Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 54 
Adventi ajtó-Ímé az ajtó elõtt állok és zörgetek
  2022-12-02 09:31:20, péntek
 
  ADVENTI AJTÓ

"Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek." Jelenések 3,20

Az ajtó egy különös valami. Elválaszt és összeköt. Az ember és Isten közötti ajtót azonnal a bűneset után az ember zárta be. Öltözött, bújt, magára zárta az ajtót. Milyen őszintén el lehetett volna még akkor mindent mondani az Úrnak. Hiszen ő kérdezett: "Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak?" (1Móz 3,11).

Isten még kereste a kapcsolatot az emberrel, ő még zörgetett. Jól tudta, mi történt, mégis zörgetett. Az ember pedig hazugságaival, kifogásaival bezárta az ajtót. Azóta minden ember zárkózott, bizalmatlan, és ez teszi tönkre az életét. Vannak dolgok, amiket nem szeretnénk, hogy kiderüljenek. Ha beszélünk, sok minden világosságra jön. Inkább nem nyitom ki a számat.

A bűneset után elkezdődött a képmutatás, ami azóta is tart. Aztán Isten is bezárta az ajtót. Az Éden ajtajába odaállította a Kérubokat. Megszűnt a közösség Istennel. Négyezer év zárt ajtók mögött!

A négy adventi gyertya a négy évezredet jelképezi. Jönnek a pró féták, hangzik az Ige, vannak kijelentések, ígéretek. De igazi mély kapcsolat nincsen. Nincs Atya! Nincs szeretet, nincs igazi öröm! Lehet így élni?! Kinyílik-e még egyszer ez az ajtó? Ki nyithatja ki? Aki vétkezett?

Nem, Testvér - csak az Isten-ember, Aki Isten és ember. Az ő áldozata az Emberfiának áldozata. ő mondja ki a döntő szót: "Elvégeztetett!" A templom kárpitja, a csukott ajtó a tetejétől az aljáig kettérepedt. Megnyílt az ajtó! Lehet bemenni. Tudsz-e örülni annak, hogy Jézus nevében mehetsz az Atyához? Jézus a testének kárpitján át megy az Atya elé.

Bemutatja az áldozatot, és Isten megbékél az emberrel.

Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." -
Áhítatok minden napra című könyvéből
Link

Link

 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza  
Ti vagytok a világ világossága
  2021-01-06 14:20:26, szerda
 
  Link

" Ti vagytok a világ világossága." - Máté 5:14.a

Nem tudom, mennyire valóság számodra, hogy milyen sötét éjszakában élünk ezen a földön. Ráébredtél már, hogy milyen sötétség van lelkileg?

Jézus korában is volt - csak most még inkább sötétedik.

Jézusról azt mondja a János 3:19:
"A világosság e világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot."

Jézus közelében megvilágosított ember lehetsz... Ha befogadtad, egyre jobban megvilágosít. Belevilágít titkos dolgaidba, anyagi életedbe, gondolatvilágodba.

Ha nem engeded, hogy belülről megvilágítson, soha nem leszel a világ világossága...

Mondhatja-e már az Úr, hogy világ világossága vagy? Senki nem lehet azzá, hiába erőlködik.

Aki befogadta Jézust, azon keresztül ragyoghat a világosság.

Aki már Isten gyermeke, annak minden helyzetben élesen másnak kell lennie, mint amilyenek a többiek.

Olyan különbség van a világ és Isten gyermekei között, mint sötétség és világosság között.Mint éjszaka és nappal között.

Mersz-e ilyen élesen más lenni?!

Rajtad múlik, hogy Jézus rajtad keresztül világíthat-e már!

Ezen a földön nincs más világosság, csak az övéi.

(Trausch Liza)
Link
 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza  
Az én házam
  2019-04-16 20:46:01, kedd
 
  "Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amije van, békességben van." Lukács 11,21

"Az erős fegyveres" a Sátán, aki mindig palotát épít. Mindig nagyot akar, valami olyan díszeset, amit csodálni lehet, amin mindenki ámul. Általában mi is palotát akarunk. Nem tudom, volt-e olyan kor, mint napjainkban, amikor annyit építkeztek és szépítkeztek.

