Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/84 oldal   Bejegyzések száma: 832 
Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője!
  2023-11-15 17:31:08, szerda
 
  Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. 29 Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. 30 Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. 31 De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Link

Imádkozzunk együtt:

,,Atyám, megköszönöm neked, hogy megóvsz a megpróbáltatások perzselő tüzében. Bízom benned. Nemcsak, hogy a legjobbat hozod majd ki az egészből, de dicsőséged is felragyog majd általa.

Köszönöm, hogy mindig mindent a javamra fordítasz

Jézus nevében. Ámen."

Amikor a tűz közepette jársz, az Úr afelé vezet, ami istenien rendkívüli...! Erősödj meg!

EGY CSODA MINDEN NAP
Link
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt
  2023-11-05 15:14:35, vasárnap
 
  Hit által minden tiéd, ragadd meg ígéretét,
akkor meg tapasztalod, valóság amit mondott.
Nézz fel hát Jézusra már, kegyelme te rád is vár!

Link


 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm
  2023-11-04 12:25:15, szombat
 
  A jó pásztor

1 Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
2 Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.
3 Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.
4 Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól,
mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.
5 Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára.
Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.
6 Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján,
és az Úr házában lakom egész életemben.
Link
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Dicsérjétek az Urat! Dicsérd, lelkem, az Urat!
  2023-11-02 12:59:16, csütörtök
 
  Jézus ekkor ezt mondta neki:

Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él;
és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?
János 11: 25-26

Bizony, bizony, mondom néktek:

aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van,
sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Jn 5,24
Link
A teremtő és gondviselő Isten dicsérete

1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérd, lelkem, az Urat!
2 Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek.
3 Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani.
4 Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei.
5 Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége,
6 aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van;
ő meg is tart hűségesen mindenkor.
7 Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr.
8 Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat.
9 Az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet; de a bűnösöket tévútra vezeti.
10 Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó, Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Urat! Zsoltárok könyve
Link
 
 
1 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy
  2023-10-29 18:57:23, vasárnap
 
  Átadom magamat teljesen, Jézust szolgálja életem.
A föld már aratásra érett, De ó, a munkás oly kevés.
Most átadom magam Uram, tenéked,
Hogy drága lelkek százait elérd.

Átadom magamat teljesen, Jézust szolgálja életem.
Mondd, kész vagy-e a föld sója lenni,
A sötétben ragyog-e lámpád?
Az Úr keres téged, hogy megmutassa
Az ő hatalmát és igazságát.

Átadom magamat ...

Link


 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Nem félek, ha volna mitől is nem félek, de kérem az erődet
  2023-10-25 10:02:46, szerda
 
  Rád bízom, rád bízom
a nehéz napokat Jézusom.
Rád bízom, rád bízom
a fényes napokat is.
Sorsom legyen a Te kezedben,
biztos helye van a féltő szívedben,
ezért hát: rád bízom,
rád bízom a nehéz napokat Jézusom.
rád bízom, rád bízom
a fényes napokat is.

Nem félek, nem félek,
ha volna mitől is, nem félek.
Nem félek, nem félek,
de kérem az erődet.
Támaszt keresek az erődben,
vígaszt a szomorú nehéz időkben,
ha lesznek.

Nem félek, nem félek,
ha volna mitől is, nem félek.
Nem félek, nem félek,
de kérem az erődet.

Reménység, reménység
a holnap felől is reménység.
Reménység, reménység
megtart, ha jön a kétség.
Fény lesz ott, ahol ma sötétség,
élet, ott, ahol ma reménytelenség,
ezért hát:

Reménység, reménység
a holnap felől is reménység.
Reménység, reménység
megtart, ha jön a kétség. 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője!
  2023-10-20 20:32:02, péntek
 
  "Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel:
Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé.
Hát nem tudod, hát nem hallottad?

Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője!

Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen.
Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.
Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak.

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el."

ÉZSAIÁS KÖNYVE 40.
Link

Link

Az evangéliumi szolgálat hű betöltése

1 Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. 3 Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. 4 Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. 5 Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

PÁL MÁSODIK LEVELE TIMÓTEUSHOZ 4. fejezet
Link
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Mert nem szégyellem az evangéliumot
  2023-10-13 05:53:56, péntek
 
  Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országába"
(Máté 18,3)

Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek.

PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ / 1. fejezet / 16. vers
Link 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Dalolja a szívem örömmel dalolja, hogy szeret az Úr
  2023-10-05 20:44:29, csütörtök
 
  Dalolja a szívem örömmel dalolja, hogy szeret az Úr
Szava legyen te neked, minden napi kenyered.
Dalolja a szívem, hogy szeret az Úr.

Isten dicsőítése

1 Örüljetek az Úrnak, ti, igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret.
2 Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki!
3 Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek!
4 Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik.
5 Szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld.

A BIBLIA ISTEN SZAVA
Link Link

Az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak.

19 Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket.
20 Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk.
21 Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk.
22 Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!
Link
 
 
1 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Isten dicsőítése
  2023-09-28 14:17:55, csütörtök
 
  1 Örüljetek az Úrnak, ti, igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret.
2 Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki!
3 Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek!
4 Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik.
5 Szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld.

6 Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete.
7 Gáttal torlaszolta el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait.
8 Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója,
9 mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott.
10 Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait.

11 De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre.
13 Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert.
14 Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára.
15 Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket.

16 Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst.
17 Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg.
18 De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak.
19 Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket.
20 Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk.

21 Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk.
22 Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!
Link

Link

 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
     1/84 oldal   Bejegyzések száma: 832 
2023.11 2023. December 2024.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 380 db bejegyzés
Összes: 10080 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 274
  • e Hét: 1099
  • e Hónap: 9054
  • e Év: 404001
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.