Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A bádog kecske
  2014-05-12 10:04:59, hétfő
 
   
 
A váratlan vendég

Lakásunk bejáratához négy lépcső vezetett.
A vén körfolyosós ház földszintjére - ahol laktunk - nyáron délelőtt odasütött
a Nap.
Szerettem a felső lépcsőfokon ülni, és hagyni, hogy a napfény végig simítson.
Akkor is ezt tettem. Kezemben Daniel Defoe regénye, a Robinson Crusoe.
Elmerülten olvastam.
A kapu alól unokanővérem férje lépett az udvarra. Egy csodálatos, pirosan, és
nikkelesen csillogó kerékpárt tolt.
Amikor meglátott visszahőkölt, aztán amikor tisztázta magával, a tényt:
észrevettem, mégis továbbjött.
A biciklit a falhoz támasztotta, nekem zavartan a bajsza alatt mormogva
köszönt, mikor utat engedtem, besomfordált a lakásunkba.
Felébred a gyanú
Két dolgot nem értettem.
1.A füvészkertnél laktak. Az a Zichy Jenő utcához elég messze van. Miért jött
kerékpárral, holott tudtommal nincs is bringája?
2.Bandi a fiatalabb rokonok közül való volt. Esküvőjük óta tegeződünk, baráti
viszonyban vagyunk. Mitől ez a zavartság?
-Eh! Ő is csak egy felnőtt! - legyintettem. Tizenhárom évesen a kiskamasz
hajlamos egyetemlegesen hülyének érezni a felnőtteket.
Ennyiben is maradtam volna, ha odabentről nem hallatszott volna ki nevelő
anyám-egyben nagynéném és a váratlan vendég fojtott hangú sutyorgása.
Nem értettem, miről pusmognak, de Robinson a szigetével együtt hirtelen
nagyon messzire távozott...
Rövid úton elzavartak a sarki tejcsarnokba egy liter tejért.
A kis bolt ajtaján kilépve, még láttam unokabátyámat amint kilép a kapun -
gyalog -sietősen távozik a Bajcsy Zsilinszky út irányába. Ott járt az 53- as
villamos,
amivel a Ludovikáig szoktunk menni, ha hozzájuk igyekeztünk látogatóba...
- Különös! - gondoltam
Még különösebb volt, amikor hazaértem, szomszédunk, épp visszaadta
nénémnek a pincekulcsot.
Jó szomszédok voltak, de a pincéből télen is én szoktam tüzelőt felhozni. Most
pedig nyár volt...
A kétkerekűt sehol nem láttam.
-Itt valami titok lappang, amiből engem ki akarnak hagyni! - sejlett fel
bennem
Baljós előjelek
Aztán másnap, ünneplő ruhám volt kikészítve az ágyam mellé, és a szomszéd
bácsi szuszogva cipelt fel valamit a lakás ajtaja melletti csigalépcsőn, ami a
pincébe vezetett.
Ki akartam nézni, de nem lehetett.
- Előbb mosdás, fogmosás, öltözés!- kaptam a katonás vezényszót.
Mit tehettem? A mosdást még meg is kellett ismételni, mert a felsőbbség
önkénye úgy döntött, mivel a szappan száraz maradt, a mosakodás nem volt
tökéletes.
Végül csak rám került a fehér ing, a térdzokni, amit utáltam, no meg a
sötétkék rövidnadrág.
Utóbbi kissé szűk volt. Ünneplőnek szánva ritkán feszítettem benne.
Kinőttem, és mégis újszerű maradt...
Így együtt ezt a választékos pompát a pokol előszobájának éreztem.
Tapasztalatom szerint, ilyen öltözékben focizásról, az utcán fejelésről (ebben
mester voltam,
verhetetlenül!), lábteniszezésről szó se lehetett!
Eszembe jutott, ma van a születésnapom.
- Végül minden rabság véget ér.- gondoltam beletörődően

A meglepetés
Az ajtón kilépve megfeledkeztem a díszes ornátusomról, a négy lépcsőfokról
egyetlen ugrással termettem az udvar kövezetére.
Még valami harci ordítást is hallattam örömömben, a virágládáknak támasztva
ott ragyogott a tegnap látott bicikli!

