Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/72 oldal   Bejegyzések száma: 714 
Te ismersz minden emberi nyomorúságot
  2021-07-30 07:20:18, péntek
 
  Te ismersz minden emberi nyomorúságot

Úr Jézus Krisztus,
szegény voltál és nyomorult, fogoly és elhagyatott, akárcsak én.
Te ismersz minden emberi nyomorúságot,
velem maradsz akkor is, ha senki sem áll mellém,
nem felejtesz el, megkeresel,
azt akarod, hogy megismerjelek, és hozzád térjek.
Uram, hallom hívásod, s követlek.
Segíts nekem!

Szentlélek,
add, hogy higgyek olyan hittel,
mely megmenekít a kétségbeeséstől s a bűntől;
add, hogy Istent és az embereket olyan szeretettel szeressem,
amely eltöröl minden gyűlöletet és minden keserűséget;
add, hogy olyan reménységgel reméljek,
amely megszabadít a félelemtől és a csüggedéstől.
Taníts Jézus Krisztust megismernem és akaratát cselekednem.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Lemondó pesszimista?
  2021-07-29 21:14:35, csütörtök
 
  Lemondó pesszimista?

A világban élsz, Isten helyezett téged ide, ebbe a világba, a mulandóság közepébe, s itt kell Isten akaratát cselekedned. Örülj annak, aminek örülhetsz, de ne kösd szívedet a világhoz, a szíved az örökkévalóságé, a szíved Istené.
Félreértené az ember a szöveget (János első levele 2,17), ha azt gondolná, hogy a keresztények pesszimisták, akik bármire tekintenek, a mulandóságukra gondolnak, és elcsüggednek.
Bizonyos, hogy a keresztények a világgal kapcsolatban pesszimisták, mert nem várnak túl sokat a világtól, nem rajonganak a kultúráért, ugyanakkor optimisták azzal kapcsolatban, ami a világban Istentől van, tudják, hogy Isten nekik ajándékozza az örökkévalóságot, ezért ők örvendező, derűs emberek - persze ebben a derűben mindig benne van egy kevés bánat és világfájdalom is. A keresztény ember a világban tevékenykedik. Itt kell a dolgokat megragadnia, együtt munkálkodnia, itt kell hatnia s tennie Isten akaratát, s ezért nem lehet lemondó pesszimista, hanem olyan valaki, aki keveset remél a világtól, és ezért már a világban is örvendező és derűs, mert számára az az örökkévalóság bevetett földje.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A világi és a keresztény valóság
  2021-07-29 21:04:29, csütörtök
 
  A világi és a keresztény valóság

A keresztény valóság nem azonos a világival, a természeti a természetfelettivel, a kinyilatkoztatott az értelemszerűvel, hanem közöttük sokkal inkább az az egység áll fenn, amely egyedül a Krisztus-valóságban - vagyis e végső valóságba vetett hitben - jön létre. Ez az egység azáltal ismerhető fel, ha a világi és a keresztény valóság stb. kölcsönösen kizárják annak a lehetőségét, hogy az egyik a másikkal szemben mereven függetlenné váljon, s ha egészséges vitában maradnak egymással, és éppen ezáltal tehetnek bizonyságot közös valóságukról, a Krisztus-valóságban létrejövő egységükről. Ahogyan Luther a világi valósággal érvelt a római egyház megszentelésével szemben, ugyanúgy szükséges, hogy a világi valóságnak - abban a pillanatban, amikor fennáll függetlenedésének veszélye, ahogyan az nem sokkal a reformáció után történt, s a kultúrprotestantizmusban tetőzött - azonmód vitatkozva ellentmondjon a keresztényi, a ,,szent" valóság. Mindkét esetben ugyanarról van szó, nevezetesen, hogy rá kell mutatni a Jézus Krisztusban létező isteni és világi valóságra.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Az ember emberként Isten előtt
  2021-07-28 07:21:05, szerda
 
  Az ember emberként Isten előtt

Az egyháznak nincs kétféle parancsolata: egy a világ számára, egy másik pedig a keresztény
gyülekezet számára, hanem parancsolata Istennek a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott egyetlen parancsolata, amelyet az egész világ számára hirdet.
Ezt a parancsolatot hirdeti az egyház, amennyiben Jézus Krisztusról mint az ő gyülekezetének és az egész világnak az Uráról és Üdvözítőjéről tesz bizonyságot, és ezzel az ő közösségébe hív. Jézus Krisztus az Atya örökkévaló Fia mindörökké: ez azt jelenti, hogy egyetlen teremtmény sem gondolható el és lényegében nem érthető Krisztus nélkül, aki a teremtés közvetítője. ...
Jézus Krisztus, az emberré lett Isten - ez azt jelenti, hogy Isten testet öltve minden emberi sajátosságot elfogadott, hogy az isteni lényeg ettől fogva emberi alakban található meg, és nem másként, és Jézus Krisztusban az embert felszabadítja arra, hogy Isten előtt valóban ember legyen.
A ,,keresztény" minőség már nem az emberen túlit jelenti, hanem az emberi mivoltunk közepén kíván létezni. A ,,keresztényi" mivolt nem öncél, hanem abban áll, hogy az ember Isten előtt emberként élhet, és így is kell élnie.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A kereszténység összegzése
  2021-07-26 07:49:17, hétfő
 
