Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/23 oldal   Bejegyzések száma: 222 
Merj szeretni, mert Jeshua téged nagyon szeret
  2023-02-23 08:28:46, csütörtök
 
  Merj szeretni

Ha szomorú vagy és fáj a lelked, merj szeretni...
Elhagyottak várnak körülötted, merj szeretni...

Mély csalódások érnek oly sokszor, merj szeretni...
Magányosnak érzed magad olykor, merj szeretni...

Szemlélve a közömbösséget, ne félj, merj szeretni...
Ne ródd fel soha a gonoszt, de remélj, merj szeretni...

Sohasem fog elmúlni az igaz szeretet, merj szeretni...
Félelmeidtől szabaddá tesz Tégedet, merj szeretni...

A fájdalom és a csalódás mind elmúlik, merj szeretni...
Az aggodalom, a félelem mind tovatünik, merj szeretni...

Merj szeretni, mert Jeshua téged nagyon szeret,
Életét adta érted, hogy Őbenne te is szerethess.

Ez a mi Mennyei Atyánk szent akarata és terve,
Ragyogjon mint Világosság az Ő örök szeretete!

E.H. 2014
 
 
3 komment , kategória:  Kapcsolatok  
Mi az, ami pénzbe nem kerül: · Mindenkihez jó szót szól
  2023-02-04 11:39:06, szombat
 
  Mi az, ami pénzbe nem kerül:
Mindenkihez jó szót szólni.

Csak egy beteget felvidítani.
Valakinek kezet nyújtani.
Ajtót óvatosan csukni.
Minden apróságnak örülni.
Mindenért hálás lenni.
Jó tanácsot adni.
Egy levelet megírni.
Apró túlzásokon nem rágódni.
Jogos panaszt nem felemlegetni.
Más hibáját elnézni.
A háttérben maradni.
Rossz hangulatot elhessenteni.
Nem megsértődni egy félresikerült szón.
Elismerni a jót, s megmondani.
A megalázottal együtt érezni.
Egy-egy tréfás szót mondani a
gyermekeknek.
Elismerni az elkövetett hibát.
Előre örülni a holnapnak.
A dolgokra pedig aludni egyet.

Csángó falitábla felirat
 
 
0 komment , kategória:  Kapcsolatok  
Új Remény Baptista Gyülekezet Debrecen
  2023-01-02 11:16:50, hétfő
 
  Link Link

 
 
0 komment , kategória:  Kapcsolatok  
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, BÉKE
  2022-12-05 09:58:27, hétfő
 
  Szeretettel Györgyitől


"A HEGYEK, A FOLYÓK, AZ ERDŐK, A VIRÁGOK, A SZERETET SZEMÉLY - EZEK AZ ÉLET IGAZI CSODÁI, DE HA MEGENGEDJÜK MAGUNKNAK, HOGY ELVESSZÜNK A MÚLT SZENVEDÉSEIBEN, VAGY A JÖVŐ MIATT ÉRZETT FÉLELEMBEN, ÉS AGGODALOMBAN, NEM LESZÜNK KÉPESEK ITT ÉS MOST ÉSZREVENNI EZEKET A CSODÁKAT"

THICH NHAT HANH"AMIKOR A SZERETET HATALMA LEGYŐZI A HATALOM SZERETETÉT A VILÁG MEG FOGJA ISMERNI A BÉKÉT"JIMI HENDRIX
 
 
1 komment , kategória:  Kapcsolatok  
Istennel vagyunk mi győztesek
  2022-11-23 16:55:41, szerda
 
  Link

 
 
0 komment , kategória:  Kapcsolatok  
Reformáció ünnepe * Mindenszentek
  2022-11-01 08:37:59, kedd
 
  Link


...Tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, amely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. (I.Tim. 3:15) Link


Az egyház Isten erős vára és menedékvárosa, melyet fenntart ebben a hűtlen világban. Az egyház minden hitszegése árulás az ellen, aki megvásárolta az emberiséget egyszülött Fiának vére által. A földön már ősidőktől kezdve a hűséges lelkek alkották az egyházat...

