
A pakulár rásandított:
- Há' má' hogyne tudnék! Vévévé pont jútúró pont com.

Székelybácsi nagy kínlódás közepette borotválkozik. A gyerek:
- Mi a baj, édesapám?
- Életlen a beretva. Nem viszi a szakállamat!
- Ne mongya mán' édesapám, hogy keményebb a szakálla, mint az a konzervdoboz, amit most nyitottam ki vele!

Megszólítják az öreg székelyt a vásárban:
- Magáé ez a borjú?
- Nem - feleli. - A tehenemé.

A halál kopogtat a székely ajtaján. Kijön a székely.
- Székely, az életedért jöttem!
A székely beszól a szobába:
- Életem, téged keresnek!

Válóperes ügyvéd kérdi a székelyt:
- Mivel magyarázza, hogy öt évig nem beszélgetett a feleségével?
- Nemigen akartam a szavába vágni.

Kérdi a székely asszony a leányától:
- Miko' Mózsi megcsókolt, mé' nem rikótottá'?
- Amiko' csókolt azé', me' foglalt vót a szám. Utána má' nem vót értelme...

Keresztrejtvényt fejtenek a székelyek:
- Te, Áron, hogy van az oroszul, hogy béke?
- Mír.
- Há' mer tunni akarom!

- Kész van-e a házi fiam?
- Igen édesapám, jőjjön kóstolja meg! 
 
