Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/31 oldal   Bejegyzések száma: 306 
Jézus megtisztító ereje
  2024-06-03 23:31:44, hétfő
 
  Jézus megtisztító ereje

Lekció: Lukács 8:40-48
Textus: Lukács 8:48

Annakidején amikor résztvettem mezei munkákon mindig jól esett utána a mosakodás. Jól esett lemosni magamról a port és az izzadtságot.
Ugyanez igaz lelkileg is. Ha beszennyezett a bűn, jó érzés megtisztulni, kívül-belül, hogy tiszta legyen a lelkiismereted az Úr előtt. Isten előtt igazán tisztának lenni nemcsak azért fontos, mert így érzed jól magad, hanem azért is, mert az örökkévaló sorsod függ tőle. A bűn elidegenít minket a szent Istentől, aki nemcsak a viselkedésünket ítéli meg, hanem még a bűnös gondolatokat is, amelyek mindnyájunkban megvannak. Ha Krisztuson kívül, bűneinkben halunk meg, az Ő igazságos ítéletével és haragjával kell szembenéznünk. Tehát mind az érzéseink, mind az Isten előtti örökkévaló helyzetünk szempontjából döntő fontosságú, hogy megértsük, hogyan tisztulhatunk meg a bűneinktől.
Azoknak, akik bíznak Jézus Krisztusban mint bűneik elhordozójában és elszenvedőjében, a Biblia azt ígéri: "Nincs tehát most már kárhoztatás azok számára, akik Krisztus Jézusban vannak" (Róma 8:1). Ő hordozta el értünk Isten haragját, így nem kell félnünk az ítélet napjától. De még mindig folyamatosan, naponta alkalmaznunk kell a kereszt jótéteményeit a szívünkben, hogy tiszta lelkiismeretet tartsunk fenn. Gondolatban, szóban és tettben elkövetett bűnöket kell elé vinnünk, és az Ő tisztító vérét kell alkalmaznunk magunkra. Ha ezt nem tesszük rendszeresen, akkor eléggé mocskosnak kezdjük érezni magunkat. Mindnyájunknak szükségünk van a megtisztulásra, mert mindnyájan beszennyeződtünk a bűntől.
Jézus életének egy eseménye, amikor meggyógyított egy vérzésben szenvedő asszonyt, példázatot ad arra, hogyan tisztulhatunk meg a bűneinktől. A lecke egyszerűen megfogalmazható:
Ha meg akarsz tisztulni, ragadd meg Jézust hittel.
Ez a történet három egyszerű igazságot fogalmaz meg: Először is, hogy mindnyájunknak szükségünk van a megtisztulásra; másodszor, hogy Jézusnak elegendő hatalma van ahhoz, hogy megtisztítson minket, és harmadszor, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy megkapjuk az Ő tisztító erejét.
1.Mindnyájunknak szükségünk van arra, hogy megtisztítva legyünk a tisztátalanságtól.
Ez az asszony 12 éven át szenvedett valószínűleg méhvérzéstől. Ez fizikailag gyengévé tette és kényelmetlenül érezte magát. De a fizikai szenvedés kisebb volt a problémájának vallási, társadalmi és érzelmi vonatkozásaihoz képest. Mózes törvénye szerint (3Mózes 15:19-31) az asszony szertartásilag örökké tisztátalan volt. Aki hozzáért, az tisztátalanná vált, így még a saját családjának is távol kellett tartania magát tőle, hacsak nem akartak beszennyeződni. Bármi, amin feküdt vagy ült, tisztátalanná vált, így bárki, aki megérintette ezeket a tárgyakat, szintén tisztátalanná vált. Ha a férjének viszonya volt vele, akkor egy hétig tisztátalan volt.

Különösen egy nő számára a családjával és a barátaival való kapcsolatok jelentik az életet. Abban a kultúrában az egész élet a különböző vallási ünnepek és a templomi ünnepségek körül forgott, nem is beszélve a heti zsinagógai összejövetelekről. Ez a szegény asszony számkivetett volt, el volt vágva a családjától, a barátaitól és a kultúrájától.
Nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy a problémája minden pénzét felemésztette. A Márk 5:26 szerint "sokat szenvedett sok orvos keze által, és mindenét elköltötte, amije volt, és egyáltalán nem segítettek rajta, hanem még rosszabb lett az állapota". Lukács, az orvos, egy kicsit kedvesebb a szakmájával szemben. Ő egyszerűen azt állítja, hogy a nőt senki sem tudta meggyógyítani (Lukács 8:43; egyes kéziratok hozzáteszik, hogy minden pénzét elköltötte, de kihagyják, hogy rosszabbul lett).
Amikor Márk arról számol be, hogy sok orvos keze által sokat szenvedett, nem viccelt. A Talmud tizenegy különböző gyógymódot javasol, többek között olyan pohár bor ivását, amely gumiból, timföldből és kerti krókuszokból készült port tartalmazott. Egy másik főzetet borban főzött perzsa hagymából készítettek (Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah [Eerdmans], 1:620). Mindet kipróbálta, de egyik sem vált be. És mint napjainkban az orvosoknál, nem volt visszatérítés, ha a gyógymód nem vált be. Az asszony leszegényedett.
Ennek az asszonynak a szertartásbeli beszennyeződése szemléletes képe annak, hogy a bűn hogyan szennyez be mindnyájunkat. Távolságot teremt köztünk és Isten között, valamint távolságot a családunktól és barátainktól. Gyakran, akárcsak az asszony problémája, a mi bűnünk is kínos dolog. Inkább nem beszélünk róla, vagy nem szeretnénk, ha bárki tudna róla. Megköszörüljük a torkunkat, és megpróbálunk témát váltani, ha bárki olyasmiről mer kérdezni, ami esetleg napvilágra hozná a bűnünket.
Mint ennek az asszonynak a problémája, a bűn is gyakran költséges. Az olyan bűnök, mint a részegség, a kábítószerrel való visszaélés és a szerencsejáték, szegénységbe taszíthatnak egy családot, és az embernek a munkahelyébe, az egészségébe és az életébe kerülhet. A sürgősségi osztályok tele vannak a bűn áldozataival - megverték, bántalmazták, megerőszakolták, leszúrták vagy lelőtték őket a harag, a kapzsiság és az emberi élet semmibe vétele miatt.
Mint ennek a nőnek a betegsége, a bűn is leépítő hatású. A betegsége egyre gyengébbé tette őt, elszívta az erejét és az életerejét a testéből. Így működik a bűn is az emberi szívben, először talán szinte észrevétlenül kezdődik, de ahogy folytatódik, úgy szívja el az erőnket, és vezet minket a lassú, de biztos halál felé.
És mint ennek az asszonynak a betegsége, a bűn is reménytelen probléma az Úr nélkül. Akárhogy is próbálkozunk, nem tudjuk kiszabadítani magunkat a csápjai közül. Mintha egy jeges lejtőn másznánk felfelé, egy ideig úgy tűnik, hogy haladunk, de aztán megcsúszunk és visszazuhanunk a mélybe. Lehet, hogy összehasonlítjuk magunkat másokkal, és azt gondoljuk, hogy nem is vagyunk olyan rosszak. De amikor felismerjük, hogy a szent Istennel kell összehasonlítanunk magunkat, ha be akarunk kerülni az Ő mennyországába, kétségbeesünk. Nincs emberi gyógyír. Bűnünk beszennyezett bennünket; meg kell tisztulnunk; nem tudjuk megtisztítani magunkat; semmi, amit megpróbálunk, nem tud megszabadítani bennünket bűnösségünktől. Mit tehetünk?
2.Jézus az egyetlen, aki megtisztíthat minket minden bűntől.
Nem tudjuk, hogy ez az asszony mennyit tudott Jézusról, de része volt annak a sokaságnak, amely a gyógyulás reményében követte őt. Ez az eset valószínűleg Kapernaumban vagy annak közelében történt, így az asszony valószínűleg hallott róla és tanúja volt néhány csodának, amelyet Jézus ott tett. Talán ismert olyanokat is, akik meggyógyultak, pusztán azáltal, hogy megérintették őt (Lukács 6:19). Ezért elhatározta, hogy elmegy, és megpróbálja megérinteni Őt, azt gondolván: "Ha csak megérintem a ruháját, meggyógyulok". (Márk 5:28).
Jézus a tengerparton tanított, amikor egy Jairus nevű ember kétségbeesetten Jézus lábai elé vetette magát, és könyörgött neki, hogy menjen és gyógyítsa meg a kislányát, aki a halálán volt. Jézus elindult, a tömeg pedig körülötte tolongott. Egy ideig az asszony kétségbeesetten próbált a közelébe férkőzni. De ahogy kétségbeesetten próbálta átküzdeni magát a tömegen, hirtelen meglátta Jézust közvetlenül előtte. Az asszony kinyújtotta a kezét, megragadta a palástja szélén lévő bojtot, és azonnal érezte, hogy gyógyító erő járja át a testét! Tudta, hogy meggyógyult!
Megkapta, amiért jött, és már készen állt a visszavonulásra, amikor Jézus hirtelen megállt, és feltett egy kérdést, amely mindenki számára abszurdnak tűnt a tömegben, kivéve ezt az asszonyt: "Ki az, aki megérintett engem?" A tömeg szorongatta Őt, de Jézus érezte az erőt, amely belőle kiáradt, hogy meggyógyítsa ezt az asszonyt, aki hittel megérintette Őt. Nem azért tette fel a kérdést, hogy információt szerezzen, hiszen tudta, ki érintette meg Őt. Azért tette fel, hogy vallomásra bírja az asszonyt, és hogy tisztázza számára, mi történt. Nem az érintése gyógyította meg, hanem az Úr Jézus Krisztusba vetett hite. Nem varázslat volt, hanem Isten Krisztusban lévő ereje, amely a gyógyulást megvalósította.
Ahogyan Jézus Krisztus volt ennek az asszonynak az egyetlen reménysége, mert csak Ő tudta meggyógyítani a beszennyező betegségét, úgy minket is csak Jézus Krisztus tud megtisztítani a bűneinkből származó beszennyeződéstől. Egyedül Ő a híd a szent Isten és a mi bűneink között. Amikor meghalt a kereszten, Isten "azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne" (2Kor 5,21). Ahogy ez az asszony is azonnal meggyógyult, úgy mindenki, aki hitben Krisztushoz jön, azonnal megtisztul a bűnétől. Ez az eset arra tanít bennünket, hogy ...
A.JÉZUS AZ ELÉGSÉGES MEGVÁLTÓ.
Ő elégséges erőben. Bár az erő belőle áradt ki, nem apasztotta ki és nem merítette ki az Ő készletét. Éppen lecsillapította a tomboló vihart, és megparancsolta a démonoknak, hogy távozzanak Légióból. Rövidesen feltámasztja Jairus lányát a halálból. És mégsem apadt ki, fogyott el az Ő ereje. Korlátlan hatalma van arra, hogy bárkit megmentsen, aki hittel jön hozzá.
Ő elégséges szentségben. Éppen az imént volt két ördöngőssel, akik a sírokban laktak. Ez az érintkezés egy normális zsidó számára beszennyező lett volna. Ez a beszennyezett nő megérintette Őt, ami tisztátalanná kellett volna, hogy tegye. Egy pillanatra megérintette Jairus halott lányának kezét, ami szintén beszennyező cselekedet volt. Mégis, mindezek egyike sem fertőzte meg Jézust, különben nem tudta volna véghezvinni ezeket a hatalmas tetteket.
Minden bűnöddel együtt jöhetsz Jézushoz, és hit által megragadhatod Őt. Ahelyett, hogy bemocskolnád Őt a bűneiddel, az Ő szentsége és gyógyítása azonnal átadatik neked. Ő megmentette azokat, akiket a világ a legrosszabb bűnösöknek ítélne, anélkül, hogy hatalmas ereje kimerült volna, és abszolút szentségén egy folt is maradt volna. De talán félsz attól, hogy egy ilyen hatalmas és szent emberhez jöjj. Akkor jegyezd meg:
B.JÉZUS AZ EGYÜTTÉRZŐ, A KÖNYÖRÜLETES, A MEGÉRTŐ MEGVÁLTÓ.
Sietett Jairus haldokló lányához, mégis volt ideje arra, hogy megálljon és foglalkozzon ezzel az egy rászoruló asszonnyal. Nem szidta meg a nőt a félbeszakítás miatt. Nem szidta meg őt azért, hogy évekig emberi megoldásokat keresett a problémájára. Nem is az volt a célja a figyelemfelhívással, hogy nyilvánosan zavarba hozza, bár kétségtelen, hogy eleinte kissé kényelmetlenül érezte magát. Gyengédséggel beszélt hozzá, "leányának" szólította. Biztató és vigasztaló szavakat mondott neki, hogy megerősítse a hitét és a gyógyulását, hogy nehogy úgy menjen el, hogy nincs tisztában a történtekkel. Trench érsek így magyarázza: "Ez az asszony megcsonkított áldással, sőt aligha áldással távozott volna, ha hagyva lett volna, hogy titokban és ismeretlenül távozzon el, anélkül, hogy személyes kapcsolatba került volna a Gyógyítójával" (Notes on the Miracles of Our Lord [Baker], 118. o.).
Bármi legyen is a problémád, bármilyen nagy legyen is a bűnöd, jöhetsz Jézushoz, és tudhatod, hogy Ő könyörületesen és jóságosan fog bánni veled. Ahogy Ézsaiás 42:3 megjövendölte Jézusról: "A megrepedt nádszálat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki" (lásd Mt 12:20). Mint egy ügyes orvosnak, lehet, hogy meg kell sebeznie, hogy gyógyíthasson. De mindig gyengéden teszi ezt. Szeretettel fogad minden bűnöst, aki Hozzá jön, hogy megtisztítsa piszkos sebeit.
Mivel Jézus az elégséges Megváltó, tudhatod, hogy elegendő hatalma van ahhoz, hogy megtisztítson a bűneidtől. Mivel Ő a megértő, együttérző, könyörületes Megváltó, szelíden és megértéssel fog bánni veled. Biztosan tudhatod, hogy ha hittel fordulsz Hozzá, Ő azonnal megbocsátja minden bűnödet, mert megígérte. Meg fogsz tisztulni minden tisztátalanságtól, beszennyeződéstől ha hittel ragaszkodsz Jézushoz. Vizsgáljuk meg, hogy ez mit jelent:
3.Hit által meg kell ragadnunk Jézust.
Ennek az asszonynak a tapasztalatából öt dolgot tudunk meg arról, hogy mit jelent hit által megragadni Jézust:
A.A HIT AKTÍV, NEM PASSZÍV.
Ez az asszony 12 éven át agresszíven kereste a gyógyulást a betegségére. Minden orvost felkeresett, akiről hallott. Kipróbált minden gyógymódot, amit a barátai javasoltak neki, függetlenül attól, hogy mennyire kellemetlen vagy ízléstelen volt. Minden pénzét elköltötte. Mindent megtett, amit csak tudott, hogy gyógymódot találjon, és addig nem hagyta volna abba, amíg meg nem kapja a kívánt gyógymódot. Nem riasztotta vissza a nagy tömeg, amely megakadályozta, hogy Jézus közelébe férkőzzön. Nem zavarta az a tény, hogy mindenkit, akit megérint, tisztátalanná tesz. Átküzdötte magát rajta. Nem aggódott amiatt, hogy Jairus lánya haldoklik, és hogy Jézus élet-halál harcba sietett. Kitartott a célja mellett.
Gyakran hallottam olyan beszámolókat, hogy valaki nem érezte jól magát. Azt gondolta, hogy rosszulléte hamar el fog múlni, ezért nem tett semmit. De amikor sokkal rosszabbul kezdte érezni magát, elment az orvoshoz, és kiderült, hogy rákos. Miután megtudta, hogy mennyire súlyos az állapota, elkezdett küzdeni ellene mindennel, ami a rendelkezésére állt.

Ugyanígy sokan nem veszik észre, hogy a bűn és a halál terjed a testükben. Néhány esetben nincsenek tudatában annak, hogy milyen hatalmas a bűnösségük Isten előtt. Mások nem vesznek róla tudomást, és a legjobbat remélik. De nem fogsz megtisztulni a bűneidtől, ha nem keresed aktívan a gyógymódot. A megváltó hit aktívan keresi az Urat: "Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani" (Ézs 55,6-7).
B.A HIT AKKOR MŰKÖDIK A LEGJOBBAN, AMIKOR AZ EMBERI MEGOLDÁSOK KUDARCOT VALLANAK.
A legjobb dolog, ami ezzel az asszonnyal történt, az volt, amikor elfogyott a pénze anélkül, hogy meggyógyult volna. Ekkor egyetlen reménye az volt, hogy eljön ahhoz, aki pénz nélkül gyógyít. Amíg vannak emberi gyógymódok, addig megpróbáljuk őket. Ha azt hisszük, hogy a jó cselekedeteink megtisztíthatnak minket, akkor tovább fogunk próbálkozni. De ha felismerjük, ha megértjük, hogy Jézus az egyetlen módja annak, hogy megtisztuljunk, akkor arra leszünk késztetve, hogy egyedül Rá hagyatkozzunk. Mint Péter, amikor elkezdett elsüllyedni a hullámok között, mi is kiáltani fogunk: "Ments meg, Uram, vagy elpusztulok!". Az Úr örömmel válaszol a hit ilyen kiáltására.
C.A HIT ELFOGADJA AZ EVANGÉLIUM EGYSZERŰSÉGÉT.
Ez az asszony már kipróbált néhány nehéz, keserű és drága gyógymódot. De ez egyszerű és ingyenes volt! Nem kellett keserű főzetet inni. Nem kellett naponta háromszor alkalmaznia a gyógyszert a következő hónapban. A tanítványok nem voltak ott, hogy beszedjék a díjat. Hittel megérintette Jézust, és azonnal meggyógyult.
Sokan azt gondolják, hogy minél keserűbb a pirula, annál jobb az orvosság. Megbotlanak az evangéliumban, mert túl egyszerű, mert ingyenes. Mondd meg az embereknek, hogy ahhoz, hogy Istennel rendben legyenek, térden csúszva kell törött üvegek fölött mászniuk, vagy naponta imákat kell ismételgetniük, amíg meg nem halnak, vagy érdemeiket és jócselekedeteiket hozzá kell adniuk ahhoz, amit Krisztus tett, és ők megteszik. De mondd nekik: "Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz", és azt mondják: "Nem, ez túl egyszerű".
A probléma az, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit sérti a büszkeségüket. Nincs emberi dicsőség egy ilyen egyszerű gyógymódban. Valami nehéz dolgot akarunk tenni, hogy kiérdemeljük az üdvösséget. De Isten útja egyszerű és ingyenes: Helyezd a hitedet az Úr Jézusba.
Talán arra gondolsz: "Tudom, hogy bűnös vagyok, és szeretném tudni, hogy minden bűnöm megbocsátást nyert. Azt mondod, hogy csak annyit kell tennem, hogy bízom Jézusban. De nincs elég hitem". Van egy jó hír még számodra is:
D.A HITNEK NEM KELL TÖKÉLETESNEK LENNIE AHHOZ, HOGY HATÉKONY LEGYEN.
Ennek az asszonynak a hitében valószínűleg volt egy kis babona. Azt hitte, hogy Jézus ruhájának megérintése valamilyen varázserőt közvetít. A hite énközpontú volt. Csak a kívánt gyógyulásért jött hozzá, és megelégedett volna azzal, ha semmi mással nem távozik. A hite teljesen tudatlan volt. Nem volt túl sok teológiai ismerete. De az Úr felhasználta az ő gyenge, tévelygő hitét, meggyógyította őt ezen az alapon, és igyekezett azt onnan továbbfejleszteni és megerősíteni.
Mennyi hit kell ahhoz, hogy megtisztítva legyél a bűneidtől? Hála Istennek, nem sok! A megváltás inkább a Megváltó erejétől függ, mint a hitünk erejétől. Amikor Jézus azt mondta neki, hogy a hite megtartotta, akkor azt akarta tisztázni, hogy nem varázslat vagy babona, hanem a hit volt az eszköze annak, hogy Isten áldásai Krisztuson keresztül eljutottak hozzá. A hit csupán az a csatorna, bármilyen gyenge is, amelyen keresztül Isten munkálkodik. De Krisztus, a hitünk tárgya, nem pedig maga a hitünk az, ami megtisztít bennünket.
Tegyük fel, hogy az erdőben kirándulunk, amikor mögöttünk erdőtűz keletkezik. Az erős szél gyorsabban fújja felénk, mint ahogy mi futni tudunk. Perceken belül elpusztulunk, hacsak nem tudunk valahogy biztonságos helyre jutni. Hirtelen egy széles, mély szakadékhoz érünk, amelyen egy gyaloghíd ível át. Ha átmegyünk a hídon, biztonságban leszünk. Ha ott maradunk, ahol vagyunk, a lángok között fogunk meghalni.
Mennyi hit kell ahhoz, hogy átmenjünk azon a hídon? Valószínűleg nem végeznél mérnöki tanulmányokat, hogy megbizonyosodj arról, hogy a híd szilárd. Talán haboznál, ha a híd rozoga lenne. De mi lenne, ha a híd úgy nézne ki, mint a Margit híd? Teherautók és autók dübörögnének rajta. Milyen hitre van szükséged ahhoz, hogy átsétálj egy olyan szerkezeten, amely ennyire nyilvánvalóan szilárd, különösen, ha a mögötted gyorsan közeledő lángok elől menekülsz?
Vajon a nagy hited mentett meg téged? Egyáltalán nem! Nem kellett nagy hit ahhoz, hogy átmenj a hídon. Tudtad, hogy elpusztulsz, ha nem teszed meg. Ha az a híd összedőlt volna, a halálba zuhantál volna, bármilyen nagy lett volna is a hited. De ha a híd szilárd, akkor elég a gyenge hit ahhoz, hogy átkelhess rajta. Nem a hited ereje az igazi kérdés, hanem a híd szilárdsága. Jézus Krisztus hatalmas, hogy megmentsen mindenkit, aki hozzá menekül.
E.A HITET MEG KELL VALLANI.
Érdekes, hogy Jairus és felesége esetében Jézus azt mondta nekik, hogy ne mondják el senkinek, hogy feltámasztotta a lányukat a halálból, pedig ezt aligha lehetett volna eltitkolni. De ezt az asszonyt, aki inkább eltitkolta volna kínos állapotát, Jézus kiemeli a tömeg előtt, és arra készteti, hogy megvallja a történteket. Úgy vélem, Jézus azért kérte Jairust és feleségét, hogy titkolják el, mi történt, mert nem akart a felszínes csodakeresőknek kedveskedni. Ezt az asszonyt azonban több okból is arra késztette, hogy megvallja a hitét és a gyógyulását.
Mint említettem, az ő érdekében tette. Azt akarta, hogy az asszony megértse, hogy a belé vetett hit gyógyította meg, nem pedig a varázslat. Azt akarta, hogy személyes kapcsolatba kerüljön Vele. Azt akarta, hogy a barátai megtudják, hogy meggyógyult, hogy visszavegyék a társadalmi és vallási körökbe. És azt akarta, hogy vallomása megerősítse Jairus megingott hitét, akinek 12 éves lánya közel állt a halálhoz. Ha Jézusnak megvolt a hatalma ahhoz, hogy meggyógyítsa ennek az asszonynak a 12 éves betegségét, akkor Jairus 12 éves lányát is fel tudta támasztani.
Ha megtapasztaltad, hogy Jézus megtisztított a bűneidtől, akkor azt akarja, hogy erről nyíltan bizonyságot tegyél mások előtt.
Következtetés
Mint ez a vérző asszony, mindannyian beszennyeződtünk a bűntől. Meg kell tisztulnunk, különben soha nem tölthetjük az örökkévalóságot a szent Isten jelenlétében. Egyedül Jézus tisztíthat meg minket a kereszthalála által. Nekünk hit által kell megragadnunk Őt, ahogyan az asszony tette azon a napon.
Ne hagyd magad elriasztani a körülötted lévők által. A tömegben sokan megérintették Jézust azon a napon, és nem gyógyultak meg, de ez az asszony nem hagyta, hogy ez megállítsa. Ne félj attól, hogy a gyenge hited nem elég. Jézus elfogadja azt, és azon dolgozik, hogy megerősítse. Ne gondolj másra, csak arra, hogy a bűnöd beszennyezett téged, és hogy kétségbeejtően szükséged van arra, amit csak Jézus kínál, a teljes megtisztulásra a bűnödtől. Csak attól félj, hogy nehogy Ő ma reggel úgy haladjon el melletted, hogy miközben másokat gyógyít, te nem érinted meg Őt; mert ha nem érinted meg őt akkor nem fogsz üdvözülni. A gyenge hit elég ahhoz, hogy megragadd az Ő kegyelmét, de a közömbösség vagy a tétovázás a lelked pusztulásához vezethet. Ha hittel megragadod Jézust, hallani fogod az Ő biztató szavait: "A te hited megtartott téged; menj el békességgel". Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Krisztus átalakító ereje
  2024-06-03 23:30:28, hétfő
 
  Krisztus átalakító ereje

Lekció: Lukács 8:26-39
Textus: Lukács 8:39

Évekkel ezelőtt egy Kína belsejéből származó földműves elment egy missziós táborba, ahol egy orvos eltávolította a szürkehályogot a szemeiről. Néhány nappal a földműves távozása után az orvos kinézett az ablakon, és észrevette ugyanazt az embert, aki egy hosszú kötél végét tartotta a kezében. A kötélbe kapaszkodva sorban állt mögötte több tucat vak kínai, akiket a földműves összegyűjtött, és mérföldeken át vezetett az orvoshoz, aki "csodát" tett a szemével. Mivel az ő látása helyreállt, azt akarta, hogy mások is megtapasztalják ugyanezt! Ez a történet jól illusztrálja Jézus és Légió, az ördögök által megszállt ember drámai találkozásának üzenetét:
Akik megtapasztalták Krisztus átalakító erejét, azoknak hirdetniük kell azt másoknak.
Ez egy olyan történet, amelyben van néhány furcsa fordulat. Azt gondolnánk, hogy Jézus megtagadja a démonok és a hitetlenek kérését, és teljesíti egy lelkes követő kérését, de nem így tett. Jézus teljesítette a démonok kérését, beleegyezett egy hitetlenekből álló csoport kérésébe, majd elutasította egy olyan ember kérését, akinek az életét Ő változtatta meg, és aki követni akarta Őt! Ez visszásnak tűnik, nem igaz? Miért cselekedett így Jézus?
Azt gondolom, hogy Jézus azért tett eleget a démonok kérésének, hogy ne küldje el őket a térségből a mélységbe, mert a Sátán és erői felett a végső ítélet még a jövőben lesz. Eljön az idő, amikor a Tűz tavába vetik őket, de egyelőre lelki harcban állunk a gonoszság ezen erőivel (Ef 6:12). Nem tudjuk biztosan, hogy mi történt a démonokkal, miután a disznók megfulladtak, de azt hiszem, hogy akkor szabadok voltak, hogy valaki mást zaklassanak. A víz nem ártott a démonoknak.
Azt gondolom, hogy Jézus azért teljesítette a helyiek kérését, hogy hagyja el a területüket, mert az Ő fő küldetése abban az időben a zsidók felé irányult (ezek az emberek többnyire pogányok voltak), és mert nem fogja magát ráerőszakolni azokra, akik megkeményítik a szívüket ellene, különösen azután, hogy látták a hatalmas erejének bizonyítékát.
És azt gondolom, hogy Jézus azért tagadta meg az egykori ördögöktől megszállt ember kérését, hogy kísérje el Őt, mert bár az elsődleges küldetése abban az időben a zsidókhoz szólt, és bár ezeknek a pogányoknak a szíve ellene szegült, tudta, hogy néhány kiválasztottja közülük meg fogja hallani az evangéliumot, és válaszolni fog rá. Ezért azt mondta az embernek: "Térj vissza a házadba, és mondd el, milyen nagy dolgokat tett veled Isten" (8:39). Így lett az ördöngösből misszionárius!
A lecke számunkra ebből a csodából tehát az, hogy mindnyájan, akik megtapasztaltuk Krisztus átalakító erejét, hirdetnünk kell azt. Ez azonban két nehéz kérdést vet fel, amelyeket fel kell tennünk magunknak:
Mennyire tapasztalom meg Krisztus átalakító erejét? Mi van az életemben, ami csak Jézus Krisztus lelki erejével magyarázható? Lehet, hogy ezek nem olyan azonnali és drámai változások, mint a Légióban bekövetkezett változások. De még így is kellene, hogy legyen néhány nyilvánvaló változás az életemben a Jézus Krisztussal való találkozásom miatt. A Jézus Krisztussal kapcsolatos tapasztalataim miatt.
Milyen mértékben hirdetem Krisztus átalakító erejét? Kimerészkedem-e a pogányok közé? Hiszem, hogy Jézus azért ment át a viharban a Galileai-tengeren, hogy megmentse Légiót, és hogy tanítsa a tanítványokat az Ő átalakító erejéről. Egyetlen bűnös sincs Isten Krisztusban lévő üdvözítő kegyelmén kívül! Az igeszakaszunk világosan tanítja, hogy...
1.Krisztusnak van lelki ereje az életek átalakítására.
Érdekes összehasonlítani ezt a csodát a közvetlenül előtte lévővel, a vihar lecsillapításával. Abban a csodában Krisztus természet feletti hatalmát látjuk, itt pedig a természetfölötti hatalmát. Abban a csodában Krisztus képességét látjuk, hogy megzabolázza a vad tengert; itt pedig azt, hogy meg tud szelídíteni egy vad embert. Abban látjuk, hogy Krisztus békét ad a viharban; itt pedig békét ad a lélekben.
Képzeljük el a jelenetet: Vagy éjszaka volt, vagy nagyon kora reggel, amikor Jézus és a tanítványok a vihar után megérkeztek a tó túlsó partjára. Ahogy kilépnek a partra, félelmetes üvöltést hallanak. Felnéznek, és látják, hogy egy mezítelen vadember rohan feléjük. (Máté szerint egyébként két férfi volt. Úgy tűnik, az egyik hírhedtebb volt, a másik pedig csendes követő, de ezt nem tudjuk biztosan. Márk és Lukács csak egyről számol be, de nem mondják, hogy csak egy volt). A férfi mezítelen testét sebhelyek borították, és csupa vér volt, néhol friss, véres sebekkel (Márk 5:5). Nyíratlan haja és nyíratlan szakálla kócos és kusza volt. Szemei vad, tébolyult tekintetet sugároztak. Bűzlött a testszagtól. Lukács nem írja le, hogy mit tettek a tanítványok, de el tudom képzelni, ahogyan a csónakba menekülnek, vagy ahogyan köveket és botokat keresnek, hogy megvédjék magukat. De Jézus előlépett, szólt a démonokhoz, és Légió más ember lett. Két dolgot kell megértenünk a bekövetkezett átalakulással kapcsolatban:
A.KRISZTUS EREJE SZÜKSÉGES AZ ÁTALAKULÁSHOZ.
Az evangélium Isten ereje az üdvösségre. Jézus nem valami ügyes módszert használt arra, hogy meggyőzze Légiót, hogy döntsön az Ő elfogadásáról. Légió nem döntött úgy, hogy új életet kezd, és ezúttal keményebben próbálkozik. Nem iratkozott be egy 12 lépéses csoportba, hogy legyőzze a démonoktól való függőségét. Az evangélium nem más, mint Isten hatalmas ereje, amely új életet ad egy korábban halott bűnösnek. Ha Isten nem változtatja meg a szívet, akkor nincs tartós változás.
a.)Az ember átalakulásra tett erőfeszítései kudarcot vallanak.
Az emberi próbálkozás ezzel az emberrel szemben az volt, hogy láncokkal megkötözték (8:29). De ez nem működött. A lelki természetű problémákra adott emberi megoldások végső soron kudarcot vallanak.
Egy szociális munkás, egy hölgy mondta el a következő történetet egy előadása során, hogy egy városi gettóban látott egy kisfiút egy bérház lépcsőjén ülni. A kisfiút néhány hónappal korábban elütötte egy autó, de a szülei, akik nemrég költöztek abba a városba, elhanyagolták, hogy megfelelő orvosi ellátást kapjon. Bár nem tartozott az ügyei közé, elvitte a fiút egy ortopéd orvoshoz, és megtudta, hogy egy bonyolult műtétsorozat révén a gyermek teste újra normális állapotba hozható. Átvágta magát a bürokrácia akadályain, összegyűjtötte az anyagiakat, és elindította a gyógyítás folyamatát.