  A kereszténység összegzése

Nem a vallás tesz minket jóvá Isten előtt, hanem egyedül Isten tesz minket jóvá, az ő tettén
múlik minden, amely előtt minden követelésünk semmivé válik. A kultúra, ahogy a vallás is, Isten ítélete alatt áll. Erkölcsösségünk és vallásosságunk indítékai lelepleződnek. Az Örökkévaló felett akartunk uralkodni, és most rabszolgák vagyunk. Csak egyetlen menekvésünk marad: Isten útja, amely a kegyelem. ... Nem vallás hanem kinyilatkoztatás, kegyelem és szeretet, nem az Istenhez vezető út, hanem Isten útja az emberhez - ez a kereszténység összegzése. Ez számunkra a nagy csalódás és a még sokkal nagyobb remény. Érdemeinknek, büszkeségünknek, becsületünknek ezzel természetesen befellegzett. Kezdetét veszi viszont Isten kegyelme, Isten dicsősége és tisztelete. Nem a mi vallásunk - még a keresztény sem! -, hanem Isten kegyelme a döntő, ez az egész kereszténység üzenete. Nem a mi koldulásra nyújtott kezünk a lényeges, hanem az, amivel Isten megtölti azt. Ez azt jelenti, hogy először is nem mi, nem a mi cselekedeteink, hanem Isten és Isten cselekedetei számítanak. A mi cselekedeteink annyiban számítanak, amennyiben teret engednek Isten cselekedeteinek, s amennyire lehetővé teszik, hogy Isten kegyelme kegyelemként működjön. Nem magunkra alapozzuk reménységünket, hanem Istenre. De mikor lehetne reménységünk szilárdabb, mint amikor Istenre alapozzuk?

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Illúzióink nagy zavara
  2021-07-24 07:11:24, szombat
 
  Illúzióink nagy zavara

Az a gondolat, hogy létezik az örök és a végtelen, mulandó lelkünkből félelmet vált ki. Lelkünk szeretne felülemelkedni önmagán, keresi a múlhatatlant. Saját maga is múlhatatlan akar lenni, de nem tudja, hogyan is kezdjen hozzá... A léleknek ebből a nyugtalanságából nőttek ki a filozófia és a művészet hatalmas művei: Platón és Hegel filozófiai rendszerei, Michelangelo Ádámja, Beethoven Qvartettjei és szimfóniái, a gótikus dómok, Rembrandt képei vagy Goethe Fausztja és Prometheusza. Mindnyájunkat magával ragadta az örök, a múlhatatlan gondolata... Az össze próbálkozásunk közül, hogy szívünk félelméből és nyugtalanságából eljussunk az örökkévalóhoz, a leginkább nagyszabású - s egyúttal zsenge - a vallás... Az ember megtalálta a fényhez, az örömhöz és az örökkévalósághoz vezető utat. Az emberi nem büszkén mutathatna lelkének ezen virágaira, ha egyvalami nem lenne, nevezetesen az, hogy az Isten Isten és a kegyelem kegyelem (Rómabeliekhez írt levél 11,6).
Ebből fakad illúzióink és kultúramámorunk zavara, az a nagy zavar, melyet maga Isten okoz, és a bábeli toronyépítés régi mítosza szemléltet. Utunk az örökkévaló felé megszakadt, lezuhanunk a mélybe, amelyből jöttünk, filozófiánkkal, művészetünkkel, erkölcsiségünkkel és vallásunkkal együtt. Mert egy másik út nyílik meg előttünk, Isten útja az emberhez.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A szuverén Istenről szóló üzenet
  2021-07-23 21:30:02, péntek
 
  A szuverén Istenről szóló üzenet

A keresztyénség egyházellenes csírát rejt magában, mert túlságosan is kézenfekvő, hogy az Istennel szembeni elvárásainkat pusztán a keresztyénségünkre és a vallásosságunkra akarjuk alapozni, ezzel azonban teljességgel félreértjük és eltorzítjuk a keresztyénség lényegét. A keresztyénségnek azonban mégis szüksége van az egyházra, ez a paradoxon. És ebben áll az a hatalmas felelősség, amelyet az egyháznak viselnie kell. Az erkölcs, a vallás és az egyház azt az irányt mutatja, amely az embertől vezet Isten felé, Krisztus azonban egyes-egyedül arról az irányról beszél, amely Istentől vezet az emberhez, nem az emberi útról Istenhez, hanem Isten útjáról az emberhez. Ezért olyan alapvetően elhibázott, ha a keresztyénségben valami új erkölcsiséget keresünk.
Krisztus alig adott ténylegesen olyan etikai előírásokat, amelyek a korabeli zsidó rabbinikus vagy pogány irodalomból ne lennének igazolhatók. A keresztyénség lényege a szuverén Istenről szóló tanítás - akit egyedül illet tisztelet az egész világon - az örök Másikról, a Világidegenről, aki lénye ősalapjából szeretetben könyörületes az emberhez, aki egyedül adja meg neki a tiszteletet, aki megteszi az emberhez vezető utat, hogy ott is keresse az ember tiszteletének edényeit, ahol az ember már semmivé válik, ahol elnémul, és egyedül Istennek ad teret.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Megbocsátás kezdet és vég nélkül
  2021-07-23 07:00:49, péntek
 
