Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 80 
Virágvasárnap Jeruzsálemben
  2020-04-08 18:15:10, szerda
 
  Idén elmaradt a hagyományos virágvasárnapi körmenet a Szentföldön is, így az Olajfák hegyén álló Dominus Flevit (az Úr sírt) ferences templomnál Pierbattista Pizzaballa érsek, a jeruzsálemi latin patriarkátus apostoli adminisztrátora imádkozott a járvány megszűnéséért.
A virágvasárnapi körmenetet hagyományosan Jeruzsálem óvárosának falain belül tartják, idén azonban az egészségügyi óvintézkedések miatt máshogy alakult az ünnep a Szentföldön is.
Délután négy órakor kezdődött a szertartás az Olajfák hegyének nyugati oldalán álló Dominus Flevit (az Úr sírt) ferences templomban. Ott, ahol a Biblia szerint Krisztus könnyezett Jeruzsálem eljövendő szomorú sorsa miatt. A VII. századi alapokon nyugvó templom könnycseppet mintáz; a XX. század ötvenes éveiben épült.
Az ünnep alkalmából e helyen vezetett igeliturgiát Pierbattista Pizzaballa érsek, a jeruzsálemi latin pátriárkátus apostoli adminisztrátora, és imádkozott a járvány megszűnéséért. A szertartás végén a főpásztor Krisztus keresztjének ereklyéjével adott áldást Jeruzsálem városára és az egész világra, amelyet a hívek élő közvetítés segítségével követhettek.
Pierbattista Pizzaballa homíliájában a következőket mondta: ,,Milyen üresek és csöndesek ma az utcák, amikor pedig tele kellene lenniük éneklő, imádkozó emberekkel és dudaszóval. Mit akar ezzel mondani nekünk az Úr? Miért van mindez? Mit tehetünk a világnak és az életünknek e drámai pillanataiban? Talán (...) csalódottak vagyunk, mert imáink nem találtak meghallgatásra, várakozásaink látszólag válasz nélkül maradnak. Úgy tűnik, hogy Isten nem hallgat meg minket."
Még távol állunk az egyszerű és tiszta hittől, a szegények hitétől - állapította meg az érsek, majd így folytatta: ,,Azt szeretnénk, azt akarjuk, hogy az életünk változzon meg, itt és most, ne egy általános jövőben vagy a túlvilágon. Erős és mindenható Istent akarunk, egy olyan Istenben akarunk hinni, aki bizonyosságokat és biztonságot nyújt nekünk, aki megnyugtat a félelem és a bizonytalanság tengerében, amelyben most vagyunk.
Az evangélium azonban azt mondja nekünk, hogy a keresztény hit a reményre és a szeretetre épül, nem pedig a bizonyosságra. Isten nem fogja megoldani minden gondunkat, nem fogja megadni mindazt a bizonyosságot, amire emberi természetünknek szüksége van, viszont nem fog magunkra hagyni minket. Tudjuk, hogy szeret minket."
Pizzaballa érsek a beszédében kiemelte: ,,Jézus válaszol imáinkra, és nem várja el, hogy indíttatásaink tiszták legyenek. Ám a maga módján válaszol, mert ha igent mond legmélyebb vágyainkra, akkor nemet kell mondania azonnali vágyainkra. Az emberek Jeruzsálemben meg akartak menekülni a rossztól és az elnyomástól, de Jézus nemcsak a római megszállástól és a gazdagok kizsákmányolásától mentette meg őket, hanem a gonosztól a maga teljes mélységében.
A nagy jeruzsálemi bevonulás története tehát (...) megtanít minket a várakozásaink és az Isten válasza közötti eltérésre.
Pierbattista Pizzaballa arról is beszélt, hogy ,,amikor Jézus megérkezett Jeruzsálembe azon a napon, amit virágvasárnapnak hívunk, a nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták (vö. Mt 21,8). Mi is tegyünk ugyanígy, helyezzük Messiásunk elé azt a keveset, amink van: imáinkat, hiányainkat, segélykérésünket, könnyeinket, az iránta és az ő vigasztaló szava iránti szomjunkat.
Meg kell tisztítani szándékainkat, és azt kell kérnünk Istentől, amire valóban szükségünk van. De kérjük tőle azt is, hogy adja meg a szükséges erőt, hogy termékeny szeretetének támogatásával tudjuk hordozni saját keresztünket" - mondta virágvasárnapi homiliájában Pierbattista Pizzaballa érsek.


