Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Lép a nép
  2017-11-18 22:15:19, szombat
 
   
 


LÉP A NÉP
nov 16, 2017 | Blog, Dr. Csizmadia László


Mottó:
Semmit rólunk, nélkülünk!


Öreg kontinensünk brüsszeli irányítása megújításért kiált. A legfőbb veszély, hogy elvesztettük védekezőképességünket. Sajnálatos módon ismét felbukkant a birodalmi téboly és hatalomszerző próbálkozásba kezdett.

A jólétbe szenderült Európa elkésett reakciókkal mozdul, az újkori hódítók előnyt szereztek. A történelem sodrása hullámokba csapott át. A megzavarodott európai nagyhatalmak egymásra is sanda szemmel tekintenek. Ennél is nagyobb probléma, hogy egyes országok vezetői nem figyelnek a saját népük hangjára, igyekeznek pártpolitikai eszközökkel elterelni a figyelmet az emberi sorskérdésekről és azok megoldásáról.

Az európai nagyhatalmak hegemóniára törekvése kézzelfoghatóvá vált, ennek első jelét megmutatta a brexit. A német-francia tandem előtt Nagy-Britannia nem hajtott térdet. Eredmény: az eddigi európai uniós katonai és gazdasági berendezkedés jelentős gyengülése. Macron kétarcúsága tetten érhető: első számú fontos törekvése a francia gazdaság adósságainak Németországgal történő megfizettetése, majd egy ideig cserébe felkínálja a merkeli Németország vezető szerepének elismerését, miközben fenntartja a későbbi előzés lehetőségét.

Az európai nagyhatalmak pókerjátszmája a nevető harmadik amerikai pénzügyi hatalmasok kezére játszik. Képviselőjük, Soros György mániákus módon, kiépített szervezettséggel kívánja ráerőszakolni a nyílt társadalom követőinek eszmeiségét Európára. Megvett képviselői és NGO-s szervezetei beférkőztek az Európai Unió intézményrendszerébe.

Soros egy világuralomra törekvő, egyelőre még láthatatlan pénzhatalmasokat egyesítő társaság előretolt, megbízást teljesítő figurája. Komoly szerepet vállalt az amerikai választási rendszer megzavarásában, a közel-keleti és afrikai arab tavasszal kezdődő népvándorlás elindításában. Rémisztő jelenség, mert megrögzött küldetéstudata van. Minket azonban, civil polgárokat, Európa népeit éberségre intenek a Soros-féle megnyilvánulások a jelent és a jövőt tekintve. Európa lakosságának fontos feladata az ősei által felépített civilizáció védelme és építése, a nemzeti szuverenitás és identitás megőrzése oly módon, hogy az eredmény mindenkor a jövőt, gyermekeink és unokáink életét szolgálja.

Európa őslakosságának kisebbségbe taszítása (a kötelező kvótarendszerrel) a társadalmi konfliktusok kiéleződését jelentené. A mesterségesen szított, vallási tartalommal feltöltött polgárháborúk kiváltanák a Soros-féle oligarchák szándékát, megkönnyítenék Európa meghódítását. Hídfőállást kívánnak képezni, ugródeszkaként használva Európát Ázsia gazdasági elfoglalására. Az illegálisan érkező újkori rabszolgák behívása és olcsó munkaereje alapvetően ezt a célt szolgálja. Az embercsempészek és NGO-k kezére játszott, félrevezetett tömegek milliószámra indultak el a számukra édent jelentő Európa felé. Statisztikai adatok mutatják, hogy Európában a népesség 25 százaléka szegénységben él. Házunk táján is elkelne a nagyobb arányú szolidaritás.