0 komment , kategória:  Humor  
Címkék: nyelvtanfolyamra, számtanfeladatot, keresztrejtvényt, szűkszavúságáról, összetalálkozik, legbonyolultabb, felkapaszkodnia, agyafúrtságáról, célzókészülékét, helymeghatározó, célzókészülékbe, savanyúkáposzta, megkóstolhatom, születésnapján, visszapillantó, magyarországra, tulajdonképpen, gyógyszertárba, katonatiszttel, motorháztetőn, matematikából, kihallgatásra, mennyországba, stewardesstől, ájtatoskodást, szerencsétlen, célzókészülék, washingtonnak, elgondolkodva, megharagudott, egymilliárdan, lélekszakadva, borotválkozik, székelyföldön, megismétlődik, megmagyarázni, székely család, öreg székely, magyar határőr, halál kopogtat, székely ajtaján, életedért jöttem, székely beszól, székely bácsi, mini szoknyás, szőkét maga, szoknyája alját, bácsika csak, lovai közé, bombázó újabb, bácsika megint, szöszi lehúzza, SZÉKELY VICCEK VII, Mikszáth Kálmán, George Washingtonék, George Washington, George Washingtonnak, Hazakíséri Mózsi Julcsát, Reklamál Pista, Cezar Vavan, Bukaresti Nemzeti Múzeumban, Véce Zárva Van, Kisfiam Te, AKKOR ROMÁN,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 11:22 Három magyar birkózó három érmet nyert a kubai kötöttfogású versenyen
02.17. 11:21 A munkaerőpiaci reformprogramról tanácskoztak Veszprémben
02.17. 11:11 Férfi kosárlabda Eb-selejtező - Ivkovics: mindkét februári meccsen nyerni a...
02.17. 11:11 Több mint száz nemzetközi esemény az idei hazai sportnaptárban
02.17. 11:01 Két kilónyi amfetamint szállított autójában egy férfi Vas megyében
02.17. 11:01 Évértékelő - Dömötör Csaba: éles a választóvonal a klímavédelemről való gon...
02.17. 10:31 Koronavírus - Peking a március elejére tervezett parlamenti ülésszak elhala...
02.17. 10:21 Szíria - Tömegsírra bukkantak Kelet-Gútánál
02.17. 10:01 Újra használható a viharban megrongálódott sportcsarnok Törökszentmiklóson
02.17. 10:01 Idén is élőben követhető a gemenci fekete gólyák élete
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kun Magdolna: Anyám mikor bölc...  Zarándoklat Pio atya szentély...  Névnapomra  Szép kislány  Naplemente  Betty Boop  Köszönöm, édes anyanyelvem, Te...  Posertube  Február 21-én az anyanyelv nem...  KIállítás  Szerencséd és az őrangyalvonal  Tanuljuk egész életünkben  Jó éjszakát  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Az elengedés mechanizmusa  Tanuljuk egész életünkben  Harmónia......  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Cica és a hó  Kellemes teázást  Azért ezt a nagy Szentséget  Cica és a hó  Útravaló – 2020. február...  Levendula csokor  Azt mondják, egyszer minden út...  Ferenc pápa katekézise: A szel...  Mária-oszlop újra felállításár...  Esti mese  Lehetséges...  Bánki Éva – Madárcsapda  Amikor valami elindul a megval...  Olvadás  Öröm  Rajzos virágok  Isten éltessen bennetekek kedv...  Szèp estét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt  Facebookon kaptam  Szerencséd és az őrangyalvonal  Az energiagyógyításról  Tanuljuk egész életünkben  Betty Boop  Az elengedés mechanizmusa  Hiszek egy hazában  Útravaló – 2020. február...  Damiáni Szent Péter püspök és ...  Tanitás  Olló  Facebookon kaptam  Szép francia kép  Van értelme a misének áldozás ...  Tavasz van  Aranyosi Ervin: Köszönet anyám...  Gulácsi Péter remek védésével ...  Facebookon kaptam  Rózsa csokor  Köszönöm  Facebookon kaptam  Dr. Gyökössy Endre : Boldogok  Menj, és szeress valakit!  Este a mellkasán megpihenni, s...  Szèp estét  Szép estét kedves látogatóimna...  Harmónia......  Kellemes teázást  Ferenc pápa: Vállaljuk Jézus ú...  Dobozban  Káprázik a szeme  Sors, életfeladat, személyiség...  Azért ezt a nagy Szentséget  Facebookon kaptam  Álmos  Isteni szeretet  Csokiból  Pillangó  Szèp napot  Van értelme a misének áldozás ...  Vizsgázom  Rózsás csokor  Három meccs, ötmillió forint: ...  Egyik legnehezebb harc  Vízcseppes rózsa  Hiszek egy hazában  6. évközi hét péntek 02.21  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Minden embernek, így a magyarn...  Szép estét  Kun Magdolna: Anyám mikor bölc...  Facebookon kaptam  Gulácsi Péter remek védésével ...  Egyik legnehezebb harc  Posertube  Azt mondják, egyszer minden út...  Szex után  Kutyus virággal  Isten éltessen bennetekek kedv...  Szép estét kedves látogatóimna... 
Bejegyzés Címkék
székely család, öreg székely, magyar határőr, halál kopogtat, székely ajtaján, életedért jöttem, székely beszól, székely bácsi, mini szoknyás, szőkét maga, szoknyája alját, bácsika csak, lovai közé, bombázó újabb, bácsika megint, szöszi lehúzza, újabb kérdés, kanyarból kilő, eszméletlen állapotból, újgazdag román, 500-as mercijén, első ülésre, számára ismeretlen, beépített színes, műholdas helymeghatározó, öreg hümmög, motorháztetőn mire, öreg parasztot, utolsó pillanatban, visszapillantó tükörbe, biciklista felbukva, híres célzókészülékét, büdös életben, kocsi ajtaját, sógor kutyája, paraszt tartályos, rendőr csak, csűrkaput mindig, öreg székelynek, kedvességen múlik, hőség óriási, nagy melegben, hűvös pincében, hegyen vágjuk, székely kaszál, falu felől, gyerek messziről, szomszédból átjött, székely kezében, apjok megkérdte, cseresnyefát kidűtötte, apja megdícsérte, egyik gyerek, akkora nyakast, szeme jojózik, apja dícsérte, székely elvesz, menyecskét bántotta, tükör előtt, székely legény, fülébe súgja, másik lánnyal, apja megint, újabb lánnyal, egyik legény, nagy szálas, komájára bízza, katonatiszttel bemegy, szőrszálak összevissza, első állomáson, következő állomáson, perce sincs, oldalára kiírva, ilyen feliratoknak, városban betértem, feleségedet b***k, szorszálak összevissza, kapu előtt, tavasszal hármat, fenének viszi, szép fehérek, fehér teheneket, tábortűz mellé, darabig üldögélnek, fiatal szólal, székely lova, orvos fölírja, öreg bemegy, oktató megkérdezi, maga korában, mennyországba kerülök, székely parasztbácsi, felvételi vizsgán, bácsi határozottan, egyszerű számtanfeladatot, előbb miért, kérdést dühösen, előbb nyulat, szűkszavú székely, első megfogja, második szintén, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 17 db bejegyzés
e év: 41 db bejegyzés
Összes: 3882 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1232
  • e Hét: 9674
  • e Hónap: 30809
  • e Év: 110028
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.