Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Mit üzen a ma élőknek Leonardo utolsó vacsorája?
  2019-06-28 20:30:21, péntek
 
   
 
MIT ÜZEN A MA ÉLŐKNEK LEONARDO UTOLSÓ VACSORÁJA?
Dr Laáb Ágnes


LinkA KEHELY SZIMBÓLUMA Jézus földi életének két végpontját két kehely jelzi. A két szimbolikus kehely, a fogantatás- és haláljelkép végső fokon egy. A meghaló és feltámadó napisten ,,élete" örök visszatérés. Az első kehely galambbal Mária teherbeesésének jelképe; az edény a Szűz teste, a belé merítkező galamb a Szentlélek. A második kehely (a Grál) a Megváltó kereszthalálát jelképezi. Ez áll a kereszt tövén, ezt tartják az angyalok a megfeszített sebei alá, ebbe folyatja a Bárány a vérét.

LEONARDO DA VINCI (1452 - 1519)

Leonardo 500 évvel ezelőtt fejezte be legnagyszerűbb művét, amelyet nemrégiben megtisztítottak, de jelenleg is törékeny állapotban van, s valószínű, hogy nem marad fenn újabb 500 évig. Miért került a műalkotás napjainkban újra az érdeklődés középpontjába? Mi az, amit ma mondhat nekünk, amit csak a jelenkor tudatosságával érthetünk meg? Van-e a képnek mélyebb jelentése a bibliai vonatkozásokon túl? Hogyan vesszük észre az egyetemes emberit ebben a munkában, amely túllépi az azonnal nyilvánvaló vallásos dimenziót? Hogyan kapcsolódik mindennapi életünkhöz? Mit vár a kép tőlünk, mi az amit nekünk kell hozzáadnunk? Leonardo da Vinci a humanista ideál megtestesítője. Sokoldalúan képzett ember, igazi polihisztor, HOMO UNIVERSALIS. A természet, az emberi test megismerésére, pontos mechanikai tervezésre, a művészetben pedig az egyéniség kifejezésére törekedett. Művész, tudós, feltaláló, filozófus. Magával ragadó, példát állító, ember feletti egyéniség. ...minden korban.

A MILÁNÓI LUDOVICO SFORZA HERCEG (1452 - 1508)

Lodovico Sforza 1494-ben rendelte meg Leonardonál az Utolsó vacsorát ábrázoló képet, hogy a freskó a milánói Santa Maria delle Grazie templomot díszítse.

A MŰALKOTÁS HELYSZÍNE A freskó a milánói Ludovico herceg családi kápolnája és temetkezési helye, a milánói Santa Maria della Grazie refektóriumának falán található. Mérete körülbelül 10X5 méter. SANTA MARIA DELLA GRAZIE TEMPLOM (MILANO)
A RENESZÁNSZ KEZDETEI (AZ 1300-AS ÉVEK)
A reneszánsz (újjászületés) kezdetét egyetemlegesen Észak-Itáliához kötik, külön kiemelve Firenze városát. Itt alkotott a korai reneszánsz művész, Dante, az első író, aki személyében megtestesítette a reneszánsz szellemiségét. A másik korai reneszánsz művész, Petrarca az ókori római és görög kulturális örökség újrafelfedezésében és a humanista oktatásban fogalmazta meg a reneszánsz lényegét.

