Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Csütörtök Szent Rita napja is
  2019-11-07 17:54:48, csütörtök
 
 

SZENT RITA VÉDŐSZENTÜNKKÉ VÁLASZTÁSA

Dicsőséges Szent Rita! Ma rendkívüli védőszentemmé és közbenjárómmá választalak. Ezentúl buzgón akarlak tisztelni, példádat hűségesen követni kívánom, tiszteleted terjesztésén akarok munkálkodni. Fogadj be tehát engem pártfogoltjaid közé.Szent Rita! Végy védelmedbe a gonosz ellenség cselvetései ellen! Őrizz engem minden testi és lelki veszélyben, óvj meg a kishitűségtől és csüggedéstől! Minden vállalkozásomra esdd ki nekem Isten áldását, de különösképpen az állhatatosság és a jó halál kegyelmét kérd számomra.
Ámen. 
 
0 komment , kategória:  Szent Rita  
A beteg imája, amikor Szent Rita rózsáját megkapja
  2019-10-10 19:04:22, csütörtök
 
 

Kedves Szent Rita, a szenvedők nagy vigasztalója! Amikor kezembe veszem a Te tiszteletedre szentelt rózsát, hálás szívvel magasztalom az Istent, és kérem, dicsőítse meg szent életedet hatalmának újabb csodás jelével. Erősen hiszem, hogy az Úr érdemeidért meghallgatja kérésemet. - Szabadíts meg engem jelenlegi szenvedéseimtől, és segíts, hogy Isten szent akaratát mindenkor alázatosan teljesítsem!
Ámen. 
 
0 komment , kategória:  Szent Rita  
Szent Rita rózsája
  2019-10-10 19:03:11, csütörtök
 
 

Szent Rita már nagybeteg volt, amikor meglátogatta unokahúga. Megkérdezte Ritától, hogy mivel szerezhetne neki örömet, szentünk azt kérte, hogy szüleinek Roccaporena-i kertjéből vigyen neki rózsát! Ez lehetetlen kérés volt januárban. Az unokahúg úgy gondolta, hogy a beteg félrebeszél. Ennek ellenére felment Ritáék hegyoldali kertjébe, és csodálkozva fedezte fel, hogy a hóban rózsabokor virít, rajta egy szál vörös rózsával. Azonnal visszagyalogolt a Casciai kolostorba és átadta Ritának, aki hálát adott Isten szeretetének e jeléért!

Szent Rita ünnepén (május 22.), a katolikus hívek piros rózsával mennek templomba, melyet a szentmise végén a pap megáld. Van aki több rózsát is megáldat és elviszi a betegekhez a kórházba, vagy az otthonukba. A rózsa beteg és a hozzátartozók alázatos imáját jelképezi Szent Rita közbenjárását kérve. Megtörtént, hogy a megáldott rózsa átadásakor csodálatosan elkezdődött a beteg gyógyulása.

A képen Roccaporena-i kert napjainkban 
 
0 komment , kategória:  Szent Rita  
Szent Rita köszöntünk a napodon
  2019-10-04 11:39:39, péntek
 
 
Reménytelen helyzetemben,
a reményért térdre rogyva
drága szentem sírva kérlek,
járj közbe a Jóistennél.

Életedben sokszor estél,
mindig bátran újrakezdtél,
minden bajban, minden gyászban,
élő hittel tovább mentél.

Családodat bűn gyötörte,
darabokra összetörte,
szemed előtt omlott össze,
mindaz ami fénnyel tölt be.

Krisztusodba kapaszkodva,
újra kezdve, tovább menve,
jársz előttem vezess engem, szenté válni,
reménytelen helyzetemből alázattal kilábolni.

Gyengeségem tudatában,
benned bízok, s talpra állok,
szeretetet, a ,,Főparancsot",
Te utadat el nem hagyom.

Tovább megyek, meg nem állok,
minden bajban közbejáróm,
Szentháromság légy vezérem,
Szent Ritával célba érnem. 
 
0 komment , kategória:  Szent Rita  
Szent Rita
  2019-09-26 10:17:08, csütörtök
 
  SZENT RITA, KÖSZÖNTÜNK A NAPODON !

Szent Rita a barátod a mennyben. Hagyd, hogy imádkozzon a szándékodért Isten előtt. . St. Rita imádkozz értünk.

Ima Szent Ritához lelkierőért és türelemért

Szent Rita, a lelkierő és türelem lángoló példaképe, kérj nekem Istentől szent lelkierőt, hogy állapotbeli kötelességeimben ne mondjak csődöt, hanem álljam a harcot, és minden nehézség között kitartsak. Jézus isteni Szívétől esdj ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik, szóban és tettben istenfélő. Szent Patrónám! Mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint.
Amen. 
 