Forrás: Vatikáni Rádió
Magyar Kurír 2020.04.08

 
 
0 komment , kategória:  Virágvasárnap  
Ima virágvasárnapra
  2020-04-05 23:11:08, vasárnap
 
  Urunk, mi nagyon gyakran beállunk a tömegbe, és azt sem tudjuk igazán, hogy mit kiabálunk. Sokszor sodródunk együtt az emberekkel. Alig látjuk a lépések értelmét, de sietünk, rohanunk és idegeskedünk. Állíts meg minket a rohanásban, szólíts meg minket a te hangoddal és irányítsd lépéseinket arra az útra, ahol te jársz.
Urunk, mi nagyon könnyen elhisszük, hogy igazunk van. Képtelenek vagyunk meghallgatni másokat, mert tele vagyunk a saját gondolatainkkal és érzéseinkkel. Tégy minket alkalmassá arra, hogy valóban meghalljuk a kérő, könyörgő vagy éppen örömtől lelkendező testvéreink hangját. Segíts az úton körülnézni. Irányítsd tekintetünket azokra, akiknek még út sem jut önző világunkban.
Urunk, szeretnénk most azokra is gondolni, akik lemaradtak az úton, vagy csalódottan visszafordultak. Adj erőt nekünk ma ahhoz, hogy a félig kidőlt fákat megtámogassuk, a száradásnak indult növényeket vízhez jutassuk. Az elromlott levegőjű falvakat és városokat kiszellőztessük, az embereket elválasztó falakon tágas ajtókat vághassunk.
Mozdíts minket tettekre. A bevonuló tömeg soraiba engedj be minket igaz énekkel és méltó ajándékkal. Lemaradástól és kidőléstől Te óvj meg bennünket. Emeld magasabbra tekintetünket, hogy távolra is jól lássunk. Ne engedd, hogy folyton azt gondoljuk: ,,nincs vesztegetni való időnk". Add, hogy időnk legyen számodra, hogy a Jeruzsálembe vezető úton megtaláljuk a kiutat zsákutcáinkból. Formáld át úgy az indulásunkat, hogy végre tudomásul vegyük, veled menni a kivezető úton a legnagyobb megtiszteltetés.
Urunk, Te adj igazi tartalmat minden ma vonuló tömegnek, hogy csak nemes célok vezéreljenek embereket. Legyen látványos és vonzó a téged követő tömeg, hogy sokak figyelmét felkeltse. Hogy érdeklődők sokasága vegye körül földön élő egyházadat. Tárd ki szélesre templomaink kapuit, hogy sokan induljanak el onnan vagy érkezzenek meg oda, de mindig tehozzád. Ámen.
......

 
 
0 komment , kategória:  Virágvasárnap  
Virágvasárnap Budafok 04.05
  2020-04-05 22:35:11, vasárnap
 
  Budafoki Evangélikus Egyházközség
Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Virágvasárnap  
2020.04.05 Virágvasárnap - Grét_Szentangyalok templom
  2020-04-05 21:42:58, vasárnap
 
  Virágvasárnapi körmenet és a Passió előadását a 2019 évi felvételről lett leadva a mise közben
Mottó
Jézus szenvedésének napja. Szamárháton vonult be Jeruzsálembe.
Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak, de tudom, hogy nem vallok szégyent.
Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek.
Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Iz 50,4-7
Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek,
hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Fil 2,6-11

Videó Link

...... ........

