Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/12 oldal   Bejegyzések száma: 119 
Ima kilenced
  2023-10-15 22:09:48, vasárnap
 
  Október 17-25-ig imádkozzunk ismét együtt kilencedet Magyarországért, a Sümegi Ferences Kolostorért - szerzeteseiért, saját szándékra.
Kérem minél többen csatlakozzunk!
Kedves testvérek! Nagyon nagy ereje van a közös kilencednek, imádságnak, rózsafüzérnek! Nagyon sokan leszünk ismét, világiak, szerzetesek, apácák, papok! Van aki válaszokat kap a kérdéseire, van aki megkapja a kért kegyelmeket, van aki nagy erőt, megbékélést kap a továbblépéshez! Mindenkinél történik vagy kisebb, vagy nagyobb csoda, attól függően menyire tudjuk átadni magunkat Istennek, mennyire akarunk vágyni rá. Persze ez nagyban függ az aktuális helyzetétől is a személynek, hiszen van aki feltöltődni szeretne végre, mert mélyponton van. Ez olyan mint egy lelkigyakorlat, együtt vagyunk ki-ki máshol, de együtt! Egymás kezét fogva segítünk egymásnak! Mindenkinek sok-sok kegyelmet kívánunk Isten áldásával!
Pietrelcinai Pater Pius kilenced imája Jézus Szent Szívéhez
Az ,,Ellenállhatatlan Kilenced"
________________________________________
Ezt imádkozta Pio atya azokért, akik segítségét és közbenjárását kérték az Úrnál, és bensőségesen csak ,,az ő ellenállhatatlan kilencedének" nevezte. Ezen egyszerű szavak végigimádkozását követően árasztotta Isten a Pio atyához zarándokló és imádságát kérő sok-sok ezer hívőre - és hitetlenre is - kegyelmének csodálatos jeleit.
Imádkozásának módja:
Kilenc napon keresztül mindennap imádkozzuk el a Kilenced mindhárom tételét.
________________________________________
A Kilenced:
1. Jézusom, Te mondád: ,,Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek."
Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy:...
Miatyánk...
Üdvözlégy...
Dicsőség...
Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.
2. Jézusom, Te mondád: ,,Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek."
Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy:...
Miatyánk...
Üdvözlégy...
Dicsőség...
Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.
3. Jézusom, Te mondád: ,,Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak."
Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy:...
Miatyánk...
Üdvözlégy...
Dicsőség...
Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.
________________________________________
Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt. Légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyöngéden szerető Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmet!
Szent József, Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!
(mi hozzátehetjük: Szent Pio atya, kérünk, imádkozd te is velünk kedves imádat!)
 
 
0 komment , kategória:  Ima kilenced  
Szent István Imakilenced
  2023-08-19 13:24:02, szombat
 
  SZENT ISTVÁN IMAKILENCED

Drága Istenünk! Szent István király megértette, hogy isteni törvényeid irányítják a világot, és átérezte saját küldetésének isteni eredetét és méltóságát. Ennek tudatában szent királyunk nagy felelősséggel fáradozott saját családja, udvara és népe jólétéért, értékrendjének nemesítéséért és a reábízottak üdvösségéért. Amikor pedig látta emberi korlátait és tehetetlenségét az élet útvesztőiben, nem tétovázott égi Édesanyánk és Nagyasszonyunk pártfogásába ajánlani népét.

Add, Uram, hogy mi is felismerjük szereteted szabályait és isteni küldetésünket a hétköznapi életben! Segíts, hogy nagylelkűen tudjunk élni és felajánlani életünket családjaink, népünk és a reánkbízottak lelki üdvéért! Szent István királyunk közbenjárását kérve nagy bizalommal hozzuk most eléd kéréseinket:...... ........... ........... (saját szándékok belefoglalása)

Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak! Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Ima kilenced  
Jézus Szíve Imakilenced
  2023-06-15 20:07:50, csütörtök
 
  Jézus Szíve bízom benned!

Jézus Szentséges Szíve , hiszem , hogy szeretsz engem!

Jézus édes Szíve , add , hogy midig jobban szeresselek!

Jézus Isteni Szíve ,térítsd meg a bűnösöket , mentsd meg a haldoklókat, szabadítsd meg a tisztítótűzben szenvedőket!

Jézus Szentséges Szíve , jöjjön el a Te országod !

Jézus Szíve te tudsz mindent ,Jézus Szíve te látsz mindent!

Jézus Szíve te megtehetsz mindent ,Jézus Szíve te gondot viselsz reám!

Jézus Szíve te meghallgatod imám , amelyet most eléd tárok:........(saját szándék befoglalása).

Ámen

Dicséret ,áldás ,dicsőség Jézus Szívének ! Ámen
 
 
0 komment , kategória:  Ima kilenced  
Ima kilencedre hívok mindenkit !
  2022-08-19 12:41:41, péntek
 
  Drága Istenünk!
Szent István király megértette, hogy isteni törvényeid irányítják a világot, és átérezte saját küldetésének isteni eredetét és méltóságát. Ennek tudatában szent királyunk nagy felelősséggel fáradozott saját családja, udvara és népe jólétéért, értékrendjének nemesítéséért és a reábízottak üdvösségéért. Amikor pedig látta emberi korlátait és tehetetlenségét az élet útvesztőiben, nem tétovázott égi Édesanyánk és Nagyasszonyunk pártfogásába ajánlani népét.