Helmut Kohl kancellár szavaival élve a rászorulóknak úgy kell segítséget nyújtanunk, hogy hazájukban segíthessenek önmagukon. Nézetét egyre több józan politikus teszi magáévá. A magyar kormány igyekszik közvetlen segítséget nyújtani a helyben rászorulóknak. Ezt a legutóbbi alkalommal az ENSZ-nek a kereszténység üldözésével foglalkozó tanácskozása is elismerte, sőt jó példának, követendőnek tekintette. Európa népei nehezményezik, hogy a brüsszeli vezetők nem kívánják meghallgatni a hangjukat. Nyilvánvalóvá vált, hogy a polgárok többsége bevándorlásellenes, ennek eredményeit visszatükrözik az utóbbi időben megtartott parlamenti választások.

Várhatóan egyre több országban lép a nép.

Üzenjük Soros Györgynek és a Clinton-féle alapítványhoz hasonló szervezeteknek: Európa drága kincs, jövője gyermekeinké és unokáinké. Kontinensünkön nem lesz arab tavasz. Európa nem adja fel hídfőállását, de kötelezettségének érzi a barátság és az együttműködés megőrzését az amerikai és ázsiai­ kontinenssel. Soros György csapatainak visszavonulót kell parancsolnunk. Értésükre kell adnunk, hogy a híd túl messze van. A spekulánst és a mögötte állókat a szellemi honvédelem elsődlegesnek tekintett eszközével, a nemzeti konzultáció mentén kinyilvánított elsöprő többségi társadalmi akarattal megállásra fogjuk kényszeríteni.

A magyarok tudják, hogy a történelem során nagy árakat fizettek a függetlenségükért. A pártpreferenciák eltörpülnek azon kijelentés mögött, ami örök érvényű: ,,A haza minden előtt."

Magyar Idők:

Link

Link


Csizmadia László: Történelmet írunk!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mára egyértelművé vált, hogy Európa egységét két politikai és gazdasági nézet harca megbontotta, és az alapvetően eltérő vélemények megosztják a tagországokat.

A kérdés az, hogy a jövőt, az Uniót alapító atyák irányvonala szerint az egyenrangú nemzetek szabad szövetségében, vagy egy föderációs típusú, Egyesült Államok szerű rendszerben képzeljük el.

Az Unió országainak, nemzeteinek történelmi múltja egyes kérdésekben jelentős eltéréseket mutat. Az elmúlt századok gyarmatosítói jól éltek a Közel-Kelet és Afrika kizsákmányolásából, míg Európa más országainak népeit nem terhelik a rossz lelkiismeretet okozó gazdasági adósságok.

Egyértelmű, hogy a XXI. század elejére, az arab tavasz sikertelensége nyomán elindult újkori népvándorlás hatására, az európai nemzetek népei felocsúdtak, és górcső alá helyezték vezetőik cselekedeteit. Az emberek ma már saját bőrükön érzik az illegális bevándorlás és a vele karöltve érkező terrorizmus családjaikra, otthonaikra, nemzetükre rátelepedő veszélyét. A polgárok biztonságérzete megrendült.

Világossá vált, hogy a pártérdekű izmusokra és ideológiákra szabott hatalomirányításnak bealkonyodott. A képviseleti demokrácia hiányosságai veszélyeztetik az emberek mindennapi érdekeit. A politikai pártok öncélú versenyzésük közepette megfeledkeznek a polgárok jogos érdekeinek érvényesítéséről.

Bukott politikusok bevackolták magukat az EU intézményrendszerébe, fényes megélhetést biztosítanak önmaguknak, nem egyszer szembemenve saját nemzetük és polgárainak érdekeivel. A népképviselet helyett napi tevékenységük a multik melletti lobbizásra, beteges birodalmi elképzeléseik támogatására irányul. Sokszor azt láthatjuk, hogy az Európai Unió intézményrendszerében a hazaárulás kelendő portékává vált.

A népek feletti, pártpolitikai érdekű hatalmi játszmákkal ködösített birodalmi elképzelések újból felszínre kerültek. A globalizáció feltétlen hívei, a pénz urai most, a Közel-Kelet és Afrika feldúlása után, új célpontként Európát jelölték ki. Az Unió gazdaságát elfoglalva, ugródeszkának használva előkészítik következő állomásuk meghódítását, amely Ázsia lesz, a végső cél a világbirodalom létrehozása.