A lelki sötétség hosszú korszakain át Isten gyülekezete hegyen épült városhoz hasonlított, amelyben tiszta, mennyei tanok tárultak fel az egymást követő nemzedékek alatt évszázadról évszázadra. Bármily gyöngének és gyarlónak látszik is a gyülekezet, Isten mégis a legnagyobb figyelmében részesíti, mert kegyelmének színhelye, ahol készségesen nyilvánítja ki az ő emberi szíveket átalakító hatalmát.

Mihez hasonlítsuk az Isten országát ? kérdezte Jézus vagy milyen példával példázzuk.

Nem talált az emberi társadalomban semmi hozzá hasonlót, amivel összemérhette volna. A földi országok helyzetük és erőviszonyaik felsőbbségénél fogva uralkodnak,
Krisztus azonban mindennemű kényszert vagy erőszakot száműz az ő országából.

Emelje és nemesbítse az emberiséget ez az ország. Isten gyülekezete a szent élet színhelye. Különböző adományokat kapott, és fegyverzete a Szentlélek. Az egyház tagjai abban leljék boldogságukat, hogy mások jólétéért fáradoznak és áldást árasztanak másokra.

Csodálatos munka az, amit az Úr végeztetni akar gyülekezetével.

(Apostolok története, Isten terve egyházával c. fejezetből)
Élet győz - Balogh Ferenc A mai nap alkalmából Balogh Ferenc szólódalával kívánjuk mindenkinek, hogy ismerje meg azt a Személyt, aki elhozta számunkra a feltámadás reménységét! Link
 
 
0 komment , kategória:  Kapcsolatok  
Istennel leszünk mi győztesek
  2022-05-23 20:06:21, hétfő
 
  "Üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk." (2Kor 4,9)

"Azok, akik az igazság ügyéért dolgoznak, tapasztalni fogják, hogy nem tehetik ezt az Ellenség haragjának felkeltése nélkül. Bár Isten hívta el őket arra a munkára, amelyben foglalatoskodnak, és munkájuk az ő jóváhagyásával történik, nem kerülhetik ki a gúnyolódást és szemrehányást.

Elutasítják őket, mint irreális, megbízhatatlan, áskálódó, képmutató személyeket röviden szólva, minden lehetséges dolgot mondani fognak ellenük, ami csak ellenségeik szándékának megfelel. A legszentebb dolgokat nevetséges megvilágításba fogják helyezni az istentelenek szórakoztatására...

A megvetés és a gúny fájdalmas az emberi természetnek, de ennek ellenére állhatatosaknak kell maradniuk mindazoknak, akik hűek az Úrhoz. Sátán taktikája arra irányul, hogy elfordítsa, eltávolítsa őket attól a munkától, amit Isten rájuk bízott.

A büszke gúnyolódók nem méltóak ugyan a bizalomra, de amiképpen Sátán a mennyei udvarokban is talált követőket, akikben együttérzést tudott kelteni maga iránt, úgy fog találni Krisztus hitvalló követői között is olyanokat, akiket befolyásolni tud, akik szócsöveivé lesznek, és akiket áthat a maga szellemével.

Azok, akik egyébként csaknem mindenben ellenségesek egymással, egyesülnek, hogy üldözzék azokat a keveseket, akik követik a kötelességteljesítés nyílegyenes ösvényét.

A támadás, amely így megnyilatkozik, a kínálkozó alkalommal, erőszakosabb és kegyetlenebb eszközöket is bevet, különösen akkor, ha Isten munkásai tevékenyek, munkájuk pedig eredményes."

(Sabbath School Worker, 1904. ápr. 12.) 
 
0 komment , kategória:  Kapcsolatok  
Groppenstein Apartmanház
  2022-03-28 21:30:51, hétfő
 
  Link


"Mondta pedig Jézus mindenkinek: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap és kövessen engem." (Luk 9,23)

"Az áll legközelebb Krisztushoz, aki itt e földön legtöbbet vett át önfeláldozó szeretetéből, abból a szeretetből, amely »nem kérkedik, nem fuvalkodik fel,... nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Abból a szeretetből, amely a tanítványt készteti, amiképpen késztette az Urat, hogy mindent odaadjon az emberiség megmentése érdekében.