A XV. század legvégén két nagy esemény jelzi az itáliai város-galaxist fenyegető nagy változásokat. 1494-ben VIII. Károly francia király hadai - Milánó hívására - átkeltek az Alpokon 1492-ben, egy genovai kapitány, Kolumbusz Kristóf spanyol hajókkal fölfedezte az Újvilágot. Mert az csak nekünk annyira magától érthető, hogy Kolumbusz hajói nyomán a kereskedelem és a forgalom fő tengelye a Földközi-tengerről az Atlanti-óceánra tevődött át, s így háttérbe szorult lassan a Mediterráneum szíve, Itália. A XVI. században a Földközi-tengeri kereskedelem és hajózás még különben se hanyatlott, s végig a gazdag Itália maradt a két Alpokon túli nagyhatalom, Franciaország és a Spanyol-Német Birodalom küzdőtere és vágyainak fő célja. Ide számíthatnánk egy harmadik eseményt is: 1498-ban gyulladt ki Firenze főterén Savonarola máglyája, ennek a jelentőségét azonban a kortársak még annyira se ismerték fel, mint az előző kettőét. VIII. KÁROLY (1470 - 1498) 1494-BEN A FRANCIA SEREGE ÉLÉN BEVONUL FIRENZÉBE KOLUMBUSZ KRISTÓF (1451 - 1506) 1492-BEN ELINDUL AZ ÚJVILÁG FELFEDEZÉSÉRE GIROLAMO SAVONAROLLA ( ) FELLÉPÉSÉVEL A REFORMÁCIÓ ELŐFUTÁRÁVÁ VÁLIK

ESEMÉNYEK A REMEKMŰ SZÜLETÉSE IDEJÉN
Mikorra elkészül az Utolsó vacsora Vasco de Gama hajóival eljut Indiába. Ez a kor a realitások kora. Feléled a görög sejtés, hogy a föld gömb alakú - Kopernikusz alig húsz évvel fiatalabb csak Leonardónál. Amikor Leonardo elkezdi az Utolsó vacsorát Behaim elkészíti az első földgömböt, Még dolgozik a művén, amikor megszületik Agricola, az ásványtan és a metallurgia megalapítója, Paracelsus a kuruzslást alakítja orvoslássá. Mikorra elkészül az utolsó vacsora, elkészül az első zsebóra, és Vasco de Gama hajóival eljut Indiába.

A REMEKMŰ SZÜLETÉSE IDEJÉN NINCS PÉNZBEN HIÁNY...
Ez a kor a bankárok, a firenzei Mediciek és az augsburgi Fuggerek kora: az előbbiek a pápai udvartól szerzett timsó-monopóliumból, az utóbbiak a császárokkal kötött üzleteken, pl. a higanymonopólium megszerzésével lettek dúsgazdagok. LORENZO IL MAGNIFICO ("A FENSÉGES") ( ) JACOB FUGGER ( )

A PÁPASÁG EZEN IDŐSZAKÁT AZ ITÁLIAI MŰVÉSZET ARANYKORÁNAK, VAGY A PÁPASÁG MŰVÉSZI BEARANYOZÁSÁNAK NEVEZIK Az Utolsó vacsora festésének évtizedében VI. (Borgia) Sándor a pápa, az őt követő II. Gyula és X. (Medici) Leó már nagy politikus, rendezik az egyházi állam viszonyait, s nagyvonalú támogatói a művészeteknek és tudományoknak. Kettőjük kapcsán szokás említeni: az itáliai művészet aranykorát jelentik pápaságuk - vagy fordítva: pápaságukat aranyoztatják a művészekkel. II. GYULA PÁPA (GULIANO DERRA ROVERA) ( ) PÁPASÁGA: ) VI. SÁNDOR PÁPA (RODRIGO DE BORGIA) ( ) PÁPASÁGA: )
AZ UTOLSÓ VACSORA HAGYOMÁNYOS ÁBRÁZOLÁSA
Jézus jeruzsálemi Utolsó Vacsorájának ismert leírásaiban a keresztény liturgiákat létrehozó alapmondat: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre". Amit cselekedni kellett: a vacsora egyes elemei, a kenyér-törés, a kenyér és a bor kiosztása, hálaadó ima. Az Utolsó vacsora témájának korábbi értelmezései túlnyomó részben ezt a jelentet hangsúlyozták, Júdás a tanítványoktól elkülönülve, Jánost Jézus keblén pihenve ábrázolták. AZ UTOLSÓ VACSORA (EUKHARISZTIA) (MUSEO NACIONAL DEL PRADO) - JUAN DE JUANES