 
 
0 komment , kategória:  Virágvasárnap  
Virágvasárnapi református istentisztelet Debrecen 04.05
  2020-04-05 16:27:37, vasárnap
 
  Virágvasárnapi istentisztelet online formátumban 2020. április 5.
Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
Igét hirdet: Püski Lajos, lelkész

Videó Link
*
Isten, Szent Fiát sem mentette meg a kereszttől, de válaszolt a feltámadással - Palánki Ferenc megyéspüspök virágvasárnapi gondolatai. sten, Szent Fiát sem mentette meg a kereszttől, de válaszolt a feltámadással - Palánki Ferenc megyéspüspök virágvasárnapi gondolatai.
,,Minden emberi élet nagyhét. Örömmel, reménységgel teli, és mindenki eljut a nagypéntekig. Ha hiszünk, tudjuk, hogy nem nagypénteké, nem a halálé az utolsó szó, hanem a feltámadásé, az élet teljességéé."
A szokásostól eltérő módon történő barkaszenteléssel kezdődött április -én, virágvasárnapi ünnepi szentmise a debreceni Szent Anna-székesegyházban. Az eddigi gyakorlat szerint a főpásztor a templom bejárata előtt, hívek sokaságától körülvéve áldotta meg a barkaágakat, majd - emlékezve Jézus Jeruzsálembe való dicsőséges bevonulására - ünnepélyesen bevonultak a templomba. Idén a barkaszentelés szertartása az oltár mellett történt Törő András püspöki titkár, koncelebráló atya, és a Debrecen Televízió stábja jelenlétében, akik élőben közvetítették a szentmisét, hogy a járványveszély miatt otthonukban lévő hívek legalább lélekben, imádságban vehessenek részt a virágvasárnapi, majd a nagyheti és húsvéti szertartásokon. A Passiót, Jézus Krisztus szenvedéstörténetét Törő András püspöki titkár atya olvasta fel.
Palánki Ferenc megyéspüspök a szentmise homíliájának bevezetőjében elmondta, virágvasárnapon Jézus Jeruzsálembe való dicsőséges bevonulását ünnepeljük. Sokan eléje terítették ruhájukat, miközben a tömeg így kiáltozott: ,,Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!" (Mt 21,9). A hozsanna szó jelentése: segíts. A zsidó nép évezredeken keresztül várta a messiást, a megváltót, hogy segítsen rajta, és megoldódjanak a problémái, felszabaduljon az elnyomás alól. De amikor a nép rájött, hogy Jézus nem ezért jött, Ő nem politikai megváltó, akkor néhány nap múlva már azt kiabálta: Feszítsd meg! ,,Keresztre vele!" (Jn 19,6).
Nagyhéten megtörténik a szeretet csodája
Ezt a napot a pálmák vasárnapja mellett a szenvedés vasárnapjának is nevezik, hiszen ekkor kezdődik meg a nagyhét, amely igazán nagyhét az emberiség számára, mert megtörténik a szeretet csodája, az életadás, a teljes odaadottság - folytatta elmélkedését püspök atya. Bennünket is megkísért az a gondolat, hogy kövessük a dicsőséges Jézust, de nem a kereszthordozót, hiszen így is annyi baj, nehézség vesz körül bennünket, nem szeretnénk még Jézus keresztjét is hordozni. Az emberben benne van az élni akarás, a boldogság utáni vágy, ragaszkodás a földön megtapasztalt szép dolgokhoz, örömökhöz, de Jézus a kereszthordozásra hívott meg mindannyiunkat: ,,Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen" (Mt 16,24).
Jézus szenvedéstörténetének van egyfajta légköre. Ezt mindig magunkra kell vonatkoztathatnunk - hangsúlyozta a főpásztor. A hitvallásban elmondjuk: ,,értünk, a mi üdvösségünkért" történt minden. Jézus értünk vállalta a kereszthalált, halála előtt felkiáltott és meghallgatásra talált a feltámadásban.
Szenvedéstörténete nem szorul magyarázatra, átjár bennünket, mint a Szentlélek, mert ezt a történetet csak a Lélek vezetésével lehet átelmélkedni. Ellenkező esetben - ahogyan Szent Pál fogalmaz - Krisztus keresztje egyeseknek botrányt, másoknak balgaságot jelent. Nekünk, akik hiszünk, a kereszt az Isten ereje és bölcsessége, végtelen szeretetének a jele, hiszünk az erejében, ezzel akarjuk élni az életünket.