Mindenki azt szeretné, hogy háza valami különleges palota legyen. Az Úr egy komoly kérdést szeretne feltenni. Az életed palota vagy templom?!

Mi van a templomban? Padok, úrasztala, szószék. Csak ami a szolgálathoz kell. Istennek egyetlen temploma van: az ember. "Ő mennynek és földnek Ura, kézzel csinált templomokban nem lakik" (Apcsel 17,24).

"Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma?" (1Kor 6,19).

Isten benned lakhatik. Vajon úgy néz-e rád az Úr, hogy az az én házam? Egy nekem szentelt ház, szív és lélek. "Szánjátok oda a ti testei-teket élő, szent, és Istennek kedves áldozatul" (Róm 12,1).

Nem kell Istennek más belőled. Nem kell a romlott szív és szennyes lélek. Tiszta szívbe akar beköl tözni. Hajlandó vagy-e kihordani az életedből, amire Ő azt mondja, hogy nem odavaló? Ne mondd, hogy nem kell túlzásba vinni a hívő életet. Sorsdöntő kérdés, hogy akarod-e a testedet házképpen, lakásképpen adni a Szentlélek számára, hogy lakozhasson benned, hogy az Ő jó illata áradjon ki belőled?

Hajlandó vagy-e az egyéni életed minden részletét alávetni Annak, Aki otthagyta az Atyát, otthagyta a mennyei dicsőséget, és odaszentelte testét véres áldozatul éretted? Ilyen áldozatra csak egyképpen érdemes válaszolni: egy teljesen átadott, minden részletében odaszánt élettel.

Isten áldása legyen az áhitatok olvasóin!

Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." -
Link Link
 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza  
Aki velem nincs, ellenem van
  2018-01-26 10:19:25, péntek
 
  "Aki velem nincsen, ellenem van!" Máté 12,30a Link

Kinek a kezében vagy fegyver, nem csak a családodban, hanem a munkahelyeden, ott, ahol élsz?

Isten ezt fogja egyszer számon kérni tőled. Kétféle emberről beszélt már az Ige. Olyanokról, akik Isten kezében voltak eszközök, és olyanokról, akiket a Sátán használt fel a maga céljainak elérésére.

Ne gondold azt, hogy te középen állsz. Olyan ember nincs, aki sem nem árt, sem nem használ. Harmadik fajta ember nincs! "Aki velem nincs, ellenem van" - mondja az Ige. Ma döntsd el, hol állsz, Vele vagy ellene vagy?

Mondottuk, hogy a háborúban egy emberi élet semmi. De az a semmi élet egy anyának és apának a fia, és számukra a legnagyobb érték. Isten Atya, akinek éppen te vagy a gyermeke. Azért keres, mert szeret. Hadd említsek három példázatot a Bibliából. Az elgurult drahma, az elveszett juh és az elveszett fiú példázatát.

A drahma arról beszél, hogy Istennek szüksége van rád. Az elveszett juh csak arról, hogy hiányzol Neki. Az elveszett fiú arról beszél, hogy szeret az Atya, hogy visszavár az Atya, mert pótolhatatlan vagy a számára. A példázatbeli atyának nem volt szüksége erre a fiúra, voltak neki béresei, fia is volt másik, mégis hazavárta, mégis kitárt karral futott eléje, mert szerette.

Minden fájdalom azért van ezen a földön, mert az ember elszakadt Istentől, és nagyon egyedül van. Hiába nyújtja kezét egy másik ember felé. Semmi más értelme nincs a szerelemnek, a házasságnak, minthogy olyan valakit keresel, aki megért és szeret. Hadd mondjam a legnagyobb parancsolatot: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből."


Isten áldása legyen az áhítatok olvasóin!

Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..."

- Áhítatok minden napra című könyvéből
Link

Link Link Link


 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza  
Isten igaz bíró
  2018-01-23 11:15:41, kedd
 
 

"Én Uram Istenem, benned bízom, oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem!" Zsoltár 7,2 Link

Nem csak a testemet üldözi sok-sok veszedelem, hanem a lelkemet még több.

