Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Magyar szüretelőénekből lett Európa himnusza
  2019-09-08 19:00:55, vasárnap
 
   
 


MAGYAR SZÜRETELŐÉNEKBŐL LETT EURÓPA HIMNUSZA


Fellépésre készült a Magyar Dudazenekar, mikor Ifj. Csoóri Sándor megjegyezte: ,,egyszer eljátszhatnánk közösen az Örömódát is.." (..?) ..majd folytatta:

,,..ugyanis ez a mű egy magyar dal alapján született.., nézzétek meg a világhálón Barsi Ernő néprajzkutatót, mit is mond..."

hát én megnéztem ..

Link


..,rögtön nagyot néztem, aztán meg... utánanéztem...


Barsi Ernő nem kevesebbet állít, mint hogy Ludwig v. Beethoven műve, a mai európai himnusz, az ,,Örömóda" Kisfaludy Sándor ,,Magyar szüretelő ének" költeményéből, illetve annak változatából született. Ha találunk összefüggést, kapcsolatot az alkotók és a művek között, akkor joggal állíthatjuk, ismét a magyar kultúra gazdagította napjaink európai értékeit. Célunk, megismerni a két géniuszt és műveik létrejöttének körülményeit...

Az egész Európa által ismert dal, amelynek eredeti dallamára a Sümegen született és élt költő, Kisfaludy Sándor írt egykor szöveget. E szerint a dal összeköti Badacsonyt, Sümeget és Európát.Az Örömóda és a Magyar Szüretelő Ének

Beethoven a IX. szimfóniája fináléját máshogyan képzelte el, mint a korábbiakat: meg akarta szólaltatni az emberi hangot, a kórust (Schiller szövegével). Ehhez a megfelelő refréneket, strófákat úgy kellett kiválasztania, hogy az egész szimfóniával harmonizáljon, s a fináléban az öröm csodálatos ajándékát ünnepelhessük.

Nagyon sokáig, évekig kutatta, mire rátalált Kisfaludy Sándor sümegi költő Magyar Szüretelő Énekére, melynek szövege és kottája 1816-ban Lipcsében jelent meg egy zenei lapban. A dal szintén a szeretetről, Szegedy Róza iránti reménytelen, ifjúi szerelemről szól (Himfy versek).

Az ének magyar népi dallam. Ősi magyar népi hangszer, a duda művelői őrizték meg.

Beethoven - a Schiller-vershez igazodóan - a finálé igényének megfelelően finomította a dallamot, és az ismétlésekkel érte el, hogy az öröm csodálatos kifejezője lett.

Beethoven tehát ismerte Kisfaludy művét, feldolgozta, zongorakíséretet írt hozzá, de ennek a dokumentuma csak 1941-ben jelent meg nyomtatásban a lipcsei Breitkopf & Hartel cég Ludwig von Beethoven - Neues Volkliederheft című kiadványában.

Európa himnusza egy magyar - egy sümegi - dallam alapján készült!Évek óta foglalkoztatja a Sümegieket a kérdés, hogy vajon igaz-e, hogy az Örömóda valójában magyar dallam.

Az összes, ezzel kapcsolatos anyagot, a magyar Duda zenekar, Karakas Zoltán és Barsi Ernő részéről összejött információkat átbeszélték, Iván András csapata pedig összehozta a két dallamot. Azt hallgatva kiderül, hogy a kettő közös dallam. Tehát egy magyar népi dallam az Örömóda, annak szövegét pedig egykor Kisfaludy írta. Az lett Európa közös himnusza. Fusz János zeneszerző akadt rá a dalra, itt járva Magyarországon, 1815-ben. Nem ismerte a költeményt, az csak rövidítve került így egy bécsi újságba, ahol felfigyelt rá Beethoven. A zeneszerző népdalfeldolgozásai között megtalálható a szüretelő ének. Kisfaludytól csak a szöveg való, annak ellenére, hogy a költő zeneszerző is volt. Legyünk tehát büszkék rá, hogy Európa himnusza, amit emberek milliói énekelnek, magyar dallam. Külföldön élő magyarok is felfigyeltek rá, de a Beethoven által átírt zongoradarab és az eredeti dallam közti hasonlóságot Barsi Ernő mondta ki először, 1993-ban. Akkor azt állította, hogy Európa himnusza erre épül. 2015-ben egyértelművé tette ezt Rakos Miklós zenekutató zeneművész, Barsi Ernő tanítványa. Ő azt írta, hogy a magyar szüretelő ének verbunkos stilizálású dallam. Az adta a végső lökést Beethoven számára, amikor megszületett fejében a himnusz dallama.