Isten már megmentett bennünket
Valaki a napokban egyik kommentben azt kérdezte: ha van most Isten, miért nem ment meg bennünket. A főpásztor válaszában így fogalmazott: már megtette. Isten már megmentett bennünket. Nem itt fog beavatkozni az életünkbe - bár még az is megtörténhet, hiszen képes csodát tenni -, hanem átvezet bennünket ezen a nehéz időszakon, hogy megtapasztaljuk az Ő jelenlétét, szeretetét. Szent Fiát sem mentette meg a kereszttől, de válaszolt a feltámadással.
Bennünket is el akar vezetni az örök életbe. Azt akarja, hogy boldogok legyünk itt a földön is azáltal, hogy megtapasztaljuk és elfogadjuk a szeretetét. Reményeink szerint túléljük ezt a nehéz időszakot is, de a földi életünknek egyszer vége lesz. Jézus éppen a halálra hozta meg a gyógyszert: ha szeretetben élünk, és az Ő szenvedéséhez kapcsoljuk a szenvedéseinket, akkor nekünk is a feltámadásban lesz részünk.
,,Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez" (Fil 2,6-7). Vállalta a kereszthalált, lejött az Isten erre a világra, hogy bennünket magával vigyen. A himnusz úgy folytatódik: ,,Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek" (Fil 2,8-9).
A püspök atya azt is megosztotta velünk, hogy az elmúlt napokban paptest véreivel telefonon beszélt, akik arról panaszkodtak, hogy nehezen élik meg a hívek hiányát. A főpásztor bátorítva őket azt hangsúlyozta, ebben a helyzetben - hogy most nem vehetünk részt liturgiákon - Istennek az az üzenete, hogy tanuljuk meg várni, beengedni Őt az otthonainkba, hogy személyesen elhozhassa nekünk az örömhírt. Ezért fontos, hogy hittel éljük át ezt a nagyhetet, nyissuk meg Isten előtt a szívünket, fogadjuk be Jézus szeretetét, hogy megdöbbenjünk, megrendüljünk Jézus keresztáldozatán, és új reményt kapjunk.
Minden emberi élet nagyhét. Örömmel, reménységgel teli, és mindenki eljut a nagypéntekig. Ha hiszünk, tudjuk, hogy nem nagypénteké, nem a halálé az utolsó szó, hanem a feltámadásé, az élet teljességéé. Jézus Krisztus ezt hozta el ajándékba, átvezet bennünket ezeken a nehéz helyzeteken, hogy megtapasztalva az Ő boldogító jelenlétét, új és örök életet kezdjünk élni - fejezte be gondolatait Palánki Ferenc Debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

Kovács Ágnes/Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
 
 
0 komment , kategória:  Virágvasárnap  
Ferenc pápa virágvasárnapi homíliája 2020.04.05
  2020-04-05 16:06:41, vasárnap
 
  A kereszténység történetében első alkalommal adódott, hogy éppen a névadó mozzanat, Jézus jeruzsálemi virágos-pálmás bevonulását felidéző szertartás maradt el szerte a világon a kötelező korlátozó intézkedések miatt és tartották a szertartásokat üresen kongó templomokban.
...... ..........Katolikus ma oldalon Link

*
- Ferenc pápa homíliája virágvasárnap: Jézus előttünk járt a hit útján!
Itt olvasható Link