Gondoljunk arra, hogy a szemünkön, fülünkön keresztül mi minden megy be a lelkünkbe. A szem és fül egy nyitott ajtó, csak egyetlen napon is mit lát, mit hall újságon, tévén, emberek beszédén keresztül. Veszedelmes életben élünk.

A Biblia a Sátánra mondja, hogy ordító oroszlán, aki keresi, hogy kit nyeljen el, kit tépjen szét.

Mennyi széttépett ember jár ebben a világban. Hány ember mondja, hogy nem tudok koncentrálni az Igére. Széttépett gondolatvilág. Széttépett érzésvilág, család, gyermekek. Mi minden tépi szét az életed? Egyszer így gondolkozol, egyszer úgy. Sokszor magad sem tudod, hogy ki vagy.

Ezért kiált a zsoltáros: "Oltalmazz meg engem!" Jó volna ezt minden reggel kérni, amikor felkelek.
Mert nem veszélytelen dolog ebben a világban élni, járni. A következő kérés: "Szabadíts meg engem!" Ha nem engedted magad oltalmazni, amikor már benne vagy a haragban, indulatokban, szabadításra van szükség. Lehet, hogy egy kívánság üldöz. "A kívánság megfoganván, bűnt szül" - mondja Jakab levele.

Tudod, hogy nem jó, amit csinálsz, de nem tudsz megállni, mert nyomodban van és üldöz. Hidd el, amit az Ézs. 59,12 mond: "Ímé, nem oly rövid az ő keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az Ő füle, hogy meg nem hallgathatna; hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől."

Juss el oda, hogy "Isten igaz bíró". Állj meg Előtte most, hogy ítélhessen és szabadíthasson addig, amíg e földön élsz.

Isten áldása legyen az áhítatok olvasóin!

Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." -

Áhítatok minden napra című könyvéből
Link
 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza  
Később késő! Jöjjetek énhozzám mindnyájan!
  2018-01-21 10:50:29, vasárnap
 
  "Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény; és akik készen voltak, bementek ővele a menyegzőbe. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk." Máté 25,10-11 * Link

A drága véren megszerzett kegyelem azé, aki megy érte, és elfogadja. A bolond szüzek hiába mentek már olajat venni - késő volt. "Mindennek rendelt ideje van" (Préd 3,1).

Milyen rettenetes volna, ha egy menyasszony akkor szaladna esküvői ruhát és fátyolt venni, amikor már ott van a vőlegény. Lehet, hogy szeretnél menyasszony lenni, de még nincs ruhád.

Tudod, mi a ruhád? A természeted! Az az indulatos, veszekedős, pletykás természeted. Ne gondold, hogy ezzel a ruhával, ezzel a természettel beengednek Isten országába. Neked most új ruha, új természet kell. Nem a saját természeteddel, az Úr Jézuséval kell egyszer megállnod Isten ítélőszéke előtt. A halálos ágyon senki nem tudja már megvenni, megragadni.

Később késő! Bezáraték az ajtó! "Akik készen voltak, bementek Ővele a menyegzőbe." Mi lesz azzal az emberrel, aki éppen a küszöbön van? Így mondja az Ige, hogy kettévágatok. A kettős életű ember, aki hisz is, meg nem is, akar is, meg nem is, kint is van, meg bent is: amikor bezáraték az ajtó, kettévágatik.

Az üdvösséget az az ember kapja meg, aki idejében odajut, hogy nem bánja, ha kinevetik, kigúnyolják, összesúgnak a háta mögött. Már semmit nem bán, mert mindenáron akarja.

Amikor Jézus kimondta a Golgota keresztjén, hogy "Elvégeztetett!" - kinyílt az ajtó a mennybe: aki akar, jöhet. "Jöjjetek énhozzám mindnyájan!" (Mt 12,28).

Isten áldása legyen az áhítatok olvasóin!

Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." -

Áhítatok minden napra című könyvéből
Link

Link

 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza  
Adjatok nékünk a ti olajotokból
  2018-01-19 10:10:17, péntek
 
  "A bolondok pedig mondták az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és néktek; menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak." Máté 25,89

A bolond szüzeknek a legkritikusabb pillanatban nem volt olajuk. Most már futnak a többiekhez: adjatok a ti olajotokból! Már nem lehet adni. Késő! Akkor már nem lehet belefogódzni sem hívő testvérbe, se anyába, se gyermekbe. Akkor már nincs olyan, hogy most segíts!