REMEKMŰVÉ TESZI A DRÁMAISÁGA
A festmény azt a drámai pillanatot ábrázolja, amikor Krisztus a tanítványai felé fordul, és közli velük, hogy az egyikük elárulja őt. ,,„Bizony mondom néktek, egyiktek elárul.”" A tanítványok megdöbbenve hallgatják Krisztus vádjait. Melyikünk? Én? Lehetetlen! Közülünk valaki? Aligha! Melyik csoport melyik tagja fogja elárulni? Ő itt mellettünk? Nem valószínű: elkülönülve ugyan, de ugyanazon oldalán vagyunk. Tehát a túloldali két csoport valamelyikéből valaki. A hozzá közelebbiből? Ez valószínű: az árulók felülreprezentáltak a közelállók között. Vagy aki a legszélre szorult? Ennek is van annyi valószínűsége... Tizenegy ember gondolata másik tizenegyről - az annyi mint 121. Százhuszonegy pszichológiai történet! Önmagáról is elgondolkodik talán néhányuk. A drámai hatás mindenestül az alakok elrendezéséből és mozgásából, nem pedig az arckifejezésekből fakad. Leonardo több mint három évig festette az Utolsó vacsorát. Minden kézmozdulatot, minden fejbiccentést, minden szemvillanást átgondolt, sőt matematikai pontossággal kiszámított; minden tökéletesen illeszkedik, idomul egymáshoz, minden egyensúlyban van, a tizenhárom alak egységes egészet alkot. A jelenet értelmét nyilvánvalóvá teszik az arckifejezések és a mozdulatok, amelyeknek Leonardo páratlan mestere: ,,Az embernek éppen olyan sokféle ozdulata van, amilyen sokféleképpen hullámzik a lelke. Mert minden új lelkiállapot több-kevesebb mozdulatot vált ki." Júdást pszichológiai eszközökkel különíti el - nem az asztal túloldalára helyezi el, a korábban szokásos módon, hanem úgy ábrázolja, amint a bűnös tanítványt megbénítja a rémület, s képtelen részt venni a többiek beszélgetésében.

A FESTÉSI TECHNIKA Társai a falfestményeiken szinte kivétel nélkül a freskótechnikát alkalmazták, s képeik épségben túlélték a századokat. De a freskófestőnek sietnie keltett, a festéket még a nedves vakolatra kellett felvinnie, hogy tökéletesen beszívódjon. Leonardo ezt nem tehette; neki idő kellett, az áhított tökélyt, roppant tehetsége ráadásaként, évekig tartó gürcöléssel akarta kicsikarni. Hiszen nemcsak festő volt, hanem feltaláló is, nem engedelmeskedhetett a vakolat, a mész és a festék parancsának. Meg kellett találnia a módját, miként kényszerítse rá a falat, hogy örök időkre megőrizze ecsetének vonásait. Sokáig azt hitték, hogy Leonardo olajfestékkel festette az Utolsó vacsorát; ám a vegyelemzés kimutatta, hogy a szilárd tempera valamiféle sajátságos változatát alkalmazta. Leonardo előbb az egész hatalmas felületet különleges alapozó réteggel vonta be, aztán feltalálta a maga olajtemperáját, amelyről szentül hitte, hogy ezer esztendőt is átvészel; csak ezután kezdte festeni a Megváltó drámáját. Most már nem kellett sietnie, elérte, hogy a refektórium fala évek múlva is ugyanolyan maradandóan szívja magába a festéket, mint az első napon. Sajnos a zseniális festési technika mégsem bizonyult tartósnak, amiről Goethe így ír: ,,Bizony szomorú, hogy ez az óvatos művész, aki nem győzte eléggé megválogatni a festékeit, tisztítania a firniszét, éppen a fstmény helyét, ami a legfontosabb, a döntő körülmény, nem nézte meg figyelmesen."