- April 05 2020 Celebration of Palm Sunday-Angelus prayer|Pope Francis videó Link
- PÁPAI BESZÉD TELJES EGÉSZÉBEN, MAGYAR NYELVEN
Ferenc pápa szívhez szóló homíliája virágvasárnap: Emlékezzünk arra, hogy nem vagyunk egyedül.
Az Úr jobban ismeri szívünket nálunk, tudja, mennyire gyengék és állhatatlanok vagyunk, hányszor elesünk, és mennyire nehezünkre esik talpra állni, és milyen nehéz begyógyítani bizonyos sebeket.
Április 5-én a Szentatya a Szent Péter-bazilikában csak néhány hívővel és a liturgikus szolgálattevőkkel mutatta be a világvasárnapi szentmisét. Erre a napra esik a 35. ifjúsági világnap is. Beszédében a szolgálat központi jelentőségéről, Istennek az elárultatást és elhagyatottságot is vállaló szeretetéről elmélkedett.
Ferenc pápa homíliájának fordítását teljes terjedelmében közreadjuk.
Jézus ,,kiüresítette magát, szolgasorsot vállalt" (Fil 2,7). Engedjük, hogy Pál apostolnak ezek a szavai vezessenek be minket a nagyhét napjaiba, melyek során Isten szava - mintegy refrénszerűen - szolgaként állítja elénk Jézust: nagycsütörtökön ő a szolga, aki megmossa tanítványai lábát; nagypéntek szenvedő és győztes szolgaként mutatja be (vö. Iz 52,13); és már holnap Izajás így jövendöl róla: ,,Íme, a szolgám, akit támogatok" (Iz 42,1).
Isten szolgálva mentett meg bennünket.
Általában azt gondoljuk, hogy mi szolgáljuk Istent. Nem, ő az, aki szolgált ingyenesen, mert elsőként szeretett bennünket. Nehéz úgy szeretni, ha előbb nem vagyunk szeretve. És még nehezebb szolgálni, ha nem engedjük, hogy Isten szolgáljon bennünket.
De - egy kérdés - hogyan szolgált bennünket az Úr? Életét adva értünk. Drágák vagyunk neki, és drága árat fizetett értünk. Folignói Szent Angéla azt vallotta, hogy ezeket a szavakat hallotta Jézustól: ,,Nem tréfából szerettelek." Szeretete arra késztette, hogy feláldozza magát értünk, hogy minden rosszaságunkat magára vegye. Olyasmi ez, amitől leesik az állunk: Isten úgy mentett meg bennünket, hogy engedte, hogy rosszaságunk őt terheljék, és nem reagált rá, csak a szolga alázatával, türelmével és engedelmességével, kizárólag a szeretet erejével. Az Atya pedig támogatta Jézus szolgálatát: nem vette le róla az őt sújtó rosszat, hanem gyámolította őt szenvedésében, hogy rosszaságunkat csak a jó győzze le, hogy azt a szeretet járja át teljesen. Teljes egészében.
Az Úr odáig elment szolgálatában, hogy azokat a legfájdalmasabb helyzeteket is átélte, amelyekbe egy szeretet tanúsító ember kerülhet: az árulást és az elhagyatottságot.
Az árulás. Jézus elszenvedte annak a tanítványnak az árulását, aki eladta, és annak a tanítványnak az árulását, aki megtagadta. Elárulták őt azok az emberek, akik előbb hozsannával fogadták, aztán viszont azt kiáltozták: ,,Keresztre vele!" (Mt 27,22). Elárulta őt a vallási intézmény, amely igazságtalanul elítélte, és a politikai intézmény, amely mosta kezeit.
Gondoljunk a kisebb-nagyobb árulásokra, amelyeket elszenvedtünk életünkben!
Szörnyű, amikor kiderül, hogy az, akiben leginkább megbíztunk, visszaélt bizalmunkkal. Olyan csalódás tölti el szívünk mélyét, hogy úgy tűnik, már nincs is értelme életünknek. Ez azért történik, mert arra születtünk, hogy szeressenek bennünket, és hogy szeressünk, és az a legfájdalmasabb, amikor az árul el, aki ígéretet tett, hogy hűséges és közel lesz hozzánk. Azt sem tudjuk elképzelni, milyen fájdalmas volt ez Istennek, aki maga a szeretet.
Nézzünk magunkba! Ha őszinték vagyunk magunkhoz, észrevesszük hűtlenségeinket. Mennyi hamisság, képmutatás és kétszínűség! Mennyi elárult jó szándék! Mennyi be nem tartott ígéret! Mennyi meghiúsulni engedett célkitűzés!
Az Úr jobban ismeri szívünket nálunk, tudja, mennyire gyengék és állhatatlanok vagyunk, hányszor elesünk, és mennyire nehezünkre esik talpra állni, és milyen nehéz begyógyítani bizonyos sebeket.
És mit tett? Hogyan sietett segítségünkre, hogyan állt szolgálatunkba? Elmondja a prófétán keresztül: ,,Kigyógyítom őket hűtlenségeikből, szívem mélyéből szeretem majd őket" (Oz 14,5). Úgy gyógyított meg, hogy magára vette hűtlenségeinket, elvette rólunk árulásainkat. Így mi ahelyett, hogy csüggednénk és attól félnénk, hogy mi ezt nem tudjuk végigcsinálni, felemelhetjük tekintetünket a Megfeszítettre, fogadhatjuk ölelését, és azt mondhatjuk: ,,Íme, hűtlenségeim ott vannak nálad, magadra vetted, ó, Jézus! Kitárod felém karodat, szereteteddel szolgálsz engem, és folytonosan támogatsz..., akkor hát megyek tovább!"