0 komment , kategória:  Szent Rita  
Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetve!
  2018-06-22 18:24:34, péntek
 
 
Te részesültél a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különös szószóló és segítő vagy. Erős bizalommal térdelek Előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen nagy szükségemben. Légy részvéttel irántam! Gyarló imámat vidd Isten kegyelmi trónja elé és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgattatást kérésemben! Tekints Jézus kiontott drága szent vérére, szentséges Irgalmas Szívére és nagy hitemre! Ó, Szent Rita, engedd, hogy buzgó imám meghallgatást nyerjen!
Megígérem, hogy egész életemben hirdetni fogom jóságodat!
 
 
0 komment , kategória:  Szent Rita  
A mindennapok imái
  2013-10-18 14:31:48, péntek
 
 
ISTEN AZ ÉN ATYÁM

(Eugénia anya imája)
Mennyei Atyám! Milyen jó tudni, hogy Te Atyám vagy, én pedig gyermeked vagyok! Amikor lelkemre sötétség borul és keresztem túl nehéz, oly jó, hogy azt mondhatom:Atyám, hiszem, hogy szeretsz. Igen! Hiszem, hogy Te Atyám vagy, én pedig gyermeked!
Hiszem, hogy végtelen szeretettel szeretsz. Hiszem, hogy éjjel-nappal őrködsz felettem, és hogy tudtod nélkül egy hajszál sem veszhet el fejemről.
Hiszem, hogy végtelenül bölcs vagy, és nálam sokkal jobban tudod, mire van szükségem. Hiszem, hogy végtelenül hatalmas vagy, s még a rosszat is jóra tudod fordítani. Hiszem, hogy végtelenül jó vagy, és mindent a javukra fordítasz azoknak, akik szeretnek Téged. Még a bántalmazások közepette is a Te gyógyító kezedet csókolhatom meg!
Hiszek, de növeld bennem a hitet, a reményt és a szeretetet! Taníts engem mindig meglátni szeretetedet, amely életem minden eseményét irányítja. Taníts meg engem gyermekként Rád hagyatkozni! Atyám, Te mindent tudsz, mindent látsz, jobban ismersz engem,mint én önmagamat. Te mindent megtehetsz és szeretsz engem.
Atyám, mivel azt kívánod, hogy mindig Hozzád folyamodjunk, most nagy bizalommal kérlek Téged Jézussal és a Szűzanyával... (kérés)
Erre a szándékra az Ő Szent Szívükkel egyesülve felajánlom Neked imáimat, áldozataimat és önmegtagadásaimat, minden cselekedetemet s még nagyobb hűséget kötelességeim teljesítésében. Add nekem a Szentlélek világosságát, kegyelmét és erejét! Erősíts meg Szentlelkeddel úgy, hogy Őt soha meg ne szomorítsam, s a megszentelő kegyelmet soha el ne veszítsem. Atyám, ezt Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében kérem Tőled!
Boldogságos Szűz Mária, rejtsd el gyarló szívemet Jézusom Szent Szívébe, és így ajánld fel Mennyei Atyánknak! Nyerd meg számomra mindazokat a kegyelmeket, amelyekre szükségem van.
Mennyei Atyám, téríts magadhoz minden embert! Az egész világ ismerje meg istenatyai jóságodat és végtelen irgalmasságodat! Légy szerető Atyám, és oltalmazz, mint szemed fényét! Add, hogy mindig méltó gyermeked lehessek!
Örök Atya, lelkünk édes reménysége, ismerjen, tiszteljen és szeressen minden ember! Örök Atya, ki végtelen jóságodat kiárasztod minden népre, ismerjen, tiszteljen és szeressen minden ember! Örök Atya, az emberiség éltető napsugara, ismerjen, tiszteljen és szeressen minden ember! Ámen.


