Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 22 
Öröm: egy nagyon valóságos erő
  2017-04-18 12:45:14, kedd
 
  ,,... az Úrnak öröme a ti erősségetek." (Nehémiás 8:10)

Öröm. Ez nem egy olyan meleg, boldog érzés, melyet állítólag akkor kellene érezned, amikor jól mennek a dolgaid. Sokkal több ennél. Az öröm egyike a legerőteljesebb szellemi erőknek a világon.
Nézd meg újra Nehémiás 8:10-et, és megmutatom neked, hogy miért. Ha leírnád ezt az igét, és elvennéd azt a kifejezést, hogy ,,az Úrnak", akkor rájönnél, hogy amit valójában mond, az ez: az öröm erősség. A kettő felcserélhető.

Ezt teszi az örömöt olyan döntővé. Nem élhetsz hitéletet anélkül, hogy erős lennél az Úrban -, amikor Isten meg akar erősíteni téged, akkor az örömöt használja fel arra, hogy elvégezze a munkát!
Az öröm nem csak az elme állapota. Nem egy múló érzelem. Az öröm nagyon valóságos erő, és az ördög semmivel sem képes ellene állni. Éppen úgy, ahogy a félelem megadja magát a hitnek, az elkedvetlenítés megadja magát az örömnek.

Mivel az öröm a Szent Szellem gyümölcseinek egyike, már benned lakozik. De fejlesztheted azzal, hogy a szívedet ma is odakapcsolod Isten szívéhez: ,,Aki azonban az Úrral egyesül és Hozzá kapcsolódik, annak a szelleme egyesül az Úr szellemével." (1Kor.6:17 EFO).

Bármilyen körülménnyel nézel szembe ma, tele lehetsz örömmel. Erős lehetsz az Úrban. Meríthetsz a benned lévő Szent Szellem teljességéből, és örvendezhetsz!

ALAPIGE: Fil.3:1 EFO
Most pedig örüljetek az Úrban, testvéreim! Számomra nem fárasztó, ha újra ezt írom, titeket viszont megerősít.

Kenneth Copeland - Hitből hitbe
Link 
 
0 komment , kategória:  * Napi Ige *  
Jézus az embernek Fia
  2015-12-27 13:59:49, vasárnap
 
 

" Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba: Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hálaáldozatokat, hanem testet alkottál nekem. Nem lelted örömödet az égőáldozatokban, sem a vétekért való áldozatokban. Ezért azt mondtam: Itt vagyok én, Istenem! Azért jöttem, hogy véghezvigyem akaratodat, úgy, ahogy a könyvtekercsben meg van írva rólam." (Zsid.10:5-7 EFO)

Senkinek nem volt olyan születése, mint Jézusnak - és most nem csak a szűztől születésére gondolok. Jézus azért született meg, mert meg AKART születni!

Közülünk senki nem dönthetett arról, hogy meg akarunk-e születni, egész egyszerűen azért, mert ennek eldöntése nem állt módunkban. Jézus nem egy családtervezés eredménye volt. Ő maga tervezte meg a születését az Atyával közösen a Mennyben.

Isten Fia pontosan tudta, milyen lesz az élete közöttünk, és mégis el akart jönni közénk.

Kezdetleges körülmények közé született egy durva korban, egy koszos és egyszerű faluba, ahol kemény munka és szegényes táplálkozás várta, és tudta azt is, milyen kegyetlenül fogják kivégezni. Mi a csodáért akart hát mégis a Földön élni és végigszenvedni egy ilyen életet?

A válasz egyszerűen az, hogy ő ezt akarta - ennyi. Kész volt, hogy minden áron az emberiség családjához csatlakozzon. Ő saját magát egyetlen névvel illette: Emberfia, vagyis azonosult az emberi fajjal. Ézsaiás szava, miszerint ,,egy gyermek születik nékünk", a velünk vállalt közösséget fejezi ki.