Két évvel később a fiú felkereste az irodájában. A hölgy legnagyobb megdöbbenésére mankó nélkül sétált be, és hogy megmutassa gyógyulásának teljességét, cigánykereket vetett előtte. Megölelték egymást, és amikor a fiú távozott, a hölgy arról számolt be, hogy az egész irodát meleg ragyogás járta át. Azt mondta magának: "Ha soha semmi mást nem is érek el az életemben, de legalább itt van egy fiatalember, akire rámutathatok, hogy nála valóban változást értem el!".
Ekkor megállt az előadásában, és megkérdezte: "Ez az egész már jó néhány éve történt. Mit gondolnak, hol van ma az a fiú?" A pillanat hevében többen találgattak - egy tanár, egy orvos, talán egy szociális munkás?
Hosszabb szünet következett, és a hölgy még mélyebb meghatottsággal mondta: "Nem, ő a börtönben van az egyik legszörnyűbb bűntettért, amit ember elkövethet". Aztán azt mondta: "Én segédkeztem abban, hogy újra megtanuljon járni, de nem volt senki, aki megtanította volna neki azt, hogy hol járjon". Az ember erőfeszítései kudarcot vallanak, mert...
b.)Mindazok, akiknek átalakulásra van szükségük, a Sátán birodalmában vannak.
Ez az elbeszélés feltárja, hogy kétféle ember van a Sátán birodalmában, akiknek szükségük van Krisztus átalakító erejére. Vannak azok, akik feltűnően a Sátán birodalmában vannak, mint például Légió. Ezek az emberek már a megjelenésükkel is megborzongatnak és visszahúzódnak tőlük. Gonosznak tűnnek.
De van egy másik embertípus is ebben a történetben, akik ugyanúgy a Sátán birodalmában vannak, és akiknek ugyanúgy szükségük van Krisztus átalakító erejére. De mi talán hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni őket. Ezek nem feltűnőek, hanem álcázottak. Azokra a környékbeli emberekre gondolok, akik kiözönlöttek, hogy lássák, mi történt Légióval. Kívülről nézve rendes, tiszteletreméltó polgárok voltak. Három jel utal arra, hogy ezek az emberek ugyanúgy a Sátán birodalmában voltak, mint Légió.
Először is, a démonok otthon érezték magukat a vidékükön. Nem akarták, hogy Jézus elküldje őket arról a vidékről (Márk 5:10). Másodszor, ezeket az embereket jobban érdekelte, foglalkoztatta a sertéseik elvesztése, mint ennek az embernek (vagy ennek a két embernek) a meggyógyítása. Persze, Légió kellemetlen volt számukra. Olyan erőszakos volt, hogy senki sem mehetett a közelébe, ahol volt (Mt 8:28). De ha a gyógyulása a disznóik elvesztését jelentette, felejtsék el. Harmadszor, könyörögtek Jézusnak, hogy menjen el (Lukács 8:37). Micsoda szörnyű kérés! Féltek Légiótól. De Jézustól még jobban féltek (8:37). Fenyegetve érezték magukat Jézustól, és nem akarták, hogy túl közel kerüljön hozzájuk.
Ezek az emberek olyanok, mint az az ember, akivel Harry Ironside egy este beszélt, miután prédikált. Megkérdezte a férfit, hogy üdvözült-e, és a férfi azt mondta, hogy nem, de szeretne üdvözülni. Ironside megkérdezte tőle: "Felfogtad, hogy bűnös vagy?". "Igen" - válaszolta gyorsan a férfi - "de tudja, nem vagyok az, akit rossz bűnösnek lehetne nevezni. Sőt, azt kell mondanom, hogy inkább jó bűnös vagyok."
Sok ilyen ember van, mint ez az ember. A Sátán sötétségének birodalmában vannak, de tisztességes emberek. Soha nem követtek el bűncselekményt. Szeretik a párjukat és a gyermekeiket. Talán még templomba is járnak, és hisznek Istenben. De nem akarják, hogy túl közel kerüljön hozzájuk! Ha egy prédikátor olyan bűnöket hoz fel, mint a büszkeség, kapzsiság, bujaság, irigység, faji előítélet és hasonlók, amikkel Isten a tyúkszemükre lép, akkor nagyon idegesek lesznek, és védekezni kezdenek. Ugyanúgy a Sátán birodalmában vannak, mint a feltűnő bűnösök, de külsőleg tisztességesebbnek tűnnek.
Krisztuson kívül minden ember az egyik vagy a másik kategóriába tartozik. Pál azt mondja: "Mert megszabadított minket a sötétség birodalmából, és átvitt minket az ő szeretett Fiának országába, akiben van a mi megváltásunk, a bűnök bocsánata" (Kol 1:13-14). A "minket" magában foglalta a vallásos Pált éppúgy, mint a korábban pogány pogányokat. Minden ember Krisztus nélkül a Sátán birodalmában van, és szüksége van Krisztus hatalmas erejére, hogy megszabadítsa.
c.)Egyik sem túl nehéz Krisztus számára, hogy átalakítsa, de az álcázott bűnösök gyakran nehezebb esetek, mint a feltűnő bűnösök.
Ránézünk egy ilyen történetre, és azt mondjuk: "Hűha! Ha Légiót át lehet alakítani, meg lehet változtatni, akkor bárki számára van remény!". Igen, még a tiszteletre méltó bűnösök számára is van remény! Krisztusnak ugyanaz a megmentő ereje kell ahhoz, hogy őket is átalakítsa, mint az ördöngöst. De ők gyakran a nehezebb esetek, mert nem látják a nagy szükségüket. A keresztyénség azonban nem arról szól, hogy egy disznó a jó cselekedetek szmokingjába van öltöztetve. Hanem arról szól, hogy Isten megváltoztatja a disznó természetét! De Krisztus megváltó ereje mellett az átalakuláshoz az Ő tanítására is szükség van.
B.KRISZTUS TANÍTÁSA SZÜKSÉGES AZ ÁTALAKULÁSHOZ.
Ez egy következtetés részemről. A szöveg nem mondja ki közvetlenül, hogy Krisztus tanította ezt az embert. De azt gondolom, hogy így volt. A 35. vers arról számol be, hogy az ember Jézus lábainál ült, amikor a helybeliek rátaláltak (lásd 10:39). Elég sok időbe, talán egy egész napba is beletelt, amíg a pásztorok elszaladtak a környékre, és jelentették a történteket, és amíg az emberek megérkeztek a helyszínre. Azt gondolom, hogy Jézus egy gyorstalpaló tanfolyamot tartott ennek az embernek lelki dolgokról. Azt gondolom, hogy megtanította neki, hogy ki az Isten, és hogy ki volt Ő, mint Isten Messiása, és hogy mit jelent istenfélő életet élni. A lényeg az, hogy az üdvösséget egészséges tanításnak kell követnie, hogy az újonnan megtért ember az elméjének megújulása által átalakulhasson. Légió, teljesen természetesen, el akarta kísérni Jézust, vele akart maradni (8:38). Ki ne akart volna? Az élete drámai módon átalakult Jézus ereje és Jézus tanítása által. Jézus azonban nemet mondott a férfi kérésére. Ez vezet el a második fontos leckénkhez.
2.Krisztus megparancsolja azoknak, akiknek az életét átalakította, hogy hirdessék azt.
Ha megtapasztaltad az Ő átalakító erejét, akkor ki kell ezt fejezned. Ez az a pont, ahol sokan közülünk elbuknak. Hogyan közöljük a változásokat, amelyeket Krisztus hozott (és hoz) az életünkben? Az nyilvánvaló, hogy az Úr mindnyájunkat arra hívott el, hogy az Ő tanúi legyünk. Hogyan tehetjük ezt meg? Az üzenet hirdetésének két nagyon normális része van, amit mindnyájan megtehetünk:
A.MUTASSUNK BE EGY ÁTALAKULT ÉLETET.
Az emberek úgy ismerték azt a férfit, mint egy mezítelen, vad, erőszakos őrültet. De amikor kimentek hozzá, hogy megnézzék, le volt ülve, fel volt öltözve, és épelméjű volt (8:35). Nyilvánvaló volt a változás.

Talán azt gondolod: "De én nem voltam mezítelen, vad, erőszakos őrült, mielőtt Krisztushoz jöttem. A gyülekezetben nevelkedtem. Gyermekként bíztam benne. Hogyan mutathatnám meg az embereknek, hogy Krisztus változást hozott az életemben?"
Sokféleképpen lehet. A viselkedésünknek meg kell mutatnia az embereknek, hogy keresztények vagyunk. Van-e vidám, hálás szíved, még a nehéz időkben is? Vagy zsörtölődsz és panaszkodsz? Pál azt mondja, hogy ha mindent zúgolódás és vitatkozás nélkül teszünk, akkor világosságnak mutatjuk magunkat ebben a torz és romlott világban (Fil 2:15). Mi a helyzet a szavaiddal? Bátorítasz és építesz másokat, vagy pedig lerombolod őket? Használsz csúnya szavakat, vagy tiszta a beszéded? És mi a helyzet a viselkedéseddel? Önző vagy, vagy mindig másokra gondolsz, és arra, hogyan szolgálhatod őket? Ugyanazokért az értékekért és célokért élsz, amelyekért a világ él? Elvegyülsz a világgal, vagy megkülönböztethető vagy? Ha minden nap valóban Jézussal jársz, mint Uraddal, akkor az életed tanúságtétel lesz.
B.TÉRJ HAZA, ÉS MONDD EL, MILYEN NAGYSZERŰ DOLGOKAT TETT ÉRTED ÉS VELED ISTEN.
Három dolgot kell itt megjegyezni:
a.)Hogyan mész? Engedelmességgel és buzgósággal mész.
Ehhez engedelmesség kell. Ez az ember nem akart hazamenni. Jézussal akart menni. Talán először egy kicsit csalódott volt. De engedelmeskedett. Urat cserélt. Azelőtt egy pusztító zsarnokot szolgált. Most egy szerető Urat szolgált. De néha az új Mesterünk olyan dolgokat kér tőlünk, amihez talán nincs kedvünk. Engedelmeskednünk kell, ha az Ő tanítványai akarunk lenni.
Ehhez buzgalomra van szükség. Jézus azt mondta, térj haza, és Légió végigjárta az egész várost! Márk azt mondja, hogy elment a Dekapoliszba, ami egy 10 városból álló régió volt! Buzgón igyekezett elmondani másoknak, hogy mit tett vele Jézus! Néha nekünk, akik már régóta keresztények vagyunk, meg kell állnunk, és el kell gondolkodnunk azon, hogy az Úr milyen sokat tett a megváltásunkért, és emlékeznünk kell arra, hogy azoknak, akik Krisztus nélkül vannak, milyen nagy szükségük van rá. Légió normális emberek előtt tett tanúságot. Soha nem éltek meztelenül a sírok között. De ugyanúgy elidegenedtek Istentől, mint ő maga. Ezért buzgón beszélt nekik arról, hogy szükségük van a Megváltóra. Nekünk is ugyanarra az engedelmes buzgóságra van szükségünk, mint ami Légiót jellemezte.
b.)Kihez mész? Menj a házadhoz.
Más szóval, menj vissza azokhoz az emberekhez, akik korábban ismertek, a családodhoz és a barátaidhoz, a már meglévő kapcsolataidhoz. Az evangelizáció újszövetségi mintája az, hogy visszamész a saját befolyásod körébe - család, barátok, szomszédok, munkahely, iskola, közös érdekcsoportok, közösségi kapcsolatok -, és elmondod nekik, milyen nagyszerű dolgokat tett veled Isten.

"Igen, de ők mind ismernek engem!" Ez a lényeg! Ezért kell látniuk az átalakult életedet. Menj vissza "felöltözve és ép elmével"! Éld meg előttük Krisztust, és amikor megkérdezik, miért vagy olyan más, mondd el nekik!
c.)Mit mondasz? Mondd el nekik a történetedet és Isten kegyelmének evangéliumát.
Mondd el a személyes bizonyságtételedet: "Milyen nagy dolgokat tett veled Isten" (8:39). Mondd el, hogyan találkoztál Krisztussal, és mit tett az életedben. Minden bizonyságtételnek tartalmaznia kell ezt a személyes elemet.
Magyarázd el az evangéliumot: Ki az Isten, ki Jézus, hogyan vétkeztünk Isten ellen, mit jött Jézus megtenni bűnhordozóként. Az embernek ismernie kell az evangélium alapvető tényeit, mielőtt értelmesen tudna válaszolni. Az evangélium része az is, hogy elmondjuk nekik, kicsoda Jézus. Nem tudom, hogy Légió teljesen megértette-e Jézus istenségét, de Lukács azt akarja, hogy az olvasói felismerjék az összefüggést, hogz megértsék a kapcsolatot. A 39. versben Lukács az Isten és Jézus szavakat hangsúlyosan a mondat végére helyezi, hogy összekapcsolja őket. Azok a nagyszerű dolgok, amelyeket Isten tett, egy és ugyanazok voltak azokkal a nagyszerű dolgokkal, amelyeket Jézus tett!
Hangsúlyozd ki a kegyelmet: A világ minden hamis vallása és minden elesett bűnös ösztönösen jó cselekedeteken keresztül próbálja megközelíteni Istent. Ha eléggé igyekszel és eleget teszel, talán Isten elfogad téged. De a kereszténység nem a cselekedetek vallása, hanem a kegyelemből való kapcsolat. A kegyelem azt jelenti, hogy Isten minden emberi érdemtől függetlenül, ingyen adja az Ő üdvösségét azoknak, akik megérdemlik az Ő ítéletét.
"De, Légió, nem vettél fel ruhát, mielőtt Jézushoz mentél?" "Nem! Úgy futottam hozzá, ahogy voltam, teljesen meztelenül."
"De Légió, nem tisztálkodtál meg és nem rejtetted el véres sebeidet, mielőtt Jézushoz mentél?" "Nem! Rémesen néztem ki."
"De Légió, nem próbáltál megszabadulni a démonaidtól, mielőtt Jézushoz mentél?" "Nem! A démonok a hangomon keresztül üvöltöttek, amikor odafutottam hozzá. Ő úgy mentett meg, ahogy voltam, teljesen az Ő kegyelméből, egyáltalán nem az én cselekedeteim által." Ez a kegyelem!
Következtetés
John Wesley egyszer épp lovagolt, és egy kedvenc himnuszát énekelte, amikor egy rabló megszólította őt a következő szavakkal: "A pénzed vagy az életed". Wesley engedelmesen kiürítette zsebeit a nála lévő kevés pénzérmétől, majd meghívta a rablót, hogy kutakodjon a nyeregtáskáiban, amelyek tele voltak könyvekkel.
A csalódott rabló éppen elfordult, amikor Wesley (aki elég sok lélekjelenléttel rendelkezett) odaszólt: "Állj! Van még valamim, amit odaadhatok".
A rabló visszafordult, és Wesley így szólt: "Barátom, még megbánhatod ezt a fajta életet, amit élsz. Ha valaha is így lesz, emlékezz erre: "Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére megtisztít minden bűntől"." A rabló csendben elsietett, Isten embere pedig tovább lovagolt, és imádkozott, hogy az elhangzott szó rögzüljön a rabló lelkiismeretében.

Évekkel később, egy vasárnap esti istentisztelet végén egy férfi lépett előre, és kérte, hogy beszélhessen Wesley úrral. Wesley meglepődve tapasztalta, hogy ez az a férfi volt az, aki évekkel korábban kirabolta őt. Most már jómódú üzletember volt, de ami még jobb, most már Isten gyermeke volt. Isten felhasználta az azon az éjszakán elhangzott szavakat a megtérésében. Megfogta Wesley kezét, gyengéden megcsókolta, és mély meghatottsággal mondta: "Önnek, kedves uram, köszönhetek mindent". "Nem, nem, barátom" - válaszolta Wesley halkan - "nem nekem, hanem Krisztus drága vérének, amely megtisztít minket minden bűntől".
Hadd zárjam azzal, hogy újra felteszem a két kérdést:
Milyen mértékben tapasztalod Krisztus átformáló erejét? Megváltoztatta-e Krisztus az életedet az Ő kegyelmi ajándéka, a megváltás által? Továbbra is megváltoztatja azt, miközben Vele jársz?
Milyen mértékben hirdeted Krisztus átalakító erejét? Keresed-e az alkalmat az ismerőseiddel, hogy elmondd nekik, milyen nagyszerű dolgokat tett Isten veled és érted, és milyen nagyszerű dolgokat fog tenni velük, ha úgy jönnek Jézushoz, ahogy vannak? Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Hogyan munkálkodik a Szentlélek?
  2024-06-03 23:28:27, hétfő
 
  Hogyan munkálkodik a Szentlélek?