Az Európai Unió létrejöttekor az alapító tagállamok elfogadtak egy közös indulót, egy európai ,,himnuszt", amely Beethoven alkotása, az Örömóda. Dallama letisztult, egyszerű, érzelemre ható, kellemes. Akárcsak a magyar népdalok.

A hasonlóság csupán a véletlen műve...(?) ... avagy a nagy géniusz igenis merített a magyar népdalkincsből, ahogy állítják zenetudósok? Barsi Ernő, zenetanár, kutató 1994-ben világít rá az Örömóda magyar vonatkozására. Kisfaludy Sándor, Sümeg városának szülötte volt az - állítja -, aki a ,,Magyar Szüretölő Ének" című népies dalával megihlette Beethovent. Állítása nem újkeletű, hiszen Szabolcsi Bence zenetudós már 1943-ban rámutat a dallam és a forma egyezésére a két zenemű között.

A sümegi Anna & Big Faces zenekar a két művet összerakta és egy stúdióban felvette, majd a szüreti fesztivál első estjén, a Kisfaludy vacsorán előadta a várcsárdában. Azt követően a szüreti ünnepségen is elénekelte a dalt a zenekar énekese.


Szüretelő ének, Örömóda

Link
Magyar szüretelő ének

A mulatságra, szüretre vonatkozóan csak a XVIII. század végéről tudósítanak a történeti emlékek, de bízvást feltehetjük, hogy öreg szokásokról beszélnek.E források egyike az úri szüretről ad számot. Kisfaludy Sándor - akinek szerelmi regénye Szegedy Rózával 1795-ben éppen egy szüreten veszi kezdetét - a ,,Csobáncz" című verses elbeszélésében így verselt a szüretről:

Bő, víg s népes volt Badacson
Az akkori szüretben:
Mozgott, hangzott az egész hegy
Fenn és alatt, kinn és benn.
Urai és asszonysági
Veszprím-, Somogy-, Szalának
Ifjai és leányai
Mindnyájan ott valának.

Durrogtanak a mozsarak,
Hogy a bércek ropogtak,
Kongtak a még üres hordók,
Az ostorok pattogtak.
Harsogtak a tárogatók,
A hegedűk zengének,
Szól a duda, tapsolt a tánc,
S a sarkantyuk pengének.

A nagysikerű ,,Himfy"-ből kilépve önálló életet kezdenek ,,A kesergő szerelem" (Buda 1801. 71. dal) alábbi versszakai, amelyeket Kisfaludy meg is zenésít, s ,,Magyar szüretelő ének" címen jelenik meg:

Édes, kínos emlékezet,
Oh Badacsony szürete!
Múlatságos gyülekezet,
Te rabságom kezdete!

Ott tudtam meg, ki légyen ő,
S mi légyen a szerelem;
Amor nyila miként sebző,
S mi az édes gyötrelem.

Nem úgy mentem, a mint jöttem;
Nagy különbség volt közöttem,
A ki valék az előtt,
S a ki lettem, látván őt.


(KIsfaludy Sándor: Magyar szüreti ének -a kotta ott van a martonvásári Beethoven múzeum falán:)


Barsi Ernő bácsi: Beethoven Örömódája és a magyar népdal

Link


Link


Link


A XIX. sz. egyik legjelentősebb szakmai kiadója, az ,,Allgemeine Musikalische Zeitung" (ÁltalánosZenei Újság) adja ki az 1816. március 13. számában német földön, Lipcsében.