Összes sérelmem elenyészett.
Azért az öröm korai volt.
Amint a ,,kecske" szarvaihoz kaptam. Azonnal ki akartam próbálni, újra
visszatérítettek a szomorú fiúsorsba:
-Majd ebéd után! Így nem mehetsz sehová, mert ebédig úgy fogsz kinézni,
mint egy frontharcos, aki a hadifogság elől egy disznóólban keresett
búvóhelyet, vesztes
csata után!- szólt a megfellebbezhetetlen parancs.
Nem volt más lehetőség. Meg kellett várnom az egyenként ide szállingózó
rokonokat. A háromfogásos ebédet. A szülinapi torta megsemmisülését!
Nagybátyáim,
nénéim, egészségemre történő új, meg új koccintásait, fülhúzásokat. Némelyik
kétfelől egyszerre, ne tudjam enyhíteni azzal, hogy arra bólintok a
fejemmel... Eltűrve
unokatestvéreim, irigykedő, kárörvendő vigyorát. -Már rég bringázni szeretne, menni! Maradjunk még! - szólt macska
ravaszságú unokahúgom
Végül, csak elment mindenki. Még nem volt késő a délután. Így mindennapi
viseletre átvedlés után végre felülhettem a csillogó csodára. Kerékpározni már
korábban meg tanultam.
Így aztán valóságos diadalmenetben értem ki a Szabadság térre.
Hamar összeszoktunk a drót szamárral.
Még azon a nyáron elkarikáztam egy barátommal, és kettőnk szíve hölgyeivel
Csillaghegyen keresztül Leányfaluig, és ott a kompon áthajózva, a szigetet
átszelve a pesti oldalon vissza.

Iskolai szünet lévén, csak egyik-másik osztálytársamra lehetett ráhozni a sárga
irigységet.
Aztán ahogyan elérkezett az augusztus vége tája, mind többen tértek vissza a
nyaralásból, mind több sorstárs rágta miattam szüléi fülét, a kerékpár miatt.

A nagy bukás
Tényleg művészei lettünk a kerekezésnek apránként. Barátom is komoly
járműtulajdonos lett, együtt jártunk ki a Hősök terére. Ott aztán veszély
mentesen lehetett összekapaszkodva tekerni a pedált az Andrássy úttól a
Damjanich utcáig majd megint vissza. Elengedett kormánnyal fagyizni.
Előkelően unott, közömbös arccal, összekapaszkodva páros-nyolcasokat
írva... A kortársak elismerő, vagy fagyos pillantásai közepette.
Akkori szívem hölgye, egy napon azzal a javaslattal állott elő, bemutatna
barátnőinek.
Az esemény fontosságát átérezve, szokott hanyag eleganciámat feladva, nem
törődve a biztosan kijáró nyaklevesekkel, kiloptam a szekrényből legjobb
hosszú ujjú fehér ingemet, ,,gála" nadrágomat, azután szokatlanul csendesen
osontam ki tükörfényes bicajommal a házból.
A nagy eseménynek, előzetes megbeszélés alapján a TV székház háta mögött,
a Zoltán utca -Nádor utcasarkon kellett bekövetkezni.
A Szabadság téren elhaladtam az Amerikai Követség mellett. Átvágtam az
emlékmű mögött. Bekanyarodtam a Zoltán utcába.
Itt felgyorsítottam. Szívdöglesztő sebességgel, előkelő ívben kívántam érkezni
a randevú helyszínére.
A három szeplős, süldőlányka már ott volt. Fagylaltot nyaltak kéjesen.
Az udvari cercle rendben lebonyolíthatónak tűnt.
Jó érzéssel nyugtáztam, hogy érkezésemet elismerően tágra nyílt szemekkel
fogadják!
Ekkor történt a baj! Isten megbünteti a hiúságot!

A Nádor utca középvonalában egy csatorna fedél gusztustalankodik. Közepén
egyenes hasíték segíti a nehéz öntvény-korong kiemelését. A hasíték épp olyan széles, amibe egy kerékpár gumija belesüppedjen, ha a
jármű iránya megegyezik a rés állásával.
Megegyezett...
A kerék beledöccent, talán ki is jött volna belőle, ha a kormányt békén
hagyom. De én nem akartam elveszteni a sebességet. Csavartam egyet a
kormányon. Ezzel a mozdulattal el is veszítettem egyensúlyomat, egyben a
kerék meg is szorult egy pillanatra. A bringa makrancos paripaként feldobta
farát.

