Belépés
griphon.blog.xfree.hu
I am a leaf in the wind. Watch, how i swoop... Winged Nightmare
1974.09.08
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szívdobbanás
  2006-08-08 12:36:32, kedd
 
  Sci-Fi Novella - 2006

A szűkülő világegyetem belső univerzumai sokkal közelebb voltak egymáshoz, mint a mai időkben. A távolságok persze még így is fényévekben voltak mérhetőek, de érezhető volt minden lakott világon az apokalipszis szelének fuvallata. A központi csillagrendszerek már egymásba roskadtak, és ez a színpompázatos égi tünemény a legtávolabbi, legkülsőbb univerzumokban is látható volt a fény minden spektrumában, feltéve ha az adott rendszerek napja nem nyomta el fényével a ragyogó csillagködöt.
A több milliárd eon alatt nem egy civilizáció született meg, és hunyt ki nyomtalanul, és csak a legerősebbek, és legéletrevalóbbak - vagy a legszerencsésebbek - mondhatták el magukról, hogy látni fogják a világegyetem végét. Azt persze ők sem remélhették, hogy túl is élik azt a robbanást, amely minden élet végét és kezdetét jelenti az ismert valóságok innenső oldalán. Míg ezek a lények a maguk kis portáján különböző reakciókkal várták az elkerülhetetlen véget - ami nagyjából még 1-2 eont váratott magára - a világegyetem a következő szívdobbanására készült. Senki sem tudhatja mióta pulzál így a mindenség, és valóban igen kevesek gondolkodtak el azon, hogy miért is történik meg mindez.

Az ismert világmindenség vége - a nagy mondatzáró pont, ha nevezhetem így - előtt nagyjából 1834 arkán évvel, ami földi időszámítás szerint nagyjából 2300 évnek felelt meg, a világegyetem a 28 legnagyobb intelligens létforma számára felosztott játszótér volt. Korántsem volt egységes és boldog ez a világegyetem, ami meghazudtolta a korai évek tudósainak azon állítását, amely szerint az eonok múlásával egyensúlyi és harmonikus helyzet áll be a világegyetem hatalmi viszonyai közt, és eljő a végső harmonikus béke kora. Most így pár évszázaddal a nagy egyenlőségtevő eljövetele előtt sem látszott semmi nyoma a 28 hatalmas birodalom közti harmonizációnak, vagy megegyezésnek. Persze voltak békésebb hatalmak, mint az arkánok, vagy a sztiusziak - ez utóbbiak energialények lévén kevésbé zavarták a materiális lények életét, de azért az élettért ők is megkövetelték maguknak.
Az intelligens létformák leginkább szénalapúak voltak, de volt köztük néhány szilícium, és egy éteralapú létforma is. Ez utóbbi létforma lefordíthatatlan eredetű matéria alapján jött létre, mindenesetre a legjobb ha valamiféle pszihikai energiaformának képzeljük el őket, afféle szellemeknek. Valójában a létezés egy másik dimenziójának intelligens kitüremkedései voltak a mi valóságunkba. Ennek ellenére nem voltak kétségeik afelől, hogy a világegyetem végső szívdobbanása őket is ugyanolyan kézzelfoghatóan kitörli majd a létezésből, ahogyan materiális sorstársaikat.

A végső megsemmisüléstől való kétségbeesett rettegés azonban egymás mellé sodorta az ellenséges hatalmakat is, és kelletlenül bár, de létrehozták az Univerzum Tanácsot, ahová minden intelligens faj delegált egy képviselőt. Persze a tanács 28 főnél - vagy inkább tagot írhatnék, lévén, hogy nem minden faj egyedei voltak humanoid alkatúak, sőt alig akadt egy-két faj, akiket a mai ember humanoidként azonosított volna - jóval nagyobb volt, hisz minden űrutazásra alkalmas faj képviseltette magát ezen a gyűlésen. Eleinte persze igencsak nehezen ment a megegyezés. Sok faj - például három a legnagyobbak közül is - mereven elzárkózott attól, hogy a náluk alacsonyabb fejlődési szintű barbárokkal tárgyalást kezdjen a túlélésről. Ezt persze néhány erőszakosabb birodalom azonnal ki is használta, és a rivlád faj területeit azon mód annektálta is, a rivládok nagy részét kipusztítva. A Tanács persze nemtetszését fejezte ki, de az agresszor faj képviselője csupán megvonta a vállát, és megemlítette, hogy nem tett semmi olyat, amely a tanács tagjainak érdekeit sértené. Ami persze igaz is volt. Ettől a példától elborzadva az eddig elzárkózó világbirodalmak is haladéktalanul felvették a kapcsolatot a Tanáccsal, és zéró mínusz 1376-ban (arkáni idő szerint - továbbiakban asz.) az Univerzum Tanácsában minden űrutazásra képes intelligens faj képviseltette magát.