Textus: Jn 16:12-15

A pünkösdi mozgalom valamivel több mint 100 évvel ezelőtti kezdete óta az evangéliumi körökben nagy hangsúlyt fektetnek a Szentlélek szolgálatára. De sok zűrzavar és tévedés is van e téren. John MacArthur lelkipásztor írta (Strange Fire [Thomas Nelson], xiii. o.): ,,Szomorú irónia, hogy azok, akik azt állítják, hogy leginkább a Szentlélekre összpontosítanak, valójában azok, akik a legtöbbet tesznek azért, hogy visszaéljenek Vele, hogy megszomorítsák, sértegessék, félremagyarázzák, elnyomják és meggyalázzák Őt. Hogyan teszik ezt? Úgy, hogy olyan szavakat tulajdonítanak neki, amelyeket Ő nem mondott, olyan tetteket, amelyeket nem tett, olyan jelenségeket, amelyeket Ő nem hozott létre, és olyan tapasztalatokat, amelyeknek semmi közük Hozzá. Bátran rátapasztják a nevét arra, ami nem az Ő műve."
A Szentlélek szolgálatával kapcsolatban elterjedt zűrzavar miatt alapvető fontosságú, hogy Urunktól tanuljuk meg, ahogyan Ő tanítja, hogy hogyan fog a Szentlélek munkálkodni a tanítványokban, és ezáltal az egyházban Krisztus mennybemenetele után. Fontos megjegyezni, hogy Jézus szavai itt először az apostolokra vonatkoznak. Ők azok, akiket a Lélek vezetni fog minden igazságban, és eszükbe juttatja mindazt, amit Jézus mondott (János 14:26). Az Újszövetségben a Lélek ihletett tanítását az apostolokon keresztül kapjuk. Másodlagos értelemben azonban Urunk szavai itt ránk is vonatkoznak, abban az értelemben, hogy a Szentlélek nyitja meg előttünk a Biblia igazságait, amikor szorgalmasan tanulmányozzuk azokat a tőle való függésben (1Kor 2:9- 13). Az igeszakaszunkból azt tanuljuk, hogy ...
A Szentlélek szolgálata fokozatos, személyes, igazságközpontú, Krisztus-központú és Krisztust dicsőítő.
Mielőtt megvizsgálnánk Krisztus tanítását, tisztáznom kell egy másik tévedést, amelyet a pünkösdi mozgalom terjeszt, nevezetesen, hogy a hívőknek szükségük van arra, hogy vegyék, kapják a Szentlelket. Ezt Pál apostol Keresztelő János néhány követőjéhez Efézusban intézett kérdésének a téves értelmezésére alapozzák (ApCsel 19:2): "Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívők-é lettetek?". Amikor azt válaszolták, hogy nem is tudják, hogy létezik Szentlélek, Pál további útmutatást adott nekik, és rájuk tette a kezét. A Szentlélek eljött rájuk, és elkezdtek nyelveken szólni és prófétálni. E minta alapján a karizmatikusok a hívőket arra buzdítják, hogy vegyék a Lelket (vagy keresztelkedjenek meg a Lélekben) és beszéljenek nyelveken. Ha nem volt ilyen élményed, akkor a lelki életed hiányos.
Ez a tanítás azonban nem ismeri fel, hogy az Apostolok Cselekedetei könyve egy átmeneti könyv az ószövetségi korszakból a Szentlélek korszakába. Az Apostolok Cselekedeteiben a Lélek szolgálata az Apostolok Cselekedetei 1:8 mintája szerint terjed Jeruzsálemből (Apostolok Cselekedetei 2), Júdeába és Samáriába (Apostolok Cselekedetei 8), a pogányokhoz (Apostolok Cselekedetei 10) és a föld végső határáig (Apostolok Cselekedetei 19).
Ebben az egyházi korban azonban Pál nyomatékosan kijelenti (Róm 8:9): "Ha pedig valakiben nincs meg a Krisztus Lelke, az nem tartozik hozzá". A testi korintusiaknak pedig ezt írja (1Kor 6,19): "Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és nem vagytok a magatokéi?". Nem azt mondta nekik, hogy a Lélek vételére vagy a Lélekben való megkeresztelkedésre van szükségük, hanem azt, hogy ismerjék fel, hogy Ő lakozik mindegyikükben. Ugyanennek a gyülekezetnek mondta (1Kor 12:13): "Mert egy Lélek által mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg". Pál azt mondta a galatáknak (3:1-5), hogy a Lelket azáltal kapjuk, hogy hiszünk az evangéliumban. Az Efézus 1:13-14-ben ugyanezt mondja:
,,Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására."
Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek vétele nem egy olyan élmény, amelyet az üdvösség után kell átélni. Lehet, hogy nem is tudsz a Lélek jelenlétéről az életedben, amíg nem tanítanak róla. A Lélek vétele nem kapcsolódik a nyelveken szóláshoz. Határozottan nem a földön fetrengéssel, kutyaugatással vagy féktelen nevetéssel bizonyítható!
A Szentlélek sokkal inkább Isten ajándéka mindazoknak, akik hisznek Jézus Krisztusban. Meg kell tanulnod a Lélektől függően járni, hogy ne a test kívánságait hajtsd végre (Gal 5:16). Másképpen úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Lélekkel kell beteljesedned, vagy a Léleknek kell irányítania téged (Efézus 5:18). De ha hiszel Krisztusban, akkor nem kell a Lélek vételére, a Lélekkel való megkeresztelkedésre vagy a Lélekkel való valamilyen drámai élményre törekedned.
Ezzel a bevezetővel nézzük meg Urunk fontos tanítását arról, hogyan munkálkodik a Szentlélek:
1.A Szentlélek szolgálata fokozatos.
János 16:12-13a: "Még sok mindent kell mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. De amikor eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket minden igazságra; ...". Az Úr tudta, hogy a tanítványok ekkor még nem álltak készen arra, hogy elviseljék mindazt, amit taníthatott nekik. Ennek oka lehetett, hogy lassúságukban nem hitték el mindazt, amit a próféták mondtak, különösen a Messiás szenvedésével kapcsolatos igazságokat (Lukács 24:25-26). Jézus többször is elmondta a tanítványoknak, hogy meg fog halni és fel fog támadni, de ők ezt csak a feltámadása után értették meg (Lukács 9:22, 44-45; 24:45-46). És voltak más igazságok is, amelyeket addig nem értettek meg, amíg a Szentlélek el nem jött, hogy állandóan bennük lakozzon. Itt Jézus azt ígéri, hogy a Lélek elvezeti őket (néhány jó kéziratban azt olvassuk, hogy "a") minden igazságra.
A "minden igazság" nem azt jelenti, hogy "a tudomány, a matematika vagy a világtörténelem minden igazsága". Hanem minden olyan lelki igazságra utal, amelyre az apostoloknak és az egyháznak szüksége van az istenfélelemben való növekedéshez. Ahogy Pál írja azokról a dicsőséges dolgokról, amelyeket Isten azoknak készített, akik szeretik őt (1Kor 2:10-12):
,,Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által, mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk."
Az igeszakaszunk lényege, hogy az Úr nem egyszerre zúdítja ránk az egészet. Mint szerető Atya, tudja, hogy gyermekei mennyit képesek elviselni, ezért türelmesen megtanít minket arra, amire szükségünk van a növekedésnek ahhoz a szakaszához, amelyben éppen vagyunk. Egy bölcs apa nem tanít atomfizikát a hét éves gyermekének. Megtanítja neki az A-B-C-t, az egyszerű számtant, az olvasást és más alapvető igazságokat. Ahogy növekszik, egyre mélyebbre viszi. A Szentlélek ezt teszi velünk lelkileg. Egy fiatal hívőnek szüksége van az Ige tejére: hogy megértse, mit jelent az üdvösség, ki az Isten, hogyan éljen hitből, hogyan olvassa és tanulmányozza a Bibliát, hogyan imádkozzon stb. Később elkezdheti megemészteni a húst (1Kor 3:1-3; Zsid 5:11-14; 1Pét 2:2).
Az "elvezet" kifejezés arra utal, hogy ez egy folyamat, és mivel a téma "Krisztus mérhetetlen gazdagsága" (Ef 3:8), ez egy soha véget nem érő folyamat. Egy hívő ember résztvett egy kiránduláson egy híres kastélyban (Hearst-kastélyban Közép-Kaliforniában). Abban a kastélyban nem engedik, hogy egyedül bolyongj. Egy idegenvezetővel kell menned, aki szobáról szobára vezet, és feltárja előtted a kastély gazdagságát. A kiránduló csoportban volt egy nő, akinek az édesanyja egykoron a kastély tulajdonosának a személyes vendége volt a kastélyban, és az idegenvezető aki vezette a csoportot alig várta, hogy többet beszélgethessen vele, hogy olyan belső ismereteket szerezzen a hely történelméről, amelyek neki talán hiányoztak.
A hívő ember megemlíti, hogy annyi látnivaló van, hogy a kastélyban nem csak egy túra van, hanem három külön túra. Így ha egyszer végigmész, nem mondhatod joggal, hogy "mindent láttam, amit a (Hearst) kastélyban látni lehet". Még ha mindhárom túrán részt vettél is, akkor is sokszor visszamehetsz, és még mindig nem láttál mindent. Az idegenvezetőjük elmondta, hogy bár már sokszor vezette ezt a túrát, szinte minden alkalommal felfedezett valami újat, amit korábban nem vett észre.
Ilyen kell legyen az Ige tanulmányozásod. A Szentlélek az isteni vezető, aki szobáról szobára vezet, és feltárja lelked előtt Krisztus gazdagságát. Néha, amikor a huszadik utadat teszed egy könyvben, meglátsz valami olyasmit, amit még soha nem láttál, ezért megállsz, és elragadtatod magad Isten Krisztusban való dicsőségén. Máskor pedig olyan kapcsolatot találsz Isten Igéjének egy része és egy másik része között, amely újból látni engedi, hogy ez a könyv nem az emberi zsenialitás terméke, hanem az élő Isten ihletett szava. De soha nem jutsz el olyan helyre, arra a pontra ebben az életben, de még az örökkévalóságban sem (Ef 2,7), ahol azt mondhatod: "Mindent tudok, nincs több tanulnivalóm a Bibliából!". Olvasd tehát újra és újra a Bibliát, és kérd a Szentlelket, hogy még többet tárjon fel Krisztusból a lelkednek.
2. A Szentlélek szolgálata személyes.
Jézus azt mondja (János 16:13): "Amikor eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket minden igazságra; mert nem magától fog beszélni, hanem amit hall, azt fogja mondani, és kijelenti nektek, hogy mi lesz.". Az "Ő" és a "Lélek" kombinációja szokatlan nyelvtani szerkezet a görög nyelvben, mert a "Lélek" egy semleges főnév, amelyhez normális esetben semleges névmás tartozna, de a névmás hímnemű, "Ő" (szó szerint: "az a Valaki"). A Szentlélek nem egy erő; Ő egy személy, az örök Szentháromság harmadik személye, aki minden tekintetben teljes mértékben Isten.
Ez azért fontos, mert a szekták, mint például a Jehova Tanúi, tagadják a Szentlélek személyét (mert tagadják a Szentháromságot). De amint láttuk (János 15:26), a Lélek tanúskodik Krisztusról; egy erő nem tud tanúskodni. Itt a Lélek vezeti a tanítványokat; egy erő nem adhat útmutatást. Ő beszél, Ő hall, és kinyilatkoztatja az apostoloknak, amit hallott. Ezen a szövegen túl Péter azt mondta Anániásnak, hogy hazudott a Szentléleknek, akit Péter Istennek nevez (ApCsel 5:3-4). Nem hazudhatsz egy személytelen erőnek. Pál azt parancsolja, hogy ne szomorítsuk meg a Szentlelket a bűneinkkel (Ef 4:30); csak egy személyt lehet megszomorítani, aki szeret téged. Pál a Szentlélek közösségéről beszél (2Kor 13:14); nem élvezheted a közösséget egy erővel.
A vigasztaló igazság az, hogy ha Jézus Krisztusban hiszel, akkor a Szentlélek benned lakik, és személyre szabottan rád szabja szolgálatát. Tudja, hogy mit érzel, és az Igén keresztül vagy más hívőkön keresztül, vagy néha egyedi körülményeiden keresztül szolgálja neked a vigasztalását. Ahogy Jézus itt mondja, a Lélek vezet téged az igazságban, de ezt úgy teszi, hogy az igazság Igéjét tanulmányozod. Ő tudja, hogy mit kell tudnod, és mikor kell tudnod. Az Ő célja, hogy szentté tegyen téged gondolatban, szóban és cselekedetben. Amikor nem tudod, hogyan imádkozz úgy, ahogyan kellene, a Lélek olyan módon imádkozik érted, amit nem értesz (Róma 8:26). Ezért fontos, hogy ne szomorítsuk meg vagy oltsuk ki a Lelket a bűn által, hanem életünk minden területét engedjük át a Lélek irányításának.
3.A Szentlélek szolgálata az igazságra összpontosít, igazságközpontú.
Jézus többször is úgy hivatkozik a Lélekre, mint "az igazság Lelkére" (János 14:17; 15:26). Itt pedig ezt mondja (János 16:13): "Amikor eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem magától fog beszélni, hanem amit hall, azt fogja mondani; és kijelenti nektek, hogy mi lesz az, ami eljövendő".
Az "igazság Lelke" megnevezés természetesen arra utal, hogy létezik olyan dolog, mint a megismerhető, változatlan igazság a lelki birodalomban. Az a tény, hogy a Lélek ezt az igazságot beszéddel közli, azt mutatja, hogy az igazságot érthető szavakkal és mondatokkal fejezi ki.
Napjainkban sokan igyekeznek az igazságot hangsúlytalanná tenni amivel a tanítást hangsúlytalanná teszik. Tagadják, hogy létezik abszolút erkölcsi igazság. A gyakori refrén ez: "A szeretetünkről fogják tudni, hogy keresztények vagyunk, nem pedig a tanbeli egyetértésünkről!". Egy rövidebb változat: "A tanítás megoszt, a szeretet egyesít". Tehát arra bátorítanak minket, hogy tegyük félre azokat a területeket, ahol nem értünk egyet más keresztényekkel, és beszéljünk azokról a dolgokról, amelyek összekötnek minket. Sokan ezt még az egyedül a hit általi megigazulásra és más létfontosságú igazságokra is alkalmazzák, amelyek megosztják a római katolikusokat és a protestánsokat.
Természetesen mindig is voltak olyan makacs hívők, akik büszkék arra, hogy a tanítás minden apró pontjában igazuk van. Szidalmazzák azokat, akik nem értenek velük teljesen egyet. De az ellenség ezt a hibát arra használta fel, hogy sokan az ellentétes tévedésbe ringassák magukat, és az egység és a szeretet zászlaja alatt eltűrjék a kárhozatos tévedéseket. Pedig az Újszövetség nagy része azért íródott, hogy figyelmeztessen minket a hamis tanításokra. Pál például figyelmeztetett az antikrisztusra, aki el fog jönni (2Thessz 2:10-12) "a gonoszság minden csalárdságával azokért, akik elvesznek, mert nem fogadták el az igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. Ezért Isten olyan megtévesztő befolyást küld rájuk, hogy elhiggyék a hamisat, hogy mindnyájan megítéltetnek, akik nem hittek az igazságnak, hanem a gonoszságban gyönyörködtek". Az evangélium igazságának el nem hivése ítéletet eredményez!
Amikor Jézus azt mondja, hogy a Lélek kinyilatkoztatja az apostoloknak, "ami eljövendő", valószínűleg a prófétai tanításra is gondolt. De ebben a szövegkörnyezetben elsősorban, ahogy D. A. Carson magyarázza (The Gospel According to John [Apollos/Eerdmans], 540. o., dőlt betűvel), "mindarra utal, ami a Jézus személyéhez, szolgálatához, halálához, feltámadásához és felmagasztalásához kötődő sarkalatos kinyilatkoztatás következtében történik". Leon Morris (The Gospel According to John [Eerdmans], 701. o.) azt mondja: "'az eljövendő dolgok' az egész keresztyén rendszerre utal, amely Jézus beszédekor még jövőbeli volt, és amelyet a tanítványoknak a Lélek, nem pedig a természetes belátás fog kinyilatkoztatni".
A Szentlélek a Szentírás kánonjának befejezése óta nem adott új, mérvadó kinyilatkoztatást. Ahogy Jézus megerősítette (János 17:17), Isten Igéje az igazság. A Zsoltárok 119:160 így fogalmaz: "A te igédnek összessége az igazság". Ez az igazság elegendő az életre és az istenfélelemre (2Pét 1:3). Kérnünk kell a Szentlelket, hogy adjon nekünk megértést és megvilágosítást, amikor a Szentírást tanulmányozzuk, de Ő nem ad olyan új kinyilatkoztatást, mint amit az apostolok és próféták kaptak, amik le vannak írva a Bibliában.
Továbbá a Lélek nem nyilatkoztat ki senkinek semmit, ami ellentétes a Szentírással. Például vannak akik azt állítják, hogy az Úr azt mondta nekik, hogy összeházasodhatnak egy hitetlennel. De ez ellentétes az Ő írott Igéjével (2Kor 6:14), tehát nem a Szentlélek volt az, aki ezt kinyilatkoztatta nekik. A Szentlélek vezet bennünket minden igazságban, ami most Isten írott Igéjében van.
A Szentlélek szolgálata tehát fokozatos, személyes és igazságközpontú. Végezetül,
4.A Szentlélek szolgálata Krisztus-központú és Krisztust dicsőítő.
János 16:14-15: "Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek." Jézus ezekben a versekben hallgatólagosan megerősíti istenségét. Egyetlen egyszerű ember és még a legnagyobb teremtett lény sem (amilyennek Jehova Tanúi tévesen Jézust tartják) mondhatja, hogy a Szentlélek dicsőíti Őt, vagy hogy minden, ami az Atyáé, az övé. De Jézus ezt mondta.
A Szentlélek feladata nem az, hogy önmagát dicsőítse, hanem hogy Krisztust dicsőítse. Nem magára hívja fel a figyelmet, hanem Krisztusra. Nem arra vezet minket, hogy a saját tapasztalatainkra, hanem hogy, Krisztusra összpontosítsunk. Amikor az emberek folyamatosan a Szentlelket és a Lélekben való állítólagos tapasztalataikat hangsúlyozzák, akkor nem a Lélekkel vannak betelve. Ugyanis a Lélek Jézus Krisztust magasztalja. Dr. Carson (The Farewell Discourse and Final Prayer of Jesus [Baker], 151. o.) kijelenti: "Semmi sem hoz nagyobb dicsőséget magasztos Urunknak, Jézusnak, mint az, hogy követői átitatódnak az Őt érintő minden igazsággal..... Jézus úgy dicsőül meg, hogy az evangélium igazságai beépülnek az emberek életébe".
Amikor Jézus azt mondja: " Mindaz, ami az Atyáé, az enyém", és hogy a Lélek veszi ezeket a dolgokat, és kinyilatkoztatja az apostoloknak, akkor az összes dicsőséges igazságra utal, ami Isten Igéjében meg van írva róla. Ahogy említettem, ez az, amit Pál "Krisztus kifürkészhetetlen, mérhetetlen gazdagságának" nevezett (Ef 3:8). Ha a Szentlélek munkálkodik az életedben, akkor Krisztusban fogsz gyönyörködni, Krisztust fogod magasztalni, Krisztust fogod szeretni, és másoknak az Ő dicsőségéről fogsz beszélni.
Ezeket a verseket a Szentháromság Isten természetére vonatkozó meglátásaik miatt is tanulmányozhatjuk. Három különálló isteni személy, és mégis egy Isten. Mindegyik személynek más-más szerepe vagy funkciója van. Az Atya elküldte a Fiút, a Fiú pedig a Lelket. A Lélek nem önállóan cselekszik ("saját kezdeményezésére", 13. v.), hanem az Atyának és a Fiúnak alárendelve. Ahogy a Fiú is csak azt mondja, amit az Atyától hall (János 3:34; 5:19, 20; 7:16-18; 8:26-29, 42-43; 12:47-50; 14:10), úgy a Lélek is csak azt mondja, amit hall. Ő teszi teljessé Isten kinyilatkoztatását a Fiáról számunkra. A Szentháromság három tagja Istenként egyenrangú, funkcióikban különböző, mégis egy Isten.
Következtetés
Az Úr azt akarja, hogy alkalmazzuk az itt leírt tanítását az Istennel való járásunkra: A Szentlélek fokozatosan vezet-e téged minden igazságban, különösen a Krisztusról szóló igazságban, miközben az Ő Igéjét tanulmányozod? Látod-e az Ő személyes szolgálatát az életedben, amint azon munkálkodik, hogy Krisztushoz hasonlóvá formáljon téged? Növekedsz-e abban, hogy egyre mélyebben megértsd a Szentírás nagy igazságait, amelyek középpontjában Krisztus és az evangélium áll? És egyre inkább Krisztusközpontú és Krisztust dicsőítő az életed?
Ha nem tudsz őszintén igennel válaszolni, annak két oka lehet: Először is, lehet, hogy nem a Lélekben jársz, vagy nem vagy betelve a Lélekkel. A Lélekben járni azt jelenti, hogy Tőle függsz, nem pedig magadtól. A Lélekkel való beteljesedés azt jelenti, hogy teljesen átadod magad Neki, hogy Ő irányítsa az életedet. Ez egy egész életen át tartó folyamat, de minden nap gyakorolnod kell.
Másodszor, lehetséges, hogy azért nincs meg benned a Szentlélek, mert soha nem bíztál Krisztusban. A Lélek azoknak adatik, akik az Úr Jézus Krisztusban bíznak, hogy megmentse őket Isten igazságos ítéletétől. Itt van a Lélek hívása hozzád (Jel 22:17): "A Lélek és a menyasszony így szól: 'Jöjj!'. Aki csak hallja, az is mondja: 'Jöjj'. Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!" Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
A Bárány
  2024-05-17 23:30:16, péntek
 
  A Bárány

Textus: Jelenések 5:5-7

Az 5. versben az egyik vén azt mondta Jánosnak, hogy ne sírjon, mert az oroszlán Júda törzséből, Dávid gyökere győzedelmeskedett. Ezek a megnevezések - Júda oroszlánja és Dávid gyökere - rendkívül erős megnevezések. A 6. versben Jézusról azt a képet várnánk, hogy Jézus egy nagy oroszlánként ordít, bizonyítva az Ő nagy hatalmát. Vagy egy nagy királyi alakot várnánk, koronával a fején és nagy karddal a kezében.
De ahelyett, hogy egy ilyen képet látnánk, egy Bárányt látunk. Nem csak azt, hanem egy bárányt, amely úgy néz ki, mint akit megöltek. Ez a jelenet hihetetlen. Annyi mindent tanít nekünk, Jézusról, az Ő elkötelezettségéről irántunk, és arról, hogyan kell élnünk ebben a világban.
Senki sem hasonlítható a mi Megváltónkhoz, Jézushoz. A mi szövegünk az Ő dicsőségét mutatja be nekünk. Két dologra fogunk összpontosítani: arra a tényre, hogy Bárányként jelenik meg, és arra a tényre, hogy olyan Bárányként jelenik meg, aki úgy néz ki, mint akit megöltek.
Először is, vegyük figyelembe, hogy János egy Bárányt lát.
Azt olvassuk: ,,És láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a Bárány. Olyan volt, mint akit megöltek; hét szarva volt és hét szeme: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre."
Jézus bárányként jelenik meg. Ez csodálatos. Az ellentét az 5. verssel szembetűnő.
Kicsoda Jézus? Ő a dicsőség királya. Az 5. vers azt mondja nekünk, hogy Ő Júda törzsének oroszlánja, hogy Ő Dávid gyökere.
Mindkettő nagyon magasztos cím.
Az oroszlánt többször említik, mint bármely más állatot az Ószövetségben. Ez a nagy hatalom és erő képe, amellyel szemben senki sem állhat ellen. Istent mint isteni harcost gyakran ábrázolják oroszlánként. Az Ézsaiás 31:4 azt mondja:
,,Mert így szólott az Úr hozzám: A mint mormol az oroszlán és az oroszlánkölyök zsákmánya mellett, a mely ellen összehívatnak a pásztorok sereggel, és szavoktól ő meg nem retten, és meg nem ijed sokaságuktól: így száll alá a seregek Ura, hogy hadakozzék a Sion hegyén és halmán!"
A Hóseás 5:14 egy másik példát ad. Isten azt mondja: ,,Mert olyan leszek Efraimnak, mint az oroszlán, és Júda házának, mint az oroszlán-kölyök. Én, én szaggatom szét; elmegyek, felkapom, és nem lesz, a ki megszabadítsa!"
Az oroszlán nagy erőt képvisel, képes legyőzni minden ellenséget.
Júda törzsének oroszlánja az 1Mózes 49:9-10-ig vezet vissza minket, ahol Jákob megáldotta tizenkét fiát. Azt mondta Júdáról:
,,Oroszlánkölyök Júda; zsákmányt ejtvén, felmentél, fiam! Lehevert, lenyúgodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán; ki veri őt fel? Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közűl; míg eljő Siló, és a népek néki engednek."
Jákob megjósolta, hogy a Messiás oroszlán lesz, és hogy Júda törzséből fog származni. Azt mondta, hogy uralkodni fog minden nemzet felett. Egyedül neki van joga uralkodni. Ami itt elhangzott, az emlékeztet minket a Kolossé 1:16-ban Jézusról elmondottakra.
,,Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek."
Ő lesz az, akit az uralkodás jogosan illet meg. Mindenki engedelmességgel tartozik Neki. Az, hogy Ő a következő versben bárányként jelenik meg, aki úgy néz ki, mint akit megöltek, a Biblia egyik leghihetetlenebb ellentéte.
Ugyanez igaz a címre is: "Dávid gyökere". Ez egy másik erőteljes kép. Az ÓSZ azt mondja nekünk, hogy a Messiás Dávid családjából fog származni. Például a Jeremiás 23:5-ben Isten azt mondta:
,,Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön."
Ézsaiás 11 egy nagyszerű messiási szakasz, amely Isai gyökeréről szól. A 10. vers azt mondja:
,,És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, a ki a népek zászlója lészen, eljőnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen."
Figyeljük meg, hogy a Messiást nem egyszerűen Dávid "ágának", hanem Dávid "gyökerének" nevezik. Ez jelentős.
A gondolat az, hogy Jézus a gyökér, amelyből Dávid származik. Ő az a modell, amelynek Dávid királysága csak árnyéka volt. Dávid gyökerének királysága az abszolút igazságosság királysága lesz. Ézsaiás 11 fejezet 4. versének első része így jellemzi Őt:
,,Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett."
Dávid gyökere nem más, mint a Királyok Királya és az Uraknak Ura. Nemcsak igazságosan fog uralkodni, hanem nagy harcosként is ábrázolják. Megvédi népét és elpusztítja ellenségeit. A 4. vers befejező része így hangzik: ,,megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent."
Itt, a 6. versben azonban Jézus mint Bárány jelenik meg. Ismét hihetetlen a kontraszt.
Nagyszerű tanulság van itt számunkra. Az a tény, hogy Jézust bárányként mutatja be az Ige, azt mondja ezzel nekünk, hogy Ő szelíd és barátságos.
A Máté 11:29-ben Jézus azt mondta: ,,Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek."
Azok, akik nem vagytok keresztények, ne habozzatok hozzá jönni. Ő nem lesz szigorú veletek. Tárt karokkal fogad titeket.

Akik pedig keresztények vagytok, akik vétkeztetek, akik elszúrtátok, akik csalódást okoztatok Jézusnak. Ne habozzatok, jöjjetek Hozzá megbocsátásért és helyreállításért. Péter azzal vétkezett, hogy háromszor megtagadta Jézust. János evangéliuma Jézus 4 feltámadás utáni megjelenéséről számol be. Az első Mária Magdolnának, a második néhány tanítványnak, mint csoportnak, de egyiküket sem nevezi meg. A harmadik ugyanez volt, és csak Tamást nevezte meg az Ige. A negyedik név szerint említi Pétert. Ez akkor történt, amikor halászni voltak. Jézus a parton volt, míg ők kint voltak a tavon a csónakban. Nem fogtak semmit, ezért Jézus megmondta nekik, hogy hol vessék be a hálójukat. Amikor partra szálltak, azt mondta nekik,
"Jöjjetek, egyetek!"
Elkészítette nekik a reggelit. Ezután felszolgálta nekik a reggelit.
Mire tanít ez minket? Arra, hogy Jézus gyengéden bánik a bűnbánó bűnösökkel. Jöjjetek vissza hozzá. Ő nem lesz szigorú veletek. Ahogy Isten mondta lázadó népének a Jeremiás 3:12-ben:
,,Térj vissza, elpártolt Izráel - így szól az ÚR -, akkor nem haragszom rátok! Mert én hű vagyok - így szól az ÚR -, nem tart örökké haragom."
A második nagyszerű dolog, amit a szövegünkben látunk, hogy a Bárány úgy nézett ki, mint akit megöltek.
A jelenet a húsvéti bárányt juttatja eszünkbe. Amikor Izrael megszabadult Egyiptomból, az elsőszülöttek halálának csapása előtt - minden izraeli családnak vennie kellett egy bárányt, levágni és megenni. A bárány vérét a ház ajtófélfáira kellett kenniük, az ajtók tetejére és oldalára, ahol a bárányt ették. Azon az éjszakán az Úr elhaladt a hűséges izraeliták felett, de az egyiptomiak elsőszülöttjeit megölte. (2Móz 12)
Ahhoz, hogy egy háznép megmeneküljön, egy bárányt kellett feláldozni. Ez a bárány előrevetítette Isten nagy bárányának eljövetelét. A János 1:29-ben, amikor Keresztelő János meglátta Jézust, felkiáltott: "Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!"
Jézus Isten bárányaként jött. Azért jött, hogy beteljesítse azt, amit az Ézsaiás 53 megjövendölt. Azt mondja a 4-től 7-ig terjedő igeszakasz:
,,Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját."
Ő báránnyá lett, aki érted ment a vágóhídra. Feltámadt a te megigazulásodért. Isten jobbján, Isten trónján ül, nemcsak a mi emberi természetünkkel, hanem a halál jeleivel magán - azokkal a jelekkel, amelyek azt mutatják, hogy meghalt értünk.
Keresztyén testvéreim, ez mutatja nektek, hogy Jézus mennyire szeret benneteket, és mennyire elkötelezett irántatok.
Az Ő értünk végzett munkájának jegyeit a dicsőségbe emelte.
Van itt valami ellentmondásos a képben.
A halál jelei a trón közepén vannak.
Isten az élet forrása. Ő maga az élő, és az 1 Timóteus 6:13 azt mondja nekünk, hogy Isten, "életet ad mindennek..."
Az ApCsel 17:25 azt mondja nekünk, hogy Isten,"ad mindenkinek életet, leheletet és mindent."
Az ApCsel 3:15-ben Péter Jézusra hivatkozva azt mondta a zsidóknak, "ti megöltétek az élet szerzőjét..."
Jézus az Élet szerzője. Ő az, aki életet ad mindenkinek. Az élet Tőle származik.
Ezért teljesen hihetetlen, hogy a halál jelei Isten trónjának közepén vannak. Az, hogy az Élet Szerzőjén a halál jelei vannak, megdöbbentő. Nem csak ez, hanem a Bárányt, amely úgy néz ki, mint akit megöltek, a négy élőlény veszi körül.
Az Élet Szerzője megmentett minket az örök haláltól azzal, hogy helyettünk halt meg. A Filippi 2:6-8 azt mondja Jézusról:
,,aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig."
A halál e jelei a magasba lettek emelve. Az Ő dicsőségének részei. (János 17:1) A dicsőségben, Isten trónján, a négy élőlénytől körülvéve - Jézuson rajta vannak a halál jelei. Jézuson rajta voltak szenvedésének és halálának jegyei, amikor megjelent Tamásnak. Tehát itt a mennyben, a trónján, rajta vannak a halál nyomai. Milyen hihetetlen kép.
Ez mutatja, hogy Jézus mennyire elkötelezett irántad. Jézus embersége nem volt átmeneti. Az Ő emberi teste nem volt valami, amit eldobott, miután felment a mennybe. Nem, az Atya jobbján uralkodik, mint Istenember. Ott, az Atya jobbján továbbra is viseli az emberség, a halál - az érted hozott áldozatának - jegyeit. A trónon az Ő szeretetének, az irántatok való elkötelezettségének bizonyítékai vannak.
Mennyire elkötelezett Jézus irántad? Mennyire szeret téged? Nézd meg ezt a képet:
"Láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a Bárány. Olyan volt, mint akit megöltek..."
Végül, ez megmutatja, hogy hogyan kell élned és harcolnod ebben a világban.
Azt akarjuk, hogy Jézus Krisztus gyülekezete növekedjen. Azt akarjuk, hogy Krisztus országa kiterjedjen. Hogyan fogjuk ezt elérni? Az egyház nem a politikán keresztül növekszik. És nem is katonai erő vagy hatalom által. Hanem a megalázkodás által. Az önfeláldozó szolgálaton keresztül a Szentlélek ereje által.
Arra vagyunk elhívva, hogy Jézus nyomdokaiba lépjünk.
Keresztyén testvéreim, mik a fegyvereitek? A 2Korinthus 10:3-4-ben Pál apostol azt írja:
,,Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk; hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására."
,,Hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel." (2Kor 6:4-7)
Szeretnünk kell ellenségeinket. Áldanunk kell őket, amikor átkoznak, jót kell tennünk velük, amikor üldöznek minket. (Máté 5:44-45) Vagy ahogy Pál apostol írja a Róma 12:20-21-ben:
,,Sőt ,,ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére". Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat."
Isten adjon nekünk kegyelmet, hogy dicsőséges Megváltónk nyomdokaiba lépjünk. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Mit tegyünk, ha az élet viharossá válik?
  2024-05-17 23:27:51, péntek
 
  Mit tegyünk, ha az élet viharossá válik?