Link
Örömóda, Beethoven a "IX. szimfónia" IV. tétele


Alig van még zenemű, amelyet olyan legendás tisztelettel övezne a hagyomány, mint Beethoven IX. szimfóniáját. Partitúráját Wagner lelkesen másolta. Debussy, aki egyébként nem fukarkodott éles, bíráló megjegyzésekkel Beethoven rovására, a IX. szimfóniáról tőle szokatlan, megindult csodálattal írt a La Revue Blanche c. folyóirat 1901. május 1-i számában. Se szeri, se száma a szimfóniáról szóló elemzéseknek, írásoknak. Csak oszthatjuk Debussy csodálkozását, ,,hogy ez a nagy szóhalmaz még nem temette maga alá a szimfónia zenéjét". Keletkezésének története egymagában is kész zenetörténeti tanulmány. Egy bonni barátja már 1793-ban azt írja Schiller feleségének, hogy Beethoven Schiller Óda az örömhöz című versének megzenésítésére gondol. Ettől kezdve a zeneszerző levelezésében, vázlatfüzeteiben fel-felbukkannak azok az utalások, témavázlatok, amelyek végül a szimfónia lassú beérésének útját jelzik.1808-ban komponált, op.80. Karfantáziáját már a IX. szimfónia utolsó tételére mutató előtanulmánynak szokták tekinteni. 1812-ben újra megjelenik vázlataiban Schiller Örömódájának kezdősora, majd 1815-ben a szimfónia második tételének kezdő témája. 1818-ban két szimfóniaterve foglalkoztatja. A szóbeli feljegyzés ,,egy régi hangnemű szimfónia" ,,ájtatos énekét" említi: ez a gondolat a kései a-moll vonósnégyes híres líd hangnemű tételében valósult meg. Az 1818-as feljegyzés ,,a fináléban, vagy már az Adagióban" tervezi az énekhangok belépését. 1822-ben egy nyilatkozata ismét ,,két nagy szimfóniáról" szól.
Végül az egy IX. szimfónia komponálásához az elhatározó indítást a londoni Filharmóniai Társaság megbízása adta 1822-ben. A megbízást Beethoven barátja, Ferdinand Ries közvetítette. Ugyanannak az évnek a végén jegyezte fel magának a zeneszerző ,,Finale" felírással, D-dúrban Schiller Örömódájának első sorát a szimfóniából jól ismert, végleges dallam kezdetével. A szimfónia partitúrája 1824. februárjában készülhetett el. Először Bécsben játszották 1824. május 7-én, Londonban csak a következő év március 25-én.

Forrás: A hét zeneműve: Ujfalussy József előadása (1982)Összegzés...

Tény, hogy Kisfaludy Sándor és Beethoven kortársak voltak. Tudjuk azt is, hogy a német zeneszerző több évtizedes kapcsolatban volt a magyar kultúrával, annak elitjével. A korabeli újság (Musikalische Zeitung) kiadta Kisfaludy művét magyarul, németül, kottával és a lényeg, hogy sok-sok évvel később egy kiadványban zongorakísérettel, amit Beethoven szerzett! Tehát vitathatatlan, hogy ismerte a magyar polihisztor művét. (Beethoven számos népdalt ismert, hiszen sok feldolgozása látott napvilágot.) Lásd alább (a keretek ,,kihúzásával" nagyítható):

Lásd Link 7 oldala:
Link


Forrás: Barsi Ernő, Múzeumi füzetek 2. Sümeg, 1994. - Kisfaludy Sándor dalban, muzsikában


További tény, hogy Beethoven az ,,Örömódát" teljesen süketen írta meg. Zenei nagyságát igazolja, ám a magyar kultúrával kötött örök barátságát támasztja alá a mű általa választott dallama... Ahogy Ifj. Csoóri Sándor fogalmazott: a két mű dallamvezetésének hasonlósága vitathatatlan. Az óda két egységből áll. Az első sor 2. fokra -, illetve a második sor első fokra történő lezárása jellegzetessége a magyar népdaloknak.A második egység pedig egyszerűen a magyar pásztorok által megőrzött virtuóz duda improvizáció (apraja) feldolgozott változata.