Ennek a példázatnak nagyon komoly mondanivalója az olajkérdés. Az az ember, akinek nincs tele a szíve olajjal, nem fog megmaradni. A legnehezebb pillanatban elfogy a hite.

A Jel 22,11 mondja: "Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is: és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is." Ez az Ige egy hatalmas pont: nincs tovább változás! Ott már nem lehet adni. Ott már senki nem adhat senkinek. Abban a pillanatban, amikor feltetszik az Emberfiának jele az égen, vége a kegyelmi időnek.

Úgy lesz, mint Noé napjaiban volt, mérhetetlenül hosszú az Isten kegyelme, türelme, de egyszer vége van! Ne vesd meg az Isten hosszú tűrését, amelyik téged megtérésre indít. Ha időben nem mozdulsz, Ő vet majd meg téged! Egyszer bezáratik az ajtó, és akkor hiába mondod, kéred, hogy adjatok a ti olajotokból.

Most még lehet, szabad kérni. Mennyiért lehet venni? Most még ingyen. Mert Jézus megfizette az árát. Most még elfogadhatod azt a kegyelmet, amit számodra kínál. Nehogy, amikor azt hiszed, hogy elalszol a halálra, akkor ébredj majd rá arra, amit nem hittél - az örökkévalóságra.

Isten áldása legyen az áhítatok olvasóin!

Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." -

Áhítatok minden napra című könyvéből
Link Link
 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza  
Völgyek - Hegyek
  2017-12-06 18:11:14, szerda
 
 

"Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé." Ézsaiás 40,4

Gondoltál-e már arra, mit jelenthetett advent a mennyben, amikor Isten készült földre küldeni a Fiát?

Mit jelenthetett Istennek leüzenni - készítsétek a jászolt, készítsétek a korbácsot, készítsétek a keresztet, küldöm a Fiamat?!

És mit jelenthetett advent a pokolban? Biztos vagyok benne, oda is lehallatszott a kiáltás, és mozgósított a pokol: jön Jézus! Az Ördög mindent kitalált, ami létezik, hogy az emberek figyelmét másra fordítsa.

Amikor látom a nagy karácsonyi készülődést, mindig eszembe jut, hogy jól mozgósított a pokol.

Az üzletek tele vannak vásárlókkal. Mire eljön a karácsony, holtfáradt a család, és mindenki boldog, hogy túl vannak az ünnepen.

Mit kellene tenni, hogy igazán karácsonyunk legyen?

Mi múlik rajtunk, hogy ne csak egy napra, hanem egy életre legyen karácsonyunk? Mit vár tőlünk az Úr ahhoz, hogy megjelenjen "az Úr dicsősége"?

Térképezzük fel belső világunkat. Ott vannak völgyek, ahol valami hiányzik. Szorosan mellette a hegyek, ahol sok van valamiből. Amikor itt a bécsi utat készítették, hónapokon át gyalulták a hegyeket. Istennek is vannak gyalui. Úgy hívják: szenvedés. Mik ezek a hegyek? Ahol vagyok valaki, ahol úgy érzem, különb vagyok a másik embernél.

Látod életedben a hegyet, ami mellett talán ott van az életed legmélyebb völgye.

Talán az indulataid, a meggondolatlan mondataid. Amikor életre-halálra mondod, véded a magad igazát. Nem lesz karácsonyod, amíg egyenetlenségek vannak az életedben. Kérjed az Urat, hogy Lelke által mutassa meg, hol kell engedned ahhoz, hogy egészen betöltessen.


Isten áldása legyen az áhítatok olvasóin!

Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." -
Áhítatok minden napra című könyvéből
Link

 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza  
A Vigasztaló
  2017-12-03 09:40:58, vasárnap
 
  "Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek." Ézsaiás 40,1

Nagyon szeretem az adventet, Jézus várásának idejét.

Olyan jó olvasni: "Vigasztaljátok népemet." Isten gyermekeinek, Isten népének nagyon nagy szüksége van a vigasztalásra. Az Ige megmondja, hogy miért. "Kétszeresen sújtotta őt az Úr minden bűneiért." Belsőleg és külsőleg is.