Add, Uram, hogy mi is felismerjük szereteted szabályait és isteni küldetésünket a hétköznapi életben! Segíts, hogy nagylelkűen tudjunk élni és felajánlani életünket családjaink, népünk és a reánkbízottak lelki üdvéért! Szent István királyunk közbenjárását kérve nagy bizalommal hozzuk most eléd kéréseinket:...... ........... ........... (saját szándékok belefoglalása)
 
 
0 komment , kategória:  Ima kilenced  
Szentlélek-váró kilenced
  2022-05-23 09:22:15, hétfő
 
 
1. nap
Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója. Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres ajándékoddal.
Szentírási rész:
,,Mert elárasztom vízzel a tikkadt mezőt, és bővizű patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom lelkemet utódaidra, és áldásomat gyermekeidre. Úgy sarjadnak majd, mint a fű a forrás közelében, mint a fűzfák a vízfolyások mellett. Az egyik így szól majd: ,,Én az Úré vagyok".( Iz 44.3-5a)
Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Minden nap add át magad Jézusnak (lehetőleg a reggeli imában) - s kérd s Lélek vezetését, hogy Ő vezessen előre a Jézussal való egységben. (Vö. Jn 16,13) .
Kérések:
Szentlélek, az örök élet fénye és boldogsága - Jöjj el közénk !
Szentlélek, Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója - Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Ima kilenced  
Imakilenced
  2022-03-28 19:46:19, hétfő
 
  Húsvéti Imakilencedünk Közös Imádsága

Húsvét vasárnappal kezdődően kilenc napon át ( április 17 - 25 ) imádkozunk

Szeretett Jézusom ! Te irántad való , határt nem ismerő szeretetedben semmit sem tartottál túl drága árnak azért , hogy megválts minket a bűn igájából. Dicsőítelek és hálát adok Neked , mert vállaltad értem keserves kínszenvedésedet . Add meg , kérlek, a kegyelmet , hogy szívem és akaratom egyesüljön isteni szereteteddel , mellyel minden ember üdvösségét vágyod. Tégy engem szereteted fáradhatatlan követévé felebarátaim számára !
Mennyei Atyánk! Kérünk , adj mihamarabb békét és kiegyezést a háborúban álló országok között! Légy irgalmas az elhunytakhoz , és isteni segítségeddel , állj szüntelenül a háború következményei miatt szenvedők mellett!
Végtelen isteni szeretetedben bízva terjesztem most eléd saját kérésemet :..... ...... ........... ......( egyéni szándék belefoglalása )
 
 
0 komment , kategória:  Ima kilenced  
Kilenced Szent József tiszteletére:
  2022-03-10 19:08:24, csütörtök
 
  Kilencedet kezdünk március 10-én, Szent József ünnepére. Ha valaki be szeretne kapcsolódni, szívesen fogadjuk, a kilenced alatt ezeket az imákat végezzük:
Istennek kedves szentje, boldogságos Szent József! Te a Gondviselő Istentől neked kijelölt mindennemű helyzetben példát adtál élethivatásunk Istennek tetsző betöltésére: mint ifjú, a szerény önfegyelmezésre, mint hitves, az önfeláldozásra, mint kenyérkereső a munkáséletre, mint családfő, a magáról megfeledkező gondosságra.

Első nap - Szent József imádságos élete
Áhítatos lelkem a betlehemi szent jászol mellett lát először. körülötted dicsőséget zengő angyalok és imádkozó pásztorok. tekinteted szent elragadtatással függeszted a kis Jézusra: imádkozol. Ó Szent József, most látom, hogy az imádság az élet kulcsa, így az én lelkemben is megszületik a betlehemi jászol békéje, az angyali kar éneke: meglátom a Jóisten gondolatait. Örömöm lesz, ha élhetek, dolgozhatok Azért, Aki eljött közénk, hogy testvérünkké legyen. Szent József az imádságos élet példaképe, könyörögj érettünk!
Miatyánk - Üdvözlégy - Dicsőség.

Második nap - Szent József béketűrése
Alig örvendeztél az égi Kisdednek, máris álmodban angyali szó figyelmeztet:" Fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba!" Heródes kardja vészesen fenyegetett már. Ó mennyire fájhatott szíved, amíg Egyiptom kietlen homokpusztáin át menekültél! Emberek miatt kiűzve - idegenben - de nem panaszkodol. Rábízod magadat a hűséges Istenre s készséggel teljesíted szent akaratát. Csodálom nagy lelki erődet Szent József atyám. Ezután az emberekben, ellenségeimben én is Isten védőjét akarom látni és szeretni őket az édes Jézus tanítása szerint: "Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal!" Szent József a béketűrés példaképe, könyörögj érettünk! Miatyánk - Üdvözlégy - Dicsőség.

Harmadik nap - Szent József erőslelkűsége
A számkivetés békességgel tűrt napjai után örömhírt hoz az angyal, hogy visszatérhetsz Názáretbe. De mi várt otthon? ...Évek óta megroskadt ház, idegen arcok, hidegség. Éjt nappallá téve dolgozol. Tudtad, hogy miért! Ó Szent József, Jézus erőslelkű gondviselője! Hányszor elfog engem a kislelkűség: Miért kell ennyit fáradnom, küzdenem? Tudom, miért! Isten adja, hogy megpróbáljon, mint aranyat a kemencében. Tudom, kiért. Az értem szenvedő Jézusért! Segíts Szent József erőtlenségemen, hogy az élet keresztjeit erős szívvel fogadhassam. Erőslelkű József könyörögj érettünk!
Miatyánk - Üdvözlégy - Dicsőség.