Textus: Lukács 8:22-25

A viharok nem szórakoztatóak, sem a tengeren, sem a való életben. Mégis a viharok során olyan leckéket tanulunk, amelyeket soha nem tanulnánk meg, ha az élet mindig nyugodt lenne. A keresztény hit nem csak azért van, hogy a mennybe juttasson minket, amikor meghalunk. Hanem azért is van, hogy megtanítson minket arra, hogyan éljünk itt és most, különösen akkor, amikor az élet viharos. A Lukács 8:22-25 azt a csodát mondja el, amikor Jézus lecsendesíti a vihart a tengeren, amely az első a csodák sorozatából a Lukács evangéliumában, és amely csodák a Péter vallomásában csúcsosodnak ki (9:20). Ezek a csodák sokat tanítanak nekünk (ahogyan a tanítványoknak is) arról, hogy ki Jézus, és hogy ez mit jelent számunkra az élet megpróbáltatásaiban. Ez a csoda azt a leckét tanítja nekünk, hogy ...
Mivel Jézus az Úr mindenek felett, bíznunk kell benne az élet viharaiban.
E rövid történet végén a tanítványok félelemmel és csodálkozva jegyzik meg: ,,Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?". Ez az a kérdés, amelyen Lukács azt akarja, hogy elgondolkodjunk: ,,Hát ki ez?" A válasz egyértelmű,
1.Jézus az Úr mindenek felett.
Kezdetben Jézus szólt, és megteremtette a világegyetemet. Így nem volt nagy dolog számára, hogy beszéljen a szélhez és a hullámokhoz, az Ő teremtményeihez, és hogy azok engedelmeskedjenek Neki. Mégis a tanítványok számára, akik továbbra is növekedtek abban a felismerésben, hogy ki is Jézus, ez egy elképesztő csoda volt. Mindannyian tudjuk, hogy Jézus az Úr, és könnyen el tudjuk ismételni ezt a mondatot. De gyakran nem igazán ismerjük Őt mint Urat a gyakorlati, mindennapi helyzetekben, amelyekkel találkozunk. Ezért az Úr gyakran azt teszi velünk, amit a tanítványokkal tett:
A.AZ ÚR VEZETTE ŐKET EBBE A VIHARBA.
Jézus azt mondta: ,,Menjünk át a tó túlsó partjára". Vajon tudta, hogy mibe keveri őket? Minden bizonnyal tudta. Ő mindent tud, és ezért tudta, hogy ezzel a viharral fognak találkozni. Bár a tanítványok veterán halászok voltak, akik ismerték ezt a tavat, valószínűleg nem számítottak a viharra. A Galileai-tenger körülbelül 21 kilométer hosszú és 13 kilométer széles. Egy mélyedésben fekszik, amely 200 méterrel a tengerszint alatt van, és hegyek veszik körül, amelyek a keleti oldalon körülbelül 600 méter magasra emelkednek a tengerszint fölé. Amikor a szél ezeken a hegyeken lefelé fúj, hirtelen heves viharokat okozhat. Az egyik ilyen váratlan vihar volt az, ami azon az estén lecsapott - a tanítványok számára váratlanul, de az Úr Jézus számára nem. Elég nagy vihar lehetett, mert még ezek a tapasztalt halászok is féltették az életüket. De bár olyan szörnyű volt, a szuverén Úr egyenesen belevezette őket!
Amikor komoly megpróbáltatások érnek bennünket, gyakran hallom, hogy az emberek azt mondják: ,,Az Úr nem okozta ezt a megpróbáltatást, csak megengedte". Valahogy azt gondolják, hogy ezzel Istent mentik fel a felelősség alól. Néha még azt is mondják: ,,Nem Isten, hanem a Sátán okozta ezt a tragédiát". Azt gondolják, hogy azzal, hogy a Sátánt hibáztatják, vagy azzal, hogy azt mondják, hogy Isten csak megengedte, megőrzik az Ő szeretetét. De ezt az Ő szuverenitásának a rovására teszik.
A Biblia azonban egyértelműen megerősíti, hogy Isten egyszerre szerető és szuverén. A megpróbáltatásokban nem fogsz vigaszt nyerni, ha tagadod Isten szuverenitását. Igaz, Isten használhatja a Sátánt, hogy megpróbáltatásokat hozzon, ahogyan Jób esetében is tette. De Isten világosan kijelenti: ,,Én vagyok az Úr, és nincs más, aki világosságot formál és sötétséget teremt, jólétet okoz és szerencsétlenséget teremt, én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem" (Ézs 45:6b-7). A megpróbáltatásokban csak akkor találsz vigasztalást, ha egyszerre vallod Isten abszolút szuverenitását és kimeríthetetlen szeretetét. Figyeld meg az élet viharainak több jellemzőjét, ahogyan ebben a viharban látod:
a.)A viharok hirtelen és figyelmeztetés nélkül csapnak le.
Néha a reggeli közlekedési hírekben megemlítenek egy halálos balesetet. Most gondoljunk arra aki életét veszti egy ilyen balesetben: ,,Az a személy ma reggel elindult otthonról, hogy munkába menjen, és nem gondolt arra, hogy már csak percek vannak hátra az életéből. A családja talán felületesen köszönt el tőle, és nem gondolták, hogy soha többé nem beszélhetnek vele." Az élet viharai ilyenek: Most minden simán megy. Néhány óra múlva, minden figyelmeztetés nélkül egy válság közepén találod magad.
Egy ilyen vihar nem csak próbára teszi és fejleszti a jellemedet, hanem felfedi azt. Hudson Taylor, a Kínai Belföldi Misszió alapítója egy fiatal misszionáriussal beszélgetett, aki éppen készült munkába állni Kínában. ,,Nézd meg ezt" - mondta. Öklével az asztalra csapott. A teáscsészék felugrottak, és a tea kiömlött. Miközben a megdöbbent fiatalember azon tűnődött, hogy mi történik, Taylor így szólt: ,,Amikor elkezded a munkádat, számtalan módon sújtva leszel. A próbatételek olyanok lesznek, mint az ütések. Ne feledd, ezek az ütések csak azt fogják kihozni belőled, ami benned van."
Tehát az ideje annak, hogy erőforrásokat fejlesszünk ki a hirtelen támadó viharok ellen, amelyek elkerülhetetlenül lecsapnak, azelőtt kell legyen, hogy azok lecsapnának. Ha nem töltesz időt az Úrral az élet nyugalmában, nem fogod tudni, hogyan bízzál benne a viharokban.
b.)Viharok sújtják a hívőket.
Ez a vihar azokat is sújtotta, akik Krisztussal a hajójukban voltak, és azokat is, akiknek nem volt Krisztus a hajójukban. A Márk 4:36 feljegyzi, hogy más hajók is voltak velük. Ha ez egy mese lenne, akkor azt olvashatnánk, hogy amikor a vihar feltámadt, a többi csónakot elárasztotta a víz, de az a csónak, amelyben Krisztus volt, olyan simán haladt, mintha a víz tükörsima lett volna. Tény, hogy a keresztények nem mentesülnek varázslatos módon az élet viharai alól. Csak azért, mert Jézus csónakjában vagy, nem jelenti azt, hogy sima vitorlázás lesz. A keresztények nem mentesülnek a megpróbáltatásoktól.
Néhányan azt gondolják: ,,Igen, ez igaz. De én Krisztust szolgálom". Azt gondolják, hogy az elkötelezettségük különleges védelmet érdemel a viharokkal szemben. De figyeljétek meg:
c.)A viharok az engedelmes hívőket sújtják, akik Krisztust szolgálják.
Valójában ez a vihar nem azért csapott le a tanítványokra, mert engedetlenek voltak, hanem mert engedelmesek voltak! Jézus azt mondta: ,,Menjünk át a túloldalra" (8:22). Ezek az emberek, akik elkötelezték magukat Krisztus szolgálatára, engedelmeskedtek. És Ő egyenesen a viharba vezette őket! És ugyanígy, ha engedelmesen szolgálod Krisztust, akkor lehet, hogy pont olyan viharok közepébe kerülsz, amelyeket elkerülhettél volna, ha a parton maradsz.
Gyakran tapasztaltam, hogy a legsúlyosabb próbatételek ideje közvetlenül azután következett be, hogy az engedelmesség egy új lépését megtettem. A lényeg az, hogy az Úrnak való engedelmesség nem mentesít a viharoktól; ez gyakran egyenesen a viharokba vezet! Az Úr nemcsak belevezette a tanítványokat ebbe a viharba. Figyeljétek meg, mi történt ezután:
B.AZ ÚR KIJELENTKEZETT (ELALUDT), ÉS ÚGY TŰNT, HOGY MAGUKRA HAGYTA ŐKET A VIHARBAN.
Ez az egyetlen olyan esemény a Bibliában, amely említi, hogy Jézus alszik, és micsoda alkalom az elalvásra! Az egy dolog lett volna, ha Jézus azt mondta volna: ,,Emberek, vihar közeledik. Péter, te maradj a kormányrúdnál! János, győződj meg róla, hogy a vitorla biztosítva van! Jakab, kösd le a felszerelést!" Ha Jézus aktívan részt vett volna, parancsokat osztogatva, azt mondva nekik: ,,Tartsatok ki, fiúk, meg fogjuk csinálni!", akkor a vihar nehéz lett volna, de elviselhető. De amikor éppen Jézus nyugodt vezetésére és biztatására lett volna szükségük, hol volt Ő? A csónak hátsó részében feküdt (aludt) nem törődve azzal, hogy milyen nagy szükségük van rá!
Éreztél már valaha is így egy próbatétel közepette? Belekerülsz, és úgy tűnik, mintha az Úr kijelentkezett volna, és magadra hagyott volna! Eszeveszetten evezel, de a hullámok győzedelmeskednek. Már majdnem elsüllyedsz, és azon tűnődsz, hol van az Úr?
C.A VALÓSÁGBAN AZ ÚR VELÜK VOLT A VIHARBAN.
Ő mindig ott van, még akkor is, ha néha úgy tűnik, mintha nem lenne ott. De gyakran megvárja, amíg a végsőkig el nem fogyunk, hogy megérezzük, milyen nagy a szükségünk valójában. De még mielőtt a tanítványok segítségül hívták volna Őt, Jézus ott volt velük a csónakban, velük együtt ment át a viharon. Megígérte: ,,Soha nem távozom el tőletek, és soha nem hagylak el benneteket" (Zsidók 13:5). Ahogy Pál diadalmasan állítja, semmilyen megpróbáltatás nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van (Róm 8:38-39).
Szeretem Sidrák, Misák és Abed-Négó történetét, akik engedelmeskedtek az Úrnak, és egy másfajta viharban találták magukat, amikor Nabukodonozor tüzes kemencéjébe vetették őket. Ahogy belenézett a lángokba, Nabukodonozor megdöbbent, és így szólt a hivatalnokaihoz: ,,Nem három embert vetettünk-e megkötözve a tűz közepébe?". Ők így válaszoltak: ,,Bizonyára, ó, király!". Ő pedig így válaszolt: ,,Nézzétek! Négy embert látok szabadon, akik sértetlenül járkálnak a tűz közepén, és a negyediknek a külseje olyan, mint az istenek fia!". (Dán 3:24-25). Hiszem, hogy a negyedik ember az Úr Jézus volt. Ő nem hagyta magára azokat a hűséges embereket a megpróbáltatásukban, hanem odament és velük együtt ott állt a lángok között.
Amikor viharban vagy, még ha elsőre azt is gondolod, hogy az Úr nincs ott, Ő ott van! Az élet viharaiban az első dolog, amit tennünk kell az, hogy megerősítsük azt a tényt, hogy Jézus az Úr, még a viharok felett is. Aztán,
2.Bíznunk kell Jézusban, az Úrban az élet viharaiban.
Ez a lecke Jézus kérdésében jelenik meg: "Hol van a ti hitetek?". (8:25). Ha van olyan alkalom, amikor úgy tűnik, hogy a pánik jogos lenne, akkor az az, amikor nagy viharban vagy, és a hajódat elárasztja a víz. Jézus azonban nemcsak a vihart, hanem a tanítványokat is megdorgálta a hit hiánya miatt! A tény az, hogy:
A.A VIHAROK GYAKRAN FELFEDIK, HOGY MENNYIRE NEM BÍZUNK AZ ÚRBAN.
Mindannyian tudunk színlelni a nyugodt vizeken. Másokat lenyűgözhetünk azzal, hogy milyen összeszedettnek tűnünk. A tanítványok egészen jól megbirkóztak a normális viharokkal. Már sokszor voltak viharban ezen a tavon. Szakértők voltak abban, hogyan kezeljék a hajójukat a zord vizeken. Először valószínűleg azt gondolták: "Semmi gond, megbirkózunk vele". De ez a vihar önmaguk végéhez juttatta őket, és megmutatta nekik, hogy mennyire magukban bíztak. Gyakran egy válság megmutatja nekünk természetünk egy olyan oldalát, vonását, amelyre eddig vakok voltunk. Az Úr arra használja fel, hogy életünk új területeit tárja fel, ahol meg kell tanulnunk bízni benne. Mindnyájunknak meg kell ismernünk gyengeségünket, hogy az Úr erejére támaszkodhassunk. A viharok gyakran olyan dolgokat mutatnak meg nekünk rólunk, amelyeket nyugodtabb időkben nem látunk:
a.)A viharok rávilágítanak a problémával kapcsolatos torz látásmódunkra.
A tanítványok izgatottan kiáltották: "Mester, Mester, elveszünk!". Azt hitték, hogy mindnyájan meg fognak fulladni. De várjunk csak egy percet! Ki volt velük a hajón? Isten megígért Messiása! Abszurd volt azt gondolni, hogy Isten régóta várt messiási királysága a Galileai-tenger fenekére süllyedhet! De pánikjukban a tanítványok torz képet alkottak a problémáról.
Nem minden félelem rossz, de Jézus megdorgálta a tanítványokat, mert félelmük túlzott volt. Némi félelem hasznos, mert arra késztet, hogy körültekintő óvatosságot tanúsítsunk a biztonságunk érdekében. Néha a félelem azonnali cselekvésre késztet bennünket, hogy megmentsük a saját életünket vagy egy veszélyben lévő szerettünk életét. A félelem azonban túlzott és helytelen, amikor pánikba esünk miatta, és így nem gondolkodunk körültekintően Isten ígéreteinek fényében. Ha annyira a problémára összpontosítunk, hogy nem látjuk, hogy Isten irányítja azt, akkor nem bízunk benne.
b.)A viharok felfedik az önmagunkról alkotott torz képünket.
"Mester, Mester, elveszünk!" Ez a "mi" valószínűleg magában foglalta Jézust is, de nem vagyok benne biztos, hogy Ő volt a legfőbb gondjuk. Nem azt mondták, hogy "Hé, srácok, ha nem jutunk ki ebből a viharból, a Messiás meghal!". Elsősorban a saját életüket féltették.
A viharok képesek leleplezni az énközpontúságunkat. Fel tudjuk venni a másokkal való törődés látszatát, amíg rá nem jövünk, hogy ez nekünk sokba fog kerülni. Aztán hirtelen mindenki magáért felel! Az önsajnálat a másik biztos jele annak, hogy torz képet alkotunk magunkról. Bármikor, amikor sajnáljuk magunkat, túlságosan magunkra koncentrálunk. Meg kell állnunk, és át kell látnunk a nagy képet, amit Isten tesz.
c.)A viharok felfedik az Úr Jézusról alkotott torz képünket.
A tanítványok csodálkozva kérdezik: "Ki ez?" (8:25). Ez volt a problémájuk - valójában nem fogták fel, hogy ki is Jézus. Ha tudták volna, nem csodálkoztak volna annyira azon, ami történt. Alábecsülték az Ő hatalmát.

Mi is ugyanezt tesszük, amikor pánikba esünk egy válsághelyzetben. Úgy próbáljuk megoldani a problémánkat, hogy mindent belekalkulálunk az egyenletbe - kivéve Krisztus természetfeletti erejét. A problémáról és önmagunkról alkotott torz képünk elhomályosítja látásunkat, így nem látjuk meg az Úr Jézus Krisztus csodálatos személyét. Bár Lukács nem említi, Márk beszámolója szerint a tanítványok (gondolom, Péter) is azt mondták: "Uram, nem érdekel Téged, hogy mi elveszünk?". A súlyos megpróbáltatások idején könnyű kételkedni az Úr irántunk való szerető gondoskodásában. Ezért kell hit által mindig két dolgot megerősítenünk a megpróbáltatásainkban: Isten szuverenitását és szeretetét (1Pét 5:6-7).
Tehát gyakran azt gondoljuk, hogy az Úrban bízunk, amíg nem támad vihar. Ez felfedi számunkra, hogy valójában nem bízunk benne.
B.A VIHAROKNAK ARRA KELL ÖSZTÖNÖZNIÜK MINKET, HOGY BÍZZUNK A VIHAR URÁBAN.
A tanítványok talán tiltakoznának: "Mi az Úrban bíztunk! Hozzá kiáltottunk segítségért!" De nem igazán hittel hívták Jézust, különben nem dorgálta volna meg őket azzal a kérdéssel, hogy "Hol van a hitetek?". Amire ebben a szörnyű helyzetben a legnagyobb szükségük volt, az az élő Istenbe vetett bizalom volt.
Nekünk is erre van a legnagyobb szükségünk a megpróbáltatásainkban. Szomorú, hogy az Istenben való bizalom nehéz időkön megy keresztül. Sok "keresztény" pszichológus gúnyolódik azokon a lelkészeken, akik azt mondják az embereknek, hogy bízzanak Istenben, mintha ez értéktelen tanács lenne. De az Istenben való bizalom a válságban nem haszontalan tanács! Ez az, ami a szenteket az évszázadok során sok szörnyű próbatételben megtartotta. Ha nem tudod, hogyan bízz Istenben az élet viharaiban, akkor meg kell tanulnod, mert azt a parancsot kaptuk, hogy hitben járjunk, és hitben épüljünk (Kol 2:6-7).
a.)Minél jobban ismerjük az Urat, annál jobban tudunk bízni benne.
"Hát ki ez?" - ez a döntő kérdés. Nyilvánvaló, hogy ez a Jézus teljesen ember. Volt egy teste, amely annyira kimerült, hogy a vihar közepette el tudott aludni. Jézus Krisztus teljes embersége óriási vigaszt kell, hogy jelentsen számunkra, amikor testünk korlátaitól szenvedünk. "Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett" (Zsid 4:15).
De Urunk nemcsak teljesen ember, hanem teljesen Isten is. Csak egy szót kellett mondania, és a süvöltő szelek megszűntek, a háborgó tenger pedig azonnal olyan sima lett, mint az üveg. Ahogy Jézus teljes embersége bátorít minket, mert megért, úgy teljes istenségének is bátorítania kell minket, mert hatalma van arra, hogy cselekedjen értünk. Az élő Isten számára semmi sem túl nehéz. Egyetlen széllökés vagy vízcsepp sem tud szembeszállni az Ő szuverén akaratával. Minél jobban ismerjük Őt, annál jobban bízhatunk benne a megpróbáltatásainkban.
b.)Minél nagyobb a vihar, annál inkább megdicsőül az Úr, ha bízunk benne.
Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy az ember legfőbb célja nem az, hogy Istent a saját boldogságunkra használjuk, hanem hogy Istent dicsőítsük, bármi történjék is velünk. Ez a vihar olyan módon tárta fel Krisztus dicsőségét, ami rejtve maradt volna, ha nem történik meg. A tanítványok bepillantást nyertek az Ő fenséges hatalmába, hogy "még a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek Neki". Minél nagyobb a probléma, annál jobban megdicsőül mindenható Urunk, ha bízunk benne.
Corrie Ten Boom, A rejtekhely szerzője és a német koncentrációs táborok túlélője azt mondta, hogy gyakran odamentek hozzá az emberek, és azt mondták: "Jaj, Corrie, milyen nagy hited van". Ő mosolygott, és azt válaszolta: "Nem, hanem hogy milyen nagy Istenem van". A mi hitünknek a megpróbáltatásokban a mi nagy Istenünk felé kell irányítania az embereket.
c.)Minél jobban bízunk Benne ebben a viharban, annál jobban megismerjük Őt, és annál jobban fogunk tudni bízni Benne a következő viharban.
A szél és a tenger kérdés nélkül engedelmeskedik Jézusnak, de nekünk mindig van választásunk. Sajnos gyakran nem engedelmeskedünk és nem bízunk benne. De figyeljük meg, hogy a tanítványok először a vihartól féltek; aztán az Úrtól féltek. A vihartól való félelmük a hitük hiányából fakadt. Az Úrtól való félelmük abból fakadt, hogy új módon tudatosult bennük az Ő félelmetes hatalma.
Az Úrba vetett hit nem automatikus dolog. Olyasvalami, aminek gyakorlását nekünk kell választanunk, gyakran olyan nyomasztó körülmények között, amelyek látszólag azt kiáltják nekünk: "Isten nem törődik veled. Nem is létezik, különben nem lennél ebben a megpróbáltatásban". A hitnek néha vissza kell térnie korábbi helyzetekhez, ahol Isten hűségesnek mutatkozott, és azt kell mondania: "Ebben megpihenek". Gyakran vissza kell mennünk a Szentírásban feljegyzett történelemhez, ahol arról olvashatunk, hogy Isten szörnyen nehéz helyzetekben is hűséges volt népéhez. Ha aktívan bízol az Úr Jézusban a jelenlegi megpróbáltatásodban, akkor a hited megerősödik, hogy a következő viharban is bízzál benne.
Következtetés
Ezzel a történettel kapcsolatosan hangzott el ilyen megjegyzés: "Krisztussal a csónakban mosolyoghatsz a viharon". Bizonyos értelemben ez igaz. De nem akarok túlságosan rózsás képet festeni. Szembe kell néznünk egyenesen azzal a ténnyel, hogy néha Jézus nem csillapítja le a vihart. Néha tényleg elsüllyed a hajó, még akkor is, ha Jézusban bízunk. Keresztelő János nem szabadult meg a börtönből, hanem elveszítette a fejét. Pétert csodával határos módon kiszabadították a börtönből, de Jakabot megölték (ApCsel 12:1-17). Mit tegyünk tehát, ha bízunk az Úrban, de a hajó mégis süllyed? A csoda nem történik meg.
A válasz: "Bízzunk az Úr Jézusban, miközben elsüllyedünk. Isten felségét énekkel dicsőítve süllyedünk alá". Husz Jánost máglyán égették meg a hitéért, de ő énekelve távozott. Nicholas Ridley-t és Hugh Latimert együtt égették meg a máglyán. Amikor meggyújtották a tüzet, Latimer így kiáltott fel: "Vigasztalódj meg, Ridley mester, és légy férfi. Isten kegyelméből ma olyan gyertyát fogunk meggyújtani Angliában, amely, bízom benne, soha nem fog kialudni!". Hudson Taylor elvesztette szeretett feleségét, Mariát, amikor mindketten igyekeztek az evangéliumot Kína belsejébe vinni. De ő ott állt a sírjánál, és ezt énekelte: "Jézusom, megpihenek, megpihenek, abban az örömben, ami Te vagy; megtapasztalom a Te szerető szíved nagyságát".
Ismered-e te Jézust ilyen módon? Ha nem, ne várd meg, amíg a vihar lecsap. Keresd Őt most! Bízz benne, mint Megváltódban, a mennyország egyetlen reménységében. Bízzál benne naponta a kis problémáidban, amelyekkel szembe kell nézned. Akkor, akár azonnal lecsendesíti a vihart, akár elsüllyed a csónakod, olyan békét fogsz megismerni, amit a világ nem ismerhet, azt a békét, amely abból fakad, hogy Jézusban, az élet minden vihara fölötti Úrban bízol. Ámen.


 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok!
  2024-05-17 23:26:01, péntek
 
  Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok!