Abban a pillanatban, amikor vétkeztem, belül ott van a szomorúság, az örömtelenség, az elveszett mennyország. Külsőleg is megvannak a következményei. Az ember sokféleképpen akar vigasztalódni. Szórakozással, utazással, munkával. Figyelmét megpróbálja elterelni hogy ne gondoljon arra, ami fáj és ami nyugtalanítja. Isten nem így vigasztal.

Az ő vigasztalása megoldás. Nem csillapító, hanem egy életre szóló megoldás.

Azt a vigasztalást, Akit ő küldött erre a földre, úgy hívják, hogy Jézus. Vele akar vigasztalni bennünket. Nem is csak vigasztalni - megvigasztalni. Rajtunk semmi más nem segít, csak Isten szava. Emberi szó semmit nem ér.

Amikor embereknél keres valaki vigasztalást, úgy jön vissza: rosszabb, mint volt.

A samáriai asszony is embereknél keresett vigasztalást. Élete akkor oldódott meg, amikor kimondta:

"Tudom, hogy Messiás jő... mikor az eljő, megjelent nékünk mindent" (Jn 4,25).

Amikor igazán hozzád ér Jézus, akkor a legelső, amit tesz, hogy megjelent néked mindent. Jelenné teszi a múltat. Eszedbe jutnak dolgok, amiket cselekedtél. Egyszer csak ott van előtted, amit rég elfelejtettél. Jézus azt mondja az asszonynak: "Én vagyok az, aki veled beszélek."

Engedd, hadd beszéljen veled is, hogy igazi karácsonyod lehessen.


Isten áldása legyen az áhítatok olvasóin!

Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..."
Áhítatok minden napra című könyvéből
Link 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza  
Az Úr az Isten!
  2017-11-30 21:41:39, csütörtök
 
 

AZ ÚR AZ ISTEN

"Akkor alászállt az Úrnak tüze, és megemésztette az égőáldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt." 1Királyok 18,38

Amikor Illés kimondta: "Mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem... akkor alászállt az Úr tüze." Fentről! Nem úgy, hogy mi csináltuk. Ez nem olyan tűz, amelyik nem emészt. Az első nagy áldozatot, Jézust is megemésztette.

Ha föltetted életedet az oltárra, ne gondold, hogy csipkebokorrá változol, amelyik ég, de nem emésztődik meg. Így mondja az Ige a győztesekre: "Életüket nem kímélték mindhalálig" (Jel 12,11).

Ha az áldozat igazán elkezd égni, megemészti azokat, akik körülötted vannak. A fát, a lágy embereket. Olyan tűz ez, aminek a kő sem tud ellenállni. A port, azt a szürke embert: Felnyalja a vizet, amivel locsolták, akik kinevetik, akik ellenségei a tűznek, akik el akarják oltani.

"Mikor ezt látta a sokaság, arcra borult, és monda: Az Úr az Isten!" El tudod képzelni azt a hihetetlen erőt, ami arcra borította őket? "És monda Illés: Fogjátok meg a Baál prófétáit! És megfogták őket, és alávitte őket Illés a Kison patakja mellé, és megölte ott őket."

Akkor mondja Illés Akhábnak: "Eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esőnek zúgása hallatszik."

Éld a magad életét - én felmegyek a Kármel hegyére az Úr elé, mert valami még hiányzik. Illés a szent Isten előtt, a földön fekszik. Kicsivé, semmivé lett. Ott nincsenek nagy szavai. "Leborult a földre, és az ő orcáját két térde közé tette." Elrejti orcáját Isten előtt. Egy kis csomó lent a földön, egy kis gubanc, egy kis féreg. Nincs szava engedelmességről, hogy Isten parancsa szerint cselekedett. Mit szólt volna a nép, ha így látja őt? Ha majd ilyen senki tudsz lenni, akkor használhat az Úr.


Isten áldása legyen az áhitatok olvasóin!

Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." -

Áhítatok minden napra című könyvéből
Link
 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 54 
2024.02 2024. Március 2024.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 10080 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 345
  • e Hét: 666
  • e Hónap: 1366
  • e Év: 50931
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.