Negyedik nap - Szent József alázatossága
Hétévi távollét után új életet varázsoltál a názáreti kis házba. Családias lelked nagy erénye, a megértő, békés szeretet megsegített. Békességben összefogás, összefogásban erő, erőben győzelem! Isten is oda árasztja kegyelmét, ahol szent szeretetben egy az egész család. Hogyne vetted volna körül a kis Jézust és a Szűzanyát atyai szereteteddel, hiszen Isten adta őket neked őrizetre. Ó Szent József buzdíts bennünket, hogy tudjunk alázatos szívűek lenni, tudjuk egymás hibáit elnézni, szeretetben összefogni s akkor a mi családunkba is beköltözik a názáreti ház édes békéje. Szent József a családok oszlopa, könyörögj érettünk!
Miatyánk - Üdvözlégy - Dicsőség.

Ötödik nap - Szent József tisztasága
Mi tett még olyan erőssé, Szent József? Nem kell sokáig várnom a feleletre, hiszen házad a szüzesség hajléka. A Szeplőtelen Anya a szüzek Szüze, Jézus nyíló liliom lelke pedig a szüzesség isteni forrása. Ilyen szűzi lelkek között szűzies maradt a Te szíved is, ősz hajú szent pátriárka. Meggyőzted magadat s ezzel a világot is, mert a szüzesség kemény, mint az acél. Szüzesség atyja, Szent József, őrizd meg lelkemet a tisztátalanság szellemétől! Ha csábít a sátán, ha zúgolódik a test, fordítsd tekintetedet a tisztaságos Jézus és a Szeplőtelen Anya felé, hogy az ő segítségükkel tiszta maradjon a szívem. Tisztaságos József, könyörögj érettünk!
Miatyánk - Üdvözlégy - Dicsőség.

Hatodik nap - Szent József önzetlensége
A húsvéti ünnepekre Jézussal és Máriával fölmégy Jeruzsálembe, a szent városba, az Úr templomába. Szentek vagytok, mégis együtt mentek a többi emberrel s együtt éneklitek boldog vágyakozással a Messiást váró zsoltárokat. Pedig ti boldogan tudjátok, hogy már megérkezett a Messiás, hogy már köztetek lakik az Üdvözítő. Nem jártok külön utakon, példaadásotok nem nagyzoló, nem tolakodó. Egyszerűen, csendesen siettek Jeruzsálem felé. Alázatos példátok hat. Szent József óvj meg minden feltűnésvágytól, a különcködéstől! Add, hogy önzetlen, alázatos életünk példájával hirdessük a mindenkit boldogítani akaró Krisztus Királyt!
Alázatos lelkű Szent József, könyörögj érettünk!
Miatyánk - Üdvözlégy - Dicsőség.

Hetedik nap - Szent József figyelmessége és aggódása
Jeruzsálemből mentetek hazafelé egy napig. Kerestétek a rokonok, ismerősök között, akkor vettétek észre, hogy nincs veletek a gyermek Jézus. Szent József, aggódva kérdezed a Szűzanyától: hol maradt Jézus? Ó, gyermekért aggódó két szép arc! Hogy űz, hajt a szeretet, míg csak rá nem találtok sok keresés után, három nap múlva a templomban. Szent József aggódó atyai szíve, plántáld az én szívembe is a gyermekeiért reszkető szülői szeretetet, gyermekeim lelkébe pedig öntsd a szülők iránti szerető ragaszkodást! Add, hogy mint Istentől megőrzésre kapott feslő életbimbókat, szeretettel, egyben bölcs szigorúsággal nevelhessem! Segíts meg Isten ítélőszéke előtt a végső leszámoláskor, hogy én is elmondhassam: Uram akiket reám bíztál, mind megőriztem számodra. Szent József, Jézus gondviselő nevelőatyja könyörögj érettünk!
Miatyánk - Üdvözlégy - Dicsőség.
Nyolcadik nap - Szent József halálunk óráján menedékünk

Az örökkévalóság órája megérkezett. Egész életed Isten színe előtt folyt le: nem tekintetted az emberek tetszését, csak arra figyeltél, hogy Istennek tessél. A jutalom nem késett: Jézusnak és tiszta jegyesednek boldogító ölelése közben mentél a mennyei Atya kitárt karjai közé. Dicsőséges Szent József, Te már ott vagy, ahová mindnyájan készülünk. Segíts úgy élnünk, hogy ne az emberek, hanem Isten szent akarata irányítsa cselekedeteinket. Hadd távozzam én is úgy e földi világból, mint Te, áldott Szent József! Küldd el halálos ágyam mellé Jézust és Máriát, hogy az ő társaságukban lépjem át az örök élet küszöbét. Így remélem, hogy az én Uram Jézus Krisztus nem szigorú bírám, hanem szerető testvérem lesz a boldog örökkévalóságon át az örök Istennek, a Boldogságos Szűzanyának, az angyaloknak és szenteknek áldott társaságában. Szent József haldoklók pártfogója, könyörögj érettünk!
Miatyánk - Üdvözlégy - Dicsőség.