Célunkat elértük, hiszen megvizsgálva az alkotók életét, a műveket, a korabeli leírásokat választ kapunk kérdésünkre. Igen, igaza van Barsi tanár úrnak. Az Európai Unio himnusza, Beethoven műve, az ,,Örömóda" - Kisfaludy alkotásának egyik örökbecsű utódja.

Link
Barsi Ernő bácsi: Beethoven Örömódája és a magyar népdal

LinkSzüretelő ének, Örömóda

LinkBeethoven IX. szimfónia - örömóda

LinkLink
 
 
0 komment , kategória:  Hazánk - otthonunk  
Címkék: zongorakíséretet, szüretelőénekből, vázlatfüzeteiben, megjegyzésekkel, jellegzetessége, előtanulmánynak, megzenésítésére, komponálásához, volkliederheft, elbeszélésében, magyarországon, néprajzkutatót, szimfóniaterve, foglalkoztatja, karfantáziáját, eljátszhatnánk, legjelentősebb, keletkezésének, általánoszenei, népdalkincsből, harmonizáljon, vitathatatlan, kiválasztania, ünnepelhessük, vonatkozására, létrejöttekor, létrejöttének, ismétlésekkel, költeményéből, csodálkozását, információkat, levelezésében, zenetörténeti, nyomtatásban, szimfóniáját, zongoradarab, világhálón Barsi, művek között, magyar kultúra, egész Európa, emberi hangot, megfelelő refréneket, egész szimfóniával, öröm csodálatos, zenei lapban, ének magyar, duda művelői, finálé igényének, ismétlésekkel érte, dokumentuma csak, lipcsei Breitkopf, magyar –, MAGYAR SZÜRETELŐÉNEKBŐL LETT EURÓPA HIMNUSZA, Magyar Dudazenekar, Csoóri Sándor, Barsi Ernő, Kisfaludy Sándor, Magyar Szüretelő Ének, Magyar Szüretelő Énekére, Szegedy Róza, Neues Volkliederheft, Karakas Zoltán, Iván András, Fusz János, Rakos Miklós, Európai Unió, Magyar Szüretölő Ének”, Szabolcsi Bence, Szegedy Rózával, KIsfaludy Sándor, Beethoven Örömódája, Allgemeine Musikalische Zeitung”, ÁltalánosZenei Újság, Beethoven IX, Partitúráját Wagner, Revue Blanche, Beethoven Schiller Óda, Schiller Örömódájának, Filharmóniai Társaság, Ferdinand Ries, D-dúrban Schiller Örömódájának, Először Bécsben, Ujfalussy József, Musikalische Zeitung, Lásd Link, Ahogy Ifj, Európai Unio,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Pyrargyrita ásvány  Márai Sándor: Négy évszak/Márc...  Facebookon kaptam  Nagy a baj  Március 8  Facebookon kaptam  Átjár a Fény  Szeretettel  Egy kis kávét?  Addig énekelek, amíg a közönsé...  Az igazi nő  A természet szépsége......  Naplemente  Tavaszi üdvözlet  A természet szépsége......  Csokor vázában  Facebookon kaptam  2. nagyböjti hét csütörtök 03....  ... - mert te vagy neki  Az ember jó?  Aki melletted él  Tulipán csokor  Az igazi nő  Mai harmónia kártyám  A természet szépsége......  Az igazi nő magabiztos  Csodálatos Balatonunk élővilág...  Facebookon kaptam  Az igazi nő magabiztos  Barka  Szent József tíz ajándéka  Varga József: Évszakok  6278 az új fertőzött  Milyen sors jut nékünk  A természet szépsége......  Varga József: Évszakok  Éljünk erős akarattal . . .  Szeress, hogy szeressenek........  Facebookon kaptam  Vannak lelki küzdelmeink  Mágikus Operettgála a Budapest...  A természet szépsége......  Üdvözlet Szegedről........  A természet szépsége......  Állatvilág....  Naplemente  Egy kis kávét?  2. nagyböjti hét csütörtök 03....  Facebookon kaptam  Csodálatos Balatonunk élővilág...  A nő a gyötrelem és szenvedés  Arany ( natúr )  Az ember jó?  