Soha azelőtt nem látott összefogás vette kezdetét annak érdekében, hogy a világegyetem végső pusztulását kikerülve a fajok átléphessenek az új megújulásba. A fiatal fajok elkeseredetten, az idősebbek aggódva, a harcosabbak fogcsikorgatva, de mind azon igyekeztek, hogyan tudnának olyan technológiára, vagy módszerre szert tenni, amely megvédheti őket a végső pusztulástól. Gyakorlatilag alig volt olyan rejtélye az ismert világegyetemnek, amelyet a legbölcsebb és legidősebb fajok ne ismertek volna, azonban még soha senki nem élt túl, nem tapasztalt, vagy nem érzékelt egy ősrobbanáshoz hasonló megújulást. Több faj rendelkezett a téridő kontinuum befolyásolásának erejével, ugyanúgy a múlt, mint a jövő terén, de az ősrobbanás nem csak a fizikai teret szaggatta darabokra, hanem az idő is megsemmisülni látszott a zéró pont origójában. A technológia robbanás eme kavalkádjában, amidőn minden faj kiegészíthette tudását ezernyi forrásból, az elmaradottabb fajok is felzárkózhattak a tapasztaltabbak mellé, sőt olyan új ötleteket adtak idősebb sorstársaiknak, amelyekre ők egyszerűségük vagy ellenkező nézőpontjuk miatt nem gondolhattak.

A világ tehát fejlődött, miközben a világegyetem egyre gyorsulva omlott magába. A belső csillagrendszerek lassan porráomlottak az iszonyatos gravitációs nyomás alatt, persze lakóik - már akik képesek voltak rá - már az első világrengések megjelenése vagy extrém hatásfokú napkitörések megjelenése előtt elhagyták világaikat, hogy a külső űr peremére meneküljenek. Persze túlságosan is naiv gondolat lenne az, ha azt hinnénk mindenki olyan odaadóan kutatott, és osztotta meg tudását a világegyetem többi lakójával, mint ahogyan azt a Tanács gondolta. Az agresszív Dregán és Ksaahtruman fajok - a két legharciasabb, és talán legnagyobb birodalmak birtokosai - nem kívánták magukkal vinni a megújulásba a "primitív" fajokat, ezért szövetséget kötöttek, és elkezdték megtizedelni ellenségeiket, kihasználva a pusztuló világegyetem zűrzavarát előbb csendben és óvatosan, majd mikor kiderült, hogy titokban több faj anyabolygóját is támadás alá vették, nyíltan letámadták ellenfeleiket, és több fajt is a kipusztulás szélére taszítottak, miközben megpróbáltak minél több tudást felhalmozni határvilágaikon túl. Kettejük szövetségével senki nem szállhatott szembe, és többnyire nem is akart. Ennek hatására az Arkán Birodalom - a legidősebb, és legbölcsebb mind közül - asz. - 862-ben úgy döntött visszavonul szülővilágára, és magára hagyja a marakodó világegyetemet. Nem utasítottak el senkit gőgösen, akik velük akartak tartani, de szomorúan ugyan, de határozottan lezárták szülőbolygójuk bioszféráját. Velük tartott pár olyan faj kisszámú képviselője is, akik világuk pusztulása, vagy vezetőik elvakultságát látva nem akartak a zűrzavarban elveszni.