  Megbocsátás kezdet és vég nélkül

Olyan könnyen vesszük a kapcsolatainkat más emberekkel. Teljesen eltompulunk, és azt gondoljuk, hogy ha valakivel szemben nincsenek haragos gondolataink, akkor az ugyanaz, mint ha megbocsátottunk volna neki - és közben nem vesszük észre, hogy semmi jót nem gondolunk róla -, hiszen a megbocsátás azt jelenthetné, hogy csupa jót gondolunk róla, hogy hordozzuk őt ott, ahol csak tudjuk. És éppen azt kerüljük el, hogy hordozzuk a másik embert; csak ballagunk mellette, megszokjuk a hallgatását, és egyáltalán nem vesszük komolyan. De pont a hordozás a lényeg, hogy a másikat minden tekintetben hordozzuk, minden nehéz és kellemetlen tulajdonságával együtt - a jogtalanságát, az ellenem elkövetett bűnét. Hallgatni, hordozni és meg nem szűnően szeretni - ez közelítené meg a megbocsátást. ...
A megbocsátás kezdet és vég nélküli, naponta, szüntelenül történik, mert Istentől jön. Ez felszabadít bennünket minden görcsösségtől a másikkal való együttlétben, mert ilyenkor önmagunktól szabadulunk meg, feladhatjuk minden saját jogunkat, és egyedül a másiknak segíthetünk és szolgálhatunk.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Az érzéseknek eleveneknek kell maradniuk
  2021-07-22 21:17:50, csütörtök
 
  Az érzéseknek eleveneknek kell maradniuk

Az utóbbi időben gyakran foglalkoztatott a kérdés, hogy tulajdonképpen miként magyarázható az, amit általában a durva behatásokkal szembeni hosszabb távú eltompulásnak neveznek. ... A válasz, hogy ez a természetünk önvédelme, számomra nem kielégítő. Sokkal inkább azt hiszem, hogy ezekben a helyzetekben lehetséges az is, hogy tisztán és józanul megragadom saját korlátozott feladataimat és lehetőségeimet, ami teret nyit a felebarátom iránti valódi szeretetnek. Mindaddig, amíg az élénk fantáziát felkorbácsolja valami, a felebarát iránti szeretet homályos és nem kellően konkrét. Ma már nyugodtabban nézem az embereket, a bajaikat, elesettségüket, s így jobban tudok segíteni nekik. Ezért elfásulás helyett inkább letisztulásról beszélnék. De természetesen újra és újra komoly feladat, hogy az egyiket át tudjam változtatni a másikká. Nem hiszem azonban, hogy az ilyen helyzetekben szemrehányásokat kellene tennem magamnak azért, hogy az érzéseim idővel már nem olyan hevesek és feszítőek. Mindazonáltal mindig tudatában kell lenni annak a veszélynek, hogy szem elől téveszthetjük a helyzet egészét, s hogy az intenzív érzéseknek a letisztulás során is elevennek kell maradniuk.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Az erkölcsi emlékezőképesség
  2021-07-22 07:43:16, csütörtök
 
  Az erkölcsi emlékezőképesség

Újból és újból átélem, milyen rejtélyes dolog az - mind magamnál, mind másoknál - , hogy olyan gyorsan elfelejtjük egy bombázás éjszakájának benyomásait. Már néhány perccel utána szinte minden eltűnik abból, amit korábban gondoltunk, mintha elfújták volna. Luthernél elég volt egy villámcsapás, hogy egész életének évekre terjedő fordulatot adjon. Hol van ez az ,,emlékezőképesség" manapság? Vajon nem az ,,erkölcsi emlékezőképesség" elvesztése - milyen rémes szó! - az oka annak, hogy romokban vannak a kapcsolatok, a szerelem, a házasság, a barátság, a hűség? Mindent elfelejtünk, amit megígértünk, semmi sem biztos. Minden rövid távra szól, rövid életű. De az olyan értékek, mint az igazságosság, az igazság, a szépség és minden jelentős teljesítmény időt igényelnek, állhatatosságot, ,,emlékezőképességet", mert különben elsorvadnak. Aki nem hajlandó a múltért felelősséget vállalni és a jövőt alakítani, az ,,feledékeny", s nem tudom, hogy az ilyen embert mivel lehetne megragadni és komolyan elgondolkodtatni. Mert ha abban a pillanatban van is hatásuk, a szavak a feledékenység homályába vesznek. Mit lehet ezzel kezdeni? Ez a keresztyén lelkigondozás egyik nagy problémája.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
     1/72 oldal   Bejegyzések száma: 714 
2021.07 2021. Augusztus 2021.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 1256 db bejegyzés
Összes: 30788 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 200
  • e Hét: 200
  • e Hónap: 200
  • e Év: 348198
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.