Nem azért járunk gyülekezetbe, hogy néhány órára szellemiek legyünk, aztán hazaérve folytassuk testi életünket. Szellemben ÉLÜNK, és Szellemben járunk. Testünk a Szent Szellem temploma - Vele egyek vagyunk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Jézus értünk született, és értünk vette fel a emberi természetet, azért, hogy mi újjászülethessünk, és felvehessük az isteni természetet, és így egy újfajta életet élhessünk. Legyetek áldottak!

ALAPIGE: Róm.13:14; Ef.4:21-24

14 ... öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust!

21 Tudom, hogy már hallottatok róla, és meg is tanítottak titeket azokra az igazságokra, amelyek Jézusban öltöttek testet.
22 Ennek megfelelően hagyjátok el a korábbi gonosz életmódotokat, és vessétek le a régi emberi természetet, amely már teljesen megromlott a saját rossz irányba vezető vágyai miatt.
23 Teljesen újítsátok meg a gondolkozásotokat,
24 és öltsétek fel az "új embert", akit Isten úgy teremtett, hogy őhozzá hasonlítson, igazságosságban és szentségben éljen.

[Forrás: Reinhard Bonnke]
Link

Link

 
 
0 komment , kategória:  * Napi Ige *  
Az üdvösség bizonyossága
  2014-07-25 13:41:51, péntek
 
 


Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az Ő szeretete teljessé lett bennünk: Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és Ő mibennünk; mert a maga Szelleméből adott minékünk. 1 János 4,12. 13.

Tinédzserként születtem újjá a betegágyamon, 1933. április 22-én. E naptól soha még csak fel sem merült bennem a gondolat, hogy ne lenne üdvösségem. Még fiatal keresztényként találkoztam olyanokkal, akik azt mondogatták: ,,Neked nincs üdvösséged, mert nem a mi gyülekezetünkbe tartozol."

Vagy így érveltek: ,,Nincs üdvösséged, mert nem úgy keresztelkedtél meg, ahogy nálunk szokás." És más ilyenek. Engem azonban egyik sem zavart. Nevettem rajta mert megvolt a belső bizonyosságom. A Róma 8,16 azt mondja:

,,Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk."

És bennem volt a szeretet: ,,Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük..." (1Ján. 3,14) Megvolt a bizonyosságom és bennem volt a szeretet. Ezért sohasem kételkedtem az üdvösségemben. Szeretetben jártam amennyire csak tőlem tellett, és élveztem Isten Szellemének a bizonyságtételét belül.

Megvallás:

Nekem van bizonyosságom. Maga a Szellem tesz bizonyságot az én szellememmel együtt, hogy én Isten gyermeke vagyok. Bennem van a szeretet, ezért tudom, hogy átmentem a halálból az életbe. Isten bennem lakik. Az Ő szeretete teljessé lett bennem. Én tudom, hogy Őbenne maradok és Ő énbennem, mert a maga Szelleméből adott nekem.

Napi Hagin levelek


 
 
1 komment , kategória:  * Napi Ige *  
Az első és legnagyobb elhívásod
  2012-10-14 11:49:14, vasárnap
 
  Ha túl nehéz a terhed, jusson eszedbe, hogy Isten segít neked, csak kérned kell
"Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre" (1Kor.1:9)

Tudod, hogy Isten akarata szerint mit kell ma mindenekelőtt megtenned?
Azt, hogy időt töltsél az Ő jelenlétében.

Azt akarja, hogy Vele járjál és beszéljél Vele. Tárgyald meg az életed dolgait Vele!
Azt akarja, hogy közeledjél Hozzá, és részesülj az Ő természetéből.