Kilencedik nap - Szent József az Anyaszentegyház védőszentje
Szent József atyai pártfogásodat nem csak magamnak kérem. Terjeszd védőpalástodat a Római Katolikus Anyaszentegyházra és annak Jézus vérén megváltott minden tagjára, hiszen az egyház téged választott pártfogójának. Amilyen gondos szeretettel védted a názáreti kis családot, úgy vedd szíved gondjaiba Krisztus Titokzatos Testének nagy szent ügyét. Védd meg minden ellenségtől a hitetlenség és istentelenség minden ártalmától, hadd vezessen minden lelket az örökkévalóság biztos révpartjára. Állj bölcs tanácsoddal a szentséges atya mellé, hogy biztos kézzel vezethesse egyházát a végső diadal felé. Áld meg a püspököket, papokat, hogy gyümölcsözően munkálkodhassanak a lelkek megmentésének szántóföldjén. Töltsd el minden katolikus szívét az egyház iránt hűséges tántoríthatatlan hittel és szeretettel. Az egy akolon kívül élő bárányokat is segítsd vissza a Pásztorhoz, Krisztushoz. Nekem pedig adj ragaszkodó lelkületet, hogy mindig szívemen hordjam egyházam nagy és szent érdekeit, hogy minden erőmmel én is beálljak a nagy arató munkába, hiszen Jézusod maga említette, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Légy velem életem minden küzdelmében, hogy hősiesen helytállva az egyház szent hajóján eljussak az örök boldogság hazájába. Ámen. Szent József az anyaszentegyház védőszentje könyörögj érettünk! Miatyánk - Üdvözlégy - Dicsőség.

Ima Szent Józsefhez
Emlékezzél meg, ó Mária tisztaságos jegyese, kegyelmes pártfogóm, Szent József sohasem lehetett hallani, hogy valaki a pártfogásodat kérte volna és oltalomért hozzád folyamodott volna és vigasztalás nélkül maradt volna. Bizalommal járulok színed elé, hogy magamat bemutassam, lelkem neked ajánljam. Ne vesd meg könyörgésemet, Üdvözítőm nevelőatyja, hanem fogadd kegyesen és hallgass meg. Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Ima kilenced  
Szent Bálint ünnepén
  2022-02-13 08:08:45, vasárnap
 
  Holnap Szent Bálint ünnepén elkezdhetnénk ezt a szép kilencedet, házasságainkért! Áldott estét!

Szentlélek kilenced házaspároknak
Testvérek, ha tehetitek, imádkozzátok velem a Szentlélek kilencedet. (Szénégető István atya elmélkedései)