Magyarok és lengyelek úgy gondolják, hogy itt az idő a civilek, az aktív választópolgárok gondolkodásának, cselekvéseinek tudományos megalapozására, az egyéni és közösségi polgári akarat összefogására, a közjót együttes, összehangolt népi kezdeményezéseket szárnya alá vevő európai együttműködésre.

Ma és holnap, reményeink szerint történelmet írunk. Olyan eszmei alapot teremtünk, amely bizonyítja, hogy csakis a szabad nemzetek uniós szövetsége teheti erőssé Európát. Ebben a konstellációban tiszteletben tartjuk országaink megtartott szuverenitását, identitását és a szubszidiaritás tényleges demokráciát biztosító gyakorlatát.

Tisztelt Barátaim!

A zsidó-keresztény civilizáció értékei Európában mélyen gyökereznek és kitéphetetlenek. Hitünk szerint is egyetértünk Helmut Kohl szavaival, hogy szolidaritást ott kell nyújtani, ahol a rászorulók önmagukon is segíthetnek. Ez, nagy valószínűséggel, a szülőföldjük. Európa határait közös erővel kell megvédenünk. Célunk biztonságot teremteni a jelennek és jövőnek, gyerekeinknek, unokáinknak, családoknak, a nemzeteknek és tágabb hazánknak, Európának.

A brüsszeli intézményi rendszer reformja elkerülhetetlen. A bürokrácia csökkentése mellett az átpolitizált kettős mércének véget kell vetni. Hatékonnyá és egyszerűvé kell tenni a polgári kezdeményezéseket, amelyekre gyors és autentikus válaszokat várunk. Az emberi sorskérdések tekintetében nem szabad kerülni a népi konzultációkat és a népszavazást.

Végezetül a magyar-lengyel kezdeményezésű nemzetközi szimpóziumunknak alkotó, sikeres munkát kívánok!

A megvitatott és előrevivő javaslatokat felvesszük új diszciplínánk javasolt, megszívlelendő értékei közé. Zárónyilatkozatunkban, remélhetőleg közös egyetértéssel határozunk arról, hogy 2018 tavaszán, Európa minden területéről érkező szellemi honvédőkkel és közösségi megbízottakkal, megalakítjuk az Európai Civil Együttműködési Tanácskozást (EuCET).

A Civil Összefogás Fórum égisze alatt működő Civil Együttműködési Tanács jelszavát használva jelentsük ki, hogy ,,Semmit rólunk, nélkülünk".

Link
Zárónyilatkozat
nov 17, 2017

A kétnapos, CÖF-CÖKA-CET által rendezett, ,,Civilek a nemzetállamokért" című szimpóziumon a számos országból résztvevő, Európából érkezett szellemi honvédők megvitatták a ,,civilitika" - a népfelség tudománya diszciplína alapgondolatait.
A szimpózium végén egyhangúan nyilatkozatot fogadtak el.

LinkAz Európai Civil Együttműködési Tanács létrehozását előkészítő szimpózium résztvevőinek egyhangú nyilatkozata

LinkNyílt levél

LinkA Civil Összefogás Fórum nemzetközi szimpóziumán nyilatkozatban álltunk ki a kétezer éves európai keresztény civilizáció megőrzéséért. Vendég: Czizmadia László alapító, Civil Összefogás Fórum - 2017.11 20. ECHO TV
/A szimpóziumon közel 300-an vettünk részt. A kereszténység védelme Magyarország és Európa védelme. Nem engedhetjük hogy ismeretlen globális erőtér akarata érvényesűljön hagyományos nemzeti és Európai értékek felett. Európa polgárainak pedig részvételt kell biztosítani a róluk szóló döntésekben! Európa nélkül nincs jövő!/