Olyan sokan közülünk annyira belemerülünk abba, hogy megpróbálunk tetszeni Isten előtt, hogy elfeledkezünk az első és legnagyobb elhívásunkról: hogy kapcsolatban kell lennünk Ővele.
Ez így van. Isten vágyik rá, hogy csak Vele akarjunk lenni.Elgondolkoztál már arról, hogy mennyit jelentene neked, ha egyszerűen Isten elé mennél és azt mondanád:

"Atyám, én ma valójában nem azért jöttem, hogy kapjak valamit, már imádkoztam a szükségeimért, és az igéd azt mondja, hogy be vannak töltve a Te gazdagságod szerint dicsőségben, Krisztus Jézus által. Most csak azért jöttem, hogy Veled legyek.

Ha bármit szeretnél mondani nekem, kész vagyok, hogy hallgassalak... és azt akarom,
hogy tudjad, hogy bármit látok a te igédben, meg fogom tenni. Használni fogom az életemben."

Miért nem mondod ezt el Istennek ma? Csak arra vár, hogy időt tölthessen veled.

ALAPIGE: Luk.10:38-42.

38 Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta.
39 Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét.
40 Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: "Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!"
41 Az Úr azonban így felelt neki: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz,
42 pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle."

Kenneth Copeland - Hitből hitbe
Link
Link
 
 
0 komment , kategória:  * Napi Ige *  
Ismerd fel az igazi ellenséget
  2011-12-30 22:43:30, péntek
 
  Ismerd fel az igazi ellenséget!

"Timóteus, te ismersz engem. Ismered és szorgalmasan követted tanításaimat. Közelről láttad, hogyan élek. Tudod, mi az életcélom, megismerted a hitemet, türelmemet, kitartásomat és a bennem lévő isteni szeretetet. Tudod, hogyan üldöztek és mit kellett elszenvednem. Tudod, mi történt velem Antiókhiában, Ikóniumban és Lisztrában.

Micsoda üldözéseket éltem át! De az Úr mindegyikből kiszabadított!" (2Tim.3:10-11)

Az üldöztetés embereken keresztül jön, néha azokon keresztül, akiket a legjobban szeretünk és a legközelebb állnak hozzánk. De a látszattal ellentétben, valójában nem ezek az emberek a problémád igazi forrásai.

Amikor üldöztetéssel találkozol, ne ess bele abba a hibába, hogy engedsz a benned feltörő haragnak a téged bántó emberekkel szemben. Mert nem a saját elhatározásukból cselekszenek így, hanem a gonosz befolyása által vezetve.

Ilyenkor használd a Jézus által neked adott erőt és hatalmat és kötözd meg a támadó gonosz szellemet. Aztán törd meg a megtévesztés erejét azon az emberen, akit felhasználtak veled szemben, és imádkozzál érte, hogy megszabaduljon meglátni az igazságot.

Ha végre megérted, hogy ki az igazi ellenséged, és ezek szerint imádkozol, akkor a következő dolog, amit Isten szerint cselekedned kell, hogy folytatólagosan benne maradsz a jót cselekvésben.
"Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát..." (1Péter 2:15)

Nem kell, hogy vitába bocsátkozzál. Nem kell, hogy megvédd a pozíciódat vagy a nevedet, amikor gonoszul beszélnek rólad. Csak tedd le mindezt Isten kezébe, és egyszerűen folytasd a munkát, amit Isten rád bízott. Ezt tette Jézus is, nem hagyta abba a munkát, és amikor szidalmazták Ő nem szidalmazott. Prédikált a Szellem által, meggyógyította a betegeket és megszabadította a gonosz által elnyomottakat. Megmaradt a győztes pozíciójában!

Tudom, hogy nehéz nyugodtnak maradni az üldöztetések közepette, de képes leszel rá, ha biztos vagy abban, hogy Isten végül meg fog szabadítani mindezekből. Ezért volt képes mindezek közepette Pál is diadalmasan járni. A 2Timótheus 3:11-ben Pál megvallotta, hogy Isten mindezekből megszabadította őt!