IMÁDSÁG SZENT FAUSZTINA NŐVÉR NAPLÓJÁBÓL
Úr Jézus, szelíd szívedből, mint kristályból, úgy áradnak felénk az Isteni Irgalmasság sugarai, ezért könyörgünk Hozzád: Urunk Jézus, fogadj be minket irgalmas szívedbe!
Tedd irgalmassá szememet, hogy ne ítéljek elhamarkodottan és ne gyanakodjak senkire, hanem minden lélekben a jót lássam és segítőkész legyek.
Tedd irgalmassá nyelvemet, hogy rosszat senkire se mondjak, s megbocsájtó, figyelmes szavakra találjak.
Tedd irgalmassá és jóságossá kezemet, hogy minden fáradságot és nehézséget magamra vehessek mások terheinek enyhítésére.
Tedd irgalmassá és segítőkésszé lábamat, hogy fáradtságom és kimerültségem ellenére segítsek a rászorulókon.
Tedd irgalmassá és minden nyomorúság előtt nyitottá szívemet, segíts, hogy senki elől el ne zárkózhassak, sose beszéljek a saját szenvedéseimről.
Fogadj be Uram, szentséges szívedbe! Jézusom, találjon a Te Irgalmasságod nyugalmat bennem! Hozzád könyörgök Uram! Te vagy a Mindenható Szeretet, magasztalom irgalmas jóságodat! Ámen.IMÁDSÁG TESTI GYÓGYULÁSÉRT
Uram, Jézus, imádlak és hálát adok a hitért, amelyet a keresztségben ajándékoztál nekem. Te az emberré lett Istenfia vagy, Te a Megváltó Messiás vagy. Ebben a percben Péterrel akarom mondani: ,,Nem adatott az ég alatt más név, amelyben üdvözülhetnénk."
Befogadlak, Jézus, a szívembe és az életembe: azt akarom, hogy Te légy föltétlen Ura.
Bocsásd meg bűneimet, ahogy megbocsátottad az evangéliumi béna ember bűneit. Tisztíts meg isteni Véreddel! Lábaid elé helyezem szenvedésem és betegségem. Gyógyíts meg, Uram, dicsőséges Sebhelyeid ereje által, kereszted által, drágalátos Véred által! Te vagy a Jó Pásztor, én pedig aklod egyik báránya: könyörülj rajtam! Te az a Jézus vagy, aki azt mondotta: ,,Kérjetek és kaptok." Uram, Galilea népe eljött, hogy lábaid elé helyezze betegeit, és Te meggyógyítottad őket. Te mindig ugyanaz vagy, mindig ugyanaz a hatalmad.
Hiszem, hogy meg tudsz gyógyítani engem, mert ugyanúgy együtt érzel velem, mint azokkal a betegekkel, akikkel találkoztál, mert Te vagy a Feltámadás és az Élet.
Hála, Jézus, mindazért, amit tenni fogsz: elfogadom szereteted rám vonatkozó tervét. Hiszem, hogy kinyilvánítod számomra dicsőségedet. Még mielőtt tudnám, hogyan fogsz közbelépni, hálát adok neked és dicsérlek Téged. Ámen.

Uram, add, hogy újra békére és örömre találjak, annak biztos tudatában, hogy Te vagy a feltámadás és az élet. Tégy engem a Te feltámadásod, a bűn és a halál fölött aratott győzelmed, a Te közöttünk lévő, élő jelenléted hiteles tanújává. Ámen.Hála

Uram, Istenem, nemcsak a bajban akarok rád gondolni, hanem észre akarom venni, hogy mindent Tőled kapok.
Hálás vagyok életemért, amelyet Tőled kaptam, hálás vagyok a szép természetért, amely Rólad beszél, hálás vagyok az emberekért, akik szeretnek és akiket szerethetek, és hálás vagyok, mert országodba vársz az örök boldogságra.
Nem tagadhatom, Istenem, hogy sok baj és sikertelenség is van az életben. Ezekért nehéz hálát adnom, de tudom, hogy ha szeretek, Te ezeket is javamra fordítod.
Végül add, hogy hálás legyek azok helyett is, akik elfelejtenek vagy nem akarnak hálát adni Neked.


Ha (Szent Ágoston)

Ha eltávolodunk tőle, elveszünk,
ha felé fordulunk, feltámadunk,
ha benne maradunk, rendíthetetlenek leszünk,
ha visszafordulunk feléje, újjászületünk,
ha benne lakunk, akkor élünk.


Egy meghallgatott imádság

Erőt kértem az Úrtól, s Ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat adott és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jóindulata helyett alkalmat kaptam a jóra, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált. (Szent Rita)
 
 
0 komment , kategória:  Szent Rita  
Kedves Testvérek!
  2013-10-18 14:30:20, péntek
 
 

Napjainkban igen nehéz idők járnak: gazdasági világválság, az ország eladósodása, a devizahitelek bedőlése, munkanélküliség. A svájci frank árfolyama ijesztően szökik a magasba. Családok ezrei kerülnek igen nehéz és kilátástalan helyzetbe. A világ politikai és gazdasági hatalmai sajnos nem ezeknek az embereknek a sorsát akarják megoldani.

Nekünk - akiket súlyt a nehézség - nincs más eszköz a kezünkben, csak az IMA.

Kérlek benneteket, imádkozzunk együtt Szent Rita, a lehetetlennek tűnő ügyek védőszentjének közbenjárását kérve a jelen helyzetünk jobbra fordulásáért. Ha Te azon kevesek közé tartozol, akiket ez nem érint, akkor légy együttérző és imádkozz azokért a családokért, emberekért, akiket ez a kilátástalanság súlyt.