Az elhagyatottság. A kereszten, a mai evangéliumban, Jézus csak egyetlen mondatot mond: ,,Istenem, Istenem, miért hagytál el?" (Mt 27,46). Ez súlyos mondat. Jézus elszenvedte, hogy övéi magára hagyták, elmenekültek. De az Atya megmaradt számára. Most, a magány szakadékos mélyén, először hívja őt az általános ,,Isten" névvel. És ,,hangosan" kiáltja neki a ,,miért"-et, a legszívszaggatóbb ,,miért"-et: ,,Miért hagytál el még te is?" Ezek valójában az egyik zsoltár szavai (vö. Zsolt 22,2): arról tanúskodnak, hogy Jézus a legvigasztalhatatlanabb elhagyatottságot is belevitte imájába. De tény marad, hogy ő ezt átélte: a legnagyobb elhagyatottságot tapasztalta meg, amelyről az evangéliumok az ő eredeti szavainak idézésével tesznek tanúságot.
Miért mindez? Ez is értünk van, hogy szolgáljon minket. Azért, hogy amikor úgy érezzük, sarokba szorítottak bennünket, világítás és kiút nélküli zsákutcába kerültünk, amikor úgy tűnik, hogy még Isten sem válaszol, akkor emlékezzünk arra, hogy nem vagyunk egyedül.
Jézus megtapasztalta a teljes elhagyatottságot, a számára legidegenebb helyzetet, hogy mindenben szolidáris legyen velünk. Értem tette, érted tette, mindannyiunkért tette. Azért tette, hogy azt üzenje nekünk:
,,Ne félj, nem vagy egyedül. Átéltem egész elhagyatottságodat, hogy mindig melletted lehessek."
Láthatjuk, meddig ment el Jézus nekünk nyújtott szolgálatában, leereszkedett legfélelmetesebb szenvedéseink mélységeibe, az elárultatásig és az elhagyatottságig. Ma, a világjárvány drámájában, látva oly sok bizonyosság összeomlását, látva oly sok várakozásunk meghiúsulását, a szívünket szaggató elhagyatottság érzésében Jézus azt mondja mindannyiunknak: ,,Bátorság: nyisd ki szíved szeretetem előtt! Meg fogod érezni Isten támogató vigasztalását!"
- Kedves testvérek! Mit tehetünk látva Istent, aki odáig ment a nekünk nyújtott szolgálatban, hogy még az elárultatást és az elhagyatottságot is megtapasztalta? Azt tehetjük, hogy nem áruljuk el azt, ami végett teremtettünk, nem hagyjuk el azt, ami számít. Azért vagyunk a világon, hogy szeressük őt és a többi embert. Minden más elmúlik, ez megmarad. A dráma, melyet most átélünk, arra késztet bennünket, hogy komolyan vegyük azt, ami fontos, ne vesszünk el lényegtelen dolgok között;
újra fedezzük fel, hogy az élet semmire sem szolgál, ha nem szolgálunk egymásnak.
Mert az életet a szereteten lehet lemérni. Tehát a nagyhétnek ezekben a napjaiban, otthon, álljatok a Megfeszített elé! Nézzétek, szemléljétek a megfeszített Jézust! Álljatok Isten irántunk tanúsított szeretetének mércéje elé. Isten előtt, aki szolgálatában odáig megy, hogy életét adja értünk, a Megfeszítettre tekintve kérjük annak kegyelmét, hogy azért éljünk, hogy szolgáljunk. Próbáljunk kapcsolatba lépni azokkal, akik szenvednek, akik egyedül vannak és rászorulók! Ne csak arra gondoljunk, mi hiányzik nekünk, hanem arra is gondoljunk, mi jót tehetünk másoknak!
me, a szolgám, akit támogatok. Az Atya, aki támogatta Jézust szenvedésében, minket is bátorít a szolgálatban. Természetesen sokba kerülhet, ha szeretünk, imádkozunk, megbocsátunk, gondoskodunk másokról, akár a családban, akár a társadalomban. Keresztútnak tűnhet. De a szolgálat útja a győztes út, amely megmentett és megment bennünket, megmenti életünket. Különösen a fiataloknak szeretném elmondani ezt ezen a napon, amelyet harmincöt év óta nekik szentelünk.
Kedves barátaim! Nézzetek az igazi hősökre, akikre csak ezekben a napokban irányul figyelem: ők nem azok, akiknek hírneve és pénze van, nem a sikeresek, hanem azok, akik egészen mások szolgálatára adják magukat. Érezzétek át, hogy életeteket is vásárra kell vinnetek! Ne féljetek Isten és a többi ember szolgálatába állítani, megtérül majd!
Mert az élet olyan ajándék, amelyet olyan mértékben kapunk, amennyire másoknak ajándékozzuk.
És mert a legnagyobb öröm az, ha feltétel és kifogás nélkül igent mondunk a szeretetre. Mondjunk feltétel és kifogás nélkül igent a szeretetre! Ahogyan Jézus tette értünk.Fordította: Tőzsér Endre SP
Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Virágvasárnap  
Virágvasárnapi szentmise Debrecen 04.05
  2020-04-05 15:51:24, vasárnap
 