Dicsőség Istennek, hogy az üldöztetéseket elszenvedve nem vagyunk egyedül! Az üldöztetések közepette is Isten mellettünk áll! Támaszkodj Rá! Tölts időt imádkozással, hallgasd, mit mond a számodra. Engedelmeskedj neki, amikor úgy tűnik, hogy a pokol teljessége akar összemorzsolni. Ő meg fog szabadítani mindezekből az üldöztetésekből, és nem csupán egyszer, hanem mindenkor!

ALAPIGE: Ef.6:10-13
10 Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas ereje által!
11 Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a Sátán minden cselének és ravaszságának!
12 Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.
13 Ezért szükséges, hogy vegyétek fel, és használjátok mindazokat a fegyvereket, amiket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni, azon a gonosz napon. Így tudtok majd mindvégig harcolni, és megállni a gonosszal szemben.

[Forrás: Kenneth és Gloria Copeland - Az Ő jelenlétének keresése] 
 
0 komment , kategória:  * Napi Ige *  
Isten rám vonatkozó terve
  2011-04-04 09:52:05, hétfő
 
  Hogyan tudhatod meg Isten rád vonatkozó tervét?

"... amikor azonban eljön ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek." (Ján.16:13)

Az Újszövetség nyilvánvalóvá teszi, hogy a mi időnkben a Szent Szellem a közvetítő,
Aki elvezet minden igazságra és leleplezi mindazt, ami előttünk van.

Amikor Jézus a tanítványait felkészíti a halálára, feltámadására és Atyjához való visszatérésére, megígéri nekik, hogy nem hagyja őket árván, hanem a megfelelő segítséget küldi el számukra. Ugyanakkor meg is nevezi a Vezető és Tanácsadó feladatait, aki eljön majd.

Az egyik feladata a Szent Szellemnek, hogy elmondja neked, ami rád vár.
Ez minden Isten gyermekének kiváltsága, hogy Isten Szellemétől legyenek vezettetve.
Mert azok az Isten fiai, akiket Isten Szelleme irányít." (Róm.8:14)

Ne vessük el ezt a nagy kiváltságot tudatlanságból vagy nemtörődömségből,
hanem ösztönözzük magunkat, hogy megtanuljuk a vezettetés minden bibliai elvét!

Ezáltal egy egészséges függőségbe kerülhetünk Istennel, mint Atyánkkal földi utunkon mindaddig, míg oda nem állunk az Ő ítélőszéke elé, ahol mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek" (Róm.14:12) minden egyes földön töltött napért.

Bizton állíthatom, hogy az Isten hangjának meghallása" egy növekedési folyamat a felnőtté válás felé. Senkinek nem szabad elbátortalanodni, ha ritkán hallja a Szentlélek szavát ráadásul nem tisztán és még bizonytalanul.

Az eddig idézett versek arról szólnak, hogy Isten vezetni, tanítani, kalauzolni és tanácsolni akar bennünket. Mindehhez azonban időre van szükség, hogy kialakuljon egyfajta érettség.

Jézus nem hiába mondja: az én juhaim hallják az én szómat" (Ján.10:27).

Az Ige nem báránykákról beszél, hanem felnőtt juhokról, akikben meg kell lenni annak a képességnek, hogy meghallják az Ő szavát. Minden esetre arra kell felbátorodnunk, hogy ne hanyagoljuk Isten ígéreteit. Isten célja és akarata, hogy személyesen szóljon hozzád a Szent Szellem hangján és kinyilatkoztassa belsődben mindazt, amit tenned kell ebben az életben.

A fenti igeversek tisztán mutatják, hogy személyes vezetése csak annak van, aki elfogadta Jézust személyes megváltójának és urának és újjászületés által Isten gyermekévé vált. Ez az első, aminek meg kell lennie!

A vallásosság, vagy a tény, hogy elismersz egy istenséget, nem elég.