Az Univerzum Tanácsa még 100 arkán évig tartotta magát az elképzelt célok, de hamarosan nem volt, aki megnyithassa az üléseket. A dregánok és a ksaahtrumanok pedig tovább fosztogatták és prédálták a világegyetemet, összehordva minden eltitkolt tudást, és fejlesztést. Hamarosan azonban a szövetségesek egymást kezdték méregetni. A vágyott tudás, a megoldás elérhetetlensége egyre frusztráltabbá tette a két legnagyobb birodalom uralkodóját. Ellenfelük csak elvétve maradt a világegyetemben, a 26 legnagyobb birodalom nagyját leigázták, vagy elpusztították. Csupán néhány olyan világ maradt, amely vagy túl erős védelemmel volt ellátva, vagy említésre érdemtelen erőforrásokkal rendelkezett, ezért a hódítók békén hagyták őket. Viszont sóváran kacsintgattak Arkanida világa felé, ami lezárt bioszférája alatt elképzelhetetlen kincseket és tudást tartogatott számukra. A két birodalom császára úgy döntött, hogy mielőtt egymásnak esnének próbát tesznek az arkánokkal, és leigázzák Arkanidát, hogy az arkán tudással megfejthessék az újjászületésbe való áthatolás titkát.

Az egyesített Dregán-Ksaathruman flotta több napot elhomályosító bögölyfelhőként lépett be Arkanida csillagrendszerébe. Arkanida napja - egy fehér törpe - már évszázadokkal ezelőtt elvesztette energiáit, és üstököshöz hasonló csóvát dobott a világegyetem közepe felé. A csillagrendszer többi bolygója és égiteste - beleértve Arkanida három holdját Apheuszt, Gronnert, és Peladronnét - lassan szétmállani látszott a gravitációs vonzás miatt. Körvonaluk szinte elmosódott volt, meteoritgyűrűt vonzottak maguk után, ahogy lassan - szinte erőlködve - vánszorogtak instabillá váló pályájukon. Csupán az Arkanida függött mereven az elmosódott csillagok háttere előtt méltóságteljes ezüstös csillogással. A bolygó felszíne nem látszott a bioszférát lezáró ezüst gömbtől, ami az arkán gömbharangok emlékét idézte. A csillagrendszerbe belépő flotta apróbb, gyengébb hajtóművel rendelkező hajói - melyek legkisebbje is több városnyi átmérőjű lehetett - lassan a fehér törpe csóvája által mutatott irányba kezdett sodródni. A hatalmas csillagrombolóknak kellett energiapászmákon pórázon tartaniuk őket, nehogy belehulljanak a napba, vagy ami még rosszabb, elkezdjék végeláthatatlan útjukat a világegyetem közepe felé.
A birodalmi flották parancsnokai nem várakoztatták meg seregüket a támadással. Szinte a hiperűrből való kilépés pillanatában tüzet vezényeltek a bioszférára. Az automata rendszerek felmérték a bioszféra erejét, és a fegyverek hatásfokát a megfelelőre módosítva megpróbálták lebontani a védő erőteret. A flottaparancsnokok most döbbenhettek rá, hogy az arkániak sem vesztegették az időt meditálásra. A bioszféra minden becsapódott energialövedéket visszavetett a kibocsátójára, ami azt eredményezte, hogy a fegyver-rendszerek sorra felrobbantak. A bioszféra energiája azonban minden lövéstől egyre erősebb és erősebb lett, így az automata rendszerek is növelték a tűzerőt, aminek a z lett a következménye, hogy hamarosan nemcsak a fegyverrendszerek kezdtek felrobbanni, hanem maguk a hajók is. A kisebb cirkálók hatalmas plazmarobbanásban semmisültek meg saját visszavetett lövéseik erejétől, míg a nagyobbak kezdték elveszíteni páncélzatuk, és energiavédelmük nagy részét. A flottaparancsnokok beszüntettették a tüzelést, és újabb taktikát gondoltak ki a makacskodó Arkanida ellen.
Energiafegyverek helyett megpróbáltak szilárd lövedékekkel utat robbantani maguknak a bioszféra burkán. Ez a kísérletük bár nem fulladt csúfos kudarcba, az ezüstharangon mégsem tudtak repedést ütni. A legpusztítóbb valóságtorzító lövedékeket, és energiaelnyelő aknákat vetettek be. Időroncsoló bombákat zúdítottak a bioszférára, még néhány cirkálót is feláldoztak, hogy öngyilkos berepülésükkel utat nyithassanak maguknak, azonban a bioszféra védőmezeje enyhe remegéssel elnyelte az összes pusztító energiát. Ekkor az egyik technikus, aki az érzékelők adatait értelmezte észrevette, hogy az ezüstharang 9%-kal megnövekedett. A flotta parancsnokai azonnal kiadták az utasítást a szféra részletes elemzésére. Érzékelő szondák tucatjait öklendezte ki magából a két zászlóshajó, amelyek zúgó darazsak módjára támadtak rá a harangra. Fegyvereik antennákból, fényvetőkből és frekvenciamodulátorokból álltak. A szondák hamarosan adatok tonnáit kezdték zúdítani a parancsnoki hajókba, azonban a fényes ezüst harang körül nem voltak képesek pályára állni. Szépen egyesével belehullottak a fodrozódó ezüst mezőbe. Az adások abbamaradtak, és a technikus újfent megállapította, hogy a gömb átmérője újabb 0,000023%-kal megnövekedett, de a növekedés üteme zéró. Úgy tűnt az ezüstharang minden energiát magába nyel. A flottának szégyenszemre vissza kellett fordulnia, hogy új stratégiát dolgozzon ki.