Textus: Lk 8:16-21

A férj egy találós kérdést tett fel a feleségének. Ezt mondta: "Te egy vonat mozdonyvezetője vagy. A vonaton 36 ember van. Az első megállónál 10-en leszállnak, 2-en pedig felszállnak. A következő megállónál senki sem száll le, de 5 felszáll. A harmadik megállónál 4 száll le és 2 száll fel. A kérdés a következő: Mi a neve a mozdonyvezetőnek?"
"Honnan tudjam?" - csattant fel a feleség.
Mire a férj: "Látod, te sosem figyelsz! Már az elején azt mondtam: "Te vagy a vonat mozdonyvezetője.""
Ez a kis történet jól mutatja, hogy gyakran nem figyelünk oda arra amiket nekünk mondanak. Melyik férj vagy feleség ne tapasztalta volna már, hogy mormogja, hogy "ühü", miközben a párja beszél, de az elméje ki van kapcsolva? Egy férj eldobta az újságját, egyenesen a felesége szemébe nézett, és teljes figyelmét neki szentelte, miközben ő beszélt. "Hagyd abba" - csattant fel a nő. "Szándékosan figyelsz, csak azért, hogy összezavarj".
Ahogyan gyakran nem figyelünk más emberekre, úgy gyakran nem figyelünk az Úrra sem. Az Ő Igéje gyakran világosan fogalmaz abban a kérdésben vagy problémában amellyel szembenézünk. De mi már elhatároztuk magunkat, és nem akarjuk meghallani, amit Isten mond, mert szembemegy azzal az iránnyal, amerre mi akarunk menni. Isten világosan beszél, de ha nem figyelünk Rá, akkor lemaradunk az Ő akaratáról az életünkre vonatkozóan.
A szövegünkben Jézus figyelmeztet: "Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok!". (8:18). Jézus a tömeghez szól, vagy csak a tizenkettőhöz? A 18. vers teljes felszólítása inkább az egész sokasághoz látszik igazodni, de úgy tűnik, hogy nincs szünet a példázat magánjellegű magyarázata (8:10-15) és e versek között, ami súlyt ad annak a nézetnek, hogy csak a tizenkettőhöz szól.
Úgy tűnik, a gondolatmenet a 10. vershez vezethető vissza, ahol Jézus elmagyarázta, hogy példázatainak célja egyszerre az igazság felfedése a lelkileg fogékonyak számára és az igazság elrejtése a lelkileg felületesek elől. Jézus nem akarja, hogy a tanítványai azt gondolják, hogy a fő célja az igazság elrejtése. Ezért adja azt az illusztrációt, hogy a lámpást a gyertyatartóra állítják, nem pedig elrejtik egy edény vagy ágy alá, hogy megmutassa nekik, hogy tanításának fő célja az igazság megvilágítása, nem pedig elrejtése. Ugyanakkor azonban a fény két funkciót is betölt: megvilágít, de le is leplez. Jézus tanítása nemcsak megvilágítja az igazságot, hanem ugyanakkor leleplezi a gonoszt, amely az emberi szív sötét zugaiban leselkedik (8:17). Ezért ügyelnünk kell, hogy hogyan hallgatjuk azt. Fontos, hogy engedelmességgel válaszoljunk Jézus tanítására. Ne riadjunk vissza tőle, ne meneküljünk előle, azért mert szembesít a bűneinkkel. Ha engedelmességgel válaszolunk, több világosságot fogunk kapni. Ha visszariadunk, akkor azt a világosságot is elveszik tőlünk, amiről azt hisszük, hogy megvan.
Lukács ezután beilleszti a Jézus anyjáról és testvéreiről szóló történetet (8:19-21), hogy hangsúlyozza a Jézus tanításának való engedelmesség fontosságát. A Jézushoz való közelség kulcsa nem a vérségi kapcsolat vagy más természetes kiváltság, hanem az Isten Igéjének való engedelmesség. Ez azt jelenti, hogy bárki, zsidó vagy pogány, férfi vagy nő, közelebb kerülhet Jézushoz, mint az ő vér szerinti anyja és testvérei. Jézushoz úgy lehetünk közel, ha figyelmesen hallgatjuk az Ő Igéjét az engedelmességre való tekintettel. Mint a magvetőről szóló példázatban, ezekben a versekben is egyszerre van bátorítás és figyelmeztetés:
Mivel Isten igazsága Jézusban van kijelentve, figyelmesen és engedelmesen kell hallgatnunk, különben az Ő tanítása végső soron elítél minket.
A 16. és 17. versek tehát arra mutatnak rá, hogy Isten igazsága Jézusban jelent meg. A 18. vers ezt úgy alkalmazza, hogy kijelenti, hogy figyelmesen kell hallgatnunk, különben egy napon éppen ez az igazság fog elítélni minket. A 19-21. versek azt a lényeget illusztrálják, hogy az Isten Igéjének való engedelmesség az elsődleges.
1.Isten igazsága Jézus tanításában jelenik meg (8:16-17).
A. JÉZUS TANÍTÁSÁNAK FŐ CÉLJA, HOGY MEGVILÁGÍTSA SZÁMUNKRA ISTEN ÚTJAIT (8:16).
Sok kommentátor a 16. és 17. verset úgy értelmezi, hogy a tanítványokat arra buzdítja, hogy világosságként működjenek. Nem szabad elrejteniük Isten Igéjét Isten népe elől, hanem világosan kell hirdetniük azt. Ezt a nézetet leginkább a Máté 5:15-16-tal való kapcsolat támasztja alá, ahol Jézus a lámpatartón lévő világosság illusztrációját használja, majd azt alkalmazza, amikor azt mondja, hogy világítsunk az emberek előtt. Úgy tűnik azonban, hogy a lámpatartón lévő lámpás illusztrációját Jézus több alkalommal is használta, és minden esetben a szövegkörnyezet alapján kell értelmeznünk.
Egyesek szerint a Lukács 8. fejezetének kontextusa illik ehhez az értelmezéshez, miszerint a tanítványoknak azokat a szavakat, amelyeket Jézus jelenleg példázatokban mondott el, a feltámadása és mennybemenetele után világossá kell tenniük (Norval Geldenhuys, Commentary on the Gospel of Luke [Eerdmans], 247. o.). Bár ez egy lehetséges értelmezés, és nem ellenzem, mint Jézus szavainak másodlagos irányát, úgy gondolom, hogy az elsődleges jelentés kissé más.
Úgy gondolom, hogy Jézus a 10. verset pontosítja, hogy a tizenkettő ne értse félre a mondanivalóját. Jézus tanítása a lámpatartóra helyezett fény. Az ő szavai nem azzal az elsődleges céllal adatnak, hogy elrejtsék Isten igazságát, hanem hogy kinyilatkoztassák azt. De ugyanaz a fény, amely feltárja az igazságot, leleplezi a bűnt is. Isten igazsága fényének e kettős funkciója miatt senki sem reagálhat semlegesen Jézus tanítására. Vagy engedelmesen válaszolunk és közelebb kerülünk Istenhez, vagy figyelmen kívül hagyjuk és becsapjuk magunkat. Amiről azt hisszük, hogy megvan, egy napon elveszik tőlünk.
Gondoljuk végig, hogyan vonatkozik ránk az, amit Jézus a 16. versben mond. A lámpás egy kis agyagedény volt egy kiöntővel, tele olajjal és kanóccal. Nyilvánvaló, hogy az ember nem azért gyújtott meg egy ilyen lámpást, hogy azt egy edény vagy egy ágy alá tegye. Azért gyújtotta meg, hogy egy állványra állítsa, és megvilágítsa a házát. Más szóval a lámpának nagyon is gyakorlati funkciója volt. Enélkül az ember a sípcsontját az alacsonyan fekvő bútorokba ütötte volna. Megbotlana a földön hagyott gyerekjátékokban. Nem látott volna, hogy főzzön, olvasson vagy bármit is csináljon. A lámpát azért gyújtották meg, hogy használják, nem azért, hogy elrejtsék.
Isten ugyanígy adta nekünk a Bibliát, beleértve Jézus tanításait is, hogy megvilágítsa, hogyan kell élnünk, hogy ne tapogatózzunk a sötétségben, és ne verjük bele a sípcsontunkat azokba az akadályokba, amelyekre az Ige figyelmeztet bennünket. Sokan, különösen a fiatalok, szeretnék tudni, hogy mi Isten akarata az életükkel kapcsolatban. Kivel házasodjak össze? Mit kezdjek az életemmel? stb. Isten Igéje alapelveket tár fel minden egyes ilyen fontos kérdésre vonatkozóan, hogy ne csapdosd a sípcsontodat a világ rossz útjain. Világos, hogy Isten akarata az, hogy csak egy lelki beállítottságú, Isten-központú keresztény lányt vegyél el feleségül, mert az Ige azt parancsolja nekünk, hogy ne legyünk felemás igában a hitetlenekkel (2Kor 6:14-18). Az Ő akarata az, hogy az életünket az Úr Jézus Krisztus szolgálatával töltsük, bármit is teszünk a megélhetésünkért, mert az Ő országát és igazságát kell keresnünk először (Mt 6:33). Erkölcsileg tisztának kell lennünk, mert az Ő akarata a mi megszentelődésünk (1Thessz 4:3). Ezek és még sok más, a helyes életre vonatkozó létfontosságú alapelvek Isten igaz Igéjében tárulnak elénk.
Isten Igéje nélkül az emberek Isten megvilágítása nélkül bolyonganak ebben a sötét, veszélyes világban. Beleesnek a drogfogyasztás, a szexuális erkölcstelenség, a harag, a keserűség, az énközpontúság, a kapzsiság és egy sor más bűn gödrébe. Isten Igéje az a világosság, amely megmondja nekik, hogyan járjanak, hogy ne pusztítsa el őket a bűn. Mi, hívők, Isten Igéjének világosságában kell élnünk. A példánkkal és a szavainkkal segítenünk kell másoknak, hogy meglássák Isten útjait.
Talán elgondolkodsz azon, miért ne szeretné mindenki, hogy Isten világossága megvilágítsa az életét, hogy lássa, hogyan kerülheti el a sötétség gödreit és veszélyeit? Jézus elmagyarázta: ,,Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei" (János 3:19-20). Ez arra mutat rá...
B.JÉZUS TANÍTÁSÁNAK MÁSODLAGOS CÉLJA, HOGY FELFEDJE MINDAZT, AMI AZ EMBERI SZÍVBEN REJTVE VAN (8:17).
Ennek a versnek a jelentéséről is vita folyik. Egyesek szerint Isten igazságára utal, amely az apostolok tanításán keresztül válik nyilvánvalóvá. De a következő versben található figyelmeztetés, hogy figyelmesen hallgassuk, jobban illik ahhoz a nézethez, hogy Isten világossága felfedi az emberi szívek bűnösségét. De éppen ebben rejlik a veszély: mindannyian hajlamosak vagyunk inkább elbújni a fény elől, minthogy hagyjuk, hogy az felfedje szívünk romlottságát.
Évekkel ezelőtt egy gazdag kínai üzletember Angliában járt, és lenyűgözte egy nagy teljesítményű mikroszkóp és az általa feltárt csodák. Vett egyet, és magával vitte Kínába. Nagyon élvezte a használatát, egészen addig, amíg egy nap meg nem nézett egy marék rizst, amit vacsorára akart enni. Legnagyobb megdöbbenésére apró élőlényeket látott benne mászni. Nem tudta, mit tegyen, hiszen a rizs volt az étrendjének egyik alapanyaga. Végül csalódottságában darabokra törte a mikroszkópját. Valami ízléstelen dolgot fedezett fel, ezért elpusztította a felfedezés forrását!
Ez meglehetősen ostoba dolog volt, de hányan teszik ugyanezt a Bibliával vagy a Bibliából vett prédikációkkal, amelyek leleplezik a bűneiket. Nem érzik jól magukat attól, amit látnak, ezért inkább megszabadulnak a forrástól, minthogy foglalkozzanak a bűnnel! A puritán lelkész, Thomas Watson azt mondta a Szentírással kapcsolatban: "Vegyetek minden szót úgy, mintha hozzátok szólna. Amikor az ige a bűn ellen mennydörög, így gondolkodjatok: 'Isten az én bűneimre gondol'; amikor valamilyen kötelességet sürget: 'Isten engem szán erre'. Sokan elhárítják maguktól a Szentírást, mintha az csak azokra vonatkozna, akik abban az időben éltek, amikor megírták; de ha hasznot akartok húzni az igéből, alkalmazzátok magatokra: a gyógyszer nem használ, ha nem alkalmazzuk" (idézi Donald Whitney). Erre buzdít minket Jézus a 18. versben:
2.Ezért figyelmesen kell hallgassuk, különben ez a tanítás egy napon elítél minket (8:18).
Jézus mondja: ,,Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé."
A.HA FIGYELMESEN HALLGATJUK, TÖBB VILÁGOSSÁGOT KAPUNK (8:18A).
Figyeljük meg a hallás vagy hallgatás hangsúlyozását a szövegkörnyezetben: 8:8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 21. Isten Igéjének gondos hallgatása több elemet foglal magában:
Először is, a figyelmes hallgatás azt jelenti, hogy időt szánunk az Ige olvasására és a jelentésén való elmélkedésre. Még azok közül is, akik rendszeresen járnak templomba, nagyon sokan egyszerűen nem tudják, hogy mit mond a Biblia, mert nem szánnak időt arra, hogy következetesen elolvassák és elgondolkodjanak azon, hogy mit jelent. Sűrű időbeosztásunkban gyakran sietünk az áhítatokon (ha egyáltalán van ilyen) anélkül, hogy időt szánnánk arra, hogy átrágjuk magunkat azon, mit jelent a szöveg, és hogyan alkalmazható az életünkre.
Egy nyolcvanas éveiben járó Carl Sharsmith nevű férfi, több mint 50 nyarat töltött idegenvezetőként a Yosemite Nemzeti Parkban. Ez az ember gyönyörködött a hely látványos szépségében, és mindig felfedezett valami új aspektust, amiben gyönyörködhetett. De gyakran érte az a kérdés, amit egy hölgy tett fel neki egy délután: "Csak egy órát tudok eltölteni a Yosemite-ben" - jelentette ki. "Mit csináljak? Hová menjek?" Az öreg természetjáró elgondolkodott, majd ezt válaszolta. "Á, hölgyem, csak egy óra." Lassan megismételte. "Azt hiszem, ha csak egy órám lenne a Yosemite-ben, akkor csak átsétálnék oda a folyóhoz, leülnék és sírnék."
Ahogyan a Yosemite parkban-ban is van elég felfedezni való ahhoz, hogy egy egész életen át tartó nyarakat töltsünk el vele, úgy a Bibliában is van elég felfedezni való ahhoz, hogy egy életen át kiássuk és elmélkedjünk rajta. Ha nem értjük, akkor kérnünk kell Istent, hogy nyissa meg elménket a jelentésére. Vissza kell mennünk, és több időt kell töltenünk azzal, hogy megfigyeljük, mit mond és mit nem mond. Újra és újra el kell olvasnunk a szövegkörnyezetet, hogy megértsük a gondolatmenetet. Szánjunk gyakran időt az Úrral való együttlétre az Ő Igéjében.
Másodszor, a figyelmes hallgatás azt jelenti, hogy mindig Krisztust keressük az Igében. Jézus megdorgálta a zsidókat, amikor azt mondta: "Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot" (János 5:39). Az emmausi úton lévő két tanítványának "Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt" (Lukács 24:27). Akár az Ószövetségben, vagy akár az Újszövetségben vagyunk, közelebb kell kerülnünk az Úr Jézushoz, ezért figyelmesen hallgatnunk kell, amit Isten kinyilatkoztatott.
Spurgeon elbeszéli egy fiatal prédikátor történetét, aki egy nagyon szép prédikációt tartott - amit Spurgeon "magasröptű, szétterített prédikációnak" nevez. Amikor befejezte, a fiatalember megkérdezte egy idős walesi prédikátort, aki hallotta őt, hogy mit gondol erről. Az öregember azt válaszolta, hogy nem sokat gondol róla. "Miért nem?" - kérdezte a fiatalember. "Mert nem volt benne Jézus Krisztus". "Nos", mondta a fiatal prédikátor, "nem úgy tűnik hogy az én igeszakaszom Krisztushoz vezetne". Az öreg prédikátor azt mondta: "Nem baj, de a prédikációd Krisztushoz kellett volna vezessen". Így folytatta: "Így kell prédikálni. Anglia minden kis falujából - nem számít, hogy hol van - biztosan vezet út Londonba. Nos, a Biblia minden szövegéből van egy út Jézus Krisztushoz, és a prédikálás módja csak annyi, hogy azt mondod: "Hogyan juthatok el ettől a szövegtől Jézus Krisztusig?", és aztán végig prédikálsz rajta úgy hogy eljutsz végül hozzá." A Biblia minden szövegéből van egy út Jézus Krisztushoz.
A fiatal prédikátor azt mondta: "Nos, de tegyük fel, hogy találok egy olyan szöveget, amelyben nincs út Jézus Krisztushoz". "Negyven éve prédikálok" - mondta az öregember - "és még soha nem találtam ilyen szöveget, de ha valaha is találok egyet, sövényen és árokparton fogok átmenni, amíg el nem jutok hozzá, mert soha nem fejezem be anélkül, hogy a Mesteremet ne hoznám be." (Prédikáció: "Hogyan olvassuk a Bibliát".)
Az idő rövidsége miatt csak egy harmadikjelentését említem meg annak, hogy mit jelent az, hogy figyelmesen hallgassuk Isten Igéjét: A figyelmes hallgatás azt jelenti, hogy mindig igyekszem az Igét a saját szívemre és életemre alkalmazni. A két kérdés, amit Pál a damaszkuszi úton feltett az Úrnak, jó kérdés arra, hogy feltehessük, amikor az Igét olvassuk, vagy hallgatjuk, amikor prédikálják: "Ki vagy te, Uram?" és "Mit tegyek, Uram?" (ApCsel 22:8, 10). Ez a két kérdés összefügg: Ha Ő a feltámadt Úr és Megváltó, aki önmagát adta a bűneimért, akkor ez nagyban meghatározza, azt, ahogyan élnem kell.
Az Ige olvasása anélkül, hogy alkalmaznánk, nem használ nekünk. Az Ige nem azért adatott, hogy érdekes tényekkel töltsük meg a fejünket, hanem hogy megváltoztassa a szívünket, hogy Jézus Krisztushoz igazodjon. Vannak keresztények, akik meg tudják mondani az Újszövetségben szereplő görög igeidőket, és akik vitatkoznak egy-egy teológiai kérdés finom árnyalatáról, de a családjukkal szemben dühösek és érzéketlenek. A Szentírás egész lényege a két nagy parancsolatban foglalható össze, hogy megtanítson minket arra, hogyan szeressük Istent és hogyan szeressük egymást. Ha ezt nem tanuljuk meg, akkor lemaradunk a lényegről. Ha figyelmesen hallgatjuk Isten Igéjét, Ő több világosságot ad nekünk, hogy még jobban növekedhessünk. De,...
B.HA FELÜLETESEN HALLGATJUK, AKKOR ELVÉTETIK TŐLÜNK AZ, AMIRŐL AZT GONDOLJUK, HOGY A MIÉNK (8:18B).
Jézus figyelmeztetése ebben a versben a farizeusokra vonatkozott, akik azt gondolták, hogy ismerik az Írásokat, de nem látták a Messiást, akiről az Írások prófétáltak. Isten úgy ítélte meg őket, hogy Kr. u. 70-ben, a Titusz alatti nagy pusztítás során elvette a templomukat és a földjüket. Figyelmeztetése Júdásra is vonatkozott, aki felületesen hallgatta Jézus tanítását, de nem alkalmazta azt a saját szívére. A farizeusok és Júdás nem voltak vallástalan pogányok. Úgy tűnt, hogy buzgólkodtak Isten dolgaiért. Júdás a tizenkettő egyike volt. Mégis mind a farizeusok, mind Júdás be voltak csapva. Azt gondolták, hogy ismerik Istent, de egyáltalán nem ismerték Őt, mert nem alkalmazták az Ő Igéjét a szívükre. Végül mindent elvesztettek.
Mivel jelen van az öncsalásnak ez az eleme, itt nagyon óvatosnak kell lennünk. Könnyen becsúszik a lelki gőg, amikor a Bibliáról való tudásunk megtéveszt bennünket, és azt gondoljuk, hogy lelkileg érettek vagyunk, mert olyan sokat tudunk. Folyamatosan szembesítenünk kell magunkat a Szentírás mércéjével, amelyet gondolatainkra, hozzáállásunkra és viselkedésünkre kell alkalmaznunk, különösen az otthoni kapcsolatainkban. Tiszta-e a gondolkodásom? Foglalkozom-e a zsörtölődő, hitetlen, hálátlan lelkemmel? Látja-e a családom a Lélek gyümölcsét a velük való bánásmódomban? Ha a gyülekezetben jó színben tűnök fel, mondogatva, hogy "Uram, Uram", de a magánéletben és otthon nem gyakorlom az Ő Igéjét, akkor egy napon megdöbbenve fogom hallani, hogy Ő azt mondja: "Távozzál tőlem, nem ismerlek téged, aki törvénytelenséget cselekszel".
3.A figyelmes hallgatás engedelmes hallgatás (8:19-21).
Lukács ezt a lényeget hangsúlyozza azzal az eseménnyel, amikor Jézus családja meglátogatja őt. A történetet arra használja, hogy megmutassa, hogy a Jézussal való kapcsolat kulcsa nem a származás vagy más természetes kiváltságok, hanem az Isten Igéjének való engedelmesség. Akik engedelmeskednek neki, azok valójában Jézus családja. Jézus nem tagadta meg a családi kötelékeket vagy kötelezettségeket, de prioritásokat állított fel. Az Isten Igéjéhez való hűségnek kell az elsőnek lennie, még a családnál is fontosabb kell legyen. Jézus azokkal van a legszorosabb kapcsolatban, akik hallgatják és engedelmeskednek az Igének. Ahogyan tanítványainak mondta: "Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat" (János 14:21). Ha azt akarod, hogy Jézus kinyilatkoztassa magát neked, akkor engedelmességre törekedve kell hallgatnod az Ő szavát. Az ilyeneket nevezi anyjának és testvéreinek! A Jézushoz való közelség csodálatos kiváltsága mindenki előtt nyitva áll, aki engedelmességben jár iránta!
Következtetés
Néha az emberek panaszkodnak, hogy Isten Igéjének olvasása vagy prédikálásának hallgatása unalmas. Elismerem, hogy az Ige egyes részei nehezek, és hogy egyes prédikátorok nem túl érdekfeszítően beszélnek. De gyakran a problémánk a saját hozzáállásunkkal van, nem pedig az Igével vagy a prédikátorral.
Nem sokkal halála előtt Rowland Hill, egy 18. századi brit prédikátor, akit Isten nagyszerűen használt, meglátogatta egy régi barátját, aki azt mondta: "Mr. Hill, már 65 éve, hogy először hallottam prédikálni; de emlékszem a textusára, és a prédikációjának egy részére." "Nos", kérdezte a prédikátor, "a prédikáció melyik részére emlékszik?". A barátja így válaszolt: "Ön azt mondta, hogy egyesek, amikor prédikációt mennek hallgatni, nagyon finnyásak a prédikátor előadására. Aztán azt mondta: "Tegyük fel, hogy elmentél meghallgatni az egyik rokonod végrendeletének felolvasását, és örökséget vársz tőle; aligha jutna eszedbe kritizálni azt a módot, ahogyan az ügyvéd felolvassa a végrendeletet; hanem minden figyelmed arra irányulna, hogy megtudd, hagyott-e rád valamit, és ha igen, mennyit; és így kell hallgatni az evangéliumot." (Elmondta C. H. Spurgeon).
Akár prédikációt hallgatsz, akár Isten Igéjét olvasod, vigyázz, hogyan hallgatod! A Biblia Isten kinyilatkoztatott igazsága. Ha engedelmességre törekedve hallgatod, áldott leszel. Gazdagság van ott számodra - ha figyelmesen hallgatod, ahogy Isten beszél. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Felszínes és őszinte hívők
  2024-04-28 23:32:24, vasárnap
 
  Felszínes és őszinte hívők

Lekció: Lukács 8:4-15 Textus: Lukács 8:9-10

Ha már egy ideje keresztyén vagy, akkor már megtapasztaltad a nagy öröm hullámvasútját, amikor láttad, hogy valaki megvallja a Jézus Krisztusba vetett hitét, majd a szörnyű csalódást, amikor ugyanez a személy később elszakadt a hittől. Egy ideig úgy tűnt, hogy drámaian megváltozott. Bekapcsolódott a gyülekezetbe. Buzgó volt Isten dolgaiért. De aztán egy nehéz megpróbáltatás érte. Talán konfliktusa volt valakivel a gyülekezetben. Vagy személyes egészségügyi problémája volt, vagy elvesztette egy szerettét. Lelkesedése alábbhagyott, és végül nem járt többé a gyülekezetbe. Minden próbálkozás a helyreállítására kudarcot vallott. Ma már újra a világban van.
Mások nem esnek el teljesen, de a kezdeti lelkesedésük alábbhagy. Belerázódnak egy olyan rutinba, amelybe beletartozik a gyülekezetbe járás, amíg nincs valami "jobb" elfoglaltság a hétvégére. De Isten nem foglal el központi helyet az életükben. Inkább a dolgaikra és arra összpontosítanak, hogy jól érezzék magukat az életben. Keresztyénnek vallják magukat, de nem terhelik meg őket az elveszettek, és nincs vágyuk arra, hogy Istent szolgálják. Alapvetően önmaguknak és az élvezeteknek élnek. Nem az örökkévalóság fényében élnek.
Hogyan vélekedsz az ilyen emberekről? Egyesek azt mondják, hogy elvesztették az üdvösségüket, de ez egyértelműen ellentmond annak a sok világos igeversnek, amely azt tanítja, hogy akiket Isten megment, azokat megtartja az örökkévalóságra. Mások azt mondják, hogy ezek az emberek meg vannak mentve, de ők "testiek". Végigélhetik az életüket ebben a testi vagy világi állapotban, és akkor is a mennybe jutnak, de nem sok jutalom vár rájuk. Ez a népszerű, de hamis tanítás azonban ellentmond a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének, amely azt mondja, hogy ha valaki valóban Isten gyermeke, akkor Isten fegyelmezni fogja őt. Ha valakinek az életéből hiányzik ez a fegyelmezés, akkor az egyáltalán nem Isten igazi gyermeke.
A magvetőről szóló ismert példázatban látjuk, hogy Jézus látta, hogy az emberek felületesen reagálnak az üzenetére. A példázat egyszerre szolgál bátorításként követői számára és figyelmeztetésként hallgatói számára. Az Ő követőinek szóló bátorítás az, hogy amikor azt látjuk, hogy az emberek felületesen reagálnak az evangéliumra, és később elesnek, nem szabad elkeserednünk, hiszen még Jézus is kapott ilyen választ a prédikálására. A probléma minden bizonnyal nem az Ő prédikálásával volt, hanem a hallgatóság hallgatásával. A példázatot hallóknak természetesen az a figyelmeztetés, hogy vegyük a szívünkre az üzenetét, hogy elkerüljük a felszínes hitet. Bármilyen is legyen a szívünk jelenlegi állapota, Istenhez fordulhatunk, hogy adjon nekünk új szívet, hogy kitartóan ragaszkodjunk hozzá és kitartóan gyümölcsöt teremjünk. Nyilvánvaló, hogy Jézus nem valamiféle fatalizmust tanított, hogy a különböző talajok örökre rögzítve vannak. Isten kegyelméből az ember megváltozhat.

A szövegkörnyezet:

Ahhoz, hogy megértsük ezt a példázatot, figyelembe kell vegyük a szövegkörnyezetet: Jézus szolgálata rendkívül népszerű volt (8:4). Az emberek nagy távolságokról érkeztek, hogy hallják őt beszélni. Sokan összekeverik a népszerűséget a termékenységgel. Amikor nagy tömegek özönlenek egy templomba, a prédikátor és a gyülekezet azt gondolja: "Nézzétek, hogy Isten mennyire megáld!". De vajon valóban áldást ad? Jézus tudta, hogy a nagy tömegek nem egyenlőek Isten áldásával, hacsak a tömegben lévők nem válaszolnak valóban üdvözítő hittel Isten Igéjére. Jézus ismerte a bűnös emberek önző és ingatag szívét. Azt is tudta, hogy az evangélium hirdetésekor milyen erős a lelki harc, hogy a Sátán arra vár, hogy elragadja a magot, mielőtt az gyökeret eresztene a szívekben. Ezért mondta ezt a példázatot figyelmeztetésként az evangéliumra adott felszínes válasz veszélyére.
Miért beszélt Jézus olyan példázatban, amelyet először még a tanítványai sem értettek? Jézus a 10. versben magyarázza meg: "Nektek adatott, hogy megismerjétek Isten országának titkait, a többieknek pedig példázatokban, hogy látva ne lássanak, hallva pedig ne értsenek". A vers második fele az Ézsaiás 6:9-et idézi, amelyet az Újszövetség nem kevesebb, mint hatszor idéz. A példázatok két funkciót töltenek be: Feltárják az igazságot azok előtt, akik lelkileg fogékonyak; és elrejtik az igazságot azok elől, akik lelkileg felületesek vagy gúnyolódnak.
Jézus szavai és az Ézsaiásból vett idézet szembesítenek bennünket az egyik olyan mélységes misztériummal, amelyet nem tudunk teljesen felfogni, azzal a ténnyel, hogy Isten szuverén módon megadja az üdvösséget választottainak, de a bűnösök teljes mértékben felelősek a bűnben való megmaradásukért és végső elítélésükért. A tanítványok számára Isten szuverén módon megadta, hogy megismerjék Isten országának titkait (8:10). Senki sem dicsekedhet azzal, hogy ezeket a titkokat saját érvelése, észjárása vagy nyomozása révén fedezte fel. Csak Isten képes kinyilatkoztatni azokat, és Ő nem tárja fel mindenkinek. Isten tehát igazságtalan? Egyáltalán nem, mert az emberek felelősek önzésükért, makacsságukért és bűnükért. Saját szívük keménységéért nem hibáztathatnak mást, csak saját magukat.
Kálvin János használja azt az illusztrációt, hogy a nap milyen hatással van a gyenge szemű emberre. Amikor az ilyen ember kilép az erős napfényre, a szeme homályosabbá válik, mint korábban, de a hiba nem a nappal, hanem az ember gyenge szemével van. Ugyanígy, amikor Isten Igéje megvakítja a megátalkodottat, az nem az Ige hibája, hanem az illető saját romlottsága. Jézus tehát azzal, hogy példázatokban beszélt, arra törekedett, hogy előmozdítsa a választottai őszinte válaszát, akik az igazságot a szívükre alkalmazzák. Ugyanakkor elrejtette az evangéliumot azok elől, akik csupán kíváncsiak voltak, de nem voltak hajlandók alkalmazni azt a szívükre. Ők továbbra is megmaradtak lelki vakságukban. De ezzel ők nem hiúsították meg Isten országának szuverén célját.

A magyarázat:

Jézus ezt a példázatot négyszemközt magyarázta el tanítványainak. Több összefüggést kell felállítanunk ahhoz, hogy megértsük a jelentését:

(1)A mag Isten Igéje (8:11). Saját szolgálatáról Jézus ezt mondta: "Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. " (János 12:49-50). Továbbá, ahogy Pál apostol is kijelentette: "A teljes írás Istentől ihletett" (2Tim 3:16, szó szerinti fordítás). Más szóval Jézus, a próféták és az apostolok nem vallási zsenik voltak, akik a legjobb elképzeléseiket adták nekünk Istenről és az emberről. Hanem a Szentlélek ihlette és mozgatta őket, hogy rögzítsék, azt amiről Isten úgy döntött, hogy az Ő írott Igéjében kinyilatkoztatja nekünk (2Pét 1:21). Isten ezt a belénk oltott Igét használja arra, hogy megmentse a lelkünket (Jakab 1:18, 21).
Ahogyan a magban élet van, úgy Isten Igéje is élő, és életet tud adni azoknak, akik lelkileg halottak. Ahogyan egy magban nagy erő van, hogy kicsírázzon és úgy növekedjen, hogy végül megrepeszti egy ház alapját, úgy Isten Igéje is képes kicsírázni az emberi szívben, és hatalmas átalakító munkát végezni. Ahogyan egy magból képes egy fa fejlődni, amely sok gyümölcsöt terem, ami táplálékot ad, fenntartja az életet, és viszont újabb magokat termel, hogy még több fát és gyümölcsöt teremjen, úgy Isten Igéje is képes gyümölcsöt teremni az emberi életben.
Ez azt jelenti, hogy amikor Jézus Krisztusról beszélünk az embereknek, akkor az evangélium tartalmát kell megosztanunk Isten Igéjéből. Napjainkban oly gyakran Jézust érzelmi élményként mutatják be: "Higgy Jézusban, és jobban fogod érezni magad, és megoldódnak a problémáid". De sokan semmit sem tudnak arról a Jézusról, akiben való hitre buzdítják őket. Egy olyan embert, aki nem tudja, mit mond a Biblia Krisztusról, arra bátorítani, hogy higgyen Benne, annyi, mint arra bátorítani, hogy higgyen a saját képzeletének egy kitalációjában. Mielőtt arra bátorítanád az ilyen embert, hogy döntsön Krisztus mellett, bátorítsd arra, hogy olvassa el a Bibliát, különösen az evangéliumokat. Tudnia kell valamit arról, hogy ki az Isten, ki az ember, és ki Jézus, ahogyan az Igében kinyilatkoztatott, mielőtt értelmesen megbánná bűneit, és hinni tudna Jézus Krisztusban.

(2)A magvető az, aki hirdeti az evangéliumot. Jézus elsősorban magáról, mint magvetőről beszélt.
De az Ő követői is az Ige (mag)vetői, amikor az evangéliumot hirdetik az elveszetteknek. E példázat egyik célja, hogy Jézus követőit arra bátorítsa, hogy a kiábrándító válaszok ellenére is hűségesen vessék el a magot. Még Jézus is tudta, hogy sokan nem fognak helyesen reagálni az igehirdetésére, de Ő mégis folytatta a magvetést az Atyának való engedelmességben. A kiábrándító válaszok nem a mag erejének vagy hatékonyságának hiányára utalnak, hanem inkább a talaj problémájára, az emberi szív bűnösségére mutatnak rá. Istennek azonban tetszik az a bolondság, hogy hirdetjük az evangéliumot, hogy egyesek megmeneküljenek (1Kor 1:21), ezért nekünk hűségesen el kell vetnünk a magot.
A lelki (mag)vetőknek a hit embereinek kell lenniük. Bíznak abban, hogy azáltal, hogy szétszórják a magot, némelyik mag termést hoz. A vető nem érti pontosan, hogyan történik ez, és nem is kell értenie. Csak azt tudja, hogy ez megtörténik, ezért várakozóan szórja szét a magot. Hiszem, hogy Isten Igéje nem tér vissza Istenhez üresen, hanem véghezviszi, amit Isten akar, eléri célját, amiért Isten küldte (Ézs 55:10-11). Tehát akár kazettákat, akár nyomtatott bibliai prédikációkat vagy traktátusokat, akár János evangéliumát vagy Újszövetséget adsz az embereknek, szórd szét Isten Igéjének magvát. A kellő időben gyümölcsöt fogsz aratni az örökkévalóság számára.
Egyébként te veted, öntözöd és gondozod Isten Igéjének magját a saját életedben? Néha elgondolkodom azon, mi történne, ha a keresztyének minden héten annyi időt töltenének a Biblia olvasásával, mint amennyit az internetezéssel és a tévénézéssel. Ha az elmédet a világgal táplálod, nem fogsz növekedni Isten dolgaiban. Ha Isten Igéjét ismételten elveted a szívedben, akkor egy része kicsírázik és gyümölcsöt terem, ha jó a talajod. Ez elvezet a harmadik kulcshoz, ami ennek a példázatnak a megértéséhez szükséges:

(3)A talaj az emberi szív. Bár a mag erőteljes, jó talajra kell esnie ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Az Úr négy talajt vázol fel, amelyek közül csak egy termékeny. Amikor Jézus azt mondja: "Akinek van füle a hallásra, hallja meg" (8:8), arra buzdít minden embert, hogy vizsgálja meg a saját szívét, és tegye meg a megfelelő lépéseket, hogy jó talajjá váljon. Bár csak Isten adhat bűnbánatot és adhat jó és őszinte szívet azoknak, akik halottak a bűneikben, ugyanakkor a mi felelősségünk, hogy Őt keressük ezekért a dolgokért. Ez vezet ...