Én keresztülrepültem a ,,gépen"! A fék karja végigszántott a lábamon, véres
csíkot hagyva maga után. Hason csúsztam a poros aszfalton, egészen a
járdaszegélyig, ahol a három leányzó várakozott.
Szép fehér ingem nem viselte el a súrlódást, cafatokban fityegett rólam.
Karjaim, mellem, combom lehorzsolódott: Arcom is csupa kosz lett.
Fektemben megkapaszkodtam a járda szélében. Felnéztem a lányokra,
elhalóan azt mondtam:
- Szervusztok. Megjöttem.
És ez nem volt elég! Csörömpölve, csattogva, az aszfalton csikorogva utolért
a bringa. Aljas vigyorral rám telepedett. A kerekei még zümmögve forogtak.
Máskor szerettem ezt a hangot... A frissen olajozott lánc befejezte
összekenésem amúgyis csaknem tökéletes munkáját.
A leányzók visszaköszöntek-e? Nem emlékszem.
Csengő kacagásukat ma is hallom...
Egyikük nevettében még a fagylaltot is rám ejtette.

Azt hiszem, nem kell mondanom, nem közülük került ki később a feleségem!
Otthon persze, amikor tépett valómban betámolyogtam, további tortúrák
vártak. Elsőbben is két nyakleves a tönkrement ruháért. Ezeket a sebek
megtisztítása követte. Alvadt vér lesikálása. A sebekből por, apró kavicsok,
kipiszkálása. A sebek fertőtlenítése csípős jóddal. Ragtapaszok testszerte
történő felragasztása. Közben újabb pofonok ígérgetése, ha netán sziszegni,
mocorogni, bőgni merek...
Végül a biciklitől való eltiltás hosszú hetekre.

A bukás utóélete

Majd ötven éve történt. Nemrégiben arrafelé jártam. Vadászjegyemet
váltottam ki a közelben lévő irodában.
Eszembe jutott az eset.
Nem sajnáltam az időt rá, odamentem az eset helyszínére. A lányok nem
voltak ott...
Azóta fájós lábú nagymamák lettek. Nem fagylaltoznak, mert félnek a
diabétesztől. Különben is: a cukrászda helyén egy Bank üzemel. Ráadásul tél van, január.

Csak a csatorna fed lap lapul a kereszteződés közepén. Sőt még a nyílás is
ugyanabban a szögben áll. Nem ette meg rozsda, pedig kívántam neki
ilyesmit is. Mást is kívántam, de azt nem való papírra vetni...


Fiúk! Mai kiskamaszok, ha arra van találkátok, figyeljetek a rosszindulatú
csatornaszemre!
Szerző: Bodor Miklós László
 