  Közvetítés a debreceni római katolikus Szent Anna-székesegyházból

Videó Link

...... .......

 
 
0 komment , kategória:  Virágvasárnap  
Erdő Péter virágvasárnapi videóüzenete virágvasárnap
  2020-04-05 15:33:24, vasárnap
 
  ...... ..............


Erdő Péter virágvasárnapi videóüzenetében arról is beszélt, hogy Jézus jeruzsálemi bevonulása arra emlékeztet bennünket, hogyan teljesíti Isten az ígéreteit.
Olyan Megváltót küld, aki egy lesz közülünk, de kézen fog minket és magával visz abba az isteni, örök életbe, amelyet egyedül ő ismer, de amelyet szeretetből meg akar osztani mindannyiunkkal.

Videó Link
Jézus szenvedésének litánia - felolvasása a liturgia elején

Cikk katolikus ma oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Virágvasárnap  
Virágvasárnap - Prohászka Templom 04.05
  2020-04-05 15:28:14, vasárnap
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Virágvasárnap  
Virágvasárnap Veszprém 04.05
  2020-04-05 15:25:31, vasárnap
 
  Videó Link

Virágvasárnap szentmisét mutat be és barkát szentel dr. Udvardy György érsek a Boldog Gizella Szeminárium papnövendékeinek asszisztenciájával. A szentmisén koncelebrál Nagy Károly apát, kanonok, főszékes egyházi plébános és Felker Zsolt káplán. Közreműködnek és a passiót éneklik a Szent Mihály kórus tagjai.


 
 
0 komment , kategória:  Virágvasárnap  
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 80 
2024.05 2024. Június 2024.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 755
  • e Hét: 1828
  • e Hónap: 24490
  • e Év: 362487
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.