Link"A népfelség tudománya" - Echo Tv Ua. mint előző

LinkEurópai mozgalmat indított a CÖF

Link 
 
0 komment , kategória:  Hazánk - otthonunk  
Címkék: választópolgárok, megnyilvánulások, pénzhatalmasokat, kvótarendszerrel, szervezettséggel, szimpóziumunknak, érvényesítéséről, nemzetállamokért, pártpreferenciák, együttműködésre, valószínűséggel, elkerülhetetlen, gondolkodásának, embercsempészek, kitéphetetlenek, biztonságérzete, alapgondolatait, szubszidiaritás, konstellációban, sorskérdésekről, kézzelfoghatóvá, zárónyilatkozat, kezdeményezésű, konzultációkat, kinyilvánított, szuverenitását, megalapozására, megzavarásában, együttműködési, németországgal, pókerjátszmája, ugródeszkaként, megkönnyítenék, megfeledkeznek, sikertelensége, megfizettetése, legfőbb veszély, birodalmi téboly, jólétbe szenderült, újkori hódítók, történelem sodrása, megzavarodott európai, saját népük, emberi sorskérdésekről, európai nagyhatalmak, eddigi európai, francia gazdaság, ideig cserébe, merkeli Németország, későbbi előzés, nevető harmadik, nyílt társadalom, Csizmadia László, Soros György, Európai Unió, Európát Ázsia, Helmut Kohl, Üzenjük Soros Györgynek, Magyar Idők, Tisztelt Hölgyeim, Egyesült Államok, Tisztelt Barátaim, Európai Civil Együttműködési Tanácskozást, Civil Összefogás Fórum, Civil Együttműködési Tanács, Európai Civil Együttműködési Tanács, Czizmadia László, ECHO TV, Echo Tv,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
09.22. 19:12 Az iráni külügyminiszter szerint nem biztos, hogy elkerülhető a háború a té...
09.22. 19:12 Labdarúgó NB I - A hajrában fordított Zalaegerszegen a címvédő FTC
09.22. 19:02 Labdarúgó NB I - Góllövőlista
09.22. 19:02 Labdarúgó NB I - Eredmények és tabella
09.22. 19:02 A parlamenti választások megismétlése miatt csalódottságot és dühöt éreznek...
09.22. 18:32 Evezős ob - Trónfosztás a férfi és a női nyolcasoknál
09.22. 18:22 Cseh külügyminiszter: minden államnak joga van energetikai portfóliójának m...
09.22. 18:22 The Wall Street Journal: a jemeni húszik újabb iráni támadásra figyelmeztet...
09.22. 18:13 Köves Slomó: Magyarországon ma a zsidó közösség biztonságban és nyugodalomb...
09.22. 18:12 Kerekesszékes vívó-vb - Világbajnok a női tőrcsapat
Tudjátok ?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
még több kérdés
Blog Címkék
Kisfiú kutyával  Facebookon kaptam  Egy nő a vízparton - festmény ...  Facebookon kaptam  Péterke  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  Kellemes délutánt  Facebookon kaptam  Az ősz mosolya  Az ősz virága - a napraforgó  Jó éjszakát  Úgy élek én itt  Lelki értelemben vett gazdagsá...  Piros kalapban  Kellemes napot  Áldd meg Isten  Lelki értelemben vett gazdagsá...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Piros kalapban  Međugorje hitünk mélyebb megél...  Futó rózsa  Facebookon kaptam  Virágos szép napot , hetet  Reklamáció  Facebookon kaptam  Délutáni séta  Egy kis vidámító  Png virág  Mókus kalapon  Tudja már a vén diák  Rózsa csokor vázában  Szép vörös rózsa  2019.09.15 Szentmise Évközi ...  Virágos szép napot , hetet  Orchidea  Reménység-bizonyosság  Háremhölgyek táncolnak  Mai harmónia kártyám  Boldogok, akiket üldöznek  Facebookon kaptam Krisztinától  Reklamáció  Szép napot  Jó reggelt , szép napot  Međugorjéba a Béke Királynője-...  Bizonyosság  Orchidea  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Rózsa csokor vázában  Esti kép  Jó reggelt kedves làtogat...  