REMEKMŰVÉ TESZI A CENTRÁLIS PERSPEKTÍVA ALKALMAZÁSA
A kép központi tengelye egybeesik a néző látósugarával. A centrális perspektíva a valóságábrázlás szinte mértani szerkesztéssel megvalósított eszköze, amely a reneszánsz individuumot szolgálja. A kép helyszíne egy tágas, emeleti étkezőhelyiség. Az asztal szokatlanul alacsony, így a tanítványok nagyobbnak tűnnek a valóságosnál. A kazettás mennyezet összetartó vonalai a kép szembetűnő perspektíváját adják. A szokványos elemzések szerint ugyanazzal a funkcióval, mint a többi, a kezek, a szemek vonalai - hogy ráirányítsák a figyelmet a középen ülő Jézusra. A perspektíva enyészpontja a főalakban fut össze. Minden forma, minden mozdulat egy dologra összpontosul, Leonardo egységbe foglalt két dinamikus tömeget oly módon, hogy az egyensúly egyetlen ponton nyugszik. Az enyészpont egyszersmind és mindenekelőtt a képen ábrázolt piramisszerű világ csúcsa. A távlat két egymással szemben elhelyezkedő piramisból áll - írta Leonardo da Vinci. Az egyiknek a csúcsa a szemig ér, talpazata pedig a horizont távolságában fekszik. A másik talpazata esik a szem felé, s a csúcsa a látóhatára. A látszólag egyszerű elrendezés bravúros lelemény. A tizenkét apostolt két csoportba rendezte... az alakok mozdulatai révén a központi figurához is elevenen kapcsolódnak
JÉZUS: AZ ŐSZI NAPÉJEGYENLŐSÉG
Középütt mint a Világ Világossága, konkrétabban mint az Igazság Napja jelenik meg Jézus, Értelmezése: Eljött a Nap után a Hold uralma, a sötétség a Földön kezdetét veszi, a Nap képviselője (Jézus) átadja a hatalmat a Holdnak, azaz meghal. AZ APOSTOLOK ÉS AZ ÁLLATÖVI JEGYEK Leonardo úgy festi meg az Utolsó vacsorát, hogy a korabeli - és egészen a XX. század végéig bezárólag a későbbi - asztrológiai tankönyveknek szabályszerű segédábrája lehetett. Egyértelműen az állatövi jegyek fiziognómiai sajátosságai szerint jellemzi az apostolok.

AZ APOSTOLOK ÉS AZ ÁLLATÖVI JEGYEK
Tőle jobbra és balra hármas csoportokban helyezkednek el a tanítványok és az ő tulajdonságai bomlanak le, aszerint, hogy az adott időszakban a fény az árnyékkal milyen arányban van, péterséggé, jakabsággá, jánossággá, és így tovább. Symbolon kártya képek: Thea Weller festőművésznő alkotásai


 
 