Bíró László püspök írja:
"A házaspárok sem tudhatják, milyen nehézségek, gondok várnak rájuk, mire lesz szükségük egy-egy konkrét probléma megoldásához. Elsődlegesen nem lakást vagy autót, jó állást vagy lottónyereményt kell kérniük, hanem éber figyelmet a Lélek szavára, erőt és bátorságot a Lélek irányításának követésére, lehetőséget a munkára azokért a javakért, amelyekért meg kell dolgozniuk. Merjünk mindig a Lélek vezetésére hagyatkozni! Ha Isten marad létünk középpontjában, ha létünk Istenre irányul, vagyis ha a Lélek indításait követjük, akkor a dolgok helyükre kerülnek, a Lélek adományai segítségével boldogok és boldogítók leszünk."
A kilenced minden napján:
Az elmélkedést ezzel kezdjük:
Jöjj el, Szentlélek, tölts be minket és családjainkat!
És gyullaszd fel bennünk szereteted tüzét.
Küldd el Szentlelkedet és minden átalakul!
És megújítod a Föld színét.
Könyörögjünk!
Isten, aki híveid szívét a Szentlélek felvilágosítása által tanítottad, add, hogy a Szentlélek által mi is megismerjük, ami helyes, és az Ő vigasztalását mindig érezzük! Égesd, Uram, a Szentlélek tüzével szívünket, hogy tiszta szívvel kedvedben járjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Ének: Jöjj Szentlélek...
Az elmélkedés befejezéseképpen minden nap imádkozzuk ezt:
Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizz meg minket Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud neki ártani. Őrizz meg minket tisztának, őrizd meg tisztának ajkainkat, melyek szent Testedet érintik. Őrizd meg tisztának a szívünket, melyet a szentségi házasság jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segíts minket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjunk. Add meg nekünk ahhoz is az erőt, hogy a szívünket egymás mélyebb szolgálatára megváltoztassuk, és Téged mindenkivel megszerettessünk. Áldd meg életünket bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekünk az örök élet koronáját! Ámen. (Kis Szent Teréz nyomán)
1. nap - Belső fegyelmezettség
Üljünk le... csendesedjünk el. Teremtsünk csendet a földies, csapongó, gyötrődő gondolataink között... Összeszedetten, alázattal és bizalommal Istenhez járulhatunk. Vágyódjunk az Ő tiszta Lelke után. Hangosan vagy csak a szívünk csendjében mondjuk ki a hívó szót: Jöjj el, Szentlélek. Költözz a szívünkbe. Vigasztalj... irányíts...
Kérdezzük meg magunktól: mi az, ami eltávolít a Lélektől? Zavarja valami békémet? Imádkozz tisztánlátásért és erőért, hogy szándékadat megvalósíthasd.
2. nap - A jóság
Jöjj, Szentlélek Úristen! Jöjj el, Jóság Lelke! Ma felnézünk az égre és csodáljuk a Napot... az esőt... mely életet ad jóknak, gonoszoknak egyaránt.
"A mással jóltevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is felüdül" (Péld 11,25). Ha figyelmes vagyok másokkal szemben, Isten is figyelmes lesz velem szemben, és valamilyen formában megadja annak jutalmát. Ha gondoskodom mások szükségleteiről, Isten is gondoskodik rólam. Ha törődöm a gyermekekkel, Isten tulajdon gyermekeként törődik velem. Ha legeltetem az Ő nyáját, Ő is legeltet engem. Ezt Jézus ígérte nekünk.
Félthetem betegesen magamat, amíg aztán valóban beteg leszek, figyelgethetem az érzéseimet, amíg nem érzek már semmit; siránkozhatom gyengeségemen, amíg már nincs erőm a panaszkodáshoz sem. Mindennél többet érne, ha önzetlenül, az Úr Jézus iránti szeretetből elkezdenék törődni azokkal, akik körülöttem élnek.
"Senki sem jó, csak egyedül az Isten" - mondja Jézus. De ha Szentlelke szívembe költözik, az Ő jósága kezd élni bennem és körülöttem. Mitől leszek jó feleség... férj... jobb ember, jobb keresztény... mit jelent ez most nekem?
Kérjük egy imabeszélgetésben az Urat, hogy tisztogasson önzéseinktől, és töltsön el ma a Jóság Lelkével.
Testvérek, hálaadással, ma is szánjunk pár percet a Lélek hívására. Erősíthet az a tudat, hogy többen, sokan imádkozunk együtt.
3. nap - Az erősség
Jöjj, Szentlélek Úristen! Jöjj el, Erősség Lelke! Ma képzeljetek magatok elé egy fát, annak gyökérzetével együtt... Benne az élet rezdüléseinek szilárd tartása, stabilitása van. Erő van benne, de nem erőszakos. Állandó, mégis évszakonként megújul.
"És a ház nem dőlt össze, mert sziklára épült" (Mt 7,25). Isten ma erővel akar felruházni, a kitartás és a hűség lelkületével. Törékenységemben, sebezhetőségemmel hívom a Lelket. Fizikai és lelki fáradalmaimban, vállalkozásaimban vágyakozok az Erős Lélekre, elkezdett munkáimban, hivatásom feladataihoz kérem kegyelmét. Szentlélek, jöjj és erősíts meg engem... frissíts, bátoríts! Ne engedd, hogy beleszürküljek... belefásuljak... reménytelenné váljak hétköznapi rutinjaimban. Kérem az elevenség, éberség, az őszinte benső derű ajándékát.
Erős Lélek, jöjj és Te lélegezz bennem, hogy gerinces, jellemes keresztény legyek. "Jött az áradat, nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze" (Mt 7,27).
Miben lehetek még következetesebb, hol újíthatom meg hűségemet?
Kérjük egy imabeszélgetésben az Urat, hogy akarata szerint erősítsen meg minket és családunkat.
Testvéreim, ma szánjunk egy kicsivel több időt az imára, mint előző napokon.
4. nap - Az ima lelkülete
Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el, imádság Lelke! - A mai elmélkedéshez kezetekbe vehettek egy kisebb edényt vagy kedvenc poharatokat... és maradjatok így elmélkedésünk végéig... Amint szemlélitek, indítsátok fel magatokban az Istennel való érintkezés utáni vágyatokat... nyitott tenyérrel, kezekkel. Hívd a Lelket, hogy töltsön be.
"Kérni fogom az Atyát és másik Pártfogót ad majd nektek, hogy veletek legyen mindörökké" (Jn 14, 16). A Szentlélek az a Valaki, aki személyes erőt ad az embernek ahhoz, hogy rendületlenül helyt álljon a bajban, a terhek alatt. A Szentlélek, mondaná Keresztes Szent János, felemeli a lelkedet Isten örök ünnepébe. Igaz, most még ebben a testben vagyunk és Istentől távol vándorlunk. De ha vágyakozással vándorlunk, imádsággal az ajkunkon, meghalljuk az éneket, amely Isten házára emlékeztet bennünket.
Megkérdezhetném, hogy imádkoztok-e a Lélekhez egyáltalán? De mielőtt ezt kérdezném, biztos, hogy megelőzött a Lélek és már meg is kérdezte tőletek.
Jöjj el Szentlélek és imádkozz bennem! Mi segít engem jobban: a szóbeli ima? A kötött ima? Az egyéni, spontán beszélgetés Istennel vagy a közösségben végzett ima? Szívből imádkozom-e, vagy csak letudom az imaadagokat?
Gyökössy Endre: "Amikor imádkozom, úgy érzem magam, ahogy egy óra érezheti magát, ha érezni tudna: életem rugói a Lélek mozgására fel vannak húzva, testi-lelki erőim lüktetnek, új erőre kapok, járok és mutatok".
Kérjük az imabeszélgetésben az Urat, hogy küldje el - egészen személyesen, nekünk - a Szentlelket... Jöjj el szívembe, testembe-lelkembe Lélek... járj át... éltess... lélegezz bennem... imádkozz bennem.
(szavak nélküli imaidő)
5. nap - A Szentlélek finom érzékenysége
Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el érző Lélek! - Keressünk egy kisebb követ... vegyük a kezünkbe és szemléljük... milyen formája... színe... hőmérséklete... majd rövid időre zárjuk össze tenyerünket, anélkül hogy szorítanánk. Az ima idejére maradhatunk végig zárt tenyérrel, a kaviccsal a kezünkben.
"Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek; elveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom majd belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint járjatok, törvényeimet megtartsátok és meg is cselekedjétek" (Ez 36,26-27). A Lélek úgy vesz körül minket, mint a levegő, amit belélegzünk, vagy ahogy tengerben a víz a halakat. Itt van, körülölel, átkarol... Isten szeretetét hozza közelembe. "Veled vagyok... melletted állok... hátulról támasztalak... előtted haladok... mindennap, a világ végéig".
A betlehemi csoda közénk hozta Istent, de a pünkösd most a szívedbe hozhatja. Isten Országa Jézus tanítása szerint "bennünk van". Figyelmességetekre, érzékeny lelketekre van szüksége ahhoz, hogy szívetekbe lépjen. Igen, jöjj, költözz hozzánk, élj bennünk, Szentlélek!
Figyelek az Úrra? Érzékeny vagyok indításaira, sugallataira? Elég alázatos vagyok, a csend barátja? Hogy vagyok az előzékenységgel? Bűnbánat, elfordulás a bűnöktől... fokozatos odafordulás a Szentlélekhez - ez jelenik meg cselekedeteimben?
Az imabeszélgetésben kérjjétek az Urat, hogy szíveteket fordítsa magához. - Jöjj Szentlélek, fordítsd szívemet a Szeretet forrása felé.
Testvérek, a mai napon is elmélkedjünk, imádkozzunk együtt!
6. nap - A szeretet adománya
Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el, Szeretet Lelke! Jöjj Szentlélek, áraszd szét a mennyből szereteted sugarát! - Ma egy virágot szemléljünk... kint a természetben, a kertben vagy egyszerűen az utcán... formájával, színeivel, szépségével és illatával lásd, hogy érted van itt, neked teremtette Isten. Ha elég nyitott vagy rá, egy élményt, életet fog nyújtani ma ez a virág.
"A Lélek gyümölcse: szeretet" (Gal 5,16). A Szentlélek a szeretet Lelke, pünkösd pedig a szeretet legfölségesebb kinyilatkoztatása. A Szentlélek: szeretet. De milyen szeretetről van szó? Elsősorban nem a mi Isten iránti szeretetünkről, hanem Isten szeretetetéről, mely a testvérem iránti szeretetre indít.
Tapasztalom-e Isten szeretetét? Kivel kell megújítanom a kapcsolatomat?
Jöjj Szentlélek, jöjj Szentlélek Úristen, jöjj, örök Szeretet, taníts meg engem mindig szeretni, elsőnek szeretni, viszonzás nélkül is szeretni, megbocsátani és bocsánatot kérni.
"Veni Sancte Spiritus" - "Jöjj Szentlélek, töltsd el híveid szívét és gyújtsd meg bennük szereteted tüzét". Az imabeszélgetésben kérjem az Urat, mutasson rá életem azon területeire, ahol szükségem van Isten szeretetére - és ahol jobban szerethetek másokat.
7.nap - Béke és öröm
Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el Béke, jöjj el Öröm Lelke! - Ma a képzelő erőnk segítségével szemléljünk egy folyót... Hogy képzeled el? Gyorsfolyású? Lassú? Üdítő, tiszta víz... ahogy szalad, zenéje lecsendesíti az emberi elmét és benső békére vezet el.
"A tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek" (ApCsel 13, 52).
"A szívetek örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek senki" (Jn 16,22).
A tanítványok öröme, amely a feltámadt Úrral való találkozásból fakad, a Szentlélek által válik maradandóvá, hiszen a Lélek tudatosítja bennük, hogy Jézus győzött a világ és a világ fejedelme felett (Jn 16,11).