Az alkalmazáshoz:

Az Isten Igéjére adott válaszunknak őszintének kell lennie, nem pedig felszínesnek.
Amikor Jézus négyféle talajtípust említ, nem százalékos arányokat ad meg. Inkább négy általános választ mutat be az evangéliumra. Különböző időszakokban több lesz az egyik vagy másik kategóriában, Isten Lelkének szuverén mozgása szerint. Azt is meg kell értenünk, hogy a példázat nem a pillanatnyi, azonnali válaszról szól, hanem az Igére adott hosszú távú válaszról. Időbe telik, amíg a mag kicsírázik és elszárad, vagy a tövisek elfojtják, vagy gyümölcsöt terem. Ezért folyamatosan meg kell vizsgálnunk magunkat, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Isten Igéjének magját ápoljuk a szívünkben. A keresztény élet egy maraton, nem pedig 100 méteres futás.
A négy talaj két kategóriába sorolható: a gyümölcstelenek és a gyümölcsözőek. Mind a négy talaj hallja az Igét. Az első talaj az egyetlen, amelyik egyáltalán nem fogadja be. A második talaj rövid időre befogadja a magot, és kezdetben igéretesnek mutatkozik, de hamarosan elhal. A harmadik talaj látszólag még tovább fejlődik, de végül a tövisek elfojtják. Végül csak a negyedik talaj hoz termést.
Egyesek azt állítják, hogy mivel az utolsó három talaj befogadta a magot, és mivel a sziklás talajban lévő magról azt állítja az Ige, hogy "egy ideig hisznek" (8:13), ezek mind megmenekülnek; csak az első kategória vész el. Ám Jézus nyilvánvalóan nem ad bátorítást vagy vigaszt senkinek, kivéve a negyedik kategóriába tartozókat. Darrel Bock kifejti (Lukács [IVP], 148-149. o.),
,,A hit megment; a hit hiánya nem. Egy ideig hinni tehát nem dicséretes hit, hiszen a végeredmény nem a hit. Nem lehet hogy valaki aki üdvözítő hittel rendelkezik úgy fejezze be, hogy nem hisz, mert akkor az üdvösség hitetlenségben jön el. Másképpen fogalmazva: a valódi hit állandó .... Teológiai problémáink azért merülhetnek fel itt, mert hajlamosak vagyunk a hitet pillanatnyi válasznak tekinteni. Az Újszövetség hangsúlyozza, hogy a Jézusba vetett hit állandó, az újjászületés által jön létre. Állandóságát sugallja az a természete, hogy Isten újjászülő munkájának terméke ...."
Figyeljük meg először is a három felszínes választ Isten Igéjére:

1. A FELSZÍNES VÁLASZ HALLJA ISTEN IGÉJÉT, DE NEM HOZ TERMÉST.

A. AZ ÚT TALAJA A KEMÉNY, VÁLASZKÉPTELEN SZÍVET JELKÉPEZI.
A magok egy része a mező széléhez közeli gyalogutak mentén hullott le. A föld, amelyet folyamatosan taposnak a lábak, olyan kemény lesz, mint a járda, így a mag nem tud ott gyökeret verni. Ráadásul a madarak (az ördögöt jelképezve) eljönnek és megeszik a magot, "hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek" (8:12). Jézus nem csak egy szófordulatot használ, amikor az ördögöt említi. Valódi lelki harc dúl a férfiak és nők lelkéért. A Sátán megkeményíti az emberek szívét a világi filozófiák forgalmával. Az emberek olyan gyakran vesznek részt a világi, emberközpontú gondolkodásban, hogy a szívük megkeményedik Isten igazsága iránt. Kultúránkban például sokan annyira át vannak itatva a posztmodern eszmékkel, miszerint a lelki igazság relatív, és hogy nem számít, miben hiszel, hogy automatikusan elutasítják az evangélium kizárólagos állításait, mert az ellentétes azokkal az eszmékkel, amelyekkel egész életükben kereskedtek.
Ironikus, hogy ezek azok az emberek, akik gúnyt űznének a személyes ördög gondolatából, és mégis éppen ez az ördög az, aki elragadja tőlük az evangélium magvát! Szívük keménységében nem érzik szükségét Istennek. Imádkoznunk kell, hogy Isten a próbák ekéjével törje fel szívük kemény talaját, hogy nyitottak legyenek az evangélium igazságának befogadására.
B. A KÖVES TALAJ A SEKÉLYES, ÖSZTÖNÖS SZÍVET JELKÉPEZI.
Ez nem olyan talaj, amelyben kövek vannak elszórtan, hanem inkább egy vékony talajréteg a kemény mészkő felett. A meleg, vékony talaj befogadja a magot, amely eleinte úgy tűnik, hogy gyorsabban virágzik, mint a mélyebb talajba ültetett mag. De a gyökerek nem tudnak behatolni a mészkőbe, hogy vizet találjanak, így amikor a forró nap felkel, a mag elszárad és elpusztul.
Ez azt a személyt jelképezi, aki ösztönösen befogadja az evangéliumot, anélkül, hogy számolna az árával. Talán hallotta, hogy Jézus követése varázsütésre megoldja minden problémáját, és hogy Jézus bőséges életet kínál, ezért érzelmileg reagál. Eleinte úgy tűnik, hogy buzgólkodik az Úrért. Úgy tűnik, hogy gyorsan halad előre a hitben. De aztán jönnek a megpróbáltatások. Mivel keresztyén tapasztalata inkább az érzelmeken, mint az igazságon alapult, nem gyökerezik mélyen az Igében. Elesik. Nem arról van szó, hogy elveszítette az üdvösségét; hanem arról, hogy valójában soha nem is volt igazán üdvözülve.
Amikor megosztjuk az evangéliumot, vigyáznunk kell, hogy ne fessünk túl rózsás képet. Igen, Isten szabadon megbocsátja az ember minden bűnét abban a pillanatban, amikor Krisztusban bízik. Igen, Isten Igéje elegendő minden problémára, amivel ebben az életben szembesülünk. De nem, Isten általában nem oldja meg a problémáinkat azonnal vagy könnyen. A keresztyén élet a hit harca, és bár biztosak vagyunk a végső győzelemben, a harc időközben elég kemény lehet. Nem teszünk szívességet az embereknek azzal, ha szépítjük annak valóságát, hogy mit jelent Jézust követni.
C. A TÖVISEKKEL FERTŐZÖTT TALAJ A MEGOSZTOTT, VILÁGI SZÍVET JELKÉPEZI.
A tövises talajban lévő mag egy kicsit tovább tart, mint a köves talajban lévő. De fokozatosan a tövisek átveszik az uralmat, és elfojtják az ige magját, így az nem hoz termést. Jézus a töviseket a "gondokkal, gazdagsággal és az élet örömeivel" azonosítja (8:14). Ez az a személy, aki mindkét világból a legjobbat akarja. Vallja, hogy hisz Jézusban, de a szíve megosztott. Még mindig az után vonzódik, amit ez a világ kínál. Lehet, hogy gazdag, de lehet, hogy szegény. Jézus nem arról beszél, hogy mennyit birtokolunk, hanem arról, hogy mire összpontosítunk. Ez a szív a tövisek között nem teljesen elkötelezett az iránt, hogy először Isten országát és az Ő igazságát keresse. Két úrnak próbál szolgálni, de valójában a mammont szolgálja, nem pedig Istent.
A Biblia nem ítéli el önmagában a gazdagságot vagy az élvezeteket, de azt igen, hogy a gazdagságért vagy az élvezetekért éljünk (1Tim 5:6; 6:9-10). Még azoknak is, akik valóban ismerik Krisztust, folyamatosan ki kell tépniük a kapzsiság és az érzékiség gyomjait. Folyamatosan vissza kell utasítanunk a világ csábítását, amely hamisan azt mondja, hogy csak ennek az életnek éljünk. Folyamatosan emlékeznünk kell a következő intésre: "Ne szeressétek a világot, sem a világban levő dolgokat. Ha valaki a világot szereti, nincs benne az Atya szeretete". (1János 2:15).
Az első három talaj közös jellemzője, hogy egyik sem hoz termést. Némelyik egy ideig ígéretesnek tűnik, de nem hozott termést, mert soha nem voltak igazán üdvözültek. Tehát mindnyájunknak meg kell vizsgálnunk a saját életünket, és meg kell kérdeznünk: "Hozok-e hosszú távon termést Istennek? Felszínes vagy valódi a hitem?"

2. AZ ŐSZINTE VÁLASZ HALLJA ISTEN IGÉJÉT ÉS TERMÉST HOZ.

A jó talaj "azokat jelképezi, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, és megtartják azt, és kitartóan gyümölcsöt teremnek" (8:15). A szó ami úgy van fordítva, hogy "igaz", "jót" jelent a vonzó vagy hasznos értelemben. Gyakran használják a jó cselekedetekre való utalásra. Az a személy, aki helyes indítékból jó cselekedeteket tesz, vonzó ember. Van valami szép és megnyerő az ilyen életben.
Az, hogy Jézus ezt a szívet "igaznak és jónak" nevezi, nem jelenti azt, hogy hitt volna egyes emberek eredendő jóságában. Jézus minden bizonnyal egyetértett a héber Szentírással, amely ismételten megerősíti minden emberi szív bűnösségét (1Móz 6:5; 8:21; Zsolt 14:3; Jer 17:9). Maga Jézus is azt tanította, hogy az emberi szív mindenféle gonoszság forrása (Márk 7:21-23). Még a tanítványainak is megmondta, hogy gonoszak (Lukács 11:13), és a gazdag ifjúnak azt mondta, hogy senki sem jó, csak egyedül Isten (Lukács 18:19).
Minden jó szív azért jó, mert Isten kegyelmesen elvégezte abban a szívben az újjászületés csodáját. Isten kegyelmére válaszul ez a személy hallgatja az Igét, megtartja azt, és kitartással, hosszú távon termést hoz. A termés az, amit Isten élete terem a hívőben és a hívő emberen keresztül. Ez magában foglalja a krisztusi jellemet, magatartást és a megtérteket. A gyümölcsöző keresztyén nemcsak hallgatója az Igének, hanem cselekvője is. Folyamatosan táplálkozik belőle, hogy az szembesítse bűnével, megkérdőjelezze helytelen magatartását, és megmutassa neki, hogyan éljen Istennek tetsző módon. Nem ehhez a világhoz igazodik, hanem átalakul elméjének megújulása által (Róma 12:2).

Következtetés

A népszerű prédikátor, Chuck Swindoll elmeséli, hogy egy családi konferencián szolgált. Volt ott egy fiatal házaspár több kisgyermekkel, és nyilvánvaló volt, hogy komoly problémák vannak a házasságukban. De a hét előrehaladtával Chuck látta, hogy ez a házaspár megváltozott, ahogy Isten Igéjének tanítása alatt ültek. Úgy tűnt, hogy a férj minden szaván csüngött. A feleség nyitva tartotta a Bibliát, és figyelmesen követte az egyes szakaszokat. Az utolsó napon mindketten odajöttek Chuckhoz, és azt mondták: "Szeretnénk, ha tudnád, hogy ez a hét 180 fokos fordulatot hozott számunkra. Amikor idejöttünk, készen álltunk arra, hogy elváljunk. Most erősebben megyünk vissza, mint valaha is voltunk a házasságunkban."
Ez csodálatos! De a szomorú dolog az - mondta Chuck -, hogy ugyanazon a konferencián, ugyanazokkal az előadókkal, ugyanazokkal az igazságokkal és ugyanabban a környezetben egy másik férfi hátat fordított mindannak amit hallott. Nem volt nyitott Isten Igéjére. Az első néhány előadáson részt vett, de a bűntudata olyan nagy lett, és a meggyőződése olyan mély, hogy hazament. A családja fájdalmasan távozott, talán még jobban, mint amikor eljöttek. Mi volt a különbség e két ember között ugyanazon a konferencián? A különbség a szívük talajának állapota volt.
Jézus hallgatóságában azon a napon voltak olyanok, akik azonnal elhárították a tanítását. Voltak, akik örömmel fogadták az üzenetét, de amint üldözés támadt, elszakadtak tőle. Mások, mint Júdás, hagyták, hogy a kapzsiság tövisei megfojtsák az igét. Sokan azonban buzgón hallgatták az Ő szavát, megtartották azt, és termést hoztak az örökkévalóság számára.
Isten azt akarja, hogy mindannyian ellenőrizzük szívünk talaját. Kemény és ellenálló? Felszínes és ösztönös? Megosztott és világias? Vagy hosszú távon fogékony az Ő szavára? Kérd Istentől az érzékeny szívet. Ápold az Ő Igéjének magvait minden nap. Az örök élet termését fogod aratni magadban és másokban. Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Hogyan imádkozzunk a betegekért?
  2024-04-28 23:23:27, vasárnap
 
  Hogyan imádkozzunk a betegekért?

Nézzük meg közelebbről, mit mond a Jakab 5:14-15: ,,Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer."

NÉGYLÉPCSŐS FOLYAMAT

Ha figyelmesen megnézzük ezt a részt, felfedezzük, hogy négy lépést említ a betegekért való imádkozás folyamatában.

1.LÉPÉS: A BETEG HÍVJA A VÉNEKET

,,Beteg valamelyikőtök? Hívja a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte" (Jakab 5:14). A folyamat akkor kezdődik, amikor a beteg hívja a véneket, hogy menjenek hozzá. A ,,beteg" szó magában foglal minden olyan súlyos testi, szellemi, érzelmi vagy lelki problémát, amely túlságosan megterhelővé vált. Sokféle betegség létezik, és amikor egy hívő ember túlterhelt, bátran hívhatja a véneket, hogy jöjjenek hozzá.
Kik az egyház ,,vénjei"? A kifejezés a gyülekezet lelki vezetőire utal. A legtágabb értelemben véve a kifejezés istenfélő keresztények bármely csoportjára utal, akik törődnek a betegekkel. A beteg ember nem tud eljönni a gyülekezetbe, ezért a gyülekezet jön el hozzá. És lehet, hogy túl beteg ahhoz, hogy saját magáért imádkozzon, ezért a gyülekezet jön, hogy imádkozzon érte. Néha a beteg ember mentálisan képtelen lesz összefüggő gondolatokat megfogalmazni. Lehet, hogy a kemoterápia vagy más gyógyszerek elszívták minden mentális és fizikai energiáját, és kissé zavartan hagyta őt. A fájdalom olyan nagy lehet, hogy az imádság teherré válik. A beteg lehet, hogy kómában van, vagy ki-be járkál az öntudatából. Azok, akik egészségesek, nagy szolgálatot tehetnek a betegeknek azzal, hogy imádkoznak értük. Ez egy példa arra, hogy az erősek viselik a gyengék terhét.
Egy nehéz időszakon áteső barátom megemlítette, milyen sokat jelentett mások imája: ,,Semmi sem segít jobban, mint az a tudat, hogy imádkoznak értünk. Ez mindent megváltoztatott". Jó, ha átviszünk egy ételt, segítünk a gyerekeknek, vagy elintézzük a dolgokat. Ezek a dolgok sokat számítanak, de semmi sem számít többet, mint az ima. Ez a legfontosabb gyakorlatias dolog, amit a barátainkért tehetünk.
Miért hívjuk a véneket? Először is, mert a vének képviselik a gyülekezetet. Ahelyett, hogy az egész gyülekezet eljönne, a gyülekezetet a vének képviselhetik. Másodszor, a véneknek elsősorban az imádság embereinek kell lenniük. A hűséges vének tudják, hogyan lépjenek kapcsolatba Istennel.

2.LÉPÉS: A VÉNEK ELMENNEK A BETEGHEZ

Ez a lépés az első lépésből következik. A vének oda mennek, ahol a beteg van. Együtt mennek, mert a számban rejlik az erő. Ha személyesen imádkoznak, imáik sokkal buzgóbbak, szívből jövőek és komolyabbak lesznek. Jelenlétük bátorítja a beteget azzal az üzenettel, hogy ,,a gyülekezet nem feledkezett meg rólad". Mivel a vének példamutatással vezetnek, megmutatják az egész gyülekezetnek, hogyan kell gondoskodni a közöttük élő betegről.
Amikor a Jakab 5:14-et olvasom, egy olyan jelenetet képzelek el, ahol az illető túl beteg ahhoz, hogy fel tudjon ülni, ezért a vének összegyűlnek az ágy körül, felemelik szent kezüket, és szó szerint imádkoznak a beteg felett.

3.LÉPÉS: A VÉNEK IMÁDKOZNAK ÉS OLAJJAL KENIK MEG ŐKET.

,,Hívja a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében" (Jakab 5:14). Amikor a vének eljönnek, hogy imádkozzanak a betegért, meg kell kenniük őt olajjal. A szó szó szerint azt jelenti, hogy olajjal kenik be, szinte olyan, mintha masszíroznák. Az olaj fajtája nincs meghatározva, de biztosak lehetünk benne, hogy nem motorolajra utal. Valószínűleg az olívaolajra utal, mivel azt az első században széles körben használták. De az olaj pontos fajtája nem számít. Néhány misszionárius barátunk megkérte a nigériai gyülekezetüket, hogy küldjék el a véneket, hogy imádkozzanak a fiukért, aki nagyon beteg volt, és úgy tűnt, hogy egyre rosszabbul van. A vének és a lelkipásztor eljöttek az otthonukba, és kértek a misszionáriusoktól egy kis olajat. Az egyetlen olaj, ami náluk volt, az a mogyoróolaj volt, így a vének azt használták. Még aznap a kisfiú kezdett jobban lenni.
A Bibliában az olajat gyakran használták az egészség és az életerő jelképeként. A királyokat olajjal kenték fel, mint ami Isten jelenlétének és áldásának látható jelképe volt. Ugyanez igaz a Jakab 5-ben is. Az olaj nem varázserejű. Nincs természetfeletti erő néhány csepp (vagy néhány csésze) olajban - olajbogyóban, mogyoróolajban vagy bármilyen más olajban. Az olaj egyszerű segítség a hithez. Arra emlékeztet bennünket, hogy minden gyógyulás Istentől származik. Ebben az értelemben az olaj olyan, mint az úrvacsora kenyere és bora. Építi a hitet, és azt mondja a betegnek: ,,Isten itt van, és képes meggyógyítani téged". Néha végeztem már ilyen imádkozást egy kórházi szobában, ahol a beteg mindenféle high-tech monitorokra volt rákötve. Az olajjal való megkenés egyszerű aktusa mindannyiunkat - a beteg személyt és az imádkozókat - arra emlékeztet, hogy az Úr az, aki gyógyít. A mi bizalmunk nem a technológiában van (bármennyire is jó), hanem egyedül Istenben.
A felkenésnek ,,az Úr nevében" kell történnie. Ez azért fontos, mert emlékeztet bennünket arra, hogy Isten a végső forrása minden áldásnak és minden gyógyulásnak. Amikor az emberek megkérdezik: ,,Hiszel az isteni gyógyításban?". Azt mondom nekik: ,,Ez az egyetlen fajta, ami létezik. Csak sokféle változata van."

A vénekben nincs hatalom.
Nincs hatalom az olajban.

De van hatalmas erő, mindenható erő, örökkévaló erő az Úr nevében. Egyedül Ő tudja megadni a szükséges gyógyulást.

4.LÉPÉS: VAN GYÓGYULÁS ÉS MEGBOCSÁTÁS

A negyedik lépést a Jakab 5:15 írja le: ,,A hitben felajánlott ima meggyógyítja a beteget, az Úr felsegíti őt. Ha vétkezett, megbocsátást nyer". Ez a lépés egyszerűen az 1-3. lépés várható eredménye: a beteg meggyógyul, és bűnei megbocsátást nyernek. Jakab egy szokatlan kifejezést használ az ima leírására. Úgy nevezi, hogy ,,a hitben felajánlott ima". Ez a kifejezés sehol máshol nem szerepel az Újszövetségben. Bizonyos értelemben minden őszinte imának hittel kell felajánlódnia, különben aligha nevezhető egyáltalán imának. Amikor a vének imádkoznak, a teljes bizalom hozzáállásával kell Istenhez fordulniuk, hogy ő minden helyzetben megteszi, amire szükség van.
A szöveg nem mond semmit arról, hogy a gyógyulás hogyan fog bekövetkezni. Nem követel csodálatos vagy azonnali gyógyulást. A szóban forgó gyógyulás nem zárja ki az orvosi ellátást sem. Akár gyorsan, akár lassan, akár csodával, akár gyógyszerrel, vagy a kettő valamilyen kombinációjával, Isten meg tudja gyógyítani gyermekeit. Alec Motyer ezt így fogalmazza meg:
Nincs olyan, hogy (úgymond) ,,nem lelki" gyógyulás. Amikor az aszpirin hat, az Úr az, aki hatni engedte; amikor a sebész helyrehozza a törött végtagot, és a csont összeforr, az Úr az, aki összeforrasztotta. Minden jó ajándék felülről való! (Jakab üzenete, 193. o.)
A 15. vers szoros kapcsolatot sugall a fizikai és a lelki között. A ,,ha" mondat görög szerkezete arra utal, hogy a betegségben bűn is szerepet játszhat. Nem minden betegséget okoz egy bizonyos bűn, de néhány betegség közvetlenül a bűnös cselekedeteinkből és hozzáállásunkból ered. Amíg ezekkel a dolgokkal nem szembesülünk és nem valljuk meg őket, addig értelmetlen a gyógyulásért imádkozni. Amikor arra kérnek, hogy kenjem meg a betegeket olajjal, mindig érdeklődöm a lelki állapotuk felől. Tudni akarom, hogy tudatában vannak-e bármilyen bűnnek, amely köztük és Isten között áll, és megakadályozza gyógyító erejét. Néha tesznek bűnvallomást, néha nem. De a kérdést minden esetben fel kell tennünk. Ritkán előfordulhat, hogy megtagadom a gyógyulásért való imádkozást vagy az olajjal való megkenést, ha úgy érzem, hogy a betegnek megkeményedett a szíve vagy lázadó a lelke. Ebben az esetben a gyógyulásért való imádkozás ellenkezhet Isten fenyítő munkájával, amelynek célja, hogy a beteg személyt a személyes bűnbánat helyére vezesse.
A Jakab 5:15 szerint a hitben felajánlott ima ,,meggyógyítja a beteget, az Úr felsegíti őt". Sokunk számára ez túl magabiztosnak és túl dogmatikusnak tűnik. Jakab mindenféle minősítés nélkül állítja, hogy a beteg meggyógyul. Jobban szeretnénk, ha a vers azt mondaná, hogy ,,a hit imája megmentheti a beteget". Végül is a legtöbben imádkoztunk már olyan emberekért, akiknek ahelyett, hogy meggyógyultak volna, rosszabbul lettek. Emlékszem egy kedves barátomra, aki buzgón hitt abban, hogy Isten meg fogja gyógyítani őt a rákból, hogy bizonyságot tegyen a világnak Isten hatalmáról. Egészen a műtét napjáig hirdette hitét mindenkinek, akivel találkozott. Emberek sokasága öntötte ki a szívét Istennek az ő szolgálata nyomán. Két héttel a műtét után én szolgáltam a temetési szertartásán.

MEGFELELŐ NÉZŐPONT

Nem mindenki, akiért imádkozunk, gyógyul meg a szó szoros, fizikai értelmében. Különböző módokon lehet kezelni ezt a valóságot, és egyik sem elégít ki teljesen. Van itt egy misztérium, amit nem tudok teljesen megmagyarázni. Segít, ha összehasonlítjuk ezt a részt az Újszövetség más, az imádságról szóló kijelentéseivel, ahol hasonló, nagy horderejű ígéretek hangzanak el. Ezek a kijelentések arra szolgálnak, hogy bátorítsanak bennünket az imádság határtalan lehetőségeire vonatkozóan. Emlékeztetnek bennünket arra, hogy Isten számára egyetlen helyzet sem reménytelen. Csak azért, mert az orvosok feladták, nem jelenti azt, hogy a Nagy Orvos feladta.
Hogyan imádkozzunk tehát a betegekért? Hét szó jut eszembe.
Imádkozzunk ...
- Határozottan, mert Istennél semmi sem lehetetlen (Lukács 1:37).
- Buzgón, mert az igazak imái erőteljesek és hatékonyak (Jakab 5:16).
- Egységesen, mert hitünk erősödik, ha együtt imádkozunk (1Thesszalonika 5:11).
- Bizalommal, tudva, hogy van egy főpapunk, aki meghív minket, hogy jöjjünk a kegyelem trónjához, ahol kegyelmet és irgalmat találhatunk a szükség idején (Zsidók 4:16).
- Ismételten, mert Isten arra hív minket, hogy kérjünk, kérjünk, és kérjünk tovább (Máté 7:7-8).
- Hálásan, mert már kaptunk ,,kegyelmet kegyelemre", sokkal többet, mint amennyit megérdemlünk (János 1:16).
- Alázatosan, mert Isten sokkal jobban érti a teljes helyzetet, mint mi (Máté 6:10).

A legtöbben úgy gondolunk a gyógyulásra, hogy ,,megszabadulunk a betegségtől". Olyan, mintha visszafelé tekernénk az élet óráját, és visszaállítanánk az illetőt a korábbi állapotába. A Bibliában azonban a gyógyulás elsősorban azt jelenti, hogy helyes kapcsolatba kerülünk Istennel. Ezután ez az élet minden részét érinti - a testet, a lelket és a szellemet. Olyan helyre visz minket, ahol új és erőteljes módon tudjuk fogadni Isten áldásait. Ez messze túlmutat azon, hogy ,,imádkozzunk a fiamért, mert eltörte a karját a fociedzésen". A gyógyulás nem azt jelenti, hogy visszamegyünk oda, ahol korábban voltunk, hanem azt, hogy továbblépünk mindarra, amivé Isten akar minket tenni. Gondoljatok erre egy pillanatra. Amikor gyógyulásért imádkozunk, nem merünk a fizikaira összpontosítani, kizárva az élet lelki, érzelmi és kapcsolati aspektusait. Addig nem gyógyulunk meg, amíg létezésünk minden szintjén nem válunk egésszé.
Másképp fogalmazva, mi értelme van a testi gyógyulásnak, ha a végén ugyanolyan nyűgösek leszünk, mint előtte? Ha még mindig mohók vagyunk, vagy még mindig türelmetlenek, vagy még mindig kritikus lelkületet táplálunk, akkor a csoda kárba veszett rajtunk. Ha a haragunkon rágódunk, még azután is, hogy Isten megszabadított minket a rákból, mit nyertünk? Olyan gyógyulásra van szükségünk, amely mindkét irányban működik - kívülről befelé és belülről kifelé.
Kaptam egy e-mailt egy férfitól, akinek a lányánál agydaganatot diagnosztizáltak. Miután felvázolta a lánya kezelésének menetét, és megköszönte barátainak az imáikat, nagyon egyszerűen azt írta: ,,Csak így tovább - hiszünk a csodatevő Istenben". Levelét így írta alá: ,,Könnyes szemmel, de hiszek abban, hogy jó dolgok állnak előttünk".
Ez a helyes egyensúly. Így beszélnek a keresztények, amikor orvosi vészhelyzettel szembesülnek.
A lehető legjobb orvosi segítséget veszed igénybe.
Szembe nézel a valósággal.
Megkéred a barátaidat, hogy imádkozzanak.
Emlékezteted magadat és másokat, hogy hiszünk a csodatevő Istenben.
És továbbra is hiszel, még akkor is, ha az előtted álló ,,jó dolgok" talán a mennyben jönnek, nem pedig a földön.