Mozoghatsz egy életen át keresztény körökben és használhatsz kánaáni nyelvezetet", mégsem tartozol közéjük. Meghatározó a személyes találkozás az feltámadott Úrral, Aki új életet ad neked és Isten családjába fogad, annak minden áldásával és kiváltságával, de a rád szabott kötelességekkel is.

ALAPIGE: Róm.8:15-17 (WBTC - Egyszerű fordítás)
15 Hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra rabszolgává, hogy féljetek. Ellenkezőleg! A Szent Szellem Isten fiaivá tesz bennünket, és az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez: "Abba! (Édesapám!)"
16 Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy Isten gyermekei vagyunk.
17 Ha viszont gyermekek, akkor örökösök is. Valóban, mi Krisztussal együtt kapunk örökséget Istentől! De csak akkor, ha együtt is szenvedünk Krisztussal. Akkor pedig vele együtt veszünk részt a dicsőségben is.[Forrás: Eberhard Mühlan - Vezetés a Szent Szellem által] Link


Solymári Agapé
Link Link Napi Remény

Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet;
senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." Ján.14,6
 
 
1 komment , kategória:  * Napi Ige *  
Az áldásod helye
  2011-03-09 11:40:33, szerda
 
  "Amikor bevisz téged Istened, az ÚR arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, és ad neked nagy és szép városokat, amelyeket nem te építettél, minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és megásott kutakat, amelyeket nem te ástál, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem te ültettél, mégis ehetsz róluk jóllakásig, akkor vigyázz: ne feledkezz meg az Úrról ...! Az URat, a te Istenedet féld, és őt szolgáld ...!" (5Móz.6:10-13)

Istennek nem csak terve van a számodra, hanem ennek megadja a helyét is. Hiszem azt, hogy Istennek van egy helye, egy fizikai helye a földön, minden egyes gyermeke számára. Ezt azért hiszem, mert Ő ilyen volt mindig.
Amikor megteremtette az embert, készített neki egy helyet, az Éden kertjét. Semmi sem hiányzott, és semmi sem volt rossz ott. Minden tökéletes volt. A hőmérséklet éppen jó volt. Bőségben termett finom ennivaló a fákon. Úgy hiszem, hogy mennyei dicsősségbe voltak öltözve.
Istennek volt egy helye Ábrahám számára is. Nézd meg mi volt az első, amit az Úr mondott Ábrahámnak, amikor elhívta: "És monda az Úr, Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre a melyet én mutatok néked" (1Móz.12:1). Mit mondott Isten Ábrámnak? "Elkészítettem egy helyet a számodra. Van egy tervem!"
Lapozz Mózes ötödik könyvéhez és megtalálod, hogy Isten még egyszer ugyanezt a dolgot mondja. Ott Izráel népéhez szól, hogy itt az idő, hogy elmenjenek arra a helyre, amelyet számukra elkészített, az isteni áldás helyére: "Mert jó földre visz be most téged Istened, az ÚR, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyen erednek; búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem; olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányászhatsz. Ehetsz jóllakásig, és áldani fogod Istenedet, az URat azért a jó földért, amelyet neked adott." (5Móz.8:7-10)
Az Ígéret földje kész volt, és Isten népére várt, de Isten népéből nem mindenki volt kész bemenni erre a földre. Abból az egész nemzedékből csak ketten (Józsué és Káleb) hitte el és tette azt, amit Isten mondott.
Isten mindig készített egy helyet a népe számára, és a tervében van egy helye a számodra is! Istennek van helye a számodra. Isten azt akarja, hogy egy csodálatos otthonod legyen, helyeden legyél a gyülekezetben, nagyszerű munkahelyen dolgozzál. Isten tökéletes helyet választott ki, és amikor belépsz arra a helyre, amelyet Isten készített a számodra, többet kapsz mint csupán négy falat és egy tetőt a fejed fölé. Isten kívánsága az hogy "Isteni városokban éljél" (más szavakkal jó szomszédságban) és egy olyan házad legyen a mely "jó dolgokkal van tele." Az minden amit kér, hogy ne a kívánságaink és vágyaink után fussunk, hanem elsőnek tartsuk, és állandóan keressük Őt.
Igen, Isten kigondolt egy helyet a számodra. Mindenben, amelyre Isten elhív minket, elkészít egy helyet is a számunkra, egy szószerinti fizikai helyet. Istennek helye van a számodra, ahol az életed és szíved minden szükségét megadja. Dávid király tudta ezt. Erről ír a Zsoltárokban:

ALAPIGE: Zsolt.118:5; Zsolt.66:12. Link


Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr.Tűzbe, vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket bőségre.

[Forrás: Gloria Copeland] * Napi Ige
Link 
 
1 komment , kategória:  * Napi Ige *  
Út a dicsőségbe
  2011-03-02 10:48:24, szerda
 
  Túlcsordulásig telve

"Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig." (ApCsel.1:8)

Amikor Isten ereje megszabadít, a hétköznapi létből a rendkívülibe, a természetesből a természetfölöttibe kerülünk. Emlékszel még arra a napra, amikor az Úr rád helyezte a kezét? Azt mondod: ,,Nem tehettem mást, mint, hogy az Urat dicsértem." Nos ez csupán a kezdet. Most hol tartasz? Isten terve az, hogy addig növekedjél, míg el nem éred az Ő végére mehetetlen teljességét.
Nem kell ezt mondanod: ,,Csodálatos volt, amikor Szent Szellemben megkeresztelkedtem." Ha a múltba kell tekintened ahhoz, hogy megtudjam: megkeresztelkedtél, akkor visszaeső vagy. Ha a kezdet jó volt, akkor a folytatásnak napról napra jobbnak kell lennie, amíg mindenki meg nem győződik arról, hogy a Szellem által betöltekeztél Isten hatalmával, Isten teljességével!
Isten ébresszen fel bennünket az álomból, hogy soha ne váljunk közömbössé az Ő dicsőséges igazsága és mindenható erejének lehellete iránt!

ALAPIGE: Zak.9:12-16
,,Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek foglyai! Ma is azt hirdetem néktek: kétszeresen megfizetek néked! Mert kifeszítem Júdát magamnak mintegy kézívet és megtöltöm Efraimot; és felindítom fiaidat, oh Sion, a te fiaid ellen, oh Jáván, és olyanná teszlek, mint a hős fegyvere.
És megjelen felettök az Úr, és nyila repül mint a villámlás; az Úr Isten kürtöt fuvall, és déli szelekben nyomul elő. A Seregeknek Ura megoltalmazza őket; megemésztik és letapossák a parittya-köveket, és isznak és zajongnak, mint a bortól, és megtelnek, mint a csészék és mint az oltár szegletei.
És megsegíti őket az Úr, az ő Istenök ama napon, mint az ő népének nyáját, és mint korona-kövek ragyognak az ő földén."[Forrás: Smith Wigglesworth - Út a dicsőségbe] NAPI IGE
Link
 
 
2 komment , kategória:  * Napi Ige *  
Könnyű poggyásszal utazz!
  2011-02-18 21:06:57, péntek
 
  "Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra..." (Zsidók 12:1-2)

Ha egyszer már eldöntötted, hogy befejezed a versenyedet, akkor a szellemi agresszivitásnak van egy másik eleme, amelyet működésbe kell hoznod. Ez a türelem.

A türelem nem hangzik nagyon erőszakosnak, ugye? Pedig az. A Zsidók 12:1-2-ben az ige azt mondja: "kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért."

Gondolj azokra az olimpiai futókra. Gondolj rájuk, ahogy edzenek, hajtják magukat a végső határig, a célra összpontosítanak, és nap-nap után gyakorlatoznak - hogyan? Türelemmel! A görögben ez a szó azt jelenti: állandó folyamatosság (türelem, tűrés, elviselés; kitartás, állhatatosság.)