Az Isten Országa öröm és béke a Szentlélekben. Miközben hívjuk a Szentlelket, az Öröm Lelkét, dicsőítsük a Teremtőt és a Megváltót énekkel, imádsággal! Dicsőítéskor öröm költözik a lelkünkbe a Szentlélek által! Mert mi is az igazi öröm? Nem más, mint az, hogy Isten szeret bennünket! A vidám szív jót tesz a testnek (Péld. 17. 22), örüljünk hát az Úrban! Ez a hitünk.
De a mindennapokban? Milyen sokszor vagyunk elfoglalva problémáinkkal, a gondok nyomasztanak és a bajtól való félelem szorongást okoz. Szemünk a valós nehézségeket szemléli. Ehhez kell a Szentlélek! Eljön és azt súgja: lásd az örömöket is. Mindennap meglátogatlak örömömmel, hogy elvegyem félelmeidet.
Ma mikor éreztem az örömet, mi történt akkor? Mik az én örömeim? Szereztem/szerzek/-e ma valakinek én is örömet?
II. János Pál halálos ágyán mondta: "Legyetek derűsek! Én az vagyok."
Jöjj Szentlélek, Békesség Lelke! Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke, töltsd el lelkemet isteni örömöd boldogságával, hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait kegyelmeddel elviseljem és örömmel szolgáljalak Téged!
Az imabeszélgetésben hozzátok Jézus elé szorongásaitokat, feszült érzéseiteket... és kérjetek Tőle békeséget és Örömet.
Testvéreim, kitartás!
8. nap - Az apostoli lelkület
Jöjj el, Szentlélek! Jöjj, Küldetés Lelke! - Ma elmélkedésünkhöz a tüzet, a tűz lángjainak képét hívjuk segítségül. Maga elé képzelheted egy tábortűznek a lángjait... emberek a tűz köré gyűlve, beszélgetnek, nevetnek... jó hangulatban körbeülitek a tüzet... lásd színeit... hallgasd hangjait... érezd annak melegségét, fényét testeden végig áramlani...
"Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon" (Lk 12, 49). A tűz a Szentlélek jelképe. Isten, amikor szövetséget kötött Ábrahámmal, "lángoló fáklya" formájában tette magát Ábrahám számára láthatóvá. Amikor pedig kinyilatkoztatta titokzatos nevét, "Jahve", "Én vagyok", égő csipkebokorból szólt Mózeshez. Keresztelő Szent János hirdette, hogy az eljövendő Messiás Szentlélekkel és tűzzel fog bennünket megkeresztelni (vö. Mt 3, 11). A Szentlélek lángnyelvek formájában jött le az apostolokra (vö. ApCsel 2, 3), és olyan belső tűzzel töltötte el őket, hogy lelkes szavaikkal le tudták dönteni a különböző nyelvek válaszfalait, és a sokféle nyelvű hallgatóságban mindenki megértette őket. A Szentlélek tüze hatására a sokféle ember eggyé kovácsolódott. A tűz képével arra tanít bennünket az Isten, hogy Jézus barátai, akiket a Szentlélek tölt el, nem lehetnek frigid, hideg emberek. Azoknak, akiket a Lélek gyújtott meg, szenvedélytől, lelkesedéstől kell égniök.
"Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig" (ApCsel 1, 😎. A bérmálásban megkaptuk a Szentlelket. Tanúk lettünk... Jézus életének, szavainak és cselekedeteinek tanúi.
Jöjj Szentlélek, érints, égess a Te tüzeddel. Tüzesíts, frissíts, gyógyíts engem... jöjj, hogy a feltámadott Krisztus reményében élhessek... hadd égjek, világítsak. Szent Bernát életelve volt "ardere et lucere", "égni és világítani".
Tüzes lelkű vagy? Lelkes? Lelkesítesz? Kik lelkesítenek engem? Kiket kellene lelkesítenem?
Az imabeszélgetésben vizsgáljátok meg az Úr előtt, mi tesz titeket hideggé...esetleg közömbössé... és kérjétek a kegyelmet tőle és az apostoli lelkületet a misszió és evangelizálás feladataihoz.
9. nap - A Szentlélek házanépe
Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el, Egyház Lelke! Jöjj el, minden közösség Lelke! - Képzelj magad elé ma egy nagy hálót... alaposan szemléld végig gondolatban... lásd a párhuzamos szálait, melyek a csomóknál összefutnak és találkoznak. A háló, mely megtart... véd... kifog.
"Mindannyiunkat egy Lélek itatott át" (1Kor 12,13). Mi valamennyien, miután egy és ugyanazon Lelket kaptuk, valamiképpen egymással és Istennel eggyé válunk. Sokan vagyunk, de a Szentlélek által egyekké lehetünk. Így vagyunk az Atya szeretetében és Jézus Krisztusban egyek. A Szentlélek mindenkit lelki egységbe forraszt. A lélek az egység Lelke. Ezért kedveli a liturgia a "Szentlélekkel egységben" imaformulát.
Urunk Jézus, szentelj meg minket, családunkat, közösségünket Szentlelked által!
A Szentlélek a közösség megteremtője. Igazi közösség csak ott van, ahol a Szentlélek munkálkodik. Minden társadalmi közösség, a Szentlélek Isten kívül, csak érdekközösség, amely csak addig áll fenn, amíg az érdekek fennállnak, és azonnal megszűnik, amint az érdekek meggyöngülnek. A baráti, családi, egyházi közösségben csakis Jézus nevében és a Szentlélek által lehetünk egyek. A Szentlélek által mondhatjuk ki a közösséget létrehozó és fenntartó szavakat: szeretlek... fontos vagy... köszönöm neked... bocsáss meg nekem... maradjunk együtt!
Jöjj el, közösség Lelke! Jöjj el, Egység Lelke!
Hol vannak legfontosabb kapcsolódási pontjaink a családtagjaimmal? Kik számomra a legfontosabbak? Hogyan törekszem arra, hogy a szeretet egyre növekedjen közöttünk és igazi közösséggé kovácsolódjunk? Támasz vagyok másoknak? Gyógyír? Vigasz? Kikért élek?
Az imabeszélgetésben hozzátok az Úr elé mindazokat, akiket szerettek, akikkel egy családba, közösségbe tartoztok... és akikért felelősséggel tartoztok.
Testvérek, köszönöm, hogy ebben a kilencedben együtt elmélkedünk, imádkozunk. Áldott szép életet nektek és családjaitoknak, szeretteiteknek!
 