Sokan gondolják, hogy milyen nagy kiváltságban részesülnének, ha meglátogathatnák Krisztus életének földi színhelyeit, ha ott járhatnának, ahol ő járt, ha láthatnák őt a tó partján, ahol olyan szívesen tanított. Ha megpillanthatnák a völgyeket és a dombokat, amelyeken tekintete oly gyakran megnyugodott. Nem kell elmennünk Názáretbe, Kapernaumba vagy Bethániába azért, hogy Jézus nyomdokain haladhassunk.

Megtalálhatjuk lábnyomát a betegágy mellett, a szegények viskóiban, a nagyvárosok zsúfolt utcáin, aluljáróiban és mindenütt, ahol emberszívek vigaszra várnak. Ha azt tesszük, amit ő tett földi életében, akkor követjük az ő nyomdokait... Krisztus életszabálya, amelynek alapján állunk vagy elesünk, amelynek alapján mindannyian megméretünk az ítéletben, így hangzik:

Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. (Mát 7,12)"

(Jézus élete, Az új ország törvénye, és “Az én legkisebb atyámfiai" c. fejezetekből)

BIBLIA
Link
 
 
0 komment , kategória:  Kapcsolatok  
“Egyengessük együtt az utat a béke felé”
  2022-03-07 17:07:35, hétfő
 
  "Aki engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt és kijelentem magamat annak." (Ján 14,21)

"Az Üdvözítő ismerte tanítványainak jövendő sorsát. Látta az egyiket keresztre feszítve, a másikat a tenger magányos, sziklás szigetére fogolyként száműzve, ismét másokat üldözötten, megkínzottan. Ígéretével bátorította, vigasztalta őket. Kijelentette, hogy minden nyomorúságban velük lesz. Ez az ígéret máig sem veszített az erejéből és jelentőségéből.

"Az Úr ismeri az őt követők életét. Mindazokat, akik börtönben vagy száműzetésben sínylődnek érette, megvígasztalja jelenlétével. Ha tanítványát az igazság miatt igazságtalan törvényszék elé idézik, akkor ő ott áll mellette. Minden igazságtalan vád, amely az övéit éri, őt is éri. Tanítványai személyében Krisztust is megbántják. Ha valaki gyalázatot szenved őmiatta, az ő isteni jelenlétének tudata legyen a vigasza. Ha valaki halált szenved érette, ahhoz így szól:

Én vagyok az Élő, pedig halott voltam és ímé élek örökkön örökké, és
nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Az érettem feláldozott életet
megőrzöm az örök életre.

Mindenkor, mindenütt, minden nehézségben és szenvedésben, ha a jövő sötétnek és kétségbeejtőnek tűnik is, Isten elküldi a Vigasztalót, a Szentlelket. Körülményeink elválaszthatnak barátainktól, de semmi sem választhat el bennünket a mennyei Vigasztalótól. Bárhova megyünk is, bárhol is tartózkodunk, mindenütt, állandóan mellettünk van, hogy támogasson, erősítsen, segítsen és bátorítson." (Jézus élete, Ne nyugtalankodjék a ti szívetek c. fejezetből)


Link


 
 
0 komment , kategória:  Kapcsolatok  
A hit versenypályáján
  2022-02-28 19:00:45, hétfő
 
  A HIT VERSENYPÁLYÁJÁN

A hit versenypályáján
mi nem egymás ellen versenyzünk,
hiszen egy csapatba tartozunk.

Például a váltófutó (staféta-futó)
csapatból egy szakítja át a
célszalagot, de négyen győznek,
s nem azt firtatják, hogy négyük
közül ki volt a jobb.

Vagy: fociban csak egy-két ember
lő gólt, de tizenegy nyer.
Mi is együtt vagyunk győztesek!

Nem az a kérdés, ki a csapat sztárja,
hanem az, hogy hol az én helyem
a csapatban,és jó-e a csapatszellem.

Méltatlan voltunk nem indok a tétlenségre,
csupán az alázatra.
Alkalmatlanságunk sem ok a csüggedésre:
nagy Kapitányunk (Teremtőnk)
megfelelő szerepet tud ránk osztani. (Sz.J.) 
 
1 komment , kategória:  Kapcsolatok  
     1/23 oldal   Bejegyzések száma: 222 
2023.11 2023. December 2024.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 380 db bejegyzés
Összes: 10080 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 317
  • e Hét: 1142
  • e Hónap: 9097
  • e Év: 404044
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.