A türelem azt jelenti, hogy nem adod fel. Folyamatosan teszed, a legjobb tudásod szerint. Lehet, hogy egy ideig nem látsz még eredményt. De ha kitartasz, akkor el fogsz jutni a célba. Ahogy Kenneth Hagin mondja: "Isten nem minden szombat este rendezi, de rendezi a számlát."
Ha türelemmel futod a versenyt, akkor akadálytalanul futsz. "...félretéve minden akadályt (angolban: terhet) és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra..." (Zsidók 12:1-2).

Az akadály (angolban: teher) és a bűn két különböző dolog. De mindkettőt el kell távolítanunk, hogyha folytatni akarjuk a futást.
A terhek olyan dolgok, amelyek lehúznak téged a fizikai világba, amikor szárnyalnod kellene a Szellemben. Tehát engedd el, bármi is tart téged vissza! Törtess előre a Szellemben és fuss!

A bűnt Isten igéje és a Szent Szellem meggyőző ereje leplezi le. Tudod, hogy mikor estél bűnbe. Valld meg azt. Rendezd le, hogy futhassál. Szabadulj meg tőle és térj vissza a pályádra.

ALAPIGE: Mt.11:28-30

28 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.
29 Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.
30 Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.[Forrás: Gloria Copeland - Törtess! Ez mindent megér!]
Link Link

Link Ausztrál citrom
 
 
0 komment , kategória:  * Napi Ige *  
A győzelem öröme
  2011-02-15 09:33:41, kedd
 
  "De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet kaptam az Úr Jézustól..." (Csel.20:24)

Pál tudta, hogy hol keresse az örömét. Azt mondta, hogy a futását örömmel fogja befejezni. Be akarta tölteni a szolgálatát, amelyre el lett hívva. Nem az életére, nem az ő személyes vágyaira összpontosított. Be akarta fejezni a versenyfutását, és a célvonalat mosolyogva akarta átlépni.
Az volt a szándéka, hogy nem csupán befejezi, hanem örömmel fejezi azt be. Ez tetszik nekem. Én nem csak befejezni fogom a versenyfutásomat, nem csak győzni fogok, hanem élvezni is fogom!
Látod, hogy itt nem egy olyan versenyfutásról van szó, ahol a végén leverten és csüggedten odavánszorgunk a célvonalhoz? Egy olyan versenyfutásról beszélünk, amelyet Isten szándéka szerint örömmel fogunk befejezni.
Ne hagyd, hogy a fizikai világ határozza meg, hogy bátor vagy-e, vagy csalódott. A szellemi lények élete nem a természetiből táplálkozik. Sok probléma abból adódik, hogy a vágyainkkal kapcsolatban rosszul összpontosítunk. A békesség és öröm azonban azoké, akiknek a szíve teljesen Istennel van tele. Tehát az örömödet a megfelelő helyeken keresd.
Ne hagyd magad semmi által eltéríteni, még a legális dolgok által sem. A legális dolgok is, ha eluralkodnak az életed felett, akkor nem jók a számodra. Egy napon mindegyikünk Isten elé fog állni. Amikor feljutok oda, semmi sem fog számítani, csak az, hogy befejeztem a futásomat örömmel.

ALAPIGE: Fil.2:14-18
14 Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent,
15 hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek.
16 Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába.
17 Sőt ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal;
18 de ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt.


[Forrás: Gloria Copeland - Törtess! Ez mindent megér!]

Solymári Agapé Gyülekezet
Link 
 
0 komment , kategória:  * Napi Ige *  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 22 
2023.11 2023. December 2024.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 380 db bejegyzés
Összes: 10080 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 317
  • e Hét: 1142
  • e Hónap: 9097
  • e Év: 404044
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.