 
0 komment , kategória:  Ima kilenced  
Imádság ajándékba !
  2021-12-25 10:25:26, szombat
 
 
Karácsony ünnepére ,ha szeretnél valakiért imádkozni itt velem közösen egy imakilenced keretében.
Nagykarácsony napjától (december 25.) mondjuk január 2-ig.
Karácsonyi imakilencedünk közös imádsága .
1- nap


Megváltó Jézus!
Szíved legmélyebb vágya, hogy mutasd isteni Önmagadat nekünk.
Milyen nagyon akartál találkozni velünk , hogy értünk a földre megszülettél !
E vágytól hajtva közénk érkeztél de nem királyi pompában , hanem egy szegény és gyönge gyermek alakjában.

Mennyire óhajtod , hogy karjainkba vegyünk Téged , gyöngéd szeretettel lessük vágyaidat , és megtegyünk érted mindent , amit csak tudunk ! Segíts bennünket isteni kegyelmeddel , hogy szívünk örökké a Tiéd legyen!

Add , hogy odaajándékozzuk Neked szolgálatunkat szüntelenül , hogy Országod növekedjék a mi szeretett - áldozatunk által itt a földön ma is ! Segíts , hogy imádságain és a szívekben való növekedésért vállalt szolgálataink bennünk is kiformáljanak Téged , hogy tükrözhessük isteni arcodat!

Amint Te velünk, úgy vágyunk mi is találkozni Veled : "Jöjj el Urunk Jézus !"
Értünk megtestesül Jézus , légy hozzánk irgalmas és segíts meg bennünket alábbi kéréseikben: ...... ........... ..............( személyes szándék befoglalása)
Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Ima kilenced  
Kilenced a Tisztítótűzben szenvedő lelkekért
  2021-10-26 19:29:13, kedd
 
 
2Nap

9 napon át minden nap imádkozzuk végig összeszedett, áhitatos lélekkel:

,,Drága Jézusom, Megmentőm, oly sokszor megérdemelném, hogy a pokolra jussak bűneim miatt, és milyen nagy fájdalom lenne a felismerés, hogy a kárhozatomat csak és kizárólag magamnak köszönhetem. Megköszönöm Jóságos Türelmedet, és mindazt az utat, amit Megszenvedtél értem. Istenem, mindenekelőtt szeretlek Téged, és szívből sajnálom, hogy megbántottalak Téged, hisz Te vagy a Végtelen Jóság. Inkább meghalnék, mint hogy megbántsalak Téged. Kérlek add meg nekem a bűntől való tartózkodás Kegyelmét. Könyörülj rajtam és mindazon lelkeken, akik a Tisztítótűzben szenvednek. Mária, Istennek Szent Anyja, kérlek járj közbe értük égi hatalmad által."

Miatyánk
Üdvözlégyet

Ima a Szenvedő Megváltónknak, felajánlva az Áldott Lelkekért, akik a Tisztítótűzben vannak:
,,Ó Drága Jézus, minden vérrel verejtékezett Szent Könnycsepped által, melyeket a Getsemani kertben hullattál, légy irgalmas ezen Áldott Lelkeken. Könyörülj rajtuk.
Ó Drága Jézus, a fájdalmak által, melyet megostorozásod során szenvedtél, könyörülj rajtuk.
- Ó Uram, könyörülj rajtuk!
Ó Drága Jézus, tövissel való koronáztatásod kínzó fájdalmai által, könyörülj rajtuk.
- Ó Uram, könyörülj rajtuk!
Ó Drága Jézus, a kereszt cipelésének fájdalmai által, melyet a Kálvária hegyen szenvedtél el, könyörülj rajtuk.
- Ó Uram, könyörülj rajtuk!
Ó Drága Jézus, mindazon fájdalmak által, amelyet gyötrelmes keresztrefeszítésed által szenvedtél el, könyörülj rajtuk.
- Ó Uram, könyörülj rajtuk!
Ó Drága Jézus, mindazon fájdalmak által, melyeket a Kereszten szenvedtél el, könyörülj rajtuk.
- Ó Uram, könyörülj rajtuk!
Ó Drága Jézus, a fájdalom által, melyet Szent Lelked kilehelése során megszenvedtél, könyörülj rajtuk.
- Ó Uram, könyörülj rajtuk!
(Itt soroljuk fel azoknak a nevét, akiknek Lelke a Tisztítótűzben van, és akikért imádkozunk)
Befejezés:
Áldott Lelkek, imádkoztam értetek, könyörögtem értetek, akik ti oly kedvesek vagytok az Isten szemében, és Akit sosem veszíthettek már el, könyörögjetek értem, nyomorult bűnösön, akit még fenyeget a kárhozat veszélye, így az is, hogy egy örök életre elveszítsem Istent. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Ima kilenced  
     1/12 oldal   Bejegyzések száma: 119 
2024.04 2024. Május 2024.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 19 db bejegyzés
e év: 62 db bejegyzés
Összes: 8767 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 502
  • e Hét: 502
  • e Hónap: 17824
  • e Év: 86854
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.