Csokor vázában  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Bácsi  Szép napot kedves barátaim ! ....  Csokor vázában  Csokor vázában  Facebookon kaptam  Várnak valahol már  Facebookon kaptam  Semmi sem veszik el, ami a szí...  Nemzetközi Nőnap  Facebookon kaptam Krisztinától  Nagyböjti szentmise- Szombathe...  A nő is olyan, mint egy virág  Ezért legyen otthon mindig ece...  Március 8. án  Locsoljam, vagy ne ? .......  Üdvözlet Szegedről........  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Rodalquilarita ásvány  A férfi jutalma a nő  Szépséges napot kívánok !  Szeress, hogy szeressenek........  Kleopátra, A Nílus királynője  Facebookon kaptam  Csokor vázában  Tihanyi kálvária domb  Kellemes teázást  Locsoljam, vagy ne ? .......  Nem az az igazi férfi  Az utolsóelőtti napon  6369 az új fertőzött és elhuny...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Natúr réz  Békés estét kívánok Mindenki...  Szépséges napot kívánok !  Hálaünnep  Március 8. án  Sárga rózsa  Facebookon kaptam  Kellemes teázást  Nők  Addig énekelek, amíg a közönsé...  Szépségreceptek nem csak nőkne...  Harmónia......  Szép estét kedves látogatóimna... 
Bejegyzés Címkék
világhálón Barsi, művek között, magyar kultúra, egész Európa, emberi hangot, megfelelő refréneket, egész szimfóniával, öröm csodálatos, zenei lapban, ének magyar, duda művelői, finálé igényének, ismétlésekkel érte, dokumentuma csak, lipcsei Breitkopf, magyar &#8211, sümegi &#8211, magyar Duda, kettő közös, magyar népi, lett Európa, csak rövidítve, bécsi újságba, szüretelő ének, szöveg való, költő zeneszerző, eredeti dallam, magyar szüretelő, végső lökést, himnusz dallama, alapító tagállamok, közös indulót, európai &#8222, magyar népdalok, hasonlóság csupán, véletlen műve&#8230, nagy géniusz, magyar népdalkincsből, forma egyezésére, sümegi Anna, stúdióban felvette, szüreti fesztivál, szüreti ünnepségen, zenekar énekese, történeti emlékek, szüreten veszi, akkori szüretben, egész hegy, bércek ropogtak, ostorok pattogtak, hegedűk zengének, sarkantyuk pengének, nagysikerű &#8222, kesergő szerelem&#8221, édes gyötrelem, mint jöttem, martonvásári Beethoven, magyar népdal, szimfóniáról szóló, nagy szóhalmaz, szimfónia zenéjét&#8221, bonni barátja, örömhöz című, zeneszerző levelezésében, szimfónia lassú, szimfónia második, szóbeli feljegyzés, régi hangnemű, kései a-moll, 1818-as feljegyzés, énekhangok belépését, nyilatkozata ismét, elhatározó indítást, londoni Filharmóniai, megbízást Beethoven, végén jegyezte, zeneszerző &#8222, szimfónia partitúrája, német zeneszerző, magyar kultúrával, korabeli újság, kiadványban zongorakísérettel, magyar polihisztor, keretek &#8222, magyar népdaloknak, második egység, magyar pásztorok, alkotók életét, korabeli leírásokat, zongorakíséretet, szüretelőénekből, vázlatfüzeteiben, megjegyzésekkel, jellegzetessége, előtanulmánynak, megzenésítésére, komponálásához, volkliederheft, elbeszélésében, magyarországon, néprajzkutatót, , ,
2021.02 2021. Március 2021.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 61 db bejegyzés
Összes: 4050 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 175
  • e Hét: 175
  • e Hónap: 4488
  • e Év: 116260
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.