Szent Rita példájára legyünk kitartóak az imában és merítsünk erőt, bátorságot Jézus szavaiból:

,,Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felöl, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." Máté 18:18-20


A mozgalom célja, hogy egyazon szándékra minél többen imádkozzuk kitartóan minden nap ezt az imádságot:

Közbenjárást kérő ima Szent Ritához

Szent Rita, Te részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben
különleges szószólónk és segítőnk legyél.
Erős bizalommal kérlek jelen nagy szükségemben. Járj közben értem Isten előtt, Szent Rita!
Te részesültél Urunk Jézus Krisztus szenvedésében.
Közbenjárásod által eszközöld ki nekem, hogy az élet szenvedésein úrrá legyek
és légy pártfogóm minden szükségemben. Amen.

Úristen, aki véghetetlen jóságodban Szent Ritának imádságát meghallgattad, és közbenjárására
megadtad azt, amit emberi erőnek lehetetlen volt elérni, küldj segítséget szükségeinkben, hogy
mindnyájan megtapasztaljuk, miként jutalmazod az alázatosakat, veszed oltalmadba
az elhagyottakat, és válsz erősségévé a Benned bízóknak.
Amen.

Mi Atyánk... , Üdvözlégy... , Dicsőség...
Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Szent Rita  
Casciai Szent Rita
  2013-09-30 11:50:36, hétfő
 
 

Casciai Szent Rita ( sz.: 1381 táján - +1447. május 22.)

Rita az Appeninek hegyvidékén, a Cascia közelében lévő kis faluban, Roccaporenában született, idős szülők gyermekeként. Vallásos légkörben nevelkedett, és apácának készült; ágostonos kolostor helyett azonban mindössze tizenkét évesen férjhez kellett mennie egy brutális és gonosz természetű férfihoz.
Tizennyolc éven át türelemmel viselte, hogy hűtlen férje megalázza. Sorozatos csapások érték: szülei meghaltak, majd férjét ölte meg egyik ellensége vérbosszúból. Élete vége felé férje már becsülte és tisztelte Ritát. Kisfiai meg akarták bosszulni apjuk halálát, de Rita azért imádkozott: fiai inkább gyermekként haljanak meg, semmint gyilkosok legyenek. A két fiú beteg is lett, és bár anyjuk gondosan ápolta őket, hamarosan mindketten meghaltak. Rita három alkalommal is jelentkezett a casciai ágostonos kolostorba, de özvegyi állapota miatt mindháromszor elutasították. 1407-ben csoda történt: mint mondják, Keresztelő Szent János, Szent Ágoston és Tolentinói Szent Miklós egyik éjjel "becsempészték" a zárdába. Harminc éves sem volt, amikor karnővérként fogadták be az ágostonos apácák. 1441-ben egy látomás során mintha tövis hatolt volna a fejébe (előzőleg Szent Jacopo della Marche, Marchiai Jakab prédikációját hallgatta Krisztus töviskoszorújáról). A homlokán lévő sebből olyan bűz áradt, hogy Ritát a nővérek elkülönítették; római zarándoklatának idejére a seb eltűnt ugyan, de a Megváltó szenvedését tovább érezte a fejében. Valószínűleg tüdőbajban halt meg, elkülönítve nővéreitől. Teste a legutóbbi időkig romlatlan maradt; emiatt el sem temették, noha koporsóját hamarosan tűzvész hamvasztotta el.
Szent Rita a kétségbeejtő helyzetbe került emberek védőszentje (súlyos gyászai miatt), továbbá az anyaságé, a meddőségtől szenvedőké. Spanyolországban a házassági gondoktól szenvedők patrónája. Itália leginkább tisztelt női szentje. Művészeti jelképei a rózsák, melyeket ünnepén megáldanak.

Imádság Szent Ritához - aki az utolsó pillanatban is segít:

Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetve!
Te részesültél a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különös szószóló és segítő vagy. Erős bizalommal térdelek Előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen nagy szükségemben. Légy részvéttel irántam! Gyarló imámat vidd Isten kegyelmi trónja elé és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgattatást kérésemben! Tekints Jézus kiontott drága szent vérére, szentséges Irgalmas Szívére és nagy hitemre! Ó, Szent Rita, engedd, hogy buzgó imám meghallgatást nyerjen!
Megígérem, hogy egész életemben hirdetni fogom jóságodat!

Búcsúimádság Szent Ritához:

Ó, Dicsőséges Szent Rita, aki a Mi Urunk Jézus Krisztus kínos szenvedésében oly csodálatosan részesültél, közbenjárásod által nyerd meg nekem, hogy az élet szenvedéseit megadással viseljem, és pártfogolj minden szükségemben! Amen
 
 
0 komment , kategória:  Szent Rita  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2024.03 2024. április 2024.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 37 db bejegyzés
Összes: 8742 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 423
  • e Hét: 990
  • e Hónap: 1652
  • e Év: 52443
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.