0 komment , kategória:  Művészet  
Címkék: higanymonopólium, falfestményeiken, teherbeesésének, freskótechnikát, refektóriumának, napéjegyenlőség, megtisztítottak, valóságábrázlás, megtestesítette, beszélgetésében, bearanyozásának, vonatkozásokon, megszerzésével, perspektíváját, tudatosságával, legnagyszerűbb, étkezőhelyiség, kereszthalálát, szerkesztéssel, freskófestőnek, arckifejezések, elrendezéséből, valamelyikéből, megtestesítője, olajtemperáját, tanítványoktól, egyetemlegesen, nyilvánvalóvá, sokféleképpen, szemvillanást, fejbiccentést, elgondolkodik, kézmozdulatot, pszichológiai, szellemiségét, megvalósított, első kehely, belé merítkező, második kehely, kereszt tövén, megfeszített sebei, műalkotás napjainkban, érdeklődés középpontjába, jelenkor tudatosságával, képnek mélyebb, bibliai vonatkozásokon, egyetemes emberit, azonnal nyilvánvaló, amit nekünk, humanista ideál, emberi test, művészetben pedig, ÜZEN MA ÉLŐKNEK LEONARDO UTOLSÓ VACSORÁJA, Laáb Ágnes, KEHELY SZIMBÓLUMA Jézus, LEONARDO DA VINCI, HOMO UNIVERSALIS, MILÁNÓI LUDOVICO SFORZA HERCEG, Lodovico Sforza, Santa Maria, MŰALKOTÁS HELYSZÍNE, SANTA MARIA DELLA GRAZIE TEMPLOM, RENESZÁNSZ KEZDETEI, Kolumbusz Kristóf, Német Birodalom, FRANCIA SEREGE ÉLÉN BEVONUL FIRENZÉBE KOLUMBUSZ KRISTÓF, ELINDUL AZ ÚJVILÁG FELFEDEZÉSÉRE GIROLAMO SAVONAROLLA, FELLÉPÉSÉVEL REFORMÁCIÓ ELŐFUTÁRÁVÁ VÁLIK, ESEMÉNYEK REMEKMŰ SZÜLETÉSE IDEJÉN, Amikor Leonardo, REMEKMŰ SZÜLETÉSE IDEJÉN NINCS PÉNZBEN HIÁNY…, LORENZO IL MAGNIFICO, JACOB FUGGER, PÁPASÁG EZEN IDŐSZAKÁT AZ ITÁLIAI MŰVÉSZET ARANYKORÁNAK, VAGY PÁPASÁG MŰVÉSZI BEARANYOZÁSÁNAK NEVEZIK Az Utolsó, GYULA PÁPA, GULIANO DERRA ROVERA, SÁNDOR PÁPA, RODRIGO DE BORGIA, UTOLSÓ VACSORA HAGYOMÁNYOS ÁBRÁZOLÁSA, Utolsó Vacsorájának, Jánost Jézus, UTOLSÓ VACSORA, MUSEO NACIONAL DEL PRADO, JUAN DE JUANES, REMEKMŰVÉ TESZI DRÁMAISÁGA, FESTÉSI TECHNIKA Társai, REMEKMŰVÉ TESZI CENTRÁLIS PERSPEKTÍVA ALKALMAZÁSA, ŐSZI NAPÉJEGYENLŐSÉG, Világ Világossága, Igazság Napja, APOSTOLOK ÉS AZ ÁLLATÖVI JEGYEK Leonardo, APOSTOLOK ÉS AZ ÁLLATÖVI JEGYEK, Thea Weller,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.14. 15:11 Öten megsérültek egy balesetben Eger közelében
12.14. 15:02 Férfi kosárlabda NB I - A Körmend megállította a Falcót
12.14. 15:01 Emmi: könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek kiváltása
12.14. 14:51 Hat Nemzet jégkorong felkészülési torna - Ötödikként végzett a magyar válog...
12.14. 14:31 WTCR - Michelisz: jó helyzetben vagyunk, de nem szabad hátradőlni
12.14. 14:21 Online pályakövetési rendszerrel segíti a pályaválasztást az ITM
12.14. 14:21 Jótékonysági sütivásár az autizmussal élők megsegítésére
12.14. 14:11 Fölszállott a páva - Összeállt a döntő mezőnye
12.14. 14:01 Megkezdődött az Országházi Gyermekkarácsony
12.14. 13:51 MSZP: a nemzeti minimum esélyét kínálja az ellenzéki együttműködés
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Esőben  Áldott Adventi várakozást!  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Hóemberek  Luca napi mondóka  Havas lucázás  2. adventi hét péntek 12.13  Lorettói szenthely  Hogy ne legyen  Kellemes délutánt!  Ünnepek az életben.. Miért is ...  Szép estét, jó éjt!  Akkor gyújtsunk mind egy gyert...  Luca széke  Boldogság  Boldogság  Nők sapkában  Boldogság  Remek délutánt  Kellemes délutánt!  Díszes fenyő ág  Facebookon kaptam  Szent Lúcia szűz, vértanú 12.1...  Karácsonyfa  Ha...  Csokor vázában  Lucia név:  Téli kép  Karácsony  Bor  Kék ruhás  Boldogság  Naplemente  Png nő  Téli kép  Havas lucázás  Facebookon kaptam  Hó lepte csipkebogyó  Advent 3  Szèp napot kívánok!  