A nő lelke olyan, mint egy puz...  Facebookon kaptam  Repülni készül  Rózsa csokor vázában  Kun Magdolna gyönyörű verse  Facebookon kaptam  Mókus kalapon  Fodrásznál  Futó rózsa  Őszi levelek  Itt van az ősz  Harmonia kártya után......  Az elmúlt 100 év leghidegebb t...  Kellemes napot  Őszi kép  Facebookon kaptam  Délutáni pihi  Megalakult a Keresztény Értelm...  A jó anyukáknak!!!!  Kellemes délutánt kívánok!  Jó reggelt!  harnonett  Szèp estét kedves látogat...  Međugorjéba a Béke Királynője-...  Megnyitották a XIII. Ars Sacra...  Délutáni séta  Rezsi Bözsi  Itt van az ősz  Posertube  Megtalált irgalom  Egy kis vidámító  Virágzó kaktusz  Nekem, édeseim, Ti vagytok a k...  Kellemes hetet!  Reménység-bizonyosság  Facebookon kaptam  Jó reggelt!  Piros kalapban  Évközi 24. vasárnap 09.15  Png rózsa  Szép jó reggelt Mindenkinek!  Facebookon kaptam  Egy hölgy - a régi divattal  Harmonia......  Az ember vaksága  Harmónia......  Jó reggelt , szép napot  Megnyitották a XIII. Ars Sacra... 
Bejegyzés Címkék
legfőbb veszély, birodalmi téboly, jólétbe szenderült, újkori hódítók, történelem sodrása, megzavarodott európai, saját népük, emberi sorskérdésekről, európai nagyhatalmak, eddigi európai, francia gazdaság, ideig cserébe, merkeli Németország, későbbi előzés, nevető harmadik, nyílt társadalom, világuralomra törekvő, amerikai választási, jövőt tekintve, ősei által, nemzeti szuverenitás, eredmény mindenkor, kötelező kvótarendszerrel, társadalmi konfliktusok, mesterségesen szított, illegálisan érkező, célt szolgálja, számukra édent, nagyobb arányú, magyar kormány, helyben rászorulóknak, legutóbbi alkalommal, kereszténység üldözésével, brüsszeli vezetők, polgárok többsége, utóbbi időben, együttműködés megőrzését, mögötte állókat, szellemi honvédelem, nemzeti konzultáció, magyarok tudják, történelem során, pártpreferenciák eltörpülnek, haza minden, alapvetően eltérő, egyenrangú nemzetek, föderációs típusú, elmúlt századok, rossz lelkiismeretet, arab tavasz, európai nemzetek, illegális bevándorlás, vele karöltve, polgárok biztonságérzete, pártérdekű izmusokra, képviseleti demokrácia, emberek mindennapi, politikai pártok, polgárok jogos, népképviselet helyett, multik melletti, hazaárulás kelendő, népek feletti, globalizáció feltétlen, pénz urai, világbirodalom létrehozása, aktív választópolgárok, közjót együttes, szabad nemzetek, konstellációban tiszteletben, szubszidiaritás tényleges, zsidó-keresztény civilizáció, rászorulók önmagukon, brüsszeli intézményi, bürokrácia csökkentése, átpolitizált kettős, polgári kezdeményezéseket, emberi sorskérdések, népi konzultációkat, magyar-lengyel kezdeményezésű, számos országból, népfelség tudománya, szimpózium végén, kétezer éves, szimpóziumon közel, kereszténység védelme, róluk szóló, népfelség tudománya&#8221, választópolgárok, megnyilvánulások, pénzhatalmasokat, kvótarendszerrel, szervezettséggel, szimpóziumunknak, érvényesítéséről, nemzetállamokért, pártpreferenciák, együttműködésre, valószínűséggel, elkerülhetetlen, gondolkodásának, , ,
2019.08 2019. Szeptember 2019.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 17 db bejegyzés
e év: 200 db bejegyzés
Összes: 3836 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 773
  • e Hét: 773
  • e Hónap: 23645
  • e Év: 312710
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.