KERESÜNK: IMÁDKOZÓ EMBEREKET

Ahogy a Jakab 5:14-15-öt az egész Biblia fényében vizsgálom, a következő két kijelentés teljesen igaznak tűnik számomra:
- Nem mindig Isten akarata, hogy fizikailag meggyógyítson, különben egyetlen beteg hívő sem halna meg.
- Gyakran Isten akarata a gyógyítás, különben a Jakab 5:14-15 nem lenne a Bibliában.
Néha az egyik állításra összpontosítunk, kizárva a másikat, de számomra mindkettő teljesen igaznak tűnik. A problémánk egy része az, hogy elvesztettük a hitünket 1) Isten gyógyító akaratában, és 2) a vének szerepében a gyógyítás folyamatában. Isten négy ellátást nyújt a beteg hívők számára:
- A hit gondoskodó közösségét - a gyülekezetet
- A szerető családot és a barátokat
- Orvosokat, ápolókat, kórházakat és gyógyszereket
- Istenfélő véneket, akik imádkoznak a betegekért
Mi megfosztottuk a betegeket ettől az utolsó ellátástól. De ez még mindig benne van a Bibliában. Néha figyelmen kívül hagyjuk az imádság alapvető szükségességét. Kártyákat, virágokat és édességet küldünk. Bébiszitterkedést ajánlunk fel, és ételt készítünk a betegeknek. Készen állunk arra, hogy elintézzük a dolgokat. Ez mind jó és helyes, és hitünk csodálatos kifejeződése. De a betegeknek nagyobb szükségük van az imáinkra, mint bármi másra. Az imával kell kezdenünk, és minden mást hagynunk kell, hogy hozzáadódjon. Mondhatjuk ezt így is: Minden hívőnek imádkoznia kell a betegekért. A betegekért imádkozni a gyülekezet vénjeinek különleges kötelessége és kiváltsága.
Ebből megtudhatjuk, hogy milyen embereknek kell lenniük a véneknek: istenfélő, imádkozó embereknek. Ha nem az imádság emberei az ágytól távol, akkor keveset fognak tenni a betegek és haldoklók megsegítésére. Ahhoz, hogy az imáik változást hozzanak, életerős, élő hitű embereknek kell lenniük, akik még kétségbeejtő körülmények között is készek imádkozni.

EGY NEMES SZOLGÁLAT HELYREÁLLÍTÁSA

A betegekért való imádkozás az egyház normális munkája kell, hogy legyen. Napjainkban vissza kell állítanunk ezt a nemes szolgálatot. Talán láthatnánk Isten hatalmát erőteljesebben megnyilvánulni, ha bátran hinnénk és engedelmeskednénk Igéjének. Ugyanakkor hagynunk kell, hogy Isten Isten legyen. Ezt szem előtt tartva, íme hét alapelv, amely segít nekünk imádkozás közben.
1. Mivel Isten szuverén, nem tudhatjuk előre, mi lesz imáink kimenetele. Ezért alázattal kell imádkoznunk, és nem szabad olyan ígéreteket tennünk, amelyeket nem tudunk betartani. Isten Isten, mi pedig nem vagyunk azok. Ezt a szemléletet kell szem előtt tartanunk, miközben a betegekért imádkozunk.
2. Mivel Isten mindenható, számítanunk kell rá, hogy válaszol az imáinkra, néha olyan módon, amit nem tudunk megmagyarázni. Ezért bátran imádkozzunk, és kérjük Istentől a gyógyulást, amit keresünk. Néha, amikor betegeket látogatunk, úgy érezhetjük, hogy megfélemlít a helyzet súlyossága. De ha szemünket Istenre szegezzük, nem fogunk félni kérni tőle, hogy gyógyítsa meg gyermekeit.
3. Mivel Isten meghív minket az imádságra, buzgón imádkozzunk azért, amire szükségünk van. A Jakab 5:16 szerint az igazak imái erőteljesek és hatékonyak. Egy régebbi változatból vett kifejezéssel élve, ,,sokat használnak" Istennél. Ő odafigyel a buzgó imákra. A görög ,,buzgó" szó jelentése ,,forró" is lehet. Tudod, mi az a ,,forró" ima? Majd megtudod, mit jelent, amikor az orvos azt mondja: ,,Elvisszük a lányát műtétre". Amikor elviszik őt, imádkozni fogsz egy ,,forró" imát. Akkor semmi sem zavarhat meg téged. Így imádkozni a teljes koncentrációról szól. Jobb egy rövid, szívből jövő ima, mint egy hosszú ima, amely elaltat.
4. Mivel minden, amit Isten teremt, jó, az imára és a gyógyszerekre is úgy kell tekintenünk, mint ajándékokra, amelyek segítenek, ha betegek vagyunk. Isten nem kéri tőlünk, hogy válasszunk az ima és az orvosság között. Imádkozz, és vedd be a gyógyszereket Isten dicsőségére. Keresd az Urat, amikor gyenge vagy, és kérd a segítségét. És ne vesd meg a segítségét, ha az műtét vagy kemoterápia formájában érkezik.
5. Mivel Isten tudja, mi a legjobb, hinnünk kell, hogy amikor a gyógyulás nem jön el, az a mi javunkat és az ő dicsőségét szolgálja. Ez nem más, mint a Róma 8:28 tanításának összefoglalása. Néha nagyon világosan fogjuk ezt látni, máskor pedig úgy kell döntenünk, hogy hit által hisszük el. De ettől még igaz, akár teljesen megértjük, akár nem.
6. Mivel a bűn meggátolhatja Isten gyógyító erejét, ezért érdeklődnünk kell egy személy lelki állapota felől, mielőtt imádkoznánk érte. Az együttérző vének tudják, hogyan bánjanak bölcsen a gondjaikra bízott juhokkal. Meg kell kérdeznünk: ,,Tudsz-e valamiről az életedben, ami ezt a betegséget rád hozhatta, vagy ami akadályozza Isten gyógyító erejét?". Ha a válasz igen, akkor az egész gyógyulási folyamat részeként foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel.
7. Mivel Isten Igéje igaz, dicsőítjük őt, amikor engedelmeskedünk Igéjének, függetlenül az eredménytől. Engedelmeskednünk kell annak, amit tudunk, és az eredményeket rá kell hagynunk.

RÉSZLEGES ÉS IDEIGLENES

Még egy utolsó megjegyzést kell tennünk. Minden gyógyulás ebben az életben részleges és ideiglenes. A végső gyógyulás csak akkor következik be, amikor a Krisztusban meghaltak feltámadnak, amikor Jézus újra eljön (1Thesszalonika 4:13-18). Néha úgy beszélünk olyan hívőkről, akik hosszú betegség után haltak meg, mint akik a mennyben gyógyultak meg. A Biblia azonban nem így fogalmaz. Akik Krisztusban halnak meg, azok földi haláluk pillanatától kezdve vele vannak a mennyben (2Korinthus 5:6-8). Az is igaz, hogy szenvedéseiknek örökre vége. De mi nem gyógyulunk meg teljesen, amíg halandó testünk a feltámadáskor, Krisztus visszajövetelekor halhatatlanságot ölt magára (1Kor 15:52-54). A bibliai üdvösség magában foglalja a test megváltását, nem csak a lélek megváltását a mennyben.
Miközben ezeket a szavakat írom, Gary Olson barátomra gondolok, aki 1999-ben halt meg. Tudom, hogy a mennyben van, tudom, hogy szenvedésének vége, és tudom, hogy a tökéletes mennyei öröm állapotában van. Ő egy jobb helyen van? Igen. Meggyógyult? Nem teljesen. Addig nem, amíg a földbe vannak temetve a halandó maradványai. Addig nem leszek elégedett, amíg nem látom őt újra, nem hallom szívből jövő nevetését, és nem érzem, ahogy a vállamra teszi a karját, és mély hangján azt mondja: ,,Ray lelkész úr, hogy van?". Az álmok szépek, és az emlékek édesek, de semmi sem veheti át annak a helyét, hogy lássuk szeretteinket, akik halhatatlanok és romolhatatlanok lettek, és soha többé nem halnak meg.
Ha így gondolok erre, akkor a fizikai gyógyulás kérdése is megfelelő fókuszba kerül. Meg tudja-e Isten gyógyítani a betegeket? Igen. Meggyógyítja? Akit akar, igen. Isten néha a mennyből mozdul, hogy megszabadítson valakit egy kétségbeejtő betegségtől? Igen, és ez gyakrabban történik meg, mint gondolnánk. Örülnünk kell minden gyógyulásnak, függetlenül attól, hogy milyen kicsinek vagy nagynak tűnik számunkra. De ne feledjük, hogy mindenki, aki ebben az életben meggyógyul, előbb-utóbb meghal. A halál még mindig uralkodik a Föld bolygón.
Szinte olyan, mintha Isten azt mondaná: ,,Szóval lenyűgözött, hogy mit tudok tenni a rák ellen? Csak várj, amíg meglátod, mit tudok tenni egy halott emberrel". Minden fizikai gyógyulás olyan, mint egy apró előleg, egy foglaló, egy csábító előíz, egy garancia az eljövendő nagyobb csodákra. Amikor a mennybe jutott barátaimra gondolok, azt akarom mondani: ,,Uram Jézus, gyere vissza még ma. Ürítsd ki a temetőket, és kezdődjön az ünneplés!"

A MI RÉSZÜNK, ISTEN RÉSZE

Miért van az, hogy egyes gyógyulásért szóló imák meghallgatásra találnak, mások pedig nem? Egyetlen válasz sem magyarázhatja meg teljesen Isten céljait, de én megelégszem a Zsoltárok 115:3 szavaival: ,,A mi Istenünk a mennyben van, azt teszi, ami neki tetszik". A gyógyulásért való imádkozással kapcsolatos teológiámat egy mondatban tudom megfogalmazni: Mi imádkozunk, Isten pedig gyógyít - a maga idejében, a maga módján, a maga akarata szerint. Komolyan, buzgón, egységesen, ismételten, engedelmesen és minden hittel, amit Isten ad nekünk, imádkoznunk kell. Ha mi megtesszük a magunk részét, Isten nem tudja nem megtenni az övét.
Nagy örömmel a szívemben érkezem ennek az üzenetnek a végére, miközben meghajlok egy olyan Isten előtt, akinek útjai messze túlmutatnak az én szűkös megértésemen. Az ima által az a kiváltságunk, hogy levehetjük a terhet testvéreinkről. Az ima által a gyógyulás közvetítőivé válhatunk azok számára, akik betegek. Micsoda megtiszteltetés, hogy Isten ily módon használ minket!
Imádkozzunk bátran, bizalommal, alázatosan, abban a hitben, hogy amikor a betegekért és haldoklókért imádkozunk, Isten meghallja, törődik velük, és minden helyzetben azt teszi, ami a legjobb. Amikor a betegekért imádkozunk, Jézus munkáját végezzük a világban.

Ne féljetek, higgyetek és imádkozzatok tovább.

Ray Pritchard
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Amikor a rák lelassít
  2024-04-26 00:10:32, péntek
 
  Amikor a rák lelassít

Chris Fabrynak volt egy kérdése hozzám.
A Moody Radio-ban adott interjúnk során történt.

,,Mit tanultál a daganatos betegségedből?"

Egy ilyen kérdésre sokféleképpen lehet válaszolni, és egyik válasz sem rossz, mert mindannyian más-más dolgokat tanulunk, amikor átmegyünk egy megpróbáltatáson.

Ez a 87. nap a 180 napos prosztatarák kezeléséből. Ez a 9. nap a 28 napos sugárkezelésből.

Az orvos azt mondta, hogy a fáradtságom fokozódni fog, és ez igaz is. A fáradtságom egy 10-es skálán 4-esről 7-esre vagy 8-asra nőtt. Fáradtan ébredek, és nem akarok felkelni az ágyból. Ez a hormon és a sugárzás kombinációja. Nyilvánvaló, hogy a fáradtság valószínűleg még jobban fokozódik, ahogy a sugárzás folytatódik.

De nekem nincs panaszom. Egyáltalán nincs. A rendszer jó, és bízom benne, hogy a láthatatlan sugarak szétzúzzák a renegát rákos sejtjeimet, és használhatatlanná teszik őket. A kezelés eredményét még hónapokig nem fogjuk megtudni, és mint mindenre az életben, erre sincs garancia, de örülök, hogy végre kezelik a rákomat.

Szóval, mit tanultam?

A kérdés megválaszolásához egy részletet kell hozzátennem. Egy januári jégvihar idején elkövettem azt a hibát, hogy teniszcipőben sétáltattam a kutyánkat. Egy autó jött az úton, és Sadie (az ötéves aussiedoodle kutyánk) megpróbált kihúzni a bajból.

Nem is láttam a jeget, amíg neki nem ütköztem, és a bal vállamra nehezedett az esés nagy része. Három hónappal később még mindig nem épültem fel teljesen.

Sietek!

Ekkor mondta Josh, a legidősebb fiunk: ,,Apa, nem tudom, miért, de úgy tűnik, Isten lelassít téged és anyát". Igaza van. Lemondtuk a januári magyarországi, a februári chattanoogai és az áprilisi dél-koreai utat. Most, hogy a rákbetegség kezelésének gyötrelmében vagyok, majdnem annyit vagyok otthon, mint a négy évvel ezelőtti világjárvány idején.

Szóval, mire tanított engem Isten?

Ami most következik, az egy olyan felismerés, amire a rákkezelésem előtt nem lett volna lehetőségem. Egész életemben kapkodtam. Kezdjük ott, ahol elkezdtem. Tizenéves korom óta egyik dologtól a másikig rohanok. Ez nem igazán változott, amikor felnőtt lettem.

Vicces, hogy milyen apró dolgokra emlékszik az ember.

Ötven évvel ezelőtt beiratkoztam a Dallasi Teológiai Szemináriumba. Az egyik szemeszterben megkértek minden diákot, hogy csatlakozzanak kiscsoportokhoz bátorítás céljából. Elfoglalt voltam, de vonakodva elmentem az első találkozóra. Késve érkeztem, és a vezető azt mondta: ,,Adjunk egymásnak beceneveket a keresztnevetek első betűje alapján". Lehetne ez Gregarious George, Dutiful Dan vagy Curious Carl. A gyakorlat zavarba hozott (és még mindig zavarba hoz), ezért a vezető azt mondta: ,,Hívjunk téged Rohanó Raynek".

Gyorsan előrébb, talán 12 évet. Most a texasi Garlandban vagyok lelkipásztor. Egy barátom meghívott, hogy beszéljek egy ifjúsági lelkigyakorlaton a louisianai Baton Rouge-ban. Nem tudott értem jönni, ezért elküldte az ifjúsági lelkészét. Nem volt nála kép, és az ifjúsági lelkész nem ismert engem. De nagyon gyorsan kiszúrt a tömegből a repülőtéren.

Hogyan?

,,A lelkész azt mondta, hogy keressek egy magas, öltönyös fickót, aki úgy néz ki, mint aki siet. Tudtam, hogy te vagy az" - magyarázta az ifjúsági lelkész.

És így megy ez az évek során.

Sietek prédikálni, írni, utazni, vezetni, beszélni és minden mást, ami az életművemhez tartozik. Sietek férjként és apaként is. Sosem volt könnyű sokáig pihenni.

Most itt vagyok, 71 éves, és Isten szinte teljesen lelassított. A rák teszi ezt.

Ez a gondolat néhány hete kristályosodott ki bennem. Türelmetlen ember vagyok. Ez a felismerés egy évvel ezelőtt nem jutott volna eszembe, de most itt van.

Ezt már közvetlenebbül is ki tudom mondani. Minden nagyobb hibát, amit elkövettem, a türelmetlenségem miatt követtem el. Minden ostobaság, amit mondtam, minden ostoba megjegyzés, minden esztelen cselekedet a türelmetlen lélekre vezethető vissza.

Ezt mondtam Chris Fabrynak, és ezen gondolkodtam az elmúlt hetekben.

Az aranyborjú tanulságai

Néha az ember a Bibliában keresi az igazságot, és néha az arcon csapja.

Ez történt velem nemrégiben, amikor Marlene és én együtt olvastuk végig az Exodus könyvét. Sokszor hallottam már Áron és az aranyborjú történetét, de soha nem tudtam, miért történt.

Aztán elolvastam ezeket a szavakat a 2Mózes 32:1-2-ből:

,,Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, Áron köré sereglett a nép, és azt mondták neki: Jöjj, és készíts nekünk istent, hogy előttünk járjon! Mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik: Szedjétek ki az arany fülbevalókat feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám!"

A történet szinte hihetetlen.

Mózes már felment a hegyre, hogy beszéljen Istennel, és átvegye a Tízparancsolatot.

De ez még nem minden.

A 2Mózes 24. fejezete feljegyzi, hogy Mózes és a vének felmentek a hegyre, és Isten jelenlétében étkeztek.

De ez még nem minden.

Az Úr beszélt Mózessel a hegyen, és részletes utasításokat adott neki a sátorral kapcsolatban.

Nyilvánvaló, hogy ez tovább tartott, mint amire az emberek számítottak. De ne feledjük, hogy Mózes nem azt mondta nekik: ,,Három nap múlva visszajövök". Felment a Sínai-hegyre, hogy találkozzon Istennel.

Találkozás az elnökkel

Ez arra emlékeztet, amit az elnökkel való találkozásról mondanak a Fehér Házban. A találkozó akkor kezdődik, amikor az elnök készen áll, és addig nincs vége, amíg fel nem áll. Te az ő kedvére szolgálsz.

Ugyanez vonatkozik Mózesre és Istenre is. Addig marad a hegyen, amíg az Úr beszélni akar vele. Amikor az Úr azt mondja, hogy vége, Mózes visszamegy a hegyről, hogy találkozzon az emberekkel.

Így kellett volna működnie.

Amikor az Aranyborjú történetét olvassuk, hajlamosak vagyunk magára a bálványra koncentrálni, de nem ez a lényeg. Ez a történet nem csak arról szól, hogy mi történt, hanem arról is, hogy mikor és hol és kik vettek részt benne.

Hajlamosak vagyunk Áron ostobaságára összpontosítani. Valójában aranyat vett el az emberektől, és elkészítette az Aranyborjút. Aztán volt képe azt mondani: ,,Ez a ti Istenetek!".

Mintha teljesen elfelejtette volna, hogy az Úr hogyan szabadította meg népét a fáraótól többszörös csodák révén.

Miközben Mózes az Úrral beszélgetett, ,,a nép leült enni és inni, és felállt játszani" (2Mózes 32:6).

Mózes semmit sem tudott erről, de Isten mindent látott. Itt van az ő elítélő szava: ,,Ez a nép letért az útról" (2Mózes 32:8). Mivel merev nyakúak voltak, az Úr azt mondta: ,,Hadd pusztítsam el őket". Mózes azonban közbenjárt az Úrnál, és emlékeztette őt az Ábrahámnak tett ígéretére. Ha Isten elpusztítaná a saját népét, a pogányok azt mondanák: ,,Eleve nem is akarta őket megszabadítani".

A borjú kiugrott a tűzből!

Az Úr engedett, de ezzel Mózesnek hatalmas problémája maradt. Amikor leereszkedtek a hegyről, Józsué meghallotta a táborból a lármát, és azt mondta: ,,Csatazaj hallatszik a táborból". De Mózes jobban tudta.

,,Nem diadalének hangja ez, nem is legyőzöttek énekének hangja, dalolás hangját hallom én!" (2Mózes 32:18).

Igaza volt.

Amikor meglátta a vad bulit és az aranyborjút, undorodva dobta le a két kőtáblát. Aztán elrendelte, hogy a bálványt égessék el, darálják le, a port pedig szórják a vízbe, amit aztán megitatott a néppel.

Hogyan hagyhatta Áron, hogy ez megtörténjen?

Alaposan zavarba jött, és azt állította, hogy az aranyborjú kiugrott, amikor az aranyat a tűzbe dobta!

Háromezer ember halt meg azon a napon, az Úr lázadásuk felett hozott ítéletének részeként.

A türelmetlenség magas ára

Térjünk vissza a történet első részéhez. Hogyan történhetett mindez? A válasz ott van a szövegben:

,,Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről ,,(2Mózes 32:1).

A nép azt mondta: ,,Nem tudjuk, mi történt vele" (2Mózes 32:1).

A türelmetlenség bűne miatt történt.

A legrosszabbat feltételezték, mert nem tudták, mi történt Mózessel. A türelmetlenség bálványimádáshoz vezetett, a bálványimádás pedig erkölcstelenséghez.

Most 3000 sírt kell megásni.
Ez a türelmetlenség bűnének magas ára.

Két gyors felismerés az 1800-as évek végéről

Egy W. Whale nevű férfi prédikációs összefoglalójára bukkantam a Biblical Illustratorban, amely az 1800-as évek végén jelent meg. Ebben felsorol 7 tanulságot az Aranyborjú történetéből. Az első kettő ma különösen aktuálisnak tűnik:

1. A láthatatlanba vetett hit nehézségei az emberi természet számára.

Ennek van értelme, ha belegondolunk. Amíg Mózes itt volt, addig többé-kevésbé az Úrra összpontosította az embereket. De amint felmegy a hegyre, az emberek nyugtalanná válnak, mert (és ez a lényeg) nehéz tovább hinni a láthatatlan dolgokban.

Szeretjük azt mondani, hogy ,,látni annyi, mint hinni", de Isten gondolkodásában ennek a fordítottja igaz: ,,hinni annyi, mint látni". De ez a legtöbbünknek nehéz.

2. Az ember türelmetlensége Isten munkamódszerével szemben.

Mózes tovább maradt a hegyen, mint azt az emberek várták. Találkozója volt Istennel! Ahogy W. Whale fogalmaz: ,,Az emberek nem akartak várni az emberre Isten Igéjével".

Láttam egy képet egy nagy 18 kerekű teherautóról ezzel a felirattal: ,,Isten mozgásban van. Légy türelmes." Ez így van, de ó, milyen nehéz emlékezni rá, amikor türelmetlenek leszünk.

Hány bűnt követünk el azért, mert sietünk? Nyomás alatt engedünk a szenvedélyeinknek, mert a szorult helyzetben olyan dolgokon spórolunk, amiken máskülönben soha nem spórolnánk. Hány ostoba döntést hozunk, mert nem vagyunk hajlandóak megvárni Istent?

Készen állsz a halálra?

Amikor Chris Fabryval beszélgettem, azt mondtam neki, hogy a rákbetegség lehetőséget ad arra, hogy elgondolkodj az életről és a halálról. Semmi sem olyan bátorító, mint a valóság hideg fröccsenése közvetlenül az arcunkba. Ez ki tudja takarítani a pókhálókat.

A rákos betegek azért gondolnak a halálra, mert minden nap emberek halnak meg rákban. A prosztatarák kiválóan gyógyítható, mégis ez a második vezető rákos halálok a férfiak körében, a tüdőrák az első.

Tehát a saját halálára kell gondolnia. A Biblia azt mondja, hogy az embernek egyszer van rendeltetve meghalni (Zsidók 9:27). Ezt a találkozót nem szabad kihagyni. Az orvosom szerint a gyógyulási kilátásaim kiválóak, de 71 évesen nem áltathatja magát az ember.

Mindig is meg fogok halni.
A halál előbb-utóbb mindenkit elér.
Senki sem hagyja el élve a Földet.

Előbb-utóbb mindannyian ,,dobozba kerülünk". Amikor ezt a mondatot használom egy prédikációban, jót nevetnek rajta, mert mindannyian tudjuk, hogy igaz.

Hitem alapja az Isten szuverenitásába vetett bizalom. Minden napom be van írva Isten könyvébe, mielőtt egy is megtörtént volna belőlük (Zsoltárok 139:16). Ez azt jelenti, hogy egy keresztény halhatatlan, amíg a földi munkája be nem fejeződik.

De ez azt is jelenti, hogy Isten nagy és felelős. Jól volt, mielőtt én megjelentem, és jól lesz, még jóval azután is, hogy én már nem leszek. Ahogy Charles De Gaulle szerette mondani: ,,A temetők tele vannak nélkülözhetetlen emberekkel".

Mindannyian nélkülözhetetlenek vagyunk, amíg nem vagyunk azok.

Mindannyian bölcsen tennénk, ha előre néznénk halálunk napjára. Úgy kellene élnünk, mintha a halálunk napja ott lenne előttünk egy óriásplakáton. Korábban a keresztények sokat beszéltek arról, hogy készüljenek fel a halálra. A puritánok könyveket írtak arról, hogyan kell keresztény módjára meghalni. Amikor megkérdezték a korai metodista mozgalom titkát, John Wesley azt válaszolta: ,,A mi embereink jól halnak meg".

,,Mindent beleadni"

Ezért felteszem magamnak ezt a kérdést: ,,Ray lelkész, készen állsz a halálra?"

Nos, nem igazán vágyom a halálra, mert van még más is, amit az Úrért szeretnék tenni. Ráadásul szeretnék még néhány évet a feleségemmel, a gyerekeimmel és az unokáimmal tölteni.

De ha a rák végez velem, tudom, hová megyek. Nincsenek kétségek, nincsenek aggodalmak, nincsenek félelmek. Ötvenöt évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy teljesen Jézusra hagyatkozom. Az egész jövőmet arra az igazságra tettem fel, hogy ő Isten Fia, aki leszállt a mennyből a földre, bűntelen életet élt, meghalt a kereszten a bűneimért, harmadnap feltámadt a halálból, és felment a mennybe, ahol a Mindenható Atya Isten jobbján ül. Egy nap hamarosan visszatér a földre.

Teljesen rábíztam magam, mint Uramra és Megváltómra. Bűneimet elcseréltem az ő igazságára. Én ,,Krisztusban vagyok", és Krisztus ,,bennem van".

Hívő vagyok.

Mit jelent ez? Tetszik, ahogy Lewis Sperry Chafer fogalmazott: Jézusban hinni azt jelenti, hogy annyira bízom benne, hogy ha nem tud a mennybe vinni, akkor nem megyek oda. Nincs B tervem, amikor az üdvösségről van szó. Jézus az én A tervem, és ő minden, amire szükségem van.

A türelmetlenség gyökere

Hadd térjek vissza egy pillanatra a központi témámhoz. A rák képes lelassítani az embert. Én vagyok az élő bizonyítéka ennek az igazságnak. De már mondtam, hogy egész életemben sietős voltam.

Mi a türelmetlenségem gyökere?

Sokféleképpen mondhatjuk, de a gyökere a hitetlenség. Nem vagyunk biztosak abban, hogy Isten gondoskodik rólunk, ezért előre kell nyomulnunk. Ez a bizalom hiánya abban az Istenben, aki teremtett minket.

A türelmetlenségnek nagy ára van, mert megismétli az első bűnt az Édenben: ,,Olyanok lesztek, mint Isten" (1Mózes 3:5). Éva nem akart várni, és Ádám sem várt, és ennek eredményeként a mai világ megtört, vérző és teljes katasztrófa.

Van remény a hozzám hasonló türelmetlen emberek számára?

Igen, és ez egyetlen versbe van csomagolva a Zsoltárok 27:14-ben: ,,Várjatok az Úrra, legyetek erősek, és legyen szívetek kemény, várjatok az Úrra".

Tetszik, ahogy az Élő Biblia parafrazálja: ,,Ne légy türelmetlen. Várj az Úrra, és ő eljön és megment téged! Legyetek bátrak, szívósak és bátrak. Igen, várj, és ő majd megsegít téged."

Az egész prédikációm ezekben a szavakban van.

Figyeljétek meg, hogy a ,,várjatok" ismétlődik. Dávid kétszer mondja, mert tudta, hogy kétszer kell hallanunk.

De ez még nem minden. Azt is mondja: ,,Legyetek bátrak, szívósak és bátrak"!

A türelmetlenség könnyű

Gondoljatok bele a következőképpen.

A türelmetlenség könnyű, mert engedsz az érzelmeidnek. Durva vagy gonosz vagy, vagy dührohamot kapsz, vagy leszólsz valakit, mert ettől jobban érzed magad.

Nem kell hozzá bátorság, hogy türelmetlen legyél. Ez a lelki gyávaság jele. Valakit leszidni a könnyebbik utat választja.

Bátorság kell ahhoz, hogy az Úrra várjunk.

Ez egy egyszerű kérdéshez vezet el engem: Hajlandó vagy-e várni Istenre? Amíg a válasz nem igen, addig nem állsz készen arra, hogy beteljesítsd Isten tervét az életeddel kapcsolatban.

Számunkra a várakozás nem más, mint passzív beletörődés, a körülményeinknek való engedés, a kétségbeesett kezek felemelése, és a játéktérről való kisétálás. Nem ,,várunk" az Úrra, mert azt gondoljuk, hogy a ,,várakozás" azt jelenti, hogy feladjuk.

De ez csak azt mutatja, hogy milyen kevéssé értjük a Bibliát vagy az Urat. Bibliai szempontból a várakozás nem passzív; ez a legaktívabb dolog, amit tehetünk. Az Úrra ,,várni" azt jelenti, hogy félreállunk az útból, hogy ő cselekedhessen. Mivel bízol Istenben, nem vagy hajlandó a saját kezedbe venni a dolgokat.