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Szeretetben szeretnék élni. Ig...  Téli este  Nők téli öltözékben  Karácsonyi csend  Áldott - szép jó reggelt kívá...  Gyertyagyújtás  Szavakon túli csend  1. Advent  Kék ruhás  Erkel Ferenc: Hunyadi László-L...  Ünnepek az életben.. Miért is ...  Nézem a rohanó várost. A műany...  Nők sapkában  Facebookon kaptam  Téli kép  Remek délutánt  Karácsony  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nők téli öltözékben  Nő kendőben  Kellemes teázást  Áldott készülődést  Áldott készülődést  Pere van az Úrnak  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Decemberben kívánom  December 13, péntek: Szent Luc...  Akkor gyújtsunk mind egy gyert...  Bor  Karácsony  Facebookon kaptam  Ézsaiás próféta könyve  Kun Magdolna: Hiányzik valaki ...  Kis lépések - minden nap  Keresztelő Jánosok után kiált ...  Karácsony  Karácsony  Mai harmónia kártyám  Ünnepekre hangolva Szívvel, - ...  A másnak szerzett öröm, boldog...  Advent 3  Szép estét  Karácsony  A D-vitaminról  Facebookon kaptam  Nők téli öltözékben  Png nő  Karácsonyi keret  Ezüstvasárnap  Hogy ne legyen  2. adventi hét csütörtök 12.12  Bor  Jó reggelt , szép napot  Nők sapkában  Kis lépések - minden nap  Téli este  Boldogság  Luca-napi jóslás 
Bejegyzés Címkék
első kehely, belé merítkező, második kehely, kereszt tövén, megfeszített sebei, műalkotás napjainkban, érdeklődés középpontjába, jelenkor tudatosságával, képnek mélyebb, bibliai vonatkozásokon, egyetemes emberit, azonnal nyilvánvaló, amit nekünk, humanista ideál, emberi test, művészetben pedig, egyéniség kifejezésére, milánói Santa, milánói Ludovico, korai reneszánsz, reneszánsz szellemiségét, másik korai, ókori római, humanista oktatásban, reneszánsz lényegét, itáliai város-galaxist, genovai kapitány, csak nekünk, gazdag Itália, harmadik eseményt, jelentőségét azonban, előző kettőét, realitások kora, görög sejtés, föld gömb, első földgömböt, metallurgia megalapítója, kuruzslást alakítja, utolsó vacsora, első zsebóra, firenzei Mediciek, augsburgi Fuggerek, pápai udvartól, császárokkal kötött, higanymonopólium megszerzésével, egyházi állam, itáliai művészet, keresztény liturgiákat, vacsora egyes, jelentet hangsúlyozták, tanítványoktól elkülönülve, drámai pillanatot, tanítványai felé, egyikük elárulja, tanítványok megdöbbenve, hozzá közelebbiből, közelállók között, legszélre szorult, annyi mint, drámai hatás, alakok elrendezéséből, arckifejezésekből fakad, tizenhárom alak, jelenet értelmét, embernek éppen, asztal túloldalára, korábban szokásos, bűnös tanítványt, többiek beszélgetésében, falfestményeiken szinte, freskótechnikát alkalmazták, freskófestőnek sietnie, nedves vakolatra, áhított tökélyt, festék parancsának, vegyelemzés kimutatta, szilárd tempera, egész hatalmas, maga olajtemperáját, refektórium fala, első napon, zseniális festési, óvatos művész, fstmény helyét, döntő körülmény, néző látósugarával, centrális perspektíva, valóságábrázlás szinte, reneszánsz individuumot, asztal szokatlanul, tanítványok nagyobbnak, kazettás mennyezet, szokványos elemzések, szemek vonalai, perspektíva enyészpontja, dologra összpontosul, egyensúly egyetlen, enyészpont egyszersmind, képen ábrázolt, horizont távolságában, másik talpazata, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 10 db bejegyzés
e év: 255 db bejegyzés
Összes: 3869 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 464
  • e Hét: 6554
  • e Hónap: 18896
  • e Év: 408123
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.