 
0 komment , kategória:   novellák, gondolatok, versek  
Címkék: összekapaszkodva, lábteniszezésről, visszatérítettek, felgyorsítottam, megkapaszkodtam, visszaköszöntek, járműtulajdonos, unokatestvéreim, megsemmisülését, osztálytársamra, megfeledkeztem, lehorzsolódott, járdaszegélyig, diadalmenetben, egyetemlegesen, középvonalában, fertőtlenítése, nyaklevesekkel, vadászjegyemet, csatornaszemre, fagylaltoznak, bekanyarodtam, végigszántott, szívdöglesztő, füvészkertnél, belesüppedjen, kereszteződés, egyensúlyomat, összeszoktunk, verhetetlenül, tapasztalatom, előszobájának, születésnapom, rosszindulatú, unokabátyámat, virágládáknak, váratlan vendég, felső lépcsőfokon, napfény végig, kapu alól, falhoz támasztotta, bajsza alatt, füvészkertnél laktak, fiatalabb rokonok, szigetével együtt, sarki tejcsarnokba, liter tejért, kapun –, pincéből télen, kétkerekűt sehol, ágyam mellé, lakás ajtaja, Kezemben Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Zichy Jenő, Bajcsy Zsilinszky, Amerikai Követség, Bodor Miklós László,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
A csodát  Facebookon kaptam  Hóvirágok  Örök ajándék  Jánosi György: VALAKI ...  Bárhol vagyok téged látlak  ....Mindegy, hol vagy és mikor...  Boldog Nőnapot!  Sorsunk  Sexy nő  Virágból  Tetrahedrite ásvány  Vajon mindent jóvátehetsz?  Sárga kristályok  Kislány cicával  Rózsa vázában  Facebookon kaptam  Strengit kristályok  Szép ásvány  Ammolit ásvány  Facebookon kaptam  Kislány szemüvegben  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Sárga kristályok  Facebookon kaptam  Hőmérséklet  Facebookon kaptam  Útravaló – 2021. március...  Ha olyan férfit keresel  Járványügyi rendelkezések az E...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vajon mindent jóvátehetsz?  Egy hitetlenhez  Akinek a lelke...  Nagyböjt 3. vasárnap. Csíksom...  Lepd meg!  Hőmérséklet  Facebookon kaptam  Páncsics Hedvig Mi nők.. A NŐ ...  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Zöld fluorit  Zárva  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Sárga kristályok  Sebesség határ  Facebookon kaptam  Kutya cicákkal  Hazudva kell  Facebookon kaptam  Zárva  Arany topáz moszkovitával és ...  Többszínű fluorit ásvány  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Nagyböjt 3. vasárnap 03.07  Facebookon kaptam  Március 8.-án  Kislány szemüvegben  Szavak : Juhász Gyula  Az igaz művész  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes hétvégét  Kellemes délutánt  Ha olyan férfit keresel  Facebookon kaptam  Megkeresni és megmenteni  Nem elérhető  Facebookon kaptam  Balassí Bálint idézet  Szabó M. Gita: Nőnapi elmélked...  Facebookon kaptam  Bárhol vagyok téged látlak  Zöld fluorit  Facebookon kaptam  Kellemes napot kívánok!  Zárva  Akinek a lelke...  Hazudva kell  Tetrahedrite ásvány  ....Mindegy, hol vagy és mikor...  Facebookon kaptam  Ezen a napon  Március 8.-án  Arany János: Szent László leg...  Őrizlek  Arany János: Szent László leg...  Szép ásvány  Éljenek a NŐK!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldog Nőnapot  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az immunrendszerünk jelez, ha...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
váratlan vendég, felső lépcsőfokon, napfény végig, kapu alól, falhoz támasztotta, bajsza alatt, füvészkertnél laktak, fiatalabb rokonok, szigetével együtt, sarki tejcsarnokba, liter tejért, kapun &#8211, pincéből télen, kétkerekűt sehol, ágyam mellé, lakás ajtaja, katonás vezényszót, szappan száraz, választékos pompát, pokol előszobájának, utcán fejelésről, ajtón kilépve, díszes ornátusomról, négy lépcsőfokról, udvar kövezetére, virágládáknak támasztva, tegnap látott, öröm korai, szomorú fiúsorsba, hadifogság elől, disznóólban keresett, háromfogásos ebédet, szülinapi torta, csillogó csodára, drót szamárral, nyáron elkarikáztam, kompon áthajózva, pesti oldalon, augusztus vége, kerékpár miatt, nagy bukás, kerekezésnek apránként, kortársak elismerő, napon azzal, javaslattal állott, esemény fontosságát, biztosan kijáró, szekrényből legjobb, nagy eseménynek, randevú helyszínére, három szeplős, udvari cercle, csatorna fedél, nehéz öntvény-korong, kerékpár gumija, kerék beledöccent, kormányt békén, bringa makrancos, poros aszfalton, három leányzó, járda szélében, aszfalton csikorogva, frissen olajozott, leányzók visszaköszöntek-e, tönkrement ruháért, sebek fertőtlenítése, biciklitől való, bukás utóélete, közelben lévő, eset helyszínére, cukrászda helyén, kereszteződés közepén, összekapaszkodva, lábteniszezésről, visszatérítettek, felgyorsítottam, megkapaszkodtam, visszaköszöntek, járműtulajdonos, unokatestvéreim, megsemmisülését, osztálytársamra, megfeledkeztem, lehorzsolódott, járdaszegélyig, diadalmenetben, egyetemlegesen, középvonalában, fertőtlenítése, nyaklevesekkel, vadászjegyemet, csatornaszemre, fagylaltoznak, bekanyarodtam, végigszántott, szívdöglesztő, füvészkertnél, belesüppedjen, kereszteződés, egyensúlyomat, , ,
2021.02 2021. Március 2021.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 6 db bejegyzés
e év: 22 db bejegyzés
Összes: 8265 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 180
  • e Hét: 180
  • e Hónap: 1341
  • e Év: 31765
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.