Amikor Jézus a vádlói elé állt, nem védte magát. ,,Amikor szidalmakkal halmozták el, nem vágott vissza; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát arra, aki igazságosan ítél" (1Pét 2:23). Ha azt hiszed, hogy könnyű hallgatni a hamis vádakkal szemben, az csak azért van, mert nem próbáltad mostanában.

Semmi sem tűnik olyan nehéznek az életben, mint a várakozás. Talán egy telefonhívásra vagy egy szóra az orvostól. Talán egy állásra vagy egy levélre, amit múlt héten vártál. Talán arra, hogy a láz lemenjen, vagy arra, hogy valaki, akit szeretsz, újra hazajöjjön.

A kórházban dolgozók megértik ezt a fogalmat, mert a kórházi napok nem huszonnégy órán át tartanak, hanem hetvenkét órán át. Ránézel az órára, és azt hiszed, hogy öt perc telt el, pedig csak harminc másodperc telt el. Húsz perccel később már csak három perc telt el. Ez rengeteg időt ad a gondolkodásra.

Legyetek bátrak, amíg az Úrra várakoztok. Bár jelenleg nagyon rosszul bánnak veled, ez is elmúlik. Addig is hagyjátok Istent Istennek lenni, és adjatok neki teret a munkához.

A várakozási idő nem elvesztegetett idő, ha az Úrra vársz.

Ezt az ígéretet nyugodtan bevállalhatod.

A te türelmed, Uram Jézus

Hogyan fogjuk megtanulni valaha is várni az Úrra?

A változás ereje nem benned van. A hatalom Jézus Krisztus evangéliumában van. Ha magunk próbálunk megváltozni, kudarcot fogunk vallani, mert túl gyengék vagyunk. A mi reményünk az Úrban van.

F. B. Meyer egyik könyvében beszél egy imamódszerről, amely segített neki, hogy saját életében magáévá tegye Krisztus erejét. Amikor úgy érezte, hogy dühös vagy ingerlékeny lesz, azt a tulajdonságot kérte az Úrtól, amire abban a pillanatban a legnagyobb szüksége van:

A Te türelmedet, Uram Jézus.
A Te jóságodat, Uram Jézus.
A Te szeretetedet, Uram Jézus.
Bátorságodat, Uram Jézus.
Bölcsességedet, Uram Jézus.
Örömödet, Uram Jézus.
Könyörületességedet, Uram Jézus.

,,Minden, ami te vagy, Uram Jézus, Minden ragyogó szépséged, mindened, jöjj el ebben a pillanatban, és tölts be engem most."

Jézus nem azért jött, hogy kedvesebb emberekké tegyen minket. Azért jött, hogy új emberré tegyen minket. Ha ezt a prédikációt olvasva azt gondolod, hogy ,,jobban kellene próbálnom várni az Úrra", ez egy jó gondolat, de nem a lényegre megy ki. Szükségünk van az Úr Jézusra, aki bennünk él.

Kinek van jobb dolga, mint nekünk?

Amikor elkezdtük ezt a rákos utazást, Marlene azt mondta: ,,Drágám, ez csak a következő lépés Isten tervében számunkra". Azóta minden napot úgy kezdünk, hogy imádkozunk a hitért, a háláért és azért, hogy ne legyen zsörtölődés. Eddig az Úr meghallgatta ezeket az imákat.

Amikor Jim Harbaugh a Michigan Wolverines futballcsapat edzője volt, mesélt egy történetet, ami megragadt az emlékezetemben. Amikor ő és a bátyja, John felnőttek, a család időnként nehéz időszakon ment keresztül. Ilyenkor az apjuk megkérdezte a fiaitól: ,,Kinek van jobb dolga, mint nekünk?". A fiúk pedig azt kiabálták vissza: ,,Senkinek!"

Milyen csodálatos módja az élet szemléletének. Ha ismered Jézust, mindened megvan, amire szükséged van most és mindörökké. Gondoljatok bele! Megbocsátást nyertél, megváltattál, és a Szentlélek lakozik benned. Most új életed van. Egy napon pedig az örökkévalóságot Jézussal fogod tölteni a mennyben.

Isten a mi Atyánk, az Úr Jézus a mi Pásztorunk, és a Szentlélek a mi tanácsadónk. A Biblia az útmutatónk, a gyülekezet az otthonunk, és a menny a célunk.

Kinek van jobb dolga, mint nekünk? Senkinek!

Akik az Úrra várnak

Mi a válasz a türelmetlenség kínzó bűnére? Talán nem tehetünk jobbat, mint hogy egy szeretett verssel zárjuk, amely gyönyörű képet nyújt az Isten irányítása alatt álló életről:

,,De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el."(Ézsaiás 40:31).

Nem a legújabb orvosi áttörésre, a szeretteink üzenetére, egy új munkahelyre, egy börtönbüntetés végére, egy jobb állásajánlatra vagy egy egymillió dolláros csekkre várunk. Mi az Úrra várunk.

Nem valamire várunk.
Valakire várunk.

Az Úrra való várakozás a hitünk legmagasabb rendű kifejezése: ,,Tudom, hogy Isten meg fogja oldani ezt a helyzetet. Nem tudom, hogyan, és nem tudom, mikor, de tudom, hogy meg fogja tenni. Nem adom fel. Várok rá."

Az Úrra várni azt jelenti, hogy még ezekben a pillanatokban is úgy döntesz, hogy bízol az élő Istenben, aki mindenre elégséges a szükségleteidhez, és azt mondod: ,,Folytatom az életemet". Nem kétségek nélkül és gyakran könnyek között, de mégis megyek tovább.

A várakozás nem passzív, hanem aktív, mert hiszed, hogy Isten a válság közepette is munkálkodik.

Meghívást kaptunk, hogy várjunk az Úrra.
Ígéretet kaptunk a cserére.
Isten a pillanatnyi szükségünkhöz igazítja az ellátást.

Szükségünk van arra, hogy repüljünk? Futni? Sétálni? Megkapjuk.

Eljön hozzánk, ha hozzá fordulunk. Isten korlátlan ereje árad a mi gyarló emberségünkbe, ha az Úrra való várakozás egyszerű feltétele.

Fáradtak vagyunk?
Csüggedtek vagyunk?
Összezavarodtunk?

Ezek a szavak időről időre mindannyiunkat leírnak. De amikor Isten megszabadít bennünket, gyengeségünket az Ő erejére cseréljük. Ha ez titokzatosan, sőt misztikusan hangzik, elismerem, hogy így van. Nem tudok más empirikus bizonyítékot felajánlani, mint Isten ígéretét és hívők millióinak bizonyságtételét, akik igaznak találták ezeket a szavakat.

Olyan szárnyakkal szállunk fel, mint a sasok.
Futunk és nem fáradunk el.
Járunk és nem fáradunk el.

A rák lelassított engem, de nem tette tönkre a hitemet. Hálát adok Istennek ezért a rákért, mert megmutatta, hogy milyen gyenge vagyok, és hogy mennyire szükségem van az Úrra.

Íme tehát egy ígéret mindannyiunk számára. Isten minden segítséget megad nekünk, amire szükségünk van, mert neki van minden ereje és hatalma a világegyetemben. Annyi van neki, hogy soha nem fogy el, és mi soha nem fogunk a végére érni.

Akik az Úrra várnak, azoknak megújul az erejük. Ez Isten ígérete.

Uram, köszönöm, hogy lelassítottál. Kérlek, szabadíts meg a türelmetlen lélektől. Taníts meg arra, mit jelent várni az Úrra. Amikor kísértésbe esem, hogy beavatkozzak, kérlek, emlékeztess arra, hogy nincs szükséged a segítségemre. Ámen.

Ray Pritchard
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges
  2024-04-18 22:43:31, csütörtök
 
  "És monda: Ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges" (Lukács 18:27).

Krisztus azt mondta a gazdag ifjúnak: "Add el mindenedet, amid van ... és gyere, kövess engem". Az ifjú szomorúan ment el. Krisztus ekkor a tanítványokhoz fordult: és így szólt: "Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek gazdagságuk van!" A tanítványok, olvassuk, nagyon megdöbbentek, és így válaszoltak: "Ki üdvözülhet tehát?" Krisztus pedig ezt az áldott választ adta: (Lukács 18:27): "Ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges" (Lukács 18:27).
A textus két gondolatot tartalmaz - hogy az üdvösség és a Krisztus szent élet általi követése az ember számára lehetetlen. És mellette ott van az a gondolat is - Ami embernél lehetetlen, az Istennél lehetséges.
Ez a két gondolat jelzi azt a két nagy tanulságot, amelyet az embernek meg kell tanulnia a keresztény életben. Az első lecke megtanulása gyakran hosszú időbe telik - hogy a keresztény életben az ember nem tehet semmit, hogy az üdvösség lehetetlen az ember számára. És gyakran az ember ezt megtanulja, de a második leckét mégsem tanulja meg - ami lehetetlen volt számára, az lehetséges Istennél. Áldott az az ember, aki mindkét leckét megtanulja! Ezek megtanulása állomásokat, szakaszokat jelöl ki a keresztény életében.
Az ember nem képes, az ember számára lehetetlen
Az egyik szakasz az, amikor az ember megpróbál mindent megtenni, és elbukik, amikor az ember megpróbál jobban teljesíteni, és ismét elbukik, amikor az ember sokkal többet próbálkozik, és mindig elbukik. És mégis, nagyon gyakran még ekkor sem tanulja meg a leckét: az ember számára lehetetlen Istennek és Krisztusnak szolgálni. Péter három évet töltött Krisztus iskolájában, és addig nem tanulta meg: lehetetlen, amíg meg nem tagadta Urát, ki nem ment, és keservesen nem sírt. Akkor tanulta meg.
Nézzünk csak egy pillanatra egy olyan embert, aki tanulja ezt a leckét. Először harcol ellene. Aztán aláveti magát neki, de vonakodva és kétségbeesetten. Végül pedig elfogadja, és örül neki. A keresztény élet kezdetén a fiatal megtérőnek fogalma sincs erről az igazságról. Megtért; az Úr öröme van a szívében; elkezdi futni a versenyt és megvívni a harcot. Biztos benne, hogy győzni tud, mert őszinte és becsületes, és Isten segíteni fog neki. Mégis, valahogy nagyon hamar kudarcot vall ott, ahol nem számított rá, és a bűn felülkerekedik rajta. Csalódott, de azt gondolja: "Nem voltam elég óvatos. Nem voltam elég erős az elhatározásomban". És újra megfogadja, és újra imádkozik, és mégis elbukik. Azt gondolja: "Nem vagyok én megváltott ember? Nincs bennem Isten élete?" És újra elgondolkodik: "De igen, az vagyok, és Krisztus segít rajtam. Tudok szent életet élni".
Egy későbbi időszakban egy másik lelkiállapotba kerül. Kezdi látni, hogy egy ilyen élet lehetetlen számára, de nem fogadja el. Keresztények sokasága jut el erre a pontra: "Nem tudok, nem vagyok képes". Ekkor azt gondolják, hogy Isten soha nem várta el tőlük azt, amit nem tudnak megtenni. Ha azt mondod nekik, hogy Isten mégis elvárja, az számukra rejtély. Nagyon sok keresztény él alacsonyrendű életet - a kudarc és a bűn életét - ahelyett, hogy megnyugodna és győzelmet aratna, mert azt kezdték mondani: "Nem tudok, ez lehetetlen". És mégsem értik meg teljesen. Így hát a "nem tudok" benyomása, hatása alatt utat engednek a kétségbeesésnek. Mindent megtesznek, de soha nem számítanak arra, hogy nagyon messzire jutnak.

Isten azonban egy harmadik szakaszba vezeti gyermekeit. Az ember eljut oda, hogy elfogadja, ez lehetetlen, a maga teljes igazságában, és ugyanakkor azt mondja: "Meg kell tennem, és meg is fogom tenni - ez lehetetlen az ember számára, és mégis meg kell tennem". A megújult akarat elkezdi teljes erejét gyakorolni, és intenzív vágyakozással és imádsággal kezd Istenhez kiáltani: "Uram, mi ennek az értelme? Hogyan szabadulhatok meg a bűn hatalmából?"
Ez az újjászületett ember állapota a Rómaiakhoz írt levél hetedik fejezetében. Ott azt találod, hogy a keresztény ember mindent megtesz azért, hogy szent életet éljen. Isten törvénye úgy tárult fel előtte, mint ami a szív vágyainak legmélyére hatol. Az ember ki meri mondani:
"Isten törvényében gyönyörködöm a belső ember szerint. A jó akarása jelen van bennem. Szívem szereti Isten törvényét, és akaratom ezt a törvényt választotta".
Kudarcot vallhat-e egy ilyen ember, akinek szíve tele van Isten törvényében való gyönyörködéssel, és akinek akarata elhatározta, hogy azt teszi, ami jó? Igen. Erre tanít minket a Rómaiakhoz írt levél hetedik fejezete. Valami többre van szükség. Nemcsak a belső ember szerint kell gyönyörködnöm Isten törvényében, és nemcsak akarnom kell azt, amit Isten akar, hanem szükségem van egy isteni mindenható erőre, amely ezt munkálja bennem. És ezt tanítja Pál apostol a Filippi 2:13-ban: "Isten az, aki munkálja bennetek, hogy akarjatok és cselekedjetek az ő jóakaratából".
Figyeljük meg a kontrasztot. A Rómaiakhoz írt levél hetedik fejezetében az újjászületett ember ezt mondja: "Az akarás megvan bennem, de hogy a jót hogyan cselekedjem, azt nem találom" (Róma 7:18). De a Filippi levél második fejezetében egy olyan ember van, akit messzebbre vezettek. Olyan ember, aki megérti, hogy amikor Isten munkálta a megújult akaratot, akkor Isten erőt ad ahhoz, hogy megvalósítsa, amit ez az akarat kíván. Fogadjuk el ezt a lelki élet első nagy leckéjeként: "Lehetetlen nekem, Istenem. Legyen vége a testnek és minden hatalmának, legyen vége önmagamnak, és legyen dicsőségem a tehetetlenség.
Dicsértessék Isten az isteni tanításért, amely tehetetlenné tesz bennünket!
Amikor arra gondoltál, hogy teljesen átadod magad Istennek, akkor nem jutottál-e el önmagad végéhez? Nem érezted-e, hogy látod, hogyan tudsz valójában úgy élni, mint egy Istennek teljesen átadott -ember a nap minden pillanatában - az asztalodnál, a házadban, a vállalkozásodban, a próbák és kísértések közepette? Imádkozom, hogy most megtanuld a leckét. Ha úgy éreztétek, hogy nem vagytok rá képesek, akkor jó úton jártok, ha hagyjátok magatokat vezetni. Fogadjátok el ezt az álláspontot, és tartsátok meg Isten előtt: "Szívem vágya és öröme, ó Istenem, a teljes önátadás, de nem tudom teljesíteni. Lehetetlen számomra, hogy ezt az életet éljem. Ez túlmutat rajtam". Borulj le, és tanuld meg, hogy amikor teljesen tehetetlen vagy, Isten munkálkodni fog benned, hogy ne csak akarj, hanem cselekedj is.
Isten tud, Isten képes, Isten számára lehetséges
Most jön a második lecke. "Ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. "
Nemrég mondtam, hogy sok ember van, aki megtanulta a leckét, hogy az embereknél lehetetlen, és aztán tehetetlen kétségbeesésében feladja. Nyomorúságos keresztény életet él, öröm, erő és győzelem nélkül. És miért? Mert nem alázkodik meg, hogy megtanulja azt a másik leckét: Istennél minden lehetséges.
Keresztény életednek folyamatos bizonyítéknak kell lennie arra, hogy Isten lehetetleneket munkál. A keresztény életed lehetetlenségek sorozata, amelyeket Isten mindenható hatalma tesz lehetővé és valósággá. Erre van szüksége a kereszténynek. Mindenható Istene van, akit imád, és meg kell tanulnia megérteni, hogy nem egy kicsire, egy kevésre van szüksége Isten hatalmából. Hanem, szüksége van - tisztelettel mondjuk ki - Isten mindenható erejének egészére ahhoz, hogy rendben tartsa őt, megőrizze őt, és keresztényként éljen.
Az egész kereszténység Isten mindenható hatalmának műve. Nézzétek meg Jézus Krisztus születését. Az az isteni hatalom csodája volt, és ezt mondta az angyal Máriának: "Istennél semmi sem lehetetlen" (Lukács 1:37). Ez Isten mindenhatósága volt. Nézd meg Krisztus feltámadását. Azt tanítja az Ige nekünk, hogy Isten hatalmas erejének túláradó nagysága szerint támasztotta fel Krisztust a halálból.
Minden fa azon a gyökéren kell, hogy növekedjen, amelyből ered. Egy háromszáz éves tölgyfa mindig azon az egy gyökéren nő, amelyből kiindult. A kereszténység Isten mindenhatóságából indult ki. Minden lélekben a kereszténységnek ebben a mindenhatóságban kell folytatódnia. A magasabb keresztény élet minden lehetősége abból az új megértésből ered, hogy Krisztus hatalma Isten minden akaratát munkálja bennünk.
Szeretnélek most arra hívni, felszólítani benneteket, hogy jöjjetek és imádjátok a mindenható Istent. Megtanultátok már, hogy ezt tegyétek? Megtanultál-e olyan szorosan foglalkozni egy mindenható Istennel, hogy tudod, hogy a mindenhatóság munkálkodik benned? Külsőleg ennek gyakran kevés jele van.
Pál apostol azt mondta: "Gyöngeségben, félelemben és nagy reszketésben voltam közöttetek, és ... prédikálásom ... a Lélek és az erő megnyilvánulásában volt" (I. Korinthus 2:3,4). Emberi oldalról gyöngeség volt, isteni oldalról isteni mindenhatóság. És ez igaz minden istenfélő életre. Ha csak jobban megtanulnánk ezt a leckét, és teljes szívvel, osztatlanul átadnánk magunkat neki, megtanulhatnánk, milyen áldásos dolog minden órában és minden pillanatban a mindenható Istennel lakni. Tanulmányoztad már a Bibliában Isten mindenhatóságának tulajdonságát? Tudjátok, hogy Isten mindenhatósága volt az, amely megteremtette a világot, és a sötétségből világosságot teremtett, és megteremtette az embert. De tanulmányoztad-e Isten mindenhatóságát a megváltás műveiben?
Nézzétek meg Ábrahámot. Amikor Isten elhívta őt, hogy atyja legyen annak a népnek, amelyből Krisztusnak születnie kellett, azt mondta neki: "Én vagyok a mindenható Isten, járj előttem, és légy tökéletes" (1Mózes 17:1)". És Isten arra nevelte Ábrahámot, hogy bízzon benne, mint a mindenhatóban. Akár arról volt szó, hogy elindult egy olyan földre, amelyet nem ismert, akár arról, hogy zarándokként zarándokolt a kánaániak ezrei között - az ő hite azt mondta: "Ez az én földem." Akár huszonöt évig várt hite volt, hogy öregkorában, minden remény ellenére fiút várjon, akár Izsák feltámasztása a Mórija hegyén, amikor fel akarta áldozni, Ábrahám hitt Istennek. Erős volt a hitben, dicsőséget adva Istennek, mert képesnek tartotta Őt, aki megígérte, hogy teljesíteni tudja.
A keresztény életed gyengeségének oka az, hogy részben te megakarod oldani, és részben hagyni, hogy Isten segítsen neked. Ez pedig nem lehet. El kell jutnod oda, hogy teljesen tehetetlen legyél, és hagynod kell, hogy Isten munkálkodjon. Ő pedig dicsőségesen fog munkálkodni. Erre van szükségünk, ha valóban Isten munkásai akarunk lenni. Végigmehetnék a Szentíráson, és bebizonyíthatnám nektek, hogy Mózes, amikor kivezette Izraelt Egyiptomból; hogy Józsué, amikor bevitte őket Kánaán földjére; hogy az Ószövetségben Isten minden szolgája Isten mindenhatóságára számított, amikor lehetetlenségeket tett. És ez az Isten ma is él; és ez az Isten minden gyermekének Istene. És mégis, néhányan közülünk azt akarják, hogy Isten adjon egy kis segítséget, amíg mi a legjobbat tesszük, ahelyett, hogy megértenénk, mit akar Isten, és azt mondanánk: "Én semmit sem tudok tenni. Istennek kell mindent megtenni, és Isten meg fog mindent tenni".
Mondtad már: "Az istentiszteleten, a munkában, a megszentelődésben, az Istennek való engedelmességben semmit sem tehetek magamtól, ezért az én dolgom az, hogy Istent imádjam, és higgyem, hogy Ő minden pillanatban munkálkodik bennem"? Isten tanítson meg minket erre! Isten az Ő kegyelméből mutassa meg neked, milyen Istened van, és milyen Istenre bíztad magad - egy mindenható Istenre. Ő teljes mindenhatóságával kész arra, hogy minden gyermekének rendelkezésére bocsássa magát! Nem vesszük-e az Úr Jézus leckéjét, és nem mondjuk-e azt: "Ámen; ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges"?
Emlékezzünk, mit mondtunk Péterről, az önbizalmáról, önhatalmáról, önakaratáról, és arról, hogyan jutott el odáig, hogy megtagadta Urát. Azt érzed: "Van az én-élet; van a testi élet, amely uralkodik bennem!". És most, elhitted, hogy van ebből szabadulás? Elhitted-e, hogy a Mindenható Isten képes kinyilatkoztatni Krisztust a szívedben, hogy képes arra, hogy a Szentlélek uralkodjon benned, hogy az én-életnek ne legyen hatalma vagy uralma feletted? Összekapcsoltad-e a kettőt - és a bűnbánat könnyeivel, mély megalázottsággal és erőtlenséggel kiáltottál-e fel: "Ó, Istenem, nekem lehetetlen, ember nem képes rá, de dicsőség a Te nevednek, Istennél lehetséges"? Igényelted már a szabadítást? Tedd meg most! Add magad újból, teljes átadással a végtelen szeretet Istenének kezébe. Az Ő szeretetéhez hasonlóan végtelen az Ő hatalma is.
Isten munkálkodik az emberben
De ismét eljutunk az abszolút önátadás kérdéséhez, és úgy érezzük, hogy ez hiányzik Krisztus Egyházából. Ez az oka annak, hogy a Szentlélek nem tud betölteni bennünket, és ezért nem tudunk a Szentlélek számára teljesen elkülönült emberként élni. Ezért nem tudjuk legyőzni a testet és az én-életet. Soha nem értettük meg, hogy mit jelent teljesen átadni magunkat Istennek, ahogyan Jézus is tette. Tudom, hogy sokan komolyan és őszintén mondják: "Ámen, elfogadom az Istennek való abszolút átadás üzenetét". Mégis azt gondolják: "Lesz ez valaha is az enyém? Számíthatok-e arra, hogy Isten olyanná tesz engem, akiről a mennyben, a földön és a pokolban is azt mondják majd, hogy Istennek való abszolút átadásban él?". Testvér, nővér, "ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges". Hidd el, hogy amikor Krisztusban átveszi az irányítást feletted, lehetséges, hogy Isten az abszolút önátadás emberévé tegyen téged. És Isten képes ezt fenntartani. Képes arra, hogy a hét minden reggelén ezzel az áldott gondolattal kelhess fel az ágyból közvetlenül vagy közvetve: "Isten kezében vagyok. Isten gondjaira vagyok bízva. Az én Istenem az én életemet munkálja értem".
Néhányan belefáradtak a megszentelődésről való gondolkodásba. Imádkoztok; vágyakoztatok és sírtatok érte; és mégis, olyan távolinak tűnt és tűnik most is! Annyira tudatában vagytok annak, hogy Jézus szentsége és alázatossága milyen messze van. Szeretett barátaim, a megszentelődés egyetlen tanítása, amely szentírási, valóságos és hatékony: "Ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges". Isten meg tudja szentelni az embereket. Az Ő mindenható és megszentelő ereje által Isten minden pillanatban meg tudja őket tartani. Ó, bárcsak most egy lépéssel közelebb kerülnénk Istenünkhöz! Ó, hogy Isten világossága felragyogjon, és hogy jobban megismerjük Istenünket!
Beszélhetnék még a továbbiakban is a bennünk élő Krisztus életéről - úgy élni, mint Krisztus, Krisztust a bűneinkből való Megváltónknak, életünknek és erőnknek elfogadni. A mennyei Isten az, aki ezt kinyilatkoztathatja benned. Mit mond Pál apostolnak az az imája: "Hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek erővel a belső emberben" (Efézus 3:16)? Nem látjátok, hogy a mindenható Isten mindenhatósága által munkálkodik hívő gyermekei szívében, hogy Krisztus lakozó Megváltóvá válhasson? Megpróbáltad felfogni, megérteni és elhinni, de nem sikerült. Azért, mert nem hitted el, hogy "ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges".
És így bízom abban, hogy a szeretetről mondott szó talán sokakat arra késztetett, hogy belássák, hogy a szeretetnek egészen új módon kell beáramlania hozzánk. Szívünket felülről - az örökkévaló szeretet Forrásából - kell megtölteni élettel, ha egész nap áradni akar. Akkor ugyanolyan természetes lesz számunkra, hogy szeressük embertársainkat, mint amilyen természetes, hogy a bárány szelíd, a farkas pedig kegyetlen. Amikor olyan állapotba kerülök, hogy minél jobban gyűlöl és rosszat mond rólam egy ember - minél ellenszenvesebb és szerethetetlenebb egy ember - annál jobban fogom szeretni. Amikor olyan állapotba kerülök, hogy minél több akadály, gyűlölet és hálátlanság vesz körül, annál inkább győzedelmeskedhet bennem a szeretet ereje. Amíg ezek belátására nem jutok, addig nem mondom: "Lehetetlen az embereknél". De ha már arra vezettek, hogy azt mondjátok: "Ez az üzenet egy olyan szeretetről szólt hozzám, amely teljesen meghaladja az én erőmet. Ez teljességgel lehetetlen" - akkor jöhetünk Istenhez, és mondhatjuk: "Nálad lehetséges."
Néhányan nagy ébredésért kiáltanak Istenhez. Elmondhatom, hogy ez szívem szüntelen imádsága. Ó, bárcsak Isten felébresztené hívő népét! Nem tudok úgy gondolni az egyház megtéretlen formalistáira, a hitetlenekre és a szkeptikusokra, vagy a körülöttem lévő összes nyomorultra és elpusztulóra, hogy szívem ne könyörögjön: "Istenem, éleszd fel Egyházadat és népedet!". Nem ok nélkül vágyakoznak szívek ezrei a szentség és a megszentelődés után. Ez Isten hatalmának előjele. Isten munkálkodik, hogy népe akarjon, és aztán munkálkodik, hogy népe cselekedjen. Ezek a vágyakozások tanúságtétel és bizonyíték arra, hogy Isten munkálkodott, hogy népe akarjon. Ó, higgyük el hittel, hogy a mindenható Isten többet fog cselekedni az Ő népe körében, mint amit kérni tudunk. "Neki - mondta Pál -, aki minden kérésünknél és gondolatunknál bőségesebben képes cselekedni, neki dicsőség" (Efézus 3:20,21). Mondja ezt a szívünk. Dicsőség Istennek, a mindenhatónak, aki mindenekfelett képes arra, amit kérni vagy gondolni merünk!
"Ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges". Körülötted a bűn és a bánat világa van, és a Sátán ott van. De ne feledd, Krisztus ül a trónon; Krisztus erősebb; Krisztus győzött; és Krisztus győzni fog. De várjatok Istenre. Az igeversem ledönt, megaláz bennünket: "Ami lehetetlen az embereknél", de végül felemel bennünket, magasra "ami lehetséges Istennél". Kapcsolódjatok Istenhez. Imádjátok és bízzatok benne, mint a mindenhatóban, nemcsak a saját életetekért, hanem a rátok bízott lelkekért is. Soha ne imádkozzatok anélkül, hogy ne imádnátok az Ő mindenhatóságát, mondván: "Hatalmas Istenem, igényt tartok, szükségem van, a Te mindenhatóságodra. " És az imára a válasz meg fog érkezni. Ábrahámhoz hasonlóan erős leszel a hitben, dicsőséget adva Istennek, mert számolsz azzal, hiszed azt, hogy aki megígérte, képes teljesíteni. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
     1/31 oldal   Bejegyzések száma: 306 
2024.05 2024. Június 2024.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 149 db bejegyzés
e év: 765 db bejegyzés
Összes: 36330 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 11624
  • e Hét: 26665
  • e Hónap: 35635
  • e Év: 356845
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.