Azonban az új stratégia - ami jelen esetben egy új fegyvert jelentett - megszületése és bevetése előtt a szövetséges birodalmak között végleg elmérgesedett a viszony. A háború elkerülhetetlenné vált. A világegyetem legnagyobb harca vette kezdetét, amely 221 arkán évig tombolt, és végül a Dergán birodalom győzelmével végződött. Ha lehet ezt győzelemnek nevezni. A dergánok szánalmas roncsokon utazva próbálták túlélni a háborút. A kevés számú túlélő világ lakói nem fogadták be őket, saját és a kashtrumanok világait pedig lakhatatlanná tette a háború. A maradék dergán erő ismét felkereste Arkanida világát.
Csupán 300 arkán évre a világegyetem pusztulásától az arkán csillagrendszer messze a gravitációs torzulásokon belül helyezkedett el. A dergániak tudták, ha az arkánok nem fogadják be őket, akkor nem fognak tudni visszatérni a külső űrbe, de gonosz tervet eszeltek ki, amivel kényszeríthetik az arkánokat az együttműködésre.

A dergán csatahajó meg is érkezett Arkanida harangvilágához.. A korábbi égitestekre csupán elmosódott porfellegek utaltak, amelyek lassú ívben a világegyetem közepe felé araszoltak. A dergánok tárgyalást próbáltak kezdeményezni. Az arkánok szóra sem méltatták a dergán hadihajót, mire ők megfenyegették őket, hogy bevetik azt a fegyvert, amelyet harangviláguk elleni harcra fejlesztettek ki. Erre az arkánok csak sajnálkozásukat fejezték ki a dergánok felé. Ez természetesen felbőszítette, és szinte az őrület határára sodorta ellenfeleiket, akik azon mód elkezdték bevetni az iszonyatos fegyverüket. A dergán hajó lassan átalakult, és hatalmas dárdává alakult. A végén lévő horgok zöldes színben izzani kezdtek, és mint egy hatalmas ernyő elkezdték összegyűjteni a környező gravitációs torzulások negatív energiáit. Mikor a fekete dárda-hajó vége már szembándítóan fehér fénnyel izzott, a dárda nyelén zöldes energiasugár száguldott végig, és egy kétségbeesett rugaszkodással elvetődött a dárdahegyről egyenesen az ezüstös gömb felé, amely Arkanida világát védelmezte. A zöldes energia körbefolyta az ezüstös harangot. Végigcikázott a testén, vöröses repedéseket hagyva rajta. Már-már úgy látszott, a vörös repedések elborítják az ezüst felszínt és szétrepesztik a burkot, amikor az ezüst gömbből tüskék kezdtek előbújni, és a zöld energiapászmák mintha kígyók lennének, lecsaptak a felkínált prédára. A gömb felszínén varázslatos gyorsasággal gyógyultak be a hegek, és a gömb szemmel is láthatóan növekedésnek indult. A dergán hajó kapitánya leesett állal bámulta az ezüstös gömböt, amint betölti a kilátóernyőt. A gömb lassan lecsúszott a kilátóernyő vetített képéről, ahogy a hajó energiáit elvesztve szépen lassan a legnagyobb gravitációs pont felé kezdett sodródni.
A hajó kapitánya - egykor egy büszke és vad nép uralkodója - utoljára még ennyit hallott a kommunikációs csatornákból, amely a hajóját összekötötte Arkanidával.
- Köszönjük. Erre az energiára még szükségünk volt az áttöréshez. Béke veled Uralkodó!
Az utolsó hang amit az uralkodó hallott, a saját gurgulázó sikolya volt, mielőtt hajója oldalfalai beroskadtak volna az iszonyatos nyomástól.
 
 
0 komment , kategória:  Novella  
Címkék: elképzelhetetlen, befolyásolásának, energiapászmákon, energialövedéket, lefordíthatatlan, elérhetetlensége, megsemmisüléstől, energiafegyverek, felzárkózhattak, világegyetemnek, bögölyfelhőként, tapasztaltabbak, világbirodalmak, világegyetemben, kézzelfoghatóan, határvilágaikon, végeláthatatlan, együttműködésre, kényszeríthetik, harangvilágához, szívdobbanására, elkerülhetetlen, sajnálkozásukat, csillagrendszer, energiavédelmük, energiaformának, beszüntettették, harmonizációnak, egyenlőségtevő, kitüremkedései, haladéktalanul, fogcsikorgatva, elkeseredetten, világmindenség, újjászületésbe, berepülésükkel, szűkülő világegyetem, távolságok persze, apokalipszis szelének, központi csillagrendszerek, fény minden, adott rendszerek, ragyogó csillagködöt, több milliárd, civilizáció született, világegyetem végét, ismert valóságok, elkerülhetetlen véget, következő szívdobbanására, ismert világmindenség, nagy mondatzáró, korai évek, Sci-Fi Novella, Univerzum Tanácsot, Univerzum Tanácsában, Arkán Birodalom, Univerzum Tanácsa,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.18. 21:52 A közszolgálati egyetem bajai campusának fejlesztésére 2,26 milliárdot ford...
12.18. 21:22 Bejelentette lemondását Charles Michel belga miniszterelnök
12.18. 21:22 Ismét Kozák Danuta az év női kajakosa
12.18. 21:22 Kamatdöntés - Londoni elemzők: egyértelmű jelzéseket adott az MNB a monetár...
12.18. 21:02 Palancsa Dorottya és Kiss Zsolt nyerte a curling-bajnokságot vegyespárosban
12.18. 20:32 "Kapzsisági illetéket" vet ki a román kormány a bankokra
12.18. 20:32 Osztrák jégkorongliga - Kilencgólos mérkőzést nyert meg a Fehérvár
12.18. 20:02 Halálos vonatbaleset történt Szegeden
12.18. 20:02 A 3-as metró ismét Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között jár
12.18. 19:52 ÁKK: pandakötvény kibocsátásának célja a befektetői bázis szélesítése volt
Tudjátok ?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
Mennyi ideig élhet egy benti macska?
Mennyire káros a szervezetre a dohányzás?
Milyen sorozatokat lenne érdemes néznem?
még több kérdés
Blog Címkék
Kislány körtékkel  Kis manó  2. adventi hét csütörtök 12.13  Facebookon kaptam  Karácsonyi díszítő  Ha tiszta szívvel adod  Mírjam barátnőmtől a facebooko...  Szent Lúcia szűz és vértanú - ...  Csak felnőtteknek  Frissítések  Csendélet  Facebookon kaptam  Mosolygós  Szíveden  Csillagok és fenyők  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Szép estét  Betty Boop  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Betty Boop  Betty Boop  Szép napot mindenkinek!  Repülő sirályok  Virágok dobozban  Kellemes hétvégét  Blöki  Kéményseprő  Betty Boop  Vidám, szép napot  Kismadár csipeget a havas ágon  kérdések-válaszok  Egészségesebbek  Frissítések  Kisördög  "Ez a legnehezebb manapság... ...  Pudingos keksz  Kismadár csipeget a havas ágon  Könnyű napot kívánt - Annamary  Sertésborda gazdagon  Facebookon kaptam  Mírjam barátnőmtől a facebooko...  Napraforgók  Könnyű napot kívánt - Annamary  Szèp estét kedves látoga...  Csillagok és fenyők  Ezüst levelek  Barackos-babapiskótás süti  Ajándékok  Facebookon kaptam  Mai napi bölcsességek  Facebookon kaptam  Hóval lepetten  Régi szép emlékek . . .  Sejtosztódás  Betty Boop  Terroristák a Parlamentben  Aranyosi Ervin: Vidám reggeli  Sertésborda gazdagon  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Csillagok és fenyők  Mangó-avokádó salsa  Ezüst levelek  Facebookon kaptam  Zöld-kék karácsonyfa  Pudingos keksz  A kereső és megváltó küldetés  "Ez a legnehezebb manapság... ...  Esik a hó  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Buborékok  Felhőcske  Őszibarackos-sajtos csirkemell  Avokádókrém zöldségekkel  Csillogó fenyőfa  Jöjj el hát békesség!  Fehér karácsony  Könnyű napot kívánt - Annamary  Ha a fények kihunynak  Kéményseprő  Puszi a répa orrodra  Karácsonyra beigli - bájgli  Japán babérhanga  Taposóakna  Mírjam barátnőmtől a facebooko...  Csokor  Harmonia.......  Álomfalva(k)  Ünnepi fergetegben  Az ünnep, a várakozás izgalma  Frissítések  Jerikó rózsa  Buborékok  Mosolygós  Egészségesebbek  Gesztenyével töltött pulykamel...  Kisházas karácsonyfa  "Ez a legnehezebb manapság... ...  Szép karácsonyfa  Sertésborda gazdagon 
Bejegyzés Címkék
szűkülő világegyetem, távolságok persze, apokalipszis szelének, központi csillagrendszerek, fény minden, adott rendszerek, ragyogó csillagködöt, több milliárd, civilizáció született, világegyetem végét, ismert valóságok, elkerülhetetlen véget, következő szívdobbanására, ismert világmindenség, nagy mondatzáró, korai évek, eonok múlásával, világegyetem hatalmi, végső harmonikus, nagy egyenlőségtevő, materiális lények, intelligens létformák, éteralapú létforma, másik dimenziójának, világegyetem végső, végső megsemmisüléstől, ellenséges hatalmakat, legnagyobbak közül, náluk alacsonyabb, rivládok nagy, tanács tagjainak, példától elborzadva, eddig elzárkózó, fajok átléphessenek, fiatal fajok, idősebbek aggódva, harcosabbak fogcsikorgatva, végső pusztulástól, ismert világegyetemnek, ősrobbanáshoz hasonló, téridő kontinuum, jövő terén, fizikai teret, zéró pont, technológia robbanás, elmaradottabb fajok, tapasztaltabbak mellé, világ tehát, világegyetem egyre, belső csillagrendszerek, iszonyatos gravitációs, első világrengések, világegyetem többi, agresszív Dregán, pusztuló világegyetem, kipusztulás szélére, marakodó világegyetemet, zűrzavarban elveszni, elképzelt célok, ksaahtrumanok pedig, szövetségesek egymást, vágyott tudás, megoldás elérhetetlensége, hódítók békén, arkán tudással, újjászületésbe való, fehér törpe, világegyetem közepe, csillagrendszer többi, gravitációs vonzás, elmosódott csillagok, bolygó felszíne, bioszférát lezáró, arkán gömbharangok, csillagrendszerbe belépő, birodalmi flották, hiperűrből való, automata rendszerek, bioszféra erejét, fegyverek hatásfokát, megfelelőre módosítva, védő erőteret, időt meditálásra, bioszféra minden, bioszféra energiája, fegyverrendszerek kezdtek, kisebb cirkálók, nagyobbak kezdték, makacskodó Arkanida, bioszféra burkán, ezüstharangon mégsem, legpusztítóbb valóságtorzító, bioszféra védőmezeje, összes pusztító, egyik technikus, érzékelők adatait, ezüstharang 9%-kal, flotta parancsnokai, szféra részletes, szondák hamarosan, parancsnoki hajókba, , ,
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 1 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1
  • e Hét: 2
  • e Hónap